Artikelen 131 - 140 in de rubriek Juridisch

Juridisch (Zakelijk)

Bestuurlijke beslissingsruimte

Bestuursrechtelijke wetten verschaffen vooral bestuursbevoegdheden aan de bestuursorganen. In het kader van een bestuursbevoegdheid kan het bestuur beschikken over verschillende soorten vrijheid. Welk… Tibor, 18-07-2012
Algemene beginselen van behoorlijk bestuur

Algemene beginselen van behoorlijk bestuur

In het bestuursrecht zijn een aantal beginselen om de relatie tussen overheid en burger te reguleren. Dit zijn aanwijzingen en regels waaraan de overheid zich moet houden. Infokoning, 09-06-2012
Variabelen en invloeden op de rechtbank

Variabelen en invloeden op de rechtbank

Hoewel op het eerste gezicht niet prominent aanwezig, is het instituut de rechtbank onderhevig aan vele invloeden. Deze invloeden zullen in dit artikel toegelicht worden om een beter beeld te krijgen… Infokoning, 08-06-2012
Gebruik van DNA bij een rechtzaak: de voor- en nadelen

Gebruik van DNA bij een rechtzaak: de voor- en nadelen

De laatste jaren word DNA steeds vaker gebruikt als ondersteuning of bewijs voor de veroordeling van de verdachte. Het lijkt een ideaal middel, een beetje DNA en je kunt bewijzen dat een persoon schul… Theblackbox, 06-06-2012
Victimologie of slachtofferkunde

Victimologie of slachtofferkunde

Lange tijd is aan de positie van de slachtoffer binnen de strafwetenschap nagenoeg geheel voorbijgegaan. Pas sinds de jaren zestig is er weer enige belangstelling ontstaan. Ter legitimering van de bes… Ck10, 03-06-2012

Penologie: de leer van de straffen

Over de rechtvaardigingsgrond voor straffen en hun effectiviteit wordt sinds de oudheid gedacht, gesproken en geschreven. De oorsprong van de door de staat toegepaste criminele straf ligt in de behoef… Ck10, 20-05-2012
Criminaliteitspreventie

Criminaliteitspreventie

Criminaliteitspreventie is ongetwijfeld ouder dan de strafrechtspleging. In de Middeleeuwse steden gingen de stadspoorten ’s nachts dicht ter bescherming van de burgerij tegen van buiten komende dieve… Ck10, 17-05-2012
Statische beleidsinformatie over politie en justitie

Statische beleidsinformatie over politie en justitie

In dit artikel kun je meer lezen over de strafrechtspleging. De strafrechtspleging is het geheel van rechtshandelingen door het Openbaar Ministerie en de rechterlijke macht met betrekking tot strafzak… Ck10, 15-05-2012
Criminografie of beschrijvende criminologie

Criminografie of beschrijvende criminologie

Discussies over criminaliteit zijn meestal gebaseerd op vage indrukken of berichten in de media. De eerste opdracht van de criminoloog is om het waarheidsgehalte van dergelijke beweringen zo objectief… Ck10, 15-05-2012
Criminologie: Wat is het?

Criminologie: Wat is het?

De criminaliteit is een spraakmakend onderwerp. We praten en schrijven er graag over en ook kijken we graag televisieprogramma’s over misdaad. Veel Nederlanders vinden dat het criminaliteitsniveau te… Ck10, 07-05-2012