Hoe schrijf ik een dagvaarding?

Hoe schrijf ik een dagvaarding? Een voorbeeld van een dagvaarding is zeer handig. In het hedendaagde burgerlijk recht zijn dagvaardingen een belangrijk begrip. Vaak heerst echter de vraag: Hoe schijf ik een dagvaarding. Voorbeelden van een dagvaarding kunnen mensen snel en eenvoudig op weg helpen om zelf, zonder hulp van een (dure) advocaat, een dagvaarding uit te schrijven. Een voorbeeld van een dagvaarding.

Functies dagvaarding

De dagvaarding heeft twee functies. De eerste functie is het oproepen van de gedaagde om in de procedure te verschijnen op de in de dagvaarding genoemde datum en bij de daarin aangegeven rechter. Dit ‘verschijnen’ moet niet letterlijk worden genomen: gedaagde hoeft niet persoonlijk voor de rechter te verschijnen.
De tweede functie van de dagvaarding is het mededelen aan gedaagde van de eis en de redenen daarvoor. Anders gezegd: wat vordert de eiser van gedaagde en op grond van welke juridische en feitelijke argumenten.

Opbouw dagvaarding

De structuur van de dagvaarding bestaat uit drie onderdelen:

  • Deel 1: formaliteiten en administratieve gegevens;
  • Deel 2: inhoudelijk middenstuk;
  • Deel 3: eis.

Deel 1: formaliteiten en administratieve gegevens
het eerste deel van de dagvaarding wordt gevormd door een aantal formaliteiten en administratieve gegevens. De wet schrijft deze formaliteiten en gegevens dwingendrechtelijk voor. Zo dient de dagvaarding onder meer de naam en de woonplaats van de gedaagde te vermelden, alsook de adresgegevens van de rechter waar gedaagde dient te verschijnen.

Deel 2: Inhoudelijk middenstuk
Het tweede deel van de dagvaarding, het inhoudelijke middenstuk, is meestal het omvangrijkste gedeelte. Het wordt gevormd door de gronden van de eis, ofwel de feitelijke en juridische onderbouwing van de vordering. Anders gezegd: waarom (op grond van welke feiten en welke wettelijke bepalingen en/of jurisprudentie) meent eiser dat de rechter zijn vordering moet toewijzen? Het inhoudelijke middenstuk van de dagvaarding wordt ook wel aangeduid met de Latijnse naam: ‘fundamentum petendi’ (gronden van het gevorderde). In het middendeel van de dagvaarding zal eiser bovendien aangeven welke verweren gedaagde voorafgaand aan de procedure eventueel heeft gevoerd, alsook over welke bewijsmiddelen en getuigen de eiser beschikt om zijn stellingen te bewijzen.

Deel 3: Eis
Het derde en afrondende gedeelte van de dagvaarding bestaat uit de eis. In de eis, ook wel de vordering of (met een Latijnse naam) het ‘petitum’ genoemd, vermeldt eiser wat hij precies van de rechter wenst.

Voorbeeld dagvaarding

Heden,

datum van de betekening: art 45 lid 3 sub a Rv;

Heb ik,

voornamen, naam en kantooradres van de deurwaarder: art. 45 lid 3 sub c Rv;

Op verzoek van:

naam – en in het geval van een natuurlijke persoon ook de voornamen en de woonplaats van degene wiens verzoek de betekening plaatsvindt: art. 45 lid 3 sub b Rv;

die in deze zaak als zijn advocaat stelt:

in zaken waarin partijen niet in persoon kunnen procederen, de naam en het kantooradres van de advocaat die door de eiser wordt gesteld: art. 111 lid 2 sub c Rv;

die in deze zaak woonplaats kiest te:

de door de eiser gekozen woonplaats in Nederland: art. 111 lid 2 sub a Rv;

