Artikelen 51 - 60 in de rubriek Management

Management (Zakelijk)

Strategie: het 7S model van McKinsey

Strategie: het 7S model van McKinsey

Het 7S model van McKinsey is een analysetool welke wordt gebruikt voor de interne analyse van een bedrijf. Op basis van zeven factoren wordt het interne bedrijf beschreven. Het model biedt input voor… Frank1982, 04-02-2015
Omloopsnelheid debiteuren, crediteuren en voorraden

Omloopsnelheid debiteuren, crediteuren en voorraden

Financiële ratio geven inzicht in de financiële prestaties van het bedrijf. Om de liquiditeit van een bedrijf te beoordelen, zijn de omloopsnelheden van de vlottende activa en vlottende passiva van be… Frank1982, 03-02-2015
Financiele ratio: Solvabiliteit

Financiele ratio: Solvabiliteit

Financiële ratio geven inzicht in de financiële prestaties van een bedrijf. Financiële ratio kunnen onder andere betrekking hebben op de liquiditeit, de solvabiliteit of de rentabiliteit. Bij de solva… Frank1982, 02-02-2015
Strategie: de SWOT analyse

Strategie: de SWOT analyse

De SWOT analyse is een tool die zowel door bestaande als startende bedrijven wordt gebruikt om enerzijds de interne organisatie (de interne analyse) en anderzijds de ontwikkelingen in de markt (de ext… Frank1982, 01-02-2015
Financiele ratio: Rentabiliteit

Financiele ratio: Rentabiliteit

Financiële ratio geven inzicht in de financiële prestaties van een bedrijf. Financiële ratio kunnen onder andere betrekking hebben op de liquiditeit, de solvabiliteit of de rentabiliteit. Bij de renta… Frank1982, 29-01-2015
Financiele ratio: de Quick Ratio

Financiele ratio: de Quick Ratio

Financiële ratio kunnen inzicht geven in de financiële situatie van een bedrijf. De ratio kunnen inzicht geven in de liquiditeit of de solvabiliteit van het bedrijf. Een belangrijke ratio is de Quick… Frank1982, 28-01-2015
Strategie: de Productlevenscyclus

Strategie: de Productlevenscyclus

De productlevenscyclus is een model, ontwikkeld in de jaren '60 van de twintigste eeuw, is een veelgebruikt model om de beweging van een product door de tijd heen weer te geven. Een product doorloopt… Frank1982, 27-01-2015
Financiele ratio: de Current ratio

Financiele ratio: de Current ratio

Voor de beoordeling van de kwaliteit van een bedrijf kunnen financiële ratio een toegevoegde waarde bieden. Deze ratio kunnen inzicht geven in de liquiditeit of de solvabiliteit van het bedrijf. Een b… Frank1982, 27-01-2015
Strategie: de BCG Matrix

Strategie: de BCG Matrix

De BCG matrix is een veelgebruikt strategisch instrument om de waarde van de product-markt combinaties te bepalen. Met de bevindingen uit het model kan bepaald worden of het bedrijf een gezonde mix aa… Frank1982, 26-01-2015
Strategie: de Diamant van Porter

Strategie: de Diamant van Porter

In zijn boek "The Competitive Advantage of Nations" heeft Michael Porter op basis van een langdurige studie geanalyseerd welke factoren de attractiviteit en het concurrerend vermogen van een land kunn… Frank1982, 21-01-2015