Artikelen 301 - 310 in de rubriek Juridisch

Juridisch (Zakelijk)

Wanprestatie: is nakoming tijdelijk of blijvend onmogelijk?

Als uw wederpartij zich niet houdt aan zijn verplichtingen uit de verbintenis die u met hem heeft, spreken wij van wanprestatie. In de wet staat dit bekend als een tekortkoming in de nakoming van een… Maria_louise91, 25-09-2010

Wanprestatie: omschrijving en wettelijk kader

U sluit een zeer gunstig contract of overeenkomst met een door u gekozen wederpartij. U gaat er natuurlijk vanuit dat de prestaties die uit deze overeenkomst voortvloeien over en weer worden nagekomen… Maria_louise91, 25-09-2010
Overdracht van goederen

Overdracht van goederen

Overdraagbare goederen zijn onder andere: eigendom, beperkte rechten en vorderingsrechten, tenzij de wet of de aard van het recht zich tegen een overdracht verzet. Andere rechten zijn slechts overdraa… Ck10, 15-09-2010

Erfpacht en hypotheek, kun je erfpacht afkopen?

Wat is erfpacht? Als je te maken krijgt met een erfpachtsituatie bij het kopen van een huis dan kun je de erfpacht vaak afkopen. Wil je toch de canon van de erfpacht jaarlijks betalen, dan kleven hier… Jozzie, 14-09-2010

Arresten uitgelicht: het Lindenbaum/Cohen-arrest

Het Lindenbaum/Cohen-arrest werd in 1919 door de Hoge Raad gewezen. Dit arrest is van grote betekenis geweest voor ons Burgerlijk recht. In deze zaak geeft de Hoge Raad namelijk een veel ruimere betek… Maria_louise91, 09-09-2010

Arresten uitgelicht: het Haviltex-arrest

Het Haviltex-arrest is een bekend arrest van ons hoogste rechtscollege, de Hoge Raad. Zij oordeelden in 1981 over de zaak Ermens/Haviltex, waarin men discussieerde over het hoe en wat rond de uitleg v… Maria_louise91, 03-09-2010

Arresten uitgelicht: het Kelderluik-arrest

In 1965 wees de Hoge Raad het beroemde Kelderluik-arrest, ook wel bekend als het CocaCola-arrest. Dit arrest was van groot belang binnen de juridische wereld en heeft invloed gehad op de bepaling of i… Maria_louise91, 30-08-2010

Hoe vind je een goede letselschade advocaat?

Als je te maken hebt met letselschade, dan heb je waarschijnlijk ook een letselschade advocaat nodig. Als je gaat zoeken naar een advocaat, dan zul je zien dat het aanbod immens groot is. Het kan dus… Writingsuus, 16-08-2010

Welke vormen van letselschade zijn er?

Letselschade heb je in verschillende varianten. Het is niet voor iedereen precies duidelijk wat er onder letselschade valt en wat niet. Daarom is het handig om te weten welke vormen er bestaan van let… Writingsuus, 09-08-2010
Rechtsfeit, rechtshandeling en feitelijke handeling

Rechtsfeit, rechtshandeling en feitelijke handeling

Het recht zit lastig in elkaar, vooral de basisbeginselen zijn soms bijna onbegrijpelijk. Bepaalde begrippen in het civiele recht zijn vaak verwarrend en moeilijk uit elkaar te houden. Wat was nou een… Maria_louise91, 04-08-2010