Erkenning van het vaderschap

Als biologisch vader ben je niet direct juridisch vader. Toch brengt slechts dit laatste rechten met zich mee. Lees de artikel en voorkom dat u rechteloos achterblijft!

Erkenning

Erkenning is vastgelegd in artikel 199 sub c boek 1, en artikel 203 boek 1 BW. Erkenning is opengesteld voor bijv. de (ongehuwde) biologische vader of de man die na de geboorte besluit om met de ongehuwde moeder te trouwen, en het kind als de zijne te beschouwen. Erkenning hoeft niet open te staan voor bijv. de echtgenoot van de vrouw, omdat deze situatie al door artikel 199 onder a en b boek 1 BW gedekt wordt. Voor erkenning moeten het kind en tevens de moeder (indien het kind nog geen 16 jaar is) toestemming geven.

Erkenning heeft dezelfde rechtsgevolgen als het ontstaan van juridisch vaderschap in de zin van artikel 199 onder a en b boek 1 BW, met uitzondering van het ouderlijk gezag en de nationaliteit. Voor het ouderlijk gezag moet nog een verzoek tot gezamenlijk gezag bij de rechter worden ingediend, en bovendien moet ook de moeder instemmen met het verzoek . De nationaliteit kan worden verkregen, indien ‘na de erkenning, gedurende een onafgebroken periode van tenminste 3 jaar (het kind) door deze man is verzorgd en opgevoed (artikel 6 lid 1 sub c Rijkswet op het Nederlanderschap)’ .
Erkenning sluit gerechtelijke vaststelling in beginsel uit (artikel 207 boek 1, lid 2 sub a).

Toestemming van de moeder

De toestemming van de moeder kan onder voorwaarden komen te vervallen als eis voor erkenning. De rechter beslist dan of er voldoende gronden zijn om deze toestemming achterwege te laten en zelf te beslissen (vervangende toestemming). Er wordt dan een bijzondere curator aangesteld, die in het belang van de vader verzoekt (rechtspraak). Er is dan sprake van een belangenafweging, waarbij de belangen van de verwekker, de belangen van de moeder bij het behouden van een ongestoorde verhouding met het kind, en de belangen van het kind zelf worden afgewogen.

Soms heeft de moeder haar toestemming tot erkenning al aan iemand anders gegeven, waardoor deze man vader is geworden. Indien door een procedure blijkt dat bijv. de instemmende levensgezel recht heeft op erkenning, wordt deze toestemming als voorwaardelijk gezien, en later terzijdegesteld of vernietigd. Het kan natuurlijk niet zo zijn dat de moeder bijv. de instemmende levensgezel het vaderschap kan ontzeggen door de twee-ouderregeling, die daar niet toe dient.

Donorschap

Wanneer er voor KID wordt gekozen blijft het bij het doneren van het sperma. Het sperma wordt na de donatie door de vrouw gebruikt om het kind te verwekken. De donor heeft op die manier niets met de verwekking zelf te maken en heeft daardoor ook geen mogelijkheid tot de erkenning van het kind, behalve als de moeder of het kind daar toestemming voor geeft.

Bij KIE is de spermadonor dezelfde man als de instemmende levensgezel. Daardoor kan hij zijn kind wel erkennen. Door het huwelijk heeft de echtgenoot al een sterkere positie om zijn kind te erkennen dan een donor, aangezien dit in de wet vaststaat. In dit artikel wordt de donor in zijn geheel niet genoemd

De donor heeft wel de plicht om zich bekend te maken. Het kind heeft het recht om te weten wie zijn biologische vader is. Vanaf dat het kind 16 jaar wordt kan het de gegevens van zijn biologische vader opzoeken en is er ook de mogelijkheid om contact met hem te zoeken. De donor is in beginsel niet onderhoudsplichtig, een verwekker is dat in beginsel wel (artikel 394 boek 1 BW) .
© 2008 - 2024 Taxie8888, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Juridische gevolgen van vaderschapAls biologisch vader ben je niet direct juridisch vader. Toch brengt slechts dit laatste rechten met zich mee. Lees de a…
Erkenning kind door de vaderJe hebt het vast zelf ook weleens om je heen gehoord, mensen die roepen dat de vader van een kind geen rechten heeft. Of…
Gerechtelijke vaststelling van het vaderschapAls biologisch vader ben je niet direct juridisch vader. Toch brengt slechts dit laatste rechten met zich mee. Lees de a…
De vader die zijn kind graag wil erkennenHet aantal kinderen dat z.g. buitenechtelijk wordt geboren in Nederland wordt groter en overtreft waarschijnlijk in 2012…
Bedrijfsovername en bedrijfsverkoop: het proces in 6 fasenBedrijfsovername en bedrijfsverkoop: het proces in 6 fasenBij een overname, overdracht of verkoop van een bedrijf komt veel kijken. Veel mensen weten niet hoeveel werk er in een…
Taxie8888 (13 artikelen)
Gepubliceerd: 25-09-2008
Rubriek: Zakelijk
Subrubriek: Juridisch
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.