Artikelen 371 - 380 in de rubriek Juridisch

Juridisch (Zakelijk)

De bijzondere wetten van Groot Brittannië

De Britten zijn een vreemde eend in Europa. Ze hebben een aantal eeuwenoude wetten, die nog steeds van kracht zijn terwijl ze allang zijn achterhaald. Da-peer, 10-11-2007
Wet Ruimtelijke Ordening & Onderneming

Wet Ruimtelijke Ordening & Onderneming

Met de Wet op de Ruimtelijke Ordening kun je te maken krijgen wanneer je als ondernemer een onderneming wilt starten. De Wet betreft de bestemmingsplannen van een gemeente. Naast deze bestemmingsplann… Jvd, 06-11-2007
Vereniging & Leden

Vereniging & Leden

Men spreekt van een Vereniging als twee of meer personen volgens vastgestelde regels samenwerken voor een bepaald doel. De wet onderscheid twee vormen, nl. een vereniging met een volledige of een bepe… Jvd, 01-11-2007
Rechtspersonen (Rechtsvormen)

Rechtspersonen (Rechtsvormen)

Een Vereniging, Stichting, de NV en BV behoren in 't Nederlandse recht tot de rechtspersonen. De term rechtspersoon staat in Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en is te onderscheiden van een natuurlijk… Jvd, 31-10-2007
Stichting & Statuten

Stichting & Statuten

Een Stichting beoogt een -in de Statuten vastgelegde- doelstelling te verwezenlijken. Bij de oprichting van een stichting wordt er een notariële akte of een testament opgemaakt en statuten opgesteld.… Jvd, 31-10-2007

Zelfverdediging, strafbaar of niet?

Je hoort het zo vaak op straat: “Als je ze zelf pakt dan word je nog gestraft ook.” Wat zijn de spelregels precies bij zelfverdediging of als je een dief in je woning betrapt? Wat zijn de gevolgen als… Peter, 26-05-2007
Bedreiging nader bekeken

Bedreiging nader bekeken

Er is een groot verschil tussen je daadwerkelijk bedreigd voelen en hetgeen de wet als bedreiging ziet. Het blijkt dus niet altijd een strafbare bedreiging te zijn. Je wordt er mee geconfronteerd als… Peter, 05-04-2007
Moord, doodslag of dood door schuld

Moord, doodslag of dood door schuld

In de volksmond wordt meestal gesproken over moord. Iemand is vermoord maar zo eenvoudig ligt het voor de politie, de verdachte, de advocaat en de rechter niet. We spreken hier over verschillende feit… Peter, 23-03-2007
Vernieling nader bekeken

Vernieling nader bekeken

Vernieling is een verzekeringsartikel, daarmee bedoel ik dat het aangifte doen van vernieling meer een noodzakelijk kwaad is, geëist door de verzekeringsmaatschappij. Je denkt heus niet dat de politie… Peter, 23-03-2007
Mishandeling nader bekeken

Mishandeling nader bekeken

Mishandeling wordt strafbaar gesteld in artikel 300 van het wetboek van strafrecht en in tegenstelling tot bijvoorbeeld het artikel dat diefstal strafbaar stelt, staan in dit artikel geen andere eleme… Peter, 17-03-2007