Ziekte en re-integratie

Ziekte en re-integratie Hoe verloopt het re-integratietraject van een zieke of arbeidsongeschikte werknemer? Volgens de Wet Verbetering Poortwachter moeten werknemer en werkgever er alles aan doen de zieke werknemer zo snel mogelijk te laten terugkeren op de werkvloer.

Ziekte en re-integratie: Wet Verbetering Poortwachter

Verplichtingen van werkgever en werknemer en het re-integratietraject bij ziekte zijn vastgelegd in de Wet Verbetering Poortwachter. Het uitgangspunt van deze wet is dat werknemers niet eerder een arbeidsongeschiktheidsuitkering dan wanneer alle mogelijkheden tot re-integratie zijn uitgeput.

Inspanningsverplichting werkgever en werknemer

De eerste twee jaren van de ziekte is de werkgever verplicht om het loon door te betalen. In het eerste jaar is dit meestal 100%, in het tweede jaar 70%. In deze periode, die feitelijk een aanloop is naar de WIA hebben werkgever en werknemer een inspanningsverplichting. De wet bestaat uit zogenaamde “poortwachtersverplichtingen”. Bij de aanvraag van de WIA-uitkering toetst het UWV het re-integratietraject streng. De vraag is: gaat de werknemer door de poort van de WIA of wordt de loondoorbetalingsplicht van de werkgever met een jaar verlengd?

Re-integratietraject werknemer: Poorwachtersverplichtingen

De poortwachtersverplichtingen zijn vastgelegd. Het gehele traject duurt 104 weken, want dan komt de loondoorbetalingsplicht te vervallen, mits werkgever en werknemer hebben voldaan aan de re-integratieverplichtingen.

Week 1: De werkgever geeft de ziekmelding dan de werknemer door aan de arbodienst of bedrijfsarts. Hij verstrekt daarbij alle noodzakelijke gegevens omtrent het ziekteverzuim.

Week 6:De werknemer is op consultatie geweest. Als het verzuim lang dreigt te duren, stelt de arbodienst of bedrijfsarts een probleemanalyse op, inclusief een advies over werkhervatting. Vanaf dit moment wordt er een re-integratiedossier bijgehouden, waarin alle afspraken, gegevens en documenten schriftelijk zijn vastgelegd.

Week 8: Als de arbodienst of bedrijfsarts oordeelt dat de zieke werknemer weer aan het werk kan gaan, stellen werkgever en werknemer een schriftelijk plan van aanpak op. Hierin staan activiteiten, doelen en termijnen en wanneer de voortgangsbespreking van het plan van aanpak plaats zal vinden. De werkgever en de werknemer wijzen een case manager aan die de voortgang in de gaten houdt en afspraken begeleidt.

Week 42: De werkgever meldt de ziekte van de werknemer aan het UWV.

Week 44: Het UWV wijst werkgever en werknemer op hun re-integratie verplichtingen.

Week 87-91: De werknemer ontvangt in week 87 een WIA-aanvraagformulier van het UWV> De arbodienst of bedrijfsarts geeft een oordeel bij de probleemanalyse. De werkgever stelt een re-integratieverslag op en de werknemer krijgt hiervan een kopie. In week 91 moet de werknemer de WIA-aanvraag indienen, met daarbij een kopie van het re-integratieverslag.

Week 91-104: Het UWV beoordeelt of werkgever en werknemer hebben voldaan aan de inspanningsverplichting voor re-integratie. De werknemer wordt uitgenodigd voor een WIA-onderzoek. Na 104 weken ontvang hij al dan niet de WIA-uitkering. Als de re-integratie-inspanningen van de werkgever onvoldoende zijn geweest, wordt de loondoorbetalingsperiode verlengd. Een werknemer die zich te weinig heeft ingespannen, riskeert een korting op de WIA-uitkering.
© 2011 - 2024 Rebeccahoogers, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Help! Mijn werknemer is ziek! Wet verbetering PoortwachterHelp! Mijn werknemer is ziek! Wet verbetering PoortwachterElke werknemer is wel eens een paar dagen ziek. Op zich hoeft dat niet tot problemen te leiden. Toch is het belangrijk o…
Is een arbodienst verplicht?Is een arbodienst verplicht?Als werknemer heeft u recht op een veilige en een gezonde werkplek. Het risico van tijdelijke arbeidsongeschiktheid is d…
De herplaatsingsplicht bij ziekte en reorganisatieDe herplaatsingsplicht bij ziekte en reorganisatieBedrijven en overheidsinstanties kunnen in financieel slecht vaarwater terechtkomen, waardoor een reorganisatie onafwend…
Loondoorbetaling bij ziekteLoondoorbetaling bij ziekteAls je als werknemer ziekt wordt, is de werkgever verplicht om het loon door te betalen. Voor hoelang geldt de loondoorb…

Koopovereenkomst ontbindenKoopovereenkomst ontbindenStel: u heeft een televisie gekocht die binnen drie maanden kapot gaat. De verkoper wil het product niet laten repareren…
Huur van bedrijfsruimteAan de huur van een bedrijfsruimte zijn regels gebonden. Zo moet een bedrijfsruimte voor minimaal 5 jaar worden gehuurd…
Rebeccahoogers (449 artikelen)
Laatste update: 29-01-2011
Rubriek: Zakelijk
Subrubriek: Juridisch
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.