Mishandeling nader bekeken

Mishandeling nader bekeken Mishandeling wordt strafbaar gesteld in artikel 300 van het wetboek van strafrecht en in tegenstelling tot bijvoorbeeld het artikel dat diefstal strafbaar stelt, staan in dit artikel geen andere elementen genoemd dan mishandeling. Betekent dit dan dat dit een zo eenvoudig te bewijzen feit betreft?

Artikel 300 van het Wetboek van Strafrecht

Er komt nogal wat kijken bij de interpretatie van de wetsregel. In artikel 300 staat eenvoudig:

Mishandeling wordt gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste drie jaar etc.

Maar was is dan mishandeling? Onder mishandeling wordt verstaan het opzettelijk iemand toebrengen van enig lichamelijk letsel. Dat verduidelijkt natuurlijk al een hoop en om strafbaar te zijn aan mishandeling moet je dus enig lichamelijk letsel hebben toegebracht en dat met opzet. Twee elementen zijn nu duidelijk. Het spreekt voor zich dat je niet strafbaar bent aan mishandeling als je iemand de weg wil wijzen en met je rechterarm naar rechts wijst en daarbij een niets vermoedende voetganger, die zich toevallig op de verkeerde tijd op de verkeerde plaats bevindt, een bloedneus slaat. De opzet moet dus bewezen worden en in de regel zal dat geen problemen opleveren omdat een mishandeling nu eenmaal per definitie niet per ongeluk gebeurt.

Wat wel eens voor problemen zorgt is het lichamelijke letsel want er is onderscheid tussen lichamelijk letsel en ernstig lichamelijk letsel. Overigens is er in het geval van ernstig lichamelijk letsel sprake van een ander artikel te weten artikel 302 van het wetboek van strafrecht waarin zware mishandeling strafbaar is gesteld. De strafmaat ligt daarin aanzienlijk hoger en terecht. Maar ook dat artikel spreekt slechts over ernstig lichamelijk letsel zonder daar een uitleg aan te geven. Nergens is een lijst te vinden met verwondingen die wel of niet onder ernstig letsel worden verstaan. Begrijpelijk dat dit in het verleden op een rechtszaak nogal eens ter discussie wordt gesteld.

Ofschoon die discussie nog wel eens wordt gevoerd wordt onder ernstig lichamelijk letsel in ieder geval het letsel verstaan dat voor een geruime tijd arbeidsongeschiktheid oplevert en men spreekt over een termijn van 4 weken. Ook het uitvallen van een belangrijke functie zoals bijvoorbeeld het zicht is ernstig lichamelijk letsel. Blijvend letsel waaronder ook psychische schade is ernstig letsel. Van zaak tot zaak zal dus beoordeeld moeten worden of er nu wel of geen sprake is van ernstig letsel en dus een veroordeling kan volgen voor eenvoudige mishandeling of zware mishandeling.

Aangifte doen van mishandeling bij de politie

Eenvoudige mishandeling wordt ook wel eens de zogenaamde “droge klap” genoemd en indien u aangifte gaat doet van mishandeling is het hebben van enig letsel voorwaarde tenzij er meerdere onafhankelijke getuigen zijn die gezien hebben hoe u enkele klappen heeft gekregen. Het hebben van een getuige is een belangrijk aspect maar daarover dadelijk meer. Om de aangifte zo compleet mogelijk te maken zal u altijd gevraagd worden of u zich wel of niet onder doktersbehandeling heeft gesteld en zoja of u toestemming verleend daar de medische gegevens betreffende het letsel op te vragen. Handiger is na behandeling bij een arts of eerste hulp een omschrijving van het letsel en de behandeling mee te vragen en deze bij het doen van aangifte te overhandigen, het scheelt een hoop tijd omdat niet iedere arts zomaar bereid is mee te werken. Zij geven hun medische gegevens niet graag aan justitie en beroepen zich nogal eens op hun medisch ambtsgeheim. Het wachten op een zogenaamde medische verklaring kan dan eeuwen duren en de afhandeling van uw aangifte dus ophouden. Niet altijd is het noodzakelijk een dokter te raadplegen maar in dat geval is het zo dat uzelf en de politie er baat bij heeft als het lichamelijke letsel zichtbaar letsel is en gefotografeerd kan worden. U begrijpt dat aangifte doen van mishandeling geen enkele zin heeft als u geen letsel heeft en geen getuige heeft. Als de verdachte verklaart dat hij niet geslagen heeft zal de zaak niet te bewijzen zijn.

Een getuige is van wezenlijk belang. Bij wet is geregeld dat de verdachte niet verplicht is mee te werken aan zijn eigen veroordeling. Concreet houdt dat in dat de verdachte mag liegen en voor de rechtbank geen eed hoeft af te leggen dat hij de waarheid zal spreken. Voor de bewijsbaarheid van een artikel als mishandeling is het dus van wezenlijk belang of er getuigen van de mishandeling zijn, zelfs als u als slachtoffer letsel heeft opgelopen. Wordt de verdachte naar de mishandeling gevraagd en ontkent hij het feit gepleegd te hebben dan blijft het uw woord tegen zijn woord. De verdachte is zelfs niet verplicht antwoord te geven op vragen en een rechter kan en zal een ontkennende verdachte nooit veroordelen als er geen bewijs wordt aangedragen. Het hebben van letsel is onvoldoende bewijs omdat het door een ander kan zijn toegebracht, op andere wijze kan zijn opgelopen of soms door de aangever zelf is aangebracht.

Het is dus geen onbegrip van de politie als Uw aangifte van mishandeling niet wordt behandeld. In dat geval is er sprake van één van bovengenoemde factoren. Het neemt overigens niet weg dat u er verstandig aan doet er toch een melding van te maken. Ook al zal er geen strafvervolging worden ingesteld, er kunnen wel gesprekken plaatsvinden met de verdachte of enige andere hulp geboden worden om herhaling of escalatie in de toekomst te vermijden. Het komt vaker voor dat de politie uw verhaal niet wil noteren of behandelen maar in dat geval staat u er gewoon op een aangifte op te laten nemen want daartoe is een politieambtenaar wettelijk verplicht. Hetgeen u overkomen is ligt dan in ieder geval vast in de politieadministratie.

Is het toebrengen van psychische schade of letsel ook mishandeling?

Tja, daar had de wetgever in eerste instantie niet zo zeer aan gedacht kennelijk en er bestaat geen enkel ander artikel waarin het toebrengen van psychische schade strafbaar is gesteld. Omdat het wel degelijk ook een vorm van mishandeling is, wordt dit ondergebracht onder dit artikel 300 van het wetboek van strafrecht. Nu hoor je vaak de klacht dat de politie niet eens een aangifte wil opnemen of het OM de aangifte niet in behandeling neemt. Dat heeft te maken met het feit dat de aangever moet aantonen dat zijn/haar psychisch letsel daadwerkelijk is toegebracht door de verdachte. Ook moet uit rapporten van psychologen, psychiaters dan wel huisartsen honderd procent duidelijk zijn dat dit letsel daar ook een gevolg van is. U begrijpt dat de bewijslast vaak erg moeilijk zal zijn, zeker zo lang het nog is ondergebracht in dit artikel 300 van het Wetboek van Strafrecht. In andere landen waaronder Frankrijk is de wet aangepast en bestaat er nu een afzonderlijk artikel over. Ook hier wordt gezocht naar een oplossing voor dit probleem en wordt gedacht aan een wetswijziging maar zo ver is het nog niet en zullen we het hiermee moeten doen.

Tot slot nog enkele feiten, alle in het wetboek van strafrecht bij artikel vastgelegd

Zowel eenvoudige mishandeling als zware mishandeling kan worden gepleegd onder voorbedachte rade. Meestal ontstaat er een ruzie waarbij spontaan klappen vallen. Er is dan geen sprake van voorbedachte rade. Wel is dat het geval als iemand van huis uit op pad gaat en een ander gaat opzoeken met de opzet hem lichamelijk letsel toe te dienen. Ook kan het een betaalde afrekening zijn. Uiteraard geldt ook hier weer dat dit bewezen dient te worden en als de verdachte het zelf niet bekent zullen getuigen wederom van wezenlijk belang zijn. De bewijsbaarheid van voorbedachte rade is vaak niet eenvoudig. De voorbedachte rade levert een zwaardere straf op.

Strafverzwarend is het ook als het toegebrachte letsel de dood ten gevolge heeft. Dat klinkt weliswaar naar moord of doodslag maar als de een de ander bij een ordinaire ruzie een simpele klap tegen het hoofd geeft en deze valt vervolgens met zijn hoofd ongelukkig op een stoeprand, dan is het niet zo dat hij die ander opzettelijk van zijn leven wilde beroven. Hoe ernstig het gevolg ook is, het strafbare feit blijft een eenvoudige mishandeling. Dat het feit de dood ten gevolge heeft is slechts een strafverzwarende omstandigheid.

Strafverzwarende omstandigheden treden ook op als de verdachte aan mishandeling zijn ouder, zijn echtgeno(o)t(e), zijn levenspartner of kind mishandelt. Een ambtenaar in de rechtmatige uitoefening van zijn beroep mishandelen is ook strafverzwarend.

Kunnen deze feiten ook afgedaan worden met een geldboete?

Jawel, dat kan en op verzoek van enkele mensen die op het artikel reageerden nog even een reactie. In eerste instantie is er geen aandacht aan besteed omdat er altijd wordt gesproken over een geldboete van een bepaalde categorie en je dus nooit kan zeggen hoe hoog een boete zal worden. De genoemde bedragen zijn allemaal maximumbedragen dus meestal valt een boete altijd lager uit dan genoemd.

In Nederland zijn zes verschillende categorieën geldboetes. We beginnen met een minimumgeldboete van 3 Euro en spreken verder over:
  • categorie 1: geldboete tot maximaal € 435,00
  • categorie 2 tot maximaal € 4350,00
  • categorie 3 tot € 8700,00
  • categorie 4 tot € 21.750,00
  • categorie 5 tot € 87.000,00
  • categorie 6 tot € 870.000,00

Bovenstaande bedragen zijn van toepassing voor 2020. De hoogte van boetes wordt wel eens gewijzigd en voor jongeren tussen 12 en 17 jaar gelden lagere boetes.

Voor mishandeling is er sprake van categorie 4 of bij ernstigere vormen van mishandeling categorie 5. Let wel dat de genoemde bedragen maximumbedragen zijn en alleen de rechter maakt uiteindelijk uit hoe hoog een geldboete wordt.
© 2007 - 2020 Peter, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
De gevolgen van psychische mishandeling en verwaarlozingDe gevolgen van psychische mishandeling en verwaarlozingKinderen die in hun jeugd psychisch mishandeld zijn of emotioneel verwaarloosd kunnen voor het leven getekend zijn. Zij…
Psychische mishandeling: wat is psychische mishandeling?Psychische mishandeling: wat is psychische mishandeling?Psychische mishandeling bij kinderen heeft vaak grote gevolgen. Maar wat is psychische behandeling en hoe ziet psychisch…
Oorzaak van kindermishandelingOorzaak van kindermishandelingKindermishandeling is iets dat al eeuwenlang voorkomt, maar pas de laatste tijd erg in opspraak is. Dit komt enerzijds d…
Psychische kindermishandeling herkennenPsychische kindermishandeling herkennenPsychische kindermishandeling herkennen is nog niet zo eenvoudig. Omdat kinderen vaal loyaal naar hun ouders zijn, zulle…

Vernieling nader bekekenVernieling nader bekekenVernieling is een verzekeringsartikel, daarmee bedoel ik dat het aangifte doen van vernieling meer een noodzakelijk kwaa…
Eenvoudige diefstalEenvoudige diefstalEenvoudige diefstal ? Er bestaan verschillende artikelen, eenvoudige diefstal of een meer ingewikkelde diefstal, gekwali…
Bronnen en referenties
  • Het wetboek van strafrecht

Reageer op het artikel "Mishandeling nader bekeken"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

Karel, 18-11-2019 14:37 #388
Beste,
Verdachte is vorige week op het bureau geweest voor “mishandeling”
De aanklager heeft verteld dat verdachte haar geduwd zou hebben en zij daardoor met haar zwangere buik tegen een ijzeren bak is aangevallen.
De verdachte heeft de aanklager aangesproken op haar discriminatie gedrag en van mishandeling was dan ook geen sprake.
Dit heeft de verdachte dan ook gemeld in het proces verbaal.
Er zijn geen camera beelden beschikbaar maar aanklager heeft wel een getuige. Dit zal aanklagers partner zijn geweest die erbij stond toen verdachte haar aansprak.
Zelfs heeft de aanklager in het ziekenhuis gelegen. Waarvoor? Geen idee maar ook daarvan wordt een schuldige vinger naar de verdachte gewezen door de aanklager.
Aanklager heeft meerdere malen in het ziekenhuis gelegen en aanklager is bekend bij een ggz instelling ivm psychoses en borderline.
In hoeverre heeft de aanklager een zaak jegens verdachte? Reactie infoteur, 18-11-2019
Tja Karel. Er is gewoon iemand die aangifte heeft gedaan van mishandeling en die daarvoor een getuige mee brengt, die kennelijk ook een verklaring heeft afgelegd. Daarnaast geeft aangever aan dat zij in het ziekenhuis heeft gelegen dus het medische rapport over de reden en het letsel zal zij ook als bewijs hebben afgegeven. Er zijn dus twee verklaringen tegen de verdachte en er is een medisch rapport. Andere bewijsstukken of verklaringen zijn er niet. Nu zal aan de hand van de afgelegde verklaringen en het letsel onderzocht worden of er wel of niet sprake is van een mishandeling op de eerste plaats en aan de hand van het letsel zal gekeken worden hoe ernstig de mishandeling eventueel geweest is. Aangever heeft hier niets over te zeggen en of zij wel of niet in behandeling is geweest staat los van het strafbare feit. Nu zal het OM bekijken of het wel of niet haalbaar is de verdachte te vervolgen voor mishandeling. Zij leggen alles naast elkaar en nemen dan een besluit. Afwachten dus.

Flavio, 10-09-2019 11:24 #387
L.S.

Ik ben al 6 jaar verwikkelt in een aansprakelijkheidsprocedure omdat ik slachtoffer ben van een medische fout. De fout bestaat uit het niet tijdig controleren na een operatie van mijn oogdruk. Het risico was aanwezig dat ik een (fors) hogere oogdruk zou krijgen aangezien ik een predispositie had, ik leed al aan hoge oogdruk die met medicijnen onder controle is gehouden. Enkele weken na de operatie is als gevolg van een sterk opgelopen oogdruk permanente schade aan mijn oog ontstaan.
In 2013 heeft de klachtencommissie van het ziekenhuis erkent dat controle eerder plaats had moeten vinden, de Raad van Bestuur heeft aangegeven het eens te zijn met de uitspraak van de klachtencommissie. Toch heeft de jurist van het ziekenhuis aansprakelijkheid erkent. In 2018 komt een onafhankelijk arts na een gezamenlijk aangevraagde expertise tot de conclusie dat controle eerder had moeten plaatsvinden. Op basis van de conclusie uit dit rapport heeft de jurist WEL aansprakelijkheid erkent, terwijl de conclusie van de klachtencommissie in 2013 feitelijk niet anders was dan de conclusie van de onafhankelijk arts in 2013. Nu wordt sinds 2018 de causaliteit tussen de medische fout en de schade aan mijn oog ter discussie gesteld, terwijl in het expertise rapport staat 'zeer waarschijnlijk had eerder ingegrepen kunnen worden en had de schade beperkt kunnen blijven'. Tevens stelt hij 'maar niet valt uit te sluiten dat ook de operatie zelf schade heeft veroorzaakt'. Het ziekenhuis grijpt deze laatste zin aan om causaliteit ter discussie te stellen.

Mijn conclusie is dat de jurist van het ziekenhuis willens en wetens alles net zo lang blijft ontkennen, totdat er geen ontkomen meer aan is. Zij hoopt hiermee mij dusdanig te ontmoedigen dat ik uiteindelijk afzie van verdere aansprakelijkheid. Het feit dat dit proces al zes jaar duurt, het continue gevecht met het ziekenhuis om zaken erkent te krijgen leidt tot een grote psychische belasting, en veel slapeloze en / of gebroken nachten, depressieve gedachten, en ik kan deze zaak niet uit mijn gedachten zetten; het beheerst mijn leven al zes jaar.
Bestaat er een rechtsgrond om de jurist van het ziekenhuis aan te klagen vanwege psychische mishandeling?

Groet, Flavio Reactie infoteur, 15-09-2019
Hallo Flavio
Schandelijk wat er gebeurt allemaal en je moet je zeker niet laten ontmoedigen. Wat je vraag betreft, je hebt 2 soorten recht, strafrecht en civiel recht. Hetgeen je allemaal hebt beschreven valt niet onder strafrecht en dat betekent dat je daarvan geen aangifte kunt doen ter zake psychische mishandeling. Maar in het civiel recht kan je dat wel doen maar dat moet dan via je advocaat. Ik weet niet of je al een advocaat hebt maar hij/zij is de aangewezen persoon om een schadevergoeding te eisen aan de hand van alle gebeurtenissen. Het gaat om letsel advocaten en als je in internet een intikt: letsel advocaten dan krijg je een groot aantal aanbieders die je van advies kunnen dienen en de zaak ook wel zullen willen behandelen. Dat is de weg die je moet kiezen Flavio, sterkte en volhouden, het is een lange weg zeker in die medische wereld.

Piet, 20-08-2019 20:21 #386
Hoi… afgelopen week had ik een woordenwisseling met een vrouw die mij uiteindelijk aanviel.ze wilde mij slaan. Ik kon dit afweren gelukkig. Omdat ik tegen een raam aanstond en er van uit ging dat zij mij opnieuw wilde slaan ( mogelijk schade aan bril die ik op had, of letsel…) heb ik haar armen gefixeerd en haar uit de ruimte begeleid. Ik wilde zo erger voorkomen. Nu gaan er allerlei verhalen rond dat ik haar aan de haren uit de ruimte zou hebben getrokken.dat is uiterst niet het geval! Ik heb in het verleden wel degelijk straf gehad voor mishandeling maar omdat ik mijn lesje geleerd heb, heb ik voor deze in mijn ogen logische keuze gekozen.er is geen camera toezicht maar de getuigen( nog niet gehoord) zetten mij wel op een zeer onjuiste wijze informatie weg. Wat kan ik doen Als er aangifte wordt gedaan? Ik ga sws niet bekennen! Reactie infoteur, 25-08-2019
Hallo Piet - Je bent als verdachte niet verplicht antwoord te geven op vragen van de politie dus je hoeft niet eens een verklaring af te leggen. Maar als er niet meer gebeurd is dan dit, dan kan je gewoon zeggen wat er gebeurd is. De verklaringen van getuigen ( als ze al bereid zijn om überhaupt een verklaring af te leggen ) worden uiteraard wel bekeken en meegenomen in de afweging of je wel of niet iets strafbaars hebt gedaan. Als er niet meer gebeurd is dan hetgeen je nu schrijft kan die dame niet eens aangifte doen en heb je niets te vrezen.

D., 19-08-2019 18:56 #385
Hoi ik heb na een half jaar een aangifte tegen mij gekregen. Een meisje had mij bij mijn keel gepakt en ik heb haar van mij afgeduwd waardoor zij op de grond viel. Erna heeft een jongen wat bij haar was mij onmiddelijk een klap gegeven en ik heb hem terug geslagen uit reflex. Beiden hadden geen zichtbaar letsel alleen ik had bebloede knieën. Verder hebben ze het verhaal zodanig verdraait dat ik de auto van het meisje kapot heb gemaakt. “Een deuk” Wat niet ik niet gedaan heb. Nu is er dus een aangifte tegen mij gedaan. Van eenvoudige mishandeling en vernieling. Met toegelaten hechtenis. Ik moet mijn verklaring nog afleggen op het bureau. Maar hoe groot is de kans dat ze hun eerder geloven dan mij? En word ik dan als enige vervolgd of per direct vastgezet? Reactie infoteur, 25-08-2019
Hallo D - Ja, helaas gaat er wel vaker een hele tijd over heen voordat je iets hoort. Als er niets anders gebeurd is dan hetgeen je vertelt dan word je zeker niet vast gezet, daarvoor zijn het te lichte misdrijven. Ieder feit moet bewezen worden en dat kan alleen aan de hand van verklaringen en aanvullend bewijs zoals bv camerabeelden of verklaringen van onafhankelijke getuigen. Zowel aangever als getuigen moeten de waarheid spreken, de verdachte niet. Ze gaan dus met iedereen praten en maken dan verbaal op en er zal dan pas beoordeeld worden of iemand wel of niet als verdachte naar voren komt. Pas nadat iedereen zijn zegje gedaan heeft kan je te horen krijgen of je wel of niet wordt vervolgd. Je kan dan verder kijken of je wel of niet de zaak wilt laten voorkomen. Als je verder geen strafblad hebt zal dit zeker niet tot hechtenis leiden.

A. Beekwielder, 25-07-2019 13:29 #384
Goedemiddag,

Mijn (inmiddels ex-) partner heeft mij mishandeld. De politie gebeld, er is een rapport opgemaakt en mijn partner moest voor de nacht het huis verlaten. Gevolgen: gecompliceerde schouderbreuk, operatie (een plaat geplaatst en 12 schroeven. Ik ben inmiddels 4,5 maand verder, de revalidatie zal minimaal 1 jaar gaan duren en ik houd een blijvende beperking, daarbij kan ik al een half jaar niet werken.
Aangifte gedaan, alle medische verslagen en foto's bijgevoegd. Nu komt deze week de beslissing van het OM binnen; geen vervolging wegens onvoldoende bewijs! Ik ben perpleks, hoe kan dit, ik voel mij nu dubbel mishandeld, 1 x door mijn partner en 1 x door het rechtssysteem…

Mvg
A. Beekwielder Reactie infoteur, 27-07-2019
Hallo A. - Gelet je letsel is er sprake van zware mishandeling maar dat heb je allemaal aangetoond dus daar ligt het niet aan. Er wordt gezegd dat er onvoldoende bewijs is dus ik ga er van uit dat het heeft plaats gevonden tussen jullie beiden, zonder getuigen. Het is dan afhankelijk van de verklaringen en kennelijk zijn die zodanig dat er besloten is niet te vervolgen. Je kan daar echter tegen in beroep gaan via een zogenaamde artikel 12 procedure. Hier lees je hoe je dat moet doen.
https://www.slachtofferhulp.nl/strafproces/aangifte-tot-straf/officier-van-justitie-beslist-over-de-zaak/klacht-niet-vervolging-artikel-12-procedure/
Gewoon proberen A

Rob, 24-07-2019 12:42 #383
Mijn zoon is vorig jaar veroordeeld voor lichte mishandeling. Hij heeft een geldboete gehad van 600 euro! 300 euro boete en 300 euro voor het slachtoffer. Mijn zoon is inmiddels BOA geworden en is aangenomen (onder voorbehoud VGB-VOG) bij defensie.
Mijn vraag: Heeft hij kans om geen VGB-VOG te krijgen? Hij heeft deze namelijk wel nodig om een definitieve aanstelling te krijgen.

Gr Rob Reactie infoteur, 27-07-2019
Hallo Rob - Zodra iemand een veroordeling heeft gekregen heeft hij ook een strafblad. Het gaat echter om een eenvoudige mishandeling en dat is naar behoren afgehandeld. Het is en blijft echter wel mogelijk dat een VGB geweigerd wordt. In dergelijk lichte gevallen is dat vaak niet het geval dus het is even een kwestie van afwachten. Als het afgewezen zou worden dan staat er nog een mogelijkheid beroep aan te tekenen tegen het besluit. Hopelijk hoeft het zo ver niet te komen.

Irma, 06-07-2019 14:00 #382
Ik ben door mijn ex twee keer mishandeld, gestalkt en vernederd hij bedreigd mijn dochter, heeft mijn vriendin geslagen, nu ga ik aangifte doen, wat gaat er gebeuren. Reactie infoteur, 08-07-2019
Hall Irma
Als je aangifte gaat doen dan kan je het beste zo veel mogelijk materiaal meenemen om het een en ander te bewijzen. Medische rapporten over eventueel letsel, filmpjes, sms of appberichten als hij dreigt en stalkt. Je aangifte zal opgenomen worden en vervolgens beoordeeld worden wat ze er mee gaan doen en dat is van vele factoren afhankelijk. De ernst van de zaak, de gevolgen van de zaak, is verdachte een bekende van de politie of niet. Uiteindelijk wordt besloten of de zaak behandeld wordt en op welke wijze dus dat is een kwestie van afwachten. Het kan nogal lang duren.
Sterkte ermee Irma

Wim, 01-05-2019 13:58 #381
Hallo vraag.
Ben portier bij een uitgaansgelegenheid.
Ik heb een jongen moeten verwijderen uit de club. Alleen bij de deur wou de jongen niet mee werken om eruit te gaan. Hij bleef in een hoek staan, ik wou hem toen bij zijn nek pakken alleen de reflex eindigde op zijn lip hierdoor had hij een tand door de lip. Dit was niet mijn bedoeling. Nou heb ik een eenvoudige mishandeling tegen me. Er is geen opzet in het spel. Ik ben bang dat ik zwaar wordt gestraft. Op camera lijkt het net of ik hem sloeg. Weet u wat de gevolgen zijn. Heb verder een schoon strafblad. Reactie infoteur, 04-05-2019
Hallo Wim
Tja dat is vervelend Wim want er is een aangifte, er is lichamelijk letsel en er zijn videobeelden waarop te zien is dat je al dan niet echt slaat dus qua bewijs kom je daar niet mee weg. De zaak zal behandeld worden en het blijft koffiedik kijken wat er precies gaat gebeuren. Het feit dat je bekent en een schoon strafblad hebt zal in je voordeel werken. Maar wat precies de uitslag zal worden is niet te voorspellen, dat blijft afwachten.

Maxel, 05-01-2019 02:50 #380
Ik werd mishandeld door een persoon. mijn mond was gewond geraakt en mijn kaakbeen is verbroken. ik heb aangifte gedaan.
De politie heeft de Officier van Justitie Eenvoudig mishandeling gemeld. welke categorie gaat er toepassen en hoe lang duurt om Geldboete te overmaken?
Alvast bedankt Reactie infoteur, 13-01-2019
Hallo Maxel

Misschien dat de officier van justitie hier wel zware mishandeling van maakt want een gebroken kaak kan zeker onder zware mishandeling vallen. De OvJ maakt uit wat hij uiteindelijk ten laste gaat leggen. Hoe lang het duurt is niet van te voren te zeggen omdat het erg druk is in de verschillende arrondissementen. Dat kan soms zelfs langer duren dan een jaar.

Ikkefikke, 14-12-2018 20:06 #379
Ik zag dat u antwoord geeft de reacties dus hierbij mijn vraag. Na aangifte van mijn partner voor huiselijk geweld, ben ik aangehouden en heb ik een huisverbod gekregen van 10 dagen. Vervolgens had mijn partner spijt van de aangifte maar die kon hij niet intrekken. Vervolgens kreeg ik een brief voor een om-zitting. Mijn partner heeft toen 2 brieven gestuurd waarin ze aangaf dat zij strafvervolging onwenselijk vond. Vervolgens op de om- zitting zelf stelde de ovj verbaast te zijn dat ik en mijn partner nog samen waren (waardoor ik mij afvraag of de brieven wel zijn ontvangen). Vervolgens stelde hij snel dat het feit toch bewezen was en dat hij mij een proeftijd wilde geven. Dit ondanks dat een getuige nog een verklaring wilde afleggen in de vorm van een brief (wat de zaak mogelijk anders maakt (zelfdverdediging), getuige wilde tijdens het politieverhoor niet getuigen).

Mijn zaak is vervolgens voorwaardelijk geseponeerd met de volgende tekst: "in de zaak met parketnummer. wordt verdacht van overtreding van: Mishandeling van levensgezel (art 300 lid 1 SR, art 304 ahf/sub 1 SR)
Geeft kennis aan de verdachte, dat deze terzake van bovenvermeld(e) feit(en), op grond van het feit dat een niet-strafrechtelijk ingrijpen de voorkeur verdient, niet zal worden vervolgd onder de voorwaarde(n):
Dat de verdachte, gedurende een proeftijd van 2 jaren ingaande op de dag van uitreiking van deze kennisgeving, zich niet aan enig strafbaar feit zal schuldig maken dan wel op andere wijze zich zal misdragen.”

Ik denk dus dat mijn zaak voorwaardelijk is geseponeerd met een code 20. Maar ik vraag mij af of dit logisch is. Is het niet logisch dat wanneer een partner aangeeft te willen afzien van vervolging dat een technisch sepot volgt. Daarnaast in het kader van een voorwaardelijk sepot, hoort dit niet verbonden te zijn met bijzondere voorwaarden (dit aangezien wij een kind hebben en in principe niet gesteld kan worden dat vanuit dit sepot mogelijk toekomstig geweld vermeden kan worden). Daarnaast vraag ik mij af als dit een sepot 20 betreft of dit samenhangt met de bestuurrechtelijke maatregel van het huisverbod.

Alvast bedankt voor uw antwoord. Reactie infoteur, 23-12-2018
Zoals je zelf al hebt begrepen is het intrekken van een aangifte onmogelijk, eenmaal aangifte gedaan wordt er ook gevolg aan gegeven. De inhoud van de aangifte wordt bekeken en aan de hand daarvan wordt besloten wel of niet te vervolgen. Dat aangeefster heeft aangegeven dat ze geen strafvervolging wenst heeft geresulteerd in een sepo 20. Kennelijk heeft men gezien de feiten besloten er voorwaarden aan te moeten verbinden want men kijkt niet weg en kijkt toch naar hetgeen is gebeurd. Dus om je vraag te beantwoorden, het feit dat een aangever de aangifte wil intrekken heeft niets te maken met die beslissing en er kan gewoon vervolgd worden en gelukkig voor je in dit geval een sepo 20. Tja, die voorwaarde is gewoon een stok achter de deur want de praktijk wijst helaas uit dat velen toch weer in de fout gaan en dan volgt weer een aangifte. Overigens dat strafbare feit dat je niet meer mag plegen moet wel een geweldsdelict zijn en niet bv een diefstal. Gelukkig voor je is het een sepo.

Douwe Geluk, 09-12-2018 23:18 #378
Tja het is een lastige materie Ik heb een Tai Chi school in Apeldoorn en daar heb ik een leerling die laatst overduidelijk het slachtoffer werd van mishandeling. Hij had 40 klappen gehad van 2 mensen met getuigen, politie erbij en een dader die bekende. Bewijzen en van een goede bron, bronnen moeten je het wel hebben.

Maar dat er zonder bewijs niet veroordeeld word is op zich goed denk ik. Anders kunnen mensen zichzelf letsel aanbrengen en een ander ervoor op laten draaien.

Warme groet,
Douwe Geluk Reactie infoteur, 15-12-2018
Hallo Douwe
Tja, daar draait het dan ook altijd om natuurlijk, iedere zaak en dus ook iedere mishandeling zal door de politie onderzocht worden aan de hand van de sporen, het letsel en de getuigen, feiten en omstandigheden om tot een eerlijk oordeel te komen over hetgeen is voorgevallen. Een zaak zal voor een rechter tenslotte bewezen dienen te worden. Het door jou genoemde voorval lijkt me overduidelijk.

A., 03-12-2018 17:02 #377
Ik zou graag antwoord willen hebben op de volgende vraag :
Op welke manier kan een ontkennende verdachte van zware mishandeling worden veroordeeld voor het strafbare feit?
Denk bijvoorbeeld aan een persoon die zichzelf wil verdedigen tegen een groep mensen die hem geen vrije doorgang geeft en hij duwt één van deze mensen weg om er langs te kunnen. Vervolgens valt deze persoon en raakt in coma met blijvend hersenletsel. Hoe ziet de straf voor deze persoon eruit? Reactie infoteur, 05-12-2018
A - Een verdachte hoeft niet eens een verklaring af te leggen, dat is een recht dus hoe dan ook, altijd zal het strafbare feit bewezen moeten worden aan de hand van de feiten en omstandigheden en daarbij zijn ook alle verklaringen van getuigen erg belangrijk. Of die verdachte ontkent of niet doet niet eens ter zake. Als de rechter door al die feiten het feit 100 procent bewezen wordt geacht dan wordt de verdachte veroordeeld. Wat je omschrijft klinkt onwaarschijnlijk, zomaar lig je niet op e weg met hersenletsel en in come dus poging tot doodslag zou meer op zijn plek zijn hier. Wat een straf wordt is onvoorspelbaar want dal ligt te veel aan allerlei omstandigheden er omheen. Is de verdachte een bekende of niet bv.

Anoniem, 21-11-2018 21:09 #376
Hai, ik ben zwaar mishandelt door een ex vriend van een vriendin van me, die ik nooit heb gezien daarvoor. Het gebeurde 29 april na een leuke avond stappen ben ik met 2 vriendinnen 1 vriendin (dus haar ex-vriend) gaan afzetten bij der huis. Nadat wij was uitgestapt ben ik met mijn andere vriendin afgesneden door de jongen. Voor ik het wist stapte hij uit en deed mijn portier open en trok me aan me haren eruit heb een vuistslag op mijn oor gekregen en opgetild daarna op de grond gegooid. Hij heeft meerdere malen op mijn hoofd geschopt en op mijn rug. Mijn vriendin is uitgestapt heeft mijn geprobeerd te beschermen maar ook zij werd heel hard op de grond geduwd. Na al het geschreeuw kwamen 2 jongens uit een flat aangerend en hebben de jongen van mij afgekregen, ik dacht dat het eindelijk klaar was maar nee, de dader is zijn auto ingestapt weggereden dus een blokje om, ik was op stoepje gaan zitten met hulp van mijn vriendin en de jongen die mij had geholpen. Wat ik al zei hij was dus een blokje om gereden en hij kwam als een gek weer richting mij met zijn auto volgas ik ben door de jongen die mij had geholpen ik de bosjes gegooid zodat ik niet geraakt werd. Dit gebeurde 3 keer aan toe. Ik heb informatie thuis gekregen dat hij een rechtszaak heeft in een meervoudige kamer. Wat denkt u wat er nu gaat gebeuren? Reactie infoteur, 23-11-2018
Hallo NN
De zaak zal dus behandeld woorden in de meervoudige kamer en dat houdt in dat een aantal rechters de zaak zullen bekijken en alle feiten op een rijtje gaan zetten. Indien nodig zullen
ze nog personen oproepen om met hen te praten tijdens de zitting. Na de behandeling in de kamer zullen zij beoordelen of de zaak bewezen is en als dat zo ius dan zal er een straf volgen.
Wat de straf wordt is afhankelijk van erg veel factoren dus dat is niet vooruit te zeggen. Het zal wel altijd even duren voordat ze met de uitspraak komen, meestal 14 dagen.
Het gaat om een ernstig strafbaar feit in ieder geval.

Peter, 21-10-2018 00:10 #375
Hallo lezers, maand geleden ben ik in een situatie beland waarbij ik een klap in iemands gezicht heb gegeven. Dit kwam doordat de persoon in kwestie tegen mij zei kom nu naar buiten op een agressieve manier. Ik ben toen naar buiten gelopen en degene mij paar keer duwde in mij rug eenmaal hij de uitgang gaf hij mij weer een duw en dreigend over kwam. Een vriend van hem kwam toen rennend aan dus heb ik uit reactie een klap in zijn gezicht gegeven. Nu heeft hij aangifte gedaan voor eenvoudig mishandeling en word ik over paar weken verhoord. Er hingen cameras en er waren voor mensen die het incident zagen gebeuren. Maar niet dat ik hem een klap gaf en hij mij duwde de laatste keer. Reactie infoteur, 22-10-2018
Hallo Peter
Ik weet niet wat je vraag is Peter, je verhaal is redelijk duidelijk, jij bent degene die de eerste klap uit deelt. Duwen is geen strafbare handeling en iets dat dreigend over komt is geen bedreiging. Je had er beter aan gedaan er niet op in te gaan en er boven te staan. Afhankelijk van hetgeen er aan getuigen of beeldmateriaal is zal bepaald kunnen worden wat er precies is gebeurd. De politie zal alle bewijs en de verhoren verzamelen en dan zal gekeken worden of het wel of niet voldoende is voor een vervolging ter zake mishandeling.

C. H., 24-09-2018 19:36 #374
Hallo lezer, op 26 augustus jl liep ik met de hond van mijn dochter in het park. Op het moment dat ik deze hond wilde aanlijnen ziet deze 2 andere honden. De hond loopt van mij weg richting de 2 (pitbullachtige) andere honden. Er ontstaat met 1 hond een onmiddellijk gevecht. De eigenaar van de honden dook bovenop zijn niet vechtende hond en had moeite deze op de grond te houden. De man schreeuwde tegen mij dat ik "mijn" hond ( herder) moest weghalen. Daar had ik niet bepaald zin in vanzelf. Maar niks doen was ook geen optie, de man kon de andere hond bijna niet in bedwang houden, als deze was losgelaten had mijn dochter geen hond meer. Dus de halsband van de "pitbull" vast kunnen grijpen waarop ik flink gebeten ben. De eigenaar van de hond heeft voor tenminste 1 van de 2 honden een muilkorfplicht en voor beiden een aanlijnplicht. 2 weken ervoor hebben ze 2 kleine hondjes behoorlijk toegetakeld. De mevrouw in kwestie krijgt van hem prive geld voor de kosten. In mijn geval zijn er helaas geen getuigen. Na het ziekenhuisbezoek, tetanus en antibiotica etc. ben ik naar het politiebureau gegaan en heb aangifte gedaan. De man is verhoord maar geen getuigen, dus zijn woord tegen het mijne. Vorige week is er weer iemand gebeten door zijn honden. Man zelf is geen frisse jongen met een nogal lange lijst van wangedrag op velerlei gebied en bekend bij de politie. Er zijn heel veel mensen die exact weten dat hij zijn honden niet aan de lijn heeft, zich vaak met de honden bij speelplaatsen etc ophoud. Zelfs de politie weet ervan. Ik ben zelf flink gebeten en ben al een maand nu uit de running en heb veel pijn. Medische gegevens spreken boekdelen, dit is morgen nog niet over.

Kan ik met alle kennis, (getuigenissen van mensen in andere gevallen bv) die er omtrent de problematiek van deze honden/man bekend is alsnog ergens iets van compensatie tegemoet zien? De honden zijn in beslag genomen. Ik weet dat er in de wet staat: "het hebben van letsel is onvoldoende bewijs omdat het door een ander kan zijn toegebracht, op andere wijze kan zijn opgelopen of soms door de aangever zelf is aangebracht". Mocht het laatste bijtincident bijvoorbeeld voor de rechter komen, wordt mijn aangifte dan ook meegenomen? Wat voor mij eventueel als "bewijs" zou kunnen dienen ook al waren er geen getuigen?

Hartelijk dank alvast, ik hoop van u te horen.
Met vriendelijke groet.
C.C Reactie infoteur, 25-09-2018
Hallo C.H. - Bewezen heb je al dat je bent gebeten door een hond en een medisch rapport daarvan helpt wel al in de zaak. Echter blijft het inderdaad zo dat als er geen getuigen zijn dat een rechter niet direct zal veroordelen, immers is het het ene woord tegen het andere woord. Alle andere gevallen hiervoor zijn geheel afzonderlijke gevallen dus het zal nooit zo zijn dat een rechter denkt dat jij dan wel gelijk zult hebben. Ook de reputatie van de man is een aanwijzing maar niet meer dan dat. Je kan de man echter wel aansprakelijk stellen voor de schade en in dat geval zou ik eens binnen lopen in een advocatenkantoor waar ze letselschade behandelen. Tegenwoordig bieden veel advokaten aan om een zaak te behandelen en als ze succes hebben betaal je een deel van de schadevergoeding als loon, lukt het niet en krijg je niets dan is het slechts een laag bedrag (nu cure no pay) Mogelijk
krijg je dan nog een tegemoetkoming waar je uiteraard recht op hebt. Succes

M. H., 09-07-2018 22:23 #373
Dag,

bedankt voor het snelle antwoord wat u op 1 juli j.l. heeft gegeven wbt mijn schrijven d.d. 29-06-2018: aangifte van mishandeling dmv een kussen.
Ik schreef u al dat zijn vriendin de zaak wil stoppen, zelfs intrekken. De hoorzitting vindt a.s. maandag 16 juli plaats. Mijn zoon heeft aan zijn vriendin gevraagd of zij dit op schrift wilt zetten en ondertekenen, zodat hij haar schrijven a/d politierechter kan overhandigen. Stel dat zijn vriendin mee gaat n/d zitting van 16 juli, kan zij dan worden gehoord door de politierechter of zij inderdaad achter haar schrijven staat (intrekking van haar aangifte?). Of moet van te voren zitting: 16 juli daarvoor een aanvraag worden ingediend of aanklaagster kan worden gehoord?

Alvast mijn dank, M.H. Reactie infoteur, 25-07-2018
Het spijt me dat ik niet kon antwoorden ivm mijn vakantie.

M. L., 08-07-2018 17:59 #372
Mijn zoon (14) is aangeklaagd voor eenvoudige mishandeling, hij werd geprovoceerd door een jongen die nare opmerkingen over hem maakte en vervolgens is mijn zoon zo boos geworden dat hij de jongen aanvloog en tegen de grond werkte. Er zijn echter verder geen klappen uitgedeeld (volgens mij zoon en heeft hij ook verklaard aan de politie). Het slachtoffer zelf beweert echter anders namelijk dat hij zwaar mishandelt werd en rake klappen heeft ontvangen. Ook een getuigde bevestigt dit. Mijn zoon beweert echter dat dit onzin is en dat er een valse verklaring is afgelegd om hem erin te luizen. Mijn vraag is wat moet je hier nu van denken en wat kan mijn zoon verwachten? En als het zo is dat mijn zoon de waarheid spreekt (ga ik vanuit maar zeker weten kan ik het ook niet) hoe kun je dat dan bewijzen? Er zijn geen bewijzen voor letsel van het slachtoffer en er is een verklaring van mijn zoon en de getuige die elkaar op punten tegenspreken. Reactie infoteur, 09-07-2018
Hallo Martin - Je zegt het zelf al, tja, wie spreekt de waarheid. Wat de politie zal doen is dat ze de verklaringen opnemen van alle partijen, je zoon, de aangever en de eventuele getuigen. Wat het letsel betreft zullen ze een medisch rapport gebruiken en als er geen zwaar letsel is, hetgeen aannemelijk is, dan is het al geen zware mishandeling maar een eenvoudige mishandeling. geslagen is er dus een veroordeling hangt eventueel wel boven het hoofd. Hij is echter minderjarig en ook first offender waarschijnlijk en als het letsel dan meevalt dan zal er geen zware straf volgen. Dat blijft echter koffiedik kijken en de uiteindelijke beslissing zal de rechter nemen, schuldig of niet, straf of niet en alles ia afhankelijk van de verklaringen. Moeilijk maar afwachten dus.

M. H., 29-06-2018 01:05 #371
Mijn zoon had ruzie met zijn vriendin en gooide impulsief een kussen naar haar toe, terwijl zij in bed lag. Mijn zoon dacht het is het beste dat ik nu wegga, zij hield hem tegen in een krappe ruimte bij de deur, waardoor hij weg wou gaan, hij heeft haar een duw gegeven maw ga nu op zij want ik wil nu weg. Vlg dag heeft zij aangifte gedaan bij de politie, dat haar tand enigszins beschadigd was door dat kussen en dat er zelfs een MRI was gemaakt van haar rug. Mijn zoon begreep echt niet dat hij haar met dat hoofdkussen had verwond en zeker niet dat zij door hem rugklachten kon hebben. Vol ongeloof hoorde hij de aangifte aan met nog meer leugens (valse aangiften dus). De zaak komt nu voor (15 juli a.s.), mijn zoon kan er bijna niet van slapen, (2 maanden geleden gebeurd) onmacht e.d., ook naar dat er zoveel is geciteerd in die aangifte wat echt onwaar is en deze week belde plots zijn ex vriendin, en zei, ik heb dat allemaal niet gewild, ik wil dat allemaal niet, ik hou van jou, ik wil dat deze zaak stopt, want al het moois wat wij hadden, wordt op deze manier geheel kapot gemaakt en zo kunnen wij beide niet verder i/d toekomst, ik werd door mijn moeder gedwongen om aangifte te doen, dus het is allemaal de schuld van mijn moeder (maar zij heeft zelf wel die aangifte moeten ondertekenen). Mijn zoon vroeg of zij haar relaas schriftelijk zou willen verklaren en persoonlijk naar hem toe wou sturen, dat heeft ze gedaan, gebruikt 2 x de woorden: ik wil dat het stopt (het woord intrekken is helaas niet toepasbaar omdat het om een aangifte van mishandeling gaat), zij heeft dat ook n/d Rechtbank en de Politie gestuurd, in diezelfde periode heeft ze ook mijn zoon zijn vriend en vriendin benaderd, ook huilend, dat zij deze hele zaak niet wilt, kwam toevallig mijn zoon zijn vader tegen, precies hetzelfde verhaal en ook huilen dat zij er spijt van had e.d.
Maar mijn zoon moet toch voorkomen. Wat kan hij het beste doen?, naar de zitting gaan, niet gaan, en zich afdoen met een goede schriftelijke verklaring, met uitleg dat eigenlijk alles wat in die aangifte staat valse aantijgingen zijn en dat hij zeker niet met opzet dat kussen naar haar toegooide om haar daarmee te verwonden. Want het kan zijn dat hij een geldboete moet betalen, en ook schadevergoeding van mogelijke tandartskosten of zelfs dat hij die MRI moet betalen. Er is niets aangetoond van letsel of mishandeling van haar rug. Is het mogelijk dat mijn zoon informatie kan vragen bij de tandarts, het is nl ook zijn tandarts (of heeft deze beroepsgeheim?) Kan mijn zoon een aangifte doen vanwege valse aangifte? Is het raadzaam om alle schriftelijke verklaringen van zijn vader, moeder, van vriendin en vriend en zelfs schriftelijke verklaring van zijn ex vriendin (allemaal bewijsvoering die tegendeel bewijzen van die aangifte) en deze sturen naar de officier van justitie met het verzoek het bij het proces-verbaal van aangifte te voegen zodat het wordt meegenomen bij de afhandeling zitting? Raad u toch een advocaat aan. Mocht u van mening zijn dat hij beter een advocaat i/d arm kan nemen om bovengenoemde zaak zoveel mogelijk recht te zetten wat betreft mijn zoon, hoe hoog zullen de kosten ongeveer in totaliteit zijn van een advocaat?

Bij voorbaat mijn dank, Reactie infoteur, 01-07-2018
De zaak is al voorgedragen en komt voor dus hij kan er het beste wel heen gaan natuurlijk.
Een aangifte kan je niet intrekken, dat is onmogelijk dus is het zaak dat hij er voor zorgt dat die schriftelijke verklaringen bij de officier van justitie terecht komen. Die kan het dan nog eens bekijken en eventueel meenemen in de behandeling van de zaak. De tandarts benaderen is zinloos, die heeft ambtsgeheim en zal niets vrij geven. Ik ken de verklaringen en de bewijsstukken niet maar een advocaat is uiteraard altijd goed… maar duur inderdaad.
Aangifte doen van valse aangifte kan hij niet meer, dat had hij direct moeten doen.
Het is een kwestie nu van afwachten wat de rechter uiteindelijk zal oordelen en die doet dat aan de hand van alle hem ter beschikking staande stukken.

Richard, 15-06-2018 07:03 #370
Als aanvulling op mijn bericht van 10/05/2018 waarin ik de vraag stelde:
Is psychische mishandeling strafbaar?
Kan ik de volgende reactie vanuit het Ministerie van Justitie toevoegen:
artikel 300, lid 4 gaat over het bewust schade toebrengen aan het lichaam. Onder dit gedeelte valt psychische mishandeling. Er werden ook twee rechtszaken aangedragen 30/03/2001 (Den Bosch) en 31/05/2017 (Den Haag) waarin psychische mishandeling met succes is vervolgd.

Echter, dan komen wij nog altijd met het grote probleem dat de term psychsiche mishandeling en de geest geen onderdeel uitmaken van de teksten in artikel 300. Bovendien is er geen agent te vinden bij in ieder geval politie Haaglanden die psychische mishandeling onderkent als strafbaar feit.
Betekent dit dat agenten de wet niet kennen? Daar lijkt het wel op.

Nu is dus de politie aan zet. Ik heb de leden van de vaste kamer-commissie Justitie en Veiligheid alle brieven, reacties etc toegezonden. En nu is het aan hen om:

psychische mishandeling nadrukkelijker in de wetteksten terug te laten komen, zodat agenten direct zien dat psychische mishandeling strafbaar is, zal er mogelijk een apart wetsartikel voor komen en zal de politie-organisatie hierin getraind moeten worden.

Want het kan natuurlijk niet zo zijn dat het ministerie aangeeft:
Psychische mishandeling is strafbaar volgens artikel 300 en je bij de politie te horen krijgt: psychische mishandeling bestaat niet in het strafrecht. En dat is nu dus wel de praktijk. Reactie infoteur, 21-06-2018
Hallo Richard
Prima aanvulling Richard en de praktijk is inderdaad anders dan de theorie. Wat vaak een probleem bij de politie is dat mensen aangifte gaan doen van psychische mishandeling maar daarvoor geen enkel bewijs aanleveren. Als ze niet met medische rapporten komen van arts, psycholoog of psychiater is de psychische mishandeling niet of lastig bewijsbaar en dan hoor je inderdaad vaak dat slachtoffers bij de politie worden weggestuurd. Derhalve is het inderdaad raadzaam, ik denk zelfs noodzakelijk, de wetgeving daar eens flink aan te passen. Hopelijk gaat dat ook gebeuren.

Rick, 23-05-2018 20:48 #369
Hallo,

Allereerst dank voor het beantwoorden van deze ongelooflijk lange waslijst aan vragen.
Hier dan de mijne: Mijn vrouw en ik zijn tot mijn grote spijt in een situatie terecht gekomen waarin ik eigenlijk had moeten weglopen. Dat is helaas anders gegaan en er zijn over en weer klappen gevallen. Allebei blauwe ogen…
Uiteindelijk ben ik veroordeeld voor lichte mishandeling ZONDER straf. Dit zorgt er blijkbaar voor dat er een code achter de uitspraak in je strafblad komt te staan. De OVJ hield een heel lang betoog waardoor ik in eerste instantie dacht dat ik vreselijk gestraft zou worden. Maar hij leidde een verhaal in dat erover ging dat het gezin al zo lang onder zo veel druk staat en dat deze twee mensen elkaar helemaal geen pijn wilden doen enz enz… Dus vooral door dat punt geen straf en daardoor die codering in mijn strafblad… Vraag ik mij af, hoeveel kans maak ik op een vog voor de schietsport. Eerder had ik deze, maar was verlopen.
En zou het problemen kunnen geven met reizen naar de usa? En als laatst… Ik wil graag gaan werken in de zorg, daarvoor moet je ook vaak een vog hebben. Maar wat ze dat precies Checken… Alvast reuze bedankt voor je reactie! Reactie infoteur, 27-05-2018
Hallo Rick: Het gaat hier om een licht strafbaar feit namelijk eenvoudige mishandeling. Tevens blijkt dat er geen straf is opgelegd dus je bent of vrijgesproken, dan is er niets aan de hand, of je hebt ontslag van rechtsvervolging gekregen en dat betekent dat je wel schuldig bevonden wordt maar niet gestraft wordt. Dan krijg je een aantekening. Een vog vraag je aan voor een speciaal doel en ieder doel wordt anders bekeken. Mishandeling wordt wel meegenomen bij schiet-vereniging en zorg maar gezien de afhandeling lijkt het geen probleem. Gewoon indienen dus en afwachten. Bij afwijzing bezwaarschrift indienen en bij wederom afwijzing een advocaat nemen maar zover komt het wellicht niet. Lees het hier na:
https://www.juridischloket.nl/politie-en-justitie/justitie/vog/
Voor de USA is het geen probleem, je bent niet bestraft. Succes Rick

Richard, 10-05-2018 10:21 #368
Beste Peter,
Artikel 300 gaat over mishandeling en uitsluitend fysieke mishandeling, die dan wel psychische schade tot gevolg kan hebben.
Nu gaat mijn vraag over mishandeling, maar dan niet fysiek maar die bewust psychisch plaats vindt en ernstige psychische klachten veroorzaakt en arbeidsongeschiktheid tot gevolg heeft.
Welk wetsartikel gaat er over deze vorm van mishandeling.
Het betreft hier mishandeling door een kwaadaardig narcist. In Frankrijk (2010) en het VK (2017) zijn er specifiek hiervoor wetten aangepast. Hoe zit dit in Nederland? Reactie infoteur, 12-05-2018
Hallo Richard
In Frankrijk hebben ze ook ontdekt dat er aparte artikelen voor in het leven geroepen moeten worden. Ofschoon daar ook hier in Nederland ( en overal ) dringend behoefte aan is, is het nog niet zo ver. Men is er mee bezig maar er ligt nog geen concreet artikel. Zo lang dat niet het geval is, is psychische mishandeling onder te brengen in het artikel 300 van het wetboek van strafrecht. De benadeelde zal dan het bewijs moeten aan leveren dat hij psychisch letsel heeft opgelopen, ondersteund door rapporten van artsen, psychologen, psychiaters etc. Daarnaast zal bewezen moeten worden dat de "mishandeling" ook daadwerkelijk die schade heeft veroorzaakt, al met al dus een erg moeilijke kwestie en daar strand een aangifte van psychische mishandeling dan ook vaak op. Wat vaak gebeurt is dat een benadeelde een civiele procedure begint met een letsel advocaat in de hoop daar dan schadeloosstelling te krijgen. Vooralsnog valt psychische mishandeling dus onder 300 WvSr

Klaas, 25-04-2018 00:15 #367
Mijn broertje (minderjarig) heeft iemand geslagen (1 klap) omdat hij geld van diegene kreeg, uiteindelijk heeft hij daarover extra geld gevraagd en toen hij diegene was tegen gekomen had hij hem (impulsief) toen een blauw oog geslagen. nu heeft die persoon aangifte gedaan wegens afpersing en mishandeling. ook zijn er getuigen en whatsappgesprekken, mijn vraag is wat voor straf hij kan verwachten aangezien hij minderjarig is. Reactie infoteur, 25-04-2018
Hallo Klaas
Op zich is het een ernstig feit inderdaad en gelukkig maar is hij minderjarig. Je vraag kan ik echter niet beantwoorden omdat een rechter bij zijn vonnis rekening houdt met allerlei factoren. Bv vaker met justitie in aanraking geweest of niet, ernst van het letsel, ernst van het feit, omstandigheden etc. Dat is en blijft dus koffiedik kijken maar een advocaat nemen lijkt me zeer verstandig. De maximale straf voor een minderjarige is een jaar gevangenisstraf, maar schrik niet, dat is een maximumstraf en zegt dus niets. Iedere zaak zal afzonderlijk gewogen worden.

Jan, 20-12-2017 07:55 #366
Een bekende van mij is halverwege dit jaar door de rechter vrijgesproken in een mishandelingszaak, echter nu enkele maanden later heeft hij een brief van een advocaat ontvangen waarin er alsnog een immateriële en materiële vergoeding word geëist. In de brief vermeld de advocaat dat zijn cliënt door mijn kennis is mishandeld. Mag dit zomaar beweerd worden aangezien een rechter hier vrijspraak over uitgesproken heeft?

Ook worden er specifieke bedragen geëist en als hij deze niet voldoet worden er rechtsmaatregelen tegen mijn kennis worden getroffen. Is dit nog mogelijk na eerdere vrijspraak door een rechter?

Het blijft op deze manier uiterst psychisch belastend voor mijn kennis nu deze personen telkens bezig blijven met ondersteuning van slachtofferhulp en andere organisaties met het lastig vallen en onjuiste beweringen doen via juridische wegen. Immers is door het recht bevonden dat er geen sprake was van mishandeling. Kan mijn kennis eventuele tegen stappen ondernemen ivm met smaad of iets dergelijks. Reactie infoteur, 20-12-2017
Hallo Jan
Je hebt twee vormen van recht: strafrecht en civiel recht en die zijn geheel van elkaar gescheiden, De behandeling van de mishandeling bijvoorbeeld valt onder strafrecht en dat is inmiddels door de vrijspraak van de rechter afgehandeld. In civiel recht kan iemand nog een schadevergoeding vorderen over de immateriële en materiële kosten die hij/zij geleden heeft. Het wordt steeds vaker toegepast en je hebt advocaten die gratis voor je willen proberen een schadevergoeding vrij te krijgen, ze nemen dan een deel van dat geld als betaling. In dit geval is na die vrijspraak de kans van slagen erg klein tenzij de advocaat/betrokkene kan aantonen dat er wel degelijk schade is ontstaan door het toedoen van je kennis. Ze proberen het gewoon. Wat he laatste vraag betreft, nee, je kan zeker geen aangifte doen van smaad of iets dergelijks want daar is geheel geen sprake van in dit geval. Overigens valt smaad weer onder strafrecht.

Magda, 24-11-2017 19:27 #365
Ik ben uit een huwelijk gevlucht na 19 jaar psychisch en geestelijk te zijn mishandeld, en met grote regelmaat werd het ook lichamelijk. Hij heeft mij afhankelijk gemaakt, mijn eigenwaarde afgenomen en zo gehersenspoeld dat ik niet meer weet wie ik echt ben. Hij heeft een vastgestelde narcistische passief agressieve persoonlijkheidsstoornis. Kan ik aangiften doen tegen hem voor psychische mishandeling, en kan ik hem aansprakelijk stellen voor dit, dat hij 19 jaar lang mij op zo'n slinkse mind fucking gedrag alles gelijkelijk afgenomen heeft, mij psygische mishandeld heeft, ik heb niets kunnen opbouwen aan een carrière en daarbij kan ik voorlopig niet werken omdat mijn lichaam op is, en ik geestelijk kapot ben gemaakt waarvoor ik intensive emdr therapie voor volg. En zoja als er aangiften gedaan kan worden wat gebeurt er verder, want hij zal mij niet met rust laten. Reactie infoteur, 02-12-2017
Hallo Magda
Het aangifte doen van enkel en alleen psychische mishandeling is niet mogelijk. Je schreef echter dat er ook lichamelijke mishandelingen plaats vonden, mocht je daarvoor bewijs hebben dan kan je daar wel aangifte van doen en daarbij aangeven dat je psychisch daardoor aan de grond zit. Mocht het tot een veroordeling leiden dan kan je met een letseladvocaat proberen hem aansprakelijk te stellen voor alle schade die je geleden hebt. Aangifte doen zonder bewijs van die lichamelijke mishandeling zal ook niets opleveren dus hoe erg het ook
klinkt, aangifte doen is onmogelijk.

Anoniem, 24-11-2017 15:17 #364
Een half jaar geleden heb ik een persoon een klap in het gezicht gegeven. De persoon in kwestie wilde mij aanvallen waardoor ik hem een klap gaf. Vervolgens heeft de persoon in kwestie (slachtoffer) aangifte gedaan. Ik heb toegegeven dat ik een klap heb gegeven. Waardoor ik dus nu naar een TOM zitting moet. Naar mijn weten en volgens andere getuigen heb ik uit verdediging gehandeld. Echter gaf de recherche aan dat het strafbare feit wel gepleegd was en dat ik niet kon terugvallen op noodweer. Nu de vraag: ik wil graag een work Holiday Visum aanvragen voor Australië. Echter moet ik dus aangeven of ik wel eens ben veroordeeld. Als ik dat aangeef zal ik waarschijnlijk een VOG moeten inleveren. Krijg ik deze dan nog? Alvast bedankt voor de reactie. Reactie infoteur, 02-12-2017
Hallo NN
Er is tot nu toe slechts sprake van een TOM zitting en dat gebeurt alleen bij lichte vergrijpen.
De TOM zitting houdt in dat er een voorstel tot afhandeling van de zaak wordt gedaan en dat kan een taakstraf, een geldboete of zelfs een seponering zijn. Als je akkoord gaat met de beslissing van de TOM zitting en je voldoet aan je verplichtingen dan is de zaak verder afgehandeld. Je kan dus zonder meer een VOG krijgen nog, overigens gelden ook daarvoor vele regels en kan je tegen een weigering daarvan in beroep gaan. Voor een work Holiday Visum is het dus goed mogelijk dat je ondanks een eventuele veroordeling toch een VPG krijgt. Dat het een TOMzitting wordt is dus gunstig in jouw geval.

Anoniem,, 14-11-2017 14:05 #363
Beste, ik heb twee jaar geleden in een uit de hand gelopen ruzie mijn echtgenote (tot mijn grote spijt) geslagen. De kinderen hebben de politie toen gebeld en ik heb een nacht in de cel gezeten. Mijn echtgenote heeft geen aangifte gedaan, wetende van ons dat dit een eenmalig incident was. Ondanks dat er geen aangifte is gedaan heb ik wel een straatverbod gekregen van 10 dagen (door de burgemeester) en een jaar voorwaardelijk. Heb ik nu dan wel of geen strafblad? Mijn vraag is ook of dit betekent dat ik nu nooit geen Verklaring Omtrent Gedrag meer zal krijgen. Reactie infoteur, 17-11-2017
Hallo NN
Als er geen aangifte is gedaan en er was sprake van eenvoudige mishandeling dan wordt
zo'n zaak in de regel niet behandeld dus kan er ook geen veroordeling zijn. Een door de burgemeester opgelegd straatverbod is geen veroordeling en ik kan dat jaar voorwaardelijk niet rijmen. Is dat opgelegd door een rechter dan is er dus wel een veroordeling of heeft het te maken met dat straatverbod? Maar je kan het eenvoudig nagaan want je kan je eigen strafblad altijd opvragen en dan zie je het vanzelf. Die VOG is ook een heel verhaal want ondanks een veroordeling kan je toch wel een VOG krijgen in bepaalde gevallen. Je kan ook tegen een weigering afgifte in beroep gaan zelfs. Dat kan je hier lezen allemaal:
https://www.justis.nl/producten/vog/

Snoepje, 05-09-2017 22:22 #362
Hallo
Ik heb tijdje terug iemand uit een ruzie een klap in het gezicht gegeven, hier is geen letsel of andere ongemakken bij ontstaan. Wel was het zo dat die gene aangifte wou doen, maar is uit eindelijk niet gebeurd. Mocht die gene later bedenken om toch naar de politie te gaan, wat kan me dan te wachten staan? Het ging om een klap in het gezicht zonder letsel. Reactie infoteur, 06-09-2017
Hallo snoepje

Het gaat om een zogenaamde droge klap en dat is de eenvoudigste vorm van mishandeling.
Mocht je dus veroordeeld worden voor die klap en je bent nooit eerder met de politie/justitie in aanraking geweest dan zal het zeker geen vaart lopen en kan je denken aan een taakstraf of geldboete. Het moet dan wel nog eens bewezen worden ook uiteraard.

E. C., 16-08-2017 21:49 #361
Hallo,
Ik ben 9 maanden geleden zwaar mishandeld. Hierbij heb ik neus fractuur opgelopen en is mijn tand gebroken. Nu heb ik Slachtofferhulp ingeschakeld. Echter refereren zij naar een ander zaak waar 2000,- is gevraagd als immateriele schade.
De dader staat op camera en je kunt zien dat er geen toeleiden was tot een aanval. Ook verwachtte ik deze aanval niet en is er van te voren geen (non)verbaal communicatie geweest voor dat ik werd aangevallen. Wat kan ik maximaal vragen aangezien ik tot op heden klachten over mijn verwondingen heb (hierbij te denken neus, tand)
Bij voorbaat dank Reactie infoteur, 24-08-2017
Hallo E.C.
Je kan het beste een advocaat nemen die de schade voor je gaat verhalen op de dader. Je kan ze vinden op internet (google maar op letseladvocaat) en zij doen dat vaak zonder dat je ze hoeft te betalen. Zij hebben ervaring in de hoogte van de eis en zullen er alles aan doen er het beste uit te halen.

Naad, 11-08-2017 18:19 #360
Hallo,
2 weken geleden is mijn vriend beland in een vechtpartij waarbij messteken van te pas kwamen. De man raakte ernstig gewond. Het was 4 tegen 2. Zo ver ik weet is de gewonde man begonnen en heeft het uitgelokt ook heeft hij een vriend van mijn vriend aangereden en is daarna naar het ziekenhuis gegaan voor zijn wonden. Hij is daar behandeld aan zijn wonden. Mijn vriend heeft zich later zelf gemeld bij het politiebureau. De 4 jongens zitten nu al 2 weken vast en hebben gister de strafeis te horen gekregen dat ze 30 dagen moeten zitten. Mijn vriend zegt dat het na de 30 dagen nog langer kan duren. Klopt dit? Of is het na de 30 dagen voorbij? Reactie infoteur, 24-08-2017
Hallo Naad
Nee het is zeer zeker nog niet voorbij. De 30 dagen die hij gekregen heeft zijn slechts
voorarrest in het belang van het onderzoek. Het is dus nog geen straf, die wordt pas veel later
door een rechter (al dan niet) uitgesproken. 4 tegen 2 en messteken is een zeer ernstig misdrijf.
Uitgezocht zal worden wat er precies is gebeurd en wie al dan niet als dader kan worden betiteld.
Het kan allemaal nog langer gaan duren want die 30 dagen kunnen verlengd worden.

Anoniem, 04-08-2017 17:52 #359
Wat zal gebeuren als ik een aangifte tegen mijn broer doe? De hele tijd als ik een ruzie met hem heb dan gaat hij mij gelijk slaan en de laatste keer had ik een bloedneus en toen was ik er klaar mee. Ik ben 16 jaar en hij is 18. Reactie infoteur, 24-08-2017
Hallo NN
Omdat hij je broer is ligt het een beetje anders maar je kan zeker aangifte doen.
Maar of dat voor een oplossing gaat zorgen, mogelijk moet je toch een andere oplossing
zoeken om dat probleem met hem op te lossen! Persoonlijk denk ik dat aangifte doen niet de juiste weg is in dit geval.

Anoniem, 23-07-2017 18:28 #358
Hoi,

Ik heb in beschonken toestand iemand geslagen buiten de kroeg. Nu heeft de politie mij toen aangehouden en heb ik even in zo'n kamer moeten zitten. Denk een uurtje ongeveer of nog niet eens een uur. Toen ze mij lieten gaan, zeiden ze volgens mij dat ik een boete zou krijgen.

Ik ben niet verhoord of iets dergelijks maar maak mij toch zorgen dat deze foute opvlieging serieuze gevolgen heeft. Ik kende de persoon niet en heb 1 klap uitgedeeld. Bestaat de kans op een strafblad? Reactie infoteur, 24-07-2017
Hallo NN
Je krijgt pas een strafblad als je bent veroordeeld door de rechter. Als je een geldboete krijgt en die betaalt is de zaak af maar heb je wel een strafblad ter zake mishandeling. Vreemd dat je niet even verhoord bent dus is het nu afwachten of je een veroordeling krijgt. Als je het er niet mee eens bent moet je er niet mee akkoord gaan en kan je door de rechtbank gaan. Als de zaak
echter duidelijk is dan moet je dat risico niet lopen want de straf kan daar hoger uitpakken.

Jw, 17-07-2017 23:33 #357
Ik word beschuldigd (vals) van enkelvoudige mishandeling in oktober 2016. Ik krijg nu 7 juli 2017 de aangifte binnen en moet mij binnenkort verantwoorden op het buro. Mijn ex partner heeft aangifte gedaan tegen mij. De kinderen van ons woonden bij haar en zijn nu zelfs door de kinderrechter aan ons toegewezen. Nu ga ik vrijdag aangifte doen van het doen van een valse aangifte (art. 188) en ik wil eigenlijk de kosten van alle rechtszaken op haar gaan verhalen (inmiddels ongeveer 20.000 eur). Dit alles dus na oktober. Kan ik dit doen naar aanleiding van een valse aangifte via een civiele procedure? Reactie infoteur, 18-07-2017
Hallo Jw
Dat wordt een bijzonder lastige zaak Jw. Ik begrijp dat je dus pas nu verhoord gaat worden n.a.v. een aangifte, gedaan in oktober 2016. Belachelijk eigenlijk. Maar aangifte doen van valse aangifte zal niet opgenomen worden, je kan hoogstens tijdens je verhoor aangeven dat je door haar vals beschuldigd bent en alles ontkennen. Waarschijnlijk zal de zaak dan niet vervolgd worden tenzij zij iets kan bewijzen. Maar afgezien hiervan staat die aangifte geheel los van de civiele zaak en die rechtskosten dus dat kan je niet gebruiken in de poging het geld vergoed te krijgen.

Mvr, 13-05-2017 20:12 #356
Hallo,
Na meerdere keren bedreigd te zijn via sms en telefoon was bij mij de maat vol, ik ben naar de persoon toegegaan en hem geconfronteerd met alles en om hem persoonlijk te vragen om er mee te stoppen. Dit is geëscaleerd en hij ontkende natuurlijk alles terwijl ik zeker weet dat het zo is. Hij ging toen bedreigend tegenover mij staan en zei dat hij mij het liefst wilde slaan waarbij hij ook aanstalten maakte, ondertussen was ik hem voor en heb hem als eerste geslagen. Nu word ik dus veroordeeld door officier van justitie en heb nu een strafblad. Het was echter nooit mijn bedoeling om dit te doen. Ik kan in hoger beroep maar heeft dat zin? Reactie infoteur, 18-05-2017
Hallo
Als je al veroordeeld bent, dus in dit geval schuldig gevonden bent aan mishandeling, heeft het geen zin om in hoger beroep te gaan. Wellicht heb je zelfs bij de politie verklaard toentertijd dat je geslagen hebt. De veroordeling en strafblad zal namelijk blijven. Mocht je ontkent hebben en het maar de vraag zijn of je schuldig bent aan mishandeling, dan zou je hoger beroep kunnen overwegen om te kijken of je vrijgesproken wordt. Dus zinvol is het alleen als je niet hebt verklaard dat je geslagen hebt.

Hasti, 07-05-2017 22:04 #355
Beste, ik heb 2 wk geleden een aangifte gedaan van mishandeling tegen mijn vriend. Ik heb de aangifte zonder te lezen ondertekend omdat ik zwanger ben en hele dag in ziekenhuis was en tot het tekenen van de aangifte duurde het ongeveer 6 uurtjes. Ik was moe hele dag niet gegeten. De volgende dag heb ik het proces verbaal gelezen en ben er niet mee eens. Het proces-verbaal medewerker heeft niet mijn woorden gebruikt maar wat zij zelf van mijn verhaal heeft opgemaakt en hierdoor is de aangifte wat groter geworden dan het was. Wat kan ik nu doen? Reactie infoteur, 10-05-2017
Hallo Hasti
Je kan nog eens contact opnemen met degene die de aangifte heeft opgenomen en aangeven dat je bij het nalezen van de aangifte hebt gezien dat er onjuistheden in staan, althans dingen die je anders hebt bedoelt. Het is jouw aangifte dus ze kan dan een aanvullende verklaring van je opnemen waarin je zegt wat je anders bedoelt hebt. Mocht dat op weerstand stuiten dan kan je zelf op papier zetten wat de onjuistheden zijn en dan stuur je dat naar hen en de officier van justitie met het verzoek het bij het proces-verbaal van aangifte te voegen. Het wordt dan bij de afhandeling meegenomen.

Saskia Dijkxhoorn, 09-04-2017 06:44 #354
Beste m,
Even een korte situatieschets: een klant is versneld bij ons weggegaan zonder haar maand opzegtermijn in acht te willen nemen! Echter toen ik haar daar op aansprak is de situatie geëscaleerd. De vertrekkende klant had een kennis meegenomen die zich zeer asociaal opstelde. Tijdens een gesprek met de klant, haar kennis en mijn vriend en ik werd de kennis agressief en kwam met gestrekt been (om mijn vriend in de edele delen te raken) op mijn vriend af deze weerde zich af door de vrouw van zich af te duwen, de vrouw werd hierop nog agressiever en viel mijn vriend nog 2 x aan waarop mijn vriend zich nogmaals verdedigde door de vrouw van zich af te duwen, hierbij kwam de vrouw 2 x op haar billen terecht.

Inmiddels hadden wij de vrouw te kennen te geven ons terrein te verlaten waarop geen reactie kwam. De vrouw nam geen enkele aanstalten om het terrein te willen verlaten! Uiteindelijk heeft mijn vriend haar getracht naar buiten te werken, dit ging met hevig verzet. Eenmaal haar verwijderd te hebben gekregen uit onze gespreksruimte heeft mijn vriend tot wel 3x toe de vrouw gesommeerd het terrein te verlaten! Dit is ook gehoord door andere klanten (dit is ook bevestigd). Toen de vrouw eindelijk bij haar auto was draaide de vrouw zich om naar mij om vervolgens mij een behoorlijke tik in het gezicht te geven!

Hierop heb ik in een reflex terug geweerd en de vrouw hierbij geraakt! En hardop meegedeeld dat ik me niet laat slaan! Ook dit is gehoord. Maar niemand heeft kunnen zien dat de vrouw mij als eerste raakte. Nu is er aangifte gedaan tegen ons en zijn wij opgepakt door de politie en hebben wij 26 uur in de cel doorgebracht en moeten bij de politierechter voorkomen! Voor mij is dit de compleet omgedraaide wereld! Het probleem is dat de vrouw iets letsel heeft (een klein plekje op de kaak en een blauwe plek in de hals en wij geen zichtbare schade hebben)! Ook wij hebben inmiddels aangifte gedaan! Ik heb het gevoel dat wij nu als verdachte worden gezien. En natuurlijk hebben wij ons verdedigd maar zijn dit absoluut niet begonnen! Wat nu? Ik heb weinig zin om een strafblad te krijgen voor iets wat ik niet heb uitgelokt! Of een straf te ontvangen! Reactie infoteur, 10-04-2017
Hallo Saskia
Doordat de andere partij aangifte heeft gedaan zal er een onderzoek worden ingesteld. Kennelijk heeft men het zo ernstig ingeschat dat ze jullie hebben aangehouden en in de cel hebben opgehouden. Jullie zijn inmiddels beslist verhoord en hebben kunnen zeggen wat er precies ie gebeurd. Die verklaringen worden samen gevoegd met de verklaringen van de aangevers. Het is heel erg goed dat ook jullie aangifte hebben gedaan. Nog beter zou zijn als jullie enkele getuigen, die bereid zijn te verklaren, zouden opvoeren zodat ook die gehoord worden. Samen met die verklaringen zal bekeken worden wie wel of niet veroordeeld wordt.
Als je het er niet mee eens bent, geen straf aanvaarden en voor gaan maar heel erg belangrijk zijn die getuigen dan! helaas kan je niet meer doen en is het afwachten wat justtie dan met de zaak doet. Succes.

Sabin, 20-03-2017 13:57 #353
Hallo, Ik ben in mei 2016 opgepakt vanwege ''mishandeling'' en was aangifte tegen mij gedaan maar ik heb tot de dag van vandaag nog niks erover gehoord? Ze zeiden toen ook dat er een geldboete zou komen maar ook hier heb ik nog geen bericht van gehad. Enig idee hoe dit kan? Of ik hier later nog bericht van ga krijgen? Hoor graag van je. Reactie infoteur, 23-03-2017
Hallo Sabin
Helaas is het in dit land zo dat het echt bijzonder lang kan duren voordat je iets hoort en het zou wel eens kunnen dat je nog een half jaar of langer niets hoort en dan ineens krijg je bericht.
Het is schandelijk en belachelijk maar dat is Nederland ten voeten uit dus eigenlijk moet je afwachten. Wil je niet afwachten dan kan je met het nummer van het proces-verbaal informatie inwinnen bij de rechtbank, ze laten je dan weten wat de stand van zaken is. Maar ja, ook dat duurt lang.
Peter

René, 21-01-2017 18:48 #352
Beste,
Tot mijn grote schrik werd ik vandaag uitgenodigd op het politiebureau om als verdachte gehoord te worden. Mijn ex-vriendin heeft bij de politie aangifte gedaan dat ik haar vorige maand blijkbaar een klap in het gezicht zou hebben gegeven. Ik heb haar nog nooit een klap gegeven en toen ook niet. Tijdens het verhoor werd mijn ineens een foto getoond van haar met een rode wang.
Ik heb het vermoeden dat ze mij wil terug pakken en mijn nieuwe baan bij de overheid wilt tegen houden op deze manier. Er zijn verder geen getuigen van deze zaak dus ik voel me daardoor erg kwetsbaar.

Wat verwacht u dat hiermee gaat gebeuren en wat zijn mijn mogelijkheden in deze zaak? Reactie infoteur, 23-01-2017
Hallo René
De politie heeft je verhoord over de aangifte die tegen je gedaan is. Met jouw verhoor erbij zal de zaak nu bekeken worden en besloten worden of er wel of niet over gegaan wordt tot vervolging. Wellicht heb je uitgesproken dat zij een valse aangifte doet. Een foto van een rode wang is snel gemaakt en niet overtuigend zonder een medische verklaring van een arts. Omdat er geen getuigen zijn is de mishandeling niet bewijsbaar dus blijf ontkennen en ga niet akkoord met een straf, welke dan ook. Dat de rechter dus maar een uitspraak doet over de mishandeling, mocht het zover komen. Je kan akkoord gaan met een geldboete of taakstraf maar dan beken je in feite ook de mishandeling en krijg je een strafblad ter zake mishandeling. Wat die nieuwe baan betreft, een eenvoudige mishandeling als deze zonder veroordeling, zelfs met eventuele veroordeling zal je niet de baan kosten.

