De wettelijke regels van een maatschap

De wettelijke regels van een maatschap De maatschap is een samenwerkingsverband tussen 2 of meer personen. De maatschap is geen rechtspersoon, dit betekent dat de maatschap niet formeel juridische aansprakelijkheid is. De maatschap kan schriftelijk vastgelegd worden, maar hoeft niet. Verder zijn er een aantal andere oprichtingseisen voor een maatschap. De maatschap kan door verschillende redenen failliet worden verklaard.

De maatschap

 • Is een samenwerkingsverband tussen mensen die een vrij beroep uitoefenen.
 • Bestaat uit minimaal 2 personen
 • Geen rechtspersoon

Oprichtingsvereisten van een maatschap

 • De maatschap is een overeenkomst tussen meerdere mensen, om daaruit voordeel te behalen.
 • Kan schriftelijk vastgelegd worden, maar hoeft niet.
 • De maatschap komt tot stand wanneer de overeenkomst wordt gesloten, tenzij anders is bepaald in de overeenkomst.

2 verschillende maatschappen

Openbare maatschap:

 • met een gemeenschappelijke naam een beroep uitoefenen naar buiten toe

Stille maatschap:

 • geen gemeenschappelijke naam naar buiten toe

Onderlinge verhoudingen tussen mede-eigenaren van een maatschap

 • Financiële middelen worden gevormd door de inbreng van de verschillende maten.
 • De hoogte van de inbreng kan van invloed zijn op de winst en verlies verdeling.
 • De inbreng kan bestaan uit, geld, goederen, genot van goederen, arbeid.
 • De inbreng hoeft niet even groot te zijn

Winst en verlies verdeling

Het is van belang dat elk van de mate deelgerechtigd zal zijn voor de winst en verlies. Winst en verlies kunnen op 2 manieren worden verdeeld.
 • volgens een onderlinge afspraak
 • volgens de wettelijke verdeelsleutel, verdeling naar verhouding inbreng
wanneer een maat alleen arbeid inbrengt wordt deze gelijkgesteld aan de maat van de kleinste kapitaal inbreng met betrekking op winst en verlies.

 • Er kan niet 1 maat gerechtigd worden voor de winst
 • De winstverliesverdeling is nietig als het door 1 maat of derde wordt vastgesteld
 • Wel mag worden afgesproken dat 1 maat voor het verlies opdraait.

Taken en bevoegdheden van de maten

Er kan onderscheid gemaakt worden tussen 2 soorten handelingen van de maatschap

Beheersdaden

Dit zijn handelingen die behoren tot de normale activiteiten van vennootschap, wat tot normale activiteiten behoort zal van geval tot geval verschillen. Normale activiteiten hebben betrekking tot het doel van de maatschap of zijn afgesproken en nader uitgewerkt in het maatschap contract. Elk van de maten is bevoegd tot deze handelingen. Ook is het mogelijk een derde met het beheer te belasten.

Beschikkingdaden

Behoren niet tot de normale activiteiten, over de bevoegdheid zijn geen specifieke regels vastgelegd. De gezamenlijk handelende maten zijn alleen handelingsbevoegd of een maat heeft een volmacht gekregen. Ook kan in het contract andersluidende regels gemaakt zijn.

Aansprakelijkheid van de maten

Hoofdregel: derde kunnen geen juridisch beroep doen op een maatschap, een maatschap is dus niet formeel juridisch aansprakelijk. Als een maat de maatschap heeft verbonden is iedere maat voor een gelijk deel verbonden.

Wanneer de maat niet bevoegd is komt deze handeling voor zijn eigen rekening en niet voor die van de andere maten.

Handeling kan wel tot de maatschap verbonden worden wanneer iemand zonder bevoegdheid heeft gehandeld en het volgende aan de hand is:
 • de onbevoegde daad wordt naderhand bekrachtigd door andere maten.
 • Baattrekking wanneer de handeling voordelig is voor de maatschap.
 • Als de handeling kan worden afgeleid uit het gezamenlijke doel of contract.

Met de afspraken die de maten onderling hebben met de verdeling tot winst of verplichting om bijdrage te leveren in de kosten. Hiermee hoeft de derde geen rekening te houden bij het innen van zijn geld.

Wanneer een maat bevoegd handelt kan elk van de maten de derde voor nakoming aansprakelijk stellen.

Einde van de maatschap

Oorzaken beëindiging maatschap:
 • verstrijken van tijd
 • het bereiken van het doel
 • opzegging van een maat
 • overlijden, curatele of faillissement van 1 van de maten.
 • Ontbinding door de rechter wegens gewichtige redenen.

Gewichtige reden:

Wanprestatie, langdurige ontstentenis van 1 van de maten of dat er een onenigheid is tussen de maten dat een verdere samenwerking in redelijkheid niet meer gevergd kan worden.

Met faillissement van de maatschap worden eerst alle schulden betaald, vorderingen geïnd en de activa worden te gelde gemaakt. Hierna kan het resterende vermogen worden verdeeld.

Crediteringsclausule:

De maten ontvangen eerst de waarde van hun inbreng terug. De overige winst wordt verdeeld via afspraken of de wettelijke bepalingen met betrekking tot winstverdeling.
© 2008 - 2024 Aron, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Personenvennootschap: openbare/stille personenvennootschapDe samenwerking van twee of meer mensen in een onderneming kan vorm krijgen door de oprichting van een personenvennootsc…
Juridische ondernemingsvormenJuridische ondernemingsvormenAls startende ondernemer kom je op het punt dat je je gaat afvragen voor welke juridische ondernemingvorm je gaat kiezen…
Commanditaire Vennootschap (CV)Commanditaire Vennootschap (CV)De Commanditaire Vennootschap of CV -ook wel vennootschap bij wijze van geldschieting genoemd- is een vorm van vennootsc…
Wat is een maatschap?Wat is een maatschap?Naast de BV en de NV kent men ook de maatschap. Dit is een ondernemingsvorm die gericht is op de samenwerking van specia…

De wettelijke regels van een vennootschap onder firma (VOF)De wettelijke regels van een vennootschap onder firma (VOF)Vennootschap onder firma is een samenwerkingsverband tussen 2 of meer personen om een bedrijf uit te oefenen. Het is een…
Kapotte bril: wie moet betalen?Kapotte bril: wie moet betalen?Een kapotte bril staat op nummer 3 in de lijst van schademeldingen bij de verzekeraars. Een ongelukje zit in een klein h…
Aron (60 artikelen)
Laatste update: 01-06-2010
Rubriek: Zakelijk
Subrubriek: Juridisch
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.