Hoe werkt een kort geding procedure?

Hoe werkt een kort geding procedure? De kortgedingprocedure is een bijzondere dagvaardingsprocedure voor spoedeisende zaken. Een aantal voorschriften voor de gewone dagvaardingsprocedure geldt daarom eveneens in kort geding, maar er zijn ook enkele afwijkingen. Wat is nou precies een kort geding en hoe gaat dit in zijn werking? De kortgedingprocedure is een bijzondere dagvaardingsprocedure voor spoedeisende zaken. Een aantal voorschriften voor de gewone dagvaardingsprocedure geldt daarom eveneens in kort geding, maar er zijn ook enkele afwijkingen. In het algemeen kan worden gesteld dat de procedure in kort geding wordt gekenmerkt door snelheid en eenvoud. De duur van een kortgedingprocedure van dagvaarding tot vonnis varieert, afhankelijk van de spoedeisendheid van de zaak, tussen enkele uren en enkele weken.

In het kort ziet de kortgedingprocedure er als volgt uit:
Dagvaarding

Mondelinge behandeling/terechtzitting

Vonnis

Dagvaarding

De kortgedingprocedure begint met een dagvaarding. De inhoudelijke eisen die aan de dagvaarding in kort geding worden gesteld, zijn gelijk aan die voor de bodemprocedure, met dien verstande dat art. 112 Rv in kort geding een extra aanzegging door de eiser verplicht stelt. Eiser moet in de kortgedingdagvaarding aan de gedaagde aanzeggen dat gedaagde bij verschijning al dan niet vast recht (kosten die de gerechtelijke instantie in rekening brengt) verschuldigd zal zijn, evenals de hoogte daarvan en de mogelijkheid om vermindering van het vast recht te verkrijgen. Voor zover deze in kort geding relevant zijn.

Afwijkend ten opzichte van de gewone bodemprocedure is het op voorhand vragen van een datum voor de terechtzitting aan de rechter: art. 254 lid 2 Rv.
Anders dan de bodemprocedure kan gedaagde in kort geding in advocaatzaken kiezen: ofwel hij procedeert bij advocaat, ofwel - en dit is anders dan in een bodemzaak - hij procedeert zelf. Anders gezegd: in een kortgedingprocedure moet eiser bij advocaat procederen, gedaagde in persoon of bij advocaat.

Mondelinge behandeling

Nadat de kortegedingdagvaarding aan gedaagde is betekend, volgt de mondelinge behandeling. Het spoedeisende karakter van het kort geding brengt mee dat er door gedaagde vaak geen schriftelijke conclusie van antwoord voorafgaand aan de terechtzitting wordt ingediend. In plaats daarvan bepleit gedaagde tijdens de zitting mondeling zijn zaak, veelal aan de hand van schriftelijke pleitaantekeningen die aan de rechter worden overhandigd. Wel is het gebruikelijk dat partijen voorafgaand aan de mondelinge behandeling 'producties' (bewijsstukken ter onderbouwing van de vordering of het verweer) aan de behandelend rechter en aan de wederpartij toezenden.

In feite is de mondelinge behandeling het belangrijkste moment van de kortgedingprocedure. De belangrijkste zaken in het kort geding vinden op deze terechtzitting plaats. Advocaten voeren hun pleidooien waarin ze hun vordering en verweer toelichten, de rechter stelt vragen, partijen gaan dikwijls met elkaar en/of de rechter in debat over de feiten en de juridische aspecten van de zaak, producties worden toegelicht of besproken.
Nadat de kantonrechter de terechtzitting heeft gesloten hebben partijen geen gelegenheid meer zich nog tot de rechter te wenden. De rechter zal nu vonnis wijzen, dit op basis van de kortgedingdagvaarding, de mondelinge pleidooien, de eventuele schriftelijke pleitnota's, de eventuele producties in partijen, evenals de informatie die de rechter op de terechtzitting heeft ingewonnen.

