De wettelijke regels van een vennootschap onder firma (VOF)

De wettelijke regels van een vennootschap onder firma (VOF) Vennootschap onder firma is een samenwerkingsverband tussen 2 of meer personen om een bedrijf uit te oefenen. Het is een bepaalde rechtsvorm ook wel ondernemingsvorm genoemd. Een VOF heeft geen rechtspersoonlijkheid. Inschrijving in het handelsregister is verplicht als de VOF zijn bestaan wil aantonen aan derden. De vennoten zijn allemaal persoonlijk hoofdaansprakelijk. De VOF mag een afgescheiden vermogen hebben.

VOF

 • Vaak zelfstandige ondernemers die een bedrijf uitoefenen
 • Minimaal 2 personen
 • Moet sprake zijn van een gemeenschappelijke naam en een bedrijf

Oprichtingseisen

Kan mondeling worden opgericht een akte is geen bestaansvoorwaarde. Als de vennootschap haar bestaan aan derde wil aantonen moet er sprake zijn van een vennootschapsakte.

Vennoten moeten de vof inschrijven in het handelsregister, zolang de inschrijving niet heeft plaats gevonden word de VOF beschouwd als:
 • Aangegaan voor een onbepaalde tijd
 • aangegaan voor alle doeleinden
 • waarbij alle vennoten bevoegd zijn om de gezamenlijke vennoten te vertegenwoordigen.

Winst en verlies verdeling

Het is van belang dat elk van de vennoten deelgerechtigd zal zijn voor de winst en verlies. Winst en verlies kan op 2 manieren worden verdeeld.

 • Volgens een onderlinge afspraak
 • Volgens de wettelijke verdeelsleutel, verdeling naar verhouding inbreng
Wanneer een maat alleen arbeid inbrengt word deze gelijkgesteld aan de maat van de kleinste kapitaal inbreng met betrekking op winst en verlies.

 • Er kan niet 1 maat gerechtigd worden voor de winst
 • De winst verlies verdeling is nietig als het door 1 maat of derde word vastgesteld
 • Wel mag worden afgesproken dat 1 maat voor het verlies opdraait.

Vertegenwoordiging van vennoten

Elke vennoot is binnen het doel van de VOF vertegenwoordigingsbevoegd.

Kan worden afgeweken van deze regel door een overeenkomst dat de vennoten:
 • niet bevoegd is
 • Beperkt bevoegd
 • Niet zelfstandig bevoegd
Als een afwijkende regeling is afgesproken moet die in het handelsregister worden ingeschreven. Anders is elke vertegenwoordigingsbevoegd.

Als een vennoot onbevoegde handeling doet kan die worden bekrachtigd of wanneer er baattrekking is net als maatschap.

Aansprakelijkheid

Iedere vennoot is hoofdelijk aansprakelijk. Indien de vennoot een bevoegde handeling heeft verricht anders is alleen de persoon die gehandeld heeft aansprakelijk. De vennootschap heeft ook een afgescheiden vermogen dit vermogen word eerst verhaald door schuldeisers, als dit niet genoeg is worden de vennoten persoonlijk aangesproken.

Einde VOF

Beeindiging VOF:
 • verstrijken van tijd
 • het bereiken van het doel
 • opzegging van een maat
 • overlijden, curatele of faillissement van 1 van de maten.
 • Ontbinding door de rechter wegens gewichtige redenen.

Als alle crediteuren zijn voldaan dan kan het afgescheiden vermogen worden verdeeld. De crediteuren van de vennootschap gaan voor de privé crediteuren. Vennootschap kan failliet worden verklaart dit betekend faillissement voor alle vennoten.
© 2008 - 2024 Aron, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Personenvennootschap: openbare/stille personenvennootschapDe samenwerking van twee of meer mensen in een onderneming kan vorm krijgen door de oprichting van een personenvennootsc…
Rechtsvorm: de Vennootschap onder firma (vof)Een vennootschap onder firma is een rechtsvorm waarbij meerdere personen onder een gezamenlijke naam een bedrijf beheren…
Commanditaire Vennootschap (CV)Commanditaire Vennootschap (CV)De Commanditaire Vennootschap of CV -ook wel vennootschap bij wijze van geldschieting genoemd- is een vorm van vennootsc…
Commerciële en niet-commerciële organisatiesCommerciële en niet-commerciële organisatiesAls mensen met elkaar gaan samenwerken om een bepaald doel te behalen, ontstaat er een organisatie. Voorbeelden van orga…

Eisen voor aanvraag van een octrooi of patentEisen voor aanvraag van een octrooi of patentEen octrooi, oftewel een patent, is een bewijs voor een persoon dat hij of zij iets heeft gemaakt of uitgevonden heeft.…
De wettelijke regels van een maatschapDe wettelijke regels van een maatschapDe maatschap is een samenwerkingsverband tussen 2 of meer personen. De maatschap is geen rechtspersoon, dit betekent dat…
Aron (60 artikelen)
Laatste update: 01-06-2010
Rubriek: Zakelijk
Subrubriek: Juridisch
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.