Blauw Oog, 02-01-2017 14:17 #351
In de nachttrein op nieuwjaarsdag sommeerde mijn vriend een medepassagiere niet met haar voeten op de bank te zitten omdat andere mensen ook willen zitten. Zij reageerde niet en hij haalde haar benen bij de schoenen van de bank, hierop reageerde ze vloekend en tierend (zeer asociaal type) waarom mijn vriend haar een tik in het gezicht gaf (dit is fout maar hij kon zo'n brutale griet die zijn dochter had kunnen zijn niet verdragen). Zij stapte woedend en tierend op en er bleek nog een vriendin bij te zijn. Toevallig was er een spoorwegpolitie in de coupe die de meiden naar een andere coupe delegeerde en mijn vriend in zijn stoel terugzetten. De reis begon, foeterend en scheldend hoorden wij ze de hele reis met elkaar praten dat ze wel eens even verhaal gingen halen bij aankomst station. De trein was bijna in Den haag en de meiden stapte nop vriend af en begonnen weer te schelden en 'geef me nog maar een klap als je durft' wat hij niet deed natuurlijk, maar voor we er goed en wel erg in hadden had ze uitgehaald en hem een bloedneus geslagen en blauw oog. Hevig commotie in de coupe ook van de medepassagiers die het opnamen voor mijn vriend, dit was een belachelijke asociale vertoning en met voorbedachte rade om hem letsel aan te doen. Bij aankomst zijn de meiden snel de trein uitgevlucht en was de spoorwegpolitie te laat om ze te pakken. Uiteraard gaan wij aangifte doen. Het is een fiks blauw ook geworden en pijnlijk scheenbeen, daar had ze ook tegen geschopt. Het feit is wel dat mijn vriend haar heeft 'aangeraakt' en de tik in het gezicht is natuurlijk erg fout. Maar zo'n tegenreactie is absurd en vinden wij een strafbaar feit. Hoe nu verder? Hoor graag van jullie. Reactie infoteur, 03-01-2017
Hallo
Hoezeer je er begrip voor zou kunnen opbrengen blijft het een feit dat je vriend een tik heeft uitgedeeld en dat is een eenvoudige mishandeling. Dat daarna die meid iets terug doet en slaat en schopt is eveneens een strafbaar feit en ook eenvoudige mishandeling. Als hij aangifte doet dan is het uiterst belangrijk dat er getuigen zijn die zijn verhaal kunnen en willen bevestigen.
De politie zal haar dan eerst moeten opsporen maar als dat lukt dan zou zij uiteraard ook aangifte kunnen doen tegen je vriend. Het is dan aan de rechter om beiden vrij te spreken, beiden een straf te geven of slechts één van hen maar dat laatste is onwaarschijnlijk.
Haar reactie is inderdaad kwalijk omdat zij terug komt op hetgeen gebeurd was maar ja, absurd of niet, een rechter zal zich aan de feiten houden. Het doen van aangifte zal dus
een gok blijven. Sterkte in ieder geval.

Anoniem, 06-12-2016 10:38 #350
Hallo, een jaar geleden heb ik ruzie gehad met iemand waarvoor we beide gearresteerd zijn en naar het bureau zijn gebracht. Toen heeft de politie gevraagd of we aangifte wilden doen tegen elkaar. Dit hebben we toen niet gedaan, wel hebben we een geldboete ontvangen maar zoals ik al zei, hebben we geen aangifte gedaan tegen elkaar. Op het einde nog elkaars handen geschud en daar is het bij gebleven. Hierna ook niks meer gehoord van politie, justitie of wat dan ook. Nu ga ik beginnen als jeugdzorg medewerker en heb ik een VOG nodig en ben ik bang dat ik deze niet krijg. Moet ik mij zorgen maken voor het verkrijgen van een VOG? Reactie infoteur, 09-12-2016
Hallo NN
Vreemd dat het dan toch tot een veroordeling en een geldboete heeft geleid en dat zou kunnen betekenen dat je een strafblad hebt gekregen. Maar afgezien daarvan, de aanvraag VOG moet je gewoon doen en ik zou dan de beslissing afwachten. het is lastig te zeggen want ze werken met screeningsprofielen en die zijn voor ieder beroep weer anders. Het kan dus best dat je toch een VOG krijgt. Wordt het geweigerd dan krijg je dat schriftelijk te horen en daar kan je dan tegen in beroep gaan en alsnog de zaak uitleggen. Het is even een kwestie van afwachten dus. Als je in ebroep zou moeten dan kan je de zaak uitgebreid uitleggen en kan je alsnog een VOG krijgen. Succes

Anoniem*, 01-11-2016 07:51 #349
Hallo, ik werk met kinderen en ben gister aangevallen door een vrouw voor de boksschool waar meerdere personen bij waren. De vrouw die mij aanviel beschuldigd mij van stoken binnen haar gezin vanwege het feit dat ik en haar man meerdere malen de hond hebben uitgelaten en gebeld omdat hij het zwaar had in hun relatie. Ik als goedzul heb dat aangeluisterd en beide partijen bekeken. Iedereen heeft ons zien wandelen dus voor mij was het niet iets geheimzinnigs. Maar manlief wilde het thuis niet melden omdat hij naar mijn mening bang is voor reactie van zijn vrouw. Deze vrouw is eerder langs mijn huis geweest en heeft in mijn tuin gestaan ongevraagd om verhaal te halen. Mijn mening is dat dit iets tussen haar en haar man is omdat ik niet degene wilt zijn die het beklag van haar man in haar neus wilt wrijven.

Ik heb dus oppas kinderen en ben met hun bij het sporten gaan kijken van 1 van de kinderen. Het kind van deze personen zit hier ook op. Zij komt normaal nooit kijken en ook haar vriend was al 3 weken niet aanwezig. Nu zat hij er plots wel en was ijverig op zijn telefoon bezig. Hij liep uit de ruimte en kwam terug met haar. Zij bleef in de deuropening staan en dit was de enige uitgang. Nadat zij uiteindelijk de zaal verlaten besloot ik dat het tijd was om te gaan om confrontaties met kinderen erbij te voorkomen. Ik haalde het sportende kind dus eerder uit de les. Daarbij kwam ook een klant zijn kind ophalen en ik liep meteen met hem mee.

Eenmaal de deur uit begon zij tegen mij te schreeuwen. Zij had mij duidelijk buiten opgewacht. Ik meldde haar dat ik met een klant was en dat er kinderen bij waren waardoor we dit gesprek beter een andere keer konden doen. Haar antwoord was met vloekwoorden dat ze schijt had en begon halverwege haar geschreeuw met haar vuist meerdere malen op mij gezicht in te slaan. Mijn klant probeerde er met zijn kind in de armen tussen te komen en zei dat dit niet nodig was. Zij begon verder met schelden en had het over stoken e.d. Tussen haar zinnen door schopte ze me in mijn buik en vuisten ze door op mijn gezicht. Ik heb niks terug gedaan omdat er kinderen bij waren. 1 van haar eigen kinderen rende naar binnen en heeft vader en ander kind gehaald. Het kind dat naar buiten ging stond huilend aan moeder te trekken dat ze op moest houden en ook mijn oudste oppaskind was naar achter gaan staan en stond te huilen. Vriend van haar kwam even er een beetje voorstaan en zei dat het niet nodig was en ze op moest houden maar stapte als snel aan de kant en keek toe hoe zij weer meerdere malen begon te vuisten en schoppen. Ook hij liet dit toe en stond van een zijkant te kijken.

Er kwam een vrouw aangereden die uitstapte en op ons af kwam. Ze zij dat dit volgens mij niet de bedoeling was. De vrouw waarmee ik ruzie had schreeuwde dat ik liep te stoken en er met haar man vandoor wilde (iets in die trant). Dit was voor de net aangekomen vrouw om zich er dan maar niet mee te bemoeien.

De gehele situatie heb ik gezegd dat ik niks heb gedaan en dat ik niks anders dan haar kant bekeek en dat tegen hem heb gezegd. Zij wilde hier niks van horen en sloeg en schreeuwde maar door. Lelijkerd, hoer en zo door. Ook tegen mijn klant begon ze over mijn werk en dat het beter was als hij zijn kind bij mij weghaalde. Deze situatie is ontstaan door een 15 jaar lang durende roddel die ooit is ontstaan. Het is van eten naar me hoofd gegooid in de winkel, schelden, kauwgom in mijn haar tot vechtpartijen toe gegaan dit door de groep van toen. Deze vrouw is aangesproken door een vrouw uit de groep waarmee het allemaal begonnen is en zo is zij uiteindelijk tot haar kookpunt gekomen. Ik voel me niet meer veilig aangezien zij heeft gezegd dat ze me nog een keer gaat pakken als de kinderen er niet bij zijn en het dan erger met me afloopt dan nu. Ze woont schuin tegenover mij dus een ontmoeting zit er dus zeker in.

Wat kan ik nu het beste doen? Reactie infoteur, 19-11-2016
Hallo NN

Gelet op vakantie zie ik je vraag nu pas. Tja, het is een heel verhaal en als zo'n dame dan ook nog tegenover je woont is het extra lastig. Hetgeen er is gebeurd is ernstig genoeg voor het doen van een aangifte, je hebt immers getuigen. Je kan dan de zaak nog eens even uitleggen en tevens aangifte doen van bedreiging want ook at heeft die dame gedaan. De politie zal dan een proces-verbaal op maken. Niets doen is niet verstandig omdat deze dame kennelijk tot alles in staat is. De politie inschakelen is de juiste weg.

Ellie, 23-10-2016 22:52 #348
Op 10 oktober ging ik boodschappen doen bij de Jumbo en na eerst een gewoon gesprek bij de afgeprijsde vers artikelen werd ik ineens meerdere malen uitgescholden en zijn middelvinger liet hij meerdere malen zien. Hij liep weg en ik heb gezegd dat wij in Nederland mensen niet zo behandelen en dat hij met de houding maar naar zijn eigen land moest gaan. Ik ben een vredelievend mens en achteraf snap ik niet goed waarom ik dat gezegd heb, misschien kwam het door zijn kleinerende en vrouw onvriendelijke manier van doen. Toen ik met een paar boodschappen richting kassa ging kwam hij mij tegemoet en ging naar mij gebogen tegen mij tekeer. Ik heb spierreuma en sta nogal wankel op mijn benen en maakte met 1 mijn pijnlijke rechterarm een wegduwend gebaar en dat deed ik bij zijn coltrui want hij had een gladde jas aan. Hij haalde uit naar mijn gezicht en daardoor viel mijn bril op de grond en hij haakte met een vinger aan mijn lip en daardoor heb ik een scheurtje in mijn mondhoek.
Weinig lichamelijk letsel en mijn bril niet beschadigd maar ik heb bijna een week lang spierpijn gehad in heel mijn lichaam (komt door mijn ziekte, stress geeft mij spierpijn), daarnaast voel ik me niet echt veilig meer als ik zonder mijn hond buiten ben en als ik met mijn hond loop merk ik aan haar dat ze veel feller is op mensen die te dichtbij komt. Mijn hond voelt mijn spanning en ze was thuis toen ik in de supermarkt was en ik heb later gemerkt dat ze mijn deuren beschadigd heeft en een horrengordijn kapot heeft gemaakt. Mijn moeder was onderwijl op visite gekomen in mijn huis en die zei dat mijn hond aan het janken was, zeer onrustig was en dus het huis uit wilde. Ik heb dus geen materiële schade maar wel angst opgelopen en daardoor ben ik van slag en mijn hond ook. De schade aan 3 deuren in mijn huis zou ik voor schadevergoeding op willen geven. Kan ik hierover advies krijgen? BVD Ellie Reactie infoteur, 26-10-2016
Hallo Ellie
Ik heb je verhaal gelezen en het enige wat je kan doen is aangifte doen tegen de persoon die naar je uit haalde en je letsel toebracht, ook al was het weinig letsel. het is en blijft een eenvoudige mishandeling. Je kan dan gelijk bij de aangifte aangeven dat je alle schade die je hebt opgelopen vergoed wilt krijgen. Echter, de dingen die in je huis kapot gegaan zijn door de hond staan helemaal los van hetgeen in de supermarkt is gebeurd dus die schade kan je niet op de dader van de mishandeling verhalen. Dat blijft toch voor eigen rekening.
Sterkte Ellie

Anoniem Maan, 17-10-2016 17:18 #347
Hallo. Een verhaal van vallen en opstaan. Ik ben al jaren met mijn queeste bezig en ben erachter gekomen dat ik als 4 jarige (t/m 15 jaar ben mishandeld (lichamelijk en psychisch) tevens ben ik vroeger gepest en buitengesloten en thuis was er geen opvang. Ik kreeg vaak te horen kijk niet zo boos en anderen hebben het moeilijk. Nu heb ik al (sinds 2001) last van tics en grimassen in het gezicht. Tevens zijn er andere klachten zoals trigger points in het lichaam; bij aanraken komt er woede; verdriet en een ineen gedoken mens die een klap op vangt… tegen. Ik zit dus en dwaal op het langer termijn geheugen van een kind. Mijn vraag is kan ik mijn moeder (die nog leeft en mij klein houdt) alsnog aanklagen? En hoe gaat dat in zijn werk? Ik wil een therapie volgen die kostbaar is en tevens heb ik letsel over gehouden aan hun opvoedingsmethode (al 15 jaar). Reactie infoteur, 18-10-2016
Hallo A.M.
Je vraag is in feite of je nog aangifte tegen je moeder kan doen ter zake mishandeling
en als bewezen zou kunnen worden dat je klachten van die mishandeling zijn, zelfs zware mishandeling. Je vergeet te melden hoe oud je bent zodat ik kan zien hoe lang dat allemaal geleden is. De verjaringstermijn is afhankelijk van het gepleegde feit maar in jouw geval zou dat 6 jaar kunnen zijn. Is het dus langer dan 6 jaar geleden dan is aangifte niet meer mogelijk.
Ik ken te weinig details om het te beoordelen maar informeer eens bij het fonds slachtofferhulp, die kunnen je zeker verder helpen:
https://www.fondsslachtofferhulp.nl/programma/geweldsmisdrijven/?gclid=CM2xwefJ5M8CFU6eGwodIVsAWg
Succes

Liever Anoniem, 09-09-2016 17:04 #346
Dag, Mijn (net meerderjarig) kind is slachtoffer van mishandeling door minimaal 7 jongens. Het ging om een afrekening omdat wij 1 van de daders eerder hadden aangegeven voor inbraak. De politie geeft aan dat mensen niet durven te getuigen die het hebben gezien. Er zijn wel beelden gemaakt door een plaatselijke ondernemer. De politie geeft aan deze beelden niet te zullen gebruiken omdat ze technisch niet goed genoeg zijn. De ondernemer geeft aan mij aan duidelijke beelden te hebben aangeleverd vanuit meerdere hoeken. Ik vind het voor de verwerking van het voorval voor mijn (meerderjarig) kind van belang dat wij deze beelden mogen bekijken zodat obv de beelden misschien nog iemand aangehouden kan worden en zodat mijn kind weet wat er allemaal gebeurde om hem heen (toen hij op de grond lag en in zijn gezicht geschopt is). Politie zegt dat zij ons juridisch gezien de beelden niet mogen geven. De ondernemer heeft ze gewist dus dat biedt geen uitkomst.
Vraag: heb ik recht als slachtoffer om de beelden te bekijken?
Verder geeft de politie aan dat dit juridisch gezien geen ernstige zaak is. Is het geen poging tot doodslag als je met een groep jongens gericht op iemand gezicht beukt? Ben erg teleurgesteld in de lakse houding van de recherche en politie hier. Is het sowieso niet nodig dat iedereen die erbij stond gehoord wordt door de politie (dat is namelijk niet gebeurd). Reactie infoteur, 16-09-2016
Hallo liever anoniem
Zeker is het, als het zo ging, een ernstig delict namelijk openlijke geweldpleging en als een dader aangewezen kan worden voor dat in het gezicht schoppen, zeker ook poging tot doodslag. Dat getuigen niet verklaren is een bekend nadelig feit in dit geval. Als de beelden zodanig zijn dat er geen personen op te herkennen zijn dan worden die niet gebruikt. De ondernemer kan van mening zijn dat het goede beelden zijn maar dat zegt niets, de politie bekijkt dat anders, het moet tenslotte goed bewijs zijn. De politie hoeft die beelden niet aan jou te geven nee maar in dit geval zou ik een brief schrijven naar de officier van justitie met al je wrok en het verzoek die beelden nauwkeurig te bestuderen. Geef ook aan dat niet iedereen gehoord is en je zal zeker antwoord krijgen van het OM. Succes!

Sanne, 05-09-2016 09:06 #345
Ik ben aangeklaagd voor eenvoudige mishandeling. Tijdens een ruzie werd ik aangevallen door een meisje die naar me uithaalde, uit zelfverdediging heb ik haar arm van me af moeten slaan om te voorkomen dat ik gewond raakte. Nu heeft zij een schrammetje op haar hoofd en vond het daarom nodig om aangifte te doen tegen mij. Ik ben nu de pineut en krijg een flinke geldboete, gelukkig geen schadevergoeding dus zij zal dit geld godzijdank niet van mij ontvangen. Nu is mijn vraag wat voor brief krijgt zij straks thuis gestuurd? Krijgt zij te horen hoe hoog mijn boete is of alleen dat de zaak is afgehandeld en dat ze 'gewonnen' heeft? Reactie infoteur, 07-09-2016
Hallo Sanne,
Als een aangever wil weten wat er voor straf is uitgesproken dan moet hij/zij daar zelf moeite
voor doen, het is niet gebruikelijk dat justitie de aangevers een brief stuurt om te laten weten
welke straf er gevallen is. Als er sprake is van een schadevergoeding is dat wat anders maar daar is geen sprake van. Via bureau slachtofferhulp of justitie zelf kunnen aangevers dat wel nagaan. En het is geen kwestie van 'winnen' natuurlijk, jammer genoeg is kennelijk niet gezien of meegenomen in de zaak dat je zelf werd aangevallen, je hebt neem ik aan bij het
verhoor aangegeven dat er sprake was van zelfverdediging. Waren er maar getuigen geweest die dat konden verklaren.

Ira, 02-09-2016 20:57 #344
Geachte,

Mijn broer heeft zijn vriendin betrapt met een ander, ze is al een tijdje met hem.
En mijn broer heeft haar geslagen ze heeft letsel op gelopen. Ze is midden in de centrum geslagen haar nieuwe vriend was der ook bij maar hij was weg gelopen. Ze hebben aangifte gedaan bij de politie nu zit die vast.

Dus ik had een vraagje wat voor straf krijgt hij? Hij heeft drie kinderen van 4 jaar, 6, jaar en 9 jaar ze vragen telkens naar hun vader. Ze willen niet naar hun moeder want ze hebben ook gezien dat hun moeder met andere man is gegaan. Kan zijn ex-vriendin de klacht intrekken en op welke termijn wordt hij vrij gelaten?
Of zijn er andere mogelijkheden? Hij heeft vroeger geen problemen gehad bij de politie en hij werkt.
Vriendelijke groet,
Ira Reactie infoteur, 07-09-2016
Hallo Ira
Wat voor straf hij krijgt hangt van erg veel factoren af en is niet te zeggen. Als hij nooit eerder met de politie in aanraking is geweest en er geen sprake is van ernstig letsel dan zal dat wel mee vallen. Hij zal voor het onderzoek zijn vast gehouden maar als er niet meer is gebeurd dan wat je schrijft dan zal hij inmiddels alweer vrij zijn want de eerste termijn van vasthouden
(inverzekeringstelling is 3 dagen) zal dan niet verlengd worden. Hij zit/zat alleen vast voor het onderzoek. Wat het intrekken van de aangifte betreft, nee, een aangifte kan je officieel niet intrekken. Wat de kinderen betreft, dat staat los van de strafzaak en zal op een andere manier
geregeld moeten worden.
Peter

Danny, 22-08-2016 20:46 #343
Ik ben laatst aangehouden wegens zware mishandeling. Ik heb had die avond heel veel gedronken en was erg dronken toen ik ruzie kreeg met een jongen in een grote groep met mensen. Na een aantal woordenwisselingen heb ik die jongen een duw gegeven en hij gaf mij een duw terug waarna hij wat over mijn moeder zei (die dit jaar 5 april is overleden). Waardoor ik een hele erge reactie kreeg en het even zwart voor me ogen werd toen heb ik die jongen met een bierflesje op zijn hoofd geslagen. Waardoor je jongen naar de eerste hulp moest en nu 2 hechtingen in zijn achterhoofd heeft. Daarom moet ik nu voorkomen bij de rechter wat voor straf zou ik kunnen verwachten. Reactie infoteur, 25-08-2016
Hallo Danny
Dat is afhankelijk van zoveel factoren dat er geen zinnig woord over te zeggen is. In het artikel staan alleen de maximale straffen en die krijg je nooit. Ze zullen kijken naar de ernst van het feit, het letsel wel of niet blijvend, heb je al eerder een geweldsdelict gepleegd dus je strafblad wordt bekeken en dan pas neemt een rechter de beslissing. Heb je geen strafblad en ben je niet eerder met de politie in aanraking geweest en is het letsel licht dan zal de straf niet zwaar uitvallen. Kwestie van afwachten helaas Danny

Saskia, 28-07-2016 13:51 #342
Geachte infoteur,

Ik heb bijna zeven jaar een relatie gehad met een man die mij heel vaak fysiek en mentaal mishandeld heeft. Ik heb bij de fysieke mishandelingen geregeld politie ingeschakeld, maar durfde (door de druk die mijn ex-partner op mij uitoefende) nooit aangifte te doen. Eén keer echter is hij ambtshalve aangehouden omdat ik zichtbare verwondingen had en mijn zoon de politie heeft gebeld (hij was getuige) en heeft hij twee jaar onder toezicht gestaan bij de reclassering. Begin 2015 was de laatste fysieke mishandeling en kort daarna ging mijn ex-partner wegens ziekte naar het ziekenhuis voor langere tijd en heb ik de relatie beëindigd. In die periode begon hij mij te stalken via Whatsapp en dit heeft tot dit voorjaar voortgeduurd. Intussen heb ik aangifte gedaan, is mijn ex-partner verhoord door de politie en sinds eind mei 2016 liggen beide aangiftes (wegens mishandeling en wegens stalken) bij het OM. Al een paar keer heb ik het Slachtofferloket gebeld om te vragen hoe ver het met de aangiftes staat, maar telkens hoor ik dat het nog beoordeeld moet worden door de OvJ. Mijn vragen zijn:
1) Hoe lang duurt het (of mag het duren) voordat de OvJ onderzoek doet en besluit om er een zaak van te maken?
2) Is het mogelijk voor mij, als slachtoffer, inzage te krijgen in de diverse getuigenverklaringen?
3) In februari dit jaar werd duidelijk dat ik PTSS heb als gevolg van het handelen van mijn ex-partner. Ik heb maandenlang gesprekken gevoerd met een psycholoog, maar ben sinds kort doorverwezen naar de gespecialiseerd GGZ om behandeld te worden met EMDR. Neemt de OvJ dit mee in de zaak?
4) Is het mogelijk om de OvJ te verzoeken om voorrang te geven aan deze zaak? Ik wil het graag kunnen afsluiten, zodat mijn behandeling bij de GGZ meer succes zal hebben en ik kan proberen om mijn eigen leven weer op te pakken.

Bij voorbaat dank voor uw antwoord. Reactie infoteur, 01-08-2016
Hallo Saskia

Wat de termijn betreft, daar staat geen termijn voor dus er is geen plicht om vanaf het tijdstip van aangifte binnen een bepaalde tijd een beslissing te nemen. Het heeft altijd te maken met prioriteiten en de drukte en daar achter verschuilen ze zich bijzonder vaak.

Wat de inzage in getuigenverklaringen betreft is het zo dat je geen recht hebt om de losse
afgelegde verklaringen afzonderlijk in te lezen. Het is wel zo dat je het proces-verbaal in zijn geheel, als dat af is, kunt opvragen bij het Openbaar Ministerie. Mocht je een advocaat hebben dan kan je hem vragen het proces-verbaal op te vragen.

Als je zelf de artsen of de psycholoog zo ver krijgt dat deze een medisch rapport op maakt over hetgeen je hebt beleefd en wat voor gevolgen dat voor je heeft, dan kan je dat medisch rapport aanbieden aan de OvJ dan wel de politie met het verzoek dat in het proces-verbaal op te nemen. Zij zullen dat zeker bij de stukken voegen. Zelf gaat de politie er niet achter aan
omdat ze dan stuiten op medisch ambtsgeheim van de diverse artsen.

Je kan het altijd proberen Saskia en je kan een brief naar de OvJ schrijven en daarin omschrijven hoe je je voelt en dat een snelle afwikkeling je alleen maar ten goede zal komen ivm je behandeling. Eerlijkheidshalve vrees ik dat dit niet veel zal helpen maar niet geschoten is altijd mis. Helaas is men zo ver achter dat sommige zaken zelfs jaren lang op de plank liggen, een schrale troost.

Sterkte Saskia

G. Hofkens, 08-07-2016 00:19 #341
Goedendag,

Op 16-06-2014 (* 244) heb ik een vraag gesteld omtrent een aangifte van een eenvoudige mishandeling door mijn zoon. Deze kwestie speelt nog steeds, de zaak is in mei 2015 voor de rechtbank geweest en er werd toen een werkstraf geëist van 40 uur? Hierop is mijn zoon in hoger beroep gegaan en deze zaak is toen op 27-01-2016 in Den Bosch behandeld. Mijn zoon heeft van tevoren aangegeven dat er 3 getuigen waren die zijn zaak onderbouwden, tot drie maal de namen en adressen van de getuige doorgegeven, dit werd pas opgemerkt op de dag van de zitting! De rechter heeft dan ook tijdens de zitting besloten om alsnog de getuigen op te roepen.

Deze getuigenverklaringen zijn inmiddels in het dossier opgenomen en nu is het dus afwachten wanneer er uitspraak komt over deze zaak. Inmiddels ben ik oud en grijs geworden door alle rompslomp die deze onbenullige zaak in beslag heeft genomen en dan hebben we het nog niet over de kosten die mijn zoon (vrij nemen van het werk) en de staat heeft moeten maken! Hoe gaat de zaak nu verder in zijn werk? Nu ook de rechter inmiddels de verklaring heeft gezien/gehoord van de getuigen en er nu inmiddels hopelijk achter is gekomen dat het slachtoffer heeft gelogen over de precieze toedracht? Mijn zoon heeft een brief ontvangen dat er een gerechtelijke brief opgehaald moeten worden in bergen op zoom, ook al weer zoiets dit is 45 min. van onze woonplaats verwijderd, deze brief is maar een keer aangeboden en omdat mijn zoon een paar dagen voor zijn werk weg was heeft hij deze brief niet persoonlijk aan kunnen nemen! Nu moet hij dus morgen na zijn werk proberen om voor 17.00 in bergen op zoom te zijn, wij worden inmiddels hoorndol van deze toestand. Een advocaat heeft hij in het begin bij de aangifte benaderd, maar omdat mijn zoon een hardwerkende jongen is kreeg hij geen advocaat van onvermogen.

De rechter stelde hem dan ook de vraag waarom hij geen advocaat in de arm had genomen, het antwoord van mijn zoon was vrij eenvoudig. Ik heb het slachtoffer niet opzettelijk een krasje in zijn nek bezorgd en als ik een advocaat in de arm zou nemen word ik toch nog gestraft, dat gaat me dan al zeker 800 euro kosten, dan word ik nog gestraft. Onbegrijpelijk dat er hier in Nederland ernstige delicten op de plank blijven liggen, door dit soort lachwekkende zaken!

Dit duurt dus inmiddels al ruim drie jaar, toen ik een kind was en er gebeurde wel eens iets net als dit verhaal, dan kwam de wijkagent en plaatste de jongeren tegenover elkaar, sprak een berisping uit en wilde dat ze elkaar een hand gaven en klaar was kees! Na drie jaar vind ik dit nog steeds onbegrijpelijk! Reactie infoteur, 09-07-2016
Ja, ik kan je jullie frustratie helemaal voorstellen en erger nog, het is niet eens te voorspellen hoe het gaat aflopen. Het is inderdaad belachelijk dat zaken zoals deze zo lang moeten duren
maar helaas is het zo dat je maar één van de vele voorbeelden bent. Het is en blijft nu eenmaal het Nederlandse zootje bij de rechtbanken waar dit soort zaken rond blijven spoken. Ik kan het alleen maar met je eens zijn, het is onbegrijpelijk en belachelijk zelfs. Sterkte.

Eduard, 23-05-2016 10:20 #340
Hallo,

In Februari is een avondje stappen slecht afgelopen. Binnen in de kroeg zocht een jongen (hij bleef maar door gaan) hele tijd ruzie en terwijl er niks aan de hand was. Mijn vrienden hebben dit ook allemaal gezien. We besloten toch maar naar een andere kroeg te gaan. Op onze weg naar een andere kroeg kwamen we de ruziezoeker tegen en ik wilde verhaal halen. Maar hij sloeg mij op mijn achterhoofd en uit reactie sloeg ik terug en per ongeluk had ik zijn neus gekneusd geslagen. Nadat dat gebeurde viel een andere jongen mij aan. Ik heb getuigen die de klap van hem (ruziezoeker) zagen. Nu moest ik afgelopen zaterdag naar bureau voor verhoor omdat hij aangifte had gedaan. Ik heb mijn verhaal eerlijk verteld en ik ben er niet mee eens dat hij een aangifte heeft gedaan terwijl hij de probleemmaker is. Politie moet nog naar mijn getuigen bellen en verhaal halen. Ik ben financieel adviseur en ik dit echt niet gebruiken. Heeft iemand tips of iets zodat ik hiervan af ben. Ik ben bang dat ik mijn toekomstige baan niet meer kan uitvoeren hierdoor. En heeft dit gevolgen als ik niet gelijk krijg?

Alvast bedankt!

Met vriendelijke groet,
E Reactie infoteur, 28-05-2016
Hallo E
Wat je had moeten doen is zelf aangifte doen tegen die ruziezoeker of tijdens je verhoor in ieder geval tegenaangifte moeten doen tegen die ruziezoeker. Zo mogelijk heb je dat wel aan gegeven want je zegt dat je het niet eens bent met het feit dat hij aangifte doet maar dat is natuurlijk onzin want hoe je het wendt of keert, jij hebt hem zijn neus gekneusd terwijl je ook nog verklaart dat JIJ verhaal ging halen, dat was geen juiste beslissing. De politie zal nu de andere getuigen horen en dan een proces-verbaal op maken. Daarna zal de zaak getoetst worden en wordt besloten wie eventueel als dader moet worden aangemerkt. Het is dus koffiedik kijken nu hoe dat gaat aflopen, een en ander is afhankelijk van de verklaringen.
Uiteraard kan niemand iets dergelijks gebruiken maar je kan er niets aan willen en zult moeten
afwachten wat er besloten wordt. Mocht je een straf krijgen ( dan krijg je tevens een strafblad ) dan kan je alleen nog maar in beroep gaan en eventueel een advocaat nemen om je dan bij te staan. Die kan het gehele proces-verbaal opvragen en alles verklaringen lezen en dan bepalen of een beroep zinvol is of niet. Zoals je het zelf nu omschrijft ben je afhankelijk van
de verklaringen van de getuigen. Sterkte.

Dennis, 14-05-2016 11:47 #339
Hallo,

Laatste avond ben ik (meerderjarig) verdacht gesteld tegen mishandeling en vernieling (tegen minderjarige). Nadat ik klaar was met mijn werk zat ik in de auto. Vervolgens zag ik een jongen (een van de vier) die de neiging had om met een stok (selfiestik) een ruit in te slaan bij de naast gelegen auto (had shirt voor zijn gezicht). Maar voordat hij het kon doen stapte ik de auto uit en sprak hem aan wat zijn plan daarmee was. Daarna kwamen alle vier de jongens dreigend naar mijn auto gelopen. Er vielen wat woordwisselingen en werd bedreigd waardoor ze vervolgens verder liepen naar een parkeerplaats. Ik reed ze achteraan omdat dat de parkeerplaats was van mijn werk. Stapte daaruit en zei dat ik hun niet vertrouwde. Hier volgde woordwisselingen en werd ik nogmaals bedreigd. Ze kwamen met zen vieren naar mij toe. Hierdoor ging ik hard schreeuwen om ze proberen weg te jagen. Ze bedreigde met dat ze me wilde neersteken en schieten (hij pakte wat uit zijn zak) Hierdoor ging ik nog harder schreeuwen. Ze kwamen dichtbij. Vervolgens toen ze te dichtbij waren pakte ik een fiets die daar stond die gooide ik om richting een van de vier jongens. Daardoor struikelde een jongen en hierna rende ze weg. Op afstand scholden ze me nog uit en bedrogen ze me weer. Hierna liep ik weer naar mijn auto en reed ik naar huis. Vervolgens kreeg ik te horen dat de politie mijn naam wist. Ik ben toen naar mijn werk gereden om het netjes op te lossen. Na mate de tijd bleek dat de jongens aangifte gedaan hebben tegen mij. Terwijl hun zijn begonnen. Ik moest eigenlijk naar mee naar het bureau. Ik had toen nog niet mijn verhaal gedaan. Ik zei dat ik dat toch wilde doen. De politie agenten gingen toen overleggen en gelukkig hoefde ik niet mee naar het bureau. Ik ben verdacht er is aangifte gedaan wat gebeurt er nu? Het lijkt mij onterecht omdat hun zijn begonnen. Ik ben nog nooit met politie in aanraking geweest. Ik zit er mee vandaar dat ik dit bericht stuur. Reactie infoteur, 15-05-2016
Hallo Dennis
Ik vraag me eerlijk gezegd af of de politie wel een aangifte heeft opgenomen want als dat zo zou zijn dan zouden ze zeker de moeite hebben genomen jouw verhaal ook al op papier te zetten en de zaak dus zo ver al af te handelen. Het feit dat je ook niet mee hoeft naar het bureau zegt dat ook al want hoe oneerlijk ook, maar als die 4 een verklaring tegen jou afleggen en zij zijn dus met z'n vieren dan sta je met jouw verklaring alleen en is het 4 tegen 1. Kennelijk is er dus besloten niet verder te gaan daarmee. Mogelijk zijn één of meerdere van die jongens wel al bekend bij de politie? Hoe dan ook, ik zou maar afwachten en als je een oproep krijgt om een verklaring af te leggen dan kan je dat alsnog doen. In dat geval moet je er zeker op staan dat je ook aangifte ter zake bedreiging doet tegen die 4 personen.
Bij een volgende gelegenheid ( hopelijk komt die er nooit ) is het handig om eerst een fotootje te schieten van het een en ander ( als dat kan ) zodat je sterker staat, alle aanvullende bewijs is welkom als je alleen staat tegenover een groepje anderen. Succes Dennis en chapeau dat je het hebt aangedurfd tegen een groepje van 4 persaonen op te treden.

Ronald, 19-04-2016 19:09 #338
Halverwege vorig jaar is er aangifte gedaan voor eenvoudige mishandeling binnen de relationele sfeer. Omdat ik graag gehoord wil worden heb ik contact opgenomen met de politie. Eerste telefonische contact gaf aan, inderdaad er loopt een aangifte en wacht u af, tweede gesprek, ga met uw in naar politiebureau en vraag naar PV. Op kantoor gekomen, daar doen wij in het geheel geen uitspraak over, niet of er een aangifte loopt of niet, in het kader van lopend onderzoek.

Nu ben ik inmiddels in het bezit gekomen van het 13! Kantjes tellende PV met de gehele levensloop en een beschrijving van hetgeen plaats gevonden (zou) hebben. Met dit PV naar buro gegaan en vriendelijk verzocht om mij te horen, geen medewerking gekregen. Aangegeven dat ik graag wil weten wat de status is, na heel wat druk uitgeoefend te hebben, ik wil aangifte doen van valsheid in geschifte, doen van een valse aangifte, laster, smaad, is mij mondeling medegedeeld, het OM neemt de aangifte niet in behandeling.
Ik heb vriendelijk verzocht dit op papier te krijgen, echter werd hier geen medewerking aan verleend. Vraag uw advocaat dat te regelen. Mijn advocaat heeft inmiddels telefonisch contact gehad en het verzoek om status aangifte verzonden naar de politie, echter zonder resultaat. Daarnaast telefonisch de mededeling ontvangen dat de zaak nog lopende is.

Nu komt er binnenkort de behandeling van de scheiding en wil graag zwart op wit van OM of Politie dat de aangifte niet in behandeling genomen is. Op welke manier krijg ik dit voor elkaar. Indien deze verklaring voor de zitting plaats vindt bij de rechtbank is, kan deze stemmingmakerij onklaar gemaakt worden.

Ik hoop dat iemand mij kan helpen.

Met een vriendelijke groet,

R. Reactie infoteur, 25-04-2016
Hallo Ronald
Kennelijk heeft het OM besloten de zaak niet te behandelen maar te seponeren. Je hebt het
PV en daar is voor hen de kous mee af. Je zou hoogstens nog kunnen proberen om een brief te sturen naar de officier van justitie en hem/haar te vragen mee te delen of de zaak behandeld wordt. Je krijgt dan schriftelijk antwoord.
Met de behandeling van de scheiding heeft dit niets te maken want dat is civiel recht terwijl die aangifte strafrecht is. Begrijpelijk dat je dat daar wilt brengen maar daar zal ook onmiddellijk gezegd worden dat het niets met de scheiding te maken heeft. Succes.

Marloes, 08-04-2016 16:16 #337
Hallo,
Vorige week liep ik over straat met mijn toemalige vriend. We kregen ruzie waarbij hij mij sloeg en allemaal scheld woorden naar me riep. Het was buiten op een pleintje dus er zijn meerdere getuigen. Ook was de politie door 1 van de getuigen gebeld.Hij is vroeger thuis zelf mishandeld door zijn ouders. Ik heb een paar schrammetjes opgelopen maar hij heeft me vaker mishandeld. Als we ruzie kregen werd hij heel agressief en ging hij me slaan en schoppen netzolang totdat ik op de grond lag. Het waren allemaal impulsen want daarna moest hij zelf ook huilen om wat hij had gedaan. Maar nu bedreigd hij me. Hij stuurt allemaal brieven op met dreigende teksten en tekeningetjes. Nu is mijn vraag. Als ik aangifte ga doen wat is dan de hoogte van de straf wat hij ongeveer zal krijgen. Reactie infoteur, 09-04-2016
Hallo Marloes
Dat is een vraag die niet te beantwoorden is omdat het afhangt van vele factoren. De straf die op dat artikel staat is twee jaar gevangenisstraf of onder bepaalde omstandigheden zelfs 4 jaar gevangenisstraf maar dat zijn de maximale straffen en die worden zelden of nooit uitgesproken.
Het hang er van af of hij eerder met justitie in aanraking is geweest voor geweldsdelicten en of hij wel of niet een voorwaardelijke straf heeft staan. Daarnaast wordt er gekeken naar de ernst van de bedreiging dus er is geen zinnig woord over te zeggen wat hij voor straf zal krijgen. In principe zou het zelfs nog een geldboete kunnen worden.
Zaak is wel aangifte te doen want dat moet natuurlijk ophouden, ook dat achterlijk kinderachtige gedrag daarna te huilen want dat is enkel om medelijden op te wekken in de hoop dat je geen aangifte doet.
Aangifte doen en afwachten is het enige wat je kan doen.

Anoniem, 05-04-2016 23:25 #336
Hallo infoteur,

Mijn ex heeft me tijdens onze relatie een paar keer op de grond gegooid, hard in mijn armen geknepen en ruw heen en weer geschud en gezorgd dat ik geen lucht kreeg. Sinds het eerste keer dat het gebeurde ben ik zo angstig geworden dat ik soms fysiek defensief reageerde uit angst voordat hij iets deed. En telkens nadat hij het deed ging hij in de slachtofferrol zitten en mij schuldgevoel aanpraten en zeggen ik geef mezelf aan zodat ik hem tegenhield en het mijn eigen schuld liet voelen. Na één keer dat hij mij hard had aangepakt lag ik trillend op bed in elkaar gekropen en toen hij rustig was en lief probeerde te doen kon ik alleen maar angstig heviger lopen trillen. Het punt is dat hij steeds zei dat hij mij wou aanklagen om verschillende redenen als hij boos was. Nu zijn we ongeveer een half jaar uitmekaar (we woonden samen) alleen heeft hij de makelaar achter mijn rug om gebeld om te zeggen dat de borg op zijn rekeningnummer moest ipv de mijne. Per e-mail had de makelaar nog mij in dezelfde maand dat ze het hoorden uit te betalen bevestigd dat het op mijn rekeningnummer zou worden gestort. Dit is niet gebeurd omdat hij een verhaal heeft gelogen dat hij meer heeft betaald eraan. Hij heeft nu een bedrag van bijna 600 euro van mij ontnomen. Ik ben bang dat hij mij alsnog om een reden zal proberen aan te klagen met zijn leugenachtige verhalen.

Mijn vraag is hierbij, kan hij mij aanklagen dat ik fysiek ben geweest uit angst voor hem of uit zelfverdediging? Zou ik aangifte kunnen doen tegen de makelaar of hem voor het ontnemen van mijn borg (contract stond wel op beide onze namen) terwijl de makelaar per e-mail meerdere malen mijn rekeningnummer hiervoor bevestigd heeft?

Groetjes
Anonieme student Reactie infoteur, 06-04-2016
Hallo NN
Ik ga er van uit dat de ruzies tussen jullie twee grotendeels thuis plaats vonden onder jullie tweetjes. Om aangifte te doen, wie dan ook dus jij tegen hem of hij tegen haar, moet er wel voldoende bewijs zijn en in een situatie als deze is dat niet het geval dus alsnog aangifte gaan doen voor elkaars geweld is zinloos, het is gewoon niet bewijsbaar tenzij je letsel hebt laten vastleggen bij de huisarts en die een medisch rapport wil verstrekken. Sowieso had je die aangifte dan beter eerder kunnen doen.
Hij kan je dus wel aanklagen maar dat zal niet opgepakt worden en mocht het ooit zo zijn dan doe je gelijk aangifte tegen hem. Aangifte dien tegen de makelaar is helemaal onmogelijk, die man doet zijn werk, het is degene die hem de valse informatie bezorgt dus in dit geval je ex, tegen hem kan je aangifte doen van oplichting cq valsheid in geschriften waardoor jij het geld mis loopt. Waarschijnlijk echter zal de politie je door verwijzen naar een advocaat omdat het meer civiel recht is dan strafrecht dus een goede advocaat in de hand hebben om die
scheiding en het financiële gedoe er omheen in goede banen te regelen is de beste weg.
Sterkte

Anoniem, 30-03-2016 19:30 #335
Hallo infoteur,

Mijn vriend is in oktober aangevallen door 10 man. Nadat hij gevlucht was naar een café kwam de politie hem in de boeien slaan omdat een meisje gezegd had dat hij haar had geslagen. Mijn vriend is braaf en ontdaan meegegaan met de politie. Op de helft van de rit trok het meisje haar aanklacht in omdat ze niet zeker wist of hij het geweest was. Aantal weken later ontvingen we een aangifte. Mijn vriend heeft een proces verbaal laten opmaken en had 2 getuigen dat hij degene was die in elkaar geslagen werd. Nou 5 maanden later ontvangen we een strafbeschikking van 150 euro. Bij betaling bekend hij schuld en heeft een strafblad van 150 euro. Andere optie is in verzet gaan.

Hoe weten we nou zeker of het meisje überhaupt letsel had. Mijn vriend namelijk wel en kom geen kant op met 10 mannen om hem heen. Hoe bewijs je nou het tegendeel als zij meer getuigen heeft (welke wellicht bij die club aan jongens horen)

Mvg,
Anoniem Reactie infoteur, 31-03-2016
Hallo NN
Of het meisje letsel had zal blijken uit de stukken van de politie want zij hebben, als het zo is,
in het proces-verbaal een medisch rapport daarvan opgenomen. Is dat er niet en zijn er geen foto's dan is er geen bewijsbaar letsel. Er zijn getuigen dat je vriend in elkaar geslagen werd en wellicht is zijn letsel wel vast gelegd. Ik weet niet of je vriend een advocaat heeft maar die kan zonder meer het gehele proces-verbaal ter inzage opvragen en dan kan je alle stukken eens bekijken, hij heeft er recht op.
Het blijft altijd een gok of je er beter af komt als je het aanvecht maar als je echt onschuldig bent dan is het genoegen nemen met een strafblad natuurlijk niet de juiste keus. Mocht echter
tijdens de zitting blijken dat je vriend wel schuldig bevonden wordt dan kan de boete hoger worden, het blijft koffiedik kijken en je vriend weet precies wat er gebeurd is en kan de juiste beslissing beslist wel nemen.

A., 25-03-2016 14:12 #334
Hey infoteur

Ik zit met wat vraagjes. Ik heb aangifte gedaan na dat ik in mijn gezicht gestomt ben tegen mij buik aan getrapt ben door mijn ex partner nu. Ook heeft hij me bij weg rijden geprobeerd aan te rijden.

Hij heeft vorig weekend voor verhoor 2 dagen vast gezeten. Ben gebeld door slachtofferhulp.

Ik had zelf mediation aangegeven om er toch nog normaal uit te willen komen.

Savonds kreeg ik telefoontje van slachtofferhulp dat ze over gingen tot mediation heeft dat geen suc6 een Tom zitting. Alleen nu heb ik gehoord dat er een loopzaak van gemaakt is. Klop de informatie van slachtoffer hulp dan nog wel of is dat dan van de baan?
Krijg veder geen informatie.

Al vast bedankt
A Reactie infoteur, 27-03-2016
LS
Het is natuurlijk helemaal vreemd dat je geen informatie meer krijgt en dat mag overigens niet eens dus klop gerust een stapje hoger aan, schrijf desnoods een brief aan de officier van justitie waarin je vraagt wat nu gaat gebeuren. Als er een loopzaak van is gemaakt betekent dat eigenlijk dat de zaak ergens klaar ligt voor een zitting omdat ze niet goed weten wat er mee te doen. Dat houdt inderdaad in dat er geen mediaton of Tomzitting is gepland meer. Men streeft echter naar snelle afhandeling tegenwoordig maar het aantal loopzaken is enorm.
Ik neem aan dat men in eerste instantie wel oren had naar mediation of Tomzitting maar dat gelet op de ernst van de feiten besloten is er een loopzaak van te maken.

Marga, 17-03-2016 00:18 #333
Beste Reactie infoteur,

Na een kort handgemeen met huisgenoot word ik verdacht van eenvoudige mishandeling. (het was een ophoping van maandenlange irritaties) Het strafbare feit waarvoor ik word verdacht heb ik bekend. Met eerlijkheid bereik je naar mijn idee het meest. Tijdens verhoor werd mij de vraag gesteld of ik ook aangifte wou doen -beide hadden namelijk kleine verwondingen. Aangifte doen zie ik niet zitten, zo erg was de verwonding niet en denk dat onderlinge spanningen enkel versterkt. Voor mijn gevoel was dit nooit een zaak voor de politie geweest, zonde van het belasting-geld waar werkend Nederland voor betaald.
Er is nu eerst Mediation toegewezen. Echter ben ik behoorlijk geschrokken van de geldboete's die opgelegd kunnen worden. Na het lezen van dit bericht en informatie op site van rechtsoverheid, begin ik te twijfelen of ik een advocaat moet inschakelen. Vind het moeilijk in te schatten wat nu verstandig is en wat voor risico ik loop, qua geldboete en betreft VOG.

Kunt u mij misschien advies geven?
Alvast bedankt voor uw reactie. Reactie infoteur, 21-03-2016
Hallo Marga
Er is Mediation toegewezen en dat betekent dat men in eerste instantie tot een oplossing wil komen van het probleem zonder inmenging van de rechter. Als dat goed verloopt dan komt het niet tot een rechtszaak en dus ook niet tot een vervolging. In dat geval is er geen sprake van geldboete of wat dan ook. Je zou het dus op zijn beloop kunnen laten.
Wat het doen van aangifte betreft, in gevallen als deze is het altijd handig om toch tegenaangifte te doen, immers is er sprake van wederzijds mishandelen. Nu is dat niet zo relevant meer omdat je het traject ingaat van Mediation.
Mocht je een advocaat kunnen krijgen via je rechtsbijstandsverzekering dan kan je dat zeker doen. Heb je die verzekering niet dan zou ik afwachten wat de uitkomst is van het Mediation traject en mocht het desondanks tot een zaak komen, kan je er wel een nemen.
Succes.

Verheyen Nadine, 14-03-2016 14:55 #332
Hoi,
Mijn vriend is in het weekend aangevallen door een onbekende, hij mist nu 3 tanden.Heeft het nut om dit aan te geven aan de politie ook al ken je deze persoon niet?Is daar iets of iemand die te schade ad tanden gaat vergoeden?
Het is al erg dat deze dingen nu meer en meer gebeuren in je eigen dorp.
Bedankt voor antwoord Reactie infoteur, 15-03-2016
Hallo Nadine
Zeker heeft het nut dit aan te geven bij de politie, ook al ken je de dader niet. Wie weet zijn er die periode ook andere mishandelingen geweest en kan door de politie toch een dader opgespoord worden. Als niemand aangifte doet is de politie niet eens op de hoogte waar en wat er speelt in hun dorp of gemeente. Het feit is ernstig genoeg daarvoor dus persoonlijk zou ik er voor kiezen aangifte te doen. Mocht er een dader gevonden worden dan kan die aansprakelijk gesteld worden en dient hij op te draaien voor de schade. Een andere instantie die dit vergoedt is er niet nee. Mocht je vriend besluiten aangifte te doen dan is een medisch rapport van de tandarts en wat foto's wel aan te raden. Sterkte.

C., 08-03-2016 20:41 #331
Hallo,
mijn vriend had woorden wisseling met mijn voormalige malafide rijschool. Hij zei tegen de eigenaar: zorg dat je ons zeker de helft van het geld terug geeft (maar op een niet zo nette manier) mijn buurman (ook een oude kennis van ons, die werkt ook voor deze malafide rijschool stond erbij. En ik (als getuige).
De eigenaar van de rijschool heeft aangifte gedaan van ZWARE mishandeling. En dat mijn vriend de buurman/zijn collega dus heeft mishandeld/aangeraakt. Mijn vriend heeft NIEMAND aangeraakt en alleen grove woorden gebruikt.
Inmiddels is hij voor verhoor geweest op het bureau en de politie heeft de zaak aan officier overgelaten. Hij wordt opgeroepen voor een TOM-zitting. (wij horen het nog wanneer)
De buurman (dus ook collega van de eigenaar van de rijschool) heeft ons deze week gesproken en gezegd dat de politie hem heeft gebeld en gevraagd of ook hij aangifte wilt doen.
De buurman heeft tegen de politie gezegd: nee want het zijn alleen gescheld/woorden geweest.
1. mag de politie dit doen?
2. is dit een valse aangifte? Zo ja, wat te doen tegen een valse aangifte
3. wij willen op vakantie, kan hij gaan? Aangezien de zitting na de vakantie zal plaats vinden. (wij hebben de OM geïnformeerd dat wij uitlandig zijn en dat de afspraak verplaats dient te worden)

Zelf heb ik een HOOP schade geleden door deze rijschool: belediging, financiële schade, en lichamelijke schade.

Alvast bedankt Reactie infoteur, 12-03-2016
Hallo C
Ik mis even in het verhaal of je zelf al een verklaring hebt afgelegd als getuige want dat is uiteraard belangrijk in deze zaak. Het feit dat die kennis/buurman al heeft verklaard dat er alleen gescholden is, zegt ook al veel. Het is ook maar de vraag of er aangifte ligt van zware mishandeling want dan moet de aangever al zwaar lichamelijk letsel hebben en dat kan er niet zijn in dit geval. Tegen je vriend die al is verhoord moet de politie gezegd hebben waarvan hij beschuldigd wordt. Het zal beslist geen zware mishandeling zijn want anders komt het niet op een TOM zitting. Je vriend zou de politie kunnen aangeven dat ze jou als getuige horen en jij zou dan nog kunnen verklaren ook dat die buurman zelf ook heeft verklaard dat er alleen maar gescholden is. Ik denk eerder dat er een aangifte ligt van bedreiging en niet meer dan dat maar dat is gissen. Ik loop even je concrete vragen na.
1. Jazeker mag de politie dit doen, zij moeten tenslotte proberen de waarheid boven water te krijgen en zullen alle betrokkenen horen, hetzij als getuige, hetzij als aangever.
2. Er is sprake van een valse aangifte als iemand aangifte doet, wetende dat het feit niet is gepleegd. Er is in dit geval wel degelijk iets voorgevallen en daarvan is aangifte gedaan dus een valse aangifte is lastig te bewijzen. Het is echter wel zo dat de aangever verplicht is de waarheid te zeggen, ook op een rechtbank en dan zou kunnen blijken dat er sprake is van een valse aangifte dan wel meineed. Zelf kan je niets doen tegen een valse aangifte, dat moet blijken uit het onderzoek.
3. Jawel hoor, ga lekker op vakantie en je hebt het OM daarvan in kennis gesteld dus dat is netjes.
Ik hoop je vragen een beetje beantwoord te hebben.

C. S., 09-02-2016 13:43 #330
Onze dochter van 17 is afgelopen zaterdag door de buurvrouw verbaal bedreigd en haar T-shirt is kapot gescheurd. Wij willen aangifte doen bij de politie kan dit nog en is dit verstandig? Hoe gaat dit in zijn werk? Reactie infoteur, 10-02-2016
Hallo C.S.

Jawel, dat kan zeker nog, dat is geen enkel probleem. Ik ken de details natuurlijk niet maar een strafbare bedreiging is het alleen als er gedreigd is met een met name genoemd
strafbaar feit. Je vindt dat terug in het artikel. Is er niet met een genoemd feit gedreigd dan is er geen sprake van bedreiging. Mishandeling is het opzettelijk slaan en een T shirt kapot trekken is vernieling. Als er getuigen zijn dan heeft het doen van aangifte zin, zijn er geen getuigen dan is het vergeefse moeite. Aangifte kan je ook via internet doen dan wel ga je naar het bureau om daar je verhaal te doen. In het laatste geval krijg je wel gelijk te horen of het wel nut heeft om aangifte te doen. Is dat wel zo dan zal de zaak bekeken worden en zal de andere partij opgeroepen worden voor een verhoor zodat ook die persoon een verklaring kan afleggen. Daarna zal bekeken worden of er voldoende bewijs is voor een vervolging
en als dat zo is dan wordt er een straf bepaald en uitgesproken. Zo gaat het in grote lijnen,
succes.

Hb, 27-01-2016 13:18 #329
Hallo
ik ben thuis mishandeld door een vriend met als gevolg zwaar gekneusde ribben. heb meteen aangifte gedaan en bij de eerste hulp door behandeld arts foto's laten maken. Helaas waren er geen getuigen en ontkent de dader alles. kan hij wel gestraft worden? Reactie infoteur, 30-01-2016
Hallo Hb
Als je een medisch rapport hebt dat je gekneusde ribben hebt en in dat rapport blijkt
duidelijk dat het afkomstig is van buitenaf geweld, dan is dat het enige bewijs dat je hebt om
aan te tonen dat je letsel hebt. Maar als er geen getuigen zijn en de verdachte ontkent
dan zal geen enkele rechter hem veroordelen en zal de zaak worden geseponeerd wegens
gebrek aan bewijs, hoe frustrerend voor jou ook.

B., 26-01-2016 21:54 #328
Goedenavond,

Mijn partner is slachtoffer geworden van mishandeling onder de noemer "zinloos geweld" zonder aanleiding en door onbekenden. Wij hebben aangifte gedaan en er is een verdachte. Echter, nu hebben wij vernomen dat wanneer de zaak voor de rechter verschijnt de verdachte ons adres te weten zal komen. Kunt u mij vertellen in hoeverre dat klopt? Omdat wij onszelf niet verder in gevaar willen brengen, zien wij in dat geval namelijk van de zaak af. Reactie infoteur, 30-01-2016
Hallo B
Als iemand aangifte doet dan geeft hij daarbij zijn naam en adres op en dat komt in het proces-verbaal terecht. Ook van de verdachte komen alle gegevens terecht in het proces-verbaal maar alle partijen hebben recht om dat proces-verbaal in te zien. Die gegevens worden dan inderdaad bij de tegenpartij bekend. Je zou de politie kunnen vragen of hij in plaats van jullie adres in het proces-verbaal een ander adres wil opnemen. Zo kan de politie bijvoorbeeld schrijven dat je domicilie kiest aan het adres… en dan wordt vaak het adres van het politiebureau ingevuld. Niet alle politiekorpsen doen dat. Je kan het nog eens overleggen met de politie.
Jammer zou zijn als je de aangifte intrekt, hetgeen overigens niet eens kan officieel. Angst zou dan de beweegreden zijn en daders gaan lachend vrijuit. Geloof gerust dat een dader
zich wel moet bedenken later nog eens wat uit te halen, de straffen dan zijn erg zwaar.
Ik zou het nog eens met de politie bespreken als je angst hebt.
Sterkte

N., 08-01-2016 04:26 #327
Hallo,

Onlangs heb ik u gevraagd of ik het recht heb om te weten waarvan ik beschuldigd word. Ik heb hier meerdere malen naar gevraagd bij de agent die bij mij aan de deur kwam om te vertellen van de aangifte.
Het antwoord dat ik telkens krijg is dat als het hierbij blijft, er niets mee gedaan zal worden. Ik wist al wie er aangifte had gedaan en over welke avond en welke locatie het ging, maar verder weet ik niets.
Heb ik het recht om meer informatie hierover te krijgen?
En zo ja, welke stappen zal ik moeten ondernemen om aan deze informatie te komen, aangezien de agent waarmee ik correspondeer geen verdere informatie geeft?

Met vriendelijke groet Reactie infoteur, 10-01-2016
Hallo N
Kennelijk heeft de politie al besloten de zaak niet in behandeling te nemen. Daarmee is voor hen de zaak afgesloten. Dat betekent dat er geen proces-verbaal is opgemaakt. Dat betekent ook dat zij de inhoud van de aangifte niet met je delen. In het geval ze wel overgaan tot behandeling van de zaak, dan heb je als verdachte recht om het gehele proces-verbaal in te kijken. Hetgeen jij wilt zal dus niet gebeuren nee omdat het niet relevant is en je kan wel gaan pushen bij een officier van justitie maar dat is niet wijs.
Beter is het de zaak dan ook te laten rusten.

M. Scherft, 06-01-2016 18:03 #326
Op weg naar Zandvoort met de auto ben ik mishandeld, de bestuurder was mijn broer. Mijn vriend zat naast de dader en ik zat voorin. Ik ben uiteindelijk uitgestapt en mijn broer en mijn vriend zijn weggereden met de dader. En hebben mij gewond achter gelaten. Nu is de vraag, zijn zij dan medeplichtig? Reactie infoteur, 10-01-2016
Hallo M
Nee, zij hebben niet deelgenomen aan de mishandeling dus zij zijn niet medeplichtig.
Het wegrijden na een mishandeling is niet strafbaar. Iemand in hulpeloze toestand achter
laten is een ander strafbaar feit maar je lag niet bewusteloos langs de weg dus dan is ook dat feit niet gepleegd.

E., 28-12-2015 13:20 #325
Hallo. Ik ben 21 jaar en woon alleen en mijn vriend die dus nie bij mij ingeschreven stond!) het klinkt stom. Maar hij woonde bij me en betaalde niets mee. En stont er alleen voor. Met dat ik veel werk, gaf ik hem cash geld voor 2 rekeningen te gaan behalen. Uiteindelijk dus niet gaan doen, met dat ik er van wist. Sloeg hy me en sta serieus bol blauw plekke' op mijn armen moet ik hier mee verder gaan? Doet de politie hier iets aan of gaan ze er ligt over… Reactie infoteur, 29-12-2015
Hallo E.
In principe kan je aangifte doen maar het zal er om hangen of er voldoende bewijs is.
Als hij ontkent en zegt dat je gevallen bent en hem de schuld wilt geven en er geen getuigen zijn, dan kan de politie er gewoon niets mee. Je kan dus overwegen er een melding van te maken bij de politie maar ik vrees dat er niets gedaan wordt verder. Ik mag me niet bemoeien met jullie relatie maar een goed bedoeld advies is die vriend zo snel mogelijk definitief te dumpen.

N., 25-12-2015 02:51 #324
Hallo,

De politie heeft mij verteld dat er aangifte tegen mij is gedaan van mishandeling.
Volgens mij zal ik er niet voor vervolgd worden.
Wat deze aangifte precies inhoudt, weet ik niet.
Heb ik in dit geval het recht om te weten waarvan ik beschuldigd word of waarvan ik verdacht word?

Met vriendelijke groet Reactie infoteur, 26-12-2015
Hallo N
Zeer zeker heb je recht te weten waarvan je beschuldigd wordt, dat zou mooi worden zeg!
Als de politie al iets van die mishandeling wil maken dan zullen ze je uitnodigen voor een verhoor. Je zal dan als verdachte gehoord worden en zij dienen je mede te delen dat je niet
tot antwoorden verplicht bent. Ze zullen je dan zeker vertellen wie aangifte heeft gedaan en je daarover horen. Je kan dan altijd nog kijken of je wel of niet ingaat op hun vragen.

Anoniem, 23-12-2015 09:34 #323
Beste,
Gisterochtend werd ik wakker en om onbekende reden was mijn vriend erg boos. Hij heeft mij erg hard geslagen. (later die dag bleek dat mijn schouderblad gebroken was.) Een vriendin van me heeft gelijk de politie en de hap gebeld, mijn vriend is direct opgepakt en zit nu, 24u later nog steeds vast.
Mijn vraag is eigenlijk wat hier de gevolgen van kunnen zijn, voor mijn vriend. De politie wil zelf niks zeggen, maar dit is erg moeilijk voor mij omdat ik niet weet wat er met hem gaat gebeuren.
Ik hoop dat u mij verder kunt helpen.

Mvg! Reactie infoteur, 24-12-2015
Hallo NN
Er is sprake van een ernstig strafbaar feit en terecht dat hij direct is aangehouden. De politie probeert na een aanhouding de zaak zo snel mogelijk af te handelen en heeft er dan 6 uur de tijd voor. ( De tijd tussen 24.00-09.00 uur ) telt daarbij niet mee. Als het onderzoek niet binnen
die 6 uur kan worden afgerond dan kan de verdachte, in dit geval je vriend, voor een zo'n zwaar vergrijp in verzekering worden gesteld en dat is nu gebeurd. Daarom is hij nog niet terug. Die inverzekeringstelling kan maximaal drie dagen duren. Dan zal opnieuw gekeken worden naar de ernst van het feit en de stand van het onderzoek en de mogelijkheid
bestaat dat er dan nog eens een verlenging komt van drie dagen. Binnen die laatste drie
dagen moet hij dan vrij komen of worden voorgeleid voor de rechtercommissaris.
Je kan de naam van de advokaat van je vriend vragen en die dan benaderen, die is op de hoogte van de stand van zaken. De politie zal niet veel vertellen nee.

Gul, 22-12-2015 20:38 #322
Beste infoteur,

Me partner heeft ruzie gehad het begon zo, tegenpartij had drugs en alcohol op die jonge was op auto's aan het slaan die geparkeerd stond en toen sloeg die ook op de auto van me man me man stapte uit en zij waar ben je mee bezig maar die jongen sprak Frans kwam schreeuwend op me man af met een mes toen pakte me man een buis uit de auto heeft een paar klappen gegeven toen kwamen er veel mensen op me man af en hij is geschrokken stapte in de auto en reed weg wegens dat hij de Franse taal niet beheerst en de volgende dag kwam de politie van Luik ze kwamen me man ophalen thuis en zit nu al 7 weken vast en is nog niet bekend hoelang hij moet wegens dat die jonge in ziekenhuis heeft gelegen en zijn galblaas is verwijderd zit me man vast terwijl die jongen heeft uitgedaagd. En er waren 2 getuigen die hebben gezegd die jongen heeft op auto's geslagen maar we hebben geen mes gezien en ze hebben de mes niet kunnen vinden. Me man heeft geen strafblad nooit in aanmerking geweest met de politie wat zou zijn straf maximaal kunnen zijn hij zit vast in Luik

Mvg,
Gul Reactie infoteur, 23-12-2015
Hallo Gul
Ik ken de strafmaten in België maar het is van te voren niet te voorspellen wat de straf gaat worden. Het ziet er in ieder geval niet best uit want hij heeft zeer ernstig letsel veroorzaakt
en hem zal minstens poging tot doodslag ten laste gelegd zijn, daarom dat hij ook nog steeds
vast zit. In zijn nadeel is natuurlijk ook dat er geen mes is gevonden en dat het dus niet te bewijzen is dat er sprake was van een mes, zeker ook als getuigen dat niet gezien hebben.
Je kan het beste met zijn advokaat contact houden, die kan je op de hoogte houden van de gang van zaken omtrent je man. Sterkte

Nils, 21-12-2015 15:52 #321
Beste infoteur,

Na een gezellig avondje stappen liet het helaas slecht af. Ik ging een steegje in om pissen waar ook een jongen in stond. Toen ik ging pissen vond ik hem wel erg lang naar mij kijken waarna ik riep; 'wat kijk je nou homo?'. Hierdoor kregen wij een hevige woordenwisseling. In eerste instantie wilde ik weg lopen, helaas moest dat langs die jongen. Hij riep hierbij; 'ik ga je steken, ik ga je steken' met ze hand in ze jas zak. Ik zag echter dat hij blufte en liep woest op hem af. Na een duw en trek partij te hebben werden wij uit elkaar gehaald. Echter werden wij beide niet rustig.

Hij sloeg daarna mijn vriendin, die hielp om hem tegen te houden, op haar kaak. Op dat moment hield 3-4 man mij beet omdat ik woest was. Vervolgens kwam een andere vriend aan om mij en de andere jongen vragen wat er aan de hand was. Op het moment dat hij naar de andere jongen toeliep werkte de andere jongen zich los en sloeg hij mijn vriend op zijn neus. Hij viel hierbij steil achterover. Ik werd op dat moment beet gehouden door twee bekenden en 1 onbekende. De 2 bekenden lieten mij los waarna ik op de jongen afrende. Ik sloeg hem hierbij hard op de grond en ging nog even door op de grond waarna de politie arriveerde en ons uit elkaar haalde.

Er is door mij, mijn vriendin en mijn vriend aangifte gedaan tegen de jongen. Hij heeft echter ook aangifte gedaan en moet ik dus nu als verdachte verhoord worden door de politie. Wat zijn de mogelijke uitkomsten hiervan? Ik reageerde op eerste op een dreiging en vervolgens op een onveilige situatie omdat mijn vrienden en een vriend van me geslagen werden.

Met vriendelijke groet,

Nils Reactie infoteur, 23-12-2015
Hallo Nils
Er is aangifte gedaan en dat betekent dat de politie alle betrokken partijen en getuigen
zal verhoren. Alle verklaringen zullen dan beoordeeld worden. Zoals bij alle zaken zal
dan bekeken worden wat wel en niet bewijsbaar is en afhankelijk daarvan wordt besloten of er wel of niet tot een strafvervolging zal worden over gegaan. Als uit alles blijkt dat de tegenpartij schuldig kan worden bevonden dan zal hij daarvoor zijn veroordeling krijgen. Dat geldt ook andersom en tenslotte kan nog dat men er niet uitkomt en dat beide partijen schuldig bevonden worden. In dat geval wordt de zaak vaak geseponeerd omdat ieder er zijn aandeel aan heeft. Je ziet, het is dus afhankelijk van de verklaringen en bewijzen.
Helaas afwachten dus.

Johanna, 17-12-2015 22:57 #320
Beste infoteur,
15-06-2015 22:01 heb ik u een vraag voorgelegd i.v.m. een mishandeling door mijn buurman met de vraag of het zinvol zou zijn om hieromtrent aangifte te doen In dit bericht had ik ook vermeld dat de buurman al aangifte had gedaan maar dit bleek achteraf niet het geval te zijn.
Mede op uw advies en het advies van slachtofferhulp, naar aanleiding van mijn vraag, heb ik 29-06-2015 aangifte van mishandeling gedaan bij de politie. Ook de medische gegevens heb ik toen meegenomen en de schaar waarmee mijn buurman mij bedreigd had nadat hij deze uit mijn hand getrokken had, om te demonstreren hoe ik deze vast had. Ook heb ik toen uitdrukkelijk gezegd dat ik de buurman niet bedreigd had met de schaar maar dat ik uitsluitend had gedreigd om een stuk van het dekzeil te knippen als de buurman dit niet vast zou maken. Door de harde wind klapperde dit dekzeil tegen onze leilindes waardoor deze beschadigden.
20-07-2015 heb ik op verzoek van de politie een gesprek gehad samen met de buurman. De buurman had hierom gevraagd. Ik had sterk het gevoel dat het hem vooral ging om mij te bewegen mijn aangifte te seponeren en niet zozeer om een beter verstandhouding tussen ons te bewerkstelligen zoals hij dat tegen de politie had gezegd. Hoewel ik niet veel heil zag in dit gesprek (de buurman kennende), wat ik ook aangegeven had aan de politie ben ik toch gegaan. Het was een stressvolle bijeenkomst waar bij de buurman ontzettend zat te huichelen en te liegen en inderdaad aan het eind van dat gesprek drong hij er erg op aan dat ik mijn aangifte zou seponeren. Ik heb uitdrukkelijk gezegd dat ik dit niet zou doen waarop hij zei dat hij dan een aangifte zou doen. Dit heeft hij gedaan waarin hij mij beschuldigde van het feit dat ik hem met de schaar bedreigd zou hebben. Met deze leugen is hij nu onder de strafvervolging uitgekomen. zo blijkt vandaag uit de brief die ik kreeg van de officier van justitie.
Een paar keer hiervoor had ik telefonisch contact gehad met iemand van Mediation, op verzoek van de officier van justitie, ten gunste van een betere verstandhouding tussen de buurman en mij. Ook hier heb ik steeds aangegeven dat ik hierin niet veel heil zag (de buurman kennende) en dat ik het ook raar vond het dat steeds de aangifte van de buurman betrof. Over mijn aangifte werd met geen woord gerept. De mediator heb ik gevraagd waarom het steeds om de aangifte van mijn buurman ging en niet over mijn aangifte die ik als eerste ingediend had. Ook de mediator vond dat uiteindelijk vreemd.
14-12-2015 kreeg ik een brief van een officier van justitie dat deze niet tot verdere strafvervolging over zou gaan omdat benadeelde (mijn buurman) medeschuldig is.
17-12-2015 (vandaag) kreeg ik een brief van een ander officier van justitie m.b.t. mijn aangifte dat verdachte (mijn buurman) niet strafrechtelijk zou worden vervolgd omdat het plegen van het delict (de mishandeling) een gevolg zou zijn van mijn houding en/of gedrag ( mijn dreigement dat ik een stuk van het dekzeil zou knippen.dat een halve meter over de erfafscheiding tegen onze leilindes klapperde) geen persoonlijke dreiging dus maar een leugen in de buurman zijn aangifte. Ik begrijp er allemaal niets van.
Nog een bijvoegsel; Ik heb 7 keer een behandeling van een fysiotherapeut gehad omdat ik lichte whiplashachtige verschijnselen had na de klap op mijn hoofd. Dit op advies van mijn huisarts.
Nu is mijn vraag; heeft het zin om in hoger beroep te gaan? Helaas zijn er geen getuigen, hebben wij geen rechtsbijstandsverzekering maar heeft de politie wel een foto van mijn beschadigde en bebloede neus en bril die door de klap op mijn hoofd ontzet was.
Graag hierop uw antwoord.

Met vriendelijke groet,
Johanna Reactie infoteur, 21-12-2015
Hallo Johanna

Nee, dat heeft geen zin Johanna, er hebben zich al twee officieren van justitie over gebogen
en beiden zijn tot de conclusie gekomen dat er in hun visie onvoldoende bewijs is om tot een strafvervolging over te gaan. Je zou dan wel een rechtszaak kunnen afdwingen door niet akkoord te gaan maar dan heb je te maken met dezelfde officieren van justitie. Helaas is het altijd zo dat er voor justitie echt 100 procent bewijs moet zijn om tot vervolging over te gaan. In dit geval blijkt dus dat het bewijs onvoldoende is, hoe frustrerend dat ook voor je is, ik begrijp het.
Peter

Ilse, 16-12-2015 19:13 #319
Hallo,

Ik heb een vraag. Ik ken twee jongens. Eentje is 17 en eentje is 18. De jongen van 17 jaar is door de jongen van 18 jaar geslagen en is hierbij een tand verloren. De jongen van 17 had gedronken en was vervelend. De jongen van 17 heeft aangifte gedaan en de jongen van 18 is al opgeroepen voor een verklaring. Hij heeft toegegeven dat hij de jongen geslagen heeft. Wat staat deze jongen van 18 nu te wachten? Reactie infoteur, 21-12-2015
Hallo Ilse
De jongen van 18 krijgt nu en strafblad ter zake mishandeling. Uiteraard zal hij daarnaast
een straf krijgen maar wat dat wordt is afhankelijk van veel factoren. Is hij wel of niet eerder met de politie in aanraking geweest, hoe ernstig is het letsel, wat is er verklaard etc.
Hij kan een geldboete krijgen, een taak straf en zal alle schade die is ontstaan moeten vergoeden. In het ergste geval maar dat moet hij toch al eerder ter zake mishandeling zijn veroordeeld kan hij gevangenisstraf oplopen. Als dit de eerste keer is dan hoeft hij
daarvoor niet te vrezen.

Alma, 12-12-2015 14:03 #318
Geachte meneer/ mevrouw,

Met deze schrijven vraag ik vriendelijk of u mij kan helpen met de volgende vraag die als volg luid: Ik ben bezig met schade vergoeding te onderbouwen betreft complotten die op mij uitgeoefend zijn. Graag/vriendelijk, zou ik van u willen weten onder welk artikel nr. van het strafrecht staat bespieden om mij beet te pakken, Instanties te gebruiken om mij beet te pakken, complotten sluiten om mij beet te pakken, mij in het negatieve neerzetten om mij beet te pakken, mensen jegens mij gebruiken om mij beet te pakken, bedreigen om mij beet te pakken, mij voor leugenaar uitmaken om mij beet te pakken enz enz.
Ik hoop dat u mij hiermee kan helpen en ik dank u vriendelijk.

Met vriendelijke groet,
Alma Reactie infoteur, 13-12-2015
Hallo Alma
Als ik het goed lees dan heb je echt de indruk dat er een complot is tegen je. Helaas is het zo dat alle dingen die je in je vraag stelt NIET strafbaar zijn dus je kan er geen strafbaar feit
aan hangen. Daar staat tegenover dat de andere partij of partijen ook niets kunnen uitrichten dus je hoeft je geen zorgen te maken dat iemand je beet zal pakken. Een en ander houdt ook in dat het krijgen van een schadevergoeding voor hetgeen je noemt een bij voorbaat al verloren zaak zal zijn. Ik wens je sterkte Alma

M., 30-11-2015 20:30 #317
Beste,
Het broertje van een vriend van mij (12 jaar) is meerdere keren geslagen door een jongen van 16 jaar die ik W. noem. Dit is allemaal geregeld en er gaan geen aangiften gedaan worden. Dit weekend was ik (net 25 dagen 18) echter dronken op een feest en wist dat W. op een feest in de buurt was dat om 1 uur afgelopen zou zijn. Met mijn dronken kop en een vriend ben ik er na toe gefietst om hem duidelijk te maken dat ik het niet vond kunnen wat hij gedaan had, toen is dit uit de hand gelopen en heb ik hem uiteindelijk één keer met mijn linker arm (ik ben rechts) geslagen op zijn hoofd. Hij is hierna weggerend en ik ben niet achter hem aan gegaan. Hij weet niet wie ik ben, alleen het was bij een sportterrein en die vriend van mij is herkend door een werknemer van de sportvereniging. Nu wil de sportvereniging aanklachten doen van zware mishandeling tegen mijn vriend. Nu zijn er een paar dingen die ik mij afvraag:

Ten eerste: Kan mijn vriend bestraft worden als ze mij niet kunnen vinden?
Ten tweede: Ik kan het me niet voorstellen dat ik W. ernstig letsel heb toegebracht, aangezien ik één keer met mijn zwakke hand heb geslagen. Kunnen ze nu alsnog voor zware mishandeling aanklagen?
Ten derde: Er waren best veel mensen bij, alleen ik neem aan dat de meeste dronken waren. Kunnen zij nu nog steeds als ooggetuige gevraagd worden?
Ten vierde: Ik heb één keer eerder een probleem gehad met de politie toen ik 16 jaar oud was en op een gebouw geklommen was, nooit voor iets in de trend van mishandeling ofzo. Scheelt dit als ik uiteindelijk gevonden wordt?
Als laatste: Als ik gevonden word en ik word strafbaar gevonden voor mishandeling / zware mishandeling, hoeveel problemen krijg ik daar later dan mee? Ik zit in 6 VWO en wil graag een goede baan later, in hoeverre zou het mij in mijn toekomst belemmeren als ik de zaak zou verliezen?

Alvast bedankt! Reactie infoteur, 02-12-2015
Hallo M
Je schreef dat de sportvereniging aanklacht wil doen van zware mishandeling. Dat is dus onmogelijk want de sportvereniging is niet mishandeld, het slachtoffer is mishandeld. Alleen het slachtoffer kan dus aangifte doen als hij dat al zou willen.

De vriend die bij jou was toen het gebeurde kan niet voor zware mishandeling gestraft worden, immers heeft hij helemaal niets gedaan. Anders zou het zijn als hij die knul had vast gehouden of hij ook geslagen zou hebben, dan is hij wel strafbaar. Als de politie onderzoek doet zullen ze wel bij hem terecht komen en zal hij in eerste instantie wel als verdachte aangemerkt worden dus een staartje heeft het zeker voor hem.

Of je met je linkerhand wel of niet zwaar lichamelijk letsel kunt toebrengen staat niet ter discussie. Feit is dat je hem geslagen hebt en door een arts of ziekenhuis zal dat letsel
bekeken worden en zal er een doktersrapport opgemaakt worden. Afhankelijk van het letsel is er wel of niet sprake van ernstig lichamelijk letsel of minder ernstig letsel. Afhankelijk daarvan is er dan ook sprake van zware mishandeling of mishandeling. Zelfs met een zwakke hand kan uiteraard zwaar lichamelijk letsel toegebracht worden.

Alle mensen die er bij waren en opgespoord kunnen worden, kunnen fungeren als ooggetuige ja. Het gaat er om wat ze gezien hebben en dat zal in een onderzoek meegenomen worden.

