Artikelen 151 - 160 in de rubriek Juridisch

Juridisch (Zakelijk)

Holland Casino aansprakelijk voor gokverslaving klant?

Regelmatig moeten rechters zich over opmerkelijke vragen buigen. Zo ook op 17 augustus 2011. Toen boog de rechter van de Rechtbank Utrecht zich over de vraag of Holland Casino aansprakelijk is voor de… Kristasmit, 05-03-2012

Is een aangetekende brief versturen wel voldoende?

Bij belangrijke (juridische) brieven wilt u er zeker van zijn dat de geadresseerde uw brief ontvangt. Dan kunt u zich immers op de inhoud van de brief beroepen. Een aangetekende brief versturen lijkt… Kristasmit, 05-03-2012
Wat is het Tuchtrecht?

Wat is het Tuchtrecht?

Het tuchtrecht is van zwaar belang voor bepaalde beroepen. Het kan disciplinaire straffen opleggen voor mensen met een bepaalde functie. Het tuchtrecht geldt dus maar voor een bepaalde categorie mense… Randy1991, 27-02-2012
Rechten en plichten bij een verkeersdelict

Rechten en plichten bij een verkeersdelict

Nagenoeg iedereen is wel eens betrokken geweest bij een verkeersdelict. Hierbij is het belangrijk om te weten wat uw rechten zijn. Een ander belangrijk component dat bij een verkeersongeval komt kijke… Randy1991, 27-02-2012

Vermogensrecht: de basisbergippen

In dit artikel wordt begrip vermogensrecht nader toegelicht. Vermogen is het geheel van meestal op geld waardeerbare rechten en plichten (schulden) van een rechtssubject. Vermogen is dus niet alleen e… Ck10, 11-02-2012
Soorten strafrecht

Soorten strafrecht

Het Nederlandse rechtssysteem kent vele soorten rechten en wetten die allemaal onder de noemer 'strafrecht' vallen. In dit artikel wil ik je laten zien welke soorten er allemaal zijn. Infokoning, 01-02-2012
Het doel van straffen in het Nederlandse strafrecht

Het doel van straffen in het Nederlandse strafrecht

In deze handleiding wil ik je inzicht geven op het doel van het opleggen van straffen binnen het rechtssysteem van Nederland. Infokoning, 01-02-2012
Een inleiding op het strafrecht

Een inleiding op het strafrecht

Met deze gids wil ik je wegwijs maken in het Nederlandse strafrecht. Je kunt geen krant openslaan zonder een artikel te vinden dat raakvlak heeft met het strafrecht. Het is handig te weten wat het str… Infokoning, 28-01-2012
Het hangmat-arrest

Het hangmat-arrest

Het hangmat-arrest is een belangrijk arrest geweest over de vraag in hoeverre een mede-eigenaar de andere eigenaar kan aanspreken inzake de risicoaansprakelijkheid met betrekking tot bijvoorbeeld een… Juul, 01-01-2012
Gratis hulp bij problemen over wetten en regels

Gratis hulp bij problemen over wetten en regels

Wie problemen heeft over wetten en regels in Nederland, maar geen geld om dure advocaten in kan huren kan terecht bij de Sociaal Raadslieden. Sociaal Raadslieden helpen gratis en helpen problemen op t… Singalees, 31-12-2011