Kosten van een gerechtelijke procedure

Kosten van een gerechtelijke procedure Een rechtzoekende kan bij het voeren van een gerechtelijke procedure te maken krijgen met diverse soorten kosten. Kosten die vaak onduidelijk zijn voor de gewone burger. Een vraag waar veel mensen mee zitten is bijvoorbeeld: Hoeveel euro gaat mij deze rechtzaak kosten?

Kosten hulpverlener

Een rechtzoekende die niet in persoon procedeert, is kosten verschuldigd aan zijn rechtshulpverlener: zijn advocaat of gemachtigde. Uitgangspunt is dat iedere rechtzoekende zijn eigen rechtshulpverlener betaalt. In zijn declaratie zal de rechtshulpverlener veelal een aantal soorten kosten opvoeren: het honorarium, de verschotten en de kantoorkosten.

Honorarium

Het honorarium is de prijs die de rechtshulpverlener ontvangt voor de door hem te verrichten juridische diensten. De juridische verhouding tussen de rechtzoekende en de rechtshulpverlener betreft een overeenkomst van opdracht (art. 7:400 BW). Uit dien hoofde heeft de rechtzoekende jegens zijn opdrachtnemer een betalingsverplichting. De hoogte van het honorarium kunnen partijen in beginsel vrij overeenkomen.

In de praktijk wordt vaak gebruik gemaakt van de methode ‘aantal uren maal uurtarief’: het uurtarief wordt dan overeengekomen en vermenigvuldigd met het aantal gewerkte uren. Gemiddeld bedraagt het uurtarief van een advocaat al snel 200 euro exclusief kantoorkosten en btw.
Een andere methode is een vaste prijsafspraak per zaak. Opdrachtnemer (advocaat) en opdrachtgever (rechtzoekende) spreken op voorhand een vast bedrag voor de zaak af.

Verschotten

De rechtshulpverlener kan, naast zijn honorarium, ook verschotten in rekening brengen. Verschotten zijn de onkosten die de rechtshulpverlener of door hem ingeschakelde derden maken ten behoeve van een bepaalde zaak en die niet onder het honorarium vallen. Voorbeelden van verschotten zijn reiskosten en de kosten voor het vertalen van bijvoorbeeld een dagvaarding.

Kantoorkosten

Ten slotte zal de rechtshulpverlener in zijn declaraties kantoorkosten in rekening brengen. Kantoorkosten zijn vaste overheadkosten, zoals papier en telefoonkosten.

Kosten gerechtelijke instantie

Indien een juridisch geschil uitmondt in een gerechtelijke procedure, is de rechtzoekende kosten verschuldigd aan de gerechtelijke instantie waar de procedure aanhangig is gemaakt. De kosten die het desbetreffende gerecht voor de behandeling van de zaak in rekening brengt, worden vast recht, ofwel griffierecht genoemd. De hoogte van het griffierecht is afhankelijk van de gerechtelijke instantie waar de zaak aanhangig is en van het soort zaak.
Griffierecht moet worden betaald door de eisende of verzoekende partij en door de verschenen gedaagde of verweerder.

Proceskosten

De proceskosten zijn de kosten die de procespartijen in het kader van de gerechtelijke procedure maken. Daaronder vallen het betaalde griffiegeld en de kosten voor de rechtsbijstandverleners van partijen. De mogelijkheid bestaat dat de rechtzoekende aan het eind van de procedure, naast zijn eigen proceskosten, tevens de proceskosten van de wederpartij moet betalen.

Verliezer betaalt

De partij die bij vonnis in het ongelijk wordt gesteld, wordt veroordeeld tot vergoeding van de proceskosten van de wederpartij. Dit wordt de proceskostenveroordeling genoemd. In verzoekschriftprocedures komt een veroordeling in de proceskosten van de wederpartij minder vaak voor, dit vanwege de aard van de verzoekschriftprocedure.

Compensatie en matiging van proceskosten

Naast het uitspreken van een proceskostenveroordeling kan de rechter de proceskosten ook compenseren of matigen. Compensatie van proceskosten houdt in dat de rechter bepaalt dat beide partijen hun eigen kosten dragen. De rechter zal veelal compensatie toepassen op het moment dat beide partijen een gelijk aandeel in het geschil hebben of in een familierechtelijke betrekking tot elkaar staan. Bij matiging van de proceskosten stelt de rechter de proceskosten in hoogte bij, bijvoorbeeld wanneer door een van de partijen een exorbitant hoog bedrag aan proceskosten wordt gevorderd.

Buitengerechtelijke kosten

Van de proceskosten moeten de buitengerechtelijke kosten worden onderscheiden. Buitengerechtelijke kosten worden in de wet aangeduid als 'redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte'. Dit zijn kosten die de rechtshulpverlener van de rechtzoekende maakt tot het moment dat hij een gerechtelijke procedure gaat voorbereiden. Te denken valt bijvoorbeeld aan het voeren van schikkingsonderhandelingen of het voeren van inhoudelijke correspondentie. Het opstellen van een dagvaarding of verzoekschrift valt niet onder de buitengerechtelijke kosten, maar onder de proceskosten.

Lees verder

© 2011 - 2024 Randy1991, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Verschil tussen deurwaarder en incassobureau?Verschil tussen deurwaarder en incassobureau?Ten onrechte wordt vaak gedacht dat het inschakelen van een incassobureau hetzelfde is als het inschakelen van een gerec…
Help! Ik heb een dagvaarding ontvangenHet zal je maar gebeuren, opeens staat er een deurwaarder voor je deur met een dagvaarding. Oftewel je moet voor een rec…
Rechtsbijstand in een rechtszaakRechtsbijstand in een rechtszaakEen rechtsbijstandsverzekering is tegenwoordig geen overbodige luxe. Er is sprake van steeds complexere regelgeving die…

De Algemene wet bestuursrechtDe Algemene wet bestuursrechtEen van de belangrijkste onderdelen van het Nederlandse rechtssysteem is De Algemene wet Bestuursrecht, beter bekend als…
Leerstukken: daderschapLeerstukken: daderschapEen van de leerstukken in het materiële strafrecht is die van daderschap. Er zijn verschillende vormen van daderschap te…
Bronnen en referenties
  • Praktisch Burgerlijk Procesrecht
Reactie

Krista, 21-11-2011
De ex-man van mijn zus wil een procedure starten zodat hij geen alimentatie meer hoeft te betalen. Naar onze overtuiging heeft hij geen schijn van kans, maar betekent dit dat mijn zus dan wel voor hoge advocaatkosten kan komen te staan? Zelfs als zij wint? Reactie infoteur, 24-11-2011
Wanneer uw zus deze gerechtelijke procedure wint, zullen de proceskosten zowiezo voor de ex-man zijn rekening komen.

Echter de rechter kan ook een tussenweg zoeken, bijvoorbeeld als hij geen van beide partijen gelijk geeft, of als bijvoorbeeld een schikking getroffen wordt (wat het meest waarschijnlijke is in dit geval!).
Wanneer dit gebeurt, zullen de proceskosten verdeeld worden, echter zijn deze redelijk te betalen als deze door 2 worden gedeeld.

Tot slot kan ik uw aanraden om contact op te nemen met het juridisch loket. Daar kunt u gratis voor juridisch advies terecht, en zij kunnen u hoogstwaarschijnlijk ook een kostenindicatie geven.

Veel succes!

Randy1991 (128 artikelen)
Gepubliceerd: 27-09-2011
Rubriek: Zakelijk
Subrubriek: Juridisch
Bronnen en referenties: 1
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.