Het beklimmen van een gebouw is een streek en geen strafbaar feit dus dat heeft geen
enkele invloed op de beoordeling van deze mishandeling.

Als je gevonden wordt en ook door een rechter veroordeeld wordt ter zake 300 of 302
wetboek van strafrecht dan krijg je een strafblad en dat blijft staan. Het feit dat je dronken was en die persoon bent gaan opzoeken zal in dit geval zeer ernstig aangerekend worden omdat het eigen rechter spelen is. Wat een goede baan betreft zou het wel eens problemen kunnen opleveren als je uit bent op een overheidsbaan, politie, leger etc Voor veel banen
wordt er geen onderzoek gedaan naar een strafblad, het is dus afhankelijk van het feit of een bedrijf dat wel of niet doet.

Cathrina, 30-11-2015 16:25 #316
Wat kan ik verder verwachten, ik heb iemand een duw gegeven daardoor die persoon terugkwam en me krabde langs mijn oor waardoor hij rood en dik werd een dag later had ik niks meer. Maar die persoon had wel aangifte gedaan ik heb me verhaal op buro gedaan en alles verteld. Nu heb ik bericht gekregen van justitie en ik moet een geldboete van 700 euro betalen. Daar ben ik het niet mee eens maar een advocaat kan ik niet betalen dus moet het zelf doen. Sta ik sterk als ik er zelf tegen ga wie heeft een soort gelijk iets mee gemaakt hoor het graag

gr cath Reactie infoteur, 01-12-2015
Hallo Cathrina
Het is lastig beoordelen omdat ik de verklaringen van jou en de andere partij niet precies
ken natuurlijk. Een en ander is inmiddels door justitie bekeken en zij hebben het kennelijk
nodig gevonden jou een boete te geven. Als je het er niet mee eens bent dan kan je aangeven dat je die niet wenst te betalen maar dan zal je wel voor de rechter moeten verschijnen. Daar kan je nogmaals je zegje doen en aangeven dat je de boete onterecht of te hoog vindt.
Nu zal je willen weten of dat zin heeft. Tja, het is echt afhankelijk van alle feiten die de rechter op dat moment zal beoordelen. Hij kan dan bekijken in hoeverre je schuldig bent
en wat voor boete hij nodig acht. In principe kan een straf hoger uitvallen maar vaak ook
lager, het blijft lastig beoordelen.

Mis, 28-11-2015 23:10 #315
Ik ben nu 25 weken zwanger en ben door mijn vader en broer na een ruzie tegen de grond en tegen de muur opgeduwd. Nadat dit gebeurd is heb ik mijn man gebeld en die kwam de woning in gerend en sloeg mijn vader. Toen hebben mijn vader en broer hem naar buiten gewerkt en buiten met z'n tweeën op hem gezeten en zijn gezicht bont en blauw geslagen. Hij heeft afgebroken tanden schouder uit de kom en blauwe ogen.
We zijn door ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Ze hebben hem opgepoetst toen werd hij ontslagen. Ik moest anderhalve dag blijven ter controle voor de baby. Daar gaat het gelukkig goed mee.
Ik heb er aangifte van gedaan. Vond ik heel moeilijk aangezien het mijn eigen familie is en ze verschijnen overmorgen voor de rechter. Mijn vader en broer dan. Ze zitten al sinds donderdag vast. Iemand enig iedee wat voor straf ze kunnen krijgen? Voor zo een zaak? Reactie infoteur, 01-12-2015
Hallo Mis
Het is een ernstige zaak en vandaar ook dat ze nog vast zitten. Om van te voren te voorspellen wat voor straf iemand krijgt is helaas onmogelijk omdat het afhankelijk is van erg veel factoren.
Hebben ze al eerder met justitie te maken gehad, zijn er voorwaardelijke straffen en hoe ernstig is het uiteindelijke letsel volgens het doktersrapport bijvoorbeeld. De straffen die in
een artikel worden genoemd voor een strafbaar feit zijn maximale straffen die gegeven kunnen worden maar het komt niet vaak voor dat de maximum straf uitgedeeld wordt.
Helaas is het koffiedik kijken en een kwestie van afwachten. Wat je vader en broer gedaan
hebben blijft een ernstig feit!

Jl, 24-11-2015 16:26 #314
Een vriend van mij die was dronken en heeft klappen gekregen door een paar mannen in een discotheek in Rotterdam. Als je zelf ruzie zoekt terwijl je dronken bent, en je krijgt daarna klappen. Kan je dan ook aangifte doen? Hij heeft zelf niemand geslagen maar alleen een beetje vervelend gedaan, slingeren tijdens het lopen enzo? Hij is daarna naar het ziekenhuis gebracht en heeft een paar verwondingen aan zijn gezicht. Valt dat ook onder letsel en kan hij ondanks dat hij zich niks kan herinneren wel aangifte doen? Wij weten namelijk wel allemaal wat er gebeurt is, wie die mannen zijn die hem geslagen hebben en willen graag dat hij aangifte doet, alleen hijzelf herinnert zich niets meer. Reactie infoteur, 24-11-2015
Hallo JL
Je schrijft zelf al in de tweede alinea dat hij zelf ruzie zocht en dat hij dronken was. Vervolgens schrijf je dat hij zich niets kan herinneren en kort door de bocht houdt het daar dan ook helemaal op. Stel dat hij zich een en ander wel zou kunnen herinneren dan zullen de mannen die hem geslagen hebben gehoord worden en verklaren tegen hem. Gezien zijn dronken- schap en vervelende gedrag zal ook hij zeker vervolgd worden in dit geval dus hij doet er verstandig aan zijn wonden te likken en zich af te vragen hoe hij dergelijke uitwassen zelf kan voorkomen een volgende keer.
Bij wat voor zaak ook zal dronkenschap nooit als een excuus worden gezien en zijn alle
gevolgen van dronkenschap voor rekening van de betrokkene.
Even over letsel, jazeker, alle letsel is tenslotte letsel en zo lang er geen sprake is van
ernstig letsel zal een zaak als deze ook nooit ambtshalve vervolgd worden.

Rudolf Italiaander, 14-08-2015 04:56 #313
Hallo mensen,

Hierbij wil ik mijn verhaal kwijt van een mishandeling toen ik tien jaar oud was.
Met oud en nieuw van 31 december 1988 op 1 januari 1989 plaagden overdag kinderen een buurman door rotjes af te steken op zijn deurmat waar ik niet bij hoorde. Toen gaf die buurman die plagende kinderen alle 2 vijf gulden waarop de kinderen weer vuurwerk gingen halen om hem te plagen.
Savonds na twee uur ging ik naar buiten om vuurwerk af te steken en ik plaagde hem niet. Hij had teveel alcohol op en kwam naar buiten terwijl ik knock crackers aan het afsteken was. Ik rende niet weg omdat ik niets gedaan had. Toen stond die naast me en sloeg mij een blauw oog. Toen ik op de grond lag ging die op mij in te schoppen. Hij spuugde ook nog op me toen die weg ging. De schade was een blauw oog en blauwe pijnlijke blauwe plekken. Het was voorbedachten rade, hij zag me in zijn huis buiten vuurwerk af gooien. De zaak werd afgedaan als eenvoudige mishandeling. Toen was ik 10 jaar en op 18 jarige leeftijd kreeg ik een psychose.

Groet rudolf.

Moontje, 12-08-2015 14:08 #312
Ik heb aangifte gedaan. Het ging om dat toen ik ging stappen ben ik met een fles op mijn hoofd geslagen door een man en toen ben ik in het ziekenhuis geland. Ik heb namelijk 3 keer aangifte gedaan. De man was ook aangehouden. Er zijn ook andere mensen verhoord en ze hebben verklaring afgelegd. Maar volgens mij is er echt niks mee gedaan. Hoe lang blijft aangifte gelid bij de politie? Dit allemaal is al tijdje gelden gebeurt. Reactie infoteur, 13-08-2015
Hallo Moontje
Als de man is aangehouden en je hebt een aangifte gedaan en daarbij zijn dan ook nog getuigen gehoord dan wordt er zeker werk van gemaakt. Maar in dit land en het is echt een aanfluiting, duurt dat soms jaren, jawel, jaren voordat de zaak wordt behandeld. Wat je kan doen is via bureau slachtofferhulp dan wel zelf een brief schrijven naar de officier van justitie waarin je nog eens vraagt naar de stand van zaken nu en wanneer afhandeling gepland is.
Blijven zeuren Moontje!

Mirandaaa, 09-08-2015 17:20 #311
Hallo,
Ik heb aangifte gedaan tegen mij vriend maar wil het intrekken. Het ging erom dat ik hem €500,00 euro had uitgeleend en bang was het niet terug te krijgen. Ik heb het wel terug gekregen en wil niet dat het vervolgd wordt. Ook hebben we een onderlinge discussie gehad waarbij hij op mijn arm sloeg. Maar niet volop. Ik ben zelf 17 jaar en wil het intrekken. Hoe moet ik dit aanpakken? De aangifte is al 2 dagen telefonisch geleden gedaan. Reactie infoteur, 11-08-2015
Hallo Miranda
Een eenmaal gedane aangifte kan je officieel niet intrekken. Je kan het echter toch wel proberen door te bellen en anders een brief te schrijven waarin je vertelt dat je geen vervolging wilt van je vriend. Mogelijk dat de politie dan afziet van behandeling van de zaak. Overigens als ik het zo lees is er ook geen getuige dus zal de politie eerder geneigd zijn te zaak te laten rusten. Je moet wel even de reden aangeven en je realiseren dat in de toekomst je geloofwaardigheid een deukje heeft opgelopen als je eerst aangifte doet en het dan direct daarna weer intrekt. Succes

Rplooy, 17-07-2015 16:22 #310
Graag uw mening, krijg een brief van de politie Rotterdam om naar het bureau te komen om als verdachte te worden gehoord over eenvoudige mishandeling. Heb gevraagd de verklaring, in dit geval van mijn zwager die de aangifte heeft gedaan in te mogen zien maar dit wordt geweigerd. Volgens mij onjuist, art 30 lid 1,wat moet ik hier aan doen? Ook staat in de brief "tijdens het verhoor kunt u zich niet laten bijstaan door een advocaat". Is dat juist? Als laatste staat er in de brief "U wordt verdacht van een misdrijf waarop voorlopige hechtenis is toegelaten. Dit betekent dat er van u gelaatsfotos worden gemaakt en dat uw vingerafdrukken worden afgenomen. Wat te doen, graag advies. Reactie infoteur, 17-07-2015
Hallo
Je hebt wel recht op het inzien van de processtukken volgens art 30 lid 1 van het wetboek van strafvordering maar je dient dat dan aan de officier van justitie aan te vragen. In de regel worden nooit losse verklaringen of enkel de aangifte ter inzage afgegeven door de politie.
Als het gehele proces-verbaal klaar is dan heb je recht op dat proces-verbaal. Dat de politie dit nu nog weigert is dus mogelijk.
Ja, het is juist dat je je tijdens het eerste verhoor niet mag laten bijstaan door een advocaat. Je hebt echter wel het consultatierecht en je kan aangeven dat je eerst even contact wilt met je advocaat en met hem wilt overleggen.
Wat je laatste vraag betreft, foto's en vingerafdrukken mogen alleen bij feiten waarop voorlopige hechtenis is toegelaten en die artikelen vind je in artikel 67 van het wetboek van strafvordering. Eenvoudige mishandeling staat daar met name genoemd dus dat mag dus.
De politie moet je voor het verhoor wijzen op het feit dat je niet tot antwoorden verplicht bent dus je bent niet verplicht een verklaring af te leggen.
Ik hoop je vragen beantwoord te hebben.

Helen, 14-07-2015 18:51 #309
Na een ruzie wilde ik de politie bellen, mijn man plette mij bijna omdat ik de telefoon vast hield dus duwde ik hem weg.Toen ik eenmaal de politie aan de telefoon had liep hij weg en is zelf naar de politie gelopen. Ondertussen kwam de politie en ik heb ze het hele verhaal vertelt. Mijn zoon was ook thuis tijdens dit duw en trekwerk. Ik moest meekomen en heb anderhalve dag vast gezeten en zonder advocaat hebben zij mij verhoord. De volgende dag sprak ik de advocaat en zij zei dat ik snel naar huis mocht wat idd het geval was.Hij had toen hij het huis uitliep alleen een bloeddruppel op z`n neus, en toen ik hem zag had hij ineens 2 blauwe ogen! Nu moet ik naar de reclassering voor een BORG training terwijl hij diegene is die telkens begint, hij wil ook geen hulp zoeken voor zijn jaloezie, maar niemand wil mij vertellen of wij wel in oktober op vakantie mogen voor 22 daagjes. Wat is de mogelijkheid? Hij zegt dat hij officieel geen aangifte heeft gedaan maar hij weet niet hoe het werkt want hij komt uit roemenie, dus ik weet niet of er nu wel/geen aangifte is gedaan hij zegt iig van niet. Maar als wij niet in oktober op vakantie mogen is er veel geld weg en de reclassering wil mij nog geen antwoord geven kan dit allemaal? Als ik een getuige had wat moet ik dan doen of kan ik nu niet meer onder de BORG uitkomen? Reactie infoteur, 18-07-2015
Hallo Helen
Hij heeft in ieder geval aangifte gedaan anders zou je nooit een Borgtraining opgelegd krijgen.
Deze wordt opgelegd door de officier van justitie dan wel de reclassering. In principe is het zo dat je bij zo'n training alle bijeenkomsten moet bijwonen en mocht je er een missen dan dien je dat in te halen middels je huiswerk. Of je nog onder de training uitkomt is onwaarschijnlijk.
Je man kan de aangifte proberen in te trekken en mogelijk dat ze dan afzien van de training maar dat is zeker geen garantie. In overleg met de reclassering en officier van justitie kan je beslist aangeven dat je een vakantie al gepland en betaald hebt in een bepaalde periode en verzoeken daarmee rekening te houden.
Sterkte hiermee.

Anoniem, 05-07-2015 17:06 #308
Een aantal maanden geleden heb ik ruzie gehad met mijn zus, beide zijn wij volwassen. Hierna weigerde ze mijn huis te verlaten (dit huis paste ik op, terwijl iemand op vakantie was).
Ik heb mijn zus uren lang gevraagd te vertrekken en uiteindelijk heb ik haar opgetild en uit huis gezet en vervolgens haar spullen achter haar aangegooid, hierbij is een tas van 1 hoog naar beneden gevallen. Achteraf hoorde ik dat er een laptop is de tas zat (waarde ongeveer 300 euro) en dat deze kapot was. Ik heb hierop aangeboden mijn eigen laptop te willen weggeven. In plaats van dat dit aanbod aangenomen is, ben ik aansprakelijk gesteld voor deze schade en is er aangifte gedaan voor mishandeling en vernieling. Ik heb mijn zus alleen opgetild en absoluut niet mishandeld. Mijn zus heeft een verleden van drugsgebruik en wisselende stemmingen, waardoor het soms heel moeilijk is om met haar om te gaan en ik geen andere oplossing wist om mijn huisvrede en privacy terug te krijgen.
Enkele weken later heb ik een verklaring op het bureau afgelegd. Onlangs heb ik van het gerechtshof 1000 euro boete gekregen vanwege mishandeling en vernieling. Ik heb nooit een uitnodiging gehad om op het gerechtshof te verschijnen en daar mezelf te kunnen verdedigen. Mijn vraag nu is: Had ik aanwezig kunnen zijn tijdens deze rechtzaak en is het gebruiklijk dat je hier een uitnoding of dergelijke voor krijgt?
Wat kan ik nu nog doen om deze boete te verkomen? Mijn intentie is om dit samen met mijn zus op te lossen, zonder hulp van politie of justitie en als dit inhoud dat ik een nieuwe laptop moet kopen, dan ben ik bereid dit te doen. Reactie infoteur, 07-07-2015
Hallo NN
Omdat je zus aangifte heeft gedaan tegen je en jij al gehoord bent door de politie is de bal al gaan rollen en is men tot een veroordeling gekomen. Ze hebben een boete bepaald van
€ 1000,00 maar daar ben je het niet mee eens. Dat kan en mag en je moet die boete niet betalen. Je kan de instantie die je de boete heeft opgelegd een brief schrijven dan wel een brief schrijven naar de officier van justitie in het arrondissement waar het is gebeurd en hem meedelen dat je de zaak wilt laten voorkomen en dat je daar jezelf wilt verdedigen.
Het is vaak zo dat eerst een boete wordt toegezonden inderdaad om de werkdruk daar te verlagen, velen betalen de boete tenslotte.
De boete echt voorkomen kan in principe niet want je zou denken dat je zus de aangifte kan intrekken maar officieel is dat niet mogelijk. Je zou hoogstens kunnen proberen of je zus bereid is met jou samen een brief op te stellen waarin zij verklaart dat zij geen prijs meer stelt op vervolging en dat de schade door jou is voldaan inmiddels. Mogelijk dat men dan bereid is de zaak verder te laten rusten. Maar omdat het al langere tijd geleden is, is het de vraag of men daar op wilt ingaan.
Succes

Anja, 03-07-2015 17:23 #307
Hallo, mijn man wordt verdacht van zware mishandeling. mijn dochter en haar ex kregen ruzie op de dag dat zij hoorde dat ze een dochter kregen, en omdat mijnheer een zoon wilde heeft hij het die dag op een zuipen gezet.
mijn dochter was bang om alleen naar huis tegaan waar ze woonde met haar vriend en mijn ma is meegegaan.
na een half uur met elkaar zo goed al dat ging gepraat te hebben stond de ex plotseling op en sprong achter mijn man op de bank die daar zat.
zijn moeder die inmiddels ook aanwezig was stond voor mijn man, die voelde zich op dat moment bedreigd waarop hij de ex achter zich uittrok van de bank af
hij iet hem echter meteen weer los en doordat de ex zoveel had gedronken viel deze door de vensterbank op de verwarming
met als gevolg zijn gezicht lag open.
toen de ex weer opstond zag mijn man dit en wilde hem naar het ziekenhuis brengen maar hij werd door moeder en zoon uit huis gewerkt samen met mijn dochter en haar ongeboren kind…
Vandaag moest mijn man naar de reclassering voor onderzoek en kreeg daar doodleuk te horen dat hij de 14e al voor de strafrechter moest verschijnen.
wij hebben hiervan helemaal geen bericht/dagvaarding of iets dergelijks gehad mag dat zomaar? Reactie infoteur, 07-07-2015
Hallo Anja
Ik heb je verhaal gelezen en kennelijk wil men de zaak snel voor de rechtbank brengen,
om wat voor reden dan ook. Wellicht komt er nog een dagvaarding maar je man is nu
al op de hoogte van de zitting via de reclassering en dat mag inderdaad. Het is toch
belangrijk dat hij zijn versie van het verhaal kan verdedigen en het is in dit geval wel
raadzaam een advocaat te nemen. Die kan je man zeker helpen. Succes.

Anoniem, 27-06-2015 13:11 #306
Hallo
inmiddels word ik nu 9 jaar mishandeld, onderdrukt, onder extreme dwang gedwongen tot handelingen waar ik geen nee op durf te zeggen door angst om eigen leven en mijn 3 kinderen. het is de vader van mijn kind maar heb nooit samengewoond omdat hij ook getrouwd is. aangifte heb ik 6 jaar geleden gedaan en hij is veroordeeld destijds, daarna vrij snel met mishandeling doorgegaan. slaan gebeurt zowel met vuisten, voeten en voorwerpen met bedreigingen vooraf dat ik moet hopen dat hij mij niet doodmaakt. zelfs met een pistool op mijn hoofd hij bedreigt niet alleen mij maar ook mijn zoon en dochter dat hij hun ook wat zal doen slaan en dit alles doet hij ook met ons jongste kind op mijn arm dus kan verwonden zowel mijn andere kinderen hij nu ook mijn dochter al aan de kant duwt. een vriend ook bedreigd dat hij hem in zijn huis moet laten om mij te pakken anders… een vriendin geschopt omdat ze me wou helpen. meerdere getuigen gehad van verschillende mishandelingen. heb vele malen politie gebeld om hem uit mijn huis te krijgen heb code bij de politie om binnen zoveel minuten te reageren heb een afspraak voor aangifte gedaan en aangezien ik dagen moest wachten tot ze tijd hadden niet meer durven te doen na het vele denken eraan. ik en mijn gezin zijn zo bang dat we nachten niet slapen omdat hij kan komen hij heeft de deuren al vaak ingeslagen en mijzelfs ingebroken in mijn huis en in mijn slaap mij wakker heeft geslagen ik ben bang voor mijn leven en durf de straat niet zonder begeleiding meer op laatste mishandeling ongeveer 3 weken geestelijk ben ik al zo aangedaan dat ik inmiddels niet meer normaal kan fuctioneren, heb zelf een einde aan mijn leven willen maken ook ben ik bang dat hulpinstanties mij mijn kinderen afneemt omdat ze straks zeggen dat ik mijn kinderen niet kan beschermen daarom durf ik niet bij hen aan te kloppen. om niet van mijn leven beroofd te willen worden hoop ik op mijn veiligheid door hem toch weer tot een rechtzaak te brengen aangezien ik geen fouten mag maken dat hij snel vrij kan komen als dat al lukt want hij zal mij koste wat kost uit de weg nu willen hebben. tevens begeeft hij zich in het criminele circuit van drugs wapens en wie weet wat nog meer en is een goede bekende van de politie zei moeten hem zelfs benaderen met minstens 2 politiewagens is mijn angst niet ongekend.hij onderdrukt ons zodanig dat hij als zei 18 is haar ook wil gaan gebruiken zegt hij voor criminele activiteiten door middel van angst. ik ben slachtoffer maar heb het verstand nog wel en moet en zal mijn kinderen beschermen.alstublieft vertel mij of ik hem kan aanklagen of hoe en wat ik nu moet doen help ons nu het nog kan en ik wil niet dat hij dit een ander aan kan doen nog want ik weet zeker ik ben niet de enigste maar ik sta nu op en hoop op een goed eind wachtend op reactie Reactie infoteur, 29-06-2015
Hallo NN
De enige manier is om van alles aangifte te doen en dat ook iedere keer doen. Je kan ook een dossier bijhouden van alle dingen die hij flikt en doet zodat je dat bij en aangifte ook allemaal kan vertellen. Iedere aangifte die je niet doet is zonde. Uiteraard de man nooit van zijn leven meer in je woning toelaten en direct de politie bellen als hij er is of al in de straat is. Probeer een straatverbod geregeld te krijgen zodat ze nog eerder kunnen ingrijpen. Als je al eerder aangifte hebt gedaan kan je ook een beroep doen op slachtofferhulp dus praat met hen en vraag hen je te helpen. Je moet gewoon van dat heerschap af en dat zo snel mogelijk maar je kan dat alleen zelf doen en wat voor ellende ook maar nooit meer in je woning met die vent. Alle sms, apps, gedragingen, alles verzamelen en tzt aandragen zodat
je ook nog aangifte kunt doen van stalking. Als het kan, neem ook een advocaat, die helpt je beslist ook verder. Ik wens je sterkte

Roelina, 26-06-2015 12:50 #305
Hallo
Ik heb mijn vriend aangegeven bij de politie. Hij heeft huis en contact verbod gekregen. Maar wij hebben inmiddels met elkaar gepraat en zijn weer bij elkaar. Nou wil ik dus dat hij geen huis en contact verbod meer heeft. Maar nou wil de reclassering het verbod gaan verlengen. Hij heeft al 10 dagen verbod gehad en is verlengd met 18 dagen. Maar hij is inmiddels al in huis geweest en daar is hij voor opgepakt. En daarom wil de reclassering het ook verlengen omdat hij in huis is geweest. Maar mijn vriend heeft toestemming van mij gekregen om binnen te komen. Wat kan ik hier aan gaan doen om de straf over te laten zetten naar een geldboete? Reactie infoteur, 26-06-2015
Hallo Roelina
Wat je zou kunnen doen is een brief schrijven dan wel samen met hem een afspraak maken bij de reclassering en het verzoek indienen de straf om te zetten of kwijt te schelden. Echter houd er wel rekening mee dat je geloofwaardigheid enorm daalt want je bent niet de enige die weer aanpapt met een vriend die nu weer lief is. Stel hij gaat later toch weer in de fout dan hoef je niet meer te rekenen met snelle acties uiteraard. Bedenk je dus heel erg goed en houd er rekening mee dat de reclassering of rechtbank niet gecharmeerd is met dit soort handelingen van een slachtoffer. Denk aan je toekomst.

Sanne, 25-06-2015 14:08 #304
Hallo,

In 2013 ben ik (toen 17 jaar) geslagen door mijn toenmalige vriend (toen 20 jaar) en heeft hij mij een aantal uur op mijn kamer bedreigd met een mes én ook nog mijn laptop, telefoon, en andere belangrijke dingen kapot gemaakt. Volgende week komt de zaak dan eindelijk voor, maar ik ben bang dat hij hiermee wegkomt omdat er geen bewijs is voor mishandeling en bedreiging, er was immers niemand bij, alleen hij en ik. Die nacht heb ik de politie kunnen bellen omdat een huisgenoot plots thuiskwam en mijn exvriend is die nacht nog opgehaald. De politie heeft wel foto's gemaakt van alle kapotte spullen en de messen die op de grond lagen (en heeft deze in beslag genomen ).

Hoe kan ik ervoor zorgen dat hij hier niet mee weg komt? Ik snap dat vernieling niet te ontkennen valt aan alle kapotte spullen, maar wel mishandeling en bedreiging, er waren immers geen getuigen en ik had geen letsel (hij sloeg met vlakke hand zodat ik geen blauwe plekken kreeg). Reactie infoteur, 26-06-2015
Hallo Sanne
Helaas Sanne, jij persoonlijk kunt niets meer doen om de zaak nu nog te beïnvloeden.
Als de zaak voor de rechter komt zullen alle feiten aan bod komen en zal bekeken worden
of het wel of niet bewezen kan worden. Gelukkig zijn er foto';s gemaakt en zijn er messen
in beslag genomen dus wat dat betreft is verzameld wat men kon verzamelen. Het is nu echt afwachten wat er op de rechtbank allemaal blijkt en aan de hand daarvan zal de rechter bepalen welke feiten bewijsbaar zijn en en strafmaat bepalen. Sterkte

Amk, 25-06-2015 13:50 #303
Beste,
Wat zou de straf zijn als je in een opwelling samen met een vriend een man bedreigd hebt na een woordenwisseling en 1 x achter op zijn hoofd heb geslagen. Er ontstond een woordenwisseling in de tram, bij het uitstappen was er wat geduw en getrek en de man deelde een klap uit aan mijn vriend. In alle boosheid (zonder na te denken dus) renden wij achter hem aan en toen heb ik de man 1 klap uitgedeeld van achteren. De man viel en was bewusteloos geraakt. Hierop zijn wij direct weggerend, maar er waren wel wat getuigen van dit alles. Wat voor straf kunnen wij verwachten? ps: ik word nu ook onderzocht voor een ander geweldsdelict (waar ik absoluut niet schuldig aan ben). Reactie infoteur, 26-06-2015
Hallo Amk
Het is overduidelijk dat je strafbaar bent voor deze handeling maar het is echt onmogelijk om aan te geven wat je straf gaat worden omdat dat van erg veel factoren afhankelijk is. Dat je al een onderzoek hebt lopen naar een geweldsdelict is zeker van invloed op de strafmaat, Het slachtoffer in bewusteloze toestand achter laten verdient ook al geen schoonheidsprijs. Het is echt een kwestie van afwachten Amk, eerst moet de zaak maar eens voor de rechtbank komen tenslotte. Uiteindelijk bepaalt de rechter of je wel of niet schuldig wordt bevonden en pas dan bepaalt hij de strafmaat.

Erik, 23-06-2015 14:37 #302
Hallo ik heb afgelopen vrijdag een opstootje meegemaakt, saillant detail:
De tegenpartij bleek later een ex vriendje en stalker (aangifte bij de wijkagent bekend) van de vriendin waar het feestje in de straat van gegeven werd. Hij was dus duidelijk op zoek… Maar ik moet eerlijk toegeven dat ik gedronken had en hem een klap heb verkocht. Zonder letsel verder een schrammetje denk ik. Hij bleef uitdagen dit door letterlijk te vragen of ik hem wilde slaan en tegelijkertijd met gebalde vuisten naar mij toe te blijven komen.

Na tussenkomst van politie is in overleg met de agenten besloten geen aangifte te doen. Hun reactie was dat zal een wellus nietus verhaal zou worden en zodoende de ene aangifte tegen de andere aangifte zou cancellen. Nu blijkt dat de ander wel aangifte heeft gedaan. Is het nu voor mij verstandig zelf een (tegen)aangifte te doen, of kan ik beter wachten totdat de politie contact met mij zoekt? Reactie infoteur, 24-06-2015
Hallo Erik
Als het goed is hebben die agenten dat gebeuren in hun rapportage gemeld en is het een en ander al bekend daar. Ik weet niet hoe je weet dat de ander nu wel aangifte heeft gedaan maar als dat zo is dan moet je zeker tegen aangifte doen. Je zou eens kunnen bellen met de agent waarmee je gesproken hebt op dat feestje en die besloten heeft geen aangifte op te nemen. Wellicht kan je dat bij hem doen.
Als je wacht tot de politie zich bij je meldt moet je, als je verhoord wordt, gelijk aangeven dat je dan alsnog aangifte tegen de andere partij doet. Het zou ook heel goed zijn als je zelf met een getuige komt want ik neem aan dat menigeen daar getuige van is geweest. Zij kunnen dan verklaren hoe zeer die persoon het een en ander heeft opgezocht.

Pieter, 18-06-2015 23:53 #301
Hallo,

Mijn zoon heeft een aantal weken geleden samen met wat vriendjes een filmpje gemaakt van een stoeipartij. Dit hadden zij met ze alleen afgesproken om dit te doen. Nu heeft 1 van zijn vriend tijdens een stoeipartij letsel opgelopen. Mijn zoon heeft deze jongen niet aangeraakt en ook niet gefilmd. Deze jongen heeft aangifte gedaan bij de politie. Nu loopt er dus ook een aanklacht tegen mijn zoon, terwijl hij niks heeft gedaan en het alleen een stoeipartij betreft. Volgens de politie is mijn zoon medeplichtig. Klopt dit en wat kan ik hier verders aandoen? Mijn zoon is zich van geen kwaad bewust. (Ik heb het hier over kinderen van 13 en 14 jaar oud) Reactie infoteur, 22-06-2015
Hallo Pieter
Ik heb je verhaal gelezen maar neem van mij aan dat er meer aan de hand is als de politie onderzoek doet. Als er sprake geweest zou zijn van een stoeipartij die ook nog afgesproken is dan is er namelijk zeer zeker geen sprake van mishandeling en kan er geen aangifte gedaan worden, immers alle opzet ontbreekt. Het gaat dan om een ongelukje. Ik zou zoonlief nog maar eens in de ogen kijken en met hem samen beslissen wat de beste manier is om er uit te komen. Zeker is hij verdachte van medeplichtigheid als hij bij de groep was die de aangever heeft mishandeld. De politie zal nu uit de verhoren van de verschillende jongens moeten zien uit te maken wie wel of niet de dader is van een en ander. Mochten zij er niet uit komen dan zouden ze alle jongens een verbaal kunnen maken ter zake openlijke geweldpleging en dan telt de hele groep als verdachte. Je kan niets doen dan je zoon op het hart drukken dat hij gewoon de waarheid vertelt of als hij dat niet van plan is dat hij dan geen enkele verklaring aflegt, hij is dat niet verplicht namelijk. Let wel, ik ze niet dat het verstandig is om te zwijgen, hij weet zelf het beste wat er gebeurd is dus hij zal ook de keus moeten maken wat hij er mee doet. Overigens zijn ze minderjarig en zal
het geen vaart lopen. Sterkte

Sandra, 18-06-2015 11:28 #300
Hoe kom ik erachter dat een aangifte van mishandeling in behandeling is genomen door de politie? Ik woon namelijk in een dorp en degene waar ik de aangifte tegen heb gedaan zit in het dorp bij de vrijwillige brandweer. Ik heb het vermoeden dat de politie de aangifte niet in behandeling wil nemen omdat brandweer en politie in dit dorp erg nauw met elkaar samen werken en zij hun vingers hier niet aan willen branden. Maar wat zijn mijn rechten? Moet ik het maar laten zitten omdat ik niet de juiste mensen ken? Tijdens het opnemen van de aangifte had de politie nog wel een advies en dat was om te gaan verhuizen. Dat zijn we uiteindelijk ook van plan want na alle jaren getreiter zijn we het echt wel zat maar het blijft mij dwarszitten dat iemand wegkomt met mishandeling. Ik durf hier de deur niet meer uit, terwijl zij prinsheerlijk iedere dag voorbij komen wandelen. Reactie infoteur, 18-06-2015
Hallo Sandra
Als je officieel aangifte hebt gedaan dan kan het nimmer zo zijn dat de politie dat niet in behandeling wilt nemen, zij zijn dat namelijk verplicht. Ik neem aan dat het gaat om een eenvoudige mishandeling en tja, hoe erg dat ook is, maar daar kan best een enorm lange
tijd overheen gaan voordat je er iets van hoort, soms zelfs ruim langer dan een jaar na de aangifte. Dat is nu eenmaal zo. Om een vinger aan de pols te houden hoe ver het nu is met de aangifte kan je een beroep doen op het bureau slachtofferhulp of bij de politie maar beter nog gelijk bij de officier van justitie bij de rechtbank waaronder je gemeente valt. Zij laten je dan weten hoe ver de zaak is. Dat de mensen nog steeds voorbij lopen komt omdat op eenvoudige mishandeling geen aanhouding buiten heterdaad mogelijk is. Vraag gerust na dus.

Anoniem, 17-06-2015 22:00 #299
Ik ben 16 jaar ik werd door iemand bedreigd omdat ik 'hey alles goed' tegen zijn vriendin zei. Ik heb hem geslagen en er is mischien iets met zijn tand nu. Wat zouden de gevolgen kunnen zijn als hij aangifte zou doen? Reactie infoteur, 18-06-2015
Hallo NN
Als hij aangifte doet en de zaak in behandeling wordt genomen dan zal je een uitnodiging krijgen om naar het bureau te komen voor het afleggen van een verklaring. Eventueel krijg
je gelijk een schikkingsvoorstel waarbij je de straf gelijk hoort en daar kan je al dan niet genoegen mee nemen. Als de zaak bewezen wordt en je schuldig wordt bevonden dan kan je een straf krijgen bv naar bureau halt, geldboete, schade betalen of whatever. Je bent minderjarig en mocht je bij veroordeling een strafblad krijgen dan vervalt dat als je 18 wordt.

Johanna, 15-06-2015 22:01 #298
Afgelopen zaterdag zag ik dat het dekzeil, dat de buurman langs de gezamenlijke afscheiding tussen zijn afdak en het schuurtje had gespannen, was losgeraakt. Door de harde wind klapperde het behoorlijk tegen onze Leilindes die daardoor werden beschadigd. Over de afscheiding heen heb ik toen aan de buurman gevraagd of hij dit dekzeil vast wilde maken. De buurman deed alsof hij niks hoorde en wilde naar binnen te gaan. Ik zei toen dat als hij het niet vast zou maken ik een stuk van het dekzeil af zou knippen zodat het niet meer tegen de Leilindes zou klapperen. Daarop draaide hij zich om liep naar de schutting, stond op een verhoging waardoor hij op borsthoogte over de schutting stond. Hij haalde uit en ik kreeg een fikse stomp tegen mijn borstkas en trok de schaar uit mijn hand. Ik verweerde me door hem een tik terug te geven maar dat was niet hard want ik kwam net met mijn hoofd boven de schutting uit. Daarop haalde de buurman een tweede keer uit en gaf mij een hele harde stomp recht op mijn hoofd.( de buurman is anderhalf keer mijn lengte) Ook gebaarde hij tot twee keer toe met de punt van de schaar zeer agressief naar mijn richting. Even voelde ik mij dizzy maar heb vrij kort daarna de politie gebeld. De politie heeft mijn hele verhaal (vijf jaar ellende met deze buurman) aangehoord en een foto gemaakt van mijn bril die door de klap ontzet was en ook een foto van mijn beschadigde neus. Vandaag ben ik naar mijn huisarts geweest omdat ik pijn had aan mijn borstbeen ook tijdens het ademhalen. De stomp was ook tegen mijn borst gegaan waar ik vijf jaar geleden aan geopereerd was vanwege borstkanker. De huisarts heeft mijn medische gegevens op papier gezet en aan mij mee gegeven zodat ik die aan de politie kan overhandigen. Ik weet nu niet goed of ik er goed aan doe om aangifte van mishandeling te doen bij de politie. De buurman heeft nl. al aangifte gedaan omdat hij zich bedreigd zou hebben gevoel door mij. Ik had uitsluiten gedreigd om een stuk van het dekzeil af te knippen als de buurman het niet vast zou maken, meer niet, niet eens hem persoonlijk bedreigd.
Wat adviseert u mij? Reactie infoteur, 16-06-2015
Hallo Johanna
Het feit dat de buurman al aangifte tegen jou heeft gedaan maakt het juist erg belangrijk dat jij aangifte tegen hem doet. Je hebt immers de politie al gebeld en over de vloer gehad, die hebben foto';s gemaakt van je bril en je hebt een medisch rapport van je huisarts dus laat de aangifte op papier zetten en dan kan je gelijk vertellen wat er precies gebeurd is en hebben ze gelijk jouw verklaring op papier. Nu weet ik niet of er nog getuigen zijn en zoniet dan zal het wellicht afgedaan worden als sepo maar aangifte doen blijft belangrijk. Succes.

Willem Apel, 01-06-2015 22:33 #297
Zojuist ben ik, een 15-jarige jongen, mishandeld door twee mannen, die in de auto zaten. Ik ging van school naar huis fietsen, waarna opeens een auto voor me tot stilstand kwam en plotseling twee mannen uitkwamen en me ook beiden mishandelden.
Nadat de daders me vuisten, klappen en schoppen hadden gegeven, gingen beiden op de vlucht met de auto. De daders lieten me met een gebroken neus op de stoep achter, waarna ik gelukkig door andere aardige mensen wel geholpen ben. Ik begreep niet waarom ik ben mishandeld en ben inmiddels nog steeds in shock. Dit heeft me een gebroken neus gekost, terwijl ik NIETS heb gedaan. Dat maakt me zo woedend. Dit heeft me behoorlijk geraakt en heeft mijn visie op het leven doen veranderen. Ik heb gehoord dat er hiervoor een vergoeding is, maar ik weet als 15-jarige jongen niet waar ik me kan inschrijven voor een vergoeding. Ik heb echter niet de kenteken van de dader. Aldus weet ik niet wie de dader is en ik kan het me niet meer goed herinneren Reactie infoteur, 03-06-2015
Hallo Willem
Ik neem aan dat je aangifte hebt gedaan bij de politie, dat is sowieso een must als je voor een vergoeding in aanmerking wenst te komen. Tevens moet je ook wel getuigen hebben want als je helemaal alleen staat zonder getuigen dan kan je geen beroep doen op het Schadefonds geweldsmisdrijven. Dat is een fonds die wel eens uitkeert in zo'n geval en bij ernstig letsel. Je kan dat allemaal nalezen op hun site: https://schadefonds.nl/aanvraag-indienen/ik-ben-slachtoffer/zinvol-slachtoffer
Sterkte Willem

Anoniem, 01-06-2015 03:18 #296
Hallo, Ik ben nu aangeklaagd voor een mishandeling, waarbij ik niet heb meegedaan maar wel bij betrokken was omdat ik de auto bestuurde waar de daders in zaten. Wat zijn mijn gevolgen nu…? Reactie infoteur, 03-06-2015
Hallo NN
Tja, dat is een vraag die ik niet kan beantwoorden want ik ken de zaak niet en
weet ook niet wat er gebeurd is. Als er sprake is van meerdere daders dan kan er sprake zijn van openlijke geweldpleging en daar ben je dan aan medeplichtig. Als je in de auto gezeten hebt en het zou gaan om een eenvoudige mishandeling dan kunnen ze je niet aanklagen voor mishandeling. Als de politie je verhoort hoor je wel wat de aanklacht precies is en kan je overwegen wel of niet een verklaring af te leggen. Nu al overzien wat de gevolgen worden is nog onmogelijk.

Vinny, 31-05-2015 17:02 #295
Hallo mijn zoontje is aangevallen door de vader van een vriendje. Eerst verbaal waarna mijn zoontje is gevlucht in de cafetaria. De vader is er achter aan gegaan en heeft hem op de grond gegooid tot 2 keer toe hier zijn camera beelden van en 1 getuige. Mijn zoontje heeft geen zichtbaar letsel overgehouden. Wijkagent is er bij geweest kende de dader heeft met hem gesproken. Mij werd verteld omdat er geen letsel was dat aangifte geen zin had. Mijn vraag is heeft het zin om aangifte te doen? De wijkagent had meer met de dader te doen dan mijn zoontje. Reactie infoteur, 03-06-2015
Hallo Vinny
De wijkagent heeft net niet bepaald tactisch gebracht inderdaad want hij mag niet eens adviseren geen aangifte te doen, hij is zelfs verplicht een aangifte op te nemen als jij dat wenst. De aangifte en de beelden worden dan bekeken en dan wordt de ernst ingeschat en wordt besloten of wel of geen vervolging plaats vindt. Zijn optreden is dus wel erg kort door de bocht, zeker als ik lees dat hij de verdachte ook nog kent. Hij schat even de impact die het op je zoon heeft helemaal fout ingeschat. Je kan dus alsnog aangifte doen om te zien of er wel of niet vervolgd wordt dan wel ook een klacht indienen tegen de wijkagent.
Mishandeling hoeft niet altijd zichtbaar letsel op te brengen, er zijn ook vele voorbeelden
van geestelijke mishandeling om maar wat te noemen. Sterkte Vinny

Anoniem, 27-05-2015 14:48 #294
Hallo, ik ben 5 maart aangevallen en mishandeld door een schoonzus in een supermarkt.
Ik heb aangifte gedaan en dit werd omschreven als een eenvoudige mishandeling, ik had iets aan mijn pees in schouder, mijn haren zijn eruit getrokken en had een kale plek op mijn hoofd, wondje in gezicht en ze had mijn oorbel uit mijn oor getrokken.
Nu heeft zij mij aangegeven omdat ik haar! mishandeld zou hebben en werd ik verhoord en word er gezegd, ja waar twee kijven hebben twee schuld, omdat ik me verweerd heb en haar ook bij de haren heb gepakt… staat zij nu in haar recht? er zijn problemen omtrent mijn broer en zij en mijn ouders geweest waar ik in het bij betrokken werd door hun, niet mijn ouders maar door hun 2, en het nu word afgedaan als een familie ruzie heb ik het idee… ik liep gewoon boodschappen te doen en heb mijn neefje gedag gezegd en ben verder gegaan, daarna kwam mijn broer de winkel in om te vragen wat er was en waarvoor dit allemaal zo moest en heb hem uitgelegd waarom ik niet meer wilde komen en dat ik haar achterbaks vind, hij is weggegaan op een normale manier en hebben nog dag gezegd en daarna kwam zij de winkel binnen om te zeggen dat ik haar achterbaks had genoemd en dat ik niks waard was ik heb haar toen gezegd dat ik haar minder als een hap stront vond en daarachteraan lui varken… zij werd hier zo kwaad om dat ze me aanvloog, ze is twee koppen groter en twee keer zo "gezet" zal ik maar zeggen… ik heb een doktersverklaring, bewakingsbeelden en foto's van de verwondingen en getuigen van de winkel.is het mogelijk dat hier dus niets aan gedaan word? en ik machteloos sta? ik heb mij voorgenomen als dit het geval is een advocaat in te schakelen en dit verder aan te vechten, maar kan dit nu allemaal zo maar, dat het is van waar twee kijven hebben twee schuld? ik hoor het graag van u Reactie infoteur, 29-05-2015
Hallo NN
Uiteraard is dat lastig te beoordelen en ik kan alleen wat algemene opmerkingen maken.
Ik begrijp uit jouw verhaal dat jij niet begonnen bent met de mishandeling… maar, het probleem is om dat te kunnen bewijzen. Als bewezen kan worden dat zij daadwerkelijk is begonnen met de mishandeling en jij je daarna verweerd hebt tegen haar aanval dan
is zij verdachte voor de mishandeling en jij kunt je beroepen op noodweer. Blijkt echter nergens uit wie begonnen is en op een camera zie je alleen twee vechtende dames dan
praten we over mishandeling over en weer. Hoe oneerlijk ook als je niet begonnen bent maar zonder getuigen of bewijs kan de mishandeling niet bewezen worden althans, de zaak wordt geseponeerd of erger, beiden een proces-verbaal ter zake mishandeling.
Het is dus van enorm belang dat duidelijk zichtbaar is dat de andere dame begon, is dat niet duidelijk dan sta je voor een groot deel machteloos. Je moet in ieder geval zonder meer aangifte tegen haar doen en duidelijk aangeven dat er getuigen zijn en bewakingsbeelden. Er kan dan bekeken worden of het zinvol is de zaak voor de rechter te brengen.
De opmerking van waar twee kijven hebben twee schuld is een ongenuanceerde kwalijke
opmerking van die behandelende politieman, dat slaat uiteraard nergens op en is kwalijk, immers hij/zij hoort onafhankelijk te zijn en dient iedere aangifte serieus te behandelen.
Uiteraard kan je altijd een advocaat inschakelen dan wel een vinger aan de pols houden via bureau slachtofferhulp.

Rebvc, 26-05-2015 00:37 #293
Eind 2013 heeft mijn toenmalige dronken vriend mij mishandeld. gevolg ernstig letsel. nu bijna juni 2015 is de zaak nog steeds niet voorgekomen. Hoe lang moet ik nog wachten? Reactie infoteur, 29-05-2015
Hallo

Tja, dit is Nederland ten voeten uit, niet in staat om zaken binnen een normale termijn af
te handelen en geen respect voor de slachtoffers. Zaken liggen soms meerdere jaren
voordat ze voorkomen en hoe schandelijk ook, je kan het niet veranderen en moet afwachten.
Je zou een brief kunnen schijven naar de officier van justitie die de zaak behandeld dan wel
naar de rechtbank. Mogelijk dat zij de stand van zaken kunnen meedelen en kunnen zeggen
wanneer de zaak op de rol staat.
Het is een aanfluiting maar daar ben je helaas niet mee geholpen.
Sterkte

Bekri, 25-05-2015 23:21 #292
Beste,
Mijn zoon (13) is een maand geleden op straat (van achter) flink geklapt op zijn hoofd door een 16-jarige jongen, waardoor mijn zoon op de grond is terecht gekomen en is flauwgevallen. Hieraan had hij destijds een open lip, schaafwonden, blauwe plekken en een gebroken bril overgehouden.
Aanleiding is het volgende. Mijn zoon was met zijn vriend in de mediamarkt. Op dat moment kwam een groep jongens binnen, waarbij één van die jongens opeens zijn geld kwijt was (achteraf wel gevonden) en beschuldigde mijn zoon ervan zijn geld te hebben gestolen! Mijn zoon ontkende dat natuurlijk en vertrok naar huis. Precies voor ons huisdeur werd mijn zoon ineens flink geslagen door de broer van één van die jongens. Wij naar de ouders toe om verhaal te halen en een vergoeding voor de bril te vragen, helaas zonder resultaat. Integendeel, familie en vrienden werden opgetrommeld (stuk of 20 man) zij maakten het verhaal ineens anders door te roepen dat hun zoon niets heeft gedaan en zowat de hele familie begon te roepen dat ze allemaal ooggetuigen waren, wat absoluut niet het geval was. 20 vs 2 dus we voelden ons machteloos en hebben daarom geen aangifte gedaan. We waren bang dat de zaak op niets zou uitlopen, omdat de tegenpartij beweert allemaal ooggetuigen te hebben, waarvan wij weten dat dit niet waar is.

Hoe denkt u dat zo een zaak beoordeeld wordt? Kan ik in dit geval nog aangifte doen en is dat verstandig? Het knaagt nog steeds aan me dat mijn kind zomaar door een 16-jarige is geslagen. Reactie infoteur, 29-05-2015
Hallo Bekri

Uiteraard kan je altijd nog aangifte doen, dat is geen enkel probleem. Zaak is wel dat U dan een medisch rapport van de huisarts meeneemt en een schademelding van de bril. ( foto of iets dergelijks ) Het probleem ligt gewoon in de bewijsbaarheid van die mishandeling. Als Uw zoon geen enkele getuige heeft, er geen toevallige bewakingsbeelden zijn of enig ander bewijs voorhanden is dan is de kans dat de mishandeling in behandeling wordt genomen inderdaad zeer klein.
Echter le te laten afschrikken door wat gegil van 20 minder sociale types is niet bevredigend, dat begrijp ik zeker. Als U zeker weet dat er geen ooggetuigen zijn dan
kan zich tenslotte ook geen ooggetuige melden, deze zal namelijk toch bereid moeten zijn een verklaring bij de politie af te leggen. Het hangt en staat om de bewijsbaarheid.
Succes

Anoniem, 14-05-2015 23:14 #291
Bestaat er zoiets als een verjaringstermijn voor het doen van aangifte van mishandeling? Er zijn getuigen, een onbekende dader, zichtbaar lichamelijk letsel overgehouden en doktersbehandeling. Het voorval is ruim een jaar geleden gebeurt op 16 feb 2014 Reactie infoteur, 20-05-2015
Hallo NN
Voor alle strafbare feiten geldt inderdaad een verjaringstermijn en als die verlopen is dan kan er geen aangifte meer gedaan worden. De termijn is afhankelijk van de straf die op een feit gesteld is en op eenvoudige mishandeling staat maximaal 3 jaren gevangenisstraf en dat betekent dat de verjaringstermijn dan 6 jaar is. Op zware mishandeling staat 4 jaar en ook dan is de termijn dus 6 jaar. Mocht er sprake zijn van een strafbaar feit met een gevangenisstraf van, eer dan 3 jaar dan wordt de verjaringstermijn 6 jaren maar in het geval van mishandeling is dat dan alleen als de mishandeling de dood ten gevolge heeft.
Ik hoop je vraag zo beantwoord te hebben.

Henk, 04-05-2015 13:53 #290
Heb 1.5 jaar geleden een drogeklap uitgedeeld in de kroeg aan iemand die vervelend deed tegen mijn vriendin. De beste man is vervolgens de kroeg uitgezet ivm drugsbezig.
Zelf kreeg ik na een aantal weken verzoek om me te melden op het politiebureau.
Heb dit gedaan en heb de bewuste klap ontkend. De beste man en zijn vriendin hebben de klap gezien en dit bij de politie gemeld middels een verklaring. 2 vs 1 dus.
Nu ruim een jaar later wordt mij verzocht ruim 700 euro over te maken en dan is de zaak gesloten, Kan ook niet betalen maar dien dan voor te komen. Wat is uw advies?
Betalen of naar rechtbank? Reactie infoteur, 05-05-2015
Hallo Henk
Dat is een logische vraag maar een erg moeilijk antwoord. Ik ken de details niet van het
proces-verbaal maar stel dat er getuigen zijn die een verklaring hebben afgelegd dan zal je hoe dan ook veroordeeld worden. Ontkennen in zo'n geval is niet handig want je had ook kunnen verklaren wat de aanleiding was, wat het voor een persoon was en dat soort dingen. Om er op de rechtbank, als het voor komt, op terug te komen is wat laat maar aan de andere kant zou een rechter er gevoelig voor kunnen zijn en een wat lagere straf geven.
Tja, daar staat dan tegenover dat betalen van €700,00 alles oplost dus wat ik wil zeggen is dat het een kansspel is. De zaak laten voorkomen zou ook een hogere boete kunnen opleveren, koffiedik kijken Henk.

Bianca, 01-05-2015 01:09 #289
De ex vriend van mijn vriendin heeft haar keel dicht geknepen. Hy heeft op whatsapp aangegeven naar haar toe dat hy dit niet had moeten doen. Ze heeft dit bewaard. Er zijn geen getuigen van deze mishandeling. Hy heeft een strafblad. Kan hy vervolgd worden? Reactie infoteur, 02-05-2015
Hallo Bianca

Als er geen getuigen zijn dan is het haar woord tegen zijn woord. Alle daarnaast aangedragen bewijzen zoals sporen in de hals ( liefst vastgelegd per foto of via medisch rapportje van de huisarts ) alsmede zo'n app waarin hij aangeeft dat hij dat niet had moeten doen, kunnen wel tot een vervolging leiden dus als ze aangifte doet en dergelijke bewijzen kan aandragen dan kan hij zeker vervolgd worden.

Anoniem, 26-04-2015 21:43 #288
Ik heb een vraag; ik heb twee jaar een relatie gehad in die relatie ben ik meerdere malen mishandeld en verkracht. mijn ex is hiervoor in behandeling geweest. ik ben bij sommige gesprekken aanwezig geweest en heb ook een kopie van de gesprekken gehad die liggen bij mijn ex en ik krijg ze niet van hem. Nu is het uit met mijn ex en besef ik eigenlijk wat hij heeft gedaan en heb ik een melding gemaakt bij de politie. omdat ik geen bewijs heb heb ik geen aangifte gedaan. Nu heb ik zijn behandelaar gebeld met de vraag of ik de papieren kan krijgen van de gesprekken waar in aanwezig bij was. Ze gaat het uitzoeken maar ik heb nog geen antwoord terug gekregen. Nu is mijn vraag heb ik hier recht op want dan kan ik een aagifte gaan doen en wordt mijn ex gestraft voor zijn daden. Reactie infoteur, 28-04-2015
Hallo NN
Mishandeling en verkrachting binnen een relatie is lastig, zeker als je geen bewijs in handen hebt. Ik weet niet wat voor behandelaar het precies was maar de vraag is niet zo zeer of jij er recht op hebt, de vraag is of die behandelaar je dat mag geven in verband met zijn beroepsgeheim. Je bent niet degene die behandeld is maar je was er bij aanwezig en dan heb je niet zomaar recht op die "medische" gegevens. Mocht die behandelaar je dat wel geven dan heb je voldoende bewijs in handen. Mogelijk heb je zelf ook over de mishandelingen en verkrachtingen gesproken met huisarts, psycholoog of zo… een medisch rapport van je eigen behandelaar kan je wel opvragen en gebruiken. Succes.

Meike, 23-04-2015 17:20 #287
Hoi, graag zou ik de volgende vraag willen voorleggen, zonder in details te treden, want anders wordt het te ingewikkeld.
Stel iemand beschuldigt een ander van een strafbaar feit. Naast deze verklaring is er ook nog steunbewijs voor dat strafbare feit, ECHTER dit steunbewijs past ook in de ontlastende verklaring van de verdachte. Hoe zou een rechter hiermee om moeten gaan? Is er genoeg bewijs of niet? Groeten Meike. Reactie infoteur, 26-04-2015
Hallo Meike
Tja, dat is een lastige vraag omdat ik de feiten niet ken natuurlijk. Een rechter zal een oordeel moeten vellen of een feit wel of niet bewezen is. Als er, zoals jij dat omschrijft, verklaringen liggen die ontlastend zijn aan één kant en belastend aan de andere kant dan kan ik me voorstellen dat de rechter in twijfel komt en dan volgt er vaak een vrijspraak dan wel een
ontslag van rechtsvervolging. Er is dan gewoon gebrek aan bewijs inderdaad.

Hendrik-Jan, 12-04-2015 08:57 #286
Goedemorgen infoteur,
Ik zit met een kwestie waarover ik graag Uw mening zou krijgen.
Gisteren, zaterdag 10 april, heb ik een brief ontvangen van de politie van mijn woonplaats waarin ik word verzocht om te "verschijnen aan het bureau om te worden gehoord over eenvoudige mishandeling, gepleegd op 1 januari 2010 te… (mijn woonplaats).
Er is dus iemand die aangifte tegen mij heeft gedaan vanwege het van het plegen van een "eenvoudige mishandeling".
Echter, op de datum die in de uitnodiging vermeld staat, en waarop ik het feit gepleegd zou hebben bevond ik mij niet in mijn woonplaats (plaats delict) maar verbleef ik (aantoonbaar) in Birmingham, Engeland. Hierover wil ik U de volgende vragen voorleggen:
1:Is de datum en plaats waarop en waar het delict plaats gevonden zou hebben bindend zoals vermeld in de uitnodiging voor verhoor?

2: Kan deze kwestie door de (aantoonbare) onjuistheid/leugen in de verklaring van de "tegenpartij" van tafel geveegd worden, of mag de andere partij alsnog terugkomen op de afgelegde verklaring en eventueel een andere datum laten vermelden in een nieuwe aangifte?

3: Maakt de tegenpartij eigenlijk enige "kans van slagen" (m.a.w. mag of moet ik vrezen dat er alsnog tot vervolging wordt overgegaan, ondanks het feit dat datum en plaats delict aantoonbaar niet kloppen)
Alvast mijn hartelijke dank voor Uw antwoord. Reactie infoteur, 15-04-2015
Hallo Hendrik Jan
Het is nu even de vraag of er een fout is gemaakt in de uitnodigingsbrief dan wel in het
nog op te maken proces-verbaal. In dat eerste geval is er gewoon sprake van een vergissing en dien je toch gehoord te worden voor mishandeling. Echter, als je officieel gehoord wordt over de dag 1 januari en jij kan aantonen dat je in niet eens in Nederland was dan heb je een alibi en kan je nooit vervolgd worden voor de mishandeling.
Mocht er een discussie ontstaan over de datum en het tijdstip dan wordt een en ander
weliswaar iets twijfelachtiger in de verklaring van de aangever natuurlijk. Wat betreft "van tafel vegen" daar is pas sprake van als het kant en klare proces-verbaal klaar is en er
dan nog die fout in staat, dan wordt de mishandeling verder niet behandeld. Hoop dat je
zo je antwoord hebt.

Marcel, 28-03-2015 07:25 #285
Heb twee jaar geleden iemand een klap gegeven was e zwaren mishandling heb toen. 240 taakstraf heb took 13000 euro betaal was klaar denk je zie die jongen gewoon zij ding doen boodschapen doe him rij in zijn auto denk gelukig niet due nu is hij een civierecht begonen sta er een deurwarder voor deur word were aangeklaagt lekker zeg niemand help me nu heb klap gegeven dus geen atvocaat help me nu welkom in nederland Reactie infoteur, 29-03-2015
Hallo Marcel
Ik begrijp je laatste opmerking niet maar eenieder heeft de mogelijkheid een advocaat te nemen dus je kan dat doen en de civiele vordering dan aanvechten. Een slachtoffer heeft
zonder meer het recht een civiele vordering te doen en de redelijkheid daarvan wordt dan
bekeken. Een rechter zal wel bepalen of je wel of niet nog voor bepaalde schades aansprakelijk wordt gesteld. Succes

Tmt, 27-03-2015 02:10 #284
Hallo, iemand heeft tegen mij aangifte gedaan van eenvoudige mishandeling. Ik zou deze persoon getrapt hebben. Hiervoor heb ik 6 getuigen opgeroepen die hebben verklaard dat ik hem niet getrapt hebt. Het ''slachtoffer'' in dit geval heeft in zijn verklaring ook afgelegd en daarin heeft gezet dat hij niet heeft gezien dat ik hem getrapt zou hebben, het slachtoffer heeft ook 1 getuigen opgeroepen maar deze heeft in zijn getuigenis een heel ongeloofwaardig verhaal afgelegd die niet overeenkomt met het slachtoffer zijn verklaring en met de getuigen die voor mij hebben getuigd. Wat kan ik hiervan verwachten? En zou ik diegene die voor het slachtoffer heeft getuigd ook aangifte tegen kunnen doen omdat hij een verklaring heeft afgelegd vol onwaarheden? Reactie infoteur, 29-03-2015
Hallo Tmt
Omdat ik de zaak niet inhoudelijk ken, kan ik er uiteraard niets van zeggen. Het is puur
afhankelijk van de afgelegde verklaringen van zowel de aangever als jouw verklaring en
dan van de afgelegde getuigenverklaringen. Uit al die verklaringen moet duidelijk blijken
of je nu wel of niet nog steeds verdachte bent. Is dat wel zo dan kan de zaak leiden tot
een veroordeling als je door de rechter schuldig wordt bevonden. Blijft de zaak echter onduidelijk dan zal je er niet veel meer van horen en is het waarschijnlijk dat de zaak geseponeerd wordt. Je kan niet meer doen dan afwachten wat het OM beslist.
Aangifte doen tegen een getuige die volgens jou een verkeerd verhaal aflegt is niet mogelijk. Als zo'n getuige op de rechtbank een foutieve verklaring af legt en dat bewezen kan worden dan zal hij een proces-verbaal krijgen ter zake meineed maar dat regelt het om.
Afwachten dus Tmt

Abdel, 13-03-2015 15:27 #283
Hallo ik ben beveiliger en heb iemand laatst het club uitgezet. Ik had de man rustig vast en liep met hem richting de uitgang maar hij liet zich steeds vallen en sloeg om zich heen. En dit heeft hij meerdere malen gedaan. Het is me toch gelukt om hem bij de deur te zetten, maar dan laat hij zich weer vallen en gaat wild om zich heen slaan. Toen kwam er een collega helpen die geen beveiliger is maar die pakt hem toen bij zijn arm en probeert hem met mij samen op te tillen. Toen mijn collega hem bij zijn arm pakte en optilde brak de dronken mijn zijn arm. Mijn collega zegt dat hij hem alleen maar op tilde en niet te hard deed. Ik kan dat beamen. Ben ik de beveiliger dan ergens schuldig aan of mijn collega. Reactie infoteur, 13-03-2015
Hallo Abdel
Of je wel of niet schuldig bent aan een strafbaar feit wordt uiteindelijk pas bepaald door de rechter natuurlijk. Er is hier sprake van een man die dronken is, lastig is en derhalve de club wordt uitgezet. Bij het uitzetten breekt hij een arm en als de man daarvan aangifte zou doen dan is er zeker sprake van mishandeling. Ik ga natuurlijk niet met je mee dat de man rustig wordt vast gepakt en dan zijn arm breekt, dat kan je voor de rechter proberen maar ik geef je weinig kans. Ben liever eerlijk als het er op aan komt want ik neem toch aan dat er genoeg getuigen zijn die beamen dat de man lastig was en om zich heen sloeg. Mocht hij dus aangifte doen dan zijn jullie beiden verdachte van mishandeling en krijgen jullie de gelegenheid een verklaring af te leggen. Of uiteindelijk de rechter van oordeel is dat jullie strafbaar zijn is natuurlijk afwachten. Die collega zal zich moeten verantwoorden waarom hij zich met de zaak bemoeit, immers had jij als uitsmijter de man in je eentje al aan de voordeur zonder gebroken arm. Heeft de club geen camera's, die zouden een en ander duidelijker kunnen maken. Het zal dus gaan afhangen van de verklaringen die opgenomen worden en de feiten en omstandigheden. Het is ook maar de vraag of de man aangifte doet
dus wacht het af.

Jolanda, 10-03-2015 11:02 #282
Hallo

Heb een vraag zou ik nog aangifte kunnen doen van kindermishandeling ben nu 46 en ben vanaf me 10 tot 17 jaar mishandeld door me stiefmoeder. Geestelijk en lichamelijk heb daar ook blijvend letsel aan overgehouden.
Moet ik eerst alles op vragen bij artsen en psychiaters voor ik dan aangiften kan doen. Reactie infoteur, 11-03-2015
Hallo Jolanda
Je moet je dan afvragen of de verjaringstermijn is verlopen of niet. Op eenvoudige strafbare feiten staat een verjaringstermijn van 3 jaar. De ernstigere feiten waarop een gevangenisstraf staat van van maximaal 3 jaar hebben een verjaringstermijn van 6 jaar en daar valt eenvoudige mishandeling onder. Als je echter spreekt dat je blijvend letsel hebt dan kan het lid 2 van het artikel mishandeling of zelfs zware mishandeling zijn en in dat geval is er sprake van een verjaringstermijn van 12 jaren. Pas als we spreken over een strafbaar feit met een gevangenisstraf van meer dan 8 jaar is er sprake van een verjaringstermijn van 20 jaar. De dag waarop de verjaringstermijn gaat lopen is de dag na het plegen van het strafbare feit en laten we zeggen dat je 17 was dan is mishandeling en zware mishandeling dus inmiddels verjaard want het is nu 29 jaar geleden. Aangifte doen kan dus niet meer nu.

Mark, 09-03-2015 22:37 #281
Hoi,

Ik heb zaterdag een klap gehad, heb me ingehouden en dus niet teruggeslagen en dus ook niet daarvoor al geslagen. Er zijn zeker 5 getuigen die mijn verhaal kunnen bevestigen. Er is niet echt letsel naast een blauwe plek, maar ik vroeg me af wat de gevolgen zouden zijn als ik aangifte doe. En ik ben zelf nog minderjarig (net 17) en hij is wel 18, wat zijn mijn kansen en gevolgen voor hem?

Alvast bedankt
Mark Reactie infoteur, 13-03-2015
Hallo Mark

Als je een klap hebt gekregen en je hebt getuigen en een blauwe plek kan je daar
zonder meer aangifte van doen bij de politie. Het feit dat je minderjarig bent en de verdachte meerderjarig is niet relevant. Gevolg voor de andere partij is dat hij door de politie verhoord zal worden en dat bekeken wordt of hij wel of niet veroordeeld zal worden. In dat laatste geval krijgt hij een straf ( geldboete, taakstraf of vrijheidsstraf als hij een recidivist is) en een strafblad. Als je aangifte doet is het wel belangrijk dat enkele getuigen bereid zijn een verklaring af te leggen ivm de bewijsbaarheid.

Felic, 09-03-2015 20:11 #280
Goeie avond, er is bij mij schoonouders gister een inval geweest omdat ze mijn verloofde aan het zoeken waren, mijn verloofde was daar niet en ik ben dus in de vroegte opgebeld door de politie met allerlei vragen, ik vroeg de agent geschrokken waarom hij dat wou weten, ik heb geen antwoord gekregen en heb hem dus ook geen antwoord gegeven. Mijn verloofde is in de middag 3 uur naar de politiebureau gegaan om zichzelf te melden zonder enig idee waarom (heeft ook geen strafblad of iets anders strafbaars). Ik heb niks meer van hem gehoord, had in de avond nog gebeld naar de politiebureau om te vragen wat er gaande is en kreeg geen info, ik heb vandaag de politie agent gebeld die mij gister had ondervraagd en weer liet hij niks los. Alleen vertelde hij dat ik vandaag opgebeld zou worden door mijn verloofde zijn advocaat. Ik heb tot de seconde die nu slaat nog niks gehoord en weet niet wat er gaande is en waarom en of hoelang hij nog moet zitten. Ik ben bang dat dit gaat om een vechtpartijtje die vorigjaar had plaatsgevonden. Mijn vraag is nu: is het normaal dat hij naar langer als 24 uur nu al vastgehouden te zijn geen contact met mij mag opnemen of zijn advocaat en of het normaal is dat hij zolang vastgehouden mag worden? Hij gaat nu zijn tweede nacht slapen daar in de cel en mij schoonmoeder en ik maken ons dood ongerust we kunnen niet slapen niks omdat wij niet op de hoogte worden gehouden en niet langs mogen gaan. Kunt u mij misschien verder helpen want ik maak me echt zorgen! Reactie infoteur, 13-03-2015
Hallo Felic
IK zie je mail nu pas en wellicht is je verloofde weer thuis. Wil toch wel even antwoord geven op je vraag. De politie kan, bij bepaalde ernstigere strafbare feiten, iemand buiten heterdaad aanhouden voor dat strafbare feit. Het kan dus zeker gaan over een zaak die langer geleden heeft plaats gevonden. Na de aanhouding mogen zij een verdachte ( zo heet dat dan ) 6 uur vasthouden voor verhoor. ( De tijd tussen 24.00-09.00 uur telt niet mee )
Na die 6 uur kan het zijn dat het onderzoek nog niet rond is en dan kunnen ze de verdachte in verzekering stellen. Dat wordt gedaan door een hulpoffier van justitie en die termijn geldt dan voor maximaal 3 dagen. Die inverzekeringstelling kan nog eens verlengd worden met drie dagen maar uiterlijk na al die dagen moet de verdachte dan geleid worden voor een rechter. Je bent dan wel al 6 dagen verder. De rechter-commissaris kan dan bepalen of je
wel of niet vastgehouden moet worden dan dat zijn dan weer termijnen van 14 dagen en
dat heet on bewaring stelling. Het kan dus wel allemaal.
Dat je geen informatie krijgt kan ook in sommige gevallen maar je verloofde heeft, als hij langer dan 6 uur moet blijven, een advocaat gekregen en de politie moet jou wel zeggen
welke advocaat dat is. Je kan dan met die advocaat contact opnemen en naar de stand
van zaken vragen. Hopelijk is het nu iets duidelijker.

Anoniem, 09-03-2015 08:26 #279
Hallo, het artikel over mishandeling gaat uit van fysiek geweld - slaan, schoppen etc. met fysiek letsel als gevolg. Maar hoe is het met psychisch geweld? Valt dit ook onder (erstiege) mishandeling? En hoe is het aantoonbaar, er is immers geen fysieke lestel?
Mijn man en ik zijn al 20 jaar samen waarvan 10 jaar getrouwd. Sinds de geboorte van de kinderen is de relatie kompleet veranderd. We zouden beiden voor de kinderen zorgen, maar zijn werk was veel te belangrijk. Mijn werk was een hobby. Als hij eind van de middag thuis kwam was hij moe van het zware werk dus moest hij rusten en kon verder niets meer doen in en om het huis. Omdat ik in zijn ogen op het werk ging uitrusten moest ik wel het huishouden, de tuin, de kinderen etc. doen. Als ik overuren maakte kreeg ik geen eten, als ik ziek was werd ik aan mijn lot over gelaten en kreeg niet eens een glaasje water. Ik kreeg zelfs de schuld voor zijn fouten. Hij snurkt zo dat niemend in zijn buurt kan slapen, maar in zijn ogen was ik gewoon overgevoelig. Hij praat vaak binnensmonds, maar hij beweerde dat ik slecht horend was. Ik heb zelfs een geboortestad laten doen waaruit bleek dat mijn gehoor zelfs bovengemiddeld goed was, Het werd steeds erger met als hoogtepunt de "stille behandeling". Hij heeft 2 jaar lang geen woord tegen mij gezegd. Toen ik het niet meer vol hield heb ik aangekondigd te willen scheiden. Hierop reageerde mijn man met uiteenlopende dreigingen van zich zelf vermoorden tot mij ontoerekeningsvatbaar laten verklaren. Een jaar geleden ben ik met de kinderen verhuisd en ben ik voor hem niet meer direct bereikbaar. Echter laat hij zijn woede en frustratie sindsdien uit aan de kinderen die om de twee weken bij hem zijn voor een weekeinde. Het is heel erg en de kinderen gaan er aan onder door. Omdat hij zijn toestemming weigert mag ik niet eens hulp in schakelen voor de kinderen. Hij voegt de kinderen enorme schade toe door alsmaar negatief over mij te praten, hun onder druk te zetten, te eisen dat bij hem alles verteld moet worden (wat bij mij gebeurd) maar aan mij mogen ze niets vertellen over de dagen bij hem. Als ze niet luisteren dreigt hij met verstoting. Fysieke mishandelingen zijn nooit zo erg dat er blauwe plekken te zien zijn.
Zelf heb ik ook geen directe fysieke schade er aan over gehouden. Mijn levenskwaliteit wordt wel door aanhoudende stresssymptomen beperkt ( slaapproblemen, ontregelde menstruatiecyclus, benauwdheid, hoofdpijn etc). Een nieuwe relatie is voor mij geen optie uit angst voor een herhaling. Bij deze man heb ik de destructieve trekken immers ook niet van te voren gezien. Reactie infoteur, 09-03-2015
Hallo NN

Ofschoon het artikel niet direct spreekt over psychische mishandeling is er tegenwoordig wel steeds meer aandacht voor psychische mishandeling. Het artikel is (nog) niet aangepast
zoals bijvoorbeeld artikel 284 van het wetboek van strafrecht waarin nu ook opgenomen is dat feitelijkheden ook strafbaar zijn en je kan dan denken aan allerlei vormen van psychische mishandeling. De dingen die je omschrijft zijn wel degelijk psychische mishandelingen te noemen en de persoon in kwestie is een ziekelijke geest.
Als je nu vraagt of het zinvol is om aangifte te doen dan kan je je dat inderdaad afvragen,
immers wat je zelf zegt, toon maar eens aan dat je psychische problemen hebt gekregen door zijn gedrag. Daarnaast moet het nog bewijsbaar zijn ook dus bij het doen van een aangifte zal bekeken moeten worden hoe het zit met de bewijsbaarheid en zal ook gekeken moeten worden of zijn handelingen wel of niet tot psychische schade hebben geleid.
Dat is moeilijk en een rapport van huisarts, liever psycholoog of psychiater zou helpen.
De kinderen naar deze man sturen is niet best en ook aanvechtbaar maar is ook een lange weg. Hopelijk bereiken ze snel een leeftijd dat ze hun eigen inbreng krijgen. Sterkte NN

Lisa, 03-03-2015 20:34 #278
Hallo, Mijn ex-vriend heeft mij gisteren bij mijn keel gegrepen en geslagen, hij stond al meerdere dagen voor mijn huis en wenste mij op allerlei manieren het ergste toe. Nu is het gister uit de hand gelopen, ik heb wel een vriend van mijn ex-vriend die erbij was. en meerdere omstanders die getuige waren, maar die mensen ken ik niet. Heeft het zin om aangifte te doen? En word mijn aangifte serieus genomen? Ik ben momenteel nog net minderjarig en hij is 19. Ik heb alleen geen grote lichamelijke letsels. een kleine blauwe plek op mijn hand, en nog een paar plekjes. in mijn nek zie je ook niks meer. is dat nog geldig voor een aangifte? Cia, Lisa Reactie infoteur, 04-03-2015
Hallo Lisa
Het feit dat je minderjarig bent is geen enkel beletsel om aangifte te kunnen doen. De feiten
die je noemt zijn ook aangiftewaardig dus ook dat zal geen struikelblok zijn. Dat het zichtbare letsel amper te zien is, is natuurlijk jammer maar ook geen punt zolang je maar kan bewijzen dat het gebeurd is. Wat wel van belang is, is dus of die vriend van je ex-vriend bereid is ook
bij de politie een verklaring af te leggen. Als dat zo is dan is een aangifte zeker verstandig.
Mocht hij dat niet willen en ja kan geen andere getuige op trommelen dan is een aangifte
wel mogelijk maar de kans dat hij vervolgd wordt gering of niet eens mogelijk. Het hangt dus af van de bereidwilligheid van de getuigen en sterkte! Overigens melding maken bij
de politie is ook niet onverstandig en houdt anders alvast een lijstje bij met plaats, datum en tijdstip van alle akkefietjes die hij je flikt, komt later van pas, beslist! Succes.

Simo, 16-02-2015 12:09 #277
Hi, ik ben vorige week (ten onrechte) veroordeeld (boete) voor mishandeling vanwege 2 feiten: stompen op arm en schoppen op scheenbeen. Ik vind het te gek voor woorden. Het gaat nergens over.
Ik ben vrijgesproken voor het stompen op de arm (omdat die gast in zijn verklaring helemaal niets heeft gezegd over stompen op de arm) en veroordeeld voor het schoppen. Het bewijs: Er zijn sowieso geen getuigen. Wel is er een verklaring van een buurvrouw waarnaar die gast direct is gegaan nadat ik bij hem ben weg gegaan na een discussie. Zij verklaart: ik zag een rode plek op de arm en op scheenbeen. Er is ook een foto en je gelooft het niet daarop staat alleen de rode plek op de arm. Ook is er een email van mij waarin ik excuses maak voor het gedoe die avond. Ik heb ook tegen de politie gezegd: we hadden ruzie die avond maar dat wil nog niet zeggen dat ik hem mishandeld heb. Heeft hoger beroep zin? Ciao, Simo Reactie infoteur, 19-02-2015
Hallo Simo
Ik denk niet dat hoger beroep zin heeft, integendeel zelfs, het zou wel eens zwaarder
kunnen uitpakken. Als ik het zo lees stelt die mishandeling niets voor en is en blijft het
een eenvoudige mishandeling. Die zou niet eens bewezen zijn ware het niet dat jij via email
netjes je excuses aanbiedt en hoe lullig ook, daarmee bekent dat er iets is voorgevallen.
Inkoppertje voor de andere partij die met een foto van een rode plek voldoende heeft. Mishandeling is het opzettelijk toebrengen van enig letsel, tja dan is de zaak rond helaas.
De zaak zal dus ook in hoger beroep bewezen worden geacht maar de straf strenger.
Je kan het beter laten dus. Sterkte

Anoniem800 (infoteur), 24-01-2015 20:09 #276
Hoi, ik ben meerdere malen mishandeld door mijn ex vriend, mijn ex staat al bekend bij de politie, door het feit dat hij wietplantage had in zijn huis daar heeft hij een taak straf voor kregen en geld boete voor gehad en zijn huurhuis komen te verliezen, maar we hebben 2 jaar relatie gehad en in die 2jaar heeft hij me vaak mishandeld ik heb toen 1x een aangifte van gedaan en hij heeft toen 2jaar voorwaardelijk gekregen.
maar gister is hij onverwacht voor mijn deur komen te staan en toen ik de deur openende zag ik hem staan, wou weer dicht gooien maar dat lukte niet want hij hielt het tegen en sprong hij daar binnen en hij begon te schelden en slaan.
ik heb mijn ribben gekneust en mijn schouder. mijn oog is een beetje blauw en volgens mijn heb ik ook hersensschuding opgelopen. ben ook direct naar huisarts gegaan en die heeft me door gestuurd naar ziekenhuis. blijkt dat er niets is gebroken gelukkig. heb wel politie gebeld en aangifte gedaan,
maar mijn vraag is, kan hij hier voor zwaar berecht worden, of kan hij weer met een geldboete of taak straf vanaf komen?
want ik ben best wel bang geworden, ik durf mijn huis niet in of uit meer. Reactie infoteur, 04-02-2015
Hallo nu

Hetgeen hij gedaan heeft zijn meerdere misdrijven en daarvoor kan hij zeker zwaarder voor gestraft worden, zeer zeker als hij een voorwaardelijke straf heeft. Je schrijft 2 jaar voorwaardelijk maar dat is waarschijnlijk een bepaalde straf met een proeftijd van 2 jaar en
dat betekent dat hij die straf dan alsnog krijgt als hij binnen 2 jaar ( zoals nu dus ) weer de fout in gaat. Waarschijnlijk wordt het een zwaardere straf maar Nederland is Nederland, hier sluiten ze gevangenissen liever? Het blijft koffiedik kijken en bezorg de politie een medisch rapport voor bij het proces verbaal. Geef ook nog eens extra je angsten aan, eventueel vraag je voor hem straatverbod aan. Bureau slachtoffer kan en moet je daarbij helpen. Sterkte

Janneke, 12-01-2015 20:38 #275
In oktober heeft iemand mij op straat een klap verkocht waar aan ik een kneuzing heb aangehouden. daar heb ik aangifte voor gedaan en nu moet ik kiezen tussen een taakstraf of geldboete. weet u misschien hoeveel uren de taakstraf kan zijn en/of de geldboete kan kosten voor die gene? Reactie infoteur, 04-02-2015
Hallo Janneke

Voor beide geen idee omdat het geen echt vaste aantallen uren of bedragen zijn.
Vaak is het afhankelijk van allerlei omstandigheden. Je straft mensen niet met
een taakstraf maar dat is een mening. Geld hakt er vaak wel in dus de keus blijft
toch aan jou. Succes

Riet, 05-01-2015 18:44 #274
Onze zoon van 17 heeft een ander een klap gegeven, nu lijkt het erop dat de ander blijvend letsel heeft. Wat kunnen de gevolgen zijn voor onze zoon en ons? Reactie infoteur, 11-01-2015
Hallo Riet
Het zal onder andere afhankelijk zijn of hij wel of niet daarvoor wordt veroordeeld. Iemand
bkijvend letsel toebrengen is altijd zware mishandeling en soms poging tot doodslag.
Een rechter kan hem veroordelen als hij van mening is dat het feit bewezen is. Wat de strafmaat wordt hangt af van te veel factoren en is niet in te schatten.
Daarnaast echter is dat blijvend letsel ernstig en daarvoor zal hij zeker aansprakelijk worden gesteld. Er zal dus zeker wel een schadevergoeding worden geeist en ook dat
zal bekeken worden om vast te stellen hoe hoog dat zal worden, ook weer afhankelijk van een aantal factoren, kan het slachtoffer ooit nog werken bv, kortom de gevolgen die het voor het slachtoffer heeft.
Wellicht heeft hij al een advokaat gesproken, die kan een en ander wel begeleiden.

