Het beroepsinstituut voor vastgoedmakelaars (BE)

Het beroep van vastgoedmakelaar kan niet door eender wie worden uitgevoerd. Ter bescherming van de titel en het beroep bestaat het Beroepsinstituut voor Vastgoedmakelaars. Het beroepsinstituut voor Vastgoedmakelaars, afgekort BIV, is een publiekrechtelijke beroepsvereniging met rechtspersoonlijkheid. Ze werd bij Koninklijk besluit opgericht in 1993, toen door middel van het Erkenningsbesluit beslist werd dat niet iedereen zich de titel en het beroep van vastgoedmakelaar kon toe-eigenen. Het duurde uiteindelijk nog tot 1995 vooraleer het instituut daarwerkelijk werd geïnstalleerd.

Werking van het BIV

Het doel van het BIV is om de vastgoedmakelaar te sturen binnen zijn beroep en om alles in goede banen te leiden: nazien of aan alle voorwaarden voldaan is om toegelaten te worden tot het beroep, toelating geven om de tital van vastgoedmakelaar te mogen dragen, controleren of de makelaar de regels van de plichtenleer naleeft en zonodig sancties opleggen, .. Om al deze taken te vervullen werden binnen het BIV een aantal organen opgericht.

Organen binnen het BIV

Nationale raad

De Nationale raad vormt het wetgevend orgaan van het Beroepsinstituut. De raad is samengesteld uit 18 vastgoedmakelaars en een regeringscommissaris. De Nationale Raad is bevoegd voor het opstellen van het reglement van plichtenleer en het stagereglement, waaraan elke vastgoedmakelaar en stagiair-vastgoedmakelaar zich moeten houden. De raad ziet er tevens op toe dat de voorwaarden om toegang te krijgen tot het beroep nageleefd worden, en dat inrbeuken op de wetgeving aangeklaagd worden bij de gerechtelijke overheid. Ook maatregelen inzake beroepsvervolmaking en bijscholing worden door de Nationale Raad genomen.

Het Bureau

Het uitvoerend orgaan van het BIV wordt Het Bureau genoemd. Dit orgaan bestaat uit 3 personen: een voorzitter, een ondervoorzitter en een penningmeester, die gekozen worden onder de leden van de Nationale Raad (zie supra). Deze 3 personen zijn belast met het dagelijks beheer van het BIV, zoals het afhandelen van lopende zaken, het uitvoeren van de beslissingen van de Nationale Raad, het aanwerven van personeel, .. De penningmeester heeft daarnaast nog een aantal extra taken zoals het bewaren van de roerende goederen van het Instituut, het innen van de bijdragen, het ontwerpen van de jaarrekeningen en het voorleggen van een overzicht van de financiële toestand aan de Nationale Raad.

Uitvoerende Kamers

De Uitvoerende Kamers van het BIV vormen het rechtsprekend orgaan. Er zijn 2 kamers, een Nederlandstalige en een Franstalige, die elk 6 vastgoedmakelaars tellen. Zij hebben 3 bevoegdheden: een administratieve, een tuchtrechtelijke en een arbitrale.

Administratief
De Uitvoerende Kamer is bevoegd voor het opmaken en bijhouden van de lijst van stagiairs, van de lijst van stagemeesters en van het tableau van beoefeneaars. Ook houdt zij toezicht over de toepassing van het stagereglement en controleren of de stagiair-vastgoedmakelaar zijn stage op een voldoende wijze heeft uitgevoerd.

Tuchtrechtelijk
De kamers bestraffen de vastgoedmakelaars van wie bewezen is dat zij aan hun plichten verzuimd hebben. Ze kunnen een waarschuwing geven, een berisping geven, de vastgoedmakelaar schorsen of zelfs schrappen van het tableau.

Arbitraal
De kamers kunnen arbitraal uitspraak doen omtrent geschillen tussen een makelaar en zijn cliënt aangaande honoraria. Op verzoek van hoven en rechtbanken geven de kamers advies omtrent honoraria en ingeval van geschil tussen makelaars onderling, geven zij advies over de berekening van de erelonen.

Kamers van beroep

Tenslotte zijn er ook 2 Kamers van beroep, die elk bestaan uit een voorzitter, een plaatsvervangend voorzitter, 2 vastgoedmakelaars en 6 plaatsvervangers. Deze kamers spreken zich in hoger beroep uit over beslissingen die in eerste aanleg genomen zijn door de uitvoerende kamers.
© 2011 - 2024 Juliedr, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Vastgoedmakelaar of NVM makelaarVastgoedmakelaar of NVM makelaarWanneer u een huis of ander pand wenst aan te schaffen maar niet veel verstand van al het papierwerk heeft kunt u het be…
Een woning kopen via een vastgoedmakelaar: de voordelen!Een woning kopen via een vastgoedmakelaar: de voordelen!Een woning kopen doe je niet zomaar. Het is belangrijk om goed geïnformeerd te zijn over alle mogelijke aspecten die bel…

Vruchtgebruik in een notendopVruchtgebruik in een notendopVaak hoort men over vruchtgebruik, maar wat is dit precies? Wat zijn de rechten en de plichten van een vruchtgebruiker?…
Gratis juridisch adviesGratis juridisch adviesEr hangt vaak een behoorlijk prijskaartje aan juridisch advies, maar gelukkig zijn er gratis alternatieven. Het inhuren…
Juliedr (165 artikelen)
Laatste update: 26-01-2011
Rubriek: Zakelijk
Subrubriek: Juridisch
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.