REACH = Registratie, Evaluatie en Autorisatie van Chemicalië

REACH ofwel Registratie, Evaluatie en Autorisatie van Chemicaliën klinkt al een paar jaar binnen bedrijven, maar nu moeten de eerste stappen voor preregistratie genomen worden. Daardoor ontstaan er steeds meer vragen rond REACH en duikt het ook langzaam op in de media. Daarom hier een basis toelichting over REACH.

Wat is REACH?

REACH staat voor Registratie, Evaluatie en Autorisatie van Chemicaliën. Het is de nieuwe chemicaliënregelgeving van de Europese Unie (EU). Deze regelgeving is bedoeld voor verantwoord gebruik van chemicaliën omdat dit gevaarlijke stoffen kunnen zijn. Het gaat om het gebruik van producenten en professionele gebruikers en de regelgeving moet zorgen voor een betere bescherming van gezondheid en milieu. De stimulas van concurrentiekracht en innovatiekracht van het bedrijfsleven mag er niet onder lijden.

Het Europese Parlement heeft op 13 december 2006 ingestemd met deze vernieuwde versie van de regelgeving (in 2003 is het proces totale proces gestart). Op 1 juni 2007 is de gefaseerde werking van REACH van start gegaan. Tussen 1 juni 2008 en 1 december 2008 moeten alle bedrijven die in de EU gevestigd zijn en chemische stoffen vervaardigen of invoeren, deze preregistreren bij het Europese Chemicaliënagentschap (ECHA). Naar verwachting worden er tussen 2008 en 2018 zoín 30.000 stoffen geregistreerd.

Waarom is de regelgeving rond chemicaliën vernieuwd?

Het nieuwe systeem is een vereenvoudiging van de huidige regelgeving en de registratie zelf wordt verbeterd. Daardoor zijn risicoís beter bekend en kunnen de juiste maatregelen getroffen worden. Daarnaast is het een verschil dat bedrijven nu zelf verantwoordelijk zijn voor de registratie en risico-analyse van stoffen en de te nemen veiligheidsmaatregelen.

De nieuwe regelgeving heeft ook als doelstelling om geen rem meer te hebben op de innovatiekracht, dat had het oude systeem wel. Dit wordt bereikt doordat er geen verschil meer gemaakt wordt tussen bestaande en nieuwe stoffen. Een nieuwe stof moest getest en gemeld worden, wanneer het gaat om meer dan 10 kg per jaar. Dit stimuleerde het gebruik van bestaande stoffen en niet het ontwikkelen en gebruiken van nieuwe stoffen. Nu komt de verplichting te liggen bij 1000 kg.

REACH bevat niet alleen de regels rond de verplichte registratie, maar ook rond het vervangen van gevaarlijke stoffen. Bedrijven krijgen nu nog maar een tijdelijke vergunning voor dergelijk stoffen en moeten met een plan komen om deze stoffen te vervangen door veiligere alternatieven. Centraal staat met dit punt het bevorderen van werken met veiligere stoffen.

De drie stappen van REACH; registratie, evaluatie en autorisatie

  • Registratie: gegevens van chemicaliën worden in een centrale databank geregistreerd. Voor de registratie is informatie benodigd over de stofeigenschappen, het gebruik en de gebruiksveiligheid. De uitputtendheid van de informatie hangt af van de geproduceerde hoeveelheid van de stof. Deze veiligheidsinformatie wordt aan de gehele toeleveringsketen geleverd, zodat iedereen er verantwoord mee kan werken. De Europees ChemicaliënAgentschap zal de databank beheren.
  • Evaluatie: het dossier en de stoffen moeten vervolgens beide beoordeeld worden. Bij het dossier gaat het om de controle of de registratie aan de eisen voldoet. Er wordt extra aandacht geschonken aan dossiers waar het om dierproeven gaat, omdat men deze wil beperken. Bij de stoffen gaat het om de beoordeling hoe schadelijk ze voor mens en milieu kunnen zijn. Er wordt gecontroleerd op kwaliteit en naleving.
  • Autorisatie: voor zorgwekkende stoffen is een vergunning nodig, die toestemd met een bepaald gebruik. Een voorbeeld van dergelijke stoffen die mens en milieu kunnen schaden zijn kankerverwekkende stoffen. De vergunning hangt af van de hoeveelheid en de getroffen maatregelen.
© 2008 - 2024 Mabe, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Een ERP-pakket automatiseert de waardekringloopOver wat een ERP-pakket nu precies is en doet, wordt verschillend gedacht. Sommigen zien het als een logistiek pakket da…
Positieve BKR registratiePositieve BKR registratieEen positieve BKR, wat is dat? Een BKR registratie kan zowel positief als negatief zijn. Deze melding is belangrijk als…
Geld lenen: lenen zonder BKR toetsing - Let op!Geld lenen: lenen zonder BKR toetsing - Let op!Met een BKR registratie kun je wel geld lenen. Geld lenen zonder BKR toetsing kan ook. Het gaat alleen op een andere man…
Ondergrens voor melding BKRRegistratie bij het Bureau Krediet Registratie (BKR) kan wel eens onredelijk uitvallen. Het kan namelijk gebeuren dat u…

De NV: de Naamloze VennootschapDe NV: de Naamloze VennootschapNet als de v.o.f, de b.v en de eenmanszaak, is de naamloze vennootschap een juridische rechtsvorm waaruit je kunt kiezen…
Schade bij sport en spel en de verzekeringWij Nederlanders houden wel van sporten. Bij het sporten en bij kinderen het spelen is het niet te voorkomen dat er af e…
Mabe (95 artikelen)
Laatste update: 14-07-2015
Rubriek: Zakelijk
Subrubriek: Juridisch
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.