Artikelen 161 - 170 in de rubriek Management

Management (Zakelijk)

Strategie, missie, visie en doelen

De begrippen strategie, missie en visie worden geregeld door elkaar gehaald. De missie is de opdracht, de bestaansreden van de organisatie. De visie geeft aan waar de organisatie in de toekomst wil st… Rebeccahoogers, 11-12-2011

Integrale veiligheidskunde

Veiligheid is een onderwerp waarmee iedereen te maken krijgt en dat actueel is. In de driehoek Maatschappij, Overheid en bedrijven worden binnen de eigen kaders, vele initiatieven ondernomen om de vei… Onbekend, 07-12-2011

HRM in het kader van organisatiegericht huisvesten

Human Resource Management en Organisatiegericht huisvesten hangen met elkaar samen. Huisvesting is nooit doel op zich, maar dient altijd een hoger organisatie belang.Er dient evenwicht te zijn tussen… Onbekend, 06-12-2011
Opvolging in bedrijf: wie neemt het straks over?

Opvolging in bedrijf: wie neemt het straks over?

Opvolging in het bedrijf. Uit onderzoek van Robert Half Management Resources blijkt weer eens, dat dit punt vaker niet dan wél goed geregeld wordt. Opvolgingskandidaten zoek je blijkbaar pas bewust al… Mariawrites, 02-12-2011
Project planning maken, voorbeeld

Project planning maken, voorbeeld

Een projectplanning stem je af op de grootte van het project. Soms kun je verschillende fasen in het project samenvoegen wanneer er geen sprake is van een grote complexiteit. Projecten plannen kan met… Jozzie, 23-11-2011

Leiderschap: Leiderschapsstijlen

Leiding geven aan een organisatie kan op vele manieren. De stijl van leidinggeven verschilt van persoon tot persoon, maar er zijn wel een aantal overkoepelende leiderschapsstijlen. In dit artikel word… Appleann, 20-11-2011
Communicatieplan schrijven

Communicatieplan schrijven

Het schrijven van een communicatieplan is geen eenvoudige opgave. Het basismodel van een communicatieplan bestaat uit vier fasen: informatieverzameling en analyse, planning, uitvoering en evaluatie. H… Rebeccahoogers, 13-11-2011

Leiderschap: Humanresourcesmanagement (HRM)

Een veelbesproken managementopvatting is humanresourcesmanagement (HRM). Vaak wordt de term HRM gebruikt als synoniem voor sociaal beleid, maar dit is niet juist: HRM is echt een managementopvatting m… Appleann, 02-11-2011

Leiderschap: Managerial grid van Blake en Mouton

De managerial grid is ontwikkeld door Robert Blake en Jane Mouton, en gericht op het situatiegericht leidinggeven. In dit artikel wordt de managerial grid besproken, en de hoofdstijlen van leiderschap… Appleann, 02-11-2011

Leiderschap: Theorie X en theorie Y

De manier waarop managers hun ondergeschikten zien verschilt van persoon tot persoon. Douglas McGregor deed hier onderzoek naar, en ontwikkelde theorie X en theorie Y. Dit zijn twee mensbeelden, met b… Appleann, 02-11-2011