Artikelen 471 - 480 in de rubriek Diversen

Diversen (Zakelijk)

Management: Opleiden van personeel

Wil een organisatie succesvol blijven, dan moet zij in staat zijn tot verandering of ontwikkeling. Een van de vele manieren om te veranderen is door middel van het opleiden van personeel. Sophocles, 16-01-2008
Een camping in Frankrijk

Een camping in Frankrijk

Het is de grote droom van veel Nederlanders. Aangestoken door enthousiasme en soms nog in de vakantieroes ontstaat er een droom: een eigen camping in Frankrijk. Vrijheid, zon, avontuur en een nieuwe s… Eisbeer, 10-01-2008

Conflictmanagement: Gevolgen van een conflict

In de volgende delen wordt een inventarisatie van een aantal van de belangrijkste gevolgen van conflicten uiteen gezet. Deze gevolgen worden op hun beurt vaak versterkers van een conflict en worden da… Sophocles, 09-01-2008

Conflictmanagement: Voorwaarden voor een conflict

Een conflict ontstaat niet zomaar. Er zijn altijd redenen of voorwaarden aan te duiden waarom een conflict ontstaat en escaleert. Sophocles, 08-01-2008

Conflictmanagement: De conflict analyse

Om een conflict op een goede manier te managen en te hanteren is een grondige analyse van het conflict nodig. Zowel een interne als een externe analyse zijn aanbevolen. Sophocles, 07-01-2008

Conflictmanagement: Kenmerken van een conflict

Een conflict is een dynamisch proces is. Een conflict Ontwikke1t zich, groeit, kent opgang en neergang, heeft acute perioden en slaapperioden, en bestaat dus uit een opeenvolging van fasen. Daarom is… Sophocles, 07-01-2008

Conflictmanagement: Definitie van een conflict

Conflicten spelen zich af in individuen, in kleine groepen, zoals gezinnen, in grotere groepen, en in grote organisaties. Een conflict in een persoon is in allerlei opzichten heel iets anders dan een… Sophocles, 06-01-2008
Documenten en elektronische facturen eeuwig bewaren?

Documenten en elektronische facturen eeuwig bewaren?

Elk individu is wettelijk verplicht om specifieke documenten, sommige levenslang te bewaren. Vaak wordt dan de vraag gesteld welke, waarom en hoelang een factuur, rekeninguittreksel en dergelijke bewa… Worm, 28-12-2007
Hoe stellen we een sponsoringdossier samen?

Hoe stellen we een sponsoringdossier samen?

Vaak zijn er voor allerhande activiteiten sponsors nodig. Doch blijkt het in de praktijk toch niet altijd even evident om de nodige steun te verkrijgen. Eén van de hulpmiddelen om dit te vergemakkelij… Jimmy, 14-12-2007
Tips voor Succesvol Personeelsbeleid

Tips voor Succesvol Personeelsbeleid

Tips voor Succesvol Personeels-beleid. Uit onderzoek van het Economisch Bureau van de ING Bank blijkt dat ondernemers c.q. werkgevers te weinig initiatieven nemen om hun medewerkers of personeel te st… Sila, 16-11-2007