Rosie, 03-01-2015 17:33 #273
Ik ben op 21-12-2014 mishandeld op straat door een bekende, we hadden woordenwisseling. Deze man kneep mijn keel zodanig dicht dat het leven bijna uit mijn lijf trok, ik als vrouw zijnde durfde niks terug te doen. Waren wel mensen op straat die avond maar hebben geen getuigen verklaring af gelegd. Er zijn daar wel winkels met camera's, ik heb bij het afleggen van maar aangifte gelijk gezegd a.u.b ga de beelden opvragen! Maar daar zeiden ze niks op. Mijn vraag… Kan ik die beelden zelf bij de winkel gaan opvragen, want beelden zeggen meer dan mijn verklaring tegen hem. Hij draait namelijk de rollen om en zegt dat ik hem met woorden bedreigd hem, maar zegt niet dat hij mijn keel heeft dichtgeknepen, bij de aangifte heeft de agente zelf wel gezien en ook genoteerd dat mijn nek opgezwollen was en helemaal rood. Reactie infoteur, 11-01-2015
Hallo Rosie
Het is uitermate belangrijk dat er moeite wordt gedaan die camerabeelden te krijgen want dat is natuurlijk onomstotelijk bewijs. Als de politie haar werk goed doet dan moeten ze dat gewoon doen en zullen ze dat ook gedaan hebben. Ze hebben in ieder geval letsel gezien en handig zou zijn geweest als je ook bij de huisarts dat even had laten vastleggen zodat je een medisch rapportje kan toevoegen. Jammer dat de getuigen niet wilden verklaren.
Je kan zeker zelf vragen bij winkels maar vaak worden beelden slecht een beperkte tjd bewaard dus het is altijd zaak dat zo snel mogelijk te doen. Proberen kan je het Rosie.
Alles wat je aan kan dragen als bewijs is meegenomen tenslotte. Nu is het afwachten wat
het Om met de zaak doet. Ik wens je sterkte

Layla, 21-12-2014 16:27 #272
Mijn man heeft me geknepen tijdens een discussie en hierdoor heb ik een blauwe plek opgelopen. Er zijn geen getuigen. Hij heeft al in het verleden een taakstraf gehad wegens mishandeling. Kan ik dan alsnog aangifte doen ook al zijn er geen getuigen? We zijn nu wel sinds het voorval uit elkaar. Reactie infoteur, 22-12-2014
Hallo Layla
Je kan zeker een aangifte doen maar de bewijslast zal moeilijk zijn als er geen getuigen zijn. Een blauwe plek bevestigt jouw verhaal wel maar zal door hem dan wel een advokaat
gemakkelijk onderuit gehaald kunnen worden. Zijn strafblad zegt natuurlijk wel wat extra's maar het zal blijven gaan om de bewijsbaarheid en in dit geval lijkt hetzinloos aangifte te
doen. Je kan echer wel een soort dossiertje bij houden en het vast leggen met datum en tijd. Mocht je later eens wel aangufte kunnen doen dan kan je dergelijke voorvallen nog even aanhalen ook. Leg gewoon vast op wat voo manier hij je lastig valt.
Sterkte

Antoni, 20-12-2014 21:06 #271
Mijn zusje (minderjarig) werd continue door een (meerdere jarige) voormalige vriend van me broertje lastig gevallen. Toen me broertje daar wat over zei, zie die dat ie zijn zoontje zal verkrachten. Mijn broertje zat lichamelijk en geestelijk niet goed in elkaar en gebruikte zware medicatie en stond onder begeleiding van een psychiater. Door deze opmerking klapte wat in hem, toen ie zijn voormalig vriend zag stormde die op hem af en heeft in een vlaag een schop gegeven tegen zijn gips been. Zijn voormalig vriend heeft aangifte gedaan en heeft aangegeven dat ie nu gips heeft door zijn toedoen, terwijl die dit al had. Nu kan ie een soort van schikken, geld boete 190 euro (aan zijn voormalig vriend) of taakstraf of voor de rechter laten komen. Kan ie dit winnen, want een medische dossier van zijn voormalig vriend kan aantonen dat ie de gips al had echter zit je met de privacy. Reactie infoteur, 21-12-2014
Hallo Antoni
In gevallen waarin het OM denkt dat het bewijs geleverd is doen ze inderdaad een voorstel om te voorkomen dat een zaak voor de rechter komt. Het feit mishandeling is gepleegd en ik weet niet of er getuigen zijn maar dan is de mishandeling bewijsbaar. Als echter beweert wordt dat er een beenbreuk is ontstaan door de mishandeling terwijl dat niet zo is dan is dat wel aanvechtbaar natuurlijk en zou het in strfmaat kunnen schelen. Het is maar de vraag hoe ver de rechter er uiteindelijk in mee gaat bij zijn strafbepaling.
Hij zou dan voor kunnen gaan en het een rechter voorleggen en wellicht scheelt het in
de hoogte van de straf, het feit echter is gepleegd. Je weet helaas nooit van te voren hoe
zo'n geval bij de rechtbank wordt beoordeeld, dat blijft koffiedik kijken dus.

Vogel, 17-12-2014 14:41 #270
Hallo,

Een buurman heeft een ochtend met verbaal geweld bij mij aan de voordeur geklaagd over geluidsoverlast van mijn kinderen.
Hij kon naar eigen zeggen niet uitslapen. Dit waar mijn kinderen getuigen van zijn, ik heb de deur dicht gedaan om mijn kinderen van de buurman af te schermen en heb hem tot viermaal toe kenbaar gemaakt dat ik wenste dat hij per direct mijn hal verliet. Zijn antwoord hierop was een verhoogde verbale agressie en agressieve lichaamshouding waar hij steeds dichterbij kwam en fysiek contact opzocht door middel van het aanduwen met zijn torso. Als reactie heb ik hem van mij af geduwd waarop hij met vuistslagen op mij in ging slaan.
Omdat ik een kop groter ben heb ik de meeste vuistslagen kunnen afweren, maar heb hem uiteindelijk van mij af moeten slaan. Mijn echtgenote stormde uit de voordeur om het gevecht te stoppen en hij verliet daarna de gang via de lift. Hij heeft kennelijk hieraan een hersenschudding overgehouden en doet nu aangifte tegen mij.
Er zijn verder geen getuigen dat hij als eerste de klappen heeft uitgedeeld, maar hij is nu wel degene met letsel. Ik heb slechts enkele kleine blauwe plekken eraan overgehouden, die nu alweer verdwenen zijn en dus niet meer als bewijs meer kan dienen.
Weet u wat ik ik hiervan kan verwachten? Reactie infoteur, 18-12-2014
LS
Als hij aangifte heeft gedaan dan zal de politie bekijken of ze wel of geen zaak kunnen maken van de mishandeling. Als dat zo is dan zullen ze je een uitnodiging sturen voor een verhoor en kan je je zegje doen als je wilt. Als alle partijen… eventuele getuigen ook maar die zijn er kennelijk niet… een verklaring hebben afgelegd zal bekeken worden of er al dan
niet een bewijsbare zaak ligt. Je kan natuurlijk ook naar de politie stappen en aangifte tegen hem doen, immers komt hij aan je deur en zoekt je op agressieve wijze op en je vrouw en kinderen kunnen en en ander wel beamen. Er zijn dan twee verdachten en dan moet de politie maar eens kijken wat ze er mee willen. Mocht je geen aangifte doen
dan kan je dat alsnog bij een verhoor aangeven en alsnog zeggen dat je ook aangifte tegen hem doet ter zake mishandeling.

Anoniem, 04-12-2014 19:54 #269
Hallo,

mijn ex ''T'' heeft mij vorig jaar mishandeld, wat mij betreft met zwaar letsel tot gevolg. Ik was ongeveer 10 weken zwanger van hem en ik heb me altijd al een beetje bang voor hem gevoeld. We hadden toen al eerder ruzie gehad die tot verbaal maar soms ook tot fysiek geweld hebben geleid maar uiteindelijk dacht ik dat het wel goed zou komen. Hier heb ik mij jammer genoeg in vergist. ik zal de situatie zo goed mogelijk beschrijven:

T ik en mijn zoontje waren in mijn huis. We kregen ruzie en ik vroeg hem mijn woning te verlaten, dit weigerde t. ik wilde de sleutel uit het slot pakken zodat ik weg kon gaan en hij kon doen wat hij wilde maar mijn zoontje er geen last van zou hebben. hij pakte deze sleutels af waar hij me voor de eerste keer pijn deed. ik liep de kamer van mijn zoontje in met mijn zoontje op mijn arm en wilde mijn moeder om hulp smsen. toen hij de telefoon in mijn handen zag ging het mis hij heeft mij bijna een minuut (zo voelde het) bij mijn keel vastgehouden waardoor ik amper kon ademen. uiteindelijk liet hij me los en rende ik naar de woonkamer daar deed ik mijn schoenen aan want ik wilde vooral gewoon wegwezen. hij heeft mijn telefoon nog naar mijn hoofd teruggegooid bedoeld als excuus omdat hij bang was dat ik de politie zou bellen ipv mijn moeder. toen ik zei dat ik wegging heeft hij mij in de keuken nog willen slaan die klap heb ik gelukkig kunnen ontwijken al was mijn keukenkast wel kapot. (het kastje is betaald)

er lagen veel spullen van hem bij mij in huis dus gaf ik hem een avond de tijd deze in te pakken en mijn woning te verlaten, jammer genoeg was hij er de dag erna nog dus mijn moeder en ik smste hem dat wij er om 12 uur zouden zijn en dat hij dan in de portiek moest wachten. in ieder geval niet in de woning. We moesten elkaar nog zien omdat ik zo'n 1000 euro van hem op mijn rekening zou krijgen en hij mij nog moest betalen. we hebben afgesproken een contract te tekenen en daarna beiden afstand te nemen en te houden. Toen we aankwamen stond T in de keuken. we tekenden ondanks dat hij zich niet aan de afspraak hield het contract. mijn moeder stond in de hal (met uitzicht op de keuken) de tassen wat meer naar de deur te schrijven toen t en ik weer ruzie kregen. hij wilde de originele versie van het contract pakken terwijl ik het daar niet mee eens was. ik probeerde het nog te pakken maar toen duwde t mij hard tegen het aanrechtblad aan, (hoogte van mijn buik) waarna ik het natuurlijk uitschreeuwde van de pijn en van de schrik. mijn moeder belde direct 112 en de meldkamer heeft dan ook heel veel mee moeten krijgen. nadat T me duwde haalde hij weer naar me uit en heeft hij me ook een klap kunnen verkopen. mijn moeder (oud agente) heeft hem mijn huis uitgewerkt met spullen en al en hij is toen weggegaan.

einde verhaal zou je zeggen. ik durfde allereerst niet meer naar mijn eigen huis omdat hij altijd dreigde me te vermoorden als ik naar de politie ging (drugsverleden en een strafblad) maar ik verloor die avond bijna een liter bloed. ik ging er vanuit dat ik mijn tien weken oude kindje kwijt was maar niets was minder waar. ik ben anderhalf week later naar een abortuskliniek gegaan voor een curretage omdat ik het vruchtje nog niet was verloren. toen ik daar kwam bleek het vruchtje nog een hartslag te hebben maar was mijn placenta aan het scheuren. de werknemer van de kliniek vertelde mij dat ik geluk had dat ik er op tijd bij was omdat dit mijn dood had kunnen worden maar ook dat dit letsel eigenlijk alleen voorkomt bij auto ongelukken of andere ernstige trauma's

Ik heb mijn moeder die getuigt, ik heb het rapport van de abortus en ik heb smsjes waarin hij me bedreigt.
volgende maand komt de zaak eindelijk voor bij de politierechter, weet u wat ik kan verwachten? Reactie infoteur, 06-12-2014
Hallo NN
Dat is de moielijkste vraag die gesteld kan worden want bij een rechtszaak kan je nooit van te voren een verwachting uitspreken. Tijdens de zaak kunnen erg veel aspecten aangehaald worden en het is dan de vraag altijd in hoeverre de rechter die zaken beoordeeld. Het is een erg goede zaak dat je moeder getuigt, dat er een rapport van de abortus ligt en dat je die bedreigingen kunt aantonen. Dat zal in ieder geval aan de bewijskracht meedragen. De tegenpartij zal echter wel willen proberen een en ander aan te vechten zodat hem bv de abortus niet verweten kan worden en je weet nooit welke kant zo iets op kan gaan. De rechter zal aan de hand van de rechtszaak beslissen of de
tenlaste gelegde feiten bewezen zijn of niet. Dat lijkt me in dit geval het probleem niet zo,
echter wat de straf gaat worden is koffie dik kijken. Daar wordt weer gekeken naar de dader, heeft hij wel of geen strafblad etc. dat soort zaken. Na de zitting zal er na 14 dagen
een vonnis bekend worden en dan weet je waar je aan toe bent.

Zeb, 25-11-2014 13:09 #268
Mijn exvriendin heeft me geregeld geschopt en geslagen. Een keer heeft ze me een half uur na een woordenwisseling zelfs aangevallen en vol op me ingetrapt. Later heeft ze op een avond bij mij thuis na een ruzie in haar polsen gesneden. De verwondingen vielen gelukkig mee. Ze zocht weer ruzie en toen heb ik haar omdat ze niet uit vrije wil vertrok nadat ik het haar vroeg naar buiten getild (ze verzette zich heftig). Ze heeft toen de voordeur ingetrapt en heeft haar hoofd en arm erdoorheen gestoken en geprobeerd mijn slot te openen. Ik dacht dat ze achter mij aankwam dus ik heb toen de politie gebeld en buren zijn ook toegesneld. Later die avond is ze geboeid afgevoerd. 2 maanden later zocht ze weer ruzie in mijn huis - ze viel me weer aan en ik weerde haar af - en weer wilde ze er weer niet uit. Ze liep toen naar de keuken en ik ben achter haar aangesneld om te voorkomen dat ze weer een mes zou pakken. Toen ik tegenover haar stond wilde ze me weer aanvallen en ik heb haar weggetrapt. Ze probeerde nog een paar keren op me af te komen maar ik heb haar weggetrapt iedere keer. Ze heeft daarbij forse blauwe plekken opgelopen. Nu het uit is tussen ons heeft ze 8 maanden na dato aangifte tegen mij gedaan wegens mishandeling en ontkent ze haar rol in deze vechtpartij. Zo'n relatie en dit soort gebeurtenissen heb ik nog nooit eerder meegemaakt. Van alle andere keren dat ze me aanviel heb ik nooit teruggeslagen of geschopt. Deze keer wel omdat ik echt bang was. Wat nu? Wat kan ik verwachten? Reactie infoteur, 26-11-2014
Hallo Zeb
Een wijs besluit om het uit te maken, dat op de eerste plaats. Als zij een aangifte heeft gedaan zal door de politie/justitie bekeken worden of de zaak behandeld kan worden en of er voldoende bewijs is. Stel dat ze een onderzoek gaan instellen dan zullen ze je een uitnodiging sturen om je te verhoren. je bent niet tot antwoorden verplicht en dat zal je worden meegedeeld. Je kan echter vertellen hoe het allemaal gegaan is en wat er aan vooraf gegaan is, je hebt daar getuigen van ( buren ). Je kan dan ook uitleggen waarom je zo hebt gehandeld. Je kan echter ook ontkennen dat je uberhaupt mishandeling hebt gepleegd, er zijn immers geen getuigen. Het zal dus een lastige zaak worden dat te bewijzen. Misschioen wordt er niet eens iets mee gedaan dus ja, afwachten maar.
Het is koffie dik kijken wat justitie gaat doen met de zaak.

Marloes, 18-11-2014 12:40 #267
Mijn zoon van 16 jaar is slachtoffer geworden van zinloos geweld, de dader heeft bekend en er is een getuige die alles heeft verklaard. mijn zoon is van achter aangevallen, en is in het gezicht geslagen en geschopt. mijn zoon raakte kort buiten westen, en de dader heeft ook toen door geschopt en geslagen in het gezicht van mijn zoon. mijn zoon heeft een gebroken neus, gekneusde kaak, stuk tand afgebroken en flinke zwellingen en bijzonder veel pijn! zijn neus is een week later onder algehele narcose recht gezet wat hem ook weer veel pijn heeft gegeven.
naast het letsel is mijn zoon bang, bang om de dader tegen te komen op de plek waar hij dagelijks moet komen om op school te kunnen komen. ook heeft mijn zoon nog steeds (nu na 5 weken) erge concentratie problemen, ook heeft hij heeft nog steeds zo'n 3x per week heftige bloedneuzen, en ook kampt hij met hoofdpijnen die hij voor de mishandeling niet had. mijn zoon kan nu nog altijd niet sporten hierdoor. mijn vraag is of ik de materiële schade kan verhalen op de dader (minderjarige persoon van 17 jaar, bekende van de politie) en of mijn zoon ook in aanmerking kan komen voor een emotionele schade van de dader en zo ja wie bepaalt de hoogte van het bedrag en wat is in dit geval redelijk? Reactie infoteur, 19-11-2014
Hallo Marloes
Dat is een heel ernsrtig strafbaar feit Marloes en zeker kan je de dader aansprakelijk
stellen voor de materiële schade en de letselschade zoals dat heet. Bij de aangifte is misschien al opgenomen dat je de dader aanspraelijk stelt en dan kan een recher dat in de zaak mee nemen. Daarnaast kan je er misschien wat actiever achter aan gaan en eens advies inwinnen bij de zogenaamde letselschade advocaten, je vindt ze op internet en dit zijn er als voorbeeld al 2. Zij hebben ervaring in dat soort zaken en kunnen je vraag beslist veel beter beantwoorden dan ik. Hopelijk kunnen ze je helpen.

http://www.letselhelpdesk.nl/letselschade-advocaat/?gclid=CKnKuoGahsICFc3HtAod9x8ABw

http://www.palsgroep.nl/letselschade-advocaat?gclid=CK3T95GahsICFSX3wgodG5IABg

Moravia, 14-11-2014 21:27 #266
Mijn neef van 19 is inwonend bij mij. Hij heeft ruzie gehad en heeft gevochten met een persoon. Deze persoon heeft aangifte gedaan en ik kreeg een brief thuis dat mijn neef naar de politie bureau moest komen. Inmiddels is hij al geweest en heeft een geldboete van 430 euro gekregen en dat is alles, dus geen rechtzaak. Maar dit is dan weer niet logisch. Wat heeft de tegenpartij eraan gehad? Nu is justitie zijn zakken aan het vullen, terwijl de tegenpartij misschien materieele schade heeft en voor kosten moet opdraaien. Ik begrijp dat we in de Nederlandse schapencultuur zonder denken alles accepteren, maar dit is toch wel erg krom.
Zo van: Oww, bent u inelkaar geslagen? Ok, gaat u maar naar huis, wij handelen het af. En dan een boete sturen naar de dader. Slachtoffer hoort niks meer hierover terug, die heeft braaf zijn plicht gedaan. En een ander burger is lekker gemolken.
Als de boete aan de slachtoffer wordt betaalt, dan zou ik het persoonlijk vandaag nog overmaken. Maar dit? Nee. Walgelijk.
Wat zijn de rechten van de dader?
Notitie: dit was incidenteel. Reactie infoteur, 16-11-2014
Hallo
Hij heeft kennelijk een verlaring afgelegd en bekend dan wel er zijn voldoende bewijzen waardoor men over gaat tot het voorstel van die geldboete. Wat je vraag betreft, hij hoeft
die geldboete niet te accepteren, hij kan zelf voor een rechter zijn verhaal gaan vertellen en dan zal de rechter een straf uitspreken als hij hem schuldig vindt aan mishandeling.
Zo krom is het allemaal ook weer niet dus.

Anoniem, 13-11-2014 18:46 #265
Beste infoteur,

het gaat om mijn stiefmoeder. Mijn vader werkt in dit geval niet met mij mee. Wel kan ik meerdere getuigen ( jeugdvrienden, scholen, werk ) vinden om mij hierbij te helpen. Mijn vraag is wat voor straf of boete ligt er op deze misdaad? Reactie infoteur, 14-11-2014
Hallo NN
Ik ken de details niet van de mishandeling maar stel dat het eenvoudige mishandeling is dan is de maximale straf 3 jaar gevangnisstraf of geldboete van 4e categorie maar dat zijn maxmale straffen en die worden eigenlijk nooit uitgedeeld. Het is en blijft koffiedik kijken
hoe hoog een straf zal uitvallen. Het zal eerst eens bewezen moeten worden en een vader die niet mee werkt is al erg maar als hij tegenwerkt en geen verklaring wil afleggen dan is het extra erg. Je bent dan afhankelijk van derden die verklaren hoe jij je voelt maar daarmee is de mishandeling nog niet bewezen. Het is een erg lastige zaak en als je aangifte gaat doen, zorg dat je voldoende mensen om je heen hebt die ook daadwerkelijk een verklaring willen afleggen. Sterkte wederom

Anoniem, 13-11-2014 13:35 #264
Kan ik na jarenlang mishandeling door één van mijn ouders aangifte doen?
want ik zit er mentaal gezien nog steeds erg mee. ook omdat de situatie nu erger wordt.
zelf zit ik onder behandeling bij een psychiater nu.
is het dan niet zo dat ik niet serieus genomen wordt door de politie en heb ik hiernaast een advocaat bij nodig? Reactie infoteur, 13-11-2014
Hallo NN
De verjaringstermijn van eenvoudige mishandeling ( zo heet het artikel ) is 6 jaar dus
je kan er zeker nog aangifte van doen. Het is wel verstandig om een rapport van je psychiater bij te voegen, desnoods rapporten van artsen. Je zal zeker serieus genomen worden maar het is natuurlijk voor de politie van belang dat ze de zaak kunnen bewijzen dus alles wat je kan aandragen is van belang. Misschien kan de andere ouder een verklaring afleggen? Je hebt voor het doen van aangifte geen advokaat nodig. Mocht het leiden tot een zaak en veroordeling dan kan een advokaat wel handig zijn voor het aansprakelijk stellen van de dader. Een advokaat kan eventueel een schadevergoeding eisen. Sterkte

Roy Aartsen, 12-11-2014 13:13 #263
Naar aanleiding van mijn vorige reactie over mijn zoon heb ik nog een vraag.
Kan ik naar aanleiding van de aangifte van de ouders(jegens mijn zoon) van het slachtoffer ook aangifte doen tegen de ouders van het slachtoffer.
Daar mijn zoon hier door ook mentale en psychische schade heeft geleden doordat de vader van het slachtoffer dit niet op een redelijk manier met op ons wou oplossen.
Wij hebben gebeld met de vader en deze vertelde ons dat we het vanzelf wel zouden merken wat er allemaal zou gaan gebeuren en dat het niet misselijk zou zijn.
Daar schrokken we als ouders dusdanig van dat ook wij psychische schade hebben geleden, ruzie, zorgen en slapeloze nachten.
Dus zowel mijn zoon als wij als ouders hebben hierdoor enige mentale en psychische schade geleden dus wil ik eigenlijk hier voor ook aangifte doen.
Heb ik hier een zaak of niet? Reactie infoteur, 12-11-2014
Hallo Roy

Nee, zeer zeker niet, je kan natuurlijk geen aangifte doen tegen ouders die aangifte doen ter zake mishandeling. Lijkt me ook heel logisch dat er aangifte wordt gedaan als een mishandeling plaats vindt. Aangifte doen is een mogelijkheid en die ouders hebben de keus gemaakt er aangifte van te doen bij de politie. Zij staan in hun recht.

Dat jullie door de mishandeling en het gevolg daarvan onderling wat psychisch ongemak hebben is wellicht begrijpelijk maar is geen strafbaar feit. Het probleem ligt bij degene die de mishandeling pleegt en dat is in dit geval uw zoon.

De opmerking van die vader dat iets niet misselijk zal zijn kan je naast je neer legen, hij kan niet meer doen dan aangifte en eventueel betreffende de aangerichte schade je aansprakelijk stellen maar meer kan hij niet doen natuurlijk. Justitie neemt de zaak dan in behandeling gewoon. Het wordt dan afwachten of de zaak uberhaupt bewezen wordt.

Roy Aartsen, 11-11-2014 14:11 #262
Hoi mijn zoon 16 jaar wordt artikel 300 lid 2 ten laste gelegd, dit gaat uiteraard een geldboete worden. Mijn vraag is als mijn zoon een geldboete krijgt opgelegd van de rechter moet hij daarnaast op nog opdraaien voor de schade van het slachtoffer? Reactie infoteur, 12-11-2014
Hallo Roy
Het staat niet vast dat hij een geldboete krijgt, immers is hij minderjarig dus wellicht
moet hij naar bureau halt. Wat het gaat worden is dus de vraag. Wat je vraagt betreft over
het opdraaien van de schade, jazeker, als hij daarvoor aansprakelijk gesteld wordt
(veroordeeld wordt ) zal hij de schade moeten vergoeden, dat geldt voor iedereen die
schade aanricht tenslotte.

Ronald, 06-11-2014 10:30 #261
De aanleiding:

Mijn zoon en schoondochter komen met de auto thuis van een feest, beiden hebben geen alcohol genuttigd. Ze zien een man tegen mijn auto urineren waarop mijn zoon vraagt waarom hij dat doet. De man gaat volledig uit zijn naad en trekt de deur van de auto open aan de bijrijderskant en roept dat hij mijn zoon in elkaar zal slaan en grijpt naar mijn schoondochter, waarop mijn zoon uit noodweer achteruit rijdt, zijn deur staat nog open en de persoon in de deuropening wordt klem gereden tegen een paal, een groep van ongeveer 20 mensen komt in actie en proberen mijn zoon uit zijn auto te krijgen door zijn ramen door te trappen.
Op dat moment was ik wakker en snelde mij de straat op om mijn zoon en schoondochter te redden. Ongeveer de helft van de groep richt zich op mij en staan op mij in te slaan en schoppen, ik kan ontsnappen van mijn belagers en kom ten val waarop ik door deze groep geschopt werd terwijl ik op de grond lag.
ik zie een kans om mijn huis in te vluchten en zie dat iedereen die mij lief is veilig in huis is. Deur dicht onder het mom van veiligheid hebben. De groep was nog niet klaar dus hebben ze mijn voordeur ingetrapt en stonden ze binnen, gelukkig herkende mijn zoon één van hen en riep zijn naam waarop de belager iedereen tot bedaren riep, op dat moment kwam net de politie aan en de ambulance.
deze ervaring heeft een grote invloed op mijn gezin gehad en ondervindt nu een nasleep van onveilig voelen in eigen huis.
mijn middelste en jongste zoon hebben gezien hoe hun vader getrapt en geslagen werd dat ze dachten dat het mijn dood zou worden iets waar ik zelf ook aan dacht tijdens het gevecht, gelukkig heb ik het overleeft met dank aan mijn vechtsport training.
Aangifte is een mooi verhaal maar heb geen behoefte om mijn gezin op het spel te zetten.
graag een advies gevraagd hoe ik hier mee kan omgaan en wat te doen. Reactie infoteur, 08-11-2014
Hallo Ronald
Maar begrijp ik dan goed dat de politie toentertijd niets gedaan heeft, geen aangifte opgenomen en geen mensen gearresteerd? Vreemd hoor want er is sprake van openlijke geweldpleging, huisvredebreuk en poging tot zware mishandeling cq mishandeling en dat zijn ernstig strafbare feiten. Aangifte doen was dus wel een juiste keus geweest echter met
de mededeling dat de vraag is in hoeverre er bewijs te halen valt bij een groep van 20 personen die allen een verklaring zouden kunnen afleggen tegen een groepje van 2 eventueel 4 personen. De feiten echter liggen er, de schade, de deur en welicht het letsel en zoals je al hebt gemerkt ook de psychische gevolgen. Wat je vraag betreft, als je aangifte doet en de personen in de groep zouden veroordeeld worden dan kan je hen aansprakelijk stellen voor de schade in welke vorm dan ook. Doe je geen aangifte dan zou dat wel mogelijk zijn maar zal je het verliezen dus dan kies je er voor om de gebeurtenis zelf
te verwerken en sta je daar alleen voor. Maar ja aangifte doen geeft ook geen garanties, tenzij die groep veroordeeld wordt. Ik weet niet hoe de verhouding is tussen de zoon en de persoon die hij kende maar wellicht kan er een gesprek geregeld worden tussen enkelen van de partijen en is het dan uitgesproken? Sterkte.

Anne, 01-11-2014 13:44 #260
Na al een paar bedreigd te zijn door een buurman heeft hij gisteren dus echt gedaan waar hij al een poos mee dreigde. Probleem mijn hond mag hem niet, dus begon zoals altijd vreselijk te blaffen bij hem. Dit keer knapte er dus iets in hem en begon mijn kleine hondje te schoppen en gaf hem een trap met zijn grote zware schoenen midden op de rug. Tegelijk gooide zijn partner mij op de grond en vervolgens kreeg ook mijn andere hond nog een schop. Gevolg twee bange honden, een vrouw die niet meer naar buiten durft. Helaas kon ik gisteren geen aangifte doen omdat mijn kind opgehaald moest worden van het vliegveld. Dus wou ik dat vandaag doen, nou moet je dus ook daar eerst maar een afspraak voor maken dus dat kan nu vrijdag pas. Ik heb gelukkig een getuige dit keer dus dat scheelt wel weer.
Ik ben ondertussen een wrak, zit te denken aan naar de huisarts te gaan voor kalmerende middelen want ik zie het de hele tijd voor me. Slapen heb ik vannacht amper gedaan. En ondertussen die angst weer als ik buiten ben.
Mogen deze mensen nu eindelijk eens gestraft worden na al jaren te hebben lopen dreigen dat ze mij en mijn honden kapot maken? Reactie infoteur, 03-11-2014
Hallo Anne
Tja het is natuurlijk ongelooflijk dat je bij zo'n feit pas vrijdag aangifte kunt doen en
je kan ook een brief schrijven aan de officier van justitie in het district waar je woont waarin je dat aan de kaak stelt en aangeeft dat je eerder aangifte wilt doen ivm psychische problemen.
Belachelijk dat de politie zich zo opstelt. Naar de huisarts gaan en hem een briefje vragen met zijn bevindingen is erg verstandig zodat je dat ook kunt aantonen bij de aangifte. Die getuige moet uiteraard een verklaring afleggen en dan zal de tegenpartij gehoord worden maar snel zal dat allemaal niet gaan als ik dat zo lees. Het is triest dat het tegenwoordig zo
gaat en had er maar iemand gebeld zodat de politie direct ter plaatse was gekomen, dan
hadden ze wel moeten reageren. Ik wens je sterkte

Natahlie, 16-10-2014 16:29 #259
Wat een nuttige website, dank. Hebben jullie wellicht hier antwoord op: Vorige week ben ik gebruikt als boksbal door een familielid (elders wonend) dat door het lint ging. Zowel mijn moeder was hiervan getuige net als een vriendin van haar die op de koffie was. De politie is langsgekomen, heeft onze verklaringen opgenomen en het betreffende familielid 's avonds aangehouden en een nachtje in de cel gegooid.
De volgende dag is hij heengezonden. Hij beweert dat hij me niet heeft aangeraakt. Ik zit onder de blauwe plekken, niet schokkend, en heb daarvan een rapport laten opmaken bij de huisarts de volgende dag.
Mijn vragen: moet ik dit rapport nog aan de politie geven? Ze hebben er niet om gevraagd.
En: familielid moet voor de politierechter verschijnen ivm mishandeling en bedreiging. Krijg ik ook te horen wanneer? En voegt het iets toe als ik naar die zitting ga? Reactie infoteur, 17-10-2014
Hallo nathalie

Ja zeker wel, dat medisch rapport is heel belangrijk voor de zaak dus dat zou ik zeker
afgeven ja. In principe krijg je alleen dan te horen wanneer de zitting is als je zelf ook
opgeroepen wordt als aangever en de rechter je vragen zou willen tellen. Als je geen
oproep krijgt dan voegt het niets toe aan de zitting als je toch gaat. Je kan dan, zoals iedereen, plaats nemen op de publieke tribune.
Het feit dat hij ontkent is niet relevant, immers is hij verdachte en mag hij zwijgen en
zelfs liegen. De feiten en omstandigheden moeten de mishandeling bewijzen maar met twee getuigen, aangifte en medisch rapport zit dat wel goed. Sterkte

Peter, 09-10-2014 15:57 #258
Hoi, Ik word verdacht van mishandeling en ik heb het dossier gelezen. Hierin zitten twee stukken: de aangifte en een pv van de politie. De aangifte betreft een verklaring van de aangever over wat ik gedaan zou hebben (geschopt). "Slachtoffer" heeft politie gebeld nadat ik weg was en de politie heeft hiervan een pv gemaakt met daarin één regel: verbalisanten constateren een lichte zwelling aan het been. Punt. Verder geen informatie over toedracht bv over hoe dat letsel daar is gekomen. Is het gebruikelijk om iets van toedracht in pv te vermelden, bv iets over wat de aangever gezegd zou hebben tegen de verbalisanten over wat er gebeurd zou zijn? Ik zou dat overtuigender gevonden hebben of zie ik dat verkeerd? Tot slot: Is er voldoende bewijs? Geen getuigen verder. Dank u, Peter Reactie infoteur, 11-10-2014
Hallo Peter
De aangever moet minstens een verklaring afgelegd hebben en verteld hebben wat er allemaal gebeurd is en waarom zelfs. Daarnaast zou een medisch rapport wel handig zijn als je het tenminste goed wilt aanpakken. Dus ik weet niet wat je gezien hebt maar dat is zeker niet volledig geweest. De politie zelf zal en kan niets melden over de toedracht want die waren immers niet erbij aanwezig. Nu zal het proces-verbaal nog aangevuld worden met jouw verklaring en je bent niety tot antwoorden verplicht en hoeft dus ook geen verklaring af te leggen. Je kan ook ontkennen en als jouw verklaring ook is opgenomen zal beoordeeld worden of die mishandeling bewijsbaar is en aan de hand daar van of je wel of niet vervolgd zult worden. Als er geen getuigen zijn en je ontkent dan zal het een moeilijk
bewijsbare zaak zijn, een cnstatering van letsel is nog lang geen bewijs dat jij dat hebt toegebracht tenslotte.

Alex, 01-10-2014 17:21 #257
Hallo, ik heb een vraag. Ik moet volgende week naar politie rechter omdat ik iemand mishandeld zou hebben, Ik zou iemand bij de keel hebben gegrepen of geknepen. Hiervan was geen directe getuige. Wel zijn er 2 getuigen die 25 minuten na mijn vertrek bij het zogenaamde slachtoffer lichte rode strepen gezien hebben in de hals. Kan mishandeling bewezen worden? Ik heb wel toegegeven bij "slachtoffer" te zijn geweest.
Verder wordt mij verweten dat ik slachtoffer heb geschopt tegen het been. In een sms heeft slachtoffer geschreven: je hebt mij geschopt en ik heb geantwoord, ik wil je spreken, sorry. Nou de werkelijke toedracht is anders. Ik voelde mij voor het blok gezet. Is dit nu een bekentenis?
En mijn laatste vraag: moet ieder verwijt uit een tenlastelegging (dus ieder gedachtestreepje: schoppen, keelgrijpen) apart bewezen worden of is het geheel voldoende? dank je, Alex Reactie infoteur, 05-10-2014
Hallo Alex
Als het goed is heb je al een verklaring afgelegd bij de politie en ik weet niet wat er door jou en anderen verklaard is. Maar het is in het algemeen wel zo dat ieder deel van de mishandeling beoordeeld wordt want aan de keel vastpakken kan mishandeling zijn maar in de keel knijpen kan ene poging tot doodslag zijn. Voor ieder facet zal bekeken worden of het wel of niet een bewezen feit is en zoja zal de rechter bepalen of hij de feiten wel of niet bewezen acht. Een getuige die alleen maar een striem in een nek heeft gezien is geen getuige van een mishandeling dus die kan je uit vlakken. Wat de opmerking betreft, wel of gene bekentenis, een bekentenis is het niet en daar komt bij dat je als verdachte niet eens een verklaring hoeft af te leggen en je kan ook altijd alles herroepen. Het zal er dus om gaan of ze de feiten kunnen bewijzen. Succes.

Marieke, 20-09-2014 16:46 #256
Hallo, In 2006 ben ik ten onrechte aangehouden & in elkaar geslagen door een agent in Assen door de schuld van die agent heb ik hier PTSS aan over gehouden ik vertrouw geen enkele agent meer, Nu heeft er iemand valse aangifte gedaan waar door ik Niet meer naar mijn woonplaats durf te gaan uit angst dat ik weer ten onrechte dit opnieuw mee moet maken ter wel ik heel goed weet dat die persoon die valse aangifte deed liegt daarbij weet die persoon dat ik Autisme heb wat kan ik hier tegen doen? Groet Marieke Reactie infoteur, 22-09-2014
Hallo Marieke
Het vervelende is dat de politie zal moeten onderzoeken of er wel of niet sprake is van
een valse aangifte dus het is toch belangrijk dat ze met je in gesprek gaan of je verhoren zoals dat heet. Ik begrijp de angst en zeker als je zelfs een Stress stoornis daar aan hebt over gehouden. Wat je kan doen is de politie laten weten dat je bereid bent om een verklaring af te leggen maar dat je dat in verband met de dingen die je noemt, niet wilt doen in je woonplaats maar in de plaats waar je dan nu bent. Eventueel kan je de politie thuis uit nodigen voor dat gesprek. Je kan dan je zegje doen en verder zal je moeten afwachten wat er uit dat onderzoek komt. Je zou ook kunnen overwegen een advocaat bij het verhoor te nemen. Mocht je het ivm met je autisme en PTSS niet aan kunnen dan moet je dat aantonen met argumenten van je behandelende artsen cq psychologen maar een onderzoek zal toch plaats vinden wellicht. IK hoop je een nuttige ti[ gegeven te hebben.

Marley, 13-09-2014 15:09 #255
Even een vraag tijdens mijn zwangerschap mishandeld ambulance en politie zijn beiden geweest. Ze hebben melding gemaakt omdat ik geen aangifte durfde te doen. Uit eindelijk 27 maart dit jaar geëscaleerd aangifte gedaan van de mishandelingen wat voor straf krijgt mijn ex voor deze delicten? Reactie infoteur, 17-09-2014
Hallo Marley
Dat is koffie dik kijken Marley want het hangt af van vele factoren. Bijvoorbeeld de ernst van het letsel, de ernst van de mishandeling, is hij wel of niet vaker met justitie in aanraking geweest voor geweldsdelicten en uiteraard is het bewijsbaar. Je kan niet meer doen dan het afwachten. De maximale straffen zoals vermeld in een artikel worden zelden uitgesproken namelijk.

Anita, 10-09-2014 11:01 #254
Ik heb voor dik een jaar terug aangifte gedaan tegen mijn toenmalige vriend wegens mishandeling. Ik had hierbij mijn schouder uit de kom en heb 6 weken lang totaal niets gekund. Nu een jaar verder heb ik nog steeds last van mijn schouder en begin ook mijn twijfels te krijgen of dit ooit goed komt. Mijn toenmalige vriend heeft bekent bij de politie, ook heb ik berichten van hem waarin hij het toe geeft en dit aangedragen. Ik heb tot nu toe verder niets meer gehoord waardoor het lijkt alsof ze er niets meer aan doen. Reactie infoteur, 13-09-2014
Hallo Anita
Je hebt het recht om te weten wat er met de zaak is gedaan of hoe ver het staat. Je kan daartoe een briefje sturen naar het OM bij de rechtbank waar de zaak ligt en hen vragen
wat de status is van de zaak. Je kan ook aankloppen bij slachtofferhulp, ook zij moeten je
daarbij helpen. Je hoort dan vanzelf wat er is gebeurd en kunt dan zien of je verdere stappen kan ondernemen of niet. Succes.

Cindy, 08-09-2014 09:50 #253
Ik heb 1,5 jaar geleden aangifte gedaan van mishandeling Door mijn buurvrouw. Sinds dat ik hier woon is mijn buurvrouw aan het treiteren woningbouw ingeschakeld buurtbemiddeling enz. 1,5 jaar geleden pakt zij een stok en begint mij uit het niets te slaan wild werd ik maar ze rende naar binnen en belde de politie dat ik haar wat aan wilde doen. Politie komt ik was helemaal bont en blauw dus aangifte tegen haar gedaan foto.'s erbij gedaan. Door de politie alles. Nu na 1.5 jaar is de zaak behandeld en geseponeerd en na 1.5 jaar rust staat ze weer aan mijn schutting te schreeuwen. Dus eigenlijk mag je dus nu gewoon ongestraft eigen rechter gaan spelen? Wat heeft het voor zin om aangifte te doen. Reactie infoteur, 08-09-2014
Hallo Cindy
Ik kan me helemaal voorstellen hoe je denkt en voelt maar het is toch weer zaak om alles te verzamelen tegen die dame en aangifte te doen. Ik weet niet waarom geseponeerd is natuurlijk maar dat gebeurt helaas vaker. Hoe frustrerend ook maar eigen rechter spelen word je niet in dank afgenomen hoe zeer je het ook zou willen. Je zal zien dat ze jouw zaak niet seponeren. Constanbt de poltie lastig blijven vallen met aangiftes, woningbouw verwittigen.ja erg hè, maar dat blijft de beste… nou ja, veiligste manier. Als meer mensen in de buurt last hebben van de dame, dan samen naar de politie en woningbouw etc…
Helaas heb ik geen betere oplossing.

Linda, 02-09-2014 19:11 #252
Bedankt voor de reactie infoteur,
Zaak ligt nog bij om en komt nu langzaam bij een datum (vele getuigen verklaringen) maar er staat zware mishandeling dat hebben ze bij de aangifte opgezet op het politieburo, maar nu ik me toch wat verder heb ingelezen staat er in veel gevallen poging tot doodslag bij zulke zaken.
Vandaar mijn vraag was hoe een rechter dat dan zou beoordeelden. Reactie infoteur, 05-09-2014
Hallo Linda
De officier van justitie die de zaak behandelt zal uiteindelijk bepalen welke artikelen hij ten
laste zal leggen. Zoals gezegd wordt vaak het zwaarst wegende artikel opgevoerd gevolgd door het minder zware artikel. Mocht dan poging tot doodslag door de rechter niet bewezen geacht worden dan blijft die zware mishandeling overeind dus de rechter zal uiteindelijk
bepalen welk artikel en daarmee welke strafmaat hij zal toepassen. Je weet dat nooit van te voren uiteraard.

Linda, 02-09-2014 11:19 #251
Hoi een vraagje : Bij een woordenwisseling een klap krijgen dan op de grond vallen en dan nog 4 keer tegen het gezicht geschopt worden met bergschoenen : gevolg -gebroken kaak en zware hersenschudding waarvan na 2 jaar nog last, hoe beoordeeld een rechter dit doorgaans, zware mishandeling of poging tot doodslag. Bvd Reactie infoteur, 02-09-2014
De rechter bepaalt niet de ten laste legging, dat wordt gedaan door het OM. De rechter bekijkt of een verdachte al dan niet schuldig is aan een gepleegd strafbaar feit. Maar de vraag blijft natuurlijk hetzelfde en in dit geval zal zonder meer primair ten laste gelegd worden: Poging tot doodslag en secundair Zware mishandeling. Het wordt als zeer ernstig beschouwd een liggende persoon met bergschoenen tegen het hoofd te schoppen, dit had zonder meer de dood van die persoon kunnen worden, vandaar!

Toras, 31-08-2014 04:09 #250
Ik heb een vraagje wat kan je doen als je moeder mishandeld wordt in het buitenland (Amerika) hier woont zij samen met der vriend en wordt daar zwaar mishandeld? Zelf zit ik gewoon in Nederland maar ik zou m'n god niet weten wat ik zou kunnen doen om ervoor te zorgen dat hij opgepakt wordt of dat zijnsleer terug komt hiernaartoe. Is er misschien iemand die hier ervaring mee heeft een of weet wat je het beste kan doen en wat de procedure ervan is. Ik hoor het graag! Reactie infoteur, 31-08-2014
Hallo
Vanuit Nederland kan je niets doen om hem te laten oppakken. Je moeder is degene die iets kan doen, zij kan aangifte doen en hem laten oppakken. Wil zij dat niet doen dan houdt het helemaal op, zij is volwassen en dient daar aan mee te werken. Haar overtuigen dat ze bij die "vriend" weg moet is de enige mogelijkheid. Desnoods reis je naar haar toe en help je haar met terug komen naar nederland. Maar het zal van haar uit moeten komen.
Als er echt sprake is van erg zware mishandeling kan je de plaatselijke politie attent maken daarop en mogelijk dat zij een onderzoek starten maar als je moeder daar niet aan mee werkt, vijwillig of zelfs onvrijwilliog, dan kan niemand iets betekenen helaas.

Sheila, 22-08-2014 17:30 #249
Ik heb afgelopen januari me moeten melden bij de politie omdat iemand aangifte tegen mij heeft gedaan voor mishandeling.
Ik schrok me wild want ik ben niet iemand die geweld gebruikt. Maar ik heb een aanvaring gehad bij een supermarkt waar ik wat boodschappen heb gedaan. Een turkse jongen van 12 jaar staarde me de hele tijd na in de winkel waardoor ik iets zei van kiek voor oe (twents) waarop de moeder zich omdraaide en tegen me zei, wat zei u daar tegen mijn zoon. Ik zei dat ik het wel zo netjes vond dat hij voor zich keek ( ik voelde me nogal bekeken, had slordig haar en was moe en afgemat en voelde me niet zo lekker) Waarop ze zei je spoort niet en je bent niet goed bij je hoofd! Ik voelde me hierdoor zo opgefokt dat ik terugliep en haar een klap gaf, waarop de man van het stel me een kaakslag gaf en een kennis me wegtrok uit de situatie. Het winkelpersoneel zette mij vervolgens uit de winkel, omdat ik was begonnen en dit vond ik zo gemeen dat ik bij de deur nog wat woorden naar de turkse familie slingerde en de winkel verliet. Ik moet nu een bedrag betalen, maar ik heb bezwaar aangetekend want ik wil geen strafblad. Ik ben dit jaar met een opleiding voor kinderopvang begonnen, want ik wil oppasmoeder worden (ik hou van kinderen en zal ze nooit in gevaar brengen) De gemeente wil me nu geen toestemming geven om als gastouder te starten, heel vervelend allemaal. Weet u raad? Reactie infoteur, 25-08-2014
Hallo Sheila
Je hebt van die dagen Sheila, je voelt je dan niet lekker en wie of wat er ook op je pad
kruist moet het dan even verduren en ofschoon menigeen daar wel begrip voor kan opbrengen, pakt het in jouw geval wel erg triest uit omdat je juist met een opleiding voor kinderopvang bent begonnen. Om je dan te laten meeslepen als een kind van 12 jaar je
aan kijkt en voor de ogen van het kind de moeder een klap geeft, was natuurlijk vragen om een proces-verbaal. Inmiddels ben je veroordeeld hetgeen niet aan te vechten is, immers waren er meer dan genoeg getuigen maar dat betekent ook dat je een strafblad hebt gekregen en dat is niet weg te poetsen. Daarnaast ligt de kinderopvang natuurlijk erg gevoelig en heeft de gemeente besloten geen toestemming te geven. Het strafblad aanvechten heeft helemaal geen zin, je zou de beslissing van de gemeente kunnen aanvechten en in een uitgebreide brief proberen aan te tonen dat het door allerlei omstandigheden kwam en excuses aanbieden en verzoeken dat zij hun beslissing herzien. Ik vrees echter dat ze dat niet zullen doen en dat die ene fout voor jou een ernstige
fout was maar nee heb je en ja kan je krijgen. Jammer Sheila!

Ksh, 05-08-2014 03:20 #248
Mijn moeder word al jaren mishandeld.
Zowel lichamelijk en geestelijk.
Al 5 jaar is het bezig en we weten ons allemaal geen raad meer, omdat hij echt niet helemaal 100% meer spoort en ons bedreigd heeft!
Al talloze keren heeft hij mijn moeder blauwe ogen en helemaal total los geslagen, zelfs een paar handen met haar haar uit haar hoofd getrokken en zelfs een keer haar van de trap geduwd waardoor ze in de ziekenhuis beland is.
Ze heeft zo een angst opgelopen dat ze niemand meer iets durft te zeggen, niet de familie, niet de politie niemand
en psychische is ze helemaal gemanipuleerd
Hij is al vaak opgepakt, maar elke x flikt hij Het toch mijn moeder te manipuleren en weer op haar kosten te leven.
Elke keer als hij dronken is neemt hij ze Zoon van geeneens 5 jaar mee in de auto om meer drank te halen en dat zonder rijbewijs
Eens waren er zelf 5 politieagenten nodig om hem tot bedaren te brengen. Nadat hij mijn moeder helemaal Total los geslagen had
veel mensen hebben een angst voor hem opgelopen, zelfs als hij op vrije voeten komt.
Ik ben ten einde raad en weet niet wat ik kam doen, als hij mijn moeder der leven niet eindigd, ben ik bang dat ze dat zelf doet.
Hij drinkt elke dag, is elke aan de drugs en dat allemaal op mijn moeders uitkering. En dat terwijl ze ook nog eens 3 kinderen heeft.
Ikzelf ben getuige geweest van de mishandeling en heb meegemaakt dat ik thuis kwam en ze helemaal onder de blauwe ogen, opgezwolle lippen zat en haar uit der hoofd getrokken is.
Ik ben getuige geweest dat hij hartstikke agressief is en ik ben zelf ooit mishandeld door hem.
Als het erop aankomt zou ik met gemak minimaal50 getuigen kunnen regelen die kunnen vertellen hoe mijn moeder behandeld word en hoe ze zo gehersenspoeld is.
Wat kan ik het beste doen?,

Mvg k Reactie infoteur, 07-08-2014
Het is vooral aan je moeder om iets te doen maar als zij nooit aangifte doet en niet mee wil werken aan een veroordeling van dat individu dan wordt het een hele lastige zaak. Zij moet de man de toegang tot haar woning weigeren en aangifte doen en zeker als je zegt dat je voldoende getuigen hebt. Kiest zij er echter voor dat niet te doen dan kan de politie weinig doen tenzij er iets gebeurd dat ambtshalve vervolgbaar is. Je zou met de wijkagent een gesprek kunnen hebben en alles voorleggen en die zou dan kunnen proberen je moeder er op te wijzen dat ze er verstandig aan doet de politie/justitie in te schakelen. Maar lukt dt niet dan zal ze zelf in die situatie blijven hangen hoe erg dat ook is.

Mart, 07-07-2014 22:33 #247
In reactie op uw antwoord: Het "iets" was een eenvoudige pen. Desalniettemin is het mijn eigendom, waarom ik doorvroeg bij wie ik moest zijn en waar, om de garantie te hebben om het terug te krijgen. Die vraag was duidelijk lastig te beantwoorden door de portier, die zichzelf uiteindelijk agressief opstelde. Ik probeerde de zin steeds meer te versimpelen, maar de portier werd ongeduldig en duwde me weg. Ik vond het prima om te vertrekken, maar al mijn andere spullen lagen nog op de tafel, die ik op z'n minst moest terug hebben (sleutels, telefoon, etc.). Ik bleef kalm en vroeg toen al mijn spullen terug, waarna ik werd vastgegrepen door een andere portier en tegelijkertijd door een andere portier werd geslagen. Ik heb een getuigenverklaring, waarin exact hetzelfde staat. Zowel dat ik de eerste klap heb ontvangen en tevens dat mijn houding in geen enkele mate agressief was en ook niet de provocerende partij was. Reactie infoteur, 10-07-2014
Hallo Mart
Dat het een pen is, is uiteraard gunstig en geen strafbaar of gevaarlijk voorwerp.
Dat je een getuige hebt die bereid is een verklaring af te leggen is ook heel positief
en wat de politie dan nu zal doen is een proces-verbaal opmaken, althans als er een
aangifte is gedaan tegen je. In dat proces-verbaal zullen alle getuigenverklaringen en verklaringen van aangever en verdachte bij elkaar gevoegd worden. Dan zal door het OM worden bekeken of de zaak wel of niet voor de rechtbank moet worden gebracht of eventueel zonder zitting kan worden afgehandeld met een schikking. Afhankelijk daarvan
weer wordt je wel of niet veroordeeld. In het eerste geval krijg je uiteraard geen strafblad en ligt de weg weer open. Mocht het tot een veroordeling komen dan wordt de weg naar de politie een hele zware maar proberen kan je het altijd, nee heb je tenslotte. Het is echt
vervelend dat het zover gekomen is maar te veel alcohol, een vaak te drukke dancing met
misschien wel overwerkte portiers, de vlam slaat dan snel in de pan. Ik ken de verklaringen van de anderen natuurlijk niet maar het zal er om gaan of en in hoeverre het een en ader te bewijzen valt. Ik hoop dat het in je voordeel gaat uitvallen Mart.

Mart, 06-07-2014 16:48 #246
Ik heb afgelopen nacht een akkefietje gehad met een portier bij een discotheek. Ik moest iets afstaan bij de deur, dat in feite geen probleem is. Mijn vraag echter was hoe en wanneer en bij wie ik dat kon ophalen. De portier werd ongeduldig en werd verbaal agressief. Toen ik aangaf dat ik alleen wilde weten waar ik het moet ophalen, werd ik weggeduwd bij de opening. Omdat mijn spullen nog allemaal op die tafel lagen wilde ik die terugpakken, maar de portier wilde me weghebben en besloot me weg te duwen. Een andere portier snelde aan en hield mijn armen vast en begon me weg te duwen. Tijdens deze actie kreeg ik een klap in het gezicht, waardoor ik me omdraaide en reflexmatig een klap teruggaf. Hierop kreeg ik 4 klappen terug en kwam de politie aangesneld, waarna ik in de handboeien werd geslagen. De portier heeft aangegeven dat ik me schuldig maakte aan mishandeling, terwijl mijn gezicht aanzienlijk is aangedaan. Ik heb om een advocaat gevraagd en heb zowel bij de advocaat, als tijdens het verhoor aangegeven wat er is gebeurd. Voordat dit gebeurde heb ik maximaal 8 biertjes genuttigd, maar aangegeven dat mijn gedrag in geen enkele mate agressief was. Wat kan ik nu verwachten, strafblad, vervolging? Ik wil zelf (nog steeds en alweer) bij de politie solliciteren, maar met zo'n verhaal achter mijn naam kan ik dat waarschijnlijk vergeten. Reactie infoteur, 07-07-2014
Hallo Mart
Nu weet ik niet wat dat "iets" was wat je moest afgeven maar als dat om een wapen gaat
dan wel risicovol dreigend voorwerp dan is dat geheel terecht maar dat geef je zelf al aan.
Dat die portier ongeduldig wordt als je blijft vragen waar en wanneer dat terug te halen is
is eveneens begrijpelijk. Na die eerste duw had je er verstandig aan gedaan te vertrekken maar dat is niet gebeurd en het gevolg is dat een tweede portier er bij komt. Dan vallen er
over en weer klappen en wordt er kennelijk aangifte tegen je gedaan. De beide portieren zullen verklaard hebben dat jij bent gaan slaan en als jij verder geen getuigen hebt die het tegendeel beweren staat je een proces-verbaal ter zake mishandeling te wachten ja.
Als de zaak voor de rechter wordt gebracht en je schuldig wordt bevonden krijg je een strafblad en een straf. Als je nooit eerder met de politie en justitie in aanraking bent geweest zal dat op zich geen probleem zijn als je ergens solliciteert later. Echter bij
de politie solliciteren met een veroordeling ter zake mishandeling, gepleegd met 8 biertjes op in een café en wie weet nog wat dat voorwerp was… je kan dat inderdaad vergeten verder. Je moet afwachten wat het gaat worden en of het een veroordeling wordt of niet.

Fredirique, 05-07-2014 02:18 #245
Op een normale zaterdagavond had ik een feest. Na het feest was afgelopen en met de intentie om nog ergens gezellig ergens een 'laatste' biertje nuttigen. Kwamen wij na een minuut twee mannen tegen. Deze waren ontzettend moeilijk aan het doen en zochten ruzie. We waren allemaal onder invloed van drank. Een van de mannen slaat een vriend van mij recht op z'n gezicht. Er barst een gevecht los. Wij waren in de meerderheid en hebben meer klappen gegeven dan gekregen. Nu er weken verstreken zijn hebben we via via gehoord dat ze aangifte gedaan hebben. Er was misschien een persoon die een stuk gezien heeft vanuit het bovenraam het was donker.
Na wat artikels gelezen te hebben lijkt het me verstandig me van de domme te houden. Wat kunnen we nu verwachten? Zijn we strafbaar? Wat voor gevolgen kan dit hebben? Reactie infoteur, 05-07-2014
Hallo Fredirique
Daar heb je te weinig gegevens voor geschreven Fredirique dus dat kan ik niet beoordelen.
IK weet ook niet wat een meerderheid is want zou het zo zijn dat jullie met 4 man zijn en
dan 2 man aanvallen kan het openlijke geweldpleging worden en is er geen sprake meer van een mishandeling. De persoon die je vriend heeft geslagen is zonder meer verdachte voor mishandeling en als de politie er een zaak van zou willen maken dan kunnen zij niets anders doen dan van iedereen een verklaring opnemen en die in het proces-verbaal verwerken. Als er getuigen zijn die onafhankelijk zijn dan is dat belangrijk voor de zaak en die kunnen uiteraard verklaren wat zij gezien hebben. Als zij echter die eerste klap niet gezien hebben maar wel jullie vechtpartij met die twee mannen wordt het een ander verhaal dan als zij wel gezien hebben dat die twee mannen begonnen zijn met slaan.
Je ziet hoe moeilijk het zal worden het een en ander te bewijzen. Mogelijk was het ergens in het centrum en staan er camera's, die zouden nog als bewijs kunnen dienen.
Ik zou afwachten of je uberhaupt wordt opgeroepen voor een verhoor en als verdachte ben je niet tot antwoorden verplicht dus je kan je beroepen op je zwijgrecht maar of dat verstandig is, het ligt allemaal aan hetgeen de politie kan verzamelen aan bewijs.
Mocht het voldoende zijn dan zal het beslist voor de rechter komen en dan zal die beoordelen wie wel en niet gestraft dienen te worden.

G. Hofkens, 16-06-2014 22:21 #244
Vorig jaar stond aan onze voordeur een jongeman die voor een bedrijf zonnepanelen aan de deur wilde verkopen, omdat dit precies rond etenstijd was en ik net insuline had gespoten (ik ben diabetspatient ) deed ik de deur niet open. Maar zoals de meeste deur aan deur verkopers bleef hij stug volhouden, dus ben ik toch maar naar de voordeur gelopen. Ik heb de deur open gedaan en netjes gezegd dat ik net wilden gaan eten en zei dat ik nergens interesse in had, waarop hij door bleef zeuren en ik netjes zei, nou daag prettige avond verder. Ik liep terug door de gang naar de huiskamer waar mijn man en zonen met hun vriendin aan de tafel zaten, vanuit onze huiskamer kun je op de voordeur kijken, tot mijn verbazing zei mijn jongste zoon (toen 20) ma weet je wat hij doet? Hij spuugt gewoon op de voordeur! Ik ben gelijk weer omgedraaid en naar buiten gelopen, waarbij ik de jongen aansprak op zijn gedrag, ik zei tegen hem, ben jij wel normaal als ik iets niet wil kopen wil dat niet zeggen dat je dan op mijn deur moet spugen!
Zegt die jongen, dat deed ik niet, de spuug droop nog van mijn deur af, op dat moment stond mijn jongste zoon naast mij en wilde de jongen mee nemen naar de voordeur, hij wilde hem in zijn kraag vatten maar omdat mijn zoon op slippers stond en dit op het gras voor onze deur gebeurde gleed hij uit en schampte de jongen dus per ongeluk in zijn nek, waarbij een krasje in zijn nek ontstond! Opdat moment komt een collega van die jongen bij onze andere buren vandaan, die had niet gezien wat er aan de hand was en die kwam vragen wat er aan de hand was. Ik leg die man uit wat er was gebeurd en die zei ook, dat het niet netjes was wat die jongen gedaan had. Een paar weken later staat er bij ons politie aan de deur omdat die jongen aangifte had gedaan van mishandeling?
Zijn collega heeft hij als getuige, maar die heeft niets gezien? Terwijl wij met 7 mensen hebben gezien wat er is gebeurd, nl mijn oudste zoon en vriendin, mijn man een buurvrouw die de hond aan het uitlaten was en een buurvrouw van een paar huizen verder! Wij zijn geen van allen gehoord! Nou vind ik het ook belachelijk dat hier een zaak van word gemaakt voor zoiets onbenulligs, maar as donderdag moet mijn zoon voor het O M verschijnen, want kunnen we verwachten en kunnen we hier nog iets aan doen? De politie heeft het in het proces verbaal ook over een eenvoudige mishandeling, maar het is totaal geen mishandeling het ging per ongeluk, oke je moet van iemand af blijven maar moet je dan alles tegenwoordig maar over je kant laten gaan, mag je niemand meer aanspreken op normen en waarde? Reactie infoteur, 23-06-2014
Het is wel een vreemde zaak dat de politie nemand gehoord heeft maar die uitnodiging
van het OM, is dat dan het eerste contact, toch geen zitting voor de rechtbank want dan zou
de zoon al lang verhoord moeten zijn als verdachte? Hoe dan ook, de zoon kan er gewoon heen gaan, vertellen wat er is gebeurd en zeker aangeven dat er voldoende getuigen zijn
die bereid zijn een verklaring af te leggen. Ze moeten daar dan gehoor aan geven. Het kan ook zijn dat er alleen een gesprek plaats vindt om te kijken of er een zaak van gemaakt gaat worden of niet. Erin ieder geva op blijven staan dat de getuigen gehoord worden.

Anoniem, 02-06-2014 10:38 #243
Mijn vriend is afgelopen vrijdag aangehouden en moet nu 99 dagen zitten voor een taakstraf welke 8 jaar geleden is opgelegd. In de afgelopen 8 jaar hebben wij nooit meer iets van die taakstraf gehoord. Ook is hij nog een keer aangehouden voor openstaande boetes. Wij hebben toen gelijk gevraagd hoe het met die taakstraf zat, maar er was niks bekend over een taakstraf. Kan dit zomaar? Reactie infoteur, 09-06-2014
NN
Een taakstraf is niet zitten dus het kan zijn dat er in het verleden een taakstraf is opgelegd maar dat die niet werd uitgevoerd en dan komt daarvoor in de plaats alsnog de hechtenis. Zover klopt het maar hij moet dan wel degelijk bericht hebben gekregen toentertijd die taakstraf te doen. Als hij dat genegeerd heeft dan krijg je dit en is het tijdstip van oppakken ook afhankelijk van het tijdstip dat hij in het opsporingsregister wordt geplaatst. Mogelijk stond het er nog niet in toen hij voor openstaande boetes werd aangehouden. Het is dan altijd een kwestie van tijd dat je wordt opgepakt en dat heeft geen hoge prioriteit zoals je ziet. Vervelend in zo'n geval is dan inderdaad dat het al zo lang geleden is. Mocht hij echt nooit iets gehoord hebben over het uitvoeren van die taakstraf, hetgeen onwaarschijnlijk is, dan is het wrang en tja, hij kan dat aangeven maar ik vrees dat het niets zal uit helpen en dat er nu niets anders op zit dan de 99 dagen uit zitten. Veel mensen laten dit soort dingen op z'n beloop maar het tijdstip dat je ooit toch eens wordt opgepakt kan dan heel laat en dan zeker ook erg onvoordelig zijn, het is een gok.

Vincent, 11-05-2014 11:47 #242
Mijn ex heeft onlangs valse aangifte gedaan van mishandeling. Ik heb met haar een dochter van 6. ben nu getrouwd en heb er 2 kinderen bij. Door de alimentatie verlaging en haar jaloerse gedrag probeerde ze op allerlei manieren me dochter bij me weg te houden. Ik kwam mijn dochter ophalen maar die wilde niet mee mijn ex schreeuwde tegen me en schold me uit omdat ik 20 minuten te laat was. Ik zei tegen mijn ex houd je bek trut. Toen vloog ze me aan met haar handen tegen mijn keel en ik weerde af waardoor zij met haar hand tegen de muur kwam. Mijn dochter had alles gezien. Ze duwde me de gang uit en riep dat ze de politie zou bellen. Ze heeft aangifte gedaan toen de politie bij haar gearriveerd was en ging met de ambulance naar het ziekenhuis. De arts gaf haar een medische verklaring dat haar hand was gezwollen en dat ze op der andere arm onder de rode vlekken zat ook op haar buik zat een rode vlek. Ik heb me enkel afgeweerd en haar verder niet aangeraakt. Alles is gespeeld. Toch heeft zij valse aangifte gedaan dat ik haar meerdere malen zou hebben geslagen waar onze dochter bij stond.Ik ben nu veroordeeld door de rechter terwijl dit alles is gelogen. Ik moet een hoge geldboete betalen en ook haar nog een schadevergoeding betalen. Ook zie ik mijn dochter niet meer omdat na dit alles mijn dochter mij niet meer vertrouwd. Mijn ex werkt in alles tegen en denk zeker niet aan de best wil van onze dochter. Ze wil mij nog steeds straffen omdat ik bij haar weg ben gegaan ivm verschillende interesses in het leven. Wat moet ik nu doen? Reactie infoteur, 21-05-2014
Hallo Vincent
Je staat inderdaad bijzonder zwak in deze zaak, immers dochter en ex verklaren tegen je en wat zou je willen doen? Zo lang de gemoederen nog verhit zijn aan de andere kant is contact zoeken onverstandig hoe erg dat ok is voor het contact met je dochter. Als zij niet met je mee wilt gaan houdt het eigenlijk op, je kan haar moeilijk mee sleuren en geen enkele poltie-ambtenaar zal je dochter met jou mee geven. Je zal het advies krijgen alles via de raad van de kinderbescherming te spelen maar ja, dat schiet echt niet op. Dat je nu al veroordeeld bent is ook zeker niet in je voordeel uiteraard en iedere kans die zij krijgt nu om ook maar even aangifte te doen zal ze aangrijpen. Het is een vervelende situatie dus.
Misschien toch de Raad en geduld, sterkte.

Marion, 04-05-2014 20:11 #241
Mijn zoon heeft na 2 jaar treiterij de desbetreffende persoon een klap verkocht en een trap gegeven.
Er is aangifte gedaan van zware mishandeling. Met een brief van politie was mijn zoon (17 jaar) uitgenodigd op bureau een verklaring/verhoor af te geven.Omdat de klap op het oor kwam heeft het slachtoffer nu een gescheurd trommelvlies. Na 6 uur op bureau te hebben gezeten in afwachting op uitspraak officier van justitie kon er nog geen uitspraak volgen over evt strafmaat vanwege eventuele blijvende gevolgen van letsel. We worden nu over 10 weken verwacht bij de kinderrechter. Mijn zoon is nu zeer gestrest en onzeker wat hem te wachten staat. Hij heeft heel eerlijk zijn verhaal verklaard over hoe en waarom. Dit was echt niet zijn bedoeling. Kunt u hier iets over zeggen? Wat zou hij kunnen verwachten? Reactie infoteur, 21-05-2014
Hallo Marion
Was even in het buitenland vandaar de late reactie. Je vraagt in feite wat voor straf je zoon kan verwachten. Dat is echter koffie dik kijken omdat erg veel factoren voor het bepalen van een strafmaat een rol spelen. Dat de zaak wordt aangehouden om de gevolgen van het letsel te kunnen bepalen is gebruikelijk. Als hij gewoon heeft meegewerkt, uitleg heeft gegeven en nooit eerder met de politie in aanraking is geweest dan zijn dat al punten in zijn voordeel. Dat er een straf zal volgen is aannemelijk en het nemen van een advokaat is in dit geval geen overbodige luxe. Deze kan dan met hem samen op de rechtbank zijn zegje doen. Als hij geen crimineel verleden heeft zal het zeker geen hechtenis worden en zou een taakstraf met betaling kosten slachtoffer kunnen maar pin me daar niet op vast,
zoals gezegd blijft dat koffiedik kijken. Sterkte

Pieter, 29-04-2014 15:56 #240
Dag, ik ben onlangs ten onrechte veroordeeld door de rechtbank voor mishandeling. Ik ga in beroep, maar wat is de kans dat ik vrijgesproken wordt?
Ik heb dus ontkend maar niet betwist dat ik was waar ook de aangever was.
De aangever heeft gezegd dat we gevochten hebben en daarbij is heel licht letsel ontstaan aan hals en hand.
Ik heb gezegd dat aangever mij met een stok heeft bedreigd maar dat ik niet weet hoe dat letsel is ontstaan. Ik heb de stok wel tegengehouden.
Van het letsel is een foto maar daarop is nauwelijks tot niets te zien.
Aangever heeft na incident de politie gebeld en die constateren in een pv het bovengenoemde letsel maar meer ook niet.
Is er voldoende bewijs? Er zijn geen getuigen dus. Ik ben benieuwd, gr. P. Reactie infoteur, 21-05-2014
Hallo Pieter
Ik heb helaas te weinig inzicht in de zaak om dat te kunnen beoordelen. Ik kan alleen in het algemeen zeggen dat als het een 1-1 situatie is met geen tot gering letsel en er geen getuigen of stille getuigen ( foto's van bewakingscamera bv ) zijn dat je dan nooit veroordeeld zou kunnen worden ter zake mishandeling. In het pv moet je dat kunnen terug lezen, je kan het gehele pv opvragen tenslotte. Kennelijk was deze rechter wel overtuigd dat het feit bewezen was dus nu is de hoop dat een tweede rechter het anders ziet.

Ante, 25-04-2014 03:16 #239
Ernstige mishandeling en doodsbedreigingen. Met psychisch en lichamelijk aantoonbaar letsel. Uitspraak, taakstraf, geringe geldboete en 1 jaar proef. Belachelijk en onverteerbaar! Reactie infoteur, 25-04-2014
Hallo Ante
De rechtspraak is en blijf onafhankelijk en in de ogen van het slachtoffer is het inderdaad
vaak belachelijk en onverteerbaar. Mogelijk kan er nog hoger beroep worden aangetekend
maar het is de vraag of het een hogere straf oplevert. Deze dingen zullent altijd blijven bestaan.

Anoniem, 11-04-2014 23:12 #238
Beste

Ik heb 3 weken geleden het ziekenhuis ingeslagen door een bekende van vroeger waar ik ooit een verklaring tegen af heb gelegd toen hij een oudere man mishandelde.

Nu is hij mij tegen gekomen op straat en heeft me flink mishandeld met gevolg dat ik naar het ziekenhuis gebracht ben.

Deze man had voorwaardelijk voor meedere vergrijpen. Ik heb 3 getuigen met verklaring voor mijn voorgeval.
Hij zal niks zeggen dus nooit bekennen.

Wat denk je dat er nu gebeurd nu hij opgepakt is?

Ik hoor graag van je! Reactie infoteur, 13-04-2014
Hallo NN
Als er daadwerkelijk drie getuigen zijn is een verklaring van hem niet eens noodzakelijk om het feit te kunnen bewijzen. Overigens is een verdachte nooit verplicht een verklaring af te leggen dus of hij wel of niet iets zegt is niet relevant in dit geval. Als hij opgepakt is dan zal bekeken worden door het OM of het noodzakelijk is dat hij in hechtenis blijft of niet en ik kan dat niet inschatten omdat ik de feiten en details niet ken. Is het zo dat hij erg vaak dit soort feiten pleegt en nog voorwaardelijk heeft dan zal de straf die hij voorwwaardelijk opgelegd heeft gekregen in ieder geval er bij krijgen. Daarnaast zal hij veroordeeld worden voor het nieuwe feit. Maar zoals gezegd, ik ken de verdere feiten niet dus zouden er andere omstandigheden kunnen zijn.

Cynthia, 09-04-2014 01:03 #237
Beste, ik ben toen ik 10 weken zwanger was mishandeld door mijn (toenmalige) vriend. Hij heeft toen koffers gevuld met kleding naar me gegooid en een gitaar op mij kapot geslagen. Toen de politie kwam was hij al weg. De politie heeft foto's gemaakt van de schade aan de woning, mijn blauwe plekken en de kapot geslagen gitaar. Ik heb toen geen aangifte durven doen omdat ik het niet zag zitten om alleenstaande moeder te worden. Ook omdat ik al eerder (voor de zwangerschap) aangifte tegen hem had gedaan, ook voor huiselijk geweld waarbij ik een hersenschudding heb gehad. Hij had daarna veel spijt beloofde hulp te zoeken en dan zou alles weer goed komen. Dacht ik. Maar helaas, bij 36 weken zwangerschap liep een ruzie weer uit de hand waarbij er een worsteling ontstond en ik een klap in m'n gezicht kreeg en waarschijnlijk ook in m'n buik. Dat kon ik door die hele worsteling niet duidelijk aangeven of dat was gebeurd. Toen de politie kwam, was hij weer weg. Doordat ik zo'n last van m'n buik had heeft de politie een ambulance laten komen en moest ik een nacht ter observatie in het ziekenhuis blijven. Het ziekenhuis heeft toen een melding moeten doen bij AMK omdat ik hoog zwanger was. 2 weken later ben ik bevallen. Door alle emoties van het gebeuren, de bevalling, de hormonen en dat ik er alleen voor dreigde te staan had ik weer geen aangifte gedaan.
Toen de rust was teruggekeerd had ik met hem afgesproken dat hij de baby mocht opzoeken (hij had de baby niet erkend).
Maar toen hij weken en daarna maanden niets van zich liet horen besloot ik om het contact helemaal te verbreken. Ik heb hem een bericht gestuurd dat ik geen contact meer wens en met rust gelaten wil worden. Hij had de baby immers in 3 maanden maar 5min gezien. Inmiddels is de baby 5 maanden oud.
Door het bericht waarin ik hem mede deelde dat ik het contact verbreek heeft hij zo heftig gereageerd, dat ik nu bang ben geworden en me bedreigd voel. Hij heeft in een eerdere ruzie al een keer gedreigd de baby van me af te pakken.
Mijn vraag is:
Kan ik nog aangifte doen van de mishandelingen van ongeveer een jaar terug en die van 5,5 maand terug?
Zo niet, wat kan ik nu het beste doen in deze situatie?

Mvg. Reactie infoteur, 13-04-2014
Hallo Cynthia
Je kan zonder meer nog aangifte doen van alle genoemde mishandelingen. De zogenaamde verjaringstermijn daarvoor is nog lang niet verstreken. Ook kan je aangifte doen van bedreiging mits je dat kunt bewijzen aan de hand van de mail en het een echte bedreiging betreft. Je doet er erg goed aan de politie in te schakelen bij een heerschap als dit want er zal amper verbetering optreden in zijn gedrag vrees ik. De gepleegde feiten zijn ernstig. Mocht je bij de politie op enige weerstan stuiten dan kan je een brief sturen naar de officier van justitie met de mededeling dat je alsnog aangifte wilt doen en dat met redenen omkleden. Sterkte.

