Artikelen 171 - 180 in de rubriek Management

Management (Zakelijk)

Leiderschap: management, omspanningsvermogen, spanwijdte

Elke onderneming heeft leidinggevenden en management nodig. Die managers zijn verdeeld over verschillende managementniveaus en hebben allemaal hun eigen taken. Kernbegrippen uit het management zijn om… Appleann, 02-11-2011

Besluitvorming in een organisatie

In een organisatie moeten enorm veel beslissingen worden genomen. Het nemen van besluiten gaat niet zomaar, daarom zijn er voor het nemen van besluiten een aantal besluitvormingsregels ontwikkeld. Er… Appleann, 02-11-2011

Projectorganisatie, matrixorganisatie en ententestructuur

De organisatiestructuur is erg belangrijk voor een organisatie. Het is de weergave van de manier waarop een organisatie is samengesteld, onder andere de taakverdeling en hiërarchie. In dit artikel kom… Appleann, 02-11-2011

Lijnorganisatie en lijn-staforganisatie

Een lijnorganisatie en lijn-staforganisatie zijn twee veel voorkomende vormen van organisaties. Een lijnorganisatie is opgebouwd uit niveaus, van topmanagement tot uitvoering. Een lijn-staforganisatie… Appleann, 02-11-2011

Organisatietheorieën van vroeger en nu

Hoe is een organisatie zo goed mogelijk te leiden? In de loop van de tijd zijn hierover veel theorieën ontwikkeld. In dit artikel besteed ik aandacht aan de ontwikkeling van scientific management, de… Appleann, 02-11-2011

Het schrijven van een adviesrapport

Wanneer een schrijver over zijn onderwerp wil adviseren, betoogt hij bijvoorbeeld dat bepaalde maatregelen moeten worden genomen om bepaald beleid te verbe¬teren. De hoofdvraag is dan adviserend en lu… Nadd, 28-10-2011
Leiderschapstijlen (managementstijlen)

Leiderschapstijlen (managementstijlen)

Een manager kan verschillende leiderschapstijlen of managementstijlen toepassen om de werknemers die onder hem staan te motiveren en te sturen. We onderscheiden de directieve stijl, de participatieve… Rebeccahoogers, 08-10-2011
Management: contingentiebenadering, systeembenadering en TQM

Management: contingentiebenadering, systeembenadering en TQM

De systeembenadering is een managementtheorie waarbij men van grote afstand naar organisaties kijkt. Begrippen als 'transformatieproces', het opensysteemmodel, synergie en andere systeemtheoretische b… Rebeccahoogers, 08-10-2011

Faseplan evenementen

Het organiseren van een evenement gebeurt in meerdere fases. Iedere fase wordt gekenmerkt door zijn eigen werkzaamheden. Door het aanhouden van deze fases, wordt er een overzicht gecreëerd. Dit maakt… Merellientje, 05-10-2011
Gratis tool: social media policy voor bedrijven

Gratis tool: social media policy voor bedrijven

Sociale media. Interessant, snel, sociaal. Niet alleen privé maar ook zakelijk bieden sociale media vele voordelen. Maar er zijn ook risico's. Een werknemer die iets te snel tweet en meteen alweer spi… Mariawrites, 29-09-2011