Schade bij sport en spel en de verzekering

Wij Nederlanders houden wel van sporten. Bij het sporten en bij kinderen het spelen is het niet te voorkomen dat er af en toe ongelukken gebeuren, een bril sneuvelt of erger een van de spelers loopt letsel op. Op zich natuurlijk al vervelend genoeg maar vaak komt daarna de grote vraag, wie betaald de schade – de verzekering?

De aansprakelijkheidsverzekering

Indien zich een ongeluk voordoet tijdens het sporten of tijdens het spel zal de veroorzaker vaak aangeven dat hij verzekerd is voor dit soort schade via zijn aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren. Of deze verzekering echter tot uitkering zal overgaan is zeer afhankelijk van de omstandigheden van het specifieke geval. De aansprakelijkheidsverzekering stelt eerst aan de hand van het Nederlands recht vast of er inderdaad sprake is van aansprakelijkheid. Om te kijken of er inderdaad een uitkering zal volgen zal er dus eerst moeten worden gekeken naar de regels omtrent schade bij sport en spel in het Nederlands recht.

Het Nederlands recht

Het Nederlands recht kent een aantal criteria aan de hand waarvan bepaald wordt of er sprake is van een onrechtmatige daad welke aansprakelijkheid oplevert. Volledigheidshalve, deze criteria kunt u nalezen in het artikel Wettelijke Aansprakelijkheid. Toch kent de rechtspraak een aantal voorbeelden van situaties waarin door een – op het eerste gezicht onzorgvuldige gedraging – schade is veroorzaakt maar de veroorzaker hiervan niet aansprakelijk is. Een voorbeeld hiervan is schade door sport en spel.

Sport en Spel

De rechtspraak is over het algemeen van mening dat als u meedoet aan een sport u een risico loopt op schade. Hoe groot dit risico is dat u neemt is natuurlijk afhankelijk van het soort sport dat u uitoefent. Het zal duidelijk zijn dat u bij een vechtsport meer kans op schade loopt dan bij bridgen. De rechtspraak is dan ook van mening dat voor zover de schade binnen het normale spelverloop werd toegebracht “strenger” worden getoetst aan de vereisten voor aansprakelijkheid dan als er geen sprake is van een sport of een spel.

Concreet komt dit erop neer dat de schade vrijwel nooit verhaalbaar is als deze wordt toegebracht binnen het normale spelverloop en de spelregels die gelden. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan schade aan een bril. Indien deze schade aan de bril wordt toegebracht tijdens een tennismatch - terwijl de speler tegenover u zich gewoon aan de spelregels houdt – zal uw tegenspeler hiervoor vrijwel nooit aansprakelijk zijn en wordt deze dus ook niet vergoed op de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren. Kan uw tegenspeler echter niet zo goed tegen zijn verlies en slaat hij gooit hij zijn racket na afloop van het spel in de het rond waardoor deze per ongeluk uw bril raakt, dan is er geen sprake meer van uitoefening van de sport binnen het normale spelverloop en zal de speler op grond van het Nederlandse recht zeker aansprakelijk zijn. In dit geval zal de aansprakelijkheidsverzekering van de tegenpartij de schade ook zeker vergoeden.

Opzet

Naast het feit dat een deelnemer aan een sport minder snel aansprakelijk zal zijn voor zijn daden en er dus minder snel vergoed zal worden door een aansprakelijkheidsverzekering – enkel en alleen omdat de veroorzaker niet aansprakelijk is – speelt bij dit soort schaden ook nog vaak een ander probleem. De aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren sluit opzettelijk veroorzaakte schade altijd uit. Indien dus een van uw tegenstanders u minder aardig vindt en u tackelt met het oogmerk u schade toe te brengen, dan kan de verzekeraar van de tegenpartij een beroep doen op de uitsluiting opzettelijk toegebrachte schade. Dit betekend niet dat de veroorzaker niet aansprakelijk is, allerminst, het wil echter wel zeggen dat ook in dit geval de aansprakelijkheidsverzekeraar niet tot vergoeding van de schade zal overgaan.
© 2008 - 2024 Dsvh13, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Kinderen met brillen op school, het schoolplein en bij sportVele kinderen dragen brilletjes, anders dan volwassenen zijn zij er doorgaans niet aan gewend voorzichtig om te gaan met…
Aansprakelijkheidsverzekering, ja of nee?Aansprakelijkheidsverzekering, ja of nee?Een aansprakelijkheidsverzekering is een verzekering die u bescherming biedt tegen schade die door u of door een van uw…
Verschil en vormen van aansprakelijkheid en WA verzekeringVerschil en vormen van aansprakelijkheid en WA verzekeringWat is de WA verzekering, aansprakelijkheidsverzekering en wat betekent de wet aansprakelijkheid voor voertuigen? Lees h…
SchadevergoedingSchadevergoedingOngevallen en letsel behoren tot de dagelijkse praktijk van het leven. Slachtoffers van een dergelijke letselschade zaak…

REACH = Registratie, Evaluatie en Autorisatie van ChemicaliëREACH ofwel Registratie, Evaluatie en Autorisatie van Chemicaliën klinkt al een paar jaar binnen bedrijven, maar nu moet…
Dsvh13 (176 artikelen)
Laatste update: 23-11-2008
Rubriek: Zakelijk
Subrubriek: Juridisch
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.