Tomas, 03-04-2014 23:31 #236
Beste,

Een tijdje geleden zijn we met een paar vrienden uitgegaan bij een discotheek. Toen ik en een vriend uit de zaal liepen zaten er twee meisjes in een stoel met daartussen een tafeltje, wij zwaaiden vrolijk naar hen maar vervolgens kregen wij de reactie: "loop door homo's". Vervolgens ben ik voor de grap naar het meisje toegelopen en bij haar op schoot gaan zitten. Hierop staat het meisje direct op en geeft me een klap in mijn gezicht, toen ze nog een keer wilde slaan gaf ik haar een zet en struikelde ze over het tafeltje wat tussen de stoelen stond. Ik ben vervolgens weggelopen maar binnen 1 minuut werd ik door drie secureties de deur uit gezet zonder dat ik zelf uit mocht leggen wat er gebeurd was.
Drie maanden later werd een vriend van mij, waarvan de politie via-via de naam had doorgekregen, gebeld door de politie dat ik gezocht werd voor eenvoudige mishandeling en aanranding. Het meisje heeft blijkbaar geclaimd dat ik aan haar borsten zou hebben gezeten, wat volstrekte onzin is. Ook heeft het meisje vertelt dat ze door dit voorval emotionele schade heeft opgelopen, wat mij ook hoogst onwaarschijnlijk lijkt.
Ik ben nu in afwachting van een verhoor door de politie en vraag me af wat ik het beste kan doen. Ik heb de discotheek gevraagd voor camerabeelden en ben nog in afwachting op een antwoord, aangezien ik niet weet of er op dat punt een camera aanwezig was.
Het meisje en haar vriendin waren met zijn tweeën maar een vriend van mij is al verhoord als verdachte (ze dachten dat hij het was maar dit was niet zo) en daar werd gezegd dat het meisje nog 5 andere getuigen had. Dit is echter onmogelijk want ze waren maar met z'n tweeën daar.
Ik vraag me af wat ik nu het beste kan doen. Ik denk dat ik ook aangifte tegen haar wil doen voor valse aangifte.

Mvg Reactie infoteur, 06-04-2014
Hallo Tomas
Je zult een oproep krijgen om een verklaring af te leggen over hetgeen er is gebeurd. Omdat je verdachte bent zal de politie je meedelen dat je niet tot antwoorden verplicht bent. Je zou er voor kunnen kiezen van dat recht gebruik te maken, dan een advocaat nemen
en die kan alle stukken bekijken en zien of er wel of niet meerdere getuigen zijn. Ik weet niet of je vriend getuige was van het voorval want het zou handig zijn als je getuigen had die in jouw voordeel spreken.
Je kan er ook voor kiezen om te vertellen wat er precies gebeurd is en ook al wijkt dat af van hetgeen de aangeefster heeft verklaard, een rechter zal uiteindelijk moeten bepalen aan de hand van de verklaringen en bewijzen in hoeverre er sprake is van diverse strafbare feiten.
Het feit op zich is duidelijk en bij een vreemde dame op schoot gaan zitten is een vorm van aanranding en bedreigend dus haar reactie is begrijpelijk en verdedigbaar. De zet die je dan geeft is regelrecht mishandeling uiteraard dus aangifte doen van valse aangifte is zinloos, wel of geen borsten aangeraakt, op haar gaan zitten is al voldoende. Dat laatste is dus geen optie voor je.
In jouw geval is een advocaat nemen het veiligst.

Vera, 03-04-2014 00:29 #235
Haai,
ik had een vraagje aantal weken geleden is er een gevecht geweest waar ik bij ben betrokken geraakt een kennis van me werd door 4 meiden in elkaar geslagen, ik heb haar geholpen door ze min of meer van haar af te trekken en uiteindelijk wou 1 van de meiden aangifte tegen me doen terwijl het duidt op zelfverdediging het meisje had bloed op haar achterhoofd omdat ze op de grond is gevallen.
uiteindelijk aangekomen op het politie bureau werd mij voordat ik naar mij cel werd gebracht verteld dat ik naar huis mocht omdat er geen aangifte werd gedaan. maar kan zij uiteindelijk toch aangifte doen ondanks dat zij er van afzag? Reactie infoteur, 06-04-2014
Hallo Vera
Zij kan daar zeker op terug komen en naar de politie gaan om alsnog aangifte te doen.
Echter, omdat zij in eerste instantie van aangifte heeft af gezien, zal de politie in dat geval wel degelijk vragen wat haar beweegredenen zijn om eerst geen aangifte te doen en nu wel. De kans dat de zaak weer wordt op gepakt is in dit geval vrij klein.

Anoniem, 19-03-2014 09:40 #234
Beste, Mijn nichtje heeft enkele maanden geleden samen met een vriendin een woordenwisseling gehad met een man bij hun in de buurt, deze man heeft zijn hond (herdershond) op hen losgelaten en de meisjes geduwd en geknepen. Op dat moment kwamen er een paar jongens uit de buurt voorbij en die hebben die man bij de meisjes weggehaald en hem een aantal klappen verkocht, op dat moment zijn mijn nichtje en haar vriendin snel weggerend. Nu hebben beide meisjes aangifte gedaan, hebben een brief ontvangen dat de officier van justitie niet voldoende bewijs heeft om meneer te veroordelen voor mishandeling. Nu krijgt mijn nichtje van de week een boete thuis waarin staat dat zij veroordeeld is voor mishandeling van deze man. Even voor de beeldvorming, deze man is bijna 2 meter en mijn nichtje en haar vriendin zijn maximaal 1.60 m, het zijn nog jonge meiden met misschien een iets te grote mond maar zij hebben deze man niet kunnen mishandelen.
Wat kunnen wij hiermee doen?
Groeten, Reactie infoteur, 21-03-2014
NN
Ik begrijp dat even niet want je krijgt niet zo maar een brief thuis dat je veroordeeld bent, dat zou mooi worden, zeker niet als je zelf aangifte hebt gedaan en dus niet door de politie bent verhoord als verdachte. De politie zou hen dan hebben moeten meedelen dat zij niet tot antwoorden verplicht zijn. Daarnaast gaat er dan een heel onderzoek lopen waarbij alle partijen gehoord worden en krijg je eerst correspondentie over het onderzoek en wat er gaat gebeuren. Ik begrijp dat er geen zitting op de rechtbank is geweest dus een en ander klopt hier niet of je hebt niet voldoende informatie over details van hetgeen er echt gebeurd is. Wat ze kan doen is een brief sturen naar de rechtbank en opheldering vragen over haar veroordeling. Kennelijk heeft de man aangifte gedaan van die aanval van de jongens en als dat vrienden van de dames zijn zou het openlijke geweldpleging kunnen zijn maar zoals gezegd, ik ken de details niet en kan er helaas niets over zeggen zo. Succes

Cees, 24-02-2014 13:14 #233
In mijn artikel 12 procedure leek het eerst wel lekker te gaan. In het ambtsbericht werd geadviseerd om het beklag gegrond te verklaren en verdere getuigen op te sporen en te verhoren. Ondanks dit werd mijn beklag door de rechtbank niet gegrond verklaard. De argumentatie was dat de identiteit van de belangrijkste getuige niet te achterhalen was. Ik vind dit vreemd omdat ik de getuige zelf al had gevonden op het internet met foto, voor en achternaam. Zijn adres was makkelijk te vinden in het telefoonboek. Ik heb zijn foto, voor en achternaam en vermoedelijke adres opgestuurd naar de rechtbank en heb hier een bevestigingsbrief van ontvangen. Deze brief was gedateerd voor de datum van de ongegrondverklaring. Ook bleek een tweede mishandelaar makkelijk te traceren te zijn met voornaam, achternaam en (.vermoedelijke) adres. Ook deze man zijn gegevens had ik opgestuurd en ik heb een bevestiging van ontvangst ontvangen. Het argument van de advocaat-generaal was dat ik gezien mijn alcoholgebruik op die avond me niet alles zou kunnen herinneren. Ik vind dit raar want in dat geval zou ik een valse aangifte hebben gedaan en zou ik zelf toch behoren te worden vervolgd? Ook haalt de advocaat-generaal dingen door elkaar. Hij noemt mij in dezelfde brief eerst slachtoffer en enkele regels later verdachte. Van een periode van vier dagen maakt hij een week. een gebroken oogkas wordt een scheurtje. twee gebroken tanden worden een gebroken tand. Verder was er het gebruikelijke gezwets van niet wettig en overtuigend te bewijzen, niet opportuun, veel tijd verstreken enzovoort. In verband met de feitelijkheden, twee makkelijk te achterhalen personen heb ik nog wel naar de contactpersoon bij de rechtbank in deze art. 12 proberen te bellen, maar die had een lang weekend en iemand anders scheen het echt niet te kunnen. Of ik dus nog maar een brief hierover wilde schrijven. Toen werd ik het zat en heb de hele correspondentie in de vuilnisbak gegooid en alles van mijn computer verwijderd. Ik doe nooit meer aangifte. Ik geloof niet dat mijn zaak serieus genomen is.
Is zoiets niet iets voor de ombudsman? Kan ik er op staan dat ik, als men echt denkt dat ik er maar een beetje op raak fantaseer en de hele mishandeling verzonnen heb, tenminste word vervolgd wegens het doen van een valse aangifte? Een definitieve niet gegrond verklaring is iets waar ik best mee leven kan. Maar als de kwaliteit van dit hele circus zo gering is en bovendien de duidelijke onwil om het echt uit te zoeken ontbreekt moet je toch ergens terecht kunnen? In elk geval neem ik rechtbanken niet meer serieus. Als je in Holland iemand in elkaar wilt meppen kun je dat gerust doen zolang je maar een beetje uit de buurt van camera's blijft en zorgt voor wat vriendjes in de buurt. De immer wakkere politiemeiden regelen de rest wel voor je.

Anoniem, 17-02-2014 23:26 #232
Hallo.
Mijn (toen) vriend heeft mij mishandeld in mijn huis. Mijn buren hoorde mijn geschreeuw van pijn, hebben de politie gebeld en zijn daarna naar mijn woning gelopen waardoor ik weg kon komen van het geweld. Zelf heb ik geen fysieke aanleiding gegeven tot deze uiting van hem. Politie heeft het bloed door heel mijn woning gezien en de ambulance is er bij geweest, ik ben behandeld in het ziekenhuis. Daar zijn ook foto' s van mijn verwondingen gemaakt. Ook was ik op het moment van de mishandeling aan het eind van mijn eerste trimester in mijn zwangerschap. Ik ben zwanger van hem en dat wist hij. Hij heeft mij ook in mijn buik getrapt al dan niet express dat kan ik mij niet herinneren. Toen ik in het ziekenhuis lag heeft hij het ziekenhuis nog opgebeld om te vragen hoe het met mij was. Mijn buren hebben hem bij mijn woning zien vertrekken en ook hangen er camera's in mijn portiek. Hij heeft bij het vertrekken van mijn woning mijn gsm en huissleutels meegenomen. Ik kende hem zo niet en had dit ook absoluut niet verwacht hij heeft mij nooit slecht behandeld. Ik heb na mijn aangifte contact met hem gehad waarna hij mijn gsm en sleutels aan mij terug gegeven heeft. Ook heeft hij mij verteld dat hij een behoorlijk strafblad heeft waaronder ook een aantal veroordelingen voor een geweldsdelict. Wat ik mij nu afvraag is hoe gaat dit nu verder in zijn werk en wat kan ik verwachten hieruit? Ik heb aangifte gedaan, deze ook laten aanvullen met het terug ontvangen van mijn spullen en hij heeft een brief ontvangen zich binnenkort te moeten melden ivm aanklacht zware mishandeling. Wordt er ook gekeken naar zijn verleden bij mijn aanklacht? En wat als hij liegt en zegt dat bijv. Ik hem als eerste geslagen heb? (Ik heb nog nooit iemand geslagen of met de politie in aanraking geweest). Mvg Reactie infoteur, 23-02-2014
Hallo NN
Je hebt aangifte gedaan van zware mishandeling en dat kan bewezen worden door getuigenverklaringen van de buren, het vaststellen van de sporen in je woning en uiteraard je letsel. IK begrijp dat hij nog verhoord moet worden en hij krijgt dan de gelegenheid een verklaring af te leggen. Hij mag liegen en is zelfs niet verplicht een verklaring af te leggen maar de feiten wijzen tegen hem dus het zal zeker leiden tot een rechtzaak. Al zou je zelfs als eerste geslagen hebben dan geeft dat nog niet het recht je het ziekenhuis in te meppen dus maak je daar geen zorgen over. Zeker zal zijn strafblad en eerdere veroordelingen meegerekend worden in het bepalen van de uiteindelijke straf. Je kan altij bij justitie of het bureau van slachtofferhulp informatie krijgen over de stand van zaken met je zaak. Ik wens je sterkte.

Vincent H., 17-02-2014 08:29 #231
Dag, Onlangs heb ik een KLEIN handgemeen gehad met een vriend. Hij heeft aangifte gedaan en stelt zich daarmee erg aan, maar hoe dan ook; er is aangifte gedaan. Eerlijk gezegd weet ik niet eens meer hoe het precies begon maar hij zal ongetwijfeld met het nodige drama gezegd hebben dat ik begon. Mijn vraag is de volgende. Hij heeft een lichte rode plek op voorhoofd en een hele kleine schram op de hand opgelopen. Valt dit lichte letsel ook onder eenvoudige mishandeling? Is er een soort ondergrens waarvan politie/justitie zegt dit is verwaarlossbaar letsel of valt dit ook onder "enig lichamelijk letsel" volgens de defintie in de eerste zin van het bovenstaande stuk? Groeten Vincent Reactie infoteur, 23-02-2014
Hallo Vincent
Ook licht letsel valt onder enig lichamelijk letsel ja dus je kan spreken van
eenvoudige mishandeling. Er is dus nooit sprake van verwaarloosbaar letsel. Nu is het wel zo dat als het om een paar tikjes over en weer gaat dat het niet zo'n vaart zal lopen, zeker als al niet bekend is wie begonnen is en er geen getuigen zijn. Mocht je al opgeroepen worden voor het aflegen van een verklaring dan ben je niet verplicht antwoord te geven op hun vragen. Daarnaast kan je wel antwoorden en overwegen om gelijk tegenaangifte tegen hem te doen en dan zijn er 2 verdachten. Zo'n vaart zal het niet lopen.

Shell, 13-02-2014 19:19 #230
Mijn buurvrouw heeft me een blauwe plek geslagen in mijn gezicht omdat ik mijn honden uitliet. Omdat zij honden persoonlijk haat heeft ze ook gedreigd mijn dieren en mij af te maken als ik nog eens langsloop met ze in mijn EIGEN buurt. Ze poepen niet in haar tuin of zo, en ook niet op de stoep, maar gewoon in de berm langs de weg, zoals alle honden die hier worden uitgelaten. Twee agenten zijn langs geweest en zeggen dat als ik geweld wil voorkomen met deze vrouw, ik me maar moet beperken in mijn rechten door me aan haar wensen aan te passen. Dat vind ik zeer onredelijk. Ik wil me echt niet laten verbannen uit mijn eigen buurt alleen maar om háár te pleasen. Bovendien heeft ze mij een blauwe plek geslagen en daarvoor wordt ze niet aangesproken, dat gestoorde wijf. Ik heb aangifte gedaan voor mishandeling en heb binnenkort een afspraak. Maar doet de politie hier wel wat aan of mag je gewoon iedereen zomaar slaan? Stel dat ik nu naar haar toe zou gaan en haar eens flink zou meppen, zouden ze daar dan ook niks aan doen? Reactie infoteur, 23-02-2014
Hallo Shell
Een uitermate ongecontroleerde en domme opmerking van die agenten en je zou kunnen overwegen daar een klacht tegen in te dienen bij hun korpschef en dan tevens te vragen hoe hij het ziet. belachelijk dat zij met zo'n advies komen. Dat je aangifte hebt gedaan is prima en de politie zal dan onderzoek doen. Natuurlijk blijft het de vraag of het bewezen kan worden en of er getuigen zijn maar als er aangifte wordt gedaan zijn ze verplicht dat te bekijken en je krijgt er ook bericht van, wellicht op die afspraak. Als er meerdere personen in de buurt zijn die last heben van die dame zou het helpen hun ook de politie in te lichten over haar.Je moet zoveel mogelijk dingen tegen haar vast leggen en dat kan tzt wel eens noodzakelijk zijn, bij een evt aangifte kan je dat dan overleggen. Het is altijd lastig met dat soort personen in je buurt en hoop dat je er iets mee kunt. Sterkte

Sasha, 07-02-2014 16:41 #229
Hallo mij ex heeft mij 3 maanden total loss geslagen en dit was de 2e keer en heb hier aangifte van gedaan, hij moest ff op het politie buro verschijnen om zijn verhaal te doen en hij zegt dat ie de politie onder de tafel heeft geluld en dat ie verder niet word vervolg?! terwijl ik getuiges had die dat ook hebben verklaard met handtekening aan de politie, wat kan er nu echt gebeuren? hij heeft een enorm strafblad en kan heel heel erg goed liegen… help Reactie infoteur, 10-02-2014
Hallo Sasha
Als je aangifte hebt gedaan en er getuigen waren die ook een verklaring hebben afgelegd
dan zal hij zeker vervolgd worden. Opmerkingen van dat heerschap dat hij de politie onder de tafel heeft geluld kunnen naar het land der fabeltjes, wat een onzin. Ook de opmerking dat hij niet wordt vervolgd mag je, als die getuigen er daadwerkelijk zijn, vergeten want in zo'n geval kan het feit gewoon bewezen worden. Je kan eens met bureau slachtofferhulp contact opnemen en hen vragen hoe ver de zaak van je is en als zij niet helpen een brief sturen naar de officier van justitie op de rechtbank en het daar vragen. Je hoort dan van hen wat er gaat gebeuren en dat met redenen omkleed. Succes Sasha

Ab, 04-02-2014 19:30 #228
Hallo, mijn zoon heeft een paar maanden terug ruzie gehad met een leeftijd genoot (13 jaar). We hebben een uitnodiging ontvangen van de politie. Hij moet langskomen voor een verhoor en is aangewezen als verdachte van een eenvoudige mishandeling. Ik heb diverse advocaten kantoren gebeld voor advies en die geven het advies om hem geen verklaring af te laten leggen, ondanks dat mijn zoon niet de eerste klap heeft uit gedeeld. Ik ben van plan dit advies op gevolgen, daar ik hier geen verstand van heb. Doe ik hier goed aan? Reactie infoteur, 05-02-2014
Hallo Ab
Ik weet dat het de mening is van advocaten om geen verklaring af te leggen en daar kan je over discussieren natuurlijk. Als het nu gaat om een moord of doodslag dan kan ik er wel in mee gaan want de advocaat kan dan beter eerst alle stukken inzien om te bekijken of er wel voldoende bewijs is verzameld in een zaak. Hij kan dan advies uitbrengen aan zijn cliënt en vertellen wat hij wel en niet mag (kan) zeggen. Laten we nu dit eens even bekijken, 2 minderjarigen die een ruzietje krijgen, niets ernstigs want de politie nodigt je zoon uit en komt hem niet eens arresteren. Daar komt bij dat hij niet de eerste klap heeft uitgedeeld zelfs dus dat zou hij kunnen uitleggen. Tja, hoe komt het over als hij niets verklaart, als er voldoende bewijs is gaat de zaak dan naar de rechter, die moet beoordelen
of hij wel of niet als dader kan worden aangezien. In zaken als deze ben ik van mening dat hij gewoon zijn zegje doet en daar dan beter aan doet maar ik geef het alleen ter overweging want die advocaten zijn het daar zelden mee eens. Ik ken natuurlijk de feiten en omstandigheden nioet maar dat zou je nog eens met zoonlief kunnen bespreken en het dan heroverwegen. Succes.

Javier, 20-01-2014 11:23 #227
Dag, dank voor de reply op mijn vraag 226, het laatste antwoord op de site. Ik snap het toch niet helemaal: is stil bewijs (foto's, sms, film) een ander woord/term voor aanvullend bewijs? of is aanvullend bewijs weer iets anders en wat is daar een voorbeeld van? Dus met ander woorden: twee tegenovergestelde verklaringen (van veronderstelde slachtoffer en verdachte) en een foto met bv letsel is per saldo mager bewijs? Nogmaals dank voor uw reply, groet Javier Reactie infoteur, 22-01-2014
Hallo Javier
Die termen stil en aanvullend worden wel gebruikt maar vaak is niet duidelijk wat men er mee bedoeld. Zaak is dat alle bewijs dat aangedragen kan worden voor een zaak belangrijk is of kan zijn. Het gaat bij alle vormen van bewijs om de betrouwbaarheid van het bewijs en het moige duidelijk zijn dat beelden van een camera nooit liegen Daarnaast hoeft een verdachte niet mee te werken aan zijn eigen veroordeling en dat betekent dat de verdachte kan kiezen geen verklaring af te leggen of zelfs te liegen. Zaak is dat de zaak om zijn verklaring heen bewezen kan worden, zelfs als hij bekent want ook dat zal bewezen moeten worden. Meestal staan verklaringen van aangever en verdachte tegenover elkaar en in jouw geval, als er verder geen bewijs is of getuigen zijn dan kan de zaak niet bewezen worden. Alleen een foto van enig letsel toevoegen zal onvoldoende zijn in dit geval.

Javier, 17-01-2014 11:07 #226
Hallo, ik moet binnenkort voor de rechter komen omdat ik iemand zou hebben mishandeld. Nou ik heb hem helemaal niet mishandeld er is hoogstens wederzijds duw en trek werk geweest (hij is begonnen) waardoor bij hem minimaal letsel is ontstaan, maar ik zou eerlijk gezegd niet weten hoe het letsel daar gekomen is. Dit zal ik ook tegen de rechter vertellen. Er was verder niemand bij. Kan ik nou veroordeeld worden of is het magertjes allemaal qua bewijs? Wat is verschil tussen bewijs en aanvullend bewijs? Die termen worden door elkaar gebruikt Of is er geen verschil? Groeten Javier Reactie infoteur, 19-01-2014
Hallo Javier
Zoals jij het verhaal schrijft is het bewijs mager, wellicht nihil zelfs. Als er geen getuigen zijn en de verklaringen komen niet overeen dan zal het voor de rechter twijfelachtig blijven en bij twijfel wordt iemand niet veroordeeld. Bewijs en aanvullend bewijs wordt inderdaad vaak gezegd. Wat bewijs betreft, verklaringen die door personen worden afgelegd zijn altijd bewijs, immers mogen getuigen niet liegen. Een bekentenis van een verdachte is vaak het belangrijkste bewijs maar desondanks moet een feit wettig en overtuigend bewezen worden. Naast verklaringen kunnen ook video-opnamen, foto's, geluidsopnamen, afschriften van sms-jes etc. als bewijs gebruikt worden, men spreekt dan over stil bewijs.
Aanvullend bewijs is misschien een verkeerd gebruikte term maar men zegt dat vaak als het gaat om allerlei dingen die ook nog worden aangedragen om een duidelijker beeld te verschaffen in de zaak. Stil bewijs is zeker bewijs en zoals de naam zegt, aanvullend bewijs vuklt enkel en alleen iets aan maar is op zich altijd onvoldoende bewijs. Hopelijk
is het zo wat duidelijker voor je.

Dartelin, 07-01-2014 16:59 #225
Even een vraag: iemand heeft mijn zoon mishandelt en heeft een geldboete opgelegd gekregen van 550 euro waarom gaat dit geld naar de staat en staat het slachtoffer met lege handen? (erg oneerlijk naar mijn zoontje 12 jr) Reactie infoteur, 12-01-2014
Hallo Dartelin

Opgelegde geldboetes gaan nu eemaal naar de staat maar als de tegenpartij veroordeeld is dan kan je hem/haar welaansprakelijk stellen voor de geleden schade die je hebt, al dan niet samen met een letseladvokaat. ( Deze vind je gemakkelijk op internet en ze werken vaak voor een deel van de binnen gehaalde schade ) Je moet hem dan schriftelijk
aansprakelijk stellen en de schade aantonen. Bureau slachtofferhulp had je daar overigens op moeten wijzen!

E., 07-01-2014 15:24 #224
Hi, ik wil jullie complimenteren met deze site en de professionele antwoorden. Ik lees in de tekst hierboven en in de antwoorden van de infoteurs dat een mishandeling niet te bewijzen is als er geen getuigen zijn en een ontkennende verdachte. Is dat echt zo? Als iemand letsel heeft en het slachtoffer zegt Jan heeft het gedaan en Jan was aanwezig dan is het toch wel rond qua bewijs? Dank, E.V Reactie infoteur, 12-01-2014
Hallo E.V.
Als iemand letsel heeft en dat aantoont, al dan niet met een medisch rapport van een arts, dan bewijs die persoon er enkel en alleen mee dat hij letsel heeft opgelopen. Aan de hand van het letsel kan je vaak vaststellen wat voor soort letsel. Maar dat is en blijft enkel aanvullend bewijs. In principe kan iemand zichzelf letsel toebrengen, naar de arts gaan en vervolgens tegen iemand aangifte doen ter zake mishandeling. Het is en blijft dus zo dat de mishandeling, het daadwerkelijk mishandelen dus, bewezen zal moeten worden. Met slechts twee verklaringen, die elkaar tegen spreken, zal dat helaas niet lukken en zal er
een twijfel blijven bestaan. Een veroordeling zal het in dat geval niet worden.

Jasper, 07-01-2014 09:51 #223
Dag, ik heb een vraag omdat ik binnenkort voor de rechter moet verschijnen vanwege een mishandeling. Zonder in details te vervallen heb ik twee vragen. Ik heb overigens ontkent bij de politie en er zijn geen getuigen. Ik denk ook dat ik een eigen verhaal heb. Mijn vragen zijn: hoe weegt een rechter de verklaringen van enerzijds het zogenaamde slachtoffer en de verdachte? M.a.w. weegt de verklaring van het slachtoffer zwaarder omdat hij aangifte heeft gedaan of zijn voor een rechter beide verklaringen even veel waard qua gewicht dus gelijkwaardig aan elkaar? Mijn tweede vraag; wat doet een rechter met de verklaringen? Ik neem aan de feiten vaststellen, maar hoe dan als beide verklaringen elkaar tegenspreken? Ik ben benieuwd naar uw antwoord, dank je. Jasper. Reactie infoteur, 12-01-2014
Hallo Jasper
De rechter is onafhankelijk en het is dus nooit zo dat iemand eerder geloofd wordt omdat hij aangifte heeft gedaan, er zou zelfs een strafbare valse aangifte gedaan kunnen worden dus een rechter zal de verklaringen die afgelegd zijn even zwaar laten wegen.
Hij zal de verklaringen doornemen en desnoods met de partijen nog bespreken op de zitting om eventuele vragen te beantwoorden. Hij zal aan de hand van hetgeen verklaard
is moeten beslissen of een feit wel of niet bewezen kan worden geacht. Hij zal ook gebruik maken van aanvullend bewijs als dat er is, bv een medisch rapport van een arts, beelden van een bewakingscamera of wat dan ook ter beschikking is. Als hij niet overtuigd wordt
dan zal hij het feit niet als bewezen zien en kan er vrijspraak volgen.

Jolijn, 02-01-2014 19:15 #222
Hallo,

Ik doe morgen aangifte tegen iemand maar ik heb diegene een zachte klap gegeven toen ze dreigend op ons afkwam om haar bij ons weg te houden, kan dit tegen mij worden gebruikt? zij sloeg niet maar was dat wel van plan… Reactie infoteur, 05-01-2014
Hallo Jolijn
Dat kan inderdaad tegen je gebruikt worden Jolijn, Je geeft tenslotte toe een klap gegeven te hebben. Nooit en te nimmer kan bewezen worden dat zij van plan was te gaan slaan en al helemaal niet als ze dat zal ontkennen. Het feit dat JIJ aangifte gaat doen tegen haar en dan vertelt wat er precies gebeurd is, geeft alleen een verklaring vanuit jouw gevoel waarom je het deed. Handig zou zijn als er getuigen waren die jouw verhaal konden aanvullen. Overigens is het niet gezwegd dat je dan ook gestraft gaat worden voor deze wel erg eenvoudige mishandeling maar dat is en blijft altijd de vraag en is aghankelijk van vele feiten en omstandigheden om alles heen. Succes in ieder geval

Naninka de Troch, 02-01-2014 14:26 #221
Geachte,

Mijn geval is als volgt :
5 jaar geleden ben ik van mijn ex-man weggegaan daar mijn ex-man mij verschillende keren geslagen heeft en ook de kinderen betrok bij deze vechtpartijen. Probleem was toen dat hij dit op zo'n manier kon doen dat ik geen fysieke bewijzen had naar de kinderen toe.
Bij het uit elkaar gaan is de situatie voor een bepaalde periode gekoeld, maar daar kwam ongeveer 3 jaar geleden een einde aan toen hij besliste van bij het afzetten van de kinderen mijn dochter hardhandig door elkaar te schudden en te willen slaan, waar ik natuurlijk ben tussengekomen. Resultaat hiervan is dat ik toen 3 weken met verstuikte vingers en 5 dagen met zijn afdrukken in mijn arm heb rondgelopen, hij was op mij opgevlogen terwijl ik mijn dochter in mijn armen had. Hij heeft toen mijn dochter naar binnengesleurd. Ik heb het toen onmiddelijk in proces gestoken in de hoop dat ik iets kon betekenen voor mijn kinderen. Ik dacht, ik heb een getuige dus dat komt allemaal goed, probleem was dat hij ook een getuige had, mijn ex-schoonmoeder, die wel alles gezien heeft, maar niets heeft gedaan en ook nog op papier had gezet dat ik een toneelstuk kwam spelen. Komt ook nog bij dat mijn ex-man meer dan 10 joints rookt per dag (nu nog steeds).
ik heb een jaar en half geprocedeerd + 2 sociale onderzoeken (waar bij 1 staat dat het voor de psychologische welzijn van mijn kinderen belangrijk is dat ze zo weinig mogelijk naar hem zouden moeten gaan). Probleem hier in België ook volgens het sociaal onderzoek is dat kinderen blijkbaar half dood moeten worden geslagen vooraleer er iets wordt gedaan. Hij is veroordeeld geweest voor een periode CAW (bezoekruimte) en daar wouden ze hem niet buitenlaten met de kinderen, maar nog zo'n probleem van het gerecht. CAW mag geen verklaring afleggen, alleen als de rechter dat vraagt, wat de rechter niet gedaan heeft en CAW mag dan blijkbaar ook nog niet alles vertellen. Dus werd het vonnis dat ze om de twee weken een week-end moeten gaan, 1 woensdagnamiddag om de twee weken en de vakanties verdeeld (grote vakantie week/week).Rede voor zo'n goed vonnis naar hem toe is dat hij ongelooflijk goed is in het slachtoffer spelen.
Nu recentelijk heb ik klacht moeten neerleggen voor het telen van weetplanten en het oogsten waar de kinderen bijwaren, het is mijn zoon ( ondertussen 13,5) die met foto's enzoverder naar huis kwam. Nu een week en half geleden heeft mijn ex-man mijn dochter weer hardhandig vastgehad bij hem thuis omdat ze niet wou komen eten. Ik ben onmiddelijk met haar naar de dokter van wacht gereden en die heeft vastgesteld dat mijn dochter (9 jaar) een kneuzing had aan de binnenzijde van de elleboog, een duimafdruk en krabletsels op haar arm. Heb ook klacht ingediend bij de politie voor slagen en verwondingen. Bij het komen afhalen vorige zaterdag wou ze niet meegaan en heeft hij haar in de auto geduwd, waarop zijn reactie naar mij toe was dat hij mij wel zou krijgen en dat hij met plezier ook nog wel eens op mijn gezicht wil slagen. Ik wil het terug voor de rechtbank trekken, maar weet niet goed meer hoe het aan te pakken, door mijn vorige ervaring met de rechtbank.
Kan u mij advies geven?
Met vriendelijke groeten,
Naninka Reactie infoteur, 05-01-2014
Hallo Naninka
Dat zijn heel erg moeilijke kwesties altijd, zeker als het om kinderen gaat. Daarnaast is de wetgeving in België wellicht anders dan hier dusdat kan ook nog uit maken. Echter het feit dat hij zoveel weed rookt en nu zelfs betrokken is bij een weedplantage is reden genoeg om daar niet alleen aangifte van te doen bij de politie maar ook bij de kinderbescherming, die de bezoekersregeling moet begeleiden. (Bij jullie in België wellicht een andere naam)
Je kan daar een verzoek indienen, al dan niet met een advokaat, dat de kinderen niet meer bij hem op bezoek mogen ivm criminele activiteiten. Bij ons is het zo dat een rechter die dat moet beslissen, kinderen van 12 jaar of ouder, ook een verklaring laat afleggen en dus vragen stelt. Hij kan dan een beter beeld vormen en hetgeen het kind verklaart meenemen in zijn beslissing. Het is niet zo dat het kind dat kan beslissen overigens. Maar je dochter is pas 9 maar wellicht kan je voor je zoon al een verbod aanvragen en met wat geluk neemt de rechter dan dat verzoek voor je dochter mee over. Daarnaast van elke mishandeling aangifte blijven doen bij de politie, medische verklaringen van artsen of ziekenhuizen vragen en bewaren en een dossier bijhouden. Belangerijk is dus alles te verzamelen en ook dreigemenrten via sms, internet of hoe dan ook. Daarnaast er voor zorgen dat je altijd getuigen om je heen hebt als het kind gehaald wordt of terug gebracht wordt. Dat soort dingen kunnen uiteindelijk de doorslag geven. Ik hoop dat je er iets aan hebt. Sterkte in ieder geval

J., 27-12-2013 16:43 #220
Hallo, ik ben in een rare situatie terecht gekomen. Een vriendin heeft tegen mij aangifte gedaan van mishandeling. Ze heeft gezegd dat wij gevochten hebben, zonder getuigen, en dat ik haar in de arm geknepen heb. Zij heeft bij de politie een foto ingeleverd met daarop een lichte rode plek op de wang en een vage (!) striem op de bovenarm.
Ik vind het belachelijk dat zij hiervan aangifte heeft gedaan want we hebben inderdaad ruzie gehad maar dit gaat nergens over. Nu lees ik op internet dat er al sprake is van eenvoudige mishandeling als er sprake is van pijn zonder letsel. Ik heb tegen de politie het vechten ontkend en toen heeft de politie mij vervolgens de foto’s laten zien. Ik weet echt niet hoe dit letsel daar komt, heb ik gezegd. Ik moet nu naar de politierechter komen en in de tenlastelegging staat vanwege slaan, stompen, getrapt van slachtoffer. Ik vind dit zwaar overdreven. Inmiddels heb ik de aangifte (in dossier zit alleen de aangifte en de foto’s) gelezen en nergens lees ik hoe die rode plek op de wang is gekomen. Concreet verklaart zij niets over slaan, stompen en trappen, terwijl dit wel in de aanklacht staat. Ik vind dit gek, want nu kan de toedracht niet vastgesteld worden toch? En hoe moet de opzet bewezen worden? Ik weet zeker dat zij op deze manier wraak op mij willen nemen vanwege onze moeizame vriendschap en haar persoonlijke problemen. Wat moet ik hier nu mee? Dank je wel J. Reactie infoteur, 01-01-2014
Hallo J
De zaak is al klaar voor de politierechter zie ik. Dat betekent dat het onderzoek is afgerond en dat iedereen is gehoord. Kennelijk is het voldoende om de rechter te beslissing te laten nemen of je nu wel of niet schuldig bevonden kunt worden aan eenvoudige mishandeling.
Dat zal dan op de zitting moeten blijken uit het dossier en uit de verhoren. De rechter zal dan een oordeel vellen en rekening houden met andere factoren zoals wel of geen strafblad etc. Je kan weinig doen dan naar de zitting gaan en eerlijk je zegje doen en afwachten wat er uit komt.

Alex, 25-12-2013 22:28 #219
Hallo, stel je hebt aangifte gedaan van een ruzie met een bekende met als gevolg een blauwe plek aan je been en een rode plek in je nek door slaan en schoppen van hem, ik heb foto's van letsel en een pv van de politie in dossier die het letsel ook geconstateerd heeft (politie gebeld nav mishandeling). De dader is gehoord, bevestigt wel de ruzie maar ontkent de mishandeling en zegt niet verantwoordelijk te zijn voor het letsel. Er zijn geen getuigen. De politie heeft niks gezien veder. Er is geen ander bewijsmateriaal. Is mishandeling te bewijzen? Dank, groet Alex Reactie infoteur, 01-01-2014
Hallo Alex
Dat zal erg lastig worden omdat er geen getuigen zijn. Maar je kan wel je letsel aantonen en dat is ook door de politie vastgelegd dus dat is in ieder geval aanvullend bewijs. De
mishandeling is daarmee echter nog niet bewezen en het zal een erg moeilijke zaak worden. Wellicht komt het niet eens tot een zitting maar misschien ook vinden ze het wel voldoende omdat de verdachte wel de ruzie bekent. Het zal afhangen van de verhoren,
al dan niet op een zitting. Helaas is afwachten het enige.

Mw, 15-12-2013 01:06 #218
Beste heer/mevrouw,

Ik hoop dat u mij meer informatie kunt geven. 3jaar geleden is een heftige relatie met mijn exvriend beëindigd. Het ging om een vrij heftige relatie waar mijn ex de dominante partij was

Ik vind het heel erg dat ik heg zo ver heb laten komen. Nadat de relatie beëindigd was, wou ik alles zo snel mogelijk vergeten. Onlangs ben ik toch in behandeling gegaan bij een psycholoog voor de geestelijke mishandeling en heb ik de verkrachting onder ogen moeten zien. Dit alles is gebeurd en de verandering in de relatie sinds wij erachter kwamen dat ik zwanger was. Mogelijk dat ik hierdoor anders was en dit bij hem opriep. Hierdoor ook altijd gedacht dat het over was nadat ik bevallen was. Dit was niet het geval.lDe relatie is nu 3 jaar geleden beëindigd.

Ik heb hem bijna niet gezien of gesproken. Nu kwam ik hem onlangs tegen. Ik kreeg direct een paniekaanval, waar ik sinds de relatie last van heb. Ik ben steeds angstig gebleven en mij vrij onderdanig opgesteld. Ik ben moe en ik ben bang. Heeft u enig idee wat ik zou kunnen doen? Heeft aangifte nog zin?

Ik hoop op uw antwoord. Reactie infoteur, 22-12-2013
Hallo
Ik heb je verhaal gelezen en dat is triest inderdaad. Wat de mogelijkheid betreft om alsnog aangifte te doen kan ik je zeggen dat het wel mogelijk is. je zal je daar echter wel bij moten afvragen wat je voor bewijs kan aandragen voor hetgeen je gaat aangeven, mishandelingen zelfs verkrachting. Verkrachting binnen een relatie is vaak lastig te bewijzen. Ik ken de details niet en of je toentertijd getuigen had bv huisarts, psycholoog of hulpverlening. Als het een en ander aangevuld kan worden met bewijs dan kan het best
dat de zaak in behandeling wordt genomen. je kan dat vrijblijvens altijd eens bespreken met een rechercheur van de zedenpolitie. Wat geestelijke mishandeling betreft idem dito en mocht je enige schade willen verhalen dan kan je eens aankloppen bij een letsel advokaat, die kan dan met je praten over de kans van slagen want je moet dan veel meer details geven dan in dit mailtje. De mogelijkheden zijn er dus wel, de vraag is of het voldoende is om met succes een zaaak te beginnen. Ik wens je in ieder geval sterkte.

W. M. J., 13-12-2013 04:11 #217
Hallo ik heb een vraag en zal kort omschrijven wat er gebeurd is: ik ben bij het uitgaan mishandeld door een jongen. er ontstond ruzie en ben toen in elkaar geslagen. wat er precies is gebeurd mist in mijn geheugen voornamelijk door de hersenschudding en hersenbeschadiging en door dat ik zelf ook had gedronken die avond. Maar het verhaal volgens getuigen en politie is dat hij zonder enige aanleiding begon te slaan. Ik heb zelf niet geslagen of hem uitgescholden of uitgedaagd niks. Ben bewusteloos geraakt en gewond afgevoerd per ambulance naar het ziekenhuis in mijn woonplaats. Later naar het Umcg in groningen in verband met het epiduraal hematoom dat ik had en de verwondingen aan mijn gezicht.
-Gebroken kaak
-Neus verbrijzeld en dislocatie (was niet veel meer van over
-epiduraal hematoom rechts frontaal(bloed tussen de hersens en schedel)
-Oogkas links kapot
-Hersenschudding
Ik ben 2 keer geopereerd 1 keer aan kaak en neus en de 2de keer aan alleen mijn neus
Ik heb er een hersenbeschadiging aan overgehouden voornamelijk het korte termijn geheugen is erg slecht en concentratie problemen en nog een aantal dingen maar voor de complete info zou ik het medisch dossier hier neer moeten zetten
Er zijn rechercheurs in het ziekenhuis geweest en heb daar aangifte gedaan tegen de dader. De dader heeft zich zelf een aantal dagen later aangegeven er zijn ook een boel getuigen. Er komt binnenkort een rechtszaak en heb geen flauw idee wat ik kan verwachten kwa celstraf of een werkstraf en schadevergoeding. Hoe denkt u dat dit afloopt voor de dader krijgt hij een werkstraf van 250 uur of een celstraf?
Groet W.m.j Reactie infoteur, 22-12-2013
Hallo W
Dat is zonder meer zwaar lichamelijk letsel en ik weet niet of hij ook nog geschopt heeft toen je al op de grond lag maar ik denk zelfs aan poging tot doodslag. Er zijn getuigen en er is ernstig letsel dus dat de verdachte veroordeeld zal worden lijkt me, voor zover het klopt wat je schrijft, zo duidelijk als wat. Maar wat hij aan straf zal krijgen kan niemand van te voren zeggen omdat meerdere factoren meespelen. Is het een bekende van de politie, heeft hij al eerder geweldsdelicten gepleegd, is er sprake van voorwaardelijke straf en
zijn er voldoende getuigenverklaringen. Heeft de verdachte een schoon strafblad dan zal de straf minder zijn natuurlijk maar met dit letsel zou je toch denken dat hij er niet van af komt met een taakstraf. Maar dat laatste weet je nooit want soms vallen je de schoenen uit over de mate van straffen in dit land. Blijft dus koffiedik kijken. Het zou wel handig zijn om eens te informeren bij een letseladvokaat wat hij voor je kan betekenen want je hebt hierdoor erg veel schade opgelopen en dat zou ik zeker op hem willen verhalen. Letseladvokaten vind je op internet en vaak zijn ze pro deo werkzaam en bij succes wordt dan pas betaling gevraagd.

Esther, 12-12-2013 13:17 #216
Ik heb de volgende vraag. Ik en mijn buurman hadden verbale ruzie en toen ben ik geslagen door deze man in mijn gezicht en dat heeft licht letsel opgeleverd: een rode plek. Hiervan heb ik een foto. Daarna heb ik de buurman bedreigd met een stok. Hiervan heb ik aangifte gedaan en de foto zit in dossier. En bovenstaande gezegd. In het dossier zit ook een verklaring van mijn andere buurman, want hij heeft “geluid” gehoord wat hij omschreef als “akelig” en “rumoerig” op het moment dat ik geslagen ben. Maar de andere buurman heeft niks gezien dus. Inmiddels is de dader gehoord door de politie en hij ontkent de klap in mijn gezicht te hebben gegeven. Hij heeft wel gezegd dat ik hem bedreigd heb met een stok. Volgens hem is de ruzie de reden dat ik hem bedreigd heb met de stok. Binnenkort moet mijn buurman naar de politierechter. Hoe denkt u dat dit afloopt juridisch gezien?
Esther Reactie infoteur, 22-12-2013
Hallo Esther
Dat is echt koffiedik kijken, zeker ook omdat ik niet de details ken van de zaak. Dat de buurman je heeft geslagen is zonder meer eenvoudige mishandeling en strafbaar. Hoe die bedreiging met de stok er heeft uitgezien weet ik niet maar als je al een klap hebt gehad kan je dat als verdediging zien en minder als een bedreiging. maar het kan ook anders zijn en dat je hem wel degelijk met iets gedreigd hebt, bv ik sla je kapot of zo!?
De verklaring van de andere buurman is zinloos, immers heeft hij niets gezien. Ik begrijp dus dat er van beide feiten geen getuigen zijn en dat het gaat om jullie verklaringen tegen elkaar. De rechter zal zich over de zaak buigen, alle verklaringen doornemen en eventueel nog praten met jullie of één van jullie en aan de hand van alle feiten zal hij beoordelen of er sprake is van wettig en overtuignd bewijs. Als dat zo is dan zal de dader bestraft worden. Mocht hij te weinig bewijs aanwezig achten dan kan hij de zaak seponeren dus het is gewoon een kwestie van afwachten hoe de rechter het gaat beoordelen. Of de andere partij een strafblad heeft en al eerder zoiets heeft gedaan kan ook nog meehelpen maar zoals gezegd, zo is er niets van te zeggen helaas.

Peter V. B., 06-12-2013 07:50 #215
Ik heb samengewoond. Op een avond stopte ze met de relatie en ik moest haar woning uit.
De volgende dag ben ik terug gegaan want ik had nog een sleutel en heb daar wat eigendommen opgehaald en haar laptop mee genomen omdat daar nog wat documenten van mij op stonden. Ik nam hem ook mee omdat ik van haar nog 800 euro te goed had. Daarna contact met haar gehad en na een paar dagen hebben we afgesproken dat ik op het station mij geld zou krijgen als ik de laptop zou geven. Daar ben ik mee akkoord gegaan. Toen ik daar aan kwam had ze een lege envelop en probeerde ze mij de laptop uit handen te trekken maar dat lukte niet. Ze gaf mij verschillende klappen en mijn neus bloede. Ik werd van achter besprongen door een Marokkaan die mij een paar klappen op mijn hoofd gaf. Het bleek dus dat ze die Marokkaan had geregeld om mij te mishandelen. Ik heb ook bewijs dat ze het heeft voorbereid. Politie erbij en ik heb aangifte gedaan van mishandeling. Wat bleek nu mijn ex vriendin had aangifte gedaan van diefstal. Nu heeft de officier van justitie de zaken geseponeerd. Ik vind het belachelijk want ik heb nog steeds door de mishandeling overal last van zoals: schrikachtig, slecht slapen, droom er nog steeds over, hoofd pijn etc etc. Ik vindt dat mishandeling zwaarder is als diefstal. Maar wat ik al zei ik heb de laptop niet gestolen maar mee genomen omdat ik nog geld van haar te goed heb. Wie kan mij advies geven wat ik verder kan doen? Ik heb welbij de officier bezwaar aan getekend. Reactie infoteur, 11-12-2013
Hallo Peter
Ik ken uiteraard de details niet maar als je verhaal zo klopt dan heeft de ovj kennelijk reden gezien om te seponeren. Ik ken de reden van seponeren niet maar zou me kunnen voorstellen dat er zowel door jou als door haar een strafbaar feit is gepleegd en dat hij dat verder tegen elkaar wegstreept. Het wegnemen van die laptop blijft een verduistering cq diefstal en een schuld is geen excuus voor dat feit. Dat streept hij kennelijk weg tegen de mishandeling. Wat je kan doen is inderdaad verhaal halen bij de officier van justitie en hem vragen naar de beweegredenen. Daarna kan je kijken of het wel handig is om
dat bezwaar door te zetten want als de zaak wordt doorverwezen naar een rechtbank dan zou je wellicht nog kans maken op een veroordeling. OK de tegenpartij ook maar is het verstandig? Bekijk het dus even goed en overleg anders eens met een advokaat.

A. El, 02-12-2013 21:19 #214
Beste
Ik heb met mijn ex vandaag ruzie gehad. Ik ben naar haar toe gegaan om haar laatste spullen te geven wat van haar was. Zij had haar nr veranderd en ben haar straat geweest. En ik heb haar gevraagd om niet meer over mij te praten bij vriendinnen want die houden van sensatie en opsteken. Maar zei duwde mij alleen en heb haar gewoon gevraagd om normaal te praten. Waar zij mij begon te duwen. Daarna is het uit de hand gelopen ik heb op haar gespuugd omdat zij mij heeft verteld dat ze met mijn beste vriend heeft afgesproken. Ze heeft mij eerder in huis geslagen maar ik liet haar gaan. Ik heb nooit aangifte gedaan dat zij mij sloeg omdat ik van haar hield en vond het niet erg. Ik heb hiervoor al een relatie met haar gehad en die was slecht uit elkaar gelopen maar zijn 10 maanden later bij elkaar gekomen. Wat zij zelf wou ik heb een snelle beslissing genomen om weer met elkaar te gaan. Nu heeft ze aangifte tegen mij gedaan dat ik haar een droge klap heb gegeven op haar gezicht. Alleen wij 2 waren in de straat. Nu zou ik willen weten wat ik het beste kan doen. Want zij zegt dat ze bang is voor mij en niet meer naar werk durft te gaan. Mijn zus heeft haar gebeld in de hoop dat ze de aangifte terug trekt maar geen baat bij. Wat kan ik verwachten wat er gaat gebeuren? Kan iemand mij a.u.b advies geven. Moet ik ook aangifte doen (wat ik zelf niet wil). Ik wil gewoon veder met mij leven. Reactie infoteur, 11-12-2013
Hallo A
Als je zelf geen aangifte wilt doen dan kan je het misschien het beste even afwachten.
De vraag is of de mishandeling, die in een lege straat zonder getuigen plaats vond, wel behandeld zal worden. Mocht dat zo zijn dan krijg je een oproep van de politie oim gehoord te worden en dan kan je gewoon eerlijk vertellen wat er gebeurd is. Je zou dan altijd nog aangifte tegen haar kunnen doen tijdens je verhoor. Het betreft dan een aangifte wederzijds
en er zal moeten worden uitgezocht wie nu wel of niet dader is. Afwachten dus maar.

Kiki21, 02-12-2013 00:45 #213
Beste
Ik heb een vraag afgelopen oud en nieuw hebben mijn vriend en ik een vecht party gehad en is mijn vriend met een champagne fles 2 maal op zijn hoofd geraakt. Hij heeft er nog zichtbare littekens van maar wij hebben geen aangifte gedaan toen des tijds. Nu stalkt het meisje ons en bedreigd mij. Ik heb daarvoor aangifte gedaan maar kan mijn vriend nu nog aangifte doen van de vechtpartij van oud en nieuw? Wanneer is de verloop tijd van een aangifte van mishandeling met voorbedachte raden? Ik heb namelijk ook bewijs dat zij mijn vriend met die champagne fles heeft geslagen en heb getuigen en foto's gemaakt van de 2 wonden en er staat ook de datum erbij zodat ze kunnen zien dat wij niet liegen. Ik ben ook pas 4 maanden daarna langs het ziekenhuis gegaan voor een foto van mijn voet omdat de dokter dacht aan een scheurtje wat ik mogelijk had opgelopen door de vechtpartij van oud en nieuw. Ik weet dat wij meteen aangifte moesten doen alleen is mijn vriend niet verzekerd enzo dus wij dachten we hebben het uitgevochten het zal nu wel klaar zijn nee ze stalkt ons nu, bedreigd mij en dit moet stoppen dus heb ik aangifte gedaan van stalking en bedreiging. Hiervan heb ik ook bewijs en dat heeft de politie al.
Alvast bedankt
Groeten kiki21 Reactie infoteur, 11-12-2013
Hallo

De verjaringstermijn is 6 jaar dus je kan zeker nog aangifte doen van de mishandeling en met een fles op iemands hoofd slaan is poging tot doodslag, subsidiair poging tot zware mishandeling. Aangifte doen kan dus zeker nog.

Magic, 29-11-2013 13:49 #212
5 maanden geleden is mijn zoon (12 jr) mishandelt door een taxichauffeur, hij heeft aangifte gedaan, de zaak ligt nu bij het OM om een parketnummer te krijgen, maar tot op heden toe nog niets vernomen, wat rest mij nu nog te doen? Reactie infoteur, 30-11-2013
Het beste is om in dit geval een brief naar de officier van justitie in het arrondissement waar het feit heeft plaats gevonden te schrijven met vermelding van het proces-verbaalnummer van de aangifte. In de brief vraag je dan naar de stand van zaken van het onderzoek. Je krijgt dan in ieder geval antwoord en komt er dan wellicht achter waarom het zo lang duurt hetgeen overigens tegenwoordig vaak het geval is. Succes.

Laurens, 17-10-2013 14:41 #211
Hallo,

ten eerste wil ik je/jullie bedanken voor de goede informatie die jullie op deze site geven en voor het goed beantwoorden van elke vraag die hier gesteld wordt. Ik hoop ook dat jullie mijn vraag kunnen beantwoorden. Ik was laatst in de stad met twee vrienden wij werden een club uitgezet omdat we ons binnen misdragen hadden (hier was nog geen sprake van geweld). Vervolgens staan we buiten en hebben wij 15 man tegen ons. Er waren hevige discussies en er werd veel geduwd. Op een gegeven moment zie ik dat een van mijn vrienden geslagen wordt. Ik heb hierop gereageerd en heb ook een klap uitgedeeld. De jongen die ik geslagen heb had een blauw oog en er zat wat bloed bij (niets ernstigs). De politie is gebeld door de groep van 15. Ze hebben de verklaring van ons genoteerd en die van de andere partij (Onze verklaringen klopte niet aangezien we zat waren en niet in de problemen wilden komen). Wij hoefden zelf geen aangifte te doen aangezien het geweld van beide kanten kwam. Ik wilde het nog uitpraten met de andere partij maar hier hadden zij geen behoefte aan. Nu is het zo dat zij wel aangiften hebben gedaan of dat nog willen gaan doen. De politie heeft onze gegevens genoteerd en hebben ons vervolgens naar huis gestuurd. Wat gaan de gevolgen hier voor mij zijn aangezien ik wel een klap heb uitgedeeld maar ter bescherming van mijn vriend?
Alvast bedankt voor het beantwoorden van mijn vraag. Reactie infoteur, 27-10-2013
Hallo Laurens
Je zou kunnen afwachten of zij aangifte doen of gedaan hebben. Als dat zo is dan word je uitgenodigd voor een verhoor. Je kan daar dan zeggen wat er precies gebeurd is en dat de politie heeft gezegd dat je geen aangifte hoefde te doen, althans je vriend dan in dit geval. Hij moet er dan wel op staan om alsnog aangifte te doen tegen de tegenpartij.
Wat de klap betreft die jij uitdeelt, tja, ook al deed je het voor je vriend, je deed hey omdat hij geslagen was dus niet echt uit bescherming, hij had de klap al gekregen. De jongen die jij geslagen hebt heeft misschien aangifte gedaan. Maar het is een vechtpartij over en weer en als je dus gehoord wordt, zeker contra-aangifte doen tegen die groep personen en dan maar afwachten. De kans is dan aanwezig dat de zaak geheel geseponeerd wordt.
Je kan overwegen bij het verhoor gebruik te maken van je zwijgrecht maar met zo'n groep van 15 met eventuele verklaringen tegen je is dat wellicht niet zo handig in dit geval.
Sterkte

Pie, 16-10-2013 12:46 #210
Hallo,

Ik heb ook een aantal vragen en hoop dat u mij misschien wat advies kan geven. Ik word verdacht van een eenvoudige mishandeling. Ik zal kort uitleggen wat er is gebeurd.
Afgelopen juni ben ik met de honden van mijn moeder en grootouders naar het park gegaan. Omdat mijn opa op dat moment op zijn sterfbed lag vanwege terminale k. leek mij dat een goed idee om een beetje te ontspannen. Toen ik met de fiets het park wilde verlaten ben ik gevallen waardoor de honden uit de mand zijn gevallen en door de schrik zijn weggelopen. U kunt zich voorstellen dat ik radeloos was en in complete paniek het park aan het doorrennen was op zoek naar de honden. Er zaten een groep mensen te drinken en 1 persoon vond het gepast toen zij mij hoorde roepen voor de honden mij uit te maken voor k. wijf en ze vond dat ik mijn k. bek moest houden. Aangezien ik in totale paniek was heb ik toen een blinde waas gekregen en heb ik haar een klap met vlakke hand gegeven. Persoon had een bloedneus maar verder geen ernstige verwondingen. Politie is ter plaatse gekomen waar zowel zij al ik het verhaal hebben verteld. Het was duidelijk dat de politie mijn motieven begreep en sprak haar ook aan op haar taalgebruik. Hij heeft toen aangegeven dat ze aangifte kon doen, dit heeft zij toen geweigerd. Aangezien ik ook begreep dat ik fout zat heb ik mijn excuses aangeboden. Het gekke is dat vrienden van haar die erbij waren mij nog hebben helpen zoeken naar de honden. Nu, 5 maanden later krijg ik dus een oproep van de politie om mij te horen als verdachte. Mijn vraag is nu; Waarom pas na 5 maanden? Ook, politie heeft nooit mijn naam genoteerd toen ze na het incident erbij waren. Hoe kunnen zij mij dan nu contacteren? Ik heb al gesproken met een strafrechtadvocaat die mij 2 opties gaf. Die zei dat het allicht het makkelijkste was mijn zwijgrecht te gebruiken zodat ze recherche het zelf moet oplossen. Is dit ook het beste? Of kan ik het beste bij de waarheid blijven? Met mijn normale verstand zou ik namelijk nooit iemand kwaad doen en ik was echt niet mezelf. En is de kans groot dat ik vervolgd word, of is er ook een kans dat de zaak wordt geseponeerd? Alvast bedankt voor de reactie. Reactie infoteur, 27-10-2013
Hallo
Ja, een beetje vreemd dat die persoon het dan toch nodig vond om later alsnog aangifte te doen maar kennelijk is dat dus gebeurd. De politie zal je uitnodigen voor een verhoor en je kan daarin de waarheid vertellen, precies zoals het gegaan is. Immers heb je dat de politie toentertijd al verteld. Dat advies van advokaten om gebruik te maken van je zwijgrecht is in dit geval belachelijk en zelfs een dom advies. Het gaat om een droge klap en er zijn vele getuigen dus waarom zou je je zwijgrecht gebruken. Met de waarheid kom je het verst in dit geval. Vertel gewoon wat er gebeurd is en dat je dat de politie al hebt verteld. Vraag bij het verhoor de mutatie van dat voorval bij te voegen. De kans dat je vervolgd wordt bestaat uiteraard, immers is het ook gebeurd, alleen de hoogte van de
boete kan meevallen als je gewoon meewerkt.
Dat het 5 maanden heeft geduurd kan aan meer dingen liggen. De werkdruk, dit soort zaken blijven al snel liggen als zich iets belangrijkers voordoet namelijk. Maar misschien ook dat ze eerst je naam hebben moeten opsporen, vervelend dat het zo lang duurt maar helaas hoor je dat veel vaker, Succes!

Andre, 10-09-2013 01:41 #209
Beste,
Ik heb onlangs een heftige discussie / ruzie gehad met mijn vriendin. Omdat we alles 2 heethoofden zijn en zij de zwarte band in karate heeft deelde zij de eerste schop en klap uit. Uit een reactie sloeg ik terug (niet goed) en het werd van kwaad tot erger. Behoorlijke vechtpartij. Buren hebben het gehoord en de politie gebeld. We waren alle 2 behoorlijk gehavend. Zij deed aangifte en ik werd gearresteerd. Heb 6 uur vastgezeten en ben verhoord. De rechercheur had genoeg info en zag geen reden tot vervolgonderzoek. De hulpofficier zag dat anders en kwam na 5,5 uur even vertellen dat hij wellicht nog 3 dagen nodig had, en wilde hij tot een omgangsverbod overgaan. Daarop is de rechercheur een pittig gesprek aangegaan en heeft de hulp officier zich erbij neergelegd en werd ik vrijgelaten. Wellicht gaat dit nog naar het OM en komt er een strafvervolging jegens mij ondanks dat ook ik zwaar gehavend was. Feit is dat mijn partner dezelfde dag nog inzag dat ze ook wel fout zat en hebben we beiden onze excuses aangeboden, een goed gesprek hebben gehad en wonen we weer gelukkig zonder problemen bij elkaar. Wat nu te toen richting het OM? Is een zaak en eventuele strafvervolging nu te voorkomen? Moeten we vooral actie ondernemen of moeten we afwachten of er een uitnodiging komt en dat tijdens de zitting beide vertellen dat we dit reeds amen na 24 uur al hebben opgelost.
Alvast bedankt,
Groetjes A.R Reactie infoteur, 28-09-2013
Hallo Andre
Een vreemd gebeuren daar op dat politiebureau om als rechercheur en hovj zo met elkaar om te gaan, lijkt wel circus. Onzin dus, de hulpofficier bepaalt alleen of je wel of niet nog drie dagen voor onderzoek moet blijven, verder niets dus het is zelfs maar de vraa of er nog een proces-verbaal wordt opgemaakt of een vervolging zal plaats vinden.
Om er zeker van te zijn dat het niet zal gebeuren kan je vriendin melden dat zij de aangifte intrekt tegen jou en dat liefst samen met je gaat melden. Zeggen dat jullie weer samen op goede voet zijn en verder gaan helpt zeker ook en dan zal het OM weinig behoefte hebben hier een zaak van te maken. Een zitting afwachten zou ik niet doen. Je zou ook een brief kunnen sturen samen aan de officier van justitie in het gebied waar het heeft plaats gevonden en daarin vermelden dat jullie samen willen dat er verder geen stappen meer worden ondernomen. Een zaak komt er dan in de regel niet meer van.

Cees, 09-09-2013 12:01 #208
Wordt bij een art.12 procedure de beklaagde ook geïnformeerd? Zo ja, gebeurt dit dan zodra de klacht bij het gerechtshof binnen komt of in een latere fase van het onderzoek? Weet de beklaagde het adres van de klager? Reactie infoteur, 28-09-2013
Hallo Cees
Was op vakantie vandaar wat laat antwoord. Als je een artikel 12 procedure start dan wordt onderzocht of er alsnog over gegaan gaat of kan worden tot vervolging. Je wordt daarbij wellicht gehoord en het kan zijn dat er besloten wordt dat de beklaagde ook nog eens gehoord dient te worden. In dat geval zal hij/zij in kennis worden gesteld van de klacht. ja. Dat gebeurt dus niet direct als de klacht binnen komt maar alleen als hij bij die behandeling nog eens gehoord moet worden. Het adres staat altijd in de stukken die opgemaakt worden, ook al in de stukken, het proces-verbaal, dat eerder door de politie is opgemaakt dus het adres wordt wel bekend. Alleen als er dringende redenen voor zijn en dit in de beginfase al is meegenomen hoeft dat niet zo te zijn.

Lotte, 31-08-2013 17:01 #207
Ik word al jaren geestelijk mishandeld door mijn inmiddels ex-man. Ik heb een dochtertje met hem, door de bedreigingen heb ik haar de eerste jaren niet of nauwelijks te zien. Dat ik recht had op haar verblijf bij mij of zelfs alleen maar een omgqangsregeling ẅist" ik niet (meer), zo gehersenspoeld was ik door hem. Ik was helemaal in zijn ban. Hij beweerde dat ¨ze"mijn kind helemaal zouden afpakken als ik dat zou eisen. Jaren en jarenlang heb ik onder deze dreiging moeten leven. Gelukkig is mijn dochter nu in een pleeggezin (hij is ook alcoholist in de orde van een liter wodka per dag.) en ik hoop en vecht ervoor dat ze uiteingelijk bij mij komt, waar het veilig is. er zijn dan twijfweels over mijn draagkracht, me dunkt dat ik die wel heb bewezen om toch te scheiden. En jullie weten vast wel hoe moeilijk het is om je uit zoń kluwen te bevrijden.

Ik heb diverse malen hierover de politie gebeld, maar die zeiden steeds wat anders. Dit is er o.a. gebeurd:

1. Mij totaal afhankelijk maken (ik heb een ziekte) en mij isoleren van mijn omgeving door te zeggen dat die of die niet deugde of mij gebruikte enz. op het laatst had ik niemand meer.

2. Steeds frequenter wordende woedeuitbarstingen waarbij ik als boksbal functioneerde. Dit begon toen ik zwanger was. Op het laatst was dat wel een paar keer per dag. Het kon alles zijn, een verkeerde opmerking van mij en ik kreeg een scheldkannonade over me heen. Ik was een piskut, ik was minderwaardig, ik was gek, ik moest maar eens van een flat springen, dan was iedereen van me af omdat ik toch alles maar verpestte, enz enz. Alles kon een aanleiiding zijn, ik durfde niets meer te zeggen of zelfs maar een verkeerde beweeging maken. Keer op keer heb ik hem gewezen op zijn gedrag, mijn grenze3n, dat hij mioj pijn deed, ik heb gesmeekt om ermee op te houden en hulp te zoeken. Maar niets hielp, hij ontkende alles en schoof de schuld van alles bij mij. En na al die tijd ging ik hem ook geloven, en ik wilde mijn kind niet schaden, dus ik deed braaf wat em gezegd werd.

3. Er was wel een afspraak over de omgang met mijn dochter, maar die was niet in de scheiding vastgelegd, dus hij had vrij spel. Dit was dan mijn straf: dreigen dat ik mijn kind niet mocht zien, haar opzettelijk weghouden, chanteren en manipuleren.hij fietse dan drie keer door mijn straat om te controleren of het raam wel open stond als mijn dochter e3r was, en dan was het: Je weet wat de consequwenties zijn. Inderdaad, dan zag ik mijn dochtertje wekenlang niet. En vooral bang maken, dit is nu al tien jaar bezig, het gaat maar door en ik ben nog steeds bqang, ondanks het feit dat de kinderrechter er nu tussen zit, dus mijn dochter is veilig en er is door de rechter een omgang vastgesteld.

4. Maar ik dan? Ik heb hierdoor een dijken van een PTSS opgelopen: Angsten, nachtmerries, wantrouwen zelfs tegen naasten, getriggerd worden door een klein voorval, flashbacks, herbelevingen, blackouts, geheugenproblemen. ik loop hier al drie jaar voor bij de GGZ en nu pas heb ik de moed kunnen opbrengen om aangifte te doen als dat kan. Ik kan nu helemaal niet meer werken, ben zeven jaar aan een stuk zeer ernstig depressief geweest, ik heb een hele nieuwe vrienenkring moeten opbouwen, ik zit financieel totaal aan de grond en zijn gedrag naar mij toe4 gaat door.

Probleem is: hij deed dit soort dingen alleen als er niemand bij was, ik heb geen getuigen, behalve van 1 keer. wel liggen er dossiers en dossiers bij de GGZ: Ieder incident heb ik bij ze gemeld.

5. Als hij het verbaal niet aankon, begon hij te pesten en gemene onder-de-gordelopmerkingen maken en mij vernederen. Hij ging dan net zo lang door dat ik begon te huilen en dan lachte hij me keihard uit of begon te roepen Sliep uit, sliep uit! En het was allemaal mijn schuld, ik was minderwaardiger dan een insekt en een smerige Aids-kut, ik deugde niet, ik kon niks, ik was minderwaardig enz enz.

6. Financieel. Door zijn gedrag kreeg ik tijdens mijn zwangerschap en daarna kreeg erg veel last van mijn ziekte (depressie) en lag eigenlijk constant in bed. Ik kon nauwelijks uit bed komen, soms zelfs niet eens lopen. Mijn ex deed toen de financieen en heeft met mijn pasje al mijn rekeningen geplunderd, en ik wist van niks. ik was zelfs zo bang dat ik geen alimentatie durfde vragen. Ik zit nu met een WAO-uitkering op minimumnivo en een schuld van 8000 euro. Dit had ik op mijn geweten volgens hem, maar ik was anderhalf jaar horizontaal, hoe had ik het moeten uitgeven?

&. Laster? Drie jaar geleden is hij naar de rechter gestapt om met allerlei leugens het ouderlijk gezag voor zichzelf op te eisen, dat is hem niet gelukt, ook in hoger beroep. In de dagvaarding stond de gekste onzin, ik zou psychotisch zijn en wanen hebben, ik was te gestoord om beslissingen over mij kind te nemen, ik overschatte mezelf en dacht5 dat ik van alles kon wat ik niet kon, etc. etc. Wat het mij heeft opgleverd isn dat mijn dochter nu in ieder geval veilig is, dat er een omgang is vastgelgd en een cursus voor kinderen van verslaafde ouders. Maar dit is toch laster?

Hij is nu weer de leukste en liefste man die er is, hij heeft zo spijt, hij doet alsof hij meewerkt met Jeugdzorg, hij is in behandeling voor zijn alcoholisme, prachtig, maar er klopt geen hout va. Zou dan stoppen, maar heeft drie maanden niet gedronken in een hele periode van drie jaar. En ze trappen erin hoor! Charme heeft hij wel en hij weet ook te liegen en zich anders voordoen dan hij is.


Wat moet ik nu doen, ik wil hem aangeven maar ik kom er maar niet achter wat de strafbare feiten zijn, of het verjaart of niet, wat de strafeis is, of ik mijn geld terug kan krijgen. Van de politie telefoon word ik niets wijzer, de een zegt dat het zware mishandeling is en de volgende denkt dat het geoon om ruziwes enhuwelijksproblemen gaat, dat denkt iedereen, behalve mensen als jullie die het zelf hebben meegemaakt en ook weten dat dit iets heel anders is, namelijk criminaliteit. Reactie infoteur, 05-10-2013
Hallo Lotte
Ik was in het buitenlan en zie nu je verhaal pas. Ja, dat is een heel verhaal en intens triest en wat een ellende dat je bij zo' n man terecht bent gekomen. Hetgeen je schrijft is geen verhaal op zich en vele personen hebben dat soort dingen ook al eerder meegemaakt.
Intens triest en ik kan me voorstellen dat je je recht zoekt en wilt hebben maar dat is een groot probleem, zker door het feit dat er totaal geen getuigen zijn van wat voor incident dan ook. Het zal dus bij een aangifte altijd jouw woord tegen het zijne zijn en daar kan nooit een veroordeling uit volgen. Wat het wegnemen van het geld, dat plunderen van je rekeningen, betreft is het de vraag of jullie in gemeenschap van goederen waren getrouwd of niet. Als dat zo is dan wordt diefstal ook al lastig dus wat strafbare feiten bereft blijft er niets over, althans bewijsbaar en helaas draait het daar toch om. Het uitschelden, je kleineren is ook al geen strafbaar feit. Je dreigen dat je je kind niet mag zien zou dat wel kunnen zijn maar gelet op je hele verhaal denk ik niet dat iemand aan een aangifte zal willen beginnen. Je zou het hoogstens eens kunnen bespreken met een letseladvokaat en eens kijken of hij mogelijkheden ziet iets te vorderen bij je ex.
Verder is het zaak om hem hoe dan ook altijd uit de weg te gaan en altijd te noteren met datum en tijd, liefst met foto als dat lukt, als hij je lastig valt of door de straat komt. Mogelijk dat het dan stalking is en je daar nog aangifte van zou kunnen doen. Het is
een triest verhaal en helaas niet via justitie oplosbaar. Sterkte

R. G., 10-08-2013 20:08 #206
Ca. 1,5 jaar geleden ben ik gearresteerd voor mishandeling. Op straat was een koppel nogal luidruchtig aan het ruziën, dus ik vertelde hen dit beter thuis op te lossen in plaats van voor mijn ogen (vrijheid van meningsuiting?). Mevrouw was hier niet zo van gediend en stormde meermaals op mij af, duwde mij naar de grond en krabde mij in het gezicht. Ze leek erg geagiteerd, waarschijnlijk door de ruzie en reageerde dit duidelijk op mij af. Nu ben ik zelf niet de kwaadste, dus ging hier was lacherig mee om (goede avond gehad, wat biertjes op). Uiteindelijk vervolgde ik mijn weg in dezelfde richting als zij naar mijn fiets (was uiteraard niet verstandig achteraf). Dit escaleerde op een begeven moment en zij stormde weer op mij af. Hierbij hield ik 1 maal mijn armen omhoog, zodat ik niet (weer) naar de grond zou gaan. Uiteraard liep zij hier vol tegenaan en schreeuwde over straat, dat ze was geslagen. Menig haantje reageerde hierop en vervolgende is mijn neus gebroken. Daarna ben ik gearresteerd, 12 uur vastgehouden en zeer slecht behandelt door de aanwezige mensen. Nu ben ik aangeklaagd door haar vanwege mishandeling. Hier kreeg ik ca. 4 maanden na het incident bericht van. De brief bevatte een transactievoorstel van 700€! Op het bureau was een indicatie gegeven van 200€ door de rechercheur. Dit voorstel kon dus niet serieus genomen worden, want wellicht had ik betaalt om me de ellende van de afgelopen maanden te besparen.

-Op het bureau is geen medische zorg aangeboden
-Op het bureau is niet verteld dat ik recht had op een advocaat
-Mijn verklaring is pas de volgende ochtend afgenomen onder erbarmelijke omstandigheden: geen slaap, pijn, irritatie. Mij is uiteraard ook niet verteld dat ik hier niet aan mee had hoeven te werken. Blijkbaar is deze procedure in alle eenvoud vanzelfsprekend?

Over 2 weken is de zitting. Wat kan ik hiervan verwachten en zijn er nog stappen die ik moet nemen in mijn verdediging? Kan ik eventueel de politiefoto die in de ochtend is genomen opvragen als bewijsmateriaal van mijn mishandeling? Kan ik uit haar aanklacht nog een vervolging voor haar krijgen? Kan ik mijn verklaring ongeldig laten verklaren? Uiteindelijk ben ik de aanleiding, maar niet de boosdoener (ik stond in mijn recht iets van hun acties te zeggen, blijkbaar is dat tegenwoordig een aanleiding direct tot geweld over te gaan).

Is het verstandig een advocaat te nemen of is dit verhaal in eigen defensie afdoende? Heb er geen behoefte aan om ene cent uit te geven aan een rechtszaak van dit trieste kaliber. Bij vervolging zou mijn vertrouwen in het rechtssysteem dan ook diep beschaamd zijn. Sta natuurlijk zelf in een groot nadeel omdat ik alleen was, maar de tijd is natuurlijk wel snel verstreken en random getuigen zullen zich niet zomaar melden. Bij voorbaat dank! Reactie infoteur, 18-08-2013
R.G.
Een hele hoop informatie en vragen en ik zal bij het begin beginnen.
Het verhaal zelf is me niet helemaal duidelijk en ik ken de juiste feiten nartuurlijk niet maar dat iemand per ongeluk tegen een vuist op loopt is geen logisch klinkende verklaring. Maar als ik het goed lees ben jij dus ook mishandeld met als gevolg een gebroken neus. Mis even waar die daders of betrokkenen dan zijn gebleven in het verhaal.
Kennelijk heeft zij aangifte tegen je gedaan en zijn er voldoende getuigen want de zaak wordt voor gebracht. Nu je vragen.

De aanhouding heeft 's nachts plaats gevonden en de tijd van die nacht tot 0900 uur 's morgens telt niet mee. Men mag je vervolgens 6 uren voor verhoor ophouden dus de dag erna moet je om 15.00 uur in vrijheid zijn gesteld.

Indien het onderzoek nog niet rond is en het feit ernstig genoeg is kan die termijn nog eens worden verlengd met enkele dagen.

Het is dus normaal opgesloten te worden en pas de volkgende ochtend gehoord te worden. Bij dat verhoor is de rechercheur verplicht mee te delen dat je niet tot antwoorden verplicht bent. Doet hij dat niet dan is dat een vormfout.

Medische hulp dient aangeboden te worden want een gewonde arrestant insluiten is tegen alle regels. Als er duidelijk letsel was, had een dokter gewaarschuwd moeten worden.

Dat U recht heeft op een advocaat hoeft niet meegedeeld te worden, U krijgt automatisch een advcaat namelijk als U in verzekering wordt gesteld. Dat is kennelijk niet gebeurd.

Een rechercheur kan nooit een transactievoorstel doen en iedere gissing van een bepaald bedrag is zinloos want dat is koffie dik kijken. Een goed rechercheur begint daar niet eens over.

U bent verdachte en dat betekent dat U ten alle tijden Uw verklaring geheel kunt intrekken. Aangifte tegen haar doen had U direct moeten doen en is nu wel erg laat maar ook lastig want U heef twel getuigen nodig die Uw verhaal ondersteunen. Het kan wel maar of het verstandig is kan je je afvragen.

Een advocaat nemen voor op de zitting kan zeker maar dat is voor iedere advocaat ook nu wel kort dag en als U geen rechtsbijstandsverzekering heeft daarvoor ook prijzig inderdaad.

Gewoon voorgaan en precies vertellen wat er is gebeurd is de beste keuze denk ik, al dan niet met een advocaat.

Sterkte

Fawad, 23-07-2013 09:49 #205
Hallo, ik ben laatst bedreigt en licht mishandeld zonder letsel door een bekende. Ik heb hiervan aangifte gedaan maar helaas geen getuigen. Wat kan ik nog meer doen om hem hiervoor gestraft te laten worden. Help me aub Reactie infoteur, 27-07-2013
Hallo Fawad
Je kan niet meer doen dan aangifte en vertellen wat er precies gebeurd is.
De politie zal die persoon dan verhoren en afhankelijk van hetgeen hij/zij verklaart
zal bekeken worden of de zaak met succes vervolgd kan worden. Zoja dan zal er een
zaak van komen en bij het schuldig bevinden ook een straf volgen. Mocht bij de behandeling blijken dat het feit niet bewezen kan worden dan zal er vrijpsraak volgen. Dat zal je moeten afwachten. Meer dan deze aangifte doen kan je momenteel niet!

