Artikelen 291 - 300 in de rubriek Juridisch

Juridisch (Zakelijk)

Wat is wraking in de rechtspraak?

Wat is wraking in de rechtspraak?

Wat is wraking in de rechtspraak? En hoe werkt dat principe. Wraking werd bekend toen Geert Wilders in 2010 voor een aantal rechters stond omdat hij zou hebben aangezet tot haat zaaien. Zijn advocaat… Singalees, 23-10-2010
Het Burgerlijk Wetboek

Het Burgerlijk Wetboek

Het burgerlijk recht is grotendeels geregeld in het Burgerlijk Wetboek. Het Burgerlijk Wetboek is in 8 verschillende delen verdeeld, waaronder bijvoorbeeld Personen- en familierecht, en vermogensrecht… Randy1991, 15-10-2010
De Nederlandse Wetgeving

De Nederlandse Wetgeving

In het Nederlandse juridische systeem staat de wetgeving centraal. Aandacht wordt besteed aan de wet als rechtsbron, aan de eisen die ons recht aan deugdelijke wetgeving stelt, en aan de controle die… Randy1991, 14-10-2010
Materieel en Formeel recht in Nederland

Materieel en Formeel recht in Nederland

Het recht heeft 2 belangrijke functies: ordening van menselijk gedrag door het stellen van rechtsregels en handhaving van die regels door geschilbeslechting. Echter, deze regels kunnen onderverdeeld w… Randy1991, 14-10-2010

Wanprestatie: de ontbinding

Bij het sluiten van een wederkerige overeenkomst nemen u en uw wederpartij ieder een verplichting opzich. Als uw wederpartij vervolgens bij het uitvoeren van de verplichtingen niet of niet juist nakom… Maria_louise91, 14-10-2010
Nationaal en Internationaal Recht in Nederland

Nationaal en Internationaal Recht in Nederland

Het nationaal recht is natuurlijk het belangrijkste recht voor ons landje: Nederland. Echter, we zijn niet alleen aan ons nationale recht gebonden, er is namelijk ook nog een internationaal recht waar… Randy1991, 12-10-2010

Wanprestatie: het boetebeding

Niet-nakoming van een verbintenis, oftwel wanprestatie, komt vrij vaak voor. Vele partijen houden er dan ook bij het sluiten van bijvoorbeeld een overeenkomst rekening mee dat de wederpartij tekort ko… Maria_louise91, 05-10-2010

Wanprestatie: volgens het Romeinse recht

Het Romeinse recht is van zeer grote invloed geweest op ons eigen Nederlandse recht. Ook in de Romeinse tijd kende men al het begrip tekortkoming, oftwel de wanprestatie. De Romeinen ontwikkelden al t… Maria_louise91, 04-10-2010
Wanprestatie: ingebrekestelling en verzuim

Wanprestatie: ingebrekestelling en verzuim

Voordat een schuldenaar verplicht is om schadevergoeding te betalen na een tekortkoming in de nakoming van een verbintenis, kan het zijn dat de verzuimregeling eerst nog intreedt. Deze regeling vormt… Maria_louise91, 01-10-2010

Wanprestatie: toerekening of overmacht?

Als uw wederpartij zijn verplichtingen uit de verbintenis die deze wederpartij met u heeft gesloten, niet of niet in zijn geheel nakomt, spreken wij van wanprestatie. Om in aanmerking te komen voor sc… Maria_louise91, 26-09-2010