Artikelen 341 - 350 in de rubriek Juridisch

Juridisch (Zakelijk)

Algemene voorwaarden en contracten

Als ondernemer heb je met mensen te maken. Elk contact kent zijn eigen regels. Om deze goed te laten verlopen zijn er algemene voorwaarden en contracten. Hierin kunnen gedragingen en verwachtingen vas… Simonl, 27-08-2009
Diefstal door personeel

Diefstal door personeel

In de eerste plaats verwacht je van je medewerkers natuurlijk het beste. De meeste werknemers zetten zich gelukkig in voor hun baan. Maar toch heeft één op de vier werkgevers weleens te maken gehad me… Mariawrites, 08-08-2009
Erfenis onderneming bedrijfsopvolging en Belastingdienst

Erfenis onderneming bedrijfsopvolging en Belastingdienst

Successierechten en erfbelasting zakelijk zijn relatief voordelig. Betaal bij een bedrijfsopvolging en familiebedrijf, BOF en BOR, of overname binnen de familie door de grote vrijstelling in 2019 en 2… Zeemeeuw, 27-07-2009
Voorwaardelijke veroordeling: voorwaardelijke straf

Voorwaardelijke veroordeling: voorwaardelijke straf

Wat is een voorwaardelijke veroordeling of voorwaardelijke straf? Een (deels) voorwaardelijke straf is een gevangenisstraf, werkstraf of geldboete die wordt opgelegd door een rechter, maar niet ten ui… Tartuffel, 10-07-2009
Ontslag op staande voet. En dan?

Ontslag op staande voet. En dan?

Ontslag op staande voet krijgen is een ingrijpende gebeurtenis. Bij ontslag op staande voet wordt de arbeidsovereenkomst met onmiddelijke ingang beëindigd. In zo'n geval zit de werknemer van de ene op… Vrijdenker, 06-06-2009
Noodweer (exces), (psychische) overmacht, ontoerekenbaarheid

Noodweer (exces), (psychische) overmacht, ontoerekenbaarheid

Er zijn in het strafrecht vier voorwaarden van strafbaarheid van een gedraging: het moet gaan om een menselijke gedraging; die valt binnen een wettelijke delictomschrijving; die wederrechtelijk is; en… Tartuffel, 09-05-2009
Ongehuwd kinderen: Wat moet je regelen?

Ongehuwd kinderen: Wat moet je regelen?

Vroeger een schande, nu in de meeste kringen de normaalste zaak van de wereld: een kindje krijgen terwijl je niet getrouwd bent. Maar let op! Een aantal zaken die automatisch geregeld zijn wanneer je… Alba, 09-04-2009

Rechtspraak: Welke mogelijkheden zijn er?

Er zijn in Nederland drie soorten gerechten die tot de rechterlijke macht behoren. Dat zijn de rechtbanken, de gerechtshoven en de Hoge Raad der Nederlanden. Maar wat houden deze verschillende gerecht… Papillon, 06-02-2009
Wat moet u doen en wat kunt u beter laten als ontslag dreigt

Wat moet u doen en wat kunt u beter laten als ontslag dreigt

Wie niet zeker is van zijn/haar vaste dienstverband, doet er goed aan een aantal voorzorgsmaatregelen te nemen. Zodat we bij een zogenaamd slechtnieuws gesprek niet onvoorbereid zijn, en zo goed mogel… Robbie, 09-01-2009
Schadevergoeding

Schadevergoeding

Ongevallen en letsel behoren tot de dagelijkse praktijk van het leven. Slachtoffers van een dergelijke letselschade zaak kunnen op diverse terreinen mogelijkheden en potentieel verliezen. Een schadeve… Melod, 21-12-2008