Artikelen 191 - 200 in de rubriek Juridisch

Juridisch (Zakelijk)

Huurachterstand en ontbinden huurovereenkomst

Huurachterstand en ontbinden huurovereenkomst

Als je een huurachterstand hebt, is het verstandig om onmiddellijk actie te ondernemen. Maatregelen die de huurder kan nemen bij een huurachterstand, zijn het schrijven van een herinnering en het insc… Rebeccahoogers, 10-10-2011
De Algemene wet bestuursrecht

De Algemene wet bestuursrecht

Een van de belangrijkste onderdelen van het Nederlandse rechtssysteem is De Algemene wet Bestuursrecht, beter bekend als Awb. Deze wetgeving is de afgelopen jaren nadrukkelijk onderworpen aan een grot… Randy1991, 28-09-2011
Kosten van een gerechtelijke procedure

Kosten van een gerechtelijke procedure

Een rechtzoekende kan bij het voeren van een gerechtelijke procedure te maken krijgen met diverse soorten kosten. Kosten die vaak onduidelijk zijn voor de gewone burger. Een vraag waar veel mensen mee… Randy1991, 27-09-2011
Leerstukken: daderschap

Leerstukken: daderschap

Een van de leerstukken in het materiële strafrecht is die van daderschap. Er zijn verschillende vormen van daderschap te onderscheiden, waarvan er een functioneel daderschap betreft. Het criteria hier… Tibor, 25-09-2011
Schadeclaim indienen bij de overheid

Schadeclaim indienen bij de overheid

U kunt een schadeclaim indienen bij de overheid wanneer u vindt dat u schade heeft geleden door toedoen van een overheidsinstantie of juist als gevolg van nalatigheid. U moet wel kunnen aantonen dat u… Simcha, 23-09-2011
Leerstukken: ontoerekenbaarheid & overmacht

Leerstukken: ontoerekenbaarheid & overmacht

Ontoerekenbaarheid en overmacht zijn begrippen die een belangrijke rol spelen in het materiële strafrecht. In het Wetboek van Strafrecht zijn ze te vinden in onderscheidenlijk artikel 39 en 40. Vooral… Tibor, 21-09-2011
Aansprakelijkheidsrecht: de zorgvuldigheidsnorm

Aansprakelijkheidsrecht: de zorgvuldigheidsnorm

Een belangrijk onderdeel van het aansprakelijkheidsrecht is de aansprakelijkheid voor het eigen gedrag. Een ieder die aan een ander schade toebrengt, is in beginsel gehouden deze schade te vergoeden.… Maria_louise91, 19-09-2011
Hoe werkt een kort geding procedure?

Hoe werkt een kort geding procedure?

De kortgedingprocedure is een bijzondere dagvaardingsprocedure voor spoedeisende zaken. Een aantal voorschriften voor de gewone dagvaardingsprocedure geldt daarom eveneens in kort geding, maar er zijn… Randy1991, 16-09-2011
Hoe schrijf ik een dagvaarding?

Hoe schrijf ik een dagvaarding?

Een voorbeeld van een dagvaarding is zeer handig. In het hedendaagde burgerlijk recht zijn dagvaardingen een belangrijk begrip. Vaak heerst echter de vraag: Hoe schijf ik een dagvaarding. Voorbeelden… Randy1991, 16-09-2011
Klachten over je vakantie; wat doe je met vakantieklachten?

Klachten over je vakantie; wat doe je met vakantieklachten?

Als je vakantie niet is zoals je je die had voorgesteld omdat de accommodatie niet was zoals hij was voorgesteld, het vakantieappartement vies was of je drie kilometer moest lopen naar een strand terw… Singalees, 16-09-2011