Artikelen 171 - 180 in de rubriek Juridisch

Juridisch (Zakelijk)

Deelneming: medeplichtigheid

Deelneming: medeplichtigheid

Eén van de bekendste vormen van deelneming is wel de medeplichtigheid. Wanneer iemand medeplichtig is aan een bepaald strafbaar feit, is deze persoon opzettelijk behulpzaam bij het plegen van een misd… Maria_louise91, 29-11-2011

Voorwaardelijke verbintenis

In het dagelijks leven worden vaak voorwaardelijke verbintenissen overeengekomen. Maar wat houdt zo'n voorwaarde nu eigenlijk in? Het al dan niet ingaan van de voorwaardelijke gebeurtenis lijdt tot he… Kim89, 28-11-2011
Verbintenissenrecht

Verbintenissenrecht

Bij de codificatie van het burgerlijk recht in het begin van de 19e eeuw, zijn in verschillende wetboeken algemene regels voor verbintenissen opgenomen die vanuit het Romeinse recht in de loop der eeu… Kim89, 27-11-2011
Deelneming: uitlokking

Deelneming: uitlokking

Uitlokking is de meest onbekende vorm van deelneming aan een strafbaar feit in Nederland. Van uitlokken is sprake als een persoon een ander aanzet om een bepaald strafbaar feit te begaan. Dit is een z… Maria_louise91, 26-11-2011
Deelneming: medeplegen

Deelneming: medeplegen

In ons huidige strafrecht wordt niet alleen de pleger van een strafbaar feit gestraft, ook degene die het feit mede pleegt kan gestraft worden. Artikel 47 van het Wetboek van Strafrecht vertelt ons da… Maria_louise91, 22-11-2011
Een sommatiebrief schrijven

Een sommatiebrief schrijven

Het komt gelukkig niet vaak voor maar soms gebeurt het dat een afnemer van uw diensten niet betaalt. Wat moet u dan doen? Het beste wat u dan kan doen is een sommatiebrief schrijven. Dit is een brief… Lr800, 21-11-2011
Wat gebeurt er als iemand moet voorkomen op een strafzitting

Wat gebeurt er als iemand moet voorkomen op een strafzitting

Als iemand een overtreding of een misdrijf heeft begaan komt zo’n zaak voor in een strafzitting. Maar hoe werkt een strafzaak? En voor welke rechter kom je dan te staan? Hoe ziet een strafzitting er u… Singalees, 16-11-2011
Het OM: wat doet het OM en wanneer ben je verdachte?

Het OM: wat doet het OM en wanneer ben je verdachte?

Veel mensen horen wel eens praten over het Openbaar Ministerie of O.M. Maar wat doet dat Openbaar Ministerie precies? En wat doet het Openbaar Ministerie als het om rechtspraak gaat? En wanneer ben je… Singalees, 16-11-2011
Strafrecht: wat is strafrecht?

Strafrecht: wat is strafrecht?

Strafrecht valt onder het publiek recht. Het strafrecht regelt de rechtsverhoudingen tussen de overheid en burgers. De overheid straft daarbij en niet de burger. Maar alleen als degene die gestraft wo… Singalees, 16-11-2011
Recht: wat is recht en welke disciplines van recht zijn er?

Recht: wat is recht en welke disciplines van recht zijn er?

Met de vraag “Wat is recht?’ wordt eigenlijk meestal bedoeld wat het geldend recht is. Maar om te weten waar recht vandaan komt moeten eigenlijk de bronnen worden geraadpleegd. En dat zijn er een aant… Singalees, 16-11-2011