Artikelen 161 - 170 in de rubriek Juridisch

Juridisch (Zakelijk)

Eigendomsrecht, hoe werkt het en wat is het?

Eigendomsrecht, hoe werkt het en wat is het?

Aan bijna alle producten zijn tegenwoordig rechten verbonden. Ook zijn er rechten voor merken, kunst, teksten, kwekers en chips. Bijna voor alles is er dus wel een bepaald recht. Welke rechten er zijn… Ruttger, 18-12-2011
DNA afstaan: veroordeelden moeten verplicht DNA afstaan

DNA afstaan: veroordeelden moeten verplicht DNA afstaan

Veroordeelden moeten vanaf 2011 altijd hun DNA afstaan. Dat is het gevolg van een wet die op 1 februari 2005 is ingevoerd. Vanaf dat moment moeten mensen die zijn veroordeeld voor delicten waarvoor zi… Singalees, 08-12-2011
Voorbereiding tot het plegen van een strafbaar feit

Voorbereiding tot het plegen van een strafbaar feit

In 1994 heeft de wetgever het voorbereiden van een misdrijf waarvoor een straf van meer dan 8 jaar gevangenis kan worden opgelegd, strafbaar gesteld. Sindsdien is er veel getwist over wanneer er sprak… Maria_louise91, 03-12-2011
Het drankslot of alcoholslot: voor wie is het drankslot?

Het drankslot of alcoholslot: voor wie is het drankslot?

Het drankslot of alcoholslot moet er voor zorgen dat mensen die zijn betrapt op het autorijden onder invloed van alcohol dat niet meer kunnen doen. Maar naast dat ze zelf een drankslot moeten laten in… Singalees, 03-12-2011
Poging tot het begaan van een strafbaar feit

Poging tot het begaan van een strafbaar feit

Van een poging in strafrechtelijke zin is sprake als een persoon heeft geprobeerd een strafbaar feit te verrichten, terwijl dit niet is gelukt. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan poging tot doods… Maria_louise91, 02-12-2011
Licenties en inbreuk

Licenties en inbreuk

Wanneer de octrooihouder een octrooi niet zelf wil exploiteren, kan hij aan derden licenties verlenen. Dit geeft een ander het recht de in het octrooi beschreven kennis toe te passen. Het kan echter o… Molletje, 01-12-2011
Uitvinden in dienstverband

Uitvinden in dienstverband

Als iemand iets technisch uitvindt, kan hij daar octrooi op aanvragen. Degene die het octrooi aanvraagt wordt de eigenaar van het octrooi en van de kennis die daarin beschreven staat. Maar hoe zit dat… Molletje, 01-12-2011
Wel of geen octrooi aanvragen en landenkeuze

Wel of geen octrooi aanvragen en landenkeuze

Wanneer vraagt u nu een octrooi aan en wanneer is het misschien beter om uw uitvinding geheim te houden? Het is verstandig om de punten rondom wel of niet octrooi aanvragen goed af te wegen alvorens d… Molletje, 01-12-2011
Voorwaarden voor octrooiverlening

Voorwaarden voor octrooiverlening

De voorwaarden waaraan een octrooi moet voldoen om verleend te kunnen worden zijn nieuwheid, inventiviteit en industriële toepasbaarheid. Wat houden die afzonderlijke begrippen nu precies in? Molletje, 01-12-2011
Wat is een octrooi en hoe ziet een octrooiaanvraag eruit?

Wat is een octrooi en hoe ziet een octrooiaanvraag eruit?

Wat is een octrooi? Hoe ziet een octrooiaanvraag er eigenlijk uit? Een korte beschrijving van wat het octrooirecht inhoudt en wat er nu eigenlijk wel en niet beschermd kan worden. Molletje, 01-12-2011