Artikelen 351 - 360 in de rubriek Juridisch

Juridisch (Zakelijk)

De NV: de Naamloze Vennootschap

De NV: de Naamloze Vennootschap

Net als de v.o.f, de b.v en de eenmanszaak, is de naamloze vennootschap een juridische rechtsvorm waaruit je kunt kiezen als je een eigen bedrijf begint. In tegenstelling tot de eenmanszaak is de leid… Tibor, 20-11-2008

REACH = Registratie, Evaluatie en Autorisatie van Chemicalië

REACH ofwel Registratie, Evaluatie en Autorisatie van Chemicaliën klinkt al een paar jaar binnen bedrijven, maar nu moeten de eerste stappen voor preregistratie genomen worden. Daardoor ontstaan er st… Mabe, 13-11-2008

Schade bij sport en spel en de verzekering

Wij Nederlanders houden wel van sporten. Bij het sporten en bij kinderen het spelen is het niet te voorkomen dat er af en toe ongelukken gebeuren, een bril sneuvelt of erger een van de spelers loopt l… Dsvh13, 31-10-2008

Gerechtelijke vaststelling van het vaderschap

Als biologisch vader ben je niet direct juridisch vader. Toch brengt slechts dit laatste rechten met zich mee. Lees de artikel en voorkom dat u rechteloos achterblijft! Taxie8888, 25-09-2008

Juridische gevolgen van vaderschap

Als biologisch vader ben je niet direct juridisch vader. Toch brengt slechts dit laatste rechten met zich mee. Lees de artikel en voorkom dat u rechteloos achterblijft! Taxie8888, 25-09-2008

Erkenning van het vaderschap

Als biologisch vader ben je niet direct juridisch vader. Toch brengt slechts dit laatste rechten met zich mee. Lees de artikel en voorkom dat u rechteloos achterblijft! Taxie8888, 25-09-2008
Bedrijfsovername en bedrijfsverkoop: het proces in 6 fasen

Bedrijfsovername en bedrijfsverkoop: het proces in 6 fasen

Bij een overname, overdracht of verkoop van een bedrijf komt veel kijken. Veel mensen weten niet hoeveel werk er in een bedrijfsovername zit. Er moet een waardebepaling gedaan worden van het bedrijf e… Aron, 13-09-2008
Eisen voor aanvraag van een octrooi of patent

Eisen voor aanvraag van een octrooi of patent

Een octrooi, oftewel een patent, is een bewijs voor een persoon dat hij of zij iets heeft gemaakt of uitgevonden heeft. Octrooien voor uitvindingen en nieuwe technieken moet worden aangevraagd. Aanvra… Aron, 06-09-2008
De wettelijke regels van een vennootschap onder firma (VOF)

De wettelijke regels van een vennootschap onder firma (VOF)

Vennootschap onder firma is een samenwerkingsverband tussen 2 of meer personen om een bedrijf uit te oefenen. Het is een bepaalde rechtsvorm ook wel ondernemingsvorm genoemd. Een VOF heeft geen rechts… Aron, 29-07-2008
De wettelijke regels van een maatschap

De wettelijke regels van een maatschap

De maatschap is een samenwerkingsverband tussen 2 of meer personen. De maatschap is geen rechtspersoon, dit betekent dat de maatschap niet formeel juridische aansprakelijkheid is. De maatschap kan sch… Aron, 17-07-2008