Mj Schoonis, 02-07-2013 01:11 #204
Mijn dochter is door een van haar werknemers mishandeld en heeft hiervan letsel
opgelopen. Ze is naar de dokter geweest en heeft daarna aangifte gedaan bij de politie.
Ook heeft hij haar met de dood bedreigd. We willen hem op staande voet ontslaan
en ervoor zorgen dat ie zijn dreigement niet uitvoert. Wat kunnen we doen?
Bij voorbaat dank Reactie infoteur, 09-07-2013
Jullie hebben al aangifte gedaan en de zaak wordt al behandeld begrijp ik. Helaas duurt het vaak lang voordat een zaak bij de rechter ligt of komt dus daar kan wel tijd in gaan zitten. Op staande voet ontslaan en hem de toegang tot al jullie panden verbieden kan zonder meer en verder is het afwachten tot de zaak voorkomt. Doe dat aangetekend en schriftelijk met een afschrift aan de plaatselijke politie. Sterkte

Ron, 02-07-2013 00:07 #203
Ik (51) word verdacht van mishandeling. Ik had de boot van mijn vader aan de openbare kade vast gemaakt met een touw voor en een touw achter. De boot lag al een uur zo vast.Op het moment krijg ik een belangrijk mobiel telefoontje.Er komt een man aan met een wat grotere boot waar eigenlijk op dat moment geen plaats voor is. de man stapt aan de wal en gaat zonder te vragen of overleggen het voortouw van onze boot losmaken. Ik vraag hem beleefd dit niet te doen. De man begint te schelde. Ik geef er geen aandacht aan en ga verder met mijn gesprek.Ik kijk weer op en zie de man voor de 2emaal de knopen los maken van ons touw. Opnieuw geef ik aan dat hij daar onmiddellijk mee moet ophouden en ga weer verder met mijn gesprek.De man komt nu naar mij toe en begint weer met schelden terwijl ik nog in gesprek bent. Ik wuif met mijn hand dat hij weg moet gaan. Ik word daardoor erg nerveus en moet mijn gesprek beeindingen. De man staat nu weer bij het voortouw. Ik loop daarheen en zonder naar de man te kijken zak ik door mijn knieën om de knopen weer vast te zetten. De man geeft mij een duw waardoor ik op mijn knie val ik schrik spring op en geef de man een schop en een duw in zijn gezicht. Nou heeft de man 2 dames als getuigen die wel mijn schop en duw gezien hebben maar niet hebben gezien dat hij mij in het water wilde duwen.Een meneer die dat wel heeft gezien heeft wel het verhaal verteld aan de politie maar wilde niet mee voor een getuigen verklaring.Ik vertelde de politie dat mijn actie niet gepland was en dat dat uit mijn schrik gebeurde.
De politie vertelde mij dat dat niet van belang was omdat ik 1x had geschopt en in zijn gezicht geduwd daarom ben ik volgens de politie de dader.Na de duw van de man had IK de politie moeten bellen volgens hun. Ik heb nog nooit zoiets mee gemaakt en vraag mij af wat nu te doen. Reactie infoteur, 09-07-2013
Hallo Ron
De getuigen, aangever en jijzelf zijn inmiddels door de politie gehoord en zij zullen er een proces-verbaal van opmaken en dat voorleggen aan het OM. Daar zal besloten worden of ze je wel of niet gaan vervolgen en zoals de zaak er voor staat zal dat wel gebeuren. Je beantwoordt een duw met een schop en een duw (klap) in het gezicht en dat is gezien door een tweeral getuigen. Je kan niet meer doen dan jouw visie van het verhaal vertellen en mocht ht tot een zitting komen dan is het wel raadzaam te vermelden dat er ook een getuige was die voor jou kon getuigen en dat de politie zijn verhaal heeft aangehoord. Zij kunnen dat in het verbaal vermeld hebben of alsnog opnemen, immers hebben zij me die getuige gesproken. Wellicht dat dat je een beetje helpt. Wat de politie daar stelt, dat je dader bent ( dat ben je pas als je veroordeeld bent en daarvoor blijf je slechts verdachte ) of dat jij eerst had moeten bellen is pure lulkoek en kan je naast je neerleggen. Feit is natuurlijk wel dat je wel degelijk een mishandeling hebt gepleegd. Ik wens je succes.

Hagen, 28-06-2013 02:39 #202
Onze zoon van 16 jaar was op zeilkamp en afgelopen woensdagavond betrokken geraakt bij een vechtpartij op Vlieland tegen volwassenen van 25 jaar en ouder. Er is tegen hem aangifte gedaan van mishandeling terwijl hij niet begonnen was. Hij moest op het politie bureau zijn verklaring afleggen en onderdwang tekenen anders zou hij vastgezet worden is tegen hem gezegd. Hij wilde zelf ook aangifte tegen mishandeling en bedreiging, maar dat mocht niet, hij moest dit maar in zijn eigenwoonplaats doen zei de politie van Vlieland. Dit alles is gebeurt zonder dat de wij als ouders op de hoogte waren gebracht. Wat moet ik doen, wil natuurlijk als nog aangifte doen. Heb ik een advocaat nodig? Reactie infoteur, 28-06-2013
Uw gehele verhaal is bijzonder vreemd en ik zal het even nalopen en uitleggen.
Het is uiteraard zeker mogelijk dat er een aangifte tegen hem is gedaan ter zake mishandeling ook al ben je niet begonnen. Het gaat niet waarom er mishandeld is of wat de aanleiding is, het gaat om mishandelen want dat is strafbaar. Echter dan begint kennelijk zijn verhaal aan U.

Hij is verdachte en dat betekent dat hij niet tot antwoorden verplicht is en dat is hem zeer zeker meegedeeld dus hij was zeker niet verplicht een verklaring af te leggen. Het is echt zo dat deze mededeling hem zeker is gedaan anders zou hij vrijuit gaan.

Onder dwang is een fabelverhaal want niemand is verplicht zijn verklaring te ondertekenen en geen enkele politieman zal zich de vingers branden door dwang uit te oefenen en te dreigen met vastzetten als er niet getekend wordt, echte onzin. Lachwekkend zelfs want een verdachte is niet verplicht mee te werken aan zijn eigen veroordeling en mag dus zwijgen en hoe raar ook, liegen zelfs!

Uw zoon heeft zeker het recht om aangifte te doen en iedere politieman is zelfs verplicht een aangifte op te nemen. Daarnaast zal een politie-instantie die met het onderzoek naar een vechtpartij bezig is de zaak in eigen hand houden en niet iemand door verwijzen naar een andere politie instantie. De politie in de andere plaats zou de aangifte alleen maar doorsturen naar Vlieland namelijk en dan moeten ze er daar weer achteraan.

Omdat Uw zoon minderjarig is en verdachte is, is de politie verplicht U in kennis te stellen en ook dat wordt altijd gedaan omdat er dan diverse andere instantie bij betrokken worden. Is hij aangehouden geweest, was hij vrijwillig op het bureau, dat is me ontgaan maar als hij aangehouden is geweest dan moet hij zelfs door de ouders op het bureau worden opgehaald en wordt hij niet zo maar weggestuurd.

Vreemd allemaal en omdat ik de feiten niet ken van hetgeen er gebeurd is, kan ik ook niet
beoordelen wat er aan de hand is geweest maar als het verhaal van Uw zoon zo blijft dan is het raadzaam een klacht in te dienen tegen de politie in verband met hun werkwijze die aan alle kanten 100 procent foutief is in dit geval. U kunt dat doen bij de politiechef van de gemeente waar het heeft plaatsgevonden dan wel bij de officier van justitie bij de behandelende rechtbank. Een advocaat heeft U er niet voor nodig.

Als ouders heeft U recht op alle feiten betreffende Uw zoon en een gesprekje met de politie in Vlieland zal veel ophelderen denk ik. Ik wens U sterkte.

Hans, 25-06-2013 18:07 #201
Hallo,
ik heb mijzelf een aantal weken geleden gemeld bij de politie i.v.m. een mogelijke mishandeling. Dit deed ik om opheldering te geven over het voorval, dit omdat het alleen wat duw en trek werk was (en dus naar mijn mening geen mishandeling). Nu blijkt dat de andere partij aangifte heeft gedaan, en nadat ik mezelf gemeld had, werk ik ook aangehouden. (tot zover heb ik begrip voor de zaak). Ik ben +/- 5 tot 6 uur vastgehouden, en na mijn verklaring ben ik weer op vrije voeten gezet. Ze hebben inmiddels 1 getuige gehoord.
Nu heb ik echter een oproep gekregen om mij te komen melden omdat ze nog een aantal vragen voor mij hebben. Ik ben bereid om deze te beantwoorden.
Nu is mijn vraag eigenlijk of ze mij opnieuw mogen vast zetten? Het is naar mijn mening een misverstand, en zeker geen mishandeling. En ik moet zeggen dat die eerste 5/6 uur in een cel toch behoorlijk psychische indruk gemaakt hebben.

Alvast heel erg bedankt Reactie infoteur, 28-06-2013
Hallo Hans
In principe kan je niet twee keer voor hetzelfde strafbare feit worden aangehouden dus de kans dat ze je weer gaan vastzetten voor die 6 uur die daar voor staan is bijzonder klein. Slechts als er sprake is van nieuwe strafbare feiten zouden ze dat kunnen doen. Daarnaast is het een onbeschreven regel dat je iemand die je uitnodigt naar het bureau te komen voor een verklaring niet gaat aanhouden. Als je iemand wilt aanhouden dan haal je zo'n persoon gewoon thuis op namelijk. Je kan er dus van uit gaan dat je nog enkele vragen krijgt, wellicht aan de hand van de getuigenverklaring. Sterkte.

Arzu, 23-06-2013 22:35 #200
Hallo,
Een paar dagen geleden een buurman heeft mijn zoontje van 8 op het pleintje mishandeld. Hij heeft hem van zijn arm gepakt en met een zwaai beweging op grond gegooid. Daarna heeft hij hem van zijn nek gepakt en gesleurd tot onze deur en daar na binnen gegooid. Mijn zoontje wilde deur en hij sloeg de deur. Mijn zoontje kwam rennend naar boven, helemaal in paniek. Zijn nek was rood. We hebben een letsel verklaring van de ziekenhuis, blauwe plekken en druk pijn op zijn nek. we hebben ook 5 getuigen. Ik heb nu een aangifte gedaan. de politie is bij hem voor deur geweest maar hij heeft de deur niet open gedaan. Daarna ging de politie weer weg en ik weet niet wat daarna gebeurde. ik zag daarna hier in straat een paar keer lopen. Mijn zoontje en ik zijn er helemaal kapot en bang van. Hij slaapt slecht en wordt wakker met nachtmerries en hij blijft zeggen dat de man hem wilde wurgen. Als hij probeerde los te komen van de man, ging hij nog harder zijn nek knijpen. Ik vraag me af wat de gevolgen zijn voor hem en hoe hoog straf kan worden.

Alvast bedankt,
Arzu Reactie infoteur, 28-06-2013
Hallo Arzu
Jouw vraag is heel erg moeilijk te beantwoorden omdat het van erg veel factoren afhankelijk is. Bijvoorbeeld of die man al eens eerder veroordeeld is of niet, welke feiten worden hem ten laste gelegd en welke zijn bewijsbaar. Voor je zoontje is het traumatisch in ieder geval en in hoeverre wordt dat meegerekend, wat voor verklaring heeft hij afgelegd over de aanleiding dus je begrijpt dat al die dingen tzt door een rechter worden beoordeeld en aan de hand daarvan wordt er een straf gegeven. Gaat het om enkel mishandeling dan zal de straf namelijk lager uitvallen als wanneer het gaat om een poging tot doodslag ( dat wurgen dus ). De politie zal die man eerst verhoren en een proces-verbaal opmaken en dat zal dan beoordeeld worden door het OM. Het is een kwestie van afwachten dus.

Alma, 19-06-2013 20:39 #199
Beste Infotorius,
Hoe kan ik een aangifte aanvechten die geseponeerd is. De zelfde persoon heeft mij aangereden op mijn voet en ik heb de politie gebeld en de banden sporen waren nog op mijn voeten en schoenen duidelijk te zien, arts is geweest thuis, ziekenhuis geweest en weer naar de huisarts geweest omdat ik met krukken moest lopen. ik begrijpt het nu helemaal niet meer hoor. ik word steeds laaiend op de rechtssysteem, omdat ik steeds tegen komt dat mijn rechten geschonden worden in plaats van met gelijke rechten behandeld te worden.
alvast bedank
Alma Reactie infoteur, 28-06-2013
Hallo Alma
Ik kan me voorstellen dat je het vaker niet begrijpt en ik ken de details natuurlijk niet en weet ook niet om welke redenen er geseponeerd is want er zijn vele redenen om te seponeren. De meest voorkomende is wel gebrek aan bewijs of het niet kunnen bewijzen van de opzet en hoe duidelik het voor jou is, is het wellicht niet voor de rechter die onafhankelijk van iedereen moet bepalen of er wel of niet sprake is van een strafbaar feit. Dat ligt dus wel eens erg moeilijk en is vaak onbegrijpelijk voor de tegenpartij. Een zaak die geseponeerd is kan je niet aanvechten zelf, je kan eens een brief sturen naar de rechtbank met het verzoek toe te lichten waarom er geseponeerd is misschien.

Cees, 12-06-2013 14:40 #198
Beste infotorius,
Ik wil graag nog wat vragen over mijn zaak. Er is een getuige gebeld door de politie. Zij verklaarde de politieagent in eerste instantie telefonisch niets gezien te hebben van een vechtpartij, mishandeling of uitzetting uit haar café op de bewuste avond. Nadat zij naar het bureau geroepen was, werd zij gehoord en ze veranderde daar haar eerder gedane telefonische verklaring. Ze geeft op het bureau aan op die avond een worsteling te hebben gezien, en een geweldloze uitzetting door de verdachte. Het café is een VOF en verdachte en deze getuige zijn beiden vennoten en hebben een gemeenschappelijk economisch belang. Hoeveel is deze getuige nu eigenlijk waard?. Kan haar verweten worden dat zij nogal flexibel omgaat met de waarheid en doet zij hiermee iets strafbaars? Ze heeft in eerste instantie immers niet de waarheid gesproken. Ik heb inmiddels een art.12 procedure gestart omdat ook het fotomateriaal van de verwondingen de lezing van de verdachte discutabel maken en er nog andere getuigen zijn. Reactie infoteur, 13-06-2013
De getuige verwijten dat zij in allereerste instantie aan de telefoon heeft gezegd dat zij niets gezien heeft, is haar niet aan te rekenen. Zij hoeft niet eens een verklaring af te leggen in dit geval. Echter, als zij wel een verklaring aflegt dan dient zij wel de waarheid te spreken want een getuige moet een eed afleggen bij de rechtbank. Omdat dat zo is moet een rechter er van uitgaan dat een getuige de waarheid spreekt, is dat niet zo, dan maakt zij zich immers schuldig aan meineed dus zo'n getuige wordt wel als betrouwbaar gezien.
Als je niet tevreden bent met de afhandeling van de zaak dan is de artikel 12 procedure wel de juiste weg! De andere getuigen kunnen dan ook nog worden gehoord. Hopelijk wordt de zaak dan wel fatsoenlijk afgehandeld.

Alma, 06-06-2013 20:11 #197
Ik heb een vraagje,
Omdat ik en mijn zoon mishandelt zijn, is de verdachte veroordeelt geweest voor de mishandeling van mijn en voor mijn zoon moest ik apart aangifte doen omdat de rechter die niet meegenomen had. maar voor de zitting van mijn zoon werd er gezegd dat de strafrechtelijke feit bewezen is, maar hij word vrij gesproken omdat hij genoeg straf gehad heeft. Ik ben hiermee niet eens omdat ik vind dat de aangifte van mijn zoon een aparte aangifte was en niet gekoppeld was aan die aangifte van mij. kunt u mij hierover meer berichten. Ik dank u vriendelijk Reactie infoteur, 13-06-2013
Hallo Alma
Dat zijn richtlijnen van het openbaar ministerie en die kunnen worden toegepast. In dit geval is de reeds uitgedeelde straf, opgelegd door de rechter, in de ogen van het OM zodanig, dat het nog eens veroordelen voor mishandeling niet meer wordt gedaan. Reden is dat de dader al genoeg gestraft is, inderdaad één van de strafuitsluitingsgronden die zij gebruiken. Gevoelsmatig voor U komt dat natuurlijk vreemd over maar U kunt er weinig aan doen. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor een inbreker die 50 inbraken bekend. Hij krijgt dan niet 50x een straf voor iedere inbraak, hij krijgt een straf en dan zijn alle 50 inbraken direct afgedaan. Niet echt eerlijk maar het is niet anders!

Tomas van Ham, 01-06-2013 01:47 #196
Hallo,
deze week wilde ik met de trein reizen maar was te laat om een kaartje te kopen, dus ben ik doorgerend naar de trein. Vervolgens had ik de pech aangehouden te worden en probeerde ik hiervan met mijn dronken kop weg te rennen. Toen ik weg wilde rennen werd ik eerst door een conducteur vast gepakt en vervolgens kreeg ik van de andere een duw, waardoor ik van het perron ongeveer 1.5 meter naar beneden op het spoor viel. Nu heb ik mijn kaak gekneusd, een snee langs mijn wenkbrauw, mijn wang kapot en mij heup gekneusd. De politie is erbij gehaald maar ik mocht geen aangifte doen omdat ik te dronken was. Ook hield de andere conducteur hem een hand boven het hoofd door te zeggen dat ik na duw en trekwerk er zelf af ben gevallen. Nu heb ik verder geen ooggetuigen en weet ik niet goed of ik er aangifte van moet doen. Ik weet alleen dat de conducteur een bodycam droeg waar als het goed is alles op te zien zou moeten zijn. Reactie infoteur, 03-06-2013
Hallo Thomas
Het verhaal is duidelijk. Dat je geen aangifte mocht doen omdat je dronken was, is begrijpelijk maar je kan altijd overwegen om het alsnog te doen. Echter je zegt het zelf al, je hebt geen getuige en zij waren met twee conducteurs die elkaar duidelijk dekken. De enige hoop die je hebt is dat de bodycam die de conducteur droeg. De vraag is of de beelden van de cam opgenomen worden en hoe lang ze bewaard blijven. Daarnaast kan het zijn dat die beelden niet ter beschikking worden gesteld.
Afgezien van dit alles, blijft het een feit dat je, toen je aangesproken werd door de conducteur, jezelf daaraan wilde onttrekken en conducteurs en reizigers, je weet dat die verhouding gevoelig ligt bij de maatschappij en justitie. Je dronkenschap kan ( of zal ) ook gebruikt worden en dat je dan valt, klinkt niet onwaarschijnlijk.
Als zij geen aangifte tegen jou doen dan zou ik overwegen het daarbij te laten maar als je echt in je recht staat dan kan je er voor gaan. De kans van slagen is zeer twijfelachtig!
Succes.

Myriam, 27-05-2013 13:29 #195
Ik ben 4 jaar getrouwd met een buitenlandse man die slecht (basisniveau) NL spreekt/begrijpt. Achteraf blijkt dat als het gaat om werk, mijn man liever lui is dan moe. We hebben hier vaak ruzie over, omdat ik met mijn WIA hem financieel onderhoud. Zelf kan ik niet werken omdat ik voor klachten onder behandeling ben van een GGZ instelling. Een vriend van mijn man is een tijdje terug door de politie uit de echtelijke woning gehaald. Hij en zijn vrouw zijn nu inmiddels gescheiden en hij woont nu zelfstandig en ontvangt bijstand. Mijn man heeft tegen mij valse aangifte gedaan van mishandeling/huiselijk geweld. Tijdens een ruzie heeft hij een scene gemaakt en de politie gebeld. We hebben gescholden en spullen kapot gemaakt maar ik heb hem niet geslagen ofzo. Ik denk dat hij via deze weg urgentie probeert te krijgen voor een woning zodat hij zelf ook bijstand kan aanvragen. Ondanks dat er geen getuigen waren en er geen aantoonbare letsel was, ben ik in mijn woning aangehouden. Het lukte de politie niet om het onderzoek binnen 6 uur af te ronden omdat de advocaat later kwam opdagen. Toen de politie mijn man de volgende dag heeft ingelicht dat ik in verzekering was gesteld, is hij gelijk boos naar het bureau gekomen. Waarschijnlijk begon zijn geweten te knagen en hij gaf aan dat hij het oneens is dat ik in hechtenis ben genomen. Hij dacht dat de politie contact zou opnemen met de GGZ instelling waar ik in behandeling ben en dat ik daarna zou worden opgenomen. Na zijn bezoek werd ik verhoord en een paar uur later stond ik buiten met een uitnodiging voor de reclassering en een TOM-zitting.
Hoe is het mogelijk dat de aangifte in behandeling is genomen ondanks dat er geen getuigen waren en er geen aantoonbare letsel was? Bovenstaande verhaal heb ik aan de politie verteld in het verhoor maar ik heb zelf geen (tegen)aangifte gedaan.
Wat kan ik bij de TOM-zitting verwachten? En kan een advocaat met de officier van justitie praten over de hoogte/duur van de straf? Reactie infoteur, 31-05-2013
Hallo Myriam
Een beetje vreemd is het natuurlijk wel want je wordt niet zomaar in verzekering gesteld, daarvoor moet het toch wel al een iets zwaarder vergrijp zijn en als het klopt wat je allemaal hebt geschreven dan zie ik niet in op grond waarvanm je in verzekering bent gesteld. Dat een advocaat te laat is, kan geen reden zijn om je in verzekering te stellen. Dat is wel even de moeite waard om door de advocaat na te laten gaan want als je onterecht in verzekering bent gesteld of te laat dan is alles niet meer geldig. Een TOM zitting is een zitting zonder rechter erbij en je krijgt daar een voorstel om een straf te voorkomen, althans een door een rechter opgelegde straf. Je zou een taakstraf kunnen krijge bijvoorbeeld, een geldstraf maar dat is tussen man en vrouw onwaarschijnlijk dan wel wordt er gesproken over het seponeren van de zaak. Je kan je advocaat op de hoogte stellen van de TOM zitting en die kan zonder meer meegaan naar de zitting en daar zijn zegje doen. Bij een TOM zitting krijg je ook vaak een voorwaardelijke straf met een bepaalde proeftijd ( meestal 2 jaar ) Ik hoop je vraag zo beantwoord te hebben. Kijk anders eens op deze site: http://www.judex.nl/rechtsgebied/strafrecht/het-openbaar-ministerie/artikelen/357/het-om-kan-u-een-voorstel-doen-om-strafvervolging-te-voorkomen%3A-de-transactie.htm

Berend, 24-05-2013 12:30 #194
Onlangs hebben mijn ex-vriendin en ik het weer een beetje bijgelegd en zij had mij uit genodigd om te komen eten. Tijdens het eten maken, vertelde ze datz e ook nog op een andere man valt. Ik reageerde er lauw op en vertelde dat ik ook weer een oogje op mijn ex-vrouw heb en daarnaast ook op een buurvrouw, waarvan ik weet dat ze die niet kan uitstaan. Hierop gaf ze me tot 3 keer toe een klap in mijn gezicht en heb haar van mij afgeduwd. Enige weken later stond er een wijkagent aan mijn deur om de discussie te bespreken. Hierop heb ik verder niks meer vernomen tot gisteren. Ik kreeg een brief van de politie om gehoord te worden. Wat kan ik nu verwachten en wat kan ik het beste doen? Reactie infoteur, 31-05-2013
Je bent door de politie uitgenodigd voor een verhoor en dat betekent dat zij aangifte heeft gedaan. Het beste kan je gewoon naar het verhoor toe gaan en ook al word je dan meegedeeld dat je als verdachte niet verplicht bent om te antwoorden is het wellicht verstandiger gewoon te verklaren hetgeen er is voorgevallen en dat zij jou geslagen heeft. Ik zou er tijdens het verhoor dan ook op staan aangifte te doen ter zake mishandeling tegen haar. Het wordt dan een zaak waarbij twee verdachten zijn en geen getuigen. De zaak zal dan bekeken en beoordeeld worden en naar alle waarschijnlijkheid en er dus geen sprake is van letsel, geseponeerd worden dan wel jullie krijgen nog een gesprek samen.

Griet, 19-04-2013 08:16 #193
Ik heb een vraag. Ik werd zwaar mishandeld. Onlangs kreeg ik een brief van het parket dat de zaak geseponeerd zou zijn. Ik ben totaal ontzet. Wat kan ik doen? Ik wil sowieso dat die man die me mishandeld heeft gestraft wordt. De feiten dateren van verlede jaar. Ik kan niet akkoord gaan met deze beslissing. Mijn vraag is, kan ik opnieuw klacht indienen bij de politie voor deze feiten die verlede jaar gebeurd zijn om alsnog tot vervolging over te gaan? Reactie infoteur, 24-04-2013
Hallo Griet
Je kan dat niet bij de politie neerleggen, zij hebben de zaak afgehandeld en ingezonden naar de rechtbank. Wat je wel zou kunnen doen is een brief sturen naar de rechtbank en daarin vermelden dat je vernomen hebt dat de zaak geseponeerd is en dat je daarover een gesprek wilt. Je wordt dan uitgenodigd voor een gesprek waarin je alle beweegredenen worden meegedeeld. Bureau slachtofferhulp zou je hiermee kunnen helpen maar rechtstreeks naar de rechtbank schrijven kan zeker ook. Je hebt in ieder geval recht om te weten waarom daartoe besloten is en mocht je een advocaat hebben dan kan die ook het een en ander voor je doen, tevens de verdachte/dader aansprakelijk stellen voor alle geleden schade bijvoorbeeld. Succes.

Cees, 08-04-2013 12:04 #192
Ik ontving een brief van het Arrondissementsparket Den Haag dat naar aanleiding van mijn aangifte (van een eenvoudige mishandeling) de verdachte is gehoord. Er is besloten om tegen deze verdachte geen strafvervolging in te stellen, omdat er onvoldoende wettig en overtuigend bewijs is. Natuurlijk baal ik hier stevig van, volgens mij heeft de verdachte gewoon alles ontkend of is het 'vergeten'. Ik heb echter tijdens en na het verhoor een drietal getuigen aangegeven die de mishandeling van nabij gezien moeten hebben omdat ze zich in mijn directe omgeving bevonden, op een afstand van enkele meters. Hun identiteit is makkelijk te achterhalen. Een van deze getuigen heeft de politie, na door een agent gebeld te zijn, verklaard zich geen geweldsincident in haar café te kunnen herinneren. Eigenlijk vind ik als slachtoffer de motivatie om niet te vervolgen na het horen van alleen de verdachte nogal mager. Kan ik erop staan dat ook de getuigen worden gehoord en in het onderzoek worden betrokken, of doe ik er beter aan te berusten in de situatie omdat de politie goede redenen heeft om deze getuigen niet op te sporen en te horen? Reactie infoteur, 24-04-2013
Hallo Cees
Even enkele feiten op een rijtje zetten. Een verdachte is niet verplicht een verklaring af te leggen, dat moet hem zelfs voor het verhoor worden meegedeeld. Als hij een verklaring aflegt kan een verdachte ongestraft liegen want hij kan nooit vervolgd worden voor meineed omdat hij geen eed hoeft af te leggen. Een verdachte hoeft niet mee te werken aan zijn eigen veroordeling.

Getuigen zijn wel verplicht een eed af te leggen en kunnen, als zij liegen, vervolgd worden voor meineed. De waarde van een getuigenverklaring is dus altijd hoog.

Maar nu blijkt dat één getuige al zegt dat hij zich niets kan herinneren. Dat zie je vaak gebeuren want ze hebben geen zin om problemen te krijgen of hebben angst. Vaak is het zo dat een getuige dus weigert een verklaring af te leggen of achteraf beweert toch niets gezien te hebben. Korotm, je kan wel verzoeken dat de politie de getuigen verhoord maar je kan er niet op staan, de getuige kan er zo onder uit komen.

Ik weet dus niet in hoeverre de politie al pogingen heeft ondernomen maar als er dadelijk niemand bereid blijkt te zijn te verklaren dan is het, hoe gevoelig dat ook voor een slachtoffer ligt, een onbegonnen zaak qua bewijslast. Je zou eens met de politieman/rechercheur die de zaak behandelt kunnenbellen om te informeren of de getuigen nog gehoord worden. Mogelijk kan hij dan een en ander uitleggen.

Mocht je van mening zijn dat de getuigen wel degelijk willen en je weet wie het zijn dan kan je ook een brief sturen naar de officier van justitie op de rechtbank en dat aangeven met het verzoek de getuigen te doen horen. Meer kan je niet doen.

Le, 07-04-2013 16:31 #191
Enkele weken geleden ben ik door mijn inmiddels ex vriendin aangevallen, tijdens een discussie heb ik wasgoed uit de klerenkast geschoven waarop zij van achter in mijn rug sprong en een wurggreep toe paste hierbij zijn we gevallen en ben ik met mijn elle boog in haar ribben terecht gekomen. ik ben opgestaan en heb hulp aangeboden waarop ik direct meerdere keren in het kruis ben geslagen. vervolgens heeft ze me nog 15 min diverse malen letsel toe willen dienen.
mijn ex volgt jiu jitsu lessen en krijgt beroepshalve trainingen om mensen te fixeren.
nu heeft ze aangifte gedaan tegen mij omdat ik haar met gebalde vuist zou hebben geslagen op haar ribben.
op dit moment is zij tegen iedereen bezig om mij als gewelddadig, gokverslaafd, drugsverslaafd etc weg te zetten.
kan ik hier stappen op ondernemen?
daarnaast zijn er een hoop dingen die zijn gebeurd in onze relatie die als ik die zou benoemen tijdens mijn verhoor komende week haar positie als moeder erg zullen benadelen. inu betreft het stiefkinderen en wil ik onder geen beding dat dit negatief voor ze uitpakt.
als dit besproken wordt kan dit dan alsnog haar schaden buiten de valse aangifte om? Reactie infoteur, 24-04-2013
Ik neem aan dat er geen getuigen waren bij het voorval en het blijft dan een één tegen één situatie waarbij tegenstrijdige verklaringen zijn of worden afgelegd. De bewijsbaarheid van het feit zal derhalve erg moeilijk worden en het is maar de vraag of de zaak in behandeling wordt genomen. Tip is wel om als je een verklaring aflegt, voor jezelf op te komen en ga je niet in bochten dwingen om wie dan ook te ontzien. Je zit er voor je eigen hachje dus spreek de waarheid. Het is niet zo dat als jij enkele dingen vertelt over haar toedoen dat het direct ernstige gevolgen heeft of zal hebben. Net als dat het niet bewijsbaar zal zijn dat zij een valse aangifte deed, zal hetgeen jij verklaart over haar ook niet bewijsbaar zijn. Vertel gewoon wat er gebeurd is en indien nodig iets over haar ofschoon dat los staat van het voorval natuurlijk. Succes.

Dennis H., 06-04-2013 20:32 #190
Beste heer/mevrouw,

Ik ben afgelopen week aangehouden voor straatroof met mishandeling met letsel, uiteraard heb ik hier niets mee te maken. de politie ziet mij als verdachte. hun aanleiding naar mij was dat ik de buitgemaakte telefoon op straat heb gevonden en hem heb gebruikt voor m'n eigen. ze hebben door middel van GPS opgespoord. de telefoon vond ik op 3 maart, op 27 maart werd ik meegenomen naar het bureau ik heb 1 dag moeten zitten. tijdens verhoor geloofden ze me niet. mijn verklaring klopte niet met wat het slachtoffer heeft gezegd. logisch ook omdat ik de telefoon gevonden heb.
inmiddels zijn we bijna 2 weken. maar ik heb niets meer gehoord van de politie. wat ik doen of wat kan ik nog verwachten

gr dennis Reactie infoteur, 24-04-2013
Hallo Dennis
Je bent al gehoord door de politie en na het verhoor, althans na 1 dag, vrij gelaten. Het feit dat je daar noemt is een zeer ernstig strafbaar feit en als je nog steeds verdachte zou zijn geweest dan zouden ze je zeker hebben vast gehouden. Dat betekent dat er geen bewijs is in jouw richting en dat je hoogtswaarschijnlijk voor dat feit niet vervolgd zult worden. Je kan in principe afwachten en mocht je echt uitsluitsel willen dan zou je een brief kunnen schrijven naar de rechtbank en vragen hoe ver de zaak inmiddels staat.

M. R., 01-04-2013 15:05 #189
Ik heb een vraag.
Ik heb totaal geen goede band met mijn zusje en we hebben al jaren ruzie. Laatste tijd lopen die ruzies uit op vechtpartijen waarbij zij altijd begint met vechten, slaan en stompen waardoor ik blauwe plekken, sneeen en bulten heb.
Vanaf nu ben ik er foto's van aan het maken.
Ik vraag me nu af of het verstandig is om aangifte te doen omdat het mijn eigen zus is…

Groeten. Reactie infoteur, 05-04-2013
Je kan er in ieder geval aangifte van doen want het is en blijft een strafbare mishandeling maar zoals je zegt, het gaat om je zus dus het zoeken naar een andere oplossing dan aangifte is wellicht verstandiger. Het doen van aangifte zet een behandeling van de mishandeling in gang maar daar gaat vaak meer dan een jaar overheen en je kan je dan afvragen in hoeverre men de zaak zou willen vervolgen. Een oplossing om dergelijke mishandelingen te voorkomen of te doen stoppen is in dit geval verstandiger. Een en ander zou kunnen door gesprekken met ouders, familie, hulpverlenende instanties e.d.
Tenzij je alles al gebprobeerd hebt zou ik een aangifte als laatste redmiddel zien.
Sterkte

Ilse, 21-03-2013 16:17 #188
Hallo,

Voor een kleine 2 weken terug hebben een groepje jongelui (5 jongens en 3 meiden) hier bij ons in het portiek ingebroken. Ik heb deze groep eruit gezet waarop ze mij bedreigden met onder andere de dood, en wilden ze mijn auto toetakelen. Mijn man is hier op af gegaan, en heeft 3 van die jongens een klap verkocht. Ik ondertussen meteen de politie gebeld. Toen de politie eenmaal kwam, zeiden ze dat mijn man geluk had gehad dat ze geen aangifte deden want dit was mishandeling. Nou wij dachten dat hiermee de kous af was, maar helaas. Er ligt net een brief in de bus, waarop staat dat mijn man verzocht word op het buro te verschijnen, omdat hij word verdacht van eenvoudige mishandeling. Ik heb het Juridisch loket gebeld om wat informatie in te winnen, maar vraag me af of het verstandig is om een advocaat in de arm te nemen. En of ze een poot hebben om op te staan? Er is geen lichamelijk letsel bij de jongens, en er zijn geen getuigen tegen ons, maar alleen voor ons, wbt de inbraak.

Mvg Ilse Reactie infoteur, 30-03-2013
Hallo Ilse
Om een zinnig antwoord te kunnen geven zou ik alle feiten moeten kennen en vooral ook moeten weten wat er nu precies door de politie op papier is gezet. Als ik je verhaal lees dan ga ik er van uit dat jullie aangifte hebben gedaan terzake inbraak in de woning, vreemd dat de groep dan niet door de politie is aangehouden. Daarnaast zou er een aangifte kunnen liggen van jou ter zake bedreiging dus al twee aangiftes tegen de groep. Natuurlijk is het feit dat je man later komt en dan nog een paar klappen uitdeelt begrijpelijk maar dat is inderdaad mishandeling. De opmerkingen van de politie daarover moet je met een korrel zout nemen, was zonder meer niet zoals het hoort, immers horen zij onpartijdig te zijn en met de feiten te werken. Zaak is wat het gaat worden in het proces-verbaal. Dat gehele op te maken proces-verbaal kan je zelf opvragen en dan eens bekijken. Het is ook de vraag of, als dadelijk alles op papier staat, er wel een zitting komt, misschien wordt het geseponeerd? Mocht je een rechtsbijstandsverzekering hebben dan kan je gelijk een advocaat inschakelen. Anders ook maar dat is ene kostbare aangelegenheid en je kan ook even afwachten wat er verder gebeurt en dan alsnog een advocaat nemen als het op een zitting uit zou draaien. Ik wens je sterkte.

Jk, 19-03-2013 03:49 #187
Hoi,
Mijn zoon 15 heeft aangifte gedaan bij de politie van jaren psychische en lichamelijke mishandeling door zijn vader. Mijn ex moet nu voorkomen en de officier eist 6 jaar. Mijn ex zegt tegen vrienden dat hij zich geen zorgen maakt omdat er volgens hem geen bewijs is, er zijn wel getuigen en zelfs had de school al een keer aan de bel getrokken, omdat de kinderen wel veel blauwe plekken hadden. Daarbij is hij een paar jaar geleden al veroordeeld voor mishandeling, hij heeft toen bekend en een voorwaardelijke straf voor 2 jaar gekregen, die is wel verjaard. Is er nu een reële kans dat hij veroordeeld gaat worden? Voor mijn zoon is dit heel belangrijk bij de verwerking, hij loopt inmiddels bij een psycholoog om de vooral psychische mishandeling te verwerken. Reactie infoteur, 30-03-2013
Hallo Jk
Dat is helaas een vraag die ik niet kan beantwoorden. Ik ken de details natuurlik niet en het zal er om hangen wat voor bewijs wordt aangevoerd. Als dat voldoende is dan zal hij zeker veroordeeld worden maar dat zal de rechter dan moeten beordelen. Een eis van 6 jaar is aanzienlijk en daaruit concludeer ik dat de OvJ denkt dat hij sterk in de schoenen staat. Een eerdere veroordeling ook al, ee school die kan getuigen, de zoon, U en wellicht artsen. Alles op een rijtje is de mogelijkheid hem te veroordelen dus wel degelijk aanwezig. Het zal op de zitting allemaal moeten blijken. Sterkte

Babs, 04-03-2013 11:00 #186
Mijn dochter van 17 kreeg een kopstoot van een jongen omdat zij hem afwees, echter was een vriendin van haar ook al lastig gevallen door die kerel hij pakte haar bij haar keel. Enfin, ik ben met mijn dochter naar het ziekenhuis moeten gaan het was gekneusd. De politie van Zoersel weigerde een pv op te stellen, omdat zij als antw hadden dat het toch op het gerecht verticaal werd geklasseerd en er niks van zou komen? Ik vind dit dus maar een al te zwakke reactie van de politie, terwijl deze jongen van 20 al reeds bekend was daar voor andere feiten. Kan dit zomaar? Reactie infoteur, 16-03-2013
Hallo Babs
Nee, dat zeer zeker niet zomaar. De politie is VERPLICHT om een aangifte op te nemen. Wat er nu gebeurd is, heet van het bureau af lullen en je kan daar zeker een dikke klacht voor indienen. Richt die aan de Officier van Justitie in het Arrondissement bij jullie en in afschrift aan De Korpschef van het betreffende politiebureau. Je kan eisen dat de zaak wordt opgenomen! Daarbij een rapport van het letsel voegen is raadzaam.

Eerlijkheidshalve is het wel zo dat als er geen getuige zijn, dat de kans van een succesvolle vervolging erg klein wordt maar dat wil niet zeggen dat ze er niets mee hoeven te doen. Immers des te meer er vastligt over zo'n heerschap des te beter.

Sterkte Babs

Maryann, 27-02-2013 11:13 #185
Mijn dochter van 17 is geestelijk en lichamelijk mishandeld door haar ex vriend. Hij heeft haar regelmatig geslagen en geschopt. Tevens heeft hij tegen haar gezegd: wil je voelen hoe het is om dood te gaan en is daarop op haar gaan zitten en heeft geprobeerd haar te wurgen. Gelukkig is het haar gelukt hem van zich af te slaan en kon ze wegkomen. Hij is 19 en heeft eerder in een jeugd gevangenis gezeten. Het is nu twee maanden geleden dat ze het uit heeft gemaakt, maar ze heeft het mij nu pas durven vertellen. Aangezien er nu geen zichtbaar letsel is denk ik niet dat we ergens komen als ze aangifte doet, maar kunnen we hier iets mee? Hij heeft wel geprobeerd mijn dochter te wurgen en ze heeft hier geestelijk erg veel problemen mee.
Vriendelijke groet bezorgde moeder. Reactie infoteur, 01-03-2013
Uiteraard heeft Uw dochter hulp nodig, vooral psychische hulp om dit trauma te verwerken dus de weg inslaan naar een pscholoog/psychiater lijkt me zeer raadzaam. Wat de mishandelingen en poging tot doodslag betreft zou ik toch een gesprek aanvargen met de politie, afdeling recherche/kinderpolitie, en hen vertellen wat er gespeeld heeft. Zij kunnen dat dan vast leggen en aan de hand van de verkregen informatie besluiten of ze wel of niet met deze zaak iets kunnen doen. Feit blijft dat er, vermoed ik, nooit een getuige is geweest en zonder letsel zal het dus haar woord tegen zijn woord blijven en is het niet bewijsbaar zonder enig aanvull;end bewijs. Ik wens Uw dochter en U sterkte

Jennifer, 22-02-2013 20:04 #184
Hallo,

Een huisgenootje was boos op mij en moest even al haar kwaadheid er uit gooien. Ze liep naar mijn kamer en begon alles er uit te gooien wat haar niet aan stond. Ik zat op mijn bed en dacht brabbel alles er maar lekker uit, ik ga hier niet op reageren hier krijgen we ruzie van. Vervolgens liep ze naar mijn bed toe, waar ik op zat, en schreeuwde: 'Reageer nou eens!' Vervolgens trok ze aan mijn broek op me van het bed af te halen. Als zelfverdedigingsreactie was het mijn bedoeling zo gauw mogelijk die hand van mij af te krijgen. Ik pakte haar hand vast en bewoog hem van mij af. Blijkbaar was dit zo'n ongelukkige beweging geweest dat ze nu 2 vingers gebroken heeft. Zij wil er nu een rechtzaak van maken. Als zij nu aangifte doet bij de politie en er vervolgens een rechtzaak van maakt, sta ik dan sterk? Want het is absoluut niet met opzet gedaan, het was ter verdediging en zij was begonnen met lichamelijk contact. Reactie infoteur, 01-03-2013
Hallo Jennifer
Leuke huisgenoten heb je! Wat zij kan doen is naar de politie gaan en aangifte doen ter zake mishandeling. De politie zal dat dan wel opnemen gezien het letsel en je zal dan uitgenodigd worden om een verklaring af te leggen. Als verdachte ben je dat niet verplicht maar kan je dat wel doen als je ht wilt. Als er geen getuigen zijn en je misschien foto's hebt van de ravage die ze heeft aangericht kan je verklaren dat zij de ellende begonnen is, dat aantonen met foto's en kan je zeggen dat zij daarbij zichzelf kennelijk pijn heeft gedaan. De waarheid kan ook en zeg je dat je gehandeld hebt uit zelfverdediging en dat ze jou aanviel. Feit blijft dat er geen getuigen zijn en het dus een zxaak blijft van jouw verhaal tegen het hare. Ik zou, als de poltiie je al hoort, in ieder geval direct tegen aangifte doen tegen haar, enerzijds ter zake vernieling, evt huisvredebreuk ( hoe kwam ze op je kamer ) en mishandeling. Zoals je het verhaal hebt geschilderd zal het een vaart lopen.

Esther, 22-02-2013 11:43 #183
Naar aanleiding van mijn vorige post het volgende:
Ik heb nogal een lakse advocaat vind ik zelf. Hij zei dat ik niet naar mijn TOM zitting moest gaan en idd voor een rechtzitting moest gaan. Nu heb ik echter een brief van het OM gekregen dat ik een voorwaardelijk sepot heb gekregen met dezelfe uitspraak als mijn ex: 1 jaar voorwaardelijk. Ik ben er natuurlijk niet blij mee want ik heb nu wel een strafblad voor iets waar ik echt niet schuldig aan ben. Ik ga geen aangifte doen van mishandeling als ik daar zelf schuldig aan ben omdat ik mezelf verdedig als het echt uit de hand dreigt te lopen. De advocaat deelt mijn visie om naar een rechtzitting te gaan. Kan mijn straf hoger uitpakken als we dat doen? Ik ben al enorm veel kosten kwijt aan de advocaat en het zal alleen maar meer worden als ik voor de zitting ga. Ik vraag mij af of het wel de moeite waard is dan. Komt het vaak voor dat ze toch de zaak helemaal seponeren?
Alvast bedankt voor je reactie Reactie infoteur, 23-02-2013
Hallo Esther
Dat is niet van te voren te zeggen, ik ken de feiten allemaal niet maar al zou ik ze kennen, dan nog blijft het de vraag wat de rechter na behandeling van de zaak zal besluiten. Op een TOM zitting wordt een voorstel gedaan en daar kan je wel of niet mee akkoord gaan. Ga je niet akkoord dan gaat de zaak alsnog naar de rechter. Een TOM zitting geeft dus een sepotvoorstel en je krijgt dan geen strafblad. Een uitspraak op een rechtzitting zal altijd zwaarder uitvallen dan het voorstel op een TOM zitting tenzij op de rechtbank de zaak onbewezen wordt geacht en wordt geseponeerd natuurlijk. Vaak is het zo dat een zaak geseponeerd wordt als beide partijen aangifte tegen elkaar doen en er niet voldoende bewijs is om één van de partijen als dader aan te wijzen. Ook afhankelijk van het letsel uiteraard want de mishandeling wederzijds moet in proportie zijn, is dat niet zo dan wordt niet geseponeerd. Deadvokaatkosten zijn inderdaad hoe dan ook altijd onvoorstelbaar hoog. Over een TOM zitting kan je hier nog eens alles rustig nalezen:

http://www.judex.nl/rechtsgebied/strafrecht/het-openbaar-ministerie/artikelen/357/het-om-kan-u-een-voorstel-doen-om-strafvervolging-te-voorkomen%3A-de-transactie.htm

Marie, 18-02-2013 14:11 #182
Heel erg bedankt voor de reactie, ik bekijk het zeker. Ik heb nog een vraag. Ik ben bang dat als hij beseft dat ik een klacht heb ingediend en verhoord zal worden door de politie helemaal uit zijn dak zal gaan. Ik zou graag straatsverbod aanvragen. Is dat mogelijk en hoe doet men dat (in belgie)? Reactie infoteur, 23-02-2013
Hallo Marie
Dat antwoord moet ik jeschuldig blijven omdat ik niet weet hoe dat in België gaat. Hier is het zo dat je een straatverbod kunt laten opleggen door de rechter, het is een zoort bijkomende straf maar wellicht dat een mailtje naar de rechtbank bij jou in de buurt genoeg is en je er wantwoord op krijgt. Je zou ook een advokaat, als je die hebt kunnen vragen, ook die zal het beslist weten! Dat je die angst hebt zou ik wel aangeven bij de politie zodat hij extra gewaarscuwd gaat worden niet in de fout te gaan. Sterkte

Marie, 15-02-2013 07:16 #181
Mijn vriend heeft mij het ziekenhuis ingeslagen met zware verwondingen, waarbij ik onder narcose geopereerd moest worden. Ik heb uiteraard medische attesten hiervan. Heb klacht ingediend, en me benadeelde persoon gesteld. Nu hoorde ik via slachtofferhulp dat er een onderzoek zou worden gestart en hij opgeroepen zou worden voor verhoor door de politie. Mijn vraag: wordt hij dan verhoord bij de politie van de gemeente waar ik woon, of bij de politie in zijn gemeente? En wat houdt zo een verhoor eigenlijk in? Ik bedoel, het was zware mishandeling, met breuken, met voorbedachte rade (hij begaf zich op pad). Wat valt hierin dus eigenlijk nog te onderzoeken bij de politie? Het is wel zo dat ik toen ik hem pas leerde kennen, iets had met een ander (één nacht in dronken bui), maar dit meteen heb opgebiecht en mijn spijt daarover betoond. Kan hij dit gebruiken? Ik ben gewoon bang voor zijn mooipraterij, hij kan het nl zo goed uitleggen, dat men nog medelijden zou hebben met hem, Ook kreeg ik enkele mails van hem waarin hij me psychisch ziek noemt en zo? Mijn vraag is, wat ik van dit onderzoek bij de politie mag verwachten? Veel dank om mij te antwoorden hierop. Reactie infoteur, 18-02-2013
Hallo Marie. Hij zal verhoord worden door de politie van de plaats waar het feit zich heeft afgespeeld want in dat arrondissement zal de zaak ook behandeld worden later. Het verhoor houdt in dat hij geconfronteerd wordt met de feite nuit de aangifte en hij krijgt dan de gelegenheid te vertellen wat er is gebeurd. Omdat hij verdachte is, is hij niet verplicht tot antwoorden en kan hij dus ook liegen over de feiten. De feiten, jouw ernstig letsel, liggen echter vast en wellicht ook op een andere manier nog dus dat wordt dan allemala samengevoegd in het proces-verbaal. Iedere zaak wordt door de politie onderzocht en op papier gezet ook al lijken de feiten duidelijk, hij zou bijvoorbeeld op de rechtbank zijn verklaring kunnen intrekken en als er dan geen onderzoek is gedaan ligt er niets vast dus hoe duidelijk een zaak ook is, iedere zaak wordt helemaal uitgezocht. Hetgeen je vertelt, spijt betuigen over iets in het verleden, heeft niets met de mishandeling te maken natuurlijk, het is geen enkele vrijbrief om dan maar te gaan slaan. Hij kan er misschien wel iets over zeggen maar iedere rechter zal dat naast zich neer leggen. Het gaat tenslotte om de mishandeling zelf. Mails van hem zou je kunnen bewaren want je kan dan eventueel aantonen dat hij je nog lastig valt. Ik weet niet of je een advocaat hebt maar die zou je anders wel kunnen nemen, er zijn advocaten die een zaak met dergelijk letsel wel willen behandelen. Kijk maar eens op interenet en type dan in als zoekfunctie;
no pay no cure advocaat Succes.

Esther, 12-02-2013 10:09 #180
In 2011 is er een ruzie ontstaan tussen mijn vriend en mij. Ik ben niet begonnen met slaan. Ik heb 4 rake klappen op mijn hoofd gekregen. Zo erg dat ik bijna knock out ging. Ik heb mezelf verdedigd met een glas dat ik in mijn handen had en dit in zijn nek geduwd. Er zijn geen verwondingen. Tevens heb ik 1 schop gegeven. Na lang twijfelen heb ik aangifte gedaan. Ben naar forensisch arts geweest, verwondingen en kneuzingen op het hoofd en mijn kaak was ontwricht. Toen mijn ex moest komen voor verhoor heeft hij tegenaangifte gedaan. Met als gevolg dat we allebei een TOM zitting kregen. Ex heeft 1 jaar voorwaardelijk gekregen en door mijn houding is hij verder vrijgesproken. Mijn TOM zitting heb ik op advies van mijn advocaat voorbij laten gaan en we gaan voor een rechtzaak. Zometeen krijg ik nog een strafblad omdat je jezelf niet in elkaar laat slaan en verdedigt. Hoe kan zo'n uitspraak? Dat je door iemands houding een vrijbrief krijgt om een persoon in elkaar te slaan? Er waren geen getuigen en ik heb een heel dossier met artsenverklaringen, slachtoffer hulp etc. Aangifte doen? Wat mij betreft nooit meer! Reactie infoteur, 18-02-2013
Hallo Esther
Ik kan me je gedachtengang heel goed voorstellen. Ik ken natuurlkijk de details niet in de verklaringen van jullie maar lees wel dat er geen getuigen waren dus het gaat om een verklaring van jou tegen een verklaring van hem. Justitie zal daaruit de waarheid naar boven moeten zien te halen. Je hebt gekozen voor een zitting, prima, die moet je afwachten want daar wordt de zaak inhoudelijk echt door de rechter bekeken. Een jaar voorwaardelijk krijgen op een TOM zitting is al heel wat in feite maar voor jou natuurlijk niet bevredigend. Samen met de advocaat de zitting afwachten en je zegje doen en alle aanvullende bewijs komt dan boven tafel en dan maar afwachten wat de rechter zal beslissen. Sterkte met de behandeling van de zaak.

Ma, 08-02-2013 11:52 #179
Na anderhalve maand overlast van buren, en diverse meldingen na politie en woningbouw, en buren zelf door ons, gaat de overlast gewoon door. Doordat buren de deur niet open doen bij aan bellen heb ik de buurvrouw aangehouden achter in pad om te zeggen dat ik dit zo moest doen om mijn vraag te stellen ivm overlast, mevr begon met haar fiets duidelijk gezien door getuigen tegen mijn benen te dauwen en rare dingen te zeggen over mijn ziekte, heb haar een tik op schouder gegeven, waardoor ze haar fiets liet vallen tegen mijn hand zichtbaarbaar blauw heeft ze me bij me nek weggeduwt ook zichtbaar, nu heeft ze me oplaten pakken voor mishandeling heb hiervoor 5 uur op bureau gezeten, en dat terwijl er getuigen zijn ik zou graag willen weten of ik hier zelf iets aan kan doen heb ook blauwe benen van fiets dit is niet gevraagd door politie, maar in mijn ogen ist een soort uitlokking, wat kan ik hieraan doen, weet voor 200 procent zeker dat ik mevr geen letsel heb toegeracht.heb zelf ernstig hartfalen dus zoveel kracht heb ik niet.hopelijk kunt u me vertellen welke stappen ik kan ondernemen, bvd Reactie infoteur, 09-02-2013
Ik begrijp dat de buurvrouw tegen U aangifte heeft gedaan van mishandeling en dat U inmiddels door de politie verhoord bent. U spreekt over getuigen, zaak is dat U die getuigen optrommelt en hun verklaring laat afleggen bij de politie. De verklaringen ven getuigen kunnen de zaak duidelijker maken. Als alle verklaringen op papier staan kan justitie beoordelen of zij de zaak wel of niet zullen vervolgen en uiteindelijk zal een rechter bepalen of U daarvoor veroordeeld dient te worden.

Hoe begrijpelijk ook dat U de buurvrouw op straat aanspreekt, zij kan dat opvatten als een dreiging. Het met een fiets duwen is geen mishandeling evenmin het laten vallen van een fiets als je een tik op de schouder krijgt. Dat zij U van zich af duwt kan zij uitleggen als zelfverdediging. Ik kan me voorstellen dat U zich uitgelokt voelt maar er is uiteraard geen sprake van uitlokking, immers U benadert haar, spreekt haar ergens op aan en zij probeert U van zich af te houden. Uitlokking tot eenvoudige mishandeling overigens is niet strafbaar.

Kortom is het bijzonder belangrijk dat de getuigen Uw verhaal kunnen bevestigen. Mocht U zelf nog een aanvulling willen geven op Uw eigen verklaring en Uw blauwe plekken willen tonen dan kan dat, ikzou er in ieder geval al foto's van maken en die ter beschikking stellen. Sterkte

R., 04-02-2013 13:55 #178
Hallo,

Paar maanden geleden ben ik met een paar vrienden uitgegaan. Hier werden we door een oude bekende (wel te verstaan een goede vriend) de gehele tijd geprovoceerd. Zo heeft hij opzettelijk wijn in mijn nek gegooid, wat ik gezien heb. Uiteraard ontkent hij dit. Hierop heb ik later zelf een biertje gekocht en heb ik het in een gezicht van de provocateur gegooid. Hierop heeft de provocateur een vriend van mij, die achter mij liep, een schouderduw gegeven. Daarop heeft die vriend van mij de provocateur een paar klappen uitgedeeld (overigens ging dat over een weer). Provocateur heeft een blauw oog en (zeer) lichte verwonding boven het oog. De provocateur heeft hiervan aangifte gedaan, wat op zich best vreemd is, omdat hij begonnen is met uitlokken (wijn in mijn nek gooien). Bovendien heeft hij 8 getuigen, wat ook best apart is, omdat er niet zoveel mensen in het café op dat moment waren. Voor ons lijkt het nu wel de omgekeerde wereld. Daarnaast heeft de vriend het proberen goed te maken met het 'slachtoffer' door zich nederig op te stellen door hem een bloemetje te sturen en van zijn kant sorry te zeggen (aangezien ze allebei fout zijn geweest).

Vorige week is de vriend van mij aangehouden voor verhoor en is na (iets meer dan de wettelijk geregelde) zes uur op vrije voet gesteld. Nu krijgt hij nog te horen wat er gaat gebeuren.

Mijn vraag is dan:
Wordt de vriend van mij voor mishandeling veroordeeld, mede gelet op het feit dat:
-'slachtoffer' zelf de aanleiding daartoe gegeven heeft (hij is zelf begonnen met slaan)
echter, zal slachtoffer dit natuurlijk nooit toegeven wat op zich het probleem is
-daarnaast dat hij dus acht getuigen heeft, wat niet kan kloppen, aangezien er niet eens zoveel mensen aanwezig waren Reactie infoteur, 07-02-2013
Je stelt een vraag die niet te echt te beantwoorden is omdat niet alle feiten en verklaringen die inmiddels op papier staan bekend zijn. Kort door de bocht is het zo dat als iemand aangifte doet van mishandeling, letsel aantoont, 8 getuigen heeft die zouden verklaren dat de verdachte, je vriend dus, geslagen heeft en hij geen getuigen heeft die het tegendeel kunnen beweren, dat hij dan zonder meer veroordeeld zal worden. Een schouderduw geven is geen mishandeling, reageren met slagen op het gezicht isdat wel. Dat hele kinderachtige gedoe met drankjes smijten word door een rechter als onvolwassen gedrag van tafel geveegd natuurlijk. Dat doet dus allemaal amper ter zake, hij zal zich beperken tot de mishandeling. Aardig dat je vriend een bloemetje stuurt en sorry zegt maar hij bekent schuld! Leuk gebaar maar in dit geval niet doordacht. Het enige dat je vriend kan doen is de zaak uitleggen en hopen op een aantal getuigen van jullie kant die datgene dat beweert wordt door de andere getuigen in twijfel kunnen brengen. Mogelijk dat dan de zaak als beiden schuld wordt afgehandeld en wordt geseponeerd, afhankelijk van het letsel. Het feit dat je vriend is aangehouden zelfs bevreemdt me, dan is er beslist meer aan de hand en gaat het wellicht niet alleen om een eenvoudige mishandeling. Hij diet er goed aan een advokaat in de hand te nemen.

D., 22-01-2013 14:04 #177
Hallo

Afgelopen kerst ben ik samen met mijn schoonzus naar het huis van een vriend gegaan. Ik wist dat hij niet thuis was, maar dat het meisje die zegt met mijn vriend te zijn vreemdgegaan daar wel was, alleen. Ik wilde met haar praten maar ze deed de deur niet open. We weten dat de schuifdeur van het huis vaak open staat. We zijn via de schuifdeur naar binnen gegaan. Ik heb haar toen geslagen en zo zijn we gaan vechten. Alleen Mijn schoonzusje was er bij. Nu heeft ze aangifte gedaan. Ik heb zelf nog niks gehoord, maar mijn schoonzusje moet op gesprek omdat ze getuige is. Wat kan ik verwachten? Reactie infoteur, 25-01-2013
Wat je daar gepleegd hebt is een zeer ernstig delict, met voorbedachte rade een mishandeling plegen en secundair het onrechtmatig binnendringen van een woning. Een beetje verhaal halen en er zelfs vor inbreken en dat wordt niet gewaardeerd. Ook al is de schuifdeur niet op slot, je treedt wederrechtelijk binnen! De aangifte is dus terecht en de politie zal vervolgens onderzoek doen. Je schoonzusje die getuige was wordt als eerste opgeroepen, immers is zij als getuige verplicht de waarheid te spreken en dat ook voo d erechtbank te doen. Daarna zullen ze wellicht de zaak nog eens bekijken en met justitie overleggen of je voor een verhoor wordt uitgenodigd dan wel dat je gearresteerd wordt en in hechtenis wordt gezet voor het onderzoek. Een en ander zal ook afhangen van het letsel dat je hebt veroorzaakt want dat komt er nog eens bij. Afwachten dus, op zijn gunstigst krijg je een uitnodiging voor verhoor en afhankelijk van hetgeen er uit komt alsnog gearresteerd of erna weer huiswaarts gestuurd. Minder gunstig is dat je wordt opgepakt en dan je verhaal doet en dat justitie bepaalt of je moet blijven of niet. Uiteraard volgt dan tzt de rechtzitting waarbij de rechter onderzoekt of je strafbaar bent en veroordeeld wordt.

W., 07-01-2013 13:45 #176
Hallo, ik had het met mijn vriendin uitgemaakt en wou naar me auto gaan dat liet zij niet toe en trok aan mij kleren. Vervolgens gaf ik een duwtje en viel ze op de grond. Buurvrouw zag het en ze bleef op de grond liggen en zei dat ze pijn aan haar arm had. Tevens heb ik gespreksbewijzen van whatsapp van haar borderline achtig gedrag. Moet ik nu bang zijn om een straf zoals geldboete of gevangenis? Met vriendelijke groeten Reactie infoteur, 13-01-2013
Hallo. Als zij aangifte doet van mishandeling dan zal de politie de zaak bekijken en een gesprek hebben zowel met haar als met jou. De buurvrouw zou getuige kunnen zijn en mocht zij ook verklaren dat je geduwd of geslagen hebt dan komt dfat allemaal tezamen in een proces-verbaal. Dat zal worden bekeken en aan de hand van de feiten zal besloten worden of de zaak wel of niet voor de rechter wordt gebracht. Je kan niets anders doen dan afwachten en als je verhoord wordt gewoon vertellen wat er gebeurd is. Succes.

M., 07-01-2013 10:17 #175
Op 20-06-2012 had ik een bericht geplaatst over het sepotverhaal voor openlijk geweldpleging. Dit was namelijk een beleidssepot en betekent dat het wel in JDS voorkomt. Ik vroeg aan u toen of het een probleem zou leveren als ik een een VOG moet aanvragen voor een financieel functie.(reeds beantwoordt)
Ik moet namelijk binnenkort stagelopen bij de gemeente als financieel project administrateur. Daar willen ze ook een VOG die ook een uitgangstermijn heeft van 4 jaar. Op 3 maart 2013 is het 3 jaar dat de OM heeft beslist om mij niet te vervolgen.

De functie en het incident heeft geen risicorelatie als je naar functieprofielen kijkt, het is mijn enige antecedent, het is afgedaan met een sepot en het feit dat het in november 2009 heeft afgespeeld waarbij ik helaas 18 jaar oud was.

Daarnaast is het zo dat ik de afgelopen maand een beveiligingspas heb aangevraagd voor parttime werk. Deze vraag je aan bij een politiekorps/bijzondere wetten en moet je een antecedentenformulier invullen. Deze is strenger en kijkt verder dan een VOG. De beveiligingspas heb ik na 1 dag gekregen ondanks dat mijn incident gerelateerd is aan het werk en enig risico bestaat.
Mijn vraag is of ik in aanmerking kom voor een VOG voor de financiele functie bij de geemente. Reactie infoteur, 13-01-2013
Een VOG krijg je als je geen strafbare feiten hebgt gepleegd. De zaak die toen gediend heeft is geseponeerd dus je bent niet veroordeeld en dat betekent dat je gewoon een VOG kunt krijgen. Daarnaast heeft een openlijke geweldpleging ( een geweldsdelict) niets te maken met een betrouwbare functie op de afdeling financien dus voor die functie zal een VOG niet geweigerd worden ivm een geweldsdelict. Tenslotte bestaat de mogelijkheid om tegen de beslissing een VOG te weigeren een beroep open, dus je kan beroep aantekenen en er tegen in bezwaar gaan waarna de zaak opnieuw zal worden bekeken. Kortom zou ik me dus geen zorgen maken over het krijven van die VOG in dit geval.

Lars, 07-01-2013 00:38 #174
Hallo,

Ik moest vandaag werken in een wasstraat. Halverwege de dag kwam er een man terug rijden dat zijn auto niet goed zuiver was. Nadat ik een poging had gedaan zijn auto zuiver te maken en er een discussie is ontstaan omdat ik zijn geld niet wou en mocht terug geven heeft hij 1 keer geslagen. Hierop greep mijn collega in door mij weg te halen en zelf rustig te praten met de meneer. Ik heb mijn baas gebeld en deze heeft de camerabeelden bekeken en het is inderdaad te zien hoe ik word geslagen. Ik heb zelf niet echt letsel behalve een blauwe plek en hoofdpijn. Ik heb geen gegevens behalve zijn kentekenplaat. Kan ik aangifte doen en wat kan ik hiervan verwachten?

Mvg.
Lars Reactie infoteur, 13-01-2013
Hallo Lars
Je kan zeker aangifte doen van mishandeling immers staat het op videiband en kan je het dus eenvoudig bewijzen. Het kenteken is voor de politie voldoende om de verdachte op te sporen. Als je aangite doet zal een verklaring van je opgenomen worden en ik zou je collega als getuige aanvoeren. Samen met de beelden is het bewijs te leveren en zal de politie de verdachte uitnodigen voor een gesprek en proces-verbaal opmaken. Daarna wordt gekeken of de zaak voor de rechter wordt gebracht en zal de verdacht veroedelijk schuldig bevonden worden en beboet worden. Dat is in grote lijnen de gang van zaken.

Martijn, 04-01-2013 23:01 #173
Hallo mijn vriendin is 12 jaar geleden zwaar mishandeld zowel lichamelijk als psychisch' en heeft daardoor dus ook hersenletsel opgelopen.
Het heeft dus ook grote invloed op haar verdere leven nu'' en er komen nu dus dingen naar boven van die mishandelingen.
Kan ze daar nu nog een zaak van maken' er zijn getuigen en er zijn medische gegevens dus foto, s van na de mishandeling maar ze heeft nooit aangifte durven doen kan dat nu nog? Reactie infoteur, 13-01-2013
Hallo Martijn
De verjaaringstermijn van zware mishandeling is 12 jaar en als er sprake is van voorbedachte rade 20 jaar dus het is afhankelijk van hoe de mishandeling heeft plaatsgevonden. Ze kan dus alsnog aangifte proberen te doen maar zal dan wel ook de getuigen en de medische rapporten moeten aanvoeren als bewijs. Is er geen sprake van voorbedachte rade dan zal het net om die 12 jaar gaan dus even uittellen.

Sharon, 17-12-2012 21:09 #172
Hallo,

Een maand geleden heb ik een uit de hand gelopen woordenwisseling met mijn ex gehad. Ik was in ons huis (koophuis) om wat spullen op te halen toen ik zijn nieuwe vriendin aantrof in onze woning waarmee hij mij had bedrogen. Ik ben dus flink tegen haar te keer gegaan maar verder niks. Mijn ex schreeuwde dat ik eerst toestemming moest vragen om in mijn huis te mogen komen omdat hij vind dat hij recht heeft op het huis omdat hij mij eruit heeft gezet omdat ik het niet kon betalen. Toen ik nog door aan het schreeuwen was tegen zijn nieuwe vriendin greep hij mij vast ( mijn jas is hierdoor kappot gegaan ) en duwde hem van mij af en riep dat hij van mij af moest blijven. Toen greep hij mij weer vast en smeet mij op de grond. Ik ben hierdoor heel hard met mijn hoofd op de vloer gevallen en heb hierdoor een hersenschudding aan over gehouden. Hij sleurde me van de vloer af en duwde mij de woonkamer in. Toen ik aangaf dat ik me eigen niet goed begon te voelen riep zijn vriendin '' laat haar maar gewoon '' waarop hun 2 dus zijn vertrokken en mij zowat achterlieten. Uit boosheid ben ik nog na buiten gekomen en heb tegen haar auto aan geschopt. Daarna reden ze weg. Ik ben uiteraard na de huisarts gegaan en die constateerde dat ik de tekenen had van een hersenschudding. Ook heb ik hiervan aangifte gedaan. Dat is nu ondertussen 2 en half week geleden. Mijn vraag is nu: hoe sterk sta ik deze zaak? Als hij word uitgenodigd om zijn verhaal te doen en hij zegt dat het zo niet is gebeurd, en zijn vriendin verklaard ook dat het niet zo is, want zij is praktisch getuige van dit gebeuren. Maar hun zullen natuurlijk nooit vertellen wat er echt is gebeurd. Het staat nu dus 2 tegen 1. Hoelang duurt het voordat ik iets hoor van de politie? en hoe sterk sta ik nu?
Mvg,
Sharon Vrijhoeven Reactie infoteur, 21-12-2012
Hallo Sharon
De politie heeft jouw aangifte opgenomen en is in het bezit van een medisch rapportje van de huisarts neem ik aan. Hetgeen er gebeurd is, is natuurlijk triest en je ziet helaas de feiten goed. Jij staat alleen tegenover twee andere personen. Je ex is de verdachte en die mag en kan daardoor verklaren wat hij wilt, de ander is een getuige en moet de waarheid spreken maar als beiden een verhaaltje klaar hebben en dat verklaren dan sta je inderdaad niet sterk in deze zaak. Je zegt het zelf al, twee tegen één. De politie zal beide partijen uitnodigen op het bureau en hun verklaringen opnemen waarna de verlaringen bekeken zull;en worden. Er wordt dan besloten of de zaak wel of niet haalbaar, bewijsbaar is en of het zin heef tde zaak voor de rechter te brengen. Afhankelijk van hetgeen ze verklaren bestaat de mogelijkheid dat het word geseponeerd wegens gebrek aan bewijs.
Voor jou is dat spijtig. Je verwacht hen natuurlijk niet aan te treffen maar beter zou zijn als je naar dat soort plekken gaat waar een confrontatie zou kunnen plaatsvinden dat je je door iemand laat vergezellen. Hoe lang het gaat duren voordat je iets hoort hangt af van de snelheid en drukte bij de politie en helaas kan het erg lang duren maar via het bureau slachtofferhulp kan je wel blijven aandringen dat je wilt weten wat er met de zaak is gebeurd. Spijtig genoeg kan ik geen ander antwoord geven, sterkte.

Remco, 21-11-2012 17:30 #171
Beste infoteur,

5 maanden geleden ben ik betrokken geweest bij een vechtpartij. Lang verhaal kort: Ik kreeg een duw en daardoor belande ik met mijn hoofd tegen de muur. Ik pakte haar bij haar keel en duwde haar van me weg, waarna haar vriendinnen mij belaagden en vastpakten. In een poging mijzelf los te maken ben ik met mijn armen gaan zwaaien, al had ik nog een bierflesje in mijn hand. Voor mijn gevoel heb ik haar hiermee niet geraakt, en al zeker heb ik het flesje niet als wapen gebruikt, willen gebruiken. Zij trok mijn shirt hierna over me heen en meldde dat ze bij de politie werkte en dat ik nu : 'lekker hard de lul was'. Ze greep me zo hard vast dat de blauwe plekken in mijn nek en arm stonden. Nu word mij dus ten laste gelegd dat ik haar gepoogd heb zwaar te mishandelen met lichamelijk letsel en/of pijn tot gevolg en moet ik voor de politierechter verschijnen. Er zijn videobeelden beschikbaar van het voorval. Verder kan ik me niet voorstellen dat zij echt lichamelijk letsel heeft gehad of zelfs naar de dokter moest gezien het feit hoe ze mij buiten de kroeg trok. Immers, als ik haar echt met een bierflesje geslagen zou hebben zou dit toch niet meer mogelijk zijn? Mijn vraag is wat dit uiteindelijk voor me kan betekenen. Bij voorbaat dank Reactie infoteur, 24-11-2012
Hallo Remco
Feit is dat er aangifte is gedaan tegen je ter zake poging tot zware mishandeling subsidiair mishandeling. Het iemand bij de keel grijpen kan zelfs het feit poging tot doodslag opleveren en ik neem aan dat je haar wellicht alleen bij de keel hebt vastgegrepen en het daarom niet ten laste is gelegd. Een bierfles in de hand tijdens het met je armen zwaaien zou inderdaad een poging tot zware mishandeling kunnen opleveren. Als ik het lees dan zijn er zelfs getuigen die een verklaring hebben afgelegd. Ik ga er van uit dat je al gehoord bent en je eigen verhaal ook hebt gedaan. Wat de politie heeft gedaan is alle verklaringen verzameld, de videobeelden veilig gesteld en daarvan een proces-verbaal heeft opgemaakt. De zaak is bekeken door de officier van justitie en die heeft geoordeeld dat hij de zaak voor de politierechter brengt en daar zal je dan moeten verschijnen. Of er echt letsel is blijkt uit een medisch rapport en als dat er niet is dan zou het kunnen zijn dat er geen letsel is bewezen. Op de zitting krijg je nog eens de gelegenheid je zegje te doen en uit te leggen wat er precies gebeurd is. De videobeelden spreken voor zich en de rechter zal aan de hand van alle verhoren en bewijzen uiteindelijk besluiten of je wel of niet schuldig wordt bevonden aan het plegen van die poging tot zware mishandeling dan wel een mishandeling. Hij zal 14 dagen na de zitting de uitspraak doen. Wat die uitslag wordt is dus afhankelijk van allerlei omstandigheden en voor mij niet in te schatten. Ook is niet te zeggen wat voor straf je zal krijgen als je schuldig wordt bevonden want dat hangt ook weer van een aanrtal factoren af.
Wordt je veroordeeld dan krijg je een srafblad en een straf maar je kan in ieder geval in beroep gaan tegen de uitspraak. Mocht je een advokaat hebben dan kan je die meenemen naar de zitting. Ik wens je sterkte daar.

Coen, 13-11-2012 02:03 #170
Beste Infoteur,

Twee weken geleden ben ik betrokken geweest bij een flinke vechtpartij. Dit is begonnen met een woordenwisseling. In eerste instantie ben ik weggelopen en om de hoek tegen een muur gaan zitten. Op dat moment heeft de persoon waarmee ik een woordenwisseling had een knuppel laten zien aan een vriend van mij. Na dat deze vriend dit zag is ook hij gegaan. Toen hij bij mij kwam vertelde hij wat hij gezien had, samen zijn we toen aangelopen. Het bleek dat de jongen die de knuppel liet zien nog steeds op de betreffende plek aanwezig was (hij zat in zijn auto). Hierop heb ik hem gevraagd wat zijn probleem is, hij stapte uit de auto en toen ontstond er een vechtpartij. Na de vechtpartij, waarbij ik en hij diverse klappen hebben uitgedeeld ben ik in paniek weggerend. Dit heb ik gedaan aangezien ik tegen de grond ben geslagen. (ik heb hier geen aantekening bij een arts van laten maken) Nu heeft hij aangiften tegen mij gedaan. Hij heeft een gebroken neus en twee gebroken vingers. Mij lijkt twee vechten twee schuld. Al was het niet zo dat hij letsel heeft opgelopen en dit op papier heeft laten zetten. Ik heb dit niet gedaan aanzien ik niet had verwacht dat deze vechtpartij in een aangifte zou eindige. Wat kan ik verwachten en wat is verstandig om te doen?
Bij voorbaat dank. Reactie infoteur, 16-11-2012
Hallo Coen
Feit is dat er een vechtpartij heeft plaats gevonden tussen jou en hem en dat er letsel is ontstaan. Aangifte is door hem gedaan en dat betekent dat de politie onderzoek zal doen. Als jouw identiteit bij hen bekend is zal je een oproep krijgen om naar het bureau te komen voor het afleggen van een verklaring, immers ben jij de verdachte. De vraag is of de tegenpartij getuigen heeft meegenomen die eventueel ook een verklaring hebben afgelegd. Belangrijk is dat jij je vriend als getuige laat optreden omdat hij jouw verhaal kan bevestigen. Verder kan je het beste je verhaal doen zoals het gebeurd is ook al heb je het recht om te zwijgen maar het is zoals je zegt, er is over en weer gevochten.
Je moet in ieder geval zonder meer staan op het doen van een tegenaangifte tegen hem dus je moet aangifte tegen hem doen van bedreiging ( immers liet hij een knuppel zien en ik zou jouw vriend aangifte laten doen ter zake bedreiging ) maar zeker van mishandeling.
Mochten er echter geen getuigen zijn dan blijft het zijn woord tegen jouw woord.
Als je vriend getuige is en ook bereid is een verklaring af te leggen en eventueel zelfs aangifte te doen dan zou ik dat zeer zeker meenemen en aangeven in je verklaring.
Als iedereen gehoord is zal de zaak worden ingezonden en zal bekeken worden of het wel of niet vervolgd gaat worden maar dat kan vaak lang duren. Sterkte.

Wesley, 07-11-2012 14:30 #169
Hallo,

Ik ben vorig jaar betrokken geweest bij een vechtpartij, waarbij de ander een snee in zijn gezicht op liep. Ik heb verklaard dat ik het niet met opzet deed. Nu na bijna anderhalf jaar er niks van gehoord te hebben krijg ik een uitnodiging voor een TOM-zitting. Ik vind het raar dat ik na die nacht nooit meer wat gehoord heb. Ik heb zelfs mijn verklaring niet meegekregen. Daarnaast hebben ze ook alleen getuigen gehoord die 'bij hem hoorden' en dus niet objectief zijn. Is dit een normale gang van zaken? En wat voor voorstel kan ik ongeveer verwachten? Reactie infoteur, 10-11-2012
Hallo
Ze hebben je gehoord als verdachte voor de mishandeling en jij hebt je verklaring afgelegd. Het is niet gebruikelijk dat je een kopie van je verklaring meekrijgt maar als je er op had gestaan dan wordt er meestal niet moeilijk over gedaan. Jouw verklaring plus de verklaring van de aangever en de getuigen worden samengevoegd tot een proces-verbaal dat naar de officier van justitie wordt gestuurd. Of getuigen bij de verdachte of aangever horen doet niet terzake, immers moet een getuige de waarheid spreken en mag hij niet liegen. Toegegeven, onafhankelijke getuigen zijn beter. Dat je na je verklaring die nacht niets meer gehoord hebt is gebruikelijk, het duurt een tijd voordat het proces-verbaal klaar is, opgestuurd is en op een zitting komt.
Dat je bent uitgenodigd voor een TOM zitting betekent dat de officier van justitie de zaak niet voor de rechter wilt brengen en je dus een voorstal zal gaan doen op de TOM zitting.
Hij kan een taakstraf voorstellen en/of een geldboete. Ook kan hij je opleggen de schade te vergoeden en alle combinaties hiervan zijn mogelijk. Mocht je er niet op in willen gaan dan wel voldoe je niet aan hetgeen je is opgelegd dan wordt de zaak alsnog voor de rechter gebracht. Let wel dat het zo is dat de officier van justitie zeker een zwaardere straf zal eisen als hij de zaak voor de rechter brengt. Wat hij gaat voorstellen is dus de vraag en hangt van een aantal factoren in de betreffende zaak af.
De zitting is niet in het openbaar dus zonder publiek en je mag je laten bijstaan door een advokaat, die je dan zelf dient in te schakelen. Het hoeft niet. Je kan zelf beslissen of je ingaat op het voorstel of niet. Ik hoop je vraag beantwoord te hebben.

