Artikelen 281 - 290 in de rubriek Juridisch

Juridisch (Zakelijk)

De cessie van een vordering op naam

De cessie van een vordering op naam

Niet alleen roerende en onroerende zaken zijn vatbaar voor overdracht, ook vermogensrechten, zoals vorderingen, kunnen worden overgedragen. Eén van de belangrijkste vorderingen die wij kennen is een v… Maria_louise91, 11-12-2010

Mag een baas de werktijden zomaar veranderen?

Soms wil een bedrijf haar bedrijfsvoering veranderen en wordt van medewerkers geëist dat ze op andere tijden gaan werken. Maar mag een baas zomaar de werktijden veranderen van een werknemer? En kan hi… Singalees, 09-12-2010

Opzegtermijn arbeidsovereenkomst werkgever en werknemer

Als de werkgever of werknemer de arbeidsovereenkomst wil beëindigen, moet er een opzegtermijn in acht worden genomen. In dit artikel: de opzegtermijn voor contracten voor bepaalde en onbepaalde tijd,… Rebeccahoogers, 09-12-2010
Het Europese Hof van Justitie

Het Europese Hof van Justitie

Met de oprichting van de Europese Economische Gemeenschap in 1957 is een supranationale rechtsorde ontstaan die bij de inwerkingtreding van het verdrag in de rechtsorde der lidstaten is opgenomen en w… Randy1991, 03-12-2010

De voorbereiding van een besluit

Wanneer een bestuursorgaan een besluit neemt, moet dit zorgvuldig gebeuren. Het is daarom ook van belang dat bij de voorbereiding van een besluit het bestuursorgaan verschillende regels in acht neemt.… Maria_louise91, 29-11-2010
Opschortende en ontbindende voorwaarden bij overdracht

Opschortende en ontbindende voorwaarden bij overdracht

De overdracht van goederen gaat volgens art. 3:84 lid 1 van ons Burgerlijk wetboek alleen door levering van een goed krachtens een geldige titel door een beschikkingsbevoegde. De overdracht is in begi… Maria_louise91, 24-11-2010

Ziek tijdens vakantie: wanneer meld je ziekte op vakantie?

Ziek worden op vakantie is altijd heel naar. Maar wachten met ziekmelden tot je weer thuis bent is niet slim. Als je ziek wordt op vakantie is het belangrijk dit zo snel mogelijk aan je baas te melden… Singalees, 16-11-2010

Subsidieverlening

Jaarlijks keert de overheid miljarden euro's uit aan subsidies. Deze gelduitkeringen moeten zorgen voor stimulans voor bedrijven en burgers om activiteiten te verrichten die passen binnen het beleid v… Maria_louise91, 04-11-2010

Hoe kies ik een goede letselschade advocaat?

Iedereen hoopt nooit te maken te krijgen met een letselschade advocaat. Echter, bij het lijden van letsel, kan een goede advocaat u helpen om een schadevergoeding te krijgen. In dit artikel kunt u de… VMusic, 30-10-2010
Het hoger beroep in Nederland

Het hoger beroep in Nederland

Een hoofdregel in ons rechtssysteem is dat als we het niet eens zijn met een uitspraak van de rechter in eerste aanleg, dat we recht hebben op een zogenaamd 'hoger beroep'. Wat houdt dit echter precie… Randy1991, 25-10-2010