Diefstal door personeel

Diefstal door personeel In de eerste plaats verwacht je van je medewerkers natuurlijk het beste. De meeste werknemers zetten zich gelukkig in voor hun baan. Maar toch heeft één op de vier werkgevers weleens te maken gehad met ontvreemding door eigen personeel. Wat doe je dan? En hoe voorkom je zo’n situatie? Jurist David Oberink van de kappersberoepsorganisatie ANKO en Sander van Goberdingen van het Platform Detailhandel aan het woord. Wie is zich ervan bewust dat 40% van de winkeldiefstal door eigen medewerkers gebeurt? Lang niet iedereen. Ergens goed dat we niet zo argwanend zijn. Als volgens 'de' statistieken blijkt dat één op de vier werkgevers te maken heeft gehad met diefstal door eigen medewerkers, is het bij de andere drie immers nog altijd goed gegaan. Toch is het belangrijk om je ervan bewust te zijn. Want door een aanpak die psychologische en praktische factoren combineert, is diefstal door eigen medewerkers vaak te voorkomen. Een goede zaak, want zoals verderop in dit artikel zal worden toegelicht, is 'voorkomen' ook in dit geval een stuk gemakkelijker dan het spreekwoordelijke 'genezen.'

Maatregelen

Maatregelen tegen diefstal door eigen personeel zitten niet meteen in de hoek van beschuldiging. Integendeel zelfs. Het eerste punt van aanpak ligt in de positieve sfeer. Hoe meer samenhang je als team hebt, des te kleiner de kans dat personeel zich aan diefstal schuldig maakt. Je voelt je immers betrokken bij elkaar en het resultaat van je werk. Via regelmatige vergaderingen of uitjes kun je je personeel betrekken bij de bedrijfsvoering. Je kunt je mensen ook stimuleren samen een mooie omzet te behalen, bijvoorbeeld door ze in een extra goed resultaat te laten delen. Door te onderstrepen hoe belangrijk een gezonde omzet is voor het bedrijfsresultaat én de banen van alle mensen in je team, kweek je bewustwording. Ook door met je personeel te praten over hun eigen rol in het voorkomen van diefstal door klanten, zorg je dat de neuzen van je mensen meer een kant op komen te staan. Samen, als team, sta je dan als het ware tegen die ene kwaadwillige buitenstaander. Ook door je personeel in te lichten over de praktische maatregelen die je neemt tegen diefstal, sla je al twee vliegen in één klap. Veel praktische maatregelen tegen diefstal door buitenstaanders zijn namelijk in grote lijnen gelijk aan die maatregelen die je inzet tegen diefstal door je eigen personeel. Bovendien laat je zien dat je alert bent. Soms is het net die bekende stok achter de deur, die voorkomt dat personeel in een onbewaakt ogenblik een misstap begaat.

Volgens cijfers van de Stichting Fraude Aanpak Detailhandel was het aantal personeelsleden dat betrapt werd op diefstal in het eerste halfjaar van 2009 liefst 53% hoger dan het jaar ervoor
(bron: MKBnet Nieuws)

Diefstal: schokkende cijfers

  • 40% van de winkeldiefstal gebeurt door eigen medewerkers
  • De jaarlijkse schade van winkeldiefstal is zo’n 750 miljoen.
  • 200 miljoen hiervan is voor rekening van eigen medewerkers.
(Cijfers: Nipo, Platform Detailhandel)

Waarschuwingsregister

Het waarschuwingsregister van de Stichting Fraude Aanpak Detailhandel, houdt bewezen fraudezaken door werknemers bij. Sander van Goberdingen van het Platform Detailhandel: “Wie een duidelijk antifraudebeleid voert, dus onder andere personeel laat weten dat bij fraude aangifte en ontslag volgt, kan hierin deelnemen en het register raadplegen. Weten je medewerkers dat het register deel van je beleid uitmaakt, dan werkt dat ook preventief.” Maar hoe sterk sta je wanneer je diefstal constateert? Van Goberdingen: “Je moet in elk geval hard bewijs hebben, dat ook stand houdt voor de rechter. Denk dus aan getuigen, het op schrift hebben van kasverschillen of voorraadverschillen, en gegevens als tijd, plaats en aanwezigheid van de medewerker op de plaats waar de fraude gepleegd is, bijvoorbeeld geregistreerd door camera’s. Kun je zelf het nodige onderzoek niet doen en gaat het om substantiele bedragen, dan kun je een particulier recherchebureau inschakelen.” Onder ondernemers is het steeds gebruikelijker om diefstal door eigen personeel harder aan te pakken, in plaats van het door de vingers te zien of er weinig aandacht aan te besteden. Dan nog is het uitkijken geblazen. Alleen door de juiste (juridische) procedure te volgen, kun je van stelende werknemers af.