Thea, 01-11-2012 12:19 #168
Bij meerlive heeft mijn broer mij een flinke vuistslag op mijn neus gegeven. Verbrijzelde neus en zware hersenschudding was het gevolg, hier was mijn vriendin en agent getuigen van. Ik ben geopereerd, en moet eerdaags weer onder het mes. Heb ook foto`s gemaakt van mijn gezicht. Ik loop nu bij steunpunt huiselijk geweld voor gesprekken, want emotioneel valt het mij heel zwaar. Ik heb natuurlijk aangifte gedaan, maar lees op internet dat de zogenaamde droge klap niet zo zwaar word aangerekend en dat ze dat eenvoudige mishandeling noemen… Ik vind persoonlijk dat als je 2 keer geopereerd moet worden aan je neus dat je dat dan geen eenvoudige mishandeling meer mag noemen, maar mijn vraag is nu: Moet ik nu zelf een advocaat in de hand gaan nemen? Reactie infoteur, 02-11-2012
Hallo Thea
Het gaat in dit geval om een aantal dingen, op de eerste plaats het slaan met de vuist in het gezicht. Als iemand met een vuist in je gezicht slaat dan is dat in principe een eenvoudige mishandeling. Daarnaast gaat het om het letsel en jouw letsel, 2 x geopereerd worden is niet zomaar licht letsel, daar heb je gelijk in. Wanneer het letsel zwaar lichamelijk letsel is, is echter vaag en niet goed omschreven in de wet. Vaak wordt uitgegaan van blijvend letsel, ziekenhuisopname en het niet kunnen uitoefenen van je werkzaamheden. Uiteindelijk is het een rechter die hierover zijn oordeel velt. Persoonlijk neig ik wel zeker naar zwaar lichamelijk letsel. Dat brengt ons terug naar het strafbare feit mishandeling. Ofschoon het dan wel een droge klap mag zijn is het letsel wel degelijk zwaar en eenvoudige mishandeling kent een strafverzwarende omstandigheid en in dit geval is er dus sprake van eenvoudige mishandeling maar met zwaar lichamelijk letsel ten gevolge. Als dat artikel wordt gekozen dan is de straf zwaarder.
Als je aangifte hebt gedaan dan zal er in dit geval met twee goede getuigen zonder meer een veroordeling van he broer volgen. Een advocaat hoef je daarvoor niet te nemen, echter is het misschien wel handig een letseladvocaat te nemen. Mocht je geen rechtsbijstandverzekering hebben dan kan je nog kiezen voor een pro deo advocaat en die vind je op internet, bv hier:

http://www.strafrecht-advocaat.nl/leg-uw-zaak-direct-voor-aan-een-strafrecht-advocaat-ook-pro-deo?gclid=CMzvxrDXsLMCFaTMtAodSBMARw

Er zijn meerdere pro deo advocaten uiteraard.
Om onbegrip te voorkomen, het feit dat gepleegd is, is wel degelijk ernstig en wordt gelet op het letsel zwaarder bestraft. Zware mishandeling pleegt iemand die ook echt de opzet heeft iemand zwaar lichamelijk letset toe te brengen en enkele voorbeelden zijn:
iemand die al op de grond ligt in het gezicht schoppen, iemand met een hamer op het hoofd slaan en zo kan je nog meer bedenken.
Ik hoop je vraag beantwoord te hebben en wens je sterkte zowel lichamelijk als psychisch Thea.

Teun, 30-10-2012 12:01 #167
Hallo allemaal ik heb een vraag met betrekken tot het bewijzen van je onschuld.

Bij een kroeg gevecht zijn er klappen over en weer uitgedeeld. Later die avond kreeg ik te horen dat de politie mij zocht waarna ik zelf de politie heb gebeld. In de veronderstelling dat het over die vechtpartij ging. Echter op het politiebureau werd mij verteld dat ik word verdacht van zware mishandeling omdat ik volgens 2 getuigen met een glas zou hebben gegooid. Ik heb dit 100% zeker niet gedaan en heb ook niets meegekregen van dit incident. Nu moet ik wel voor de rechter verschijnen, dus nu is mijn vraag hoe kan ik mijn onschuld aantonen? Er zijn geen camera beelden van en ik heb ook mensen die voor mij willen getuigen dat 1 van de jongens die tegen mij getuigt geen goed zicht kon hebben op de situatie, verder heb ik ook nog diverse getuigen die kunnen bewijzen dat ik NIET heb gegooid. Echter zitten hier enkele kameraden van mij bij, maar ook 1 iemand die ik persoonlijk niet ken maar het hele voorval wel duidelijk heeft gezien.
Daarom mijn vraag, wat zijn mijn mogelijk heden en kansen om mijn onschuld te bewijzen?
alvast bedankt voor uw reactie Reactie infoteur, 30-10-2012
Hallo Teun
Wat ik me afvraag is of je bij het onderzoek van de politie en bij jouw verhoor hebt aangegeven dat er zoveel getuigen zijn die kunnen verklaren dat jij niet gegooid hebt.
Om een en ander duidelijk te maken zou de politie die personen dan ook gehoord hebben en lagen er diverse verklaringen die jou ontlasten. De twee getuigen die verklaard hebben dat ze het wel degeloijk gezien hebben zullen dat op de rechtbank moeten verklaren onder ede want zij mogen niet liegen. Een rechter zal op de zitting aan de hand van de verklaringen van alle getuigen zijn oordeel moeten vellen en je pas veroordelen als wettig en overtuigend is bewezen dat je strafbaar bent. Mochten die getuigen nog niet gehoord zijn dan zou ik een brief schrijven naar de officier van justitie in het gebied waar de zaak dient en hem de namen van alle getuigen doorgeven met het verzoek deze alsnog door de politie te laten horen. Je kan niet met een nog niet eerder gehoorde getuige op de rechtbank aan komen. Mocht je een advokaat hebben dan kan je het aan hem/haar over laten uiteraard. Sterkte.

Miep, 25-10-2012 20:58 #166
Ha;;o,

Mijn zoon heeft vorige week aangifte gedaan. Na een meningsverschil is hij bedreigd door een militair (in burger) dat als hij hem nu zou slaan hij zijn militaire pas kwijt zijn zijn daar er camera's hingen. Echter toen de trein eraan kwam pakte hij mijn zoon in zijn kraag en duwde hem tegen de nog rijdende trein. In de trein schopte hij mijn zoon in zijn buik en sloeg hem. Mijn zoon heeft wel teruggeslagen, vroeg iemand om getuige te zijn van dit voorval maar dat bleek een Pool. Meteen 112 gebeld en de spoorwegpolitie was ingeschakeld, maar de man is niet terug gevonden. Wel aangifte gedaan, echter met de vermelding dat als er geen getuigen zijn (en er was geen letsel) de zaak geseponeerd zou worden. Toch aangifte gedaan in de hoop dat er iets te zien is van het tegen de trein duwen. Hier nog niks van terug gehoord. Mijn zoon is nu wel angstiger en op zijn hoede op stations. Kunt u mij vertellen of u denkt dat ze hier nog wel iets mee gaan doen? Is het raadzaam de marechaussee hierbij in te schakelen. Mijn zoon zou de man op foto nl nog wel herkennen. Wat raadt u aan? Reactie infoteur, 30-10-2012
Hallo Miep
Uw zoon heeft aangifte gedaan en dat is uiteraard goed. De politie en in gevallen dat de verdachte een militair is ook de marechaussee gaan aan de hand van de aangifte onderzoek doen en zij zullen dus bekijken of de bewakingcamera's ook beelden opnemen en zoja of op één van de camera's het voorval te zien is. Is dat niet het geval dan ontbreekt uiteraard dat stukje bewijs. Ik begrijp dat er een getuige was en zijn nationaliteit maakt uiteraard niets uit zo lang hij maar bereid is een verklaring af te leggen. Ik begrijp dat het om de een of andere reden niet gebeurt. Een fotoconfrontatie is nogal wat werk en aan erg veel regels verbonden waardoor dat in de eenvoudige zaken niet snel gebeurt.
Zo'n verdachte moet al eerder met politie en justitie in aanraking zijn geweest anders zijn er niet eens foto's dus de kans dat ze dat gaan doen zal klein zijn. Het is dus nu een kwestie van afwachten of zij in staat zijn de verdachte op te sporen maar gezien alle informatie is die kans klein en zal er geen andere mogelijkheid zijn dan de zaak op te leggen. Seponeren is een verkeerd woord want dan is er wel een verdachte cq dader maar wordt om de een of andere reden toch gekozen de zaak niet te vervolgen. In dit geval is het zaak de verdachte te vinden helaas. Vervelend maar helaas niet anders.

A. W., 21-10-2012 16:13 #165
Hallo,

ik heb gisteren na het uitgaan een jongen 1 klap gegeven. Dit deed ik omdat hij mij uitschold voor neger en ik mijn kalmte verloor. De afgelopen 2 jaar noemde mij hij ook altijd neger en ik heb hem gevraagd te stoppen.
Nadat hij het afgelopen nacht weer zei en snel wegfietste fietse ik achter hem aan.
Vervolgens heb ik hem 1 klap gegeven op zijn oog, waarna hij van z'n fiets viel. (in een sloot) Ik sloeg hem ook omdat in de discotheek zelf ik geslagen was door een van zijn vrienden. ik ben vervolgens naar buiten gezet, terwijl ik daar geen klap heb uitgedeeld.
hij stond meteen weer op en ging weg.
deze jongen wil nu aangifte doen, maar wat staat mij te wachten. krijg ik hier een strafblad voor?
zoja, kan ik mijn stage in amerika nog wel doen met een strafblad. en hoelang blijft dat staan, ik heb hier geen ervaring mee.

Bedankt Reactie infoteur, 25-10-2012
Hallo
Waren er uberhaupt getuigen van de klap die jij hem hebt gegeven. Zoniet dan gewoon ontkennen en verklaren dat hij je een hak wilt zetten en dat hij een van zijn vrienden jou al een klap heeft laten geven in de discitheek. Zijn er wel getuigen dan wordt het lastig en vertel dan zoals het allemaal gegaan is en doe zeker tegelijkertijd aangifte van de klap die jij gekregen hebt. Dan zal bekeken worden of de zaak wel voor de rechter komt. Mocht dat allemaal zo zijn en wordt je veroordeeld dan krijg je weliswaar een strafblad maar dat wil nog niet zeggen dat je geen stage kan doen in Amerika want niet alles op een strafblad telt mee voor een bewijs van goed gedrag. Het is geen ernstig feit dus dat zal wel meevallen.

Rory, 14-10-2012 23:11 #164
Hallo,

Ik moet binnenkort voor een kantonrechter voorkomen. Hierbij gaat het om eenvoudige mishandeling. Kan ik nu een strafblad krijgen? Reactie infoteur, 15-10-2012
Hallo Rony

Als je door de rechter veroordeeld wordt dan krijg je een strafblad. Weliswaar enkel voor eenvoudige mishandeling dus zo heel erg zwaar moet je er niet aan tillen want nie talles wordt vrijgegeven als er naar geïnformeerd wordt, dat is afhankelijk waarvoor het is.
Ben je minderjarig dan vervalt de aantekening zodra je meerderjarig wordt.

W. Besselse, 13-10-2012 00:55 #163
Ik heb een vraag, ik heb een jaar of 3 geleden een mishandeling mee moeten maken, een soort van aanval in de auto, de dader is opgepakt en verhoord maar ik heb tot op heden hier nooit meer wat van gehoord. Hoe kan ik erachter komen en hoe ik de zaak alsnog voortzetten dat er sprake kan zijn van gerechtigheid naar mij en mijn dochtertje toe? Reactie infoteur, 14-10-2012
Je hebt kennelijk aangifte gedaan en mischien heb je nog een afschrift van die aangifte. Daarop staat een nummer en je kan aan de hand van dat nummer op de arrondissementsrechtbank waaronder de plaats valt waar de zaak heeft plaatsgevonden, schriftelijk, navraag doen wat er met de zaak is gebeurd. Mocht je het nummer niet meer hebben en aangifte hebben gedaan dan kan je datum, tijd en plaats vermelden en al je gegevens en daarmee moeten ze het ook kunnen vinden. Je hebt recht te weten wat er met de zaak is gedaan.

Nathan, 08-10-2012 13:14 #162
Laatst tijdens het uitgaan liep ik tegen een vechtpartij op. Na langdurig bekvechten voelde ik speeksel en dit lijdde tot een stoeigevecht. We hebben beide enkele malen geslagen maar ik ben hiervoor opgepakt door de politie. Later hoorde ik dat hij aangifte had gedaan. Wat zijn de consequenties en wat kan ik er tegen doen? Ik heb ook een grote bult en open wond op mijn hoofd + mijn kostbare ketting met emotionele waarde is hierbij kapot gegaan. Reactie infoteur, 16-10-2012
Hallo Nathan

Zonder meer aangifte tegen die persoon doen, een zogenaamde tegenaangifte. Ik neem aan dat je al verhoord bent en dat je dat verteld hebt. Ook je letsel laten vastleggen voor zover dat nog niet is gebeurd. Het lijkt een vechtpartij over en weer en als jullie beiden aangifte tegen elkaar doen dan is de vraag of de zaak wel voor komt. De schade, daarvoor kan je hem aansprakelijk stellen maar het kan ook zo zijn dat ieder met zijn eigen schade blijft zitten als er niemand veroordeeld gaat worden. Ik wens je sterkte

Dada, 13-09-2012 11:43 #161
Ik ben ook uitgenodigd door de TOM zitting reclassering gedoe, ik had ruzie met mijn broer en gooide kleine spullen richting zijn kant op, met geen enig idee dat mijn zusje ook op de trap zat, vervolgens gooide ik het per ongeluk op haar en deed dat echt niet bewust, op een gegeven moment was er al veel spanning rondom ons heen door het geschreeuw en cetera, mijn zusje schelde mij uit en ik ging vervolgens naar boven toe richting haar om in discussie te gaan, en zeker om niet haar te slaan, op het moment toen ik naar boven liep schopte ze mij 2x op mijn gezicht en uit frustratie trok ik aan haar voet terwijl het op de trap afspeelde gleden we allebei van de trap naar beneden, niet helemaal beneden maar in het midden van de trap. Mijn zusje heeft veel pijn en ik heb daar natuurlijk enorm spijt van omdat het precies op de trap afspeelde, ik zelf heb misschien last van agressie maar geweld gebruiken doe ik nooit, heb ook geen strafblad en heb geen verleden bij de politie, niemand heeft aangifte gedaan omdat wij dit allemaal zien als een incidentje, toch heb ik 4 dagen vast gezeten en wouden ze een zaak van maken omdat mijn zusje in de begin aangifte wou doen, maar later daar van afzag. toch moet ik me melden bij de reclassering en tom zitting, ik weet niet hoe sterk in deze zaak sta, maar ik vindt het allemaal treurig dat dit mij moest overkomen. Ik heb sterke banden met mijn familie zusje, broers, we gaan goed met elkaar om en we hebben elkaar vergeven. Dit gevalletje gebeurt nooit en is echt de 1ste keer. Ben ik strafbaar? En wat kan reclassering mij geven? Ik heb liever dat ze hulp aanbieden tegen mij agressie? Maar ik zie een taakstraf niet echt zitten. / Ten eerste omdat je daar niks van leert./ Heb alleen agressie problemen kan ontploffen. maar ik denk wel na en weet wanneer ik geweld gebruik, maar geloof mij, dat heb ik niet in me. Hoe zien jullie het? Reactie infoteur, 06-10-2012
Als je zus duidelijk aangeeft dat jullie elkaar vergeven hebben en weer met elkaar om gaan en tevens angeeft dat zij niet wilt dat jij vervolgd wordt dan zal het zeker niet komen tot een veroordeling. Ik lees ook niets over het letsel en als dat geen ernstig letsel is dan zal de zaak niet ambtshalve worden vervolgd. Een strafblad of vervolging ( taakstraf evt ) zal dus niet waarschijnlijk zijn. De reclassering kan je echter wel helpen bij je probleem over agressiviteit en mochten ze die hulp aanbieden dan kan je die aannemen uiteraard.

Slachtoffer, 10-09-2012 13:09 #160
Iemand wordt in een café mishandeld door een persoon. Deze geeft hem onverwacht en zonder aanleiding vuistslagen vol in het gezicht. Daarna wordt hij in ernstig versufte toestand buiten het café gegooid. Zijn kapotte bril en zijn jas worden hem buiten in de handen gedrukt. Als de politie enkele minuten na de 112-melding van het slachtoffer arriveert, vlak voor de kroeg, beweren de mensen in de kroeg het slachtoffer niet in het café te hebben gezien. Tegen de politie zegt het slachtoffer: "Ik ben buiten geslagen". De politie vat dit op als :"Ik ben buiten GESLAGEN". Het slachtoffer is te duizelig na een groot aantal vuistslagen om te reageren, hij bloedt hevig en is duizelig. De agenten vertrekken weer en laten het gewonde slachtoffer achter. Het slachtoffer laat zich behandelen bij SEH. Een scan toont een scheur in de oogkas, verder worden er duizelingen bekend staande als BPPD en verwondingen geconstateerd. Er zijn twee tanden beschadigd. Twee dagen later doet het slachtoffer aangifte en stelt duidelijk dat hij in de kroeg mishandeld is. De kroegbazin wordt gebeld en zegt dat ze niets heeft gezien op de bewuste avond. Ook de mishandelaar zou haar niet goed bekend zijn. Op de Facebook van het café staan de kroegbazin en de mishandelaar zoenend, bierdrinkend en lachend te zien op een groot aantal foto's. Ook staan er foto's op haar persoonlijke hyves van haar en de mishandelaar op vakantie in Mexico. Kroegbazin en dader lijken samen een kind te hebben. Verder staat er op de website van het café een link naar de dader die in het café bedrijfsborrels regelt voor bedrijven, organisaties ed. De politie vindt de internetinformatie niet belangrijk. Het slachtoffer kan nu niet meer bewijzen/aantonen dat hij op de avond van de mishandeling in het café was. De barjuffrouw, de dader en andere bezoekers zeggen niets ongebruikelijks te hebben gezien op de avond van de mishandeling en dat de mishandeling wel buiten plaats gevonden zal hebben. Is het slachtoffer nu kansloos? Reactie infoteur, 06-10-2012
Waar het allemaal om gaat is de bewijsbaarheid van de mishandeling. Is het te bewijzen dat die verdachte de aangever daadwerkelijk heeft geslagen? Uiteraard weet de aangever dat en is het natuurlijk een feit maar als meerdere personen verklaren niets gezien of gehoord te hebben en er echt niemand is die de mishandeling heeft gezien dan is de
kans dat de zaak bewezen kan worden inderdaad nihil, hoe erg dat ook is natuurlijk.
Het blijft dan een één tegen één verklaring en het aantonen van letsel is aanvullend bewijs maar daarmee is de veroorzaker nog niet aangewezen.
Ik moet wel zeggen dat het optreden van de politie ter plaatse zeer slecht genoemd mag worden maar ook daarmee is het slachtoffer niet geholpen.
Dat de politie verklaart dat zij niets hebben aan al die internetinformatie is natuurlijk waar
want het is slechts een bevestiging dat die persoon wel contact heeft met dat café maar daarmee is er nog geen link naar de mishandeling zelf.
Soms is het zo dat er bewakingscamera's staan of dat winkels camera's hebben en met wat geluk heeft een nabijgelegen winkel dat en is op beelden daar te zien dat iemand uit het café wordt gegooid maar zoals gezegd, dat zou een toevalstreffer zijn.
Helaas is er zonder bewijs niet meer aan te doen.

Jazz, 07-09-2012 21:51 #159
Met veel interesse heb ik de onderstaande vragen gelezen. Omdat de rechtzaak tegen de dader van de tegen mij gepleegde strafbare feiten (mishandeling) binnenkort gaat voor komen voor de politierechter, toch nog wat vragen.

Ik ben, in mijn eigen huis, mishandeld door mijn toenmalige vriend (4 jaar samen). Hij heeft bij mijn buren aangegeven dat hij mij heeft geslagen en deze buren zijn dus ook als getuigen opgeroepen. Nu heeft hij mij niet alleen geslagen, maar minimaal 40 keer op mijn ingeschopt terwijl ik op de grond lag. Verklaringen van ziekenhuis en huisarts, alsmede foto's van mijn verwondingen zijn aanwezig. Ik zie dus eigenlijk geen mogelijkheid dat hij niet veroordeeld zal worden. Nu is mijn vraag, waarom wordt geadviseerd materiele schade niet mee te nemen in deze strafzaak, maar via een civiele procedure te eisen? Volgens het slachtofferloket van het OM kan het eisen van materiele zaken negatief gevolgen hebben voor de hoogte van de vergoeding van immateriele schade (letselschade en smartengeld). En daarnaast, wat wordt er gemiddeld uitgekeerd aan een slachtoffer van huiselijk geweld? Ik begreep dat artikel 304 hierop ook van toepassing is? Reactie infoteur, 09-09-2012
Artikel 304 van het wetboek van strafrecht is een strafverzwaring inderdaad en in jouw geval ben je als echtgenote, /partner mishandeld door je eigen echtgenoot/partner.
Afhankelijk van in hoeverre jullie samen waren, gaat dat op maar de strafverzwaring staat geheel los van schadevergoeding.

Als de buren kunnen getuigen en verder alles wat letsel betreft is vastgelegd is de kans op een veroordeling inderdaad groot.

Wat schadevergoedingen betreft, dat gaat allemaal niet zo soepel in dit land. Veel informatie kan je krijgen van het bureau slachtofferhulp en inderdaad van het OM.
Het handigst is het om het met je advokaat te bespreken want die kan het gehele procespverbaal bestuderen en de kans inschatten op een schadevergoeding.
Je kan ook informatie inwinnen bij letseladvokaten en die geven gratis advies.
Eén van hen is:

http://www.palsgroep.nl/?gclid=CL6JyLT_p7ICFWLHtAodjjEAeQ

maar er zijn er meer te vinden. Omdat ik de inhoud van de zaak niet ken, kan ik het niet inschatten maar het is wel zo dat je via een civiele procedure een hoger bedrag kan eisen maar welke weg je ook kiest, het krijgen van letselschade of smartengeld is vaak een erg lange weg.

Sterkte!

S., 02-09-2012 18:21 #158
Beste infoteur,

Afgelopen zaterdag kreeg ik een klap op mijn neus tijdens een voetbalwedstrijd. Ik gaf de speler in kwestie een schouderduw (rustig, tijdens het spel), waardoor hij viel en hierna op stond om mij een duw te geven. Waarna ik hem weg duwde, hierna kreeg ik ineens een klap op mijn neus. Ik heb hem daarna nog wel een trap gegeven en hierna worden we uit elkaar gehaald. Ik ben toen naar het ziekenhuis gegaan en heb waarschijnlijk een gebroken neus, in ieder geval ontzet. Is het verstandig om nu aangifte te doen? Ik wil graag dat deze speler niet meer mag spelen en dat als ik chronisch letsel blijk te hebben hem hiervoor aansprakelijk kan stellen. Ik heb wel foto's gemaakt van mijn neus. Er zijn twee teams bij geweest als getuigen. Verder heb ik zijn naam maar wellicht niet de juiste schrijfwijze. Is dit een probleem bij de politie? Ik weet wel waar hij speelt en welk team.
Alvast bedankt.

Mvg Reactie infoteur, 09-09-2012
Hallo S
Wat het doen van aangifte betreft is het zeker mogelijk dat je aangifte doet. Getuigen zijn er meer dan genoeg te vinden tenslotte. Echter de andere partij heeft ook zijn getuigen en je zegt dat jij hem een trap hebt gegeven dus de kans is erg groot dat ook hij dan aangifte doet tegen jou. Afhankelijk van de getuigenverklaringen zal dan naar de zaak gekeken worden. Jouw wens dat die speler niet meer mag spelen kan je niet bereiken door aangifte te doen bij de politie want dat is een geheel ander verhaal, zij zullen zich beperken tot de schouderduw, het over en weer duwen en het over en weer mishandelen.
Je kan hem zeker aansprakelijk stellen voor de schade maar dat kan ook civiel zonder aangifte te doen. Bij aangifte kan je aangeven dat je schadevergoeding wilt maar dat wordt dan later door de rechter bepaald maar de vraag is of de zaak voorkomt natuurlijk.
Dat je de naam niet precies weet is geen probleem, die persoon is tenslotte gemakkelijk te traceren.

Peter, 02-09-2012 18:15 #157
Hallo,

Er is gisteravond een ruzie ontstaan tussen mijzelf en 2 vrienden, met 2 vrouwen.
We liepen terug naar onze fietsen om naar huis te gaan toen we langs 2 vrouwen kwamen die op elkaar zaten in een hoekje naast een winkel. 1 van de vrouwen was keihard met haar hoofd tegen het raam aan het stoten en was tegelijkertijd aan het schreeuwen. We wisten niet wat we ervan moesten denken dus toen is mijn vriend ernaar toe gelopen en heeft gevraagd of ze hulp nodig hadden ( in de eerste instantie was moeilijk te zien of haar vriendin het deed, of dat ze zelf met haar hoofd tegen het raam aan knalde). Hierop werd gelijk agressief gereageerd en hebben ze gezegd dat we op moesten rotten.

Toen kwam er een vrouw aanlopen, die haar hond aan het uitlaten was, zij vroeg of we hulp nodig hadden. Waarop 1 van de vrouwen haar ook uitschold/bedriegde. Daarna liepen ze samen op de vrouw af waarna mijn vriend ertussen ging staan. Toen uitten ze hun agressie op hem, ze gingen dichtbij hem staan en probeerden hem te intimideren. Hij duwde 1 van de vrouwen lichtelijk van hem af waarna zij hem aanviel, ze probeerde hem te slaan. Hij ontweek haar pogingen half en het richtte weinig uit verder. Toen kwam haar vriendin ook op hem afvliegen, ik heb haar toen vastgepakt en weggetrokken. Ze viel op de grond. Daarna vloog de tweede vrouw op mij af, waarna ik haar wegduwde en mijn hand haar gezicht raakte. Ook zij viel op de grond (we hadden het idee dat ze zwaar onder invloed waren, maar dat terzijde). Na nog een aantal bedreigingen en doodwensingen zijn we er maar vandoor gegaan, nadat de vrouw met het hondje ook weer veilig naar huis ging.

Nu blijkt dat ze die nacht aangifte hebben gedaan bij de politie van mishandeling. Ze hebben verklaard dat ik en mijn 2 vrienden hen in elkaar hebben geslagen en geschopt. Terwijl 1 van mijn vrienden dus uberhaupt niks heeft gedaan, behalve toekijken. En de verrichtingen die ik zelf heb uitgehaald waren puur uit verdediging van mijn vriend en mijzelf. Ze hebben dus het hele verhaal omgedraaid en wij worden er nu dus van verdacht 2 vrouwen te hebben mishandeld. In de verklaring staat ook dat ze nog op zoek zijn naar de vrouw met het hondje als getuige.

Mijn vraag is nu, wat er gaat gebeuren als blijkt dat zij een heel ander verhaal hebben opgehangen dan wat er dus echt gebeurd is? Als de getuige wordt gevonden bijvoorbeeld. Dan hebben ze dus een valse verklaring afgegeven, wordt de zaak dan gelijk geseponeerd?
Ik heb ze geduwd/weggetrokken, maar dat was uit zelfverdediging. Dat kunnen mijn 2 vrienden ook bevestigen.
En als de getuige niet wordt gevonden, is het dan hun verhaal tegen het onze?
En als de vrouw wel kan bevestigen dat we ze niet met zijn 3en in elkaar geslagen hebben, maar dat er dus als soort van noodweer is geduwd? Reactie infoteur, 09-09-2012
Hallo Peter

Beide dames hebben bij de politie een verklaring afgelegd en hun verhaal gedaan. Dat betekent dat de politie een onderzoek doet en uiteraard zal proberen alle verklaringen van de betrokkenen bij elkaar te krijgen, jij als verdachte, je twee vrienden als getuige en wie weet vinden ze de dame met hond nog en dan ook nog die dame. Aan de hand van de verklaringen maakt de politie een proces-verbaal en dan zal worden bekeken of de zaak uberhaupt naar een rechter wordt verwezen. De kans dat zo'n zaak geseponeerd wordt is groot als jullie verklaringen overeen komen, zeker met die van de dame met hond.
Het is wat je zegt, dadelijk zijn het hun verklaringen tegen die van jullie en zal bekeken worden of de zaak wel of niet wordt voorgebracht. Mocht echt blijken dat ze gelogen hebben en dat is bewijsbaar dan zouden zij vervolgd kunnen worden voor het doen van een valse aangifte. Zaak is dat jullie gewoon vertellen wat er gebeurd is en dan is het een kwestie van afwachten en als het zo is zoals jij schrijft dan is een sepo aannemelijk.

Anoniem, 30-08-2012 02:54 #156
Beste,

Na een periode van 3 maanden moeilijk wisselend contact met mijn (borderline) ex-vriendin, is de bom gebarsten. Wat een leuke stapavond had moeten zijn liep aan het einde van de avond uit de hand. Mede door jaloezie en alcohol ben ik aan het einde van de avond verhaal bij haar gaan halen. Dit liep uit de hand wat resulteerde in duwen van mijn kant waarbij ze is gevallen. Haar vriendin probeerde mij te kalmeren maar ik wilde niet naar haar luisteren. Ik duwde haar nog eens en zij wilde naar binnen gaan. Ze schopte mij uit alle macht tussen mijn benen waarnaar ik haar bij haar nek greep en op de grond duwde (geen verwurging). Hierna ben ik weggegaan. Ze heeft aan dit alles geen letsel overgehouden. Wel geeft ze aan bang voor me te zijn. Ze heeft via mijn ouders laten weten aangifte tegen mij te doen. Zij heeft één getuige, haar vriendin. Ik snap dat ze de situatie erg vervelend vind, ik vind het ook pijnlijk. Echter lijkt de aangifte mij wat overdreven. Voor mij is dit alles een nare rede om haar niet meer te willen zien. En vooral geen contact meer te willen. Ik vind het erg spijtig en had het nooit zo ver willen en mogen laten komen. Ik ben niet eerder met justitie in aanraking geweest. Wat staat mij te wachten? Hoe schat u de gevolgen in van mijn daad?

Groeten! Reactie infoteur, 02-09-2012
Hallo NN
Onder invloed van alcohol verhaal gaan halen ergens wordt nooit en te nimmer door welke rechtbank dan ook getolereerd. Als er aangifte tegen je wordt gedaan, in dit geval zeer waarschijnlijk want er is nota bene een getuige, zal je door de politie opgehaald dan wel uitgenodigd worden voor een verhoor waarin je jouw visie op het verhaal kan geven.
Jij hebt het opgezocht en bent het begonnen dus de trap die je kreeg zal zonder meer wegvallen onder zelfverdediging. Het iemand naar de keel grijpen en naar de grond brengen wordt in de regel beschouwd als een poging tot doodslag ( lees verwurging ).
Ik zou hier dus niet te licht over denken en het beste is dat je meewerkt met het onderzoek en je verklaring aflegt in de hoop dat het meewerken in je voordeel werkt. Zoals de feiten liggen is de kans redelijk groot dat het tot een veroordeling gaat leiden en wat het wordt is onmogelijk te zeggen en is afhankelijk van de feiten en omstandigheden.

Henry, 20-08-2012 13:18 #155
Beste,

Ik heb een brief ontvangen dat ik word verdacht van mishandeling van mijn ex. Ik ben uitgenodigd voor een zogenaamde TOM-zitting. Ik ben nog nooit in aanraking geweest met politie of justitie.

Ik heb al aan verklaring gegeven vorig jaar en moet nu voorkomen. Er zijn wat klappen, duwen en schoppen uitgedeeld omdat ze met een andere jongen in mijn huis kwam. Gevolg blauwe plekken en gekneusde rib bij mijn ex. Ik ben benieuwd wat ik kan verwachten qua straf of geldboete. Heeft u enig idee? Er staat duidelijk in de brief dat het gaat om mishandeling SR art 300 lid 1

Alvast bedankt Reactie infoteur, 25-08-2012
Hallo Henry

TOM zitting betekent Taakstraat Openbaar Ministerie en het is geen rechtzaak voor de rechter maar een bijeenkomst bij de officier van justitie. De ovj stelt op zo'n zitting een straf voor en dat kan een taakstraf zijn, een geldboete of een combinatie daarvan. Hij zal je dus, gelet op de feiten, een voorstel voor een straf doen. Je kan dan kiezen of je er mee akkoord gaat of niet. Ga je niet akkoord dan wordt de zaak alsnog verwezen naar de rechtbank en zal later een rechter een straf opleggen. Wat de straf zal worden is afhankelijk van allerlei feiten zoals het letsel, de omstandigheden en inderdaad of je wel of niet met politie of justitie in aanraking bent geweest. Daar is bij voorhand dus niets over te zeggen. Het artikel dat ten laste is gelegd is eenvoudige mishandeling.
Een TOM zitting is een gesloten zitting overigens.

M. S., 19-08-2012 02:37 #154
Beste Inforteur,

Gisteren heeft de officier 70 uren werkstraf en 700 euro waaronder 40 werkuren voorwaardelijk en 2 jaar onvoorwaardelijk (onder toezicht) geeist tegen mijn partner, terwijl de rechter het heeft verlaagd naar 50 uren werkstraf waarvan 30 voorwaardelijk en 2 jaar ovoorwaardelijk, vanwege zware mishandeling tijdens mijn zwangerschap. Mijn ex heeft de rechter kenbaar gemaakt dat hij geen daderbehandeling wilde omdat hij geen strafblad wilde. Wat blijkt is dat mijn ex op voorbedachte rade een valse aangifte tegen me had gedaan, zonder dat ik het wist omdat hij al wist dat hij me zou mishandelen. Ik klapte helemaal dicht van al zijn leugens en ook omdat hij alle feiten uit de aangifte zo ernorm verdraaide en alles bij elkaar loog hij had zo een vreselijke masker op en deed zich heel voorbeeldig voor. Ik had geen advocaat terwijl hij dat wel een advocaat had en de Rechter heeft niet de belangrijke dingen gelezen die in mijn spreekrecht formulier staat, zoals ik al aangaf kon ik op aanvraag van de rechter niet zelf lezen, spreken omdat ik dichtklapte en het zien van mijn ex alles weer naar boven haalde des te meer toen ik weer zijn manipulerende houding zag en zoveel leugens moest aanhoren. Op de vraag van de rechter als hij vader van het nu geboren kind is was het even stil waarna hij antwoorde hij dat hij niet wilde beantwoorden. Op de vraag van de rechter over het eens zijn van de uitspraak, gaf hij als antwoord dat hij het met zijn advocaat wil bespreken. Ik heb het vermoeden dat hij in hoger beroep wil want zogenaamd is hij zo een goed mens. Wat mij onduidelijk is, is dat de rechter zei dat ik op grond van zijn aangifte ook aandeel hierin heb. Dat kan ik niet bevatten want je hebt toch nooit aandeel aan als iemand je mishandeld, des te meer ik zwanger was? Kan iemand zomaar aangifte tegen je doen terwijl jij er niets van weet? De rechter zei ook dat hij geen strafblad heeft. Wat betekent dan het stukje uit de brief van het OM over het "ad inforandum bijvoegen van een (groot) aantal vergelijkbare strafbare feiten"? Betekent dat nou niet dat hij al eerder andere vrouwen of mensen heeft mishandeld, die bekend staan bij de rechtbank of politie etc.?Ik kan me niet berusten in de uitspraak van de rechter mag ik als slachtoffer in hoger beroep gaan en mijn advocaat vragen mij daarin bij te staan?
Krijgt mijn ex-partner een strafblad als hij de uitspraak van de rechter accepteert? Wat kan er gebeuren als hij in hoger beroep gaat. Hoe zien de zaken er voor mij uit?

Alvast bedankt.

Met vriendelijke groet M.S. Reactie infoteur, 02-09-2012
Hallo
Een hele hoop vragen en ik zal proberen ze te beantwoorden ofschoon ik de zaak inhoudelijk niet ken natuurlijk.

De eerste vraag die ik tegenkom is die of iemand zomaar aangifte tegen je kan doen. In principe kan dat ja, zonder dat je er zelf iets van weet. Een aangifte wordt in behandeling genomen en dan moet een zaak te bewijzen zijn, anders heeft het geen zin. daarnaast wordt het opzettelijk doen van valse aangifte strafbaar gesteld. Dat iemand een gehele aangifte uit zijn duim gaat zuigen wordt natuurlijk moeilijk want alle feiten en omstandigheden dienen dan te kloppen. Het feit dat iemand aangifte tehen je doet houdt niet in dat je dus ook zomaar vervolgd gaat worden. Wat de rechter precies bedoelt met dat aandeel daarin kan ik niet beoordelen omdat ik de zaak niet ken.

Dat de rechter het spreekrechtformulier niet goed gelezen zou hebben is onwaarschijnlijk. De rechter neemt alle feiten van de zaak nauwkeurig door om de zaak goed af te handelen.

Wat het ad informandum toevoegen betreft, dat zijn zaken die nu pas voor het eerst aan het licht zijn gekomen. Stel hij heeft 10 mishandelingen gepleegd dan krijgt hij niet 10x de straf die op een mishandeling staat. Er worden enkele zaken uitgelicht en de andere zaken gaan dan ad informandum mee. Als hij al eerder voor mishandelingen veroordeeld zou zijn geweest dan zijn het zaken die bij de rechtbank al bekend zijn en men spreekt dan over recidive, het terugvallen in het plegen van dat feit. Dat kan een zwaardere straf opleveren.

Als benadeelde partij kan je niet in hoger beroep gaan maar je zou met hebulp van de advokaat wel een brief kunnen schrijven naar de officier van justitie met het verzoek in hoger beroep te gaan. de kans is klein dat hij dat zal doen.

Als hij in hoger beroep gaat, hoopt hij dat hij een lichtere straf zal krikgen. Dat is altijd een gok want soms valt een straf juist in een hoger beroep zaak hoger uit. De zaak wordt namelijk geheel opnieuw behandeld en beoordeeld.

Hoe dan ook krijgt hij bij een veroordeling een strafblad.

Ik hoop je vragen beantwoord te hebben

W., 16-08-2012 18:52 #153
Beste,

Bij een onenigheid in een studentenkroeg enkele maanden geleden heb ik iemand enkele rake klappen gegeven. Dit omdat hij mij bij mijn das greep en in een hoek duwde. Op mij kwam dit behoorlijk bedreigend over en toen hij niet losliet na hem dit enkele malen te hebben verzocht heb ik hem enkele klappen gegeven totdat hij wel losliet. Voor mij was deze zaak afgedaan maar de andere persoon heeft nu blijkbaar toch aangifte gedaan omdat ik word opgeroepen voor een verhoor voor lichte mishandeling. Dit vin ik natuurlijk naast erg laf ook erg vervelend. Echter, omdat ik reageerde op zijn actie kan dit dan gezien worden als noodweer of wordt dit eventueel geseponeerd onder de noemer, benadeelde medeschuldig?

Ik zou het voornamelijk vervelend vinden om door dit voorval een strafblad te krijgen. Reactie infoteur, 18-08-2012
Hallo
Je gaat gewoon bij de politie jouw verhaal doen W en je doet dan tevens tegenaangifte tegen hem ter zake bedreiging en je zegt daarbij dat je op gegeven moment uit noodweer hebt geslagen. De vraag is natuurlijk of er voldoende getuigen zijn hetzij voor jou dan voor de andere partij en wat zij verklaren. Mocht je zelf nog getuigen hebben, geef dat dan door.
Al er geen getuigen zijn dan is het zijn verklaring tegenover jouw verklaring en zal de officier van justitie beslissen of hij de zaak wel of niet gaan voorbrengen. Het letsel zal meetellen uiteraard en je kan niet meer doen dan afwachten. De zaak kan voor de rechter gebracht worden zodat die moet uitmaken wie wel en niet strafbaar is maar het zou inderdaad ook geseponeerd kunnen worden. Het is afhankelijk van hetgeen er allemaal verzameld is maar dat zal je beslist te horen krijgen. Helaas afwachten dus.

Kiki, 15-08-2012 22:37 #152
Hallo infoteur,

Op 17 januari 2012 had ik ook een bericht geplaatst over het sepot van een eenvoudige mishandeling van mijn dochter en de vraag of het aanspannen van een artikel 12 procedure zinvol was.

Inmiddels heb ik de artikel 12 procedure opgestart tegen het sepot, ook al kreeg ik het dossier en de onderbouwing rondom het sepot niet van het OM i.v.m. privacy verdachte, en antwoord gekregen. Zowel de hoofdofficier van Jusititie als de advocaat-generaal hebben het dossier bekeken en het hof geadviseerd om mijn klacht gegrond te verklaren. Er was wel voldoende bewijs in de vorm van foto's, aangifte, verklaring huisarts en getuigenverklaring van partner (hij heeft mishandeling gezien en niet alleen letsel). Ik heb inmiddels begrepen dat dit advies niet bindend is, maar wel zwaarwegend is voor het hof. Grote kans dus dat het alsnog tot vervolging komt (geldboete of taakstraf neem ik aan). Of zit ik hier verkeerd met mijn idee?
Daarnaast heb ik van het Hof het verzoek gekregen om te komen naar een zitting voor de behandeling van mijn beklag. Ook beklaagde (mijn ex) is uitgenodigd. Hierop heb ik een verzoek ingediend om gescheiden gehoord te worden en dit is gehonoreerd. Wat kan ik verwachten bij deze behandeling? Ik heb de griffier gebeld, maar krijg daar geen antwoord van.

Misschien is dit niet het juiste platform om deze vraag te stellen, maar ik wil gewoon graag weten wat me te wachten staat.

Ik hoop dat u meer duidelijkheid kan geven.

Mvg,
Kiki Reactie infoteur, 27-08-2012
Hallo Kiki
De zaak is nog niet zover dat er een vervolging zal plaatsvinden maar de eerste hindernis, de advokaat-generaal is genomen. Hij is van mening dat een vervolging wel mogelijk is en heeft dan ook het hof geadviseerd. Dat betekent dat het hof zich nu over de zaak buigt en dat hof bestaat uit 3 raadsheren. ( Op de zitting is het gebruikelijk dat er maar één raadsheer ( =rechter) het verhoor doet ) Het hof kan zo'n advies naast zich neerleggen maar doet dat kennelijk niet want je bent uitgenodigd voor de zitting. Die ztiing is niet openbaar en en je bent niety verplicht te gaan. Verstandig is het wel want je kan dan jouw standpunten kenbaar maken. Zo'n zitting is overigens gebruikelijk. Na de zitting zal het hof binnen 6 weken beslissen of de zak wel of niet vervolgd wordt. Zoja dan gaat alles terig naar de officier van justitie en komt er een rechtszaak, zonee dan is de zaak afgedaan want beroep hiertegen is niet mogelijk. Ik hoop zo antwoord gegeven te hebben.

Sanne, 13-08-2012 22:03 #151
Ik ben 17 jaar en mijn ex vriend 21. Hij heeft mij meerdere keren geslagen, gebeten en geschopt. Ik heb heel veel blauwe plekken gehad. Ik heb een aantal foto's er van. Ik heb ook een keer een lichte hersenschudding gehad bevestigt door de huisarts. Hij bedrijft mij nu het uit is (ook al toen het aan was). Ik heb sms'jes waar in hij dreigt. Zijn zusje en moeder en mijn familie weten van de mishandeling. Alleen zijn er geen oog getuigen geweest. Al wisten zijn moeder en zusje dat dit speelde (de mishandeling). Wat kan ik nu verwachten als ik aangifte doe? Is er dan voldoende bewijs? En krijgt hij celstraf of tbs (hij is niet helemaal goed in zijn hoofd heeft ook borderline). Want ik wil eigenlijk alleen maar dat die hulp krijgt met zijn agressie probleem en andere problemen tbs dus of gedwongen opname ofzo.
Graag een reactie! Reactie infoteur, 14-08-2012
Hallo Sanne
Je schrijft dat je alleen maar wilt dat hij geholpen wordt maar helaas is het zo dat dat niet zo eenvoudig is. Door het doen van aangifte terzake mishandeling krijgt iemand nog niet zomaar celstraf en al helemaal geen tbs want dan spreken we toch van ernstige delicten.
Dat kan er later van komen zal je denken en dan heb je gelijk maar tbs wordt niet zomaar uitgedeeld.

Iemand zal zelf hulp moeten zoeken en vrijwillig aan een behandeling moeten willen deelnemen anders zal dat niet lukken. Gedwongen opname kan alleen afgedwongen worden als die persoon een gevaar voor de maatschappij oplevert en de normen die psychiaters daarvoor hanteren liggen anders dan zoals wij er zelf over denken.

Wat de aangifte betreft. Als het echt langer geleden is dan zal men dat niet meer opnemen. Is het korter geleden en heb je aanvullend bewijs zoals foto;s en een brief van de huisarts, eventueel getuigen van het letsen dan zou je het kunnen proberen. Feit blijft dat er geen getuigen bij de mishandeling zelf waren, jammer want dat zou de doorslag geven. Maar nogmaals, als je enige reden is dat hij een behandeling krijgt dan zal je doel mis schieten.

Ik wens je sterkte.

W. Groeneveld, 02-08-2012 11:50 #150
Beste infoteur,
Mijn nichtje heeft sinds kort een relatie met een jongen. Terwijl ze bij hem thuis was is hij door de politie meegenomen om een straf uit te zitten van 30 dagen, wegens zware mishandeling in 2010. Hij zegt tegen haar, dat het een misverstand is en dat hij van niets weet. Wat moeten we hier van denken? Dit kan toch niet als het niet waar is. Je wordt toch niet zomaar veroordeeld tot 30 dagen onvoorwaardelijke hechtenis?
Graag uw mening. Reactie infoteur, 03-08-2012
Hallo
Inderdaad onzin. Voordat je door de politie wordt opgehaald om een straf uit te zitten, ben je al eens door de politie verhoord, voor de rechter geweest, veroordeeld en ben je daar, als hij al niet naar de zitting is gegaan, via de post van op de hoogte gebracht immers heeft hij ook het recht aangeboden gekregen om in hoger beroep te gaan. Vervolgens worden hem brieven gestuurd waar en wanneer hij zich dient te melden om de straf uit te zitten. Komt zo iemand niet opdagen dan wordt geprobeerd hem thuis op te halen zoals in dit geval. Dat hij nergens van weet is klinkklare onzin. Overigens betekent een hechtenis van 30 dagen dat er toch iets ernstigs aan de hand geweest is want een maand onvoorwaardelijk krijg je niet zomaar.

M. S., 30-07-2012 12:51 #149
Beste infoteur,
Vorig jaar ben ik tijdens mijn zwangerschap zwaar mishandeld door mijn ex, die op de koop toe docent is op een VMBO. (Een zeer ernstige, kwalijke en onmenselijke zaak).
Volgend maand gaat de zaak voor bij de politierechter. In de brief die ik van het OM kreeg staat dat er dat het strafbare feit ad-informandum is gevoegd omdat de verdachte heeft bekend. Verder staat aangegeven dat de bewijslast van het strafbare feit niet inhoudelijk op de zitting besproken wordt, maar dat de Rechtbank het wel mee neemt in de vaststelling van de hoogte van de straf. Alleen de schadevergoeding wordt inhoudelijk behandeld. Ook hebben ze het navolgende in de brief aangegeven, " Reden besluit om het strafbare feit ad informandum te voegen is dat de verdachte nog een (groot) aantal vergelijkbare starfbare feiten heeft gepleegd. Het inhoudelijk behandelen van deze feiten levert geen hogere straf op".

Moet ik daaruit begrijpen dat mijn ex alleen schadevergoeding zal moeten betalen of krijgt hij ook een gevangenisstraf erbij?

Ik vraag dit omdat ik meer waarde hecht aan de gevangenisstraf dan aan een schadevergoeding. Met een geldboete en eventueel taakstraf leert hij onvoldoende wat hij mij en ons kind heeft aangedaan. Komt nog bijkijken dat hij het vaker met anderen heeft gedaan als ik uitga van de informatie die ad informandum is bijgevoegd, namelijk; "de reden… gepleegd", Vooral omdat ze daar duidelijk aangeven "een groot aantal vergelijkbare strafbare feiten".

Alvast bedankt.
mvg
M.S. Reactie infoteur, 03-08-2012
Hallo M.S.

Stel een dader heeft 15 mishandelingen gepleegd en die zijn allemaal in het proces-verbaal genoemd. Vervolgens komt de behandeling op de rechtbank. Omdat het inhoudelijk behandelen van alle 15 zaken te veel tijd zou kosten, kiest men er voor om uit die 15 zaken een klein aantal ( meest ernstige ) zaken maar een klein aantal zaken te kiezen. Bewezen wordt dan dat hij het feit heeft gepleegd en daarvoor krijgt hij zijn straf, die door de rechter bepaald wordt. Deze houdt wel rekening met het aantal feiten maar hij gaat ze op de rechtbank niet ale 15 uitdiepen. De niet behandelde zaken worden dan ad informandum meegenomen inderdaad. Omdat er sprake is van letsen en schade worden wel de schadevergoedingen behandeld dus zo zit het in elkaar. Hij zal zijn gevangenisstraf daardoor dus NIET ontlopen en toch veroordeeld worden tot het betalen van de schade.

Said, 26-07-2012 18:04 #148
Beste Infoteur,

Zal je even kort mijn situatie uitleggen, ik had een keer afgesproken met me vriendin ze was aan het wachten op mij bij een laad en los parkeerplaats voor een winkel eenmaal aangekomen zag haar heel emotioneel huilen en vroeg wat er was gebeurd. ze vertelde dat ze bijna was aangereden en dat de auto wilde parkeren op de laad en los haven en haar net schramde, de persoon die in de auto zat liep de winkel in en deed heel arrogant en zei jij moet uitkijken etc. toen ze me dat vertelde zei ik laat me zien wie dat heeft gedaan we waren de winkel in, en een ze wees die persoon uit emotie gaf ik hem een duw en zei ben je wel goed bij je hoofd, hij reageerde hierop door mij een aantal vuistslagen te geven samen met zijn vriend, ik sloeg niet terug maar raakte in een worsteling om hem de grond op te krijgen zodat ie ophield met slaan.

de politie was gekomen en hebben camera beelden bekeken en omdat ik begon met een duwtje heeft de tegen partij aangifte gedaan tegen mij, terwijl ik meeste letsel heb geleden schrammen blauwe plek bloedneus etc.

ik ben toen meegenomen voor verhoor en mocht weer naar huis, wat zal er nu verder gebeuren krijg ik nu een forse boete of taakstraf of wordt de zaak geseponeerd, kan ik er niets aan doen om de persoon aan te klagen of mishandeling van mij ten latse te leggen… ik heb meeste echte klappen ontvangen namelijk.

Alvast bedankt voor uw antwoord.

Groetjes.
S. Reactie infoteur, 03-08-2012
Hallo Said
Je kan zonder meer aangifte doen van mishandeling en er dan een doktersrapport bij doen voor wat je letsel betreft. Het feit dat je een por geeft en in feite begint, wl nie tzeggen dat je geen aangifte kan doen want om je vervolgens met twee personen met vuistslagen in elkaar te meppen is natuurlijk buiten proportie en strafbaar. De beelden van de camera zullen daarbij ook wel helpen. Uiteindelik is het dan de officier van justitie die bepaalt of hij de zaak wel of niet voor de rechter brengt. Gelet op jouw letsel zou hij de zaak ook kunnen seponeren met reden dat je genoeg gestraft bent door het feit op zich al ( al je letsel).
Ook kan hij de zaak voorbrengen maar dan zal de rechter bepalen in hoeverre iemand strafbaar is en of hij wel of niet een straf geeft. Belangrijk is dat je zonder meer tegenaangifte doet tegen de dader(s). Je kan dat bij de politie aangeven dan wel in een brief die je richt aan de officier van justitie in het arrondissement van het district waar je zit.
Sterkte

Danielle, 25-07-2012 16:35 #147
Beste Infoteur,
Als eerste hartelijk dank dat u deze info met ons leken wilt delen!

Ik ( vrouw 38) ben vanmorgen door een ( voor mij vreemde) erg agressieve man tegen mijn hoofd geslagen. Hierdoor is mijn bril nu helemaal kapot. Dit gebeurde voor een winkel en heb dan ook twee getuigen. Ik heb die man niets misdaan en had hem ook nog nooit gezien dus het kwam voor mij totaal onverwachts. Ik heb zojuist hiervan aangifte gedaan en heb aangegeven dat ik twee getuigen heb die alleen niet willen getuigen omdat zij de man kennen en hij een agressief verleden heeft. Zij wonen beide ook bij hem in het dorp en zijn bang voor hem. Snap nu ook wel waarom eigenlijk… Nu heeft eentje haar gegevens wel gegeven maar wil anoniem blijven en hier zou de politie ook rekening mee houden. Dus voor info kunnen ze haar wel bellen maar of ze écht zal getuigen in een rechtbank dat denk ik niet. De politie heeft haar op mijn verzoek eerst gebeld om te vragen of ze haar naam mochten noteren want is nog érg jong en licht autistisch namelijk. Door dit voorval was ze erg geschokt en ben daardoor dus bang dat ze niet wil/kan getuigen.

Nu mijn vragen:

Kan er toch een rechtszaak plaatsvinden als beide getuigen anoniem wensen te blijven vanwege de angst die ze voor die man hebben?
Of hebben ze genoeg aan de verklaring van de jonge dame in kwestie.

Is er kans dat hij buiten een boete om óók mijn bril moet vergoeden?
Zo ja hoe krijg ik dat dan vergoed?

Hartelijk dank! Reactie infoteur, 26-07-2012
Hallo Danielle

Nou, daar heb je een hot item, de anonieme getuige. Daar zijn hele discussies over omdat een rechtzaak eerlijk en objectief moet zijn en een anonieme getuige kan niet worden gevraagd om naar de rechtbank te komen, kan niet getoetst worden en de verdediging van de verdachte zal er dus alles aan doen die getuigenverklaringen die anoniem zijn te laten schrappen. In kleinere zaken zoals deze zal dat wellicht ook gebeuren omdat de advokaat van de verdachte natuurlijk zo'n verklaringen gemakkelijk kan aanvallen. Samen met Uw verklaring en een eventueel medisch rapport zou het echter toch voldoende kunnen zijn voor een veroordeling van de man die je dat aandeed. Helaas is het koffiedik kijken en zal de rechter uiteindelijk toetsen of hij het feit voldoende bewezen acht.

Je kan de dader aansprakelijk stellen voor de schade en als het goed is heeft de politie dat al opgenomen van U en in Uw verklaring gezet. De rechter kan bij een veroordeling ook eisen dat de dader de schade vergoedt. Het bureau slachtofferhulp kan U daarbij ook assisteren.

Sterkte gewenst

Sonja, 16-07-2012 16:24 #146
Hoe checkt de politie de betrouwbaarheid van getuigen? In dit geval zijn er geen getuigen bij geweest, maar komt de aangever ineens met de buren aan die alles gezien zouden hebben… niet dus…
Dit is ook in het verhoor aangegeven, dat het klinkklare onzin is… Dus hoe gaat de polite daar mee om? Reactie infoteur, 20-07-2012
Hallo Sonja
De politie hoort geheel onpartijdig te zijn en wat zij doen is een proces-verbaal opmaken waarin de verklaringen van alle personen die verhoord zijn worden bijgevoegd. Het is dus erg goed dat jullie in de veklaringen hebben aangegeven dat er geen getuigen kunnen zijn. Bij het verhoor zal de politie wellicht daar al op gewezen hebben en de personen gewezen hebben op het plegen van meineed. Een getuige moet namelijk op de rechtbank de eed afleggen dat hij de waarheid zal spreken. Als men desondanks een verklaring aflegt zal de politie deze bijvoegen.
Bij de afhandeling op de rechtbank ( eerst door een officier van justitie ) zal, als de zaak voor komt, een rechter aan de hand van de verhoren al dan niet kunnen bepalen of er door een getuige leugens worden verteld en mocht dat zo zijn dan hangt die getuige een proces-verbaal meineed boven het hoofd.
Het is dus uiteindelijk de rechter die daar iets mee kan doen.

A., 15-07-2012 22:38 #145
Beste,
Ik ben in maart dit jaar door iemand op mijn oor geslagen na het uitgaan. Persoon in kwestie had een gevecht met iemand anders en lag op de grond met degene te vechten. Toen hij opstond zag hij mij aan voor die persoon en verkocht me een klap. verkeerde plek verkeerd moment helaas voor mij. Ik had namelijk hierdoor een scheur in mijn oor gekregen. Deze heb ik moeten laten hechten en dat heeft voor een flinke rekening gezorgd. We hebben het nog wel uit kunnen praten op de nacht zelf.

Door de rekening moet ik binnenkort mijn eigen risico betalen. Ik wil dit op de persoon verhalen die mij dit letsel heeft heeft aangedaan. Ik wil de persoon eerst vragen of hij wil betalen, zo niet dan zal ik aangifte moeten doen denk ik. Er zijn getuigen en ik heb het formulier van de eerste hulp van het ziekenhuis als bewijs (het litteken heb ik trouwens nog steeds). Maak ik veel kans als ik de zaak voorleg? En wat zijn de logische stappen om te nemen als ik er een zaak van maak? Al vast bedankt voor het antwoord. Reactie infoteur, 20-07-2012
Hallo Andre
Om achteraf alsnog aangifte te gaan doen als de zaak al is uitgesproken en dat met reden om alsnog een vergoeding te krijgen, tka, je kan verwachten dat ze de zaak niet meer zullen behandelen. Het is daarom inderdaad beter die dader te contronteren met de schade en hem te vragen dat bedrag of een overeengekomen deel te betalen. Wil hij dat niet doen dan kan je hem aangeven dat je dan overweegt om alsnog aangifte te doen en wellicht komt hij dan over de brug. Doet hij het niet dan kan je die aangifte proberen want met een veroordeling op zak jan jij alsnog de schade proberen te verhalen.
Lukt dat niet dan zou je nog eens via internet op zoek kunnen gaan naar een no pay no cure advokaat en kijken of hij iets voor je kan doen. Succes.

Mill, 13-07-2012 11:26 #144
Ik ben mishandeld door mijn ex vriend terwijl ik met mijn nieuwe vriend in de auto zat. Hij is toen uit zijn auto gestapt en heeft mij geslagen en geschopt en zijn vriend heeft mijn nieuwe vriend geslagen en geschopt geen ernstig letsel wel veel blauwe plekken en schrammen. Mijn ex vriend is nog nooit met justitie in aanraking geweest nu hoor ik dat hij binnenkort moet voorkomen hij heeft een dagvaarding gehad. Hij heeft ook aangifte tegen mij gedaan maar deze is niet juist verklaard. Mijn vraag is wat kan zijn straf worden? Gevangenisstraf geldboete of voorwaardelijke straf? Reactie infoteur, 20-07-2012
Hallo Mill
Als ik het goed lees is er dan sprake van eenvoudige mishandeling. Tenzij er een ander artikel ten laste is gelegd zal de straf meevallen, zeker als hij nooit eerder met justitie in aanraking is geweest. kan me echter voorstellen, omdat ze jullie met z'n tweetjes aanvielen dat een ander artikel gebruikt is. Ik ga er even niet van uit en verwacht dan een werkstraf, eventuele geldboete en een voorwaardelijke straf. Het is en blijft echter koffiedik kijken omdat de officier van justitie, die de eis voorlegt, allerlei factoren daarbij laat meerekenen. Een gevangenisstraf echter is zeker onwaarschijnlijk.

Anja, 05-07-2012 19:07 #143
Ik ben in 2010 in elkaar geslagen door mijn ex, wat men noemt een eenvoudige mishandeling. Niet veel lichamelijk letsel dan blauwe plekken een lichte hersenschudding en een gekneusde duim. Hoorde vandaag dat ie eind augustus moet voorkomen. Nu heb ik vorig jaar een brief ontvangen ivm schadevergoeding, moest dingen invullen. Materiele schade was er niet. Maar ik en mijn kind (die het gezien heeft) hebben het heel zwaar gehad een jaar bij jeugdzorg moeten lopen, riagg programma voor mijn kind (wat me mijn eigen uren kosste van werk) en maatschappelijk werk op school. Vraag me af wat de straf kan zijn. Zou er ook een schade vergoeding kunnen zijn? Naast een boete en voorwaardelijk waarschijnlijk.? Mvg. Anja Reactie infoteur, 11-07-2012
Hallo Anja
Als ik lees dat het je uren op je werk heeft gekost en dat er ziektenkosten zijn gemaakt, verder inschakelen van Riagg, jeugdzorg en maatschappelijk werd dan is er wel degelijk sprake van schade. Je zou het letselschade kunnen noemen en daar heb je tegenwoordig advokaten voor die geheel gratis je zaak behartigen. Zij zijn specialist daarin
en kunnen je adviseren of het wel of geen zin heeft een schadevergoeding te eisen. Zij doen dat gratis maar als ze de zaak winnen dan gaat een deel van de schadevergoeding naar hen toe. Op internet vind je er velen en dit is er gewoon één van:
http://www.letselhelpdesk.nl/?gclid=CJLMxd30kbECFc8KtAodziMfkQ

Je kan er eens rondkijken en dan krijg je een idee hoe het werkt. Je kan de beste uitzoeken en de zaak voorleggen Anja. Een schadevergoeding wordt dan wel of niet naast de straf opgelegd. Ik wens je succes.

N. Polonia, 05-07-2012 16:01 #142
Mijn vriend heeft een jaar geleden een boete gekregen wegens mishandeling. Dit bedraagde 2500 euro en hoorde onder schadevergoeding (voor twee tanden die gerepareerd moesten worden. Daarbij kwam een bedrag van 500 euro voor de mishandeling. Nu heeft hij een brief gekregen van de ziektekosten verzekeraar die ook een bedrag van 400 euro eist voor de kosten die zij hebben vergoed voor de tandartskosten. Vallen die niet ook onder de schadevergoeding. Tijdens de zitting hebben wij begrepen dat de 2500 was voor het repareren van zijn gebit.
In afwachting van uw reactie verblijf ik,
M.v.g.
N. Polonia Reactie infoteur, 05-07-2012
Hallo N
Als je vriend veroordeeld is tot een geldboete van € 500,00 en het betalen van de schade, te weten € 2000,00 en hij die boete heeft voldaan dan is de zaak strafrechtelijk afgehandeld. Komt er nu ineens een verzekering die nog eens € 400,00 eist dan zullen zij moeten aantonen waarvoor dat bedrag precies is. Je vriend heeft persoon A mishandeld, is veroordeeld ( ook voor de schade ) en heeft betaald, daarmee is de kous af.
Nu ken ik de uitspraak natuurlijk niet precies dus misschien kan hij voor alle zekerheid even een brief sturen naar de rechtbank met dezeflde vraag maar zoals je het omschrijft heeft je vriend met die verzekering niets meer te maken, die moet dat verhalen op de patiënt en als die vindt dat hij een extra schadevergoeding wilt dan vraagt hij dat maar aan de rechter. Dat zal geen succes hebben in ieder geval.

Sandy Verhasselt, 05-07-2012 00:21 #141
Hallo
Als kind werd ik emotioneel verwaarloost, zowel psychologisch, als fysiek mishandeld maar zonder zichtbare letsels. door mijn moeder. De schade die ik heb opgelopen is een chronische depressie en ben al een tijdje werkonbekwaam, de feiten zijn al verjaard denk ik. Ik ben zelf 32 jaar, maar blijf wel met de kosten zitten omdat ik psychologische verzorging nodig heb. Kan ik een schadevergoeding vragen van mijn moeder? Reactie infoteur, 05-07-2012
Hallo Sandy
Diep triest Sandy ongelooflijk. Er zijn vele vele jaren vergaan inmiddels en als het om eenvoudige mishandelingen gaat dan is dat verjaart inmiddels. Zijn het zware mishandelingen dan zou het misschien alsnog kunnen maar altijd blijft het feit bestaan dat je het zal moeten bewijzen. De sporen zijn toentertijd niet vastgelegd waarschijnlijk dus de bewijslast zal heel zwaar zijn. Strafrechtelijk is het dus niet meer te doen om aangifte te doen. Wellicht zou je met een advokaat een gesprek kunnen aangaan of die bereid is, gelet op de feiten die je kan aandragen, een schadevergoeding te eisen.
Helaas moet ik zeggen dat de kans erg klein is en als je geen rechtsbijstandsverzekering hebt ook wel prijzig zal worden. Ik wens je in ieder geval sterkte.

Menjo, 25-06-2012 22:11 #140
Beste Infoteur,

Naar aanleiding van mijn verhaal vorig jaar juli, heb ik op 11-april jongstleden een brief gehad dat ik als verdachte hierbij betrokken was van het plegen van een strafbaarfeit.
De zaak is bestudeerd en besloten niet tot vervolging over te gaan.

Dus dat was een goed bericht.
Nu zit ik alleen met het volgende bij veel verzekeringen enz. staat onderstaande vraag.

"Is u in de laatste acht jaar een verzekering door enige maatschappij opgezegd, geweigerd of op een bijzondere voorwaarde voortgezet/geaccepteerd?
Bent u of een andere belanghebbende bij deze verzekering, in de laatste acht jaar, als verdachte of ter uitvoering van een opgelegde (straf)maatregel, in aanraking geweest met politie of justitie in verband met:

A. Wederrechtelijk verkregen of te verkrijgen voordeel, zoals diefstal, verduistering, bedrog, oplichting, valsheid in geschrifte of poging(en) daartoe;
B. Wederrechtelijke benadeling van anderen, zoals vernieling of beschadiging, mishandeling, afpersing en bedreiging of enig misdrijf gericht tegen de persoonlijke vrijheid of tegen het leven of poging(en) daartoe;
C. Overtreding van de Wet wapens en munitie, de opiumwet of de wet economische delicten;"

Moet ik dan telkens bij dit soort verzekeringsvragen een Ja, invullen.
Wat heeft dit voor meerwaarde voor een Reisverzekering? Bovendien, kunnen ze in mijn geval er ooit achter komen?
Ik wil er niet om liegen maar om constant het verhaal te moeten doen.

Graag zie ik u reactie tegemoed. Reactie infoteur, 27-06-2012
Hallo Menjo
Je hebt bericht gekregen dat de zaak niet wordt vervolgd en dat betekent dat je geen aantekening op het strafblad krijgt. Dat betekent dus dat je zeker geen ja op die vraag hoeft te beantwoorden. Je liegt dan niet Menjo en gelijk heb je, geen enkele reden om iedere keer zo'n verhaal af te moeten steken.

M., 20-06-2012 01:30 #139
November 2009 ben ik aangehouden voor openlijk geweldpleging. Op school werd ik bedreigd en uitgedaagd en uiteindelijk ook geslagen waardoor ik ook terugsloeg helaas meer dan dat zij deden. Enkele maanden daarna kreeg ik een brief van OM met de mededeling dat mijn zaak geseponeerd was. De reden hiervoor 'Benadeelden waren medeschuldig'. Ik studeer nu Accountancy en moet Begin 2013 stage lopen bij een accountantskantoor. Mijn vraag is als ik een VOG moet aanvragen zal deze dan geweigerd worden?
Groet, Reactie infoteur, 23-06-2012
Als de zaak geseponeerd is dan betekent dat, dat er geen veroordeling heeft plaats gevonden. Dat betekent weer dat je geen vermelding krijgt op je strafblad dus de aanvraag van een VOG zal geen probleem zijn. Overigens geldt ook dat er andere criteria zijn voor een aanvraag in Accountancy dan bijvoorbeeld een aanvraag van een onderwijzer.
Stel dat een VOG geweigerd zouworden dan krijg je daarvan bericht en kan je daar nog bezwaar tegen maken. Je kan dat allemaal hier nalezen:

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verklaring-omtrent-het-gedrag/vraag-en-antwoord/wanneer-krijg-ik-een-verklaring-omtrent-het-gedrag-vog.html

In jouw geval is er echter geen vuiltje aan de lucht.

Groet

Xolani Honing, 12-06-2012 18:01 #138
Tja ik ben al vaker mishandeld en nog steeds geen aangifte gedaan ik ga met iemand om die kom ik nu achter online lijd aan narcisme. En in het verleden een glas in m"n gezicht gekregen 10 hechtingen in mn wang en de dader is vrijgesproken! Bij de officier van justitie verteld dat ik het glas niet aan heb zien komen Niet bewust was van agressie me anders wel automatisch verweerd had. En daarop is vrijgesproken. Reactie infoteur, 13-06-2012
Hallo Xolani
De redenen die je noemt voor vrijspraak in dat geval zijn voor mij onbegrijpelijk maar ik ken geen details van de zaal en kan het derhalve niet beoordelen.
Wat die mishandelingen betreft, zeker als je getuigen hebt, doe aangifte.
Daarnaast is het natuurlijk zaak je af te vragen wat je nog doet bij een dergelijk persoon, het is van levensbelang voor je dat je in je eentje verder gaat. Je kan al die mishandelingen toch niet tolereren. Ik wens je sterkte in ieder geval.

Gerard Feijen, 10-06-2012 15:29 #137
Als ik mijn kind ga ophalen bij mij ex-vrouw, de vriend doet open en deeltmede dat ik mij kind niet mee krijg. Waardoor ik hem opdat moment ga mishandelen met rake klappen. Krijg ik dan een celstraf? Reactie infoteur, 13-06-2012
Hallo Gerard

Je kan van te voren nooit zeggen wat voor straf je krijgt omdat het afhankelijk is van vele factoren. Wat is de aard van het letsel, is er sprake van eenvoudige of zware mishandeling, ben je eerder veroordeeld voor mishandeling etc. Ben je nooit eerder vberoordeeld voor een geweldsdelict en valt het letsel mee dan zal het geen celstraf worden maar je moet wel geen gewoont maken van dit sort dingen want het is koren op de molen van je ex die deze kans zal aangrijpen om aan de rechter te vragen dat je je kind helemaal niet meer mag zien. Beter is om dit soort zaken met je advokaat op te lossen en toegegeven, dat duurt dan weer lang maar is wel veiliger als je je kind wilt blijven zien.

Christina, 23-05-2012 07:13 #136
Mijn zoon heeft een uitnodiging ontvangen voor verhoor over eenvoudige mishandeling.
Hij blijft thuis beweren dat hij wel heeft geduwd maar hem niet zo heeft toegetakeld zoals de tegenpartij in zjn aangifte aangeeft. Er zijn diverse getuigen opgeroepen en die zeggen dat ze bij het verhoor dit hebben bevestigd.
Maar ja is dit zo? Nu wordt er op de uitnodiging van de politie erop geattendeerd dat je de zaak kan overleggen met een advocaat zelf regelen.
1e vraag is dit in deze nodig en zoja hoe regel ik dit voor hem op zo'n korte termijn?

bezorgde moeder Reactie infoteur, 24-05-2012
Hallo Christina
Alleen Uw zoon weet wat er precies gebeurd is natuurlijk en of hij wel of niet de waarheid spreekt blijft gissen. Feit is kennelijk dat er een aangever is met letsel en dat er getuigen zijn. Wat de politie betreft, zij moeten een proces-verbaal opmaken en alle partijen horen en bewijsmateriaal verzamelen en van het geheel een proces-verbaal opmaken. Kennelijk hebben ze de aangever en de getuigen al gehoord en zij zijn beslist in het bezit van een medisch rapport betreffende het letsel. Getuigen en aangever moeten de waarheid spreken, ook op de rechtbank, de verdachte, in dit geval Uw zoon, hoeft dat niet. Hij heeft het recht te zwijgen. Nu hij is opgeroepen kan hij gebruik maken van de uitnodiging en een verklaring afleggen. Ik kan niet beoordelen hoe ernstig de zaak is maar kennelijk valt het mee omdat er sprake is van eenvoudige mishandeling en een uitnodiging, hij wordt ten slotte niet opgepikt. Je kan je afvragen of je dan de zaak moet voorleggen aan een advocaat, het kan wel uiteraard al dan niet middels een rechtsbijstandasverzekering. De tarieven van hen zijn hoog en als de zaak verder duidelijk is en Uw zoon bekent het feit gepleegd te hebben dan is het toch het beste dat hij de waarheid spreekt. Een advocaat zal vaak adviseren dat hij niets zegt en te wachten dat alle stukken op zijn bureau liggen zodat hij alles kan lezen en pas dan zal beslissen of wel of niet alsnog een verklaring moet worden afgelegd.
In de regel is het beter op te komen voor hetgeen je hebt gedaan en uit te leggen waarom je het hebt gedaan. Als aangever gesterkt is door een aantal getuigen die hetzelfde gezien hebben dan is het weinig zinvol om je mond te houden of te ontkennen. De keus is aan U om wel of niet voor een advocaat te gaan.

Anoniem, 13-05-2012 20:33 #135
Dankjewel voor je reactie! Was vergeten te zeggen dat in 17 jaar was inderdaad. Ben nog nooit in aanraking geweest met de politie en heb zelfs nog nooit gevochten, laat staan iemand geslagen (behalve deze ongelukkige keer dus). Stiekem denk ik dat het wel mee gaat vallen maar je weet maar nooit. Ben er trouwens ook nog achter gekomen dat hij in zijn verklaring iets heeft gezegd wat helemaal niet waar is. Heb ik het recht om zijn verklaring te lezen? heb inmiddels de brief gehad en moet donderdag komen. Ben bang dat er meer dingen in zullen staan die niet waar zijn of dat hij dingen achterwege heeft gelaten hem kennende… Reactie infoteur, 17-05-2012
Hallo NN
Wellicht gaat het ook allemaal wel meevallen. In principe heb je zeker het recht om te lezen wat hij verklaard heeft maar als je dat vraagt donderdag dan zal de politie dat waarschijnlijk weigeren. Je hebt als verdachte recht op inzage in het proces-verbaal en dat is nog niet klaar donderdag. Om je dan allerlei losse delen te laten lezen gaat vaak te ver voor hen dus je kan, als de zaak zover op papier staat, het gehele proces-verbaal opvragen bij justitie en dan lezen wat er door eenieder is gezegd. Je kan niet meer doen dan vertellen wat er gebeurd is en weerleggen wat hij gezegd heeft op het gebied van onwaarheden of leugens. Als minderjarige zal je niet als volwassene worden bestraft dus al te veel zorgen hoef je je niet te maken. Sterkte donderdag.

Anoniem, 11-05-2012 18:04 #134
Ik heb bijna twee maanden geleden een klasgenoot een klap gegeven op zijn oor. Als gevolg hiervan kwam er bloed uit zijn oor en moest hij wel even naar de eerste hulp. Het bleek alleen een sneetje te zijn en er is verder geen blijvende schade (gelukkig). Volgende dag meteen met zijn tweeen in gesprek gegaan onder begeleiding van het schoolhoofd. Ik netjes en oprecht mijn excuses aangeboden en we hebben het goed uitgepraat. Nu heeft hij toch aangifte gedaan en zijn er inmiddels al 3 of 4 mensen uit mijn klas als getuige verhoord. Wat is het ergste wat mij in deze situatie kan overkomen? Moet zelf nog mijn verklaring afleggen. Reactie infoteur, 12-05-2012
Hallo NN
Je zegt zelf al dat je geslagen hebt. het letsel valt gelukkig mee dus er is in dit geval sprake van een eenvoudige mishandeling. Je zal tzt een uitnodiging van de politie krijgen en die zullen je als verdachte horen voor die mishandeling. Je kan dan gewoon je verhaal doen en vertellen wat er is gebeurd of je kan gebruik maken van het recht niets te verklaren. Gezien het aantal getuigen lijkt me dat niet verstandig. Ik zou wel in de verklaring laten opnemen dat je al een gesprek hebt gehad op school en dat het daar is uitgepraat bij het schoolhoofd. Die kan dan nog als getuige gehoord worden. Er zal een veroordeling volgen ter zake de mishandeling maar ik ken je leeftijd niet, weet niet of je eerder met justitie in aanraking bent geweest en dat zijn belangrijke factoren voor het bepalen van een strafmaat. Misschien komt de zaak niet voor de rechter dus dat is allemaal moeilijk in te schatten. Heb je nooit eerder iets met de politie van doen gehad dan zal het wel met een lichte straf afgedaan worden. Zoals al vaak eerder vermeld, het is nagenoeg onmogelijk antwoord te geven op de vraag welke straf uitgedeeld zal worden.
Sterkte

Leon, 09-05-2012 10:44 #133
Mijn zoon van 15 heeft in de klas een oortje uitgetikt vd mp3 speler van een leerling, deze draaide zich om en greep mijn zoon naar de keel. Hierop heeft mijn zoon 1 maal geslagen, de andere jongen viel en bleef liggen. Mijn zoon heeft de leraar erbij gehaald. De andere jongen is niet buiten bewustzijn geweest en is voor de zekerheid afgevoerd naar het ziekenhuis maar werd gelukkig al weer snel naar huis gestuurd omdat er niets aan de hand was. Later is er aangifte gedaan van eenvoudige mishandeling. Mijn zoon moet op het politiebureau komen, wat adviseert u in deze en is het wel een vorm van eenvoudige mishandeling? Reactie infoteur, 17-05-2012
Hallo Leon
Over en weer is er wel sprake van mishandeling. je zou kunnen zeggen dat het dichtknijpen van de keel de eerste strafbare handeling is en dat Uw zoon daarop heeft gereageerd met een klap ter zelfverdediging, noodweer dus. Hij zal voor verhoor opgeroepen worden en kan dan het best precies vertellen wat er is gebeurd. Hij kan tegenaangifte doen immers begon de andere partij met het toepassen van geweld.
Het dichtknijpoen van de keel zou zelfs een poging tot doodslag kunnen zijn maar dat is wat ver gezocht in dit geval. Als hij vertelt wat er gebeurd is dan zal daarna bekeken worden of er een vervolging in zit of niet. Succes

Arlette Nicaela, 08-05-2012 22:12 #132
Sub-vragen
1. Wat verstaan we onder agressie?
2. Wat zijn de oorzaken van agressie?
3. Welke zijn de gevolgen van agressie?
4. Welke soorten agressie kennen we? Welke vormen van agressie zijn er?
5. Wat kunnen wij als Sociaal Pedagogisch werker doen om het agressief gedrag bij jongeren te verminderen.?