Gedagvaard:

naam en de woonplaats van degene voor wie het exploot is bestemd: art. 45 lid 3 sub d Rv;

aldaar aan dat adres mijn exploot doende en afschrift deze latende aan:

naam van degene aan wie afschrift van het exploot is gelaten onder vermelding van diens hoedanigheid: art. 45 lid 3 sub e Rv;

Om:

op de roldatum waartegen wordt gedagvaard en, indien alsdan een terechtzitting plaatsvindt, het uur daarvan: art. 111 lid 2 sub f Rv;

te verschijnen voor:

aanwijzing van de rechter die van de zak kennisneemt, onder vermelding van het adres van het gerecht dan wel, indien de zaak moet worden behandeld op een nevenvestigingsplaats of nevenzittingsplaats alsmede, indien de zaak moet worden behandeld op een nevenzittingsplaats waar geen stukken kunnen worden ingediend, het adres waar stukken kunnen worden ingediend: art. 11 lid 2 sub e Rv;

Met aanzegging:

dat, indien de gedaagde niet op de voorgeschreven wijze in het geding verschjint en de voorgeschreven termijnen en formaliteiten in de dagvaarding in acht zijn genomen, de rechter verstel tegen de gedaagde zal verlenen en de vordering van de eiser zal toewijzen, tenzij deze hem onrechtmating of ongegrond voorkomt; de in artikel 139 genoemde rechtsgevolgen die intreden indien de gedaagde niet op de voorgeschreven wijze in het geding verschijnt: art. 111 lid 2 sub i Rv;

Motivering van de vordering:
A. Feiten: […]
B. Rechtsgronden:
[…] de eis en de gronden daarvan: art. 111 lid 2 sub d Rv;

Het verweer van gedaagde en de weerlegging daarvan:

het exploot van dagvaarding vermeldt de door gedaagde tegen de eis aangevoerde verweren en de gronden daarvoor: art. 111 lid 3 Rv;

Bewijsaanbod, bewijsmiddelen en getuigen:

verder vermeldt het exploot de bewijsmiddelen waarover eiser kan beschikken en de getuigen die hij kan doen horen ter staving van de aldus betwiste gronden van de eis: art. 111 lid 3 Rv;

Met als eis:

de eis (en de gronden daarvan): art. 111 lid 2 sub d Rv.

Kosten dezes: €[…]

[…]: het exploot en de afschriften daarvan worden door de deurwaarder ondertekend: art. 45 lid 4 Rv;
Deurwaarder
© 2011 - 2024 Randy1991, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Verloop van civiele procedureVerloop van civiele procedureEen civiele procedure speelt zich af in het burgerlijk recht, tussen burgers onderling en zonder tussenkomst van de over…
Help! Ik heb een dagvaarding ontvangenHet zal je maar gebeuren, opeens staat er een deurwaarder voor je deur met een dagvaarding. Oftewel je moet voor een rec…
Dagvaarden, zo werkt het!Dagvaarden, zo werkt het!Stel: je hebt een duur horloge gekocht bij een juwelier en binnen 5 maanden gaat het glaswerk kapot. Het bedrijf waar je…
De dagvaarding: hoe en watDe dagvaarding: dat een rechtszaak met een dagvaarding begint weten veel mensen wel, maar wat gebeurt er nou precies als…

Hoe werkt een kort geding procedure?Hoe werkt een kort geding procedure?De kortgedingprocedure is een bijzondere dagvaardingsprocedure voor spoedeisende zaken. Een aantal voorschriften voor de…
Klachten over je vakantie; wat doe je met vakantieklachten?Klachten over je vakantie; wat doe je met vakantieklachten?Als je vakantie niet is zoals je je die had voorgesteld omdat de accommodatie niet was zoals hij was voorgesteld, het va…
Bronnen en referenties
  • Kluwer College bunden, Wetteksten Privaatrecht 2011-2012
Randy1991 (128 artikelen)
Laatste update: 27-03-2013
Rubriek: Zakelijk
Subrubriek: Juridisch
Bronnen en referenties: 1
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.