Artikelen 221 - 230 in de rubriek Juridisch

Juridisch (Zakelijk)

Beneficiair aanvaarden

Beneficiair aanvaarden

Beneficiair aanvaarden: Wanneer iemand komt te overlijden, zal datgene wat deze persoon achter laat verdeeld moeten worden over de erfgenamen. Maar in sommige gevallen is er sprake van schuld. In welk… Bibiana, 29-06-2011
Wanneer kan de koper u aanspreken op verborgen gebreken?

Wanneer kan de koper u aanspreken op verborgen gebreken?

Een zeer lastige kwestie bij overdracht van onroerend goed, zijn de verborgen gebreken. Aan de ene kant heeft de koper een onderzoeksplicht, maar de verkoper heeft een mededelingsplicht. Het is vaak l… Juul, 26-06-2011

Baas weigert loon door te betalen ziekte: deskundigenoordeel

Stel je bent ziek en hebt je ziek gemeld. Maar je werkgever vindt helemaal niet dat je ziek bent en weigert om je loon door te betalen. Hij geeft aan dat je gewoon weer moet verschijnen, anders krijg… Singalees, 15-06-2011
Ontslagbrief schrijven: inhoud

Ontslagbrief schrijven: inhoud

Als je ontslag neemt, maak je dit formeel kenbaar door het schrijven van een ontslagbrief. De inhoud van de ontslagbrief moet aan een aantal eisen voldoen. Wat is de inhoud van een ontslagbrief? En ho… Rebeccahoogers, 11-06-2011
Persoonsgegevens: Je rechten bij veranderen en afschermen

Persoonsgegevens: Je rechten bij veranderen en afschermen

De Wet bescherming persoonsgegevens is ingevoerd om de privacy van mensen te beschermen. In mei 2018 werden die wetten enorm aangescherpt en werd de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) WBP vervange… Singalees, 09-06-2011

Reorganisatie: gevolgen werknemers

Reorganisaties hebben vaak ingrijpende gevolgen voor werknemers. Gedwongen ontslag, overplaatsing, een andere functie of outplacement. In dit artikel worden de oorzaken en gevolgen van een reorganisat… Rebeccahoogers, 08-06-2011
Waar kan ik terecht met juridische vraagstukken?

Waar kan ik terecht met juridische vraagstukken?

Bij juridische vragen wordt gelijk gedacht aan een dure advocaat, maar u kunt ook bij andere partijen terecht die minder of zelfs niets in rekening brengen voor een advies. Op het moment dat u vertege… Juul, 07-06-2011
De rechtsbeginselen binnen de Europese Unie

De rechtsbeginselen binnen de Europese Unie

Het Europees recht is in eerste instantie natuurlijk gestoeld op de Verdragen. Toch spelen een aantal belangrijke rechtsbeginselen een belangrijke rol bij de werking van het recht van de Europese Unie… Maria_louise91, 05-06-2011

Wat is een tweetrapstestament?

Eén van redenen om een testament te maken is om de te betalen erfbelasting na overlijden te verlagen. Een oplossing kan worden geboden door het tweetrapstestament of het turbo-tweetrapstestament. Juul, 30-05-2011
Besluitvorming binnen de Europese Unie

Besluitvorming binnen de Europese Unie

Door het vormen van de Europese Unie hebben de lidstaten delen van hun eigen soevereiniteit overgedragen op de instellingen van de Unie. Hierdoor heeft de Unie een bevoegdheid gekregen om regelgeving… Maria_louise91, 25-05-2011