'Sweethearting': een kwalijke trend

Er zijn twee redenen waarom diefstal door personeel sterk toeneemt. Ten eerste is dat het harde feit, dat de economische tijden verslechterd zijn. Het feit dat mensen minder verdienen en dus ook kunnen kopen, wordt gecompenseerd door bij de baas 'gratis te gaan winkelen.' Een andere factor is de kwalijke nieuwe trend 'Sweethearting.' Dat is het bevoordelen van vrienden, familie en kennissen door producten uit het bedrijf waar iemand werkzaam is, gratis weg te geven of met een niet tegenover de baas verklaarde korting. Ook het bieden van de kans aan vrienden, familie en kennissen om in het bedrijf een slag te slaan, behoort bij de trend 'sweethearting.'
(Bron: MKBnet nieuws/Stichting Fraude Aanpak Detailhandel)

Persoonlijk advies

Als lid van een brancheorganisatie kun je gewoonlijk bij de juridische dienst van deze organisatie terecht voor persoonlijk advies. Dat is, zoals hierboven aangestipt, geen overbodige luxe. Deskundig juridisch advies kan heel belangrijk zijn omdat de gang van zaken rondom ontslag na een 'greep in de kassa' nog weleens tegen je gezonde verstand indruist. Zo zijn er gevallen bekend van managers die ontsloegen op staande voet na diefstal, en tot hun eigen grote verbazing verplicht bleken de werknemer toch in dienst te houden omdat zij de verkeerde juridische weg hadden bewandeld! Een overkoepelende beroepsorganisatie als bovengenoemd is bijvoorbeeld die voor kappers, ANKO. Daar adviseert jurist David Oberink de leden. Hij licht de heikele kwestie van juridische stappen en eventueel ontslag als volgt toe: “ In het algemeen is het toch het beste om altijd eerst juridisch advies in te winnen en dan pas te ontslaan. De mogelijkheid van die adempauze biedt de wet je namelijk, en dan weet je bijtijds hoe sterk je staat en hoe je het beste kunt handelen. Ontslag op staande voet is het zwaarste middel waarmee je je werknemer kunt treffen, persoonlijk en financieel. Je kunt bijvoorbeeld de wettelijke opzegtermijn van één maand van je werknemer vorderen. Wees daarmee dus terughoudend, maar wel doortastend. Je kunt niet nog even aanmodderen en dan alsnog op staande voet ontslaan. Belangrijk is dat je daarnaast een zogenaamde voorwaardelijke ontbindingsprocedure opstart. Als onverhoopt het ontslag op staande voet nietig blijkt voor de rechter, heb je die procedure achter de hand. Dan eindigt het dienstverband zo spoedig mogelijk alsnog en wordt de eventuele vergoeding die je aan de werknemer schuldig bent, geminimaliseerd.”

Stappenplan tegen ontvreemding door eigen personeel

  • Stel een ‘huishoudelijk reglement’ op dat je standaard bij indiensttreding uitreikt. Laat daarin duidelijk vermeld zijn dat bij diefstal door eigen personeel altijd aangifte volgt, én ontslag in gang gezet wordt. Stel duidelijke, goed gecommuniceerde regels: dit kan wél, dit kan niet.
  • Beveilig kasgeld, winkel en computer via bijvoorbeeld pasjes en toegangscodes.
  • Trek referenties van sollicitanten na.
  • Houd de voorraad met regelmatige controles in het oog. Wees alert. Bijvoorbeeld in de winkel: zijn er vaak kastekorten bij dezelfde persoon? Zijn er klanten die klagen dat ze van een en dezelfde medewerker nooit een bon krijgen?
(Bronnen: Stichting Fraude Aanpak Detailhandel, ANKO, Hoofdbedrijfsschap Detailhandel)
© 2009 - 2024 Mariawrites, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Elementen van de marketingmix, de 6 P’sElementen van de marketingmix, de 6 P’sAls aanvulling op de 4 P’s die vanuit de vorige eeuw werden gebruikt in de marketingmix, voegen we 2 nieuwe elementen to…
Leidinggeven door duidelijke en expressieve communicatieLeidinggeven door duidelijke en expressieve communicatieLeidinggeven is eigenlijk het proces van beïnvloeding door duidelijke en expressieve communicatie. Een goede leidinggeve…
Werken op een universiteitWerken op een universiteitDe Nederlandse universiteiten zijn een populaire werkgever. Er zijn bijna zestigduizend mensen werkzaam. Dat komt mede d…
Betrokkenheid personeel / medewerkersBetrokkenheid personeel / medewerkersEr zijn uiteenlopende manieren om personeel betrokken te houden bij de organisatie, maar carrièremogelijkheden doet het…

Algemene voorwaarden en contractenAls ondernemer heb je met mensen te maken. Elk contact kent zijn eigen regels. Om deze goed te laten verlopen zijn er al…
Erfenis onderneming bedrijfsopvolging en BelastingdienstErfenis onderneming bedrijfsopvolging en BelastingdienstSuccessierechten en erfbelasting zakelijk zijn relatief voordelig. Betaal bij een bedrijfsopvolging en familiebedrijf, B…
Mariawrites (540 artikelen)
Laatste update: 11-08-2009
Rubriek: Zakelijk
Subrubriek: Juridisch
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.