Ik wil antwoord op deze vragen hebben

Joey1973, 27-04-2012 16:12 #131
In maart heb ik al eerder mijn verhaal gedaan via deze overigens geweldige site. Inmiddels zijn de rechtszaken omtrent mijn kind in volle gang. De aangifte van mishandeling tegen mij heeft echter een minder prettige afloop. Ik heb een oproep gekregen voor een OM-zitting en krijg een strafbeschikking. De tegenpartij echter is er onderuit gekomen en ik kreeg vandaag een brief in de bus wegens onvoldoende bewijs. Er zou dus wel bewijs tegen mij zijn. Het enige bewijs is een getuige verklaring van zijn vrouw, maar deze was er niet eens bij.
Ik ben nu best gespannen wat er zou kunnen gebeuren. Wat is een normale strafeis? Reactie infoteur, 28-04-2012
Hallo Joey
Een strafbeschikking is het opleggen van een straf zonder tussenkomst van de rechter.
De strafeis is zoals altijd koffiedik kijken omdat er veel aspecten bekeken worden. De straffen die bij een strafbeschikking opgelegd kunnen worden zijn taakstraffen, geldboetes en eventueel het betalen van een bedrag tbv het slachtoffer. Een gevangenisstraf is dus (nog) niet mogelijk. Je kan niets anders doen dan het afwachten en als je het niet eens bent met de eis of de manier van afhandelen dan kan je alsnog een rechter vragen om de zaak te bekijken en dan kan je voor de rechtbank alsnog je verklaring afleggen. Je moet dan zogenaamd "verzet" aantekenen en de strafbeschikking dus weigeren.
Succes Joey

Marcel, 26-04-2012 00:19 #130
Mijn minderjarige kind wordt aangeklaagd voor mishandeling. Zij heeft een ander minderjarig kind een blauw oog geslagen nadat ze zelf was geslagen. Wat te doen? Reactie infoteur, 28-04-2012
Hallo Marcel

Ik neem aan dat er aangifte gedaan is tegen je kind en dat je inmiddels een uitnodiging hebt gekregen voor een verhoor. Zij is verdachte in de zaak en heeft het recht om geen verklaring af te leggen. Daar staat tegenover dat ze ook gewoon wel een verklaring aflegt en eerlijk vertelt wat er gebeurd is en in dit geval, als ze eerst zelf geslagen is, overweegt om direct tegenaangifte te doen tegen de andere partij, immers die sloeg eerst.
Mogelijk zijn er ook getuigen. Na verhoor zal door het OM bekeken worden wat er met de zaak gebeurt en als het geen ernstig letsel is dan gaat de zaak waarschijnlijk naar het bureau HALT. Er wordt gekeken of er een straf moet volgen of niet. Meewerken is wellicht het beste in dit geval.

D., 26-04-2012 00:06 #129
HELP! Ik heb een jaar geleden een meisje 1 klap gegeven, omdat zij mijn zus aanviel. Zij heeft hiervoor aangifte gedaan, ik heb een verklaring afgelegd en nu heb ik een dagvaarding ontvangen. Ik moet dus voorkomen, tenlastelegging is artikel 300 lid 1 Wetboek van Strafrecht. Nu wil ik proberen om strafvervolging te voorkomen door een transactievoorstel te doen. Ik heb hiervoor een brief gestuurd naar de officier van justitie. Mocht de officier van justitie hier mee akkoord gaan, krijg ik dan geen strafblad?! Ik ben namelijk bijna afgestudeerd en wil graag gaan werken in de jeugdhulpverlening. Hiervoor heb ik een VOG nodig!

Wie kan mij hier meer over vertellen?! Alvast heel erg bedankt! Reactie infoteur, 28-04-2012
Hallo D
Ik ken de zaak niet en weet derhalve niet in hoeverre je het risico loopt inderdaad veroordeeld te worden voor mishandeling. Dat moet dus nog maar blijken en mocht je ontslag van rechtsvervolging dan wel vrijspraak krijgen is er niets aan de hand. Stel dat je wel veroordeeld wordt en de boete direct betaalt dan is het wel zo dat je op je strafblad een vermelding krijgt ter zake mishandeling.
Nu het aanvragen van een VOG, voor beroepen in de jeugdhulpverlening heb je dat nodig inderdaad maar de regels voor het afwijzen van een VOG zijn ruimer dan je denkt omdat vooral gekeken wordt naar zedendelicten. Daar is hier dus geen sprake van. Ik stel voor dat je eens gaat rondneuzen op de site voor het aanvragen van een VOG:

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verklaring-omtrent-het-gedrag/onderzoek-naar-strafbaar-gedrag

Je vindt daar alle info die je nodig hebt en ook de manieren om bezwaar te maken in het geval een VOG geweigerd zou worden. Als je verder nooit eerder met politie of justitie in aanraking bent geweest dan valt het wel mee D.

Sterkte

Mohmed, 12-04-2012 13:02 #128
Hallo, Een paar weken geleden heb ik ruzie gehad met een andere jongen tijdens het uitgaan. Na wat heen en weer duwen heb ik uiteindelijk deze jongen paar keer op zijn hoofd geslagen. Hierbij viel de jongen ook op de grond. Zodra die op grond viel ben ik opgehouden. Nu heb ik via via gehoord dat deze jongen aangifte tegen mij heeft gedaan.
Mijn vraag is nu: Kan ik dit ergens checken of dat klopt? Een politieregister opvragen of iets dergelijks?

Het lijkt me sterk dat dit een kwestie van wachten is todat je bericht krijgt hierover?

Alvast bedankt! Reactie infoteur, 13-04-2012
Hallo Mohmed
Nou ja, de enige plek waar je dat kan vragen is op het politiebureau zelf want er is geen openbaar register over de aangiftes die gedaan zijn of worden. Als ik lees wat je schrijft dan is de kans natuurlijk wel degelijk aanwezig dat er aangifte is gedaan maar als verdachte in de zaak zou ik geen slapende honden wakker maken. Dus je hebt gelijk, het is een kwestie van afwachten of je voor verhoor wordt opgeroepen door de politie. Helaas is het zo dat dat nog al eens lang op zich laat wachten.
Sterkte

Mustafa, 11-04-2012 14:20 #127
Hallo, Ik moet morgen naar de politie bureau wegens iemand mishandelen. De politie belde mij en wilt morgen mijn verklaring horen. Mijn neefje is daarvoor al overhoord 2 weken terug.
Hij zij dat die mijn naam wel gaf maar dat ik niks heb gedaan (geloof ik niet). Een jongen duwde mij omdat ik er iets van zij en toen duwde ik terug, en me neefje zegt ja duwen komt overheen als stoten? Dat leek mij een beetje raar. Dit is niet de eerste x dat hij mij naait en bij de politie mijn naam gebruikt. Ik heb ook 3 4 getuigen. Maar ik ben laatst van een zaak vrijgesproken. Dus kan ik nu een boete krijgen of iets anders terwijl ik me verklaring afleg en getuigen heb? Reactie infoteur, 13-04-2012
Hallo Mustafa
Zo snel krijg je geen boete Mustafa en mij is het gehele verhaal niet helemaal duidelijk. Ik begrijp dat je neefje de schuld op jou heeft geschoven dus ik denk dat het gewoon het allerbeste is om de waarheid te vertellen over hetgeen er gebeurd is. Daarnaast zou ik dan ook de namen van de getuigen noemen en dan komt dat allemaal in het eventueel op te maken proces-verbaal. Als het waar is en je hebt getuigen zal je zeker weer vrijgesproken worden dan wel wordt de zaak niet eens voor de rechter gebracht. Succes.

Kevin, 27-03-2012 18:07 #126
Bedankt voor je reactie terug. Ik werd pas voor het eerst verhoord in okt 2010 over het gebeuren van feb 2009, nooit eerder verhoord, zelfs nog een korte relatie gehad na het kopstoot gebeuren! Dat je geen zeg heb over hoe en wat van de straf kan ik begrijpen, maar wat is toch het meestvoorkomende straf hier voor? Moet ik nu gelijk gaan zitten? Overigens werd ik nog niet zo lang geleden lastig gevallen door haar ben hier ook mee naar de politie gegaan en melding van gemaakt want ik kon geen aangifte doen zeiden ze.
Ik ben zo bang voor een celstraf, ik zou me werk kwijtraken (fulltime) vast contract. Reactie infoteur, 31-03-2012
Hallo Kevin
Belangrijk is om alle gebeurtenissen vast te leggen en op een rijtje te hebben.
Zeker ook dat je daarna nog een relatie hebt gehad, dat je bij de politie bent geweest en het is te hopen dat zij daar een melding van hebben gemaakt. Ik ken de feiten niet precies maar als er sprake is van een strafbaar feit is de politie VERPLICHT een aangifte op te nemen. Ik weet dat in de praktijk veel "van het bureau wordt geluld" maar dat mag en kan eigenlijk niet zo zijn.
Zoals gezegd is een uitspraak doen over de straf echt koffiedik kijken omdat daar veel aspecten bij komen kijken. Als zogenaamd first-offender ( nooit eerder met justitie in aanraking geweest ) is een celstraf nagenoeg uitgesloten. Maar ik kan dat niet beoordelen uiteraard. Daarnaatsis het zo dat je via een advokaat dan wel mensen van de reclassering altijd nog kan vragen om de uitgesproken straf aan te passen, zeker als een baan op het spel zou staan. Meestal wordt een eerder uitgesproken straf dan omgezet in een alternatieve straf. IK denk dat je je dus voor je baan geen zorgen hoeft te maken.

S., 27-03-2012 17:53 #125
Ik ga samenwonen met mijn vriend. Hij is 3 jaar geleden in een gevecht beland en heeft ook een klap uitgedeeld. De jongens met wie hij in een gevecht belandde waren minderjarig hij net niet meer hij en zijn vrienden werden opgepakt. de andere jongens niet terwijl zij begonnen. Mijn vriend heeft een nacht op het politiebureau doorgebracht en netjes bekend dat hij heeft geslagen. Hij heeft hiervoor van de rechter een geldboete gekregen van 450 euro. Nu willen wij verzekeringen af gaan sluiten voor ons huis maar worden tot nu toe al 2 keer afgewezen door (wat wij denken) dit voorval. Het kan toch niet zo zijn dat iemand die een geldboete heeft gehad voor lichte mishandeling nooit meer een verzekering af kan sluiten en wij hier beide de dupe van worden? Mijn vriend is ook altijd verteld dat hij geen strafblad of aantekening heeft. Wij denken nu dus dat dit wel zo is, waar kunnen wij dit navragen? Reactie infoteur, 31-03-2012
Hallo S
Het is inderdaad ondenkbaar dat je geen verzekering kan afsluiten voor een huis als je voor eendelict als mishandeling eens een boete hebt gekregen. Je zou dus ook eens de verzekeringsmaatschappijen kunnen vragen nmaar hun reden voor die afwijzing. Wellicht is er iets geheel anders aan de hand.
Wat je vraag betreft over het strafblad, als hij meerderjarig is en veroordeeld is dan staat dat op zijn strafblad. Voor hemzelf is dat strafblad opvraagbaar en dat kan hij doen zowel schriftelijk als per e-mail bij het frontoffice van de Justitiël Informatiedienst. In dat verzoek miet hij zijn naam vermelden, zijn adresgegevens en een telefoonnummer en het verzoek moet vergezeld gaan van een kopie van zijn identiteitsbewijs. Dat verzoek wordt dan in behandeling genomen en hij krijgt dan bericht wanneer hij naar de rechtbank kan gaan om inzage te heben in dat strablad. Er zijn wel kosten aan verbonden maar ik weet iet oe hoog die momenteel zijn.
e-mailadres: info@justid.nl
Postadres: postbus 337, 7600 AH Almelo
Succes

Kevin, 22-03-2012 18:00 #124
Hallo, ik moet over 2 weken bij de politie rechter verschijnen ivm mishandeling en belaging van me ex.
In feb 2009 zou ik haar een kopstoot gegeven hebben met als gevolg een gebroken neus. in oktober 2010 zou ik haar een schop gegeven hebben toen we beiden op de fiets zaten en ik zou haar hebben belaagd met smsjes. Erhg appart ivm dat we gewoon contacten hebben gehad in die tijd. Ik heb geef strafblad en nooit voorgekomen! Wat staat mij te wachten? Reactie infoteur, 25-03-2012
Hallo Kevin
Ik neem toch aan dat je al eerder door de politie bent gehoord en je zegje hebt gedaan.
Het nadeel is dat zaken pas jaren nadat het gebeurd is voorkomen, ook in dit geval want er zijn inmiddels 3 jaar verstreken. Inmiddels heb je gewoon contact gehad kennelijk dus dan is dat inderdaad wat laat allemaal. je kan niet meer doen dan naar de rechtbank gaan en je zegje doen. Daarna is het een kwestie van afwachten en dat je een zogenaamde first offender bent is natuurlijk in je voordeel. Wat er voor straf zal volgen is absoluut niet te zeggen en er zal ook rekening gehouden worden met het feit dat je haar al jaren niet meer lastig valt, sterker nog gewoon contact hebt. De straf zal dus wellicht meevallen maar zoals gezegd, koffiedik kijken. Je kan tegen een vonnis in ieder geval altijd beroep aantekenen in het geval in jouw ogen een te hoge straf zou zijn. Mocht je een advokaat hebben dan zou je hem/haar kunnen meenemen naar de rechtbank uiteraard maar ik moet er van uit gaan dat dat niet het geval is. Ik wens je sterkte.

Donna, 20-03-2012 19:19 #123
2 Jaar geleden heeft mijn man een conflict gehad met onze buurman.
Hierbij heeft mijn man de buurman bij zijn kraag gepakt en de deur uitgezet. Dit na 3x te vragen of hij ons huis wilde verlaten.
De buurman heeft, omdat hij zich bedreigd voelde, aangifte gedaan.
Mijn man is hiervoor naar het politie bureau geweest om zijn verhaal te doen en ook ik heb een getuige verklaring moeten geven.
De zaak is nu geseponeerd door de politie maar de buurman eist nu wel een schadevergoeding voor immateriële schade.
Moeten wij dit betalen ondanks dat de zaak is geseponeerd en heeft de buurman/bewijs tot eisen van schadevergoeding? Reactie infoteur, 25-03-2012
Hallo Donna
Jullie hoeven geen schadevergoeding te betalen omdat de andere partij dat eist.
Je kan verwijzen naar het feit dat de zaak geseponeerd is. Die andere partij kan zo'n schadevergoeding wel eisen maar als jullie te kennen geven dat jullie niet wensen te betalen dan zal hij weer naar een (andere) rechter moeten stappen om het te laten beoordelen. Overigens is immateriële schade vaak moeilijk in een schadebedrag om te zetten. Laat hem maar zijn gang gaan en wacht maar af hoe ver hij zal gaan. In een eventuele behandeling van zo'n zaak zal alles nog eens bekeken worden.

Marko, 20-03-2012 06:44 #122
Afgelopen zaterdag heb ik ruzie gehad in een discotheek. Hierbij heb ik verschillende klappen in het gezicht gekregen. Ik ken de dader niet maar heb wel een foto van hem. Is dit genoeg om aangifte te doen tegen de dader? Reactie infoteur, 25-03-2012
Hallo Marko

Ik neem toch aan dat in een discotheek ook personen getuigen waren van de mishandeling. Verklaringen van getuigen zijn het allerbeste uiteraard. Een foto van de verdachte is ook altijd handig voor de politie en zij kunnen met die foto een onderzoek doen naar de identiteit van hem, ook in die discotheek.
Mocht het een mishandeling zijn geweest die niemand gezien heeft en alleen tussen jullie twee heeft plaats gevonden dan kan je zeker ook aangifte doen maar zal de bewijslast niet eenvoudig zijn. Neem in ieder geval ook een eventuele doktersverklaring van je letsel mee dan wel foto's van je letsel. Sterkte

Joey1973, 15-03-2012 18:05 #121
Ik kom net terug van het verhoor, met een gelukkig erg begripvolle agent.
Nu blijkt dat mijn ex zich heeft opgesteld als getuige, terwijl ze helemaal niet aanwezig bij de ruzie was (wel in huis). Dit baart me zorgen, want dat is toch enorm makkelijk te beïnvloeden.
De agent vroeg me of ik bereid was om de aangifte in te trekken als de tegenpartij dit ook zou doen. Ik heb toen ja gezegd omdat ik alle onzin uit de weg wil hebben en alleen een goede communicatie omtrent mijn dochtertje wil.
De agent heeft de tegenpartij benaderd maar zij willen de aanklacht niet intrekken, zegt maar weer over hoe haatdragend ze zijn, heel jammer, voor mij is dit al te lang geleden.
Nu gaat het hele verhaal dus naar de officier van justitie, die bepaalt of er geseponeerd gaat worden of dat er een zaak van wordt gemaakt. De kans is groot dat we beiden een flinke boete krijgen, daar zit toch niemand op te wachten. Reactie infoteur, 16-03-2012
Hallo Joey
Het feit dat de agent al intrekken van de aangifte voorstelt van beide zijden zegt genoeg.
Uiteraard moiet jij de aangifte niet intrekken als de tegenpartij dat ook niet doet maar nu is het afwachten wat de OvJ er van vindt en of hij het uberhaupt voor de rechter wil brengen.
Dit soort relatiegerelateerde zaken worden nog al eens geseponeerd want bide een boete geven is uiteraard ook een rare zaak… maar wel mogelijk. Afwachten dus.
Sterkte

Anoniem, 14-03-2012 23:28 #120
Een nichtje van mij is verkracht door 2 jongens. Vervolgens heeft een van de twee haar een messteek in buikstreek gegeven. Ze heeft van beide gevallen aangifte gedaan, er waren verder geen getuigen van het hele gebeuren. Is hier een zaak? Politie heeft beide aangiften opgenomen, maar ik lees hierboven dat een getuige van belang is. Nog een punt is dat deze twee heren haar eerder hebben verkracht. De rechter heeft hen toen een verbod opgelegd om bij haar in de buurt te komen. Graag verneem ik reactie, alvast hartelijk dank. Reactie infoteur, 16-03-2012
Hallo Yannick
Onbegrijpelijk dat twee mannen die eerder een vrouw verkrachten een tweede keer dezelfde vrouw verkrachten terwijl ze veroordeeld zijn bij niet meer bij haar te mogen komen. Hoe is het in hemelsnaam mogelijk dat die twee mannen weer bij die vrouw zijn kunnen komen? Ik ken de zaak dus verder niet en zeker ook de personen niet maar hier is sprake van een ambtshalve vervolgbaar delict. De vrouw heeft aangifte gedaan en haar letsel alsmede de sporen van de verkrachting zullen aanwezig zijn. Er kan dus wel degelijk een proces-verbaal worden opgemaakt. Het bewijzen van een verkrachting is vaak een heel lastige aangelegenheid maar de poging tot (moord) of doodslag daarentegen is een geheel andere zaak. Gezien het ketsel en de aangifte zullen de heren dus zeker opgepakt worden voor verhoor. Afhankelijk van alle verklaringen zal de rc beslissen of de mannen vastgehouden moeten worden in afwachting van de zaak.
Getuigen zijn natuurlijk een pluspunt maar in een zaak als deze kan ook zonder dat er een getuige is actie worden ondernomen.

Moeder Van, 14-03-2012 14:39 #119
Hier ben ik weer, de moeder van… zoon na 4 dagen weer thuis, geschorst zoals de advocaat zei. Nu is het wachten op de rest… we hebben alleen een advocaat die niet echt veel doet. zoon moet nu zelf het dossier ophalen nadat hij hem maar eens had gebeld waar zijn dossier bleef. Advocaat vond het zonde van het papier en de tijd om het te kopieren… Nou vraag ik je… het gaat om wel om iets belangrijks. heel belangrijks. Mijn gevoel is nu dus echt niet prettig en ben bang voor zijn inzet in deze hele zaak. Wat kan ik nu doen? Voor mijn zoon bewijs van onvermogen vragen en een andere advocaat of wat. Ik wee thet gewoon even helemaal niet meer. Mijn zoon zijn vriend die ook vast zat, kreeg binnen 3 dagen al het dossier van zijn advocaat en mijn zoon moet overal achter aan, nu al ruim een week geleden dus allemaal… Is dit de normale gang van zaken of kan hij een andere advocaat aanschrijven (pro deo wel te verstaan want van een kale kip kan je niet plukken lijkt mij). Kunt u mij meer vertellen alstublieft of kan ik op een andere manier contact met u opnemen. met vriendelijke groet, moeder van Reactie infoteur, 17-03-2012
Hallo bezorgde moeder
Uiteraard bent U bezorgd en het is ook allemaal nieuw wat op U en Uw zoon afkomt.
De toegewezen advokaat is een andere dan die aan zijn vriend is toegewezen en dat komt omdat er anders sprake is van tegenstrijdige belangen. De ene advokaat is de andere niet en dat merkt U nu wel. Hoe ernstig de zaak voor U ook is, is het voor de advokaat één van de vele zaken en hij weet dat het nu afwachten wordt en dat het een erg erg lange tijd kan duren voordat het proces-verbaal klaar is, ingezonden is, bekeken is, beoordeeld is en voordat het besluit genomen is of het wel of niet op de rechtbank komt. Vandaar dat hij wellicht niet zo snel is maar dt wil niet direct zeggen dat het een minder goede advokaat zou zijn. U bent vrij een andere advokaat te kiezen maar die zal in dit stadium ook moeten afwachten tot alle stukken op de rechtbank liggen. Dat de andere advokaat iets sneller is met het dossier tot nu toe is een pluspunt dus tot op dit moment is er nog niets aan de hand. Ik zal U ook nog even op een andere manierbenaderen.
MvG Peter

Sjaak, 13-03-2012 22:22 #118
Laatst heb ik iemand een kopstoot en een klap gegeven, hierbij is bij het slachtoffer een stuk tand afgebroken en hier heeft hij last van gehad. Hij heeft hier aangifte voor gedaan.

Nu heb ik een week geleden een brief gekregen van zijn advocaat of ik de kosten voor de behandeling van het slachtoffer wil vergoeden. In deze brief staat ook (Feit: Eenvoudige mishandeling) betekend dit dat ik hiervoor niet naar de rechtbank zou moeten?

Ook staat er verder in de brief geen kosten van wat er dan vergoed zou moeten worden. Ik neem aan dat dit in de brief zal moeten staan? Reactie infoteur, 16-03-2012
Hallo Sjaak
De aangifte gedaan bij de politie en de brief van zijn advokaat zijn twee totaal verschillende dingen en die vraag of je de kosten wilt vergoeden is wel aardig
maar heeft met de behandeling van de zaak bij de politie niets te maken.

Je kan best reageren op die brief en dan eens vragen of de andere partijd dan bereid is zijn aangifte in te trekken. Maar ook dat zegt niet veel eerlijk gezegd want officieel kan je niet eens een aangifte intrekken. Kortom, jouw bereidheid om de schade te vergoeden zal zeker in jouw voordeel zijn bij de behandeling van de zaak maar het betekent niet dat de zaak niet alsnog voor de rechter wordt gebracht en je veroordeeld wordt.

Je laatste opmerking is terecht, concrete bedragen en anders natuurlijk zeker niet ingaan op dat soort verzoeken.

Henk D., 12-03-2012 10:53 #117
30 oktober heb ik ruzie gehad met mijn ex. Bij haar thuis. Na een hoop over en weer gescheld ging ze met een mes zwaaiend vertellen (schreeuwen) dat ze mijn ingewanden eruit ging trekken. Ik was daar niet van onder de indruk. Later ging ze voor me staan (ik zat) en begon me in mijn gezicht te stompen en met een stofzuigerstang te slaan waarna ik haar bij de armen pakte en op de grond trok. En ben op haar gaan zitten om haar in bedwang te houden. Daarna opgestaan en weggegaan. Haar beste vrindin heeft me verteld dat ze border line heeft. Toen wist ik niet wat dat was. Nu moet ik voor verhoor eenvoudige mishandeling komen 15 maart. Ze heeft een foto aan me laten zien dat ze een blauw oog heeft. Ik weet niet of de foto echt is of gesminkt. Ik heb al eerder met haar ruzie gehad bij mij thuis waarop ik haar na een hoop waarschuwingen het huis uit wou hebben. Wat toen duwen en een hoop weerstand om maar niet door de deuropening geduwd te worden. Toen zij ik als je nu niet gaat bel ik de politie. Dat heb ik gedaan. Ze had ineens een snee en bloed. ik moest mee naar het bureau. mocht na een paar uur en een verklaring weer naar huis. Nu ben ik bang. maar ik heb wel e-mails bewaard waarin staat wat er laatst gebeurd is. Waar ze wel op reageert maar niet zo van wat daar staat is niet waar. Terwijl zij heel slim is en als het niet waar was zeker op gereageerd. En niet zoals ze gedaan heeft wat gewoon raar is. Haar omgeving kent een hoop verhalen over haar. Je weet niet wat je meemaakt als dat mens doordraaid! Nu ben ik erg nerveus omdat ik een man ben en zei een vrouw. Help! Reactie infoteur, 18-03-2012
Hallo Henk
Je kan niet meer doen dan bij de politie verklaren wat er precies is gebeurd en alle vormen van bewijs, getuigen, mailtjes of wat dan ook aandragen om aan te tonen hoe zij is. Verder lijkt me dat je er in de toekomst altijd voor moet zorgen dat er iemand anders aanwezig is als je conbtact met haar hebt want alleen dan is er een onafhankelijke getuige die kan vertellen hoe het is gelopen. Ik wens je sterkte.

Joey1973, 10-03-2012 15:58 #116
Bijna een jaar geleden heb ik de nieuwe man van mijn ex een duw gegeven waardoor hij struikelde over het tuinmeubilair, een val maakte en een hersenschudding opliep. Dit was na bijna een jaar lang uitdagen en uitlokken van zijn kant.
Inmiddels ben ik door de politie gebeld en moet ik voor verhoor naar het bureau.
Ik heb via de advocaat van de tegenpartij de aanklacht gelezen en hun verhaal is echt enorme onzin (huisvredebreuk, mishandeling en nog meer leugens en bedrog). Aangezien ik toen klappen heb gekregen heb ik zelf ook aangifte gedaan voor mishandeling en bedreiging en verteld hoe het wel is gegaan.
De politie klonk aan de telefoon nogal overtuigd van het gelijk van de tegenpartij en ik ben dan ook bang voor wat me te wachten staat.
Ik heb geen strafblad en ben nog nooit eerder voor zoiets aangeklaagd.
We zitten midden in rechtszaken omtrent mijn dochtertje en ik ben bang haar hierdoor kwijt te raken.
Kortom, is er een mogelijkheid van gevangenisstraf voor mij aanwezig? Reactie infoteur, 11-03-2012
Hallo Joey
Als je geen strafblad hebt en dus niet eerder met justitie in aanraking bent geweest zal je voor dit feit zeker geen gevangenisstraf krijgen, je hebt ook tegenaangifte gedaan en dat is heel verstandig. De politie zal proces-verbaal opmaken en alles in het verbaal zetten wat iedereen heeft verklaard. (Zij mogen niet partijdig zijn overigens)
De rechtszaken betreffende je dochtertje zijn civiel recht en iets geheel anders. Vaak proberen partijen in echtscheidingen dit soort strafbare feiten uit te lokken inderdaad
in de hoop dat het invloed heeft op de beslissing van het bezoekrecht van kinderen.
Gemene spelletjes maar je kan niet meer doen dan inderdaad vertelle wat er precies is gebeurd Joey. Ik wens je succes.

Peter G., 10-03-2012 15:20 #115
Ik ben werkzaam als bijstandsconsulent bij een gemeente. Vorige week ben ik voor het eerst in mijn loopbaan aangevallen door een client. Hij heeft diverse vuistslagen uitgedeeld in mijn gezicht en op mijn hoofd. Er zijn meer dan tien getuigen, iedereen is enorm geschrokken en aangetast in zijn/haar veiligheidsbeleving, zowel andere clienten als collega's.
Iedereen verklaart dat er geen sprake is van uitlokking of getreiter van mijn kant. Client is simpelweg door het lint gegaan nadat ik hem had aangekondigd dat hij niet langer welkom was in verband met onaanvaardbaar gedrag (brutaal, schelden, niet houden aan huisregels). Hij had hiervoor reeds 2 mondelinge waarschuwingen, 1 schriftelijke waarschuwing en 2 gesprekken met een andere collega over gehad de afgelopen 2 maanden.
Ik heb een lichte hersenschudding opgelopen, wat schaafwonden, een gekneusde vinger en een bult op mijn hoofd. Nog geen minuut voor het incident heeft hij tegenover een andere collega gemeld dat hij van plan was mijn hersens in te slaan. Helaas heeft deze collega niet adequaat gereageerd.
Ik heb al dagen een drukkende hoofdpijn en over mijn hele bovenlichaam een soort van spierpijnen. De eerste nacht heb ik als een roosje 13 uur geslapen, maar nu kom ik 's nachts niet in slaap en heb ik al een paar keer over het incident gedroomd, geen fijne dromen.
De client is aangehouden en ik heb aangifte gedaan. De client in kwestie heeft zes jaar geleden al 220 uur taakstraf opgelegd gekregen voor een ander geweldsincident (niet tegen een gezagsdrager oid), zo weet ik uit zijn dossier.
Hoewel de hoofdpijn erg vervelend is en typen met 1 hand niet echt opschiet, ga ik na het weekend weer gewoon aan het werk. Nu ben ik heel benieuwd wat voor straf zo iemand staat te wachten en hoe dit verder verloopt. Binnen wat voor termijn is de terechtzitting? moet ik daarbij zijn? kom ik in aanmerking voor een schadevergoeding van immateriele schade en zo ja via welke weg gaat zoiets dan?
Ik denk dat client een probleem heeft met autoriteit en geen grenzen kent ten aanzien van het gebruik van geweld tegen anderen. Overigens hoeft hij van mij niet de cel in, mi zou het beste vonnis zijn als hij verplicht wordt mee te werken aan psychische behandeling om zo'n incident in de toekomst te voorkomen, is zoiets uberhaupt een optie voor een rechter om op te leggen? Reactie infoteur, 11-03-2012
Hallo Peter
Heel ingrijpend Peter en het zal wel wat tijd nodig hebben dit trauma een plekje te geven.
Je stelt een aantal vragen en ik probeer ze te beantwoorden. De straf die zal worden uitgedeeld is nooit voorspelbaar omdat dit door de rechter wordt bepaald. Hij kijkt daarbij naar de feiten en omstandigheden en in dit geval ook naar de verzwarende omstandigheden omdat je gezaggsdrager bent. Daarnaast kijkt hij naar het crimineel verleden van de dader. Als het feit dan bewezen wordt geacht en dat zal in dit geval geen probleem zijn, spreekt hij het vonnis uit. Gelet op het feit dat hij eerder geweld heeft gebruikt zal de straf zwaarder uitvallen maar zoals gezegd, niet te voorspellen.
Binnen wat voor termijn is evenmin te zeggen omdat het ligt aan vele omstandigheden. Wanneer heeft de politie het verbaal af, wanneer wordt het ingezonden, wanneer wordt het behandeld op de rechtbank, hoe druk is het op die rechtbank dus ook helaas niet te voorspellen en hoe erg ook, vaak gaat er werkelijk een veel te lange tijd overheen, soms wel langer dan een jaar. Je hieft niet bij de zitting op de rechtbank aanwezig te zijn maar je kan dat wel doen omdat die zittingen openbaar zijn. Mocht de rechter het nodig vinden je te spreken dan krijg je dat wel te horen maar waarschijnlijk is dat niet.
Zeker heb je recht op schadevergoeding en dat kan je via een advokaat regelen en als je die niet hebt kan je in je verhoor bij de politie aangeven dat je een schadevergoeding eist. De mensen van het bureau slachtofferhulp kunnen je daar ook mee helpen.
Iemand verplicht opleggen een psychiatrische behandeling te ondergaan is geen eenvoudige zaak en niet gebruikelijk bij een zaak als deze. Er komt erg veel bij kijken namelijk.
Ik hoop je vragen beantwoord te hebben.

Max, 09-03-2012 22:50 #114
Hallo, vorig jaar op een hectische verhuis dag, heb ik het tapijt van mijn woning eruit gehaald opgerold en tegen de balkon leuning gezet, deze is echter naar beneden gevallen. een groot object en zeker een paar kilos. 30 minuten later stonden er 8 politie agenten op de galerij, die beweerden dat een mileu agent die toevallig in dienst was had gezien dat ik het naar beneden ''gooide'' en dat hij er erg voor geschrokken was. en dit alles ook nog in de bijlmer, flat Kleiburg. ik kreeg hier een boete voor en proces verbaal. ben echter nooit op komen dagen aangezien ik met spoed naar zuid amerika moest reizen in verband met mijn zieke moeder. echter nam mijn vader contakt op met de politie gisteren, om te vragen hoe of wat, en het blijjkt dus dat ik zware mishandeling, en poging tot doodslag op mijn naam heb staan. klopt dit wel? dat is toch belachelijk. als ik nu aangehouden word, wat zal dan de procedure zijn? Reactie infoteur, 11-03-2012
Hallo Max
Of het klopt kan ik niet beoordelen uiteraard, kennelijk was die milieu agent er van overtuigd dat je dat tapijt met opzet naar beneden hebt gegooid en ook nog om hem te treffen. Je schrijft echter dat je al een proces-verbaal en boete hebt gehad? Waarvoor vraag ik me dan af want waarom zouden ze je dan nu alsnog aanhouden en hebben ze je toen niet aangehouden. Als niemand gewond is geraakt kan je nooit zware mishandeling krijgen, hoogstens poging tot zware mishandeling en doodslag. Dan moet echter wel de opzet bewezen worden. Vreemd allemaal maar om je vraag te beantworden, stel je wordt daarvoor aangehouden dan kunnen ze je eerst 6 uur vast houden voor verhoor en daarna is het mogeijk dat je in verzekering wordt gesteld en dat is en periode van max 3 dagen. Die tijd wordt ook gebruikt voor verhoor en afhankelijk van de feiten en omstandigheden kan het zijn dat dit verlengd wordt en dat je wordt voorgeleid voor de rechter-commissaris.
Die beslist of je dan wel of niet vast moet blijven zitten of naar huis mag in afwachting van de zaak. Mocht je worden aangehouden dan kan je gelijk schermen met het feit dat je al een proces-verbaal en boete hebt gehad.
Sterkte.

Anoniempje, 07-03-2012 02:38 #113
Ik ben afgelopen vrijdag aangevallen en geslagen door een collega. Ze trok aan me haren en gaf me een kopstoot. Ik had een bloed lip aan overgehouden. Ik kon niet weglopen en was erg geschrokken. Het enige wat ik kon doen was van me afslaan! Net toen ik terug wilde slaan sprong de teamleider er tussen. Hij kreeg een dreun van me. Hij duwde mij op een agressieve manier naar de kantoor. Zij werkt 13 jaar en ik ben maar een uitzendkracht voor hun. Ik ben ontslagen en zij niet! Ik vind het geen stijl dat ze zo een agressieve personeel laten door werken. Ik ga morgen aangifte doen en naar de juridische loket. Ik ben financieel in de problemen geraakt en kan ook niet werken. Ik durf af en toe de straat niet eens meer op. Ik voel me bedreigd en kan niet vergeten wat er is gebeurd. Mijn vraag is; kom ik in aanmerking voor een schadevergoeding? Reactie infoteur, 08-03-2012
Hallo Anoniempje
Je bent op je werk mishandeld door een collega en er waren getuigen bij als ik het goed begrijp. Je vraagt of je in aanmerking komt voor een schadevergoeding maar dat kan je vergeten als je geen aangifte hebt gedaan bij de politie. Dat kan je alsnog doen natuurlijk dus raadzaam is om bij de politie aangifte te doen en tevens namen van getuigen te noemen. Degene die je geslagen heeft zal dan verhoord worden en er zal proces-verbaal opgemaakt worden. Wordt zij schuldig bevonden dan kan jij een schadevergoeding vragen.

Wat je ontslag betreft, dat staat geheel los van de persoon die je een kopstoot heeft gegeven, immers heeft die persoon daar niets mee te maken. Dat is een beslissing van het bedrijf waarovoor je werkte en een beetje ongelukkig is het wel dat je de teamleider mept, ook al is het per ongeluk. Je ontslag aanvechten kan je alleen via je werkgever want dat valt niet onder strafrecht en dus mishandeling.

Moeder Van, 05-03-2012 06:11 #112
Mijn zoon is afgelopen zaterdagochtend vroeg bij een knokpartij in den haag betrokken geraakt. Lang verhaal kort te maken, mijn zoon van 22 deelde de eerste klap uit na uitlokken (helaas) en zit nu samen met vriend ook 22 vast voor verhoor. Gisteravond kregen we te horen dat ze nog vast blijven zitten voor toch wel erntige mishandeling. 1 slachtoffer lichte hersenschuddig en de andere een gebroken pols. Wat kunnen we nu verwachten? Hij is nog nooit in aanraking met politie geweest, zijn vriend ook niet, hebben allebei een vaste baan en de advocaat zei dat we ons niet al te druk moeten maken… maar ik maak me als moeder wel enorm druk en zorgen. Mijn zoon heeft toe gegeven fout te zijn en dat hij na maanden lang die gasten te ontlopen is het zaterdag dus toch tot een vechtpartij gekomen vroeg in de ochtend. Ik maak me ernstige zorgen over hoe nu verder. Hij is heel kalm, baalt maar weet diep van binnen dat hij enorme spijt heeft natuurlijk. Het is geen macho figuur, ontloopt liever dingen en dan nu dit. Wat kan ik als moeder doen en wat staat ons te wachten. Graag uw reactie Reactie infoteur, 05-03-2012
Hallo
Je kan als moeder niet veel doen in dit geval, hij is meerderjarig dus de soepelere regels
qua contact voor een minderjarige gaan niet op. Afwachten dus maar ik begrijp dat hij meewerkt en een verklaring aflegt. Hij zit dan nu in verzekering zoals dat heet en ik ken de feiten verder niet en zeker niet de ernst van de diverse letsels maar als uit hun verklaringen en die van de aangevers blijkt dat het onderzoek is afgerond dan zal hij, geteld vanaf zaterdagmiddag binnen 3 dagen wel vrij komen. Zijn de feiten ernstiger dan kan hij vastgehouden worden hetzij voor zware mishandeling dan wel openlijke geweldpleging.
De advokaat heeft tzt inzage in de stukken en kan de zaak beter beoordelen. Mocht de zaak bewezen worden dan krijgt hij uiteraard wel een strafblad. Wat de hoogte van een straf betreft kan niets voorspeld worden en zijn voordeel is uiteraard dat hij nooit eerder met justitie in aanraking is geweest.
De advokaat heeft vrij contact met hem en hij/zij kan U alles vertellen over de gang van zaken verder.

Bas, 04-03-2012 13:15 #111
Ik ben gisteravond geslagen in de stad. Om een lang verhaal kort te maken, een jongen was boos op mij en wil mij slaan dit wist ik al drie dagen en ik hoorde van verschillende mensen dat hij naar me op zoek was. Gisteravond was ik met een groepje vrienden op weg naar een cafe toen ik hem daar buiten zag staan. Ik bleef staan en hij liep naar me toe probeerde mij te slaan maar ik bukte en liep haastig weg, hij kwam met een groep (ongeveer 15 man) achter me aan. Ik wist niks anders dan buiten bij een ander cafe te blijven staan en tegen de 2 uitsmijters die buiten stonden te zeggen dat ik me bedreigd voelde. Ik ben daar denk ik een uur blijven staan met mijn vrienden. Om de zoveel tijd kwam er weer iemand uit de groep van 15 man om mij te vragen of ik even mee kwam naar achter zodat we ''het konden uitpraten''. Ik heb telkens gezegd nee, dat kan hier ook. Nadat meer dan een uur verstreken was waren ze niet meer in ons zicht, wij liepen al weg toen we de groep om de hoek zagen staan, we liepen snel door maar 3 jongens van de groep liepen ons snel achterna en na een paar honderd meter, in een zijstraatje, waren ze erg dicht bij. Ik draaide me om en ontving meerdere klappen, trappen en knietjes tegen mijn hoofd. Dit duurde rond de 5 minuten voordat ze wegrende. Wij zijn naar huis gegaan en deze ochtend is een vriend die er gisteravond bij was gebelt door de politie, ik heb geen idee hoe ze zijn nummer hebben, omdat er een camera in dat straatje hing en ze ''buitensporig geweld'' hebben vernomen. Ze wouden weten wie het slachtoffer was maar hij heeft gezegd dat ik het slachtoffer was. Ik weet nu niet wat ik moet doen, is het verstandig om naar de politie te stappen met dit verhaal? Zo ja wat zijn mijn kansen? Reactie infoteur, 08-03-2012
Hallo Bas
Bij mishandeling gaat het vaak om de bewijslast en als ik lees dat er een camera was en dat de politie actief op zoek is naar het slachtoffer dan lijkt het me inderdaad wel verstandig een gesprek met de politie aan te gaan. Ik weet niet hoe ernstig het letsel is maar er is hier zonder meer sprake van openlijke geweldpleging en daarvan kan je aangifte doen. Nu weet ik niet waarom die groep je zoekt en hoe bang je voor die groep bent maar dat soort details kan je met de politie bespreken. Zij zullen wel vragen of je aangifte wilt doen tenzij ze het ambtshalve willen doen maar in dat geval zouden ze je wel al benaderd hebben omdat ze van je vriend weten wie je bent tenslotte. Overweeg dus zelf wat je wilt doen maar een gesprek met de poilitie lijkt me raadzaam.
Succes.

Ikblijflieveranoniem, 02-03-2012 17:45 #110
Ik heb jaren geleden iemand een paar rake klappen gegeven. Dit was na 1 jaar lang gestalked te zijn, niemand die wat kon doen (ik was tenslotte niet met de dood bedreigd zei de politie). Ik neem aan dat ik nu een strafblad heb, ik heb ook een boete gehad. Maar nu ben ik bezig met een opleiding in de zorg en moet ik als ik mijn diploma haal mijzelf laten screenen met een zogenaamd VOG. Ik maak me zorgen dat ik straks nergens een baan kwijt. Zijn mijn zorgen terecht? Reactie infoteur, 04-03-2012
Hallo NN

Ja en nee. Bij de aanvraag van een VOG wordt gekeken of je wel of niet een strafblad hebt. Als ik het zo lees dan zou het kunnen dan je een strafblad hebt ter zake eenvoudige mishandeling. Bij de beoordeling van het wel of niet verstrekken van een VOG wordt gebruik gemaakt van zogenaamde screeningsprofielen waarbij rekening wordt gehouden met het beroep waarvoor je het aanvraagt. Voor een persoon die bij de overheid wilt werken is dat dan anders dan voor iemand die in de zorg gaat werken bijvoorbeeld. Het kan dus zijn dat jij in dit geval een VOG krijgt gewoon. Mocht dat niet he tgeval zijn dan krijg je daar schriftelijk bericht van met redenen omkleed. Ben je het daar niet mee een of wil je een en ander nader uitleggen dan kan je dat in een bezwaarschrift doen en wordt het nog eens beoordeeld dus de kans ie zeker aanwezig dat je gewoon je VOG krijgt.
Gewoon aanvragen dus en wacht de reactie af en in beroep gaan heeft dan zeker zin.

Bibi, 01-03-2012 05:05 #109
Ik ben vroeger o.a. door mijn moeder verschikkelijk mishandeld, lichamelijk, geestelijk en verbaal, en verwaarlozing, toen ik 14 jaar was heb ik aangifte gedaan van de mishandelingen van mijn stiefvader, maar ik was bang voor mijn moeder, ik heb van haar geen aangifte gedaan. Tot op deze dag stalkt ze me nog steeds, zo belt ze me snachts op en zegt ze niets, dit gebeurt 1/2 keer per maand, Ik heb mijn telefoonnummers meerdere malen gewijzigd, ook nu ben ik verhuisd, maar de angst dat ze me weer vind is er elke dag weer. Ik heb veeel nachtmerries. Nu ruim 15 jaar later, heb ik nog steeds veel last van de mishandelingen van mijn moeder, zoals faalangsten, angstaanvallen, hyperventileren, nachtmerrie's en noem maar op. Door de verschikkelijke mishandelingen waaronder mijn schoolwerk, klap ik nu nog steeds dicht bij het maken van een toets en een examen, Ik ben bezig met mijn autorijlessen, maar elke keer klap ik dicht, en heb ik faalangsten. Ik zie de beelden van mijn moeder voor me, Ik heb 6 jaar psychologische hulp gehad, maar ondanks die fijne hulp, kan ik bij exames niet presteren, ik krijg blackouts, ik zie de beelden van mijn moeder terug, en zak ik weer voor mijn exames en toetsen, Ik wil het zo graag goed doen, ik hoor mn moeders stem weer als ik gezakt ben.'Je bent dom'! Mijn vraag is kan ik hiervoor nog aangifte voor doen, en mogelijk ook een schadevergoeding voor vragen? Reactie infoteur, 08-03-2012
Hallo Bibi
Het is een werkelijk triest verhaal dat je daar schrijft. Je schrijft ook dat je al psychische hulp hebt ontvangen maar dat die niet heeft geholpen. Wat je vraagt betreft kan ik die moeilijk beantwoorden want ik weet niet of er sprake is geweest van zware mishandelingen dan wel eenvoudige ( niet minder ernstige ) mishandeling. In dat laatste geval kan je zeker geen aangifte meer doen en in het eerte geval mogelijk wel als dat binnen de verjaringstermijn valt, ik weet immers niet hoe oud je nu bent en hoe lang het dus is geleden. Maar afgezien daarvan is de vraag hoe het zit met de bewijsbaarheid, waren er getuigen van? Is dat niet het geval dan heeft dat traject en daarmee ook de schadevergoeding geen zin. Wat het stalken betreft, zeker de telefoontjes, dat is een kwestie van vastleggen en aangifte doen, dat kan wel want dat is zonder meer strafbaar.
Ik weet niet hoe het met die psychische hulpverlening zit en wat het precies was maar anders is het wel te overwegen in dat traject ook nog eens rond te kijken of er niet een gespecialieerdere hilpverlening is die ja kan helpen. Ik wensj e erg veel strekte.

Tim, 20-02-2012 16:17 #108
Mijn broer is door een politieagent mishandelt, zijn arm is gebroken zonder enige reden.
Hij heeft ook aangifte gedaan, tot nu toe niks gehoord geen advocaat wilt hem helpen omdat het volgens hun een moeilijke zaak is. Mijn vraag is kan hij in aanmerking komen voor een schadevergoeding? omdat hij nu leve lang met een gebroken hand zal lopen en levenlang pijn zal hebben. Reactie infoteur, 23-02-2012
Hallo Tim
Ik weet niet wat er gebeurd is natuurlijk, was die politieman in de uitoefening van zijn beroep en was je broer ergens bij betrokken? Was je broer al dan niet onder invloed van iets, allemaal vragen die ik dan heb. Het is in ieder geval zo dat als hij aangifte heeft gedaan er een onderzoek wordt gedaan indien het OM dat nodig vindt. Hij zal dan zeker de uitslag van dat onderzoek te horen krijgen en hoort dan of de zaak tegen de politieman wordt vervolgd of niet. Steldat de politieman niet vervolgd wordt dan komt hij zeker nietin aanmerking voor een schadevergoeding. Wordt de politieman wel vervolgd dan kan hij daar zeker voor in aanmerking komen.

Stille Willy, 15-02-2012 07:11 #107
Ik ben aangehouden voor mishandeling van mijn vriendin. Kwam er achter dat ze vreemd was geweest en draaide door. Ben naar politiebureau overgebracht maar uiteindelijk niet verhoord, geen verklaring afgelegd en na 5 uur zomaar vrijgelaten. Uiteraard ben ik ontboden daarna bij de recherche maar mijn advocaat zegt dat ik niet verplicht ben om te komen. En eveneens is het contact weer hersteld met mijn vriendin. Zij wil er vanaf nu, hoe kan dat? En ben ik inderdaad niet veplicht om te komen? Reactie infoteur, 15-02-2012
Hallo stille Willy
Je bent meegenomen naar het bureau en je bent dus al aangehouden geweest en dat betekent dat ze je niet nog eens kunnen aanhouden voor datzelfde feit. Vandaar ook dat ze je nu uitnodigen op het bureau voor het afleggen van een verklaring. Je bent als verdachte niet verplicht om antwoord te geven op hun vragen want je hebt het recht om te zwijgen.
Je hoeft er dus niet eens heen te gaan nee maar bel wel netjes af.
Als je vriendin er van af wil dan is het wellicht het handigst als jullie samen naar het bureau gaan en dat zij daar aangeeft dat zij niet wenst dat jij nog vervolgd wordt. Ze kan ook zeggen dat ze haar aangifte intrekt ofschoon dat niet echt kan. Als ze dat echter aangeeft dan zal geen enkele rechercheur de zaak verder willen aandienen bij het OM.
Ze kan ook ee briefje sturen of even bellen dat zij weer met jou samen is en geen verdere vervolging wilt.

G., 14-02-2012 21:20 #106
Kort maar krachtig: iedere keer getreiter van de buren (ruimste zin van het woord, maar allemaal niet strafbaar, echt treiteren… politie voor een scheet bellen etc., duurt nu al half jaar). Heb eigen rechter gespeeld en hem een schop verkocht, waarop hij naar binnen vlucht (de schijterd). Heb hem verbaal duidelijk gemaakt "naar buiten te komen" (lees: kom naar buiten, maak ik je af). Krijg nu een boete voor mishandeling en bedreiging van 630 euro. Is voorgeschiedenis verzachtende factor om voor te laten komen, of kan ik beter betalen? Reactie infoteur, 15-02-2012
Hallo G
€ 630,00 is erg veel geld en ik ben er wel eerlijk in dat het koffiedik kijken is hoe een rechter reageert op jouw verhaal. Eigen rechter spelen wordt niet gewaardeerd natuurlijk maar als je toch op de een of andere manier zou kunnen duidelijk maken hoe jou en eventueel anderen het bloed onder de nagels vandaan wordt gehaald door die buur dan zou het in je voordeel kunnen uitpakken. Het is ook afhankelijk van hetgeen je allemaal kan aandragen op zo'n zitting, Dat de boete hoger uitpakt kan echter ook en aan jouzelf om die keus te maken. Op de zitting ( gemeend of niet ) is het wel handig te zeggen dat je er spijt van hebt en gedreven bent door alle getreiter van die buur en zeg vooral dat je graag hulpverlening wilt die een eind maken aan dit probleem. Succes G

H., 14-02-2012 19:07 #105
Ik ben gisteren door de politierechter veroordeeld voor enkelvoudige mishandeling.
Er waren twee getuigen die niet constant bij het hele incident aanwezig waren. Beiden zijn ook naaste familie van de persoon die aangifte heeft gedaan. Één van deze "getuigen" is de zoon van klaagster, heeft al een veroordeling wegens fraude en verder ook al een redelijk strafblad opgebouwd. De andere "getuige" is de echtgenote, schoondochter van klaagster.
Beide getuigen hebben direct na het incident contact gezocht met de directeur van een instelling waar ik soms vrijwilligerswerk doe en hebben daar gedreigd dat als ik aangifte tegen hun moeder/schoonmoeder zou doen zij belastende verklaringen tegen mij zouden gaan afleggen. Ik ben zo stom geweest mijn verwondingen niet te laten documenteren bij een arts en heb inderdaad geen aangifte meer aangedurfd. Ondanks het dreigement hebben deze familie-leden, twee en een halve maand na het incident, toch voor mij belastende getuigenverklaringen bij de politie afgegeven. De persoon die aangifte tegen mij heeft gedaan heeft in mijn bijzijn, maar zonder de getuigen er bij, zichzelf beschadigd om zo iets aan te kunnen tonen waardoor zij aangifte kon doen. Dit alles nadat ik weigerde aan de eis van klaagster, antwoord op een vraag geven, gehoor te geven. Het incident heeft plaatsgevonden op het woonadres van de zoon waar ik op uitnodiging op bezoek was. Daar is klaagster mij achterna gekomen.
Ondanks dit alles en het feit dat ik niet in staat ben lichamelijk letsel aan te brengen aangezien ik reuma heb, (ben o.a. daardoor arbeidsongeschikt), moet ik klaagster een schadevergoeding betalen met nog een boete er over heen.
Dit was 3-tegen-1 in een "uit de hand gelopen" burenruzie. (Zoals mijn advocaat het omschreef.) Het heeft geen nut in Hoger Beroep te gaan volgens mijn advocaat maar ik heb daar ook de financiën niet meer voor. Getuigen die konden verklaren dat de klaagster zelf alles behalve van "onbesproken gedrag" is, (klaagster staat bekend om haar uitlokkende gedrag waar zelfs haar zoon en schoondochter mij vaak over hebben verteld er zelf ook slachtoffer van te zijn), durfden/wilden niet voor de rechter verschijnen. De directeur van de instelling waar ik soms vrijwilligers-werk doe kon ook niets voor mij doen uit angst dat de goede naam van deze instelling als volgende besmeurd zou worden door toedoen van klaagster en haar familie.
In de periode tussen het incident en de rechtszaak, 15 maanden, heb ik constant moeten slikken hoe de waarheid is verdraaid, hoe mijn goede naam door de modder is gehaald en ben ik rechtstreeks maar ook via kennissen van deze familie uitgelokt en nog verder beschuldigd van zaken waaraan ik mij niet strafbaar heb gemaakt. Aan de wijkagent heb ik niets gehad. De man is op de hoogte van het al jaren lang durende gedrag van de klaagster maar heeft tegen mij verklaard dat de klaagster toch nooit zou veranderen.
Ik voel mij als opgejaagd wild, kan niets meer doen behalve wachten tot deze vrouw en haar familie mij opnieuw ergens van gaan beschuldigen. (Ik ben hier de melk-koe.) Bij de politie aangifte doen over hun wetsovertredende gedrag jegens mij, vanaf vandaag weer in volle gang, heeft geen enkel nut. De politie zal dat zien als "wraak nemen" van mijn kant en de aangifte haalt dan het Openbaar Ministerie niet eens. Heb vandaag al moeten merken dat klaagster zich na de uitspraak van gisteren onaantastbaar voelt, dat niemand het nu nog tegen haar durft op te nemen. Dit is dus Nederland anno 2012: een brevet van onvermogen de waarheid boven tafel te krijgen. Reactie infoteur, 23-02-2012
Hallo H
Je verhaal is triest inderdaad en een aangifte met aantoonbaar letsel en daarop twee getuigen die tegen je verklaren is een probleem. Een rechter zal de getuigen horen en een getuige dient te zweren dat hij de waarheid spreekt. Dan liggen er ineens drie verklaringen tegen je en dan heb je een probleem inderdaad, zeker als je zelf geen getuigen hebt. Jammer dat het zover gekomen is.
Ik ken de zaak te weinig om je van advies te dienen, negeer al die mensen zou ik denken maar dat is wellicht onmogelijk. Ik zou wel in de toekomst alles vast leggen, datums tijdstippen, hetgeen er gebeurt is, foto;s indien mogelijk dat eventueel samen dan wel in overleg met de wijkagent die er dan melding van zou moete maken zodat het vast ligt. Mocht er weer iets spelen dan heb je die gegevens bij de hand. Sterkte

Corrie, 14-02-2012 16:03 #104
Hoe snel moet je verhoord worden na eenvoudige mishandeling?
Ik krijg nu een brief dat ik in september vorig jaar iemand eenvoudig mishandeld heb.
Er zijn geen getuigen, want het 'slachtoffer' probeerde mensen te bekeren om iets gezien te hebben. Dit is haar niet gelukt. Daarbij handelde ik uit noodweer (mevrouw begon mij zonder reden te slaan en ik heb haar weggeduwd). Er is geen letstel, geen getuige. Ja, ik had een blauw oog, maar liet het maar zo. Was dit verkeerd? Reactie infoteur, 15-02-2012
Hallo Corrie
Er staat geen bepaalde tijd voor maar het is natuurlijk wel belachelijk dat je je nu moet melden voor een mishandeling in september van het vorige jaar. Wie verwacht dat dan nog inderdaad. Het was wel goed geweest om zelf aangifte te doen maar dat is achterhaald.
Ga gewoon je verhaal doen Corrie en vermeld je letsel. Er zijn beslist mensen die jouw blauw oog toen gezien hebben toch. Haal dan ook mara alles uit de kast. Als er geen getuigen zijn dan zal een mishandeling sowieso nooit bewezen kunnen worden.
Sterkte

Meeltjus, 04-02-2012 19:36 #103
Hallo ik vroeg mij af of veel en hard schreeuwen door een moeder tegen haar kind (inmiddels ongeveer 4jaar oud) onder mishandeling valt… psychische mishandeling dan wel. Als het kind iets omgooit wordt er flink geschreeuwt en huilt het kind vaak daarna. Dit kan zich meermalen per dag voordoen en dat nagenoeg iedere dag. Dingen die ze echt heel hadr schreeuwt zijn vaak: "Hou nou eens op!" en "luister nou eens een keer!" "Waarom luister je niet" en herhaald dit een aantal keren. Soms gilt ze er ook gewoon bij en vaak worden er dingen in een andere taal geroepen (die ik helaas niet kan verstaan). We weten dat ze haar kind niet aankan en zelf door haar vent mishandeld is geweest. Moeten wij in geval van vermoedelijke geestelijke/psychische mishandeling iemand inschakelen of niet? Dit verhaal speelt zich goed 2 jaar al af. Reactie infoteur, 11-02-2012
Hallo

Zoals jij de situatie zoals die nu is omschrijft is er geen sprake van mishandeling in de zin van het artikel mishandeling. Duidelijk echter is wel dat er sprake is van een mogelijk gestoorde omgang tussen moeder en kind. De voorgeschiedenis in ogenschouw nemende zou het de moeite waard zijn dit toch te melden bij een AMK. Iedere provincie heeft zijn meldpunt en dat kan je vinden op de volgende site.

http://www.amk-nederland.nl/adressen.php

Indien mogelijk zullen zij deze melding zeker behandelen.
Succes

Armin, 01-02-2012 12:35 #102
Ik ben een verdachte van een mishandeling van ergens in april 2011. Er is geen aangifte gedaan door het slachtoffer maar de politie neemt zelf de zaak in handen. Ze hebben mij opgeroepen om voor de rechter te komen in januari 2012. Daarin is mij verteld dat er wel 4 ooggetuigen zijn maar er is geen officiële aangifte gedaan. Het was de eerste keer dat ik voor de rechter ben verschenen en wist niet hoe deze procedure verder ging, ik kwam ook niet uit mijn woorden door de shock. Nu heeft de rechter mij veroordeeld voor 30 uur taakstraf en 30 uur voorwaardelijk voor een periode van 2 jaar. Ik heb het recht om binnen 2 weken in hoger beroep te gaan. En ik ga dat ook zeker doen aangezien ik onschuldig ben, op de HBO zit en geen strafblad mag hebben voor mijn beroep na mijn studie.

Mijn vraag is: maak ik een enige kans om mezelf te redden van een strafblad, want ze hebben geen bewijs dat ik het ben. En wat gaat dit mij kosten als ik verlies?

Ik ben van mening dat de rechter de officier van justitie de voordeel van het twijfel gaf omdat ik niet zo mooi als haar uit mijn woorden kon komen.

De ooggetuigen zijn: twee vriendinnen van haar die ik niet ken, 1 familielid van mij, en een taxichauffeur. Wat is wijsheid? Reactie infoteur, 04-02-2012
Hallo Armin
Ik ken de zaak verder niet maar als iemand zonder dat er aangifte tegen hem is gedaan ambtshalve vervolgd wordt dan is iets meer aan de hand dan een eenvoudige mishandeling. Het feit dat er maar liefst 4 getuigen zijn en de rechter kennelijk geen twijfels heeft en je veroordeeld kan betekenen dat de zaak voor hem duidelijk genoeg is.
Om geen strafblad te krijgen zal je vrijgesproken moeten worden maar jouw visie staat tegenover die van 4 andere personen waaronder zelfs een geheel onafhankelijk iemand.

Een rechter zal nooit en te nimmer een officier van justitie het recht van de twijfel geven. Het is voor een rechter wettelijk en overtuigend bewezen als hij veroordeeld. Is er voor hem enige twijfel of verwarring dan zal hij dat recht van de twijfel altijd aan de verdachte geven en hem vrijspreken. Dat jij niet goed uit je woorden bent gekomen heeft op de inhoud van de zaak geen enkele betekenis.

Als je echt onschuldig bent moet je zeker in hoger beroep gaan en in dat geval zou ik een advokaat in de hand nemen, mogelijk kan die nog enige verwarring schoppen in de getuigenverklaringen maar als die eensluidens zijn dan maak je weinig kans.
Jij, of de advokaat kunnen wel het gehele proces-verbaal opvragen bij justitie en je kan dan lezen wat er is verklaard door iedereen.

Succes

Kim, 30-01-2012 20:27 #101
Zondag ben ik door een meisje met een vol glas op mijn hoofd geslagen en ze wilde me erna nog aanvallen, en daarna nog een paar keer bedreigd. Is het nuttig om hier aangifte van te doen? Reactie infoteur, 31-01-2012
Hallo Kim
Als er getuigen zijn van het slaan is dat zeker mogelijk om aangifte te doen. Als er letsel is dan liefst een verklaring van de huisarts meenemen. Als de bedreigingen zijn geuit en zodanig zijn dat jem et je leven bedreigd bent dan kan je dat meenemen in de aangifte.
Sterkte

O. Smilda, 29-01-2012 18:21 #100
Otto.
In Mei 2010 heb ik eenenorme vuistslag van een bekende gekregen.
Daarna een hevige bloedneus.
Naar de kno arst geweest, deze bevestigd later aan mij Neus gebroken meneer
Heb aangifte gedaan, persoon in kwestie kreeg een voorstel.van Justitie.

Heb een advocaat ingeschakeld.
Moet nu bewijsvoering hebben van de artsen, Maar ze houden zich in stilzwijgen.

Hou los ik dit op. Reactie infoteur, 31-01-2012
Hallo Otto
Dat is een lang slepende zaak dus. Ik begrijp niet helemaal wat je bedoelt met "ze".

Als je de artsen bedoelt dan kan je, desnoods via je advokaat, eisen van die artsen dat ze jouw medische gegevens aan jouw persoonlijk ter beschikking stellen. Zij zijn dat verplicht. Het gaat tenslotte om jouw eigen belang.

Mocht je justitie bedoelen dan kan je via je advokaat stappen ondernemen. Hij weet daartoe de weg. Ik weet ook niet precies wat je bedoelt met dat voorstel maar als het een zitting was zonder refchter dan kan je in beroep gaan middels een artikel 12 procedure.
Je Advokaat kan dat regelen.

Succes

Kiki, 17-01-2012 20:35 #99
Mijn dochter is eind 2010 mishandeld door haar biologische vader (mijn ex). Na de mishandeling een verklaring door de huisarts laten opstellen, letsel gefotografeerd en aangifte gedaan. De aangifte is samen met een getuigenverklaring van mijn huidige partner, de verklaring van de huisarts, de foto's van het letsel en ander beeld- en geluidsmateriaal en later ook nog een verklaring van mijn dochter opgenomen door de Raad vd Kinderbescherming naar het OM gegaan. Mijn ex heeft een oproep gekregen voor een taakstrafzitting. Nu heb ik onlangs te horen gekregen dat de zaak tijdens de taakstrafzitting geseponeerd is wegens gebrek aan bewijs.
Slachtofferhulp heeft mij geadviseerd om een artikel 12 procedure aan te spannen. Helaas krijg ik verder van het OM niet te horen welke bewijslast zij nog meer hadden willen hebben. Volgens mij had ik toch vrij veel aangeleverd?
Heeft het zin om een artikel 12 procedure aan te spannen? Ik snapte sowieso al niet waarom artikel 304 niet van toepassing was. Het betrof toch mishandeling van een eigen kind. Reactie infoteur, 23-01-2012
Hallo Kiki
Jouw vraag is erg moeilijk te beantwoorden omdat ik natuurlijk niet beschik over alle details. Het gaat om mishandeling en de bewijsbaarheid van het feit.

Ik vraag mij af waarom er gebrek aan bewijs is als, zoals je zelf zegt, erg veel bewijsmateriaal is aangeleverd. Je spreekt over een getuigenverklaring van je huidige partner maar ik vraag me af of hij getuige was van de mishandeling of getuige van het feit dat je dochter letsel had. In dat laatste geval heeft dat geen enkele meerwaarde, immers is het letsel door jou geconstateerd en door een arts middels een medische verklaring bevestigd. In het geval hij getuige was van de mishandeling zelf dan bergijp ik niet dat er gebrek aan bewijs is. Daar draait het namelijk om denk ik. Waar is het gebeurd en waren er getuigen van de mishandeling zelf. Stel de mishandeling heeft plaats gevonden elders zonder getuigen en er is enkel een verklaring van je dochter en een verklaring van je ex dan is het zijn woord tegen haar woord. In dat geval moet bewezen kunnen worden dat je dochter dat letsel echt nergens anders had kunnen oplopen dan bij hem en dan nog zal het moeilijk zijn omdat theoretisch een mogelijkheid bestaat dat je dochter in dit geval een ongeluk heeft gehad. Ik hoop dat ik duidelijk kan maken wat ik bedoel. Hoe "duidelijk" een zaak ook is voor de betrokkenen wil niet zeggen dat een rechter een feit bewezen acht.
Zoals gezegd, ik ken de details van de zaak dus niet.

Wat de artikel 12 procedure betreft heeft het zeker zin als er getuige(n) is(zijn) van de mishandeling zelf. Het kan ook zin hebben als het aangeleverde bewijs zo sluitend is dat
je ex wel als dader aangemerkt moet worden en het geen ander geweest kan zijn cq een ongeluk geweest kan zijn. Ik neem aan dat je weet dat een artikel 12 procedure betekent dat je bij het gerechtshof vraagt de feiten te bekijken. Zij beslissen dan of het zin heeft om de zaak WEL voor een rechter te brengen, hetgeen nu bij de taakstrafzitting niet het geval is omdat daar geen rechter bij is.

Je kan bij het OM opvragen waarom de zaak geseponeerd is. Je hebt recht op alle stukken, immes ben je aangever in deze zaak. Aan de hand daarvan kan je beslissen of een 12 procedure zin heeft.

Wat je laatste opmerking betreft, artikel 304 is slechts een strafverzwaringsartikel. Het blijft gaan om de bewijsbaarheid van de mishandeling en mocht dit leiden tot een veroordeling dan kan de strafverzwaring worden toegepast. Tot nu speelt dit dus nog niet.
Dat komt pas ter sprake als de techter een straf gaat opleggen.

Ik vermoed dat de mishandeling op zich niet bewezen kan worden maar zoals gezegd, ik kan er naast zitten omdat ik de feiten niet ken.

Ik hoop je vraag beantwoord te hebben.

Kimberly, 15-01-2012 15:47 #98
Hallo, vanacht is mijn vriend met een groep vrienden wezen stappen in Duitsland. Hij is daar onterecht door de bewaking geslagen en er is onterecht pepperspray in zijn rechteroog gespoten. Er was een opstootje aan de gang, maar mijn vriend had daar absoluut niks mee te maken. Ik vraag mij nu af of wij hier schadevergoeding kunnen eisen. Of valt dit niet onder de Nederlandse rechtsmacht maar onder de Duitse?
Mijn vriend heeft verder weinig letsel opgelopen, hij ziet nog wazig met zijn oog, fikse hoofdpijn en brandend gevoel op zijn armen maar verder valt het gelukkig mee.
Toch vind ik het erg wat hier is gebeurd, aangezien dit steeds vaker voorvalt met uitsmijters. Wat kunnen wij doen? Reactie infoteur, 23-01-2012
Hallo Kimverly

Dat valt inderdaad onder de Duitse wetgeving, immers ie het feit in Duitsland gepleegd.

Dit soort zaken liggen vaak erg moeilijk, zeker als je niet direct aangifte doet bij de politie, liefst met een ander slachtoffer, dan wel getuigen erbij. Schadevergoeding eisen is pas zinvol als er een proces-verbaal ligt waarin de uitsmijters als verdachten zijn genoemd. Zij zullen beslist verklaren dat zij alle reden hadden om zichzelf te verdedigen met pepperspray. Pepperspray daar is toegestaan.

Je hebt gelijk, zeker is het erg als je daarin betrokken raakt en vaak is het het allerbeste om te maken dat ke wegkomt als je ziet dat het ergens uit de hand gaat lopen. Helaas heb je dat niet altijd in de hand en sta je er dan tussen dan krijg je dit soort toestanden inderdaad.

Twee mogelijkheden dus. Aangifte doen bij de politie maar alleen zinvol als je voldoende getuigen hebt. Je zou een brief kunnen sturen naar de eigenaar van de gelegenheid daar en hem aansprakelijk stellen en dan afwachten hoe er wordt gereageerd maar dat zal moeilijk worden.

P

Hans, 12-01-2012 12:27 #97
Mijn zoon van 21 heeft afgelopen oudjaarsavond iemand van 17 jaar oud op zijn gezicht geslagen omdat deze persoon ruzie had met zijn broertje, hierbij is een stukje tand afgebroken en heeft hij er een dikke neus aan overgehouden. Nu vraag ik me af wat voor straf mijn zoon ongeveer gaat krijgen, hij heeft geen strafblad of iets dergelijks. Reactie infoteur, 14-01-2012
Hallo Hans
Jouw vraag is enorm moeilijk te beantwoorden Hans want er worden alleen maximum straffen genoemd en die maximum straf krijgt hij uiteraard nooit. Door een rechter worden alle feiten en omstandigheden bekeken en dan wordt een straf bepaalt. Hij heeft geen strafblad, het letsel valt mee en de reden is mij niet helemaal bekend maar is misschien ook nog wel verklaarbaar en in dat geval zal het met een sisser aflopen. Mogelijk een geldboete of werkstraf. Het is dus koffiedik kijken en afwachten helaas. Hij kan op de rechtbank wel zijn handelen toelichten en dat al dan niet samen met een advokaat en dat helpt in de regel ook wel. Eerst maar eens afwachten of het uberhaupt tot een zitting komt.
Ik wens je sterkte Hans.

René, 06-01-2012 10:10 #96
Hallo,

Ik stond oudjaarsdag in de kroeg en had ruzie. Daarbij gooide degene met wie ik ruzie had plotseling een glas tegen mijn oog aan. Mijn oog is vrij dik en er zit een scheur boven mijn wenkbrauw. Ook ben ik ter controle naar het ziekenhuis geweest. Hoe wordt dit bestraft? Kan ik hier aangifte voor doen of wordt dit tegenwoordig niet meer serieus genomen? Ik vind het namelijk nogal heftig.
Alvast bedankt!

Groeten René Reactie infoteur, 07-01-2012
Hallo René
Je kan zeker aangifte doen want het is een poging tot zware mishandeling secundair mishandeling. Je hebt letsel en kan dat aan de hand van een medisch rapport aantonen en met wat pech had je een oog verloren, vandaar ook poging tot zware mishandeling.
Hopelijk zijn er ook getuigen in deze zaak zodat er niet een één tegen één situatie overblijft maar dat zal uit het onderzoek blijken. Een aangifte doen is zeker het overwegen waard en jij weet de details allemaal het beste. Bestraft zal het worden als de aangifte is gedaan en de ander schuldig bevonden zal worden aan het feit. Wat het voor straf wordt hangt te veel af van allerlei factoren en daar is op dit moment niets zinnigs over te zeggen.
Ik wens je beterschap en sterkte.

Marjan, 05-01-2012 19:52 #95
Bedankt voor je reactie. Ik heb ook al overleg gehad met een advocaat en deze heeft aangegeven dat ik een klacht kan indienen bij het gerechtshof.( ik had eerder al op jou advies een klacht ingediend bij de klachtenfunctionaris van de politie, omdat ik geen aangifte mocht doen maar deze heeft nog geen stappen kunnen ondernemen omdat dit al de 2e keer is binnen enkele maanden dat er een strafrechterlijke procedure loopt.) En ik heb de burgemeester en de wijkmanager verschillende brieven gestuurd, dus al mijn acties staan op papier. Het verhaal over mijn voorspelling wat er oudjaarsnacht zou kunnen gebeuren, had ik ook naar de burgemeester toegestuurd, heb zelfs nog om politiebescherming gevraagd. En wat ik had voorspelt, is ook precies zo gegaan. Heb de burgemeester, de wijkmanager en de klachtenfunctionaris van de politie, ook laten weten dat ik het advies heb gekregen om een klacht in te dienen bij het gerechtshof, en ik werd ineens de volgende dag opgebeld door de recherche met de uitleg waarom er met de eerste aangifte niets is gedaan. Verbazingwekkend dat er zo snel gebeld werd. Dus nu kan ik even niets anders doen als afwachten tot duidelijk is wat er gaat gebeuren, en zonodig ga ik een klacht indienen bij het gerechtshof. Reactie infoteur, 07-01-2012
Hallo Marjan

Prima Marjan, hetgene je schreef is ook te gek voor woorden en zoals gezegd is men verplicht een aangifte op te nemen en is men evenzeer verplicht de aangever te laten weten wat er met de aangifte is gebeurd. Heel erg dat je eerst moet dreigen met het indienen van klachten maar het werkt. Ik hoop dat het een en ander nu naar tevredenheid voor jou wordt opgelost.

Marjan, 02-01-2012 19:13 #94
Afgelopen oudjaarsnacht hebben mijn buurman, zijn 2 zonen van 21 en 24 samen met een bevriende buurman, zonder enige aanleiding mijn broer in elkaar geslagen, zij hebben hem in zijn gezicht geslagen, op zijn achterhoofd en hem geprobeerd te wurgen.Mijn broer en ik stonden samen buiten. de politie is er bijgekomen en heeft zelfs versterking opgeroepen omdat de zij zich ook bedreigd voelde, naast de buren stond er een groep van 15 mensen in de straat die zich lieten opstoken door mijn buren en zich ermee bemoeide. De politie heeft deze 4 mannen opgepakt en zij hebben 19 uur vastgezeten. De recherche spreekt van ernstige mishandeling. Mijn vraag is wat voor straf staat er op dit feit, en kan de aangifte weggemoffeld worden. In de afgelopen maanden heb ik een aangifte moeten afdwingen omdat deze zelfde mannen bij mij de voorruit hebben proberen in te slaan, mij hebben bedreigd enz. Hierna is er opnieuw een escalatie geweest waarvan ook aangifte is gedaan. De zaak is zelfs bij de burgemeester gekomen maar die heeft besloten dat er met mijn en mijn broers aangifte niets gebeurt omdat het om een burenruzie zou gaan en de buren en ik moeten maar met elkaar praten. Dat heb ik al diverse keren aangeboden, net zoals de buurtbemiddeling maar dat wilde de buren niet. aan. Ik woon alleen en de buren zijn met 7 volwassen en nog een buurman en buurvrouw die bevriend met mijn buren zijn, dus dit zijn 9 personen. Maar dat maakt niet uit, want ik zou ook bedreigend zijn, en intimiderend.Ik loop met een stok en een beugel, maar toch. De mishandeling op oudjaarsnacht had ik voorspeld, zelfs in een brief naar de burgemeester, maar dat is niet serieus genomen. Wat kan ik nu nog doen. Reactie infoteur, 05-01-2012
Hallo Marjan
Ik heb je verhaal gelezen en vind het maar een rare zaak. Op de eerste plaats bepaalt een burgemeester niet wat er met een aangifte gebeurt en hij kan niet eens weigeren dat er met een aangfite iets wordt gedaan. Justitie bepaalt wat er met een zaak gebeurt en niemand anders. De politie en de recherche doen het onderzoek, er zijn mensen aangehouden en die zijn verhoord en samen met de aangifte en eventuele getuigenverklartingen zullen zij het proces-verbaal indienen bij justitie. Die aangife kan dus niet weggemoffeld worden… overigens mag geen enkele aangifte weggemoffeld worden.
Wat de straf betreft, er wordt altijd gesproken van een maximale straf maar dat betekent zeker niet dat iemand dat ook krijgt. Daar komen te veel factoren bij kijken dus het is nagenoeg onmogelijk wat voor een straf het zal worden. Het ligt zelfs aan de persoon zelf dus daar is geen zinnig woord over te zeggen.
Het is handig als je een dagboek bijhoudt waarin je alle contacten die je in die zaak hebt vast legt en daarbij de resultaten en beslissingen vermeldt. Mocht die burgemeester zich daarmee bemoeien op die manier dan kan je via de ombudsman stappen ondernemen, vandaar dat je alles moet bijhouden.

Joel, 30-12-2011 16:21 #93
Hallo ik ben joel en ik ben door een paar gasten in de stad in elkaar geslagen hierbij is mijn neusbeen verbrijzeld en zit er een breuk in mijn schedel. is dit een schadevergoeding waardig? Reactie infoteur, 02-01-2012
Hallo Joel

Jawel hoor, dat is zeker schadevergoeding waardig en uiteraard aangifte doen.
Het letsel laten omschrijven en meenemen bij het doen van aangifte. Samen met
het bureau slachtofferhulp dan wel zelf met een advokaat de zaak aanhangig maken.
Succes.

Anita, 15-12-2011 12:59 #92
Onze zoon is op school geslagen op zijn neus, achteraf bleek dat deze gelukkig niet gebroken was. Onze advocaat heeft de getuigen gevraagd om een vragenlijst in te vullen, dit omdat mijn zoon dreigend naar de dader was komen lopen, dat deze zich heeft verdedigd en mijn zoon dus tweemaal op zijn neus heeft geslagen.
Nu blijkt dat het inderdaad mogelijk is dat de dader "terecht" heeft gehandeld. Mijn vraag is of dat ook zo is, uiteindelijk heeft onze zoon 4 uur bij de spoedeisende hulp gezeten. Reactie infoteur, 16-12-2011
Hallo Anita
Er is geen sprake van zwaar lichamelijk letsel gelukkig. Vreemd dat er direct een advokaat bij betrokken is maar eerlijk gezegd, als die al aan de hand van getuigen ontdekt heeft dat de dreiging van Uw zoon is uitgegaan en dat er sprake is van zelfverdediging dan is het niet handig om aangifte te doen van mishandeling, immers zal de tegenpartij zich beroepen op zelfverdediging, bevestigd door getuigen! Of het waar is, blijft natuurlijk de hamvraag, maar als Uw zoon alleen staat tegenover enkele getuigen