Vonnis

Wanneer het vonnis in kort geding wordt uitgesproken, is afhankelijk van de spoedeisendheid van de zaak. Gebruikelijk is een termijn van twee weken na de mondelinge behandeling, maar als een zaak een uitspraak op kortere termijn vereist, zal de rechter eerder vonnis wijzen. In theorie kan de rechter direct na de terechtzitting mondeling vonnis wijzen en dit later schriftelijk vastleggen.
© 2011 - 2024 Randy1991, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Verloop van civiele procedureVerloop van civiele procedureEen civiele procedure speelt zich af in het burgerlijk recht, tussen burgers onderling en zonder tussenkomst van de over…
Hoe gaat een rechtszaakHet kan gebeuren, onverwachts of niet, dat je terecht komt in een rechtszaak. Dit kan een civiele of een strafrechtelijk…
Procedure bij strafrechtEen strafrechtelijke procedure is een rechtszaak in het strafrecht. De rechter beoordeelt of de verdachte een misdrijf o…
Verschillende vormen van rechtsgedingVerschillende vormen van rechtsgedingHet kan ons allemaal overkomen. Een rechtszaak. Voor de meeste onder ons klinkt dit als een dreiging. Maar dat is de onw…

Aansprakelijkheidsrecht: de zorgvuldigheidsnormAansprakelijkheidsrecht: de zorgvuldigheidsnormEen belangrijk onderdeel van het aansprakelijkheidsrecht is de aansprakelijkheid voor het eigen gedrag. Een ieder die aa…
Hoe schrijf ik een dagvaarding?Hoe schrijf ik een dagvaarding?Een voorbeeld van een dagvaarding is zeer handig. In het hedendaagde burgerlijk recht zijn dagvaardingen een belangrijk…
Bronnen en referenties
  • Kluwer College Bundel Wetteksten - Privaatrecht 2011-2012
Reacties

Kizzy Eusen, 08-01-2019
Kan ik een aanvraag voor kort geding annuleren? en binnen welke termijn? Reactie infoteur, 11-08-2020
Beste Kizzy,

Een aanvraag kan niet geannuleerd worden. Het aangevraagde kort geding wel.

Ik raad u aan om contact op te nemen met uw juridisch adviseur, of betreffende griffie van de rechtbank.

Met vriendelijke groet,

Dirk van Duijn, 17-09-2015
Vraag: Stel ik vraag een kortgeding aan tegen mijn oude werkgever, hij betaald mijn salaris niet. De kosten voor de rechtszaak krijg ik die terug als hij vlak voor het kortgeding mij wel betaald? Reactie infoteur, 18-09-2015
Beste Dirk,

In dit geval zul je in elk geval de griffiekosten moeten betalen. Hier kom je niet onderuit. De hoogte van deze kosten kun je vinden op www.rechtspraak.nl
Daarnaast zullen eventuele (eigen) advocaatkosten ook voor eigen rekening komen.

Irene, 12-07-2014
Als je bent opgeroepen voor een kortgeding dat over een week dient. Kun je de roldatum laten uitstellen omdat je op vakantie bent op de datum van de geplande behandeling van de zaak? Reactie infoteur, 16-07-2014
Dat ligt eraan… In dat geval zou ik contact opnemen met de dienstdoende rechtbank en deze vraag aan hen voorleggen. Dit kan namelijk per rechtbank verschillen.

Said Abarkan, 23-09-2013
Goeiemiddag,
ik heb een vraag over een kort geding aan spannen tegen de reclassering. Vanwege nalatigheid van een bijzondere voorwaarde die hun passief hebben nagelaten. Moet het een actuele zaak zijn om een kort geding aan te kunnen spannen of niet?

Met vriendelijke groet,
S.Abarkan Reactie infoteur, 02-10-2013
Beste S. Abarkan,

wat bedoel je met een actuele zaak? In principe kun je zelfs procederen over zaken die 5 jaar geleden gebeurt zijn.

Echter raad ik je aan om eens contact op te nemen met een juridische hulpinstantie, zoals bijvoorbeeld het Juridisch Loket. Daar kun je vrijblijvend naar toe bellen, en zij zullen je helpen met eventuele vragen.

Veel succes!

Randy1991 (128 artikelen)
Gepubliceerd: 16-09-2011
Rubriek: Zakelijk
Subrubriek: Juridisch
Bronnen en referenties: 1
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.