Maatschappelijk verantwoord en Stichting Bewuste Bouwers

Bouwen is een activiteit die aan veel regels moet voldoen. Maar met die regels omgaan kan op een loyale manier of door het opzoeken van grenzen. In een tijd waarin het bewust omgaan met dingen steeds meer aandacht krijgt, dringt het ook tot veel bouwers door, dat gebrek aan loyaliteit ten opzichte van de regels, geen maatschappelijk verantwoorde manier is. Bewust bouwen is een must in deze tijd.

Behalen van winst en maatschappelijk verantwoord bouwen

Een hoofddoel van bouwbedrijven is uiteraard het streven naar winst en continuïteit. Steeds meer bedrijven zijn er zich echter van bewust dat bij het bouwen een maatschappelijke rol wordt vereist ten opzichte van milieu, werkomgeving, sociale aspecten en veiligheid. Zonder dat het behalen van winst daar ondergeschikt aan wordt zijn er veel mogelijkheden om aan eisen van bewust bouwen te voldoen.

Milieu

Een van de hoofdaspecten van bewust bouwen is het milieu. Bouwers worden zich de laatste jaren steeds bewuster van het belang van het milieu. Een voorbeeld is het toenemend gebruik van duurzame materialen. Daarnaast dienen de activiteiten gericht te zijn op zo spaarzaam mogelijk omgaan met energie.

Werkomgeving

Een bouwer die bewust te werk gaat realiseert zich dat de werkzaamheden een grote impact hebben op de werkomgeving. Goed overleg met alle betrokkenen uit de werkomgeving is daarom van groot belang.

Sociale aspecten

De omstandigheden waarin gewerkt wordt hebben de laatste jaren veel aandacht gekregen onder meer door de Arbowet die het uitgangspunt vormt voor een goed arbeidsomstandighedenbeleid. Veel regelingen uit die wet zorgen ook voor minder ziekte en arbeidsongeschiktheid. Maar goede werkomstandigheden beginnen eigenlijk al simpelweg met een schoon werkterrein. Een gezegde luidt: Waar gewerkt wordt vallen spaanders. Toch dient een bouwplaats schoon en opgeruimd te zijn en bouwmaterialen keurig opgestapeld of op een veilige plek neergelegd. Zo nodig moet het materiaal worden afgedekt om verstuiving te voorkomen.

Veiligheid

Een belangrijk aspect bij bewust bouwen is de veiligheid. Handhaven van de voorschriften is een eerste vereiste waardoor de veiligheid van alle medewerkers gewaarborgd wordt. Eveneens moet de veiligheid van de bezoekers en leveranciers die de bouwplaats betreden voldoende aandacht krijgen. En niet te vergeten de passanten omdat bouwplaatsen zich vaak bevinden in een stedelijke omgeving met risico’s van verschillende soorten overlast zoals verkeershinder.

Onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk

Om bouwers te ondersteunen bij het bewust bouwen bestaat sinds een aantal jaren een speciale stichting. Die Stichting Bewuste Bouwers is in 2009 opgericht met als initiatiefnemers de bouwondernemingen BAM, Ballast Nedam, Strukton en VolkerWessels. Door hen werd geconstateerd dat in Engeland successen werden geboekt met de daar toegepaste formule om op een bewuste manier te bouwen. Zij wilden dergelijke resultaten ook in Nederland bereiken door de oprichting van een stichting zonder winstoogmerk en volledig onafhankelijk van de oprichters.

Communicatie als sleutelwoord bij Bewuste Bouwers

De resultaten van het werk van de Stichting Bewuste Bouwers hangen voor een groot deel af van een goede communicatie met alle betrokkenen. Die betrokkenen zijn niet alleen de bouwers maar ook alle anderen die geconfronteerd worden met de bouwwerkzaamheden zoals zeker ook de omwonenden. Communicatie, niet alleen vooraf maar ook tijdens de bouwwerkzaamheden, wordt door de stichting als een essentiële taak beschouwd. Uiteraard worden daarbij eventuele klachten snel behandeld en opgelost. En voor bouwers kan het zeker een pre zijn om met de stichting in zee te gaan om zodoende het imago van maatschappelijk verantwoord bezig zijn te vergroten en zich positief te onderscheiden van andere bedrijven.

Lees verder

© 2012 - 2024 Rickandie, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Maatschappelijk verantwoord ondernemen: voor - en nadelenMaatschappelijk verantwoord ondernemen is tegenwoordig een populair onderwerp. Het wordt ook wel duurzame ontwikkeling g…
Maatschappelijk verantwoord ondernemenIn de horeca is het een komen en gaan van trends en ontwikkelingen, sommigen blijven hangen, anderen zijn na een jaar al…
Begrippen managementstijlenBegrippen managementstijlenStelt je voor: je leest een boek over het doorvoeren van managementstijlen, maar blijft hangen bij een aantal lastige be…
Groen beleggen, maatschappelijk verantwoord sparen 2020-2021Groen beleggen, maatschappelijk verantwoord sparen 2020-2021Groene beleggingen, maatschappelijk verantwoord sparen, durfkapitaal, groen en duurzaam sparen? Benut de overgebleven fi…

William Edwards Deming (1900-1993)William Edwards Deming (1900-1993) is één van de vele denkers over kwaliteitszorg. Hij benaderde het begrip kwaliteit sa…
Wie heeft mijn kaas gepikt? Omgaan met tegenslagenWie heeft mijn kaas gepikt? Omgaan met tegenslagen'Wie heeft mijn kaas gepikt?' is een boek dat gaat over omgaan met veranderingen in je zakelijke leven en je privéleven.…
Bronnen en referenties
  • Bewustebouwers.nl
Rickandie (1.164 artikelen)
Laatste update: 26-03-2016
Rubriek: Zakelijk
Subrubriek: Management
Bronnen en referenties: 1
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.