InfoNu.nl > Zakelijk > Juridisch > Juridisch: Pagina 50
Artikelen 491 - 500 in de rubriek Juridisch

Juridisch (Zakelijk)

Wetten, decreten en ordonnanties

Wetten, decreten en ordonnanties

In België hebben zich verschillende golven van staatshervorming gerealiseerd. Sindsdien kent dit land een kakafonie aan regelgevingen. Op verschillende niveaus hebben overheden de bevoegdheid om algem… Guggenheimer, 28-12-2006
Verhuren van onroerend goed: rechten en plichten

Verhuren van onroerend goed: rechten en plichten

Onroerend goed is een interessante belegging voor degenen die iets aan de kant willen zetten voor hun ouwe dag. Helaas gaan veel mensen woningen verhuren zonder kennis van zaken. Omdat deze woningen v… Guggenheimer, 27-12-2006

Eigendomsrecht in het EVRM

Het eigendomsrecht was een splijtzwam bij het tot stand komen van het Europees verdrag voor de rechten van de mens. Zij is in onze westerse samenleving evenwel een hoeksteen van de samenleving en verd… Guggenheimer, Mensenrechten EVRM, 20-12-2006

Recht op eerbiediging privéleven en woning in het EVRM

Volledig gaat het over het recht op de eerbiediging van het privé-leven, de woning het de briefwisseling, zoals dat wordt beschermd in het EVRM. Guggenheimer, Mensenrechten EVRM, 20-12-2006

Diverse mensenrechten in het EVRM

Een aantal mensenrechten in het EVRM kunnen kort worden besproken. Dit betekent niet dat zij minder belangrijk zijn, of dat zij minder rechtspraak opleveren. In sommige gevallen is het recht gewoon va… Guggenheimer, Mensenrechten EVRM, 20-12-2006

Het recht op leven in het EVRM

Het recht op leven is als mensenrecht zo evident dat het soms gewoon over het hoofd wordt gezien. Toch zijn er een aantal uitzonderingen. Het feit alleen dat deze er zijn, kan als immoreel tegen de bo… Guggenheimer, Mensenrechten EVRM, 20-12-2006
Abnormale burenhinder in het Belgisch recht

Abnormale burenhinder in het Belgisch recht

De abnormale burenhinder is één van de bekendste voorbeelden van foutloze aansprakelijkheid in het recht. Deze verhandeling is een exhaustieve behandeling van de belangrijkste standpunten in rechtslee… Guggenheimer, 10-12-2006
Juridische beroepen in België

Juridische beroepen in België

Een overzicht van de belangrijkste juridische beroepen in België. Vaak worden termen door elkaar gebruikt, hoewel de functies duidelijk tegenover elkaar afgelijnd zijn. Een kennismaking. Guggenheimer, 10-12-2006

Het Belgisch erfrecht: een praktische gids

Een praktische gids met algemene principes hoe de erfopvolging in het Belgisch recht is geregeld. Vooral gericht tot niet-juristen, om in een concreet geval te schouwen wie tot de nalatenschap wordt g… Guggenheimer, 09-12-2006
De Belgische grondwet

De Belgische grondwet

Summiere bespreking van de Belgische grondwet, en de mogelijkheden om haar te wijzigen, met een korte bespreking van de belangrijkste oorzaken van historische wijzigingen. Guggenheimer, 07-12-2006