Artikelen 261 - 270 in de rubriek Juridisch

Juridisch (Zakelijk)

Erfdienstbaarheden in het Belgische recht

In het Belgische recht kent men erfdienstbaarheden als zakelijk recht. Wat zijn erfdienstbaarheden, hoe komen ze tot stand en hoe gaan ze teniet? Welke soorten erfdienstbaarheden bestaan er? Juliedr, 26-02-2011
Wat is een dagvaarding?

Wat is een dagvaarding?

Het bekendste rechtsgebied van het Nederlands recht is het Strafrecht. Hier komen tevens de meeste mensen mee in aanraking. Een belangrijk onderdeel is de dagvaarding. Maar wat is een dagvaarding prec… Randy1991, 21-02-2011

Grensoverschrijdend betalingsgeschil

Er worden steeds meer internationale overeenkomsten gesloten. Partij A uit Nederland koopt een partij voetballen van partij B uit Duitsland. Partij B levert zoals afgesproken de partij voetballen. Par… Kim89, 19-02-2011

Weens koopverdrag

Het Weens Koopverdrag is een verdrag welke is gesloten door een grote groep staten, waaronder Nederland. Door middel van het Weens Koopverdrag kan men internationale overeenkomsten sluiten waarop het… Kim89, 19-02-2011
Belgisch recht: Een testament opstellen

Belgisch recht: Een testament opstellen

Wie niet wil dat zijn erfenis na zijn overlijden geregeld wordt volgens de wettelijke bepalingen, kan een testament laten opmaken. Zo beslis je zelf wat er met je vermogen gebeurt na je dood. Juliedr, 13-02-2011
Beginselen uit het Burgerlijk Procesrecht

Beginselen uit het Burgerlijk Procesrecht

Het burgerlijk procesrecht is voor onze rechtsorde van groot belang. De regels en beginsel die binnen dit rechtsgebied gelden zijn al veel mensen tot nut geweest en zorgen tevens voor goede waarborgen… Maria_louise91, 12-02-2011
De Voetbalwet: niet alleen voor overlast voetbalwedstrijden

De Voetbalwet: niet alleen voor overlast voetbalwedstrijden

Op 1 september 2010 is de Voetbalwet ingegaan. Deze Voetbalwet bestrijdt voetbalvandalisme. Maar hij doet meer. De Voetbalwet is er ook voor andere ernstige overlast. Bij nieuwjaarsrellen bijvoorbeeld… Singalees, 04-02-2011
Koopovereenkomst ontbinden

Koopovereenkomst ontbinden

Stel: u heeft een televisie gekocht die binnen drie maanden kapot gaat. De verkoper wil het product niet laten repareren. In dat geval kunt u de koopovereenkomst ontbinden. Rebeccahoogers, 29-01-2011
Ziekte en re-integratie

Ziekte en re-integratie

Hoe verloopt het re-integratietraject van een zieke of arbeidsongeschikte werknemer? Volgens de Wet Verbetering Poortwachter moeten werknemer en werkgever er alles aan doen de zieke werknemer zo snel… Rebeccahoogers, 28-01-2011

Huur van bedrijfsruimte

Aan de huur van een bedrijfsruimte zijn regels gebonden. Zo moet een bedrijfsruimte voor minimaal 5 jaar worden gehuurd en geldt er een opzegtermijn van een maand. Rebeccahoogers, 27-01-2011