Artikelen 41 - 50 in de rubriek Juridisch

Juridisch (Zakelijk)

Oneens met besluit bestuursorgaan: bezwaar en beroep

Oneens met besluit bestuursorgaan: bezwaar en beroep

Ben je het oneens met een besluit van een bestuursorgaan zoals de verlening of weigering van een vergunning of het opleggen van een boete, dan is het mogelijk hier tegen op te komen. Hierbij zul je de… Dessal, 25-10-2016
De grijze en zwarte lijst bij algemene voorwaarden

De grijze en zwarte lijst bij algemene voorwaarden

Bij het opstellen van algemene voorwaarden dient de gebruiker rekening te houden met wat hij in zijn bepalingen zet. Wie zaken doet met professionals mag met zijn bedingen behoorlijk ver gaan, maar wi… Epiphany, Algemene voorwaarden, 24-10-2016
Let op bij gebruiken meerdere sets algemene voorwaarden

Let op bij gebruiken meerdere sets algemene voorwaarden

Niet voor iedere ondernemer is het gebruiken van één set algemene voorwaarden afdoende. Grote ondernemingen kiezen er vaker voor om algemene voorwaarden te rangschikken over meerdere sets, op basis va… Epiphany, Algemene voorwaarden, 21-10-2016
De uitleg van algemene voorwaarden: contra proferentem

De uitleg van algemene voorwaarden: contra proferentem

Wie als consument de algemene voorwaarden bij een overeenkomst leest kan, door ondubbelzinnig woordgebruik of complexiteit van bepalingen, soms tot een ander of twijfelachtig begrip van een bepaling k… Epiphany, Algemene voorwaarden, 20-10-2016
Battle of forms: wiens algemene voorwaarden waren als eerst?

Battle of forms: wiens algemene voorwaarden waren als eerst?

Wanneer je als ondernemer zakelijke contracten sluit kan het voorkomen dat jouw algemene voorwaarden, die je van toepassing verklaart, botsen met die van de wederpartij, die zijn voorwaarden ook van t… Epiphany, Algemene voorwaarden, 22-09-2016
Algemene voorwaarden: let op met een forumkeuzebeding

Algemene voorwaarden: let op met een forumkeuzebeding

Landsgrenzen zijn in de loop der jaren meer en meer vervaagd in het economisch en handelsverkeer en transacties voltrekken zich over de hele wereld. Wie als ondernemer internationaal zaken doet geeft… Epiphany, Algemene voorwaarden, 16-09-2016
Reflexwerking: consumentenrechten voor kleine rechtspersonen

Reflexwerking: consumentenrechten voor kleine rechtspersonen

We nemen allemaal deel aan het economisch verkeer als consument, wanneer we niet handelen op de interne markt vanuit professie of beroep. Wie als consument een middagje gaat winkelen geniet wettelijke… Epiphany, 15-09-2016
Algemene voorwaarden overnemen, mag dat zomaar?

Algemene voorwaarden overnemen, mag dat zomaar?

De meeste ondernemers, groot en klein, krijgen binnen hun bedrijfsvoering te maken met algemene voorwaarden. Wie risico's van het ondernemen wil beperken en efficiënt zaken wil doen, zal algemene voor… Epiphany, Algemene voorwaarden, 13-09-2016
Zoek verbinding met uw klanten - gebruik een proclaimer

Zoek verbinding met uw klanten - gebruik een proclaimer

Het gebruik van disclaimers op website heeft een rauw randje. Eenzijdig opgestelde juridische volzinnen als “Wij zijn niet aansprakelijk voor schade door het gebruik van onze website” moeten de klant… Epiphany, 19-08-2016
De juridische waarde van een disclaimer

De juridische waarde van een disclaimer

Wie veel op het internet verkeert, zal met enige regelmaat disclaimers tegenkomen. Is het niet in de mailbox, dan is het wel op menig website. Disclaimers verschijnen overal en zijn in populariteit in… Epiphany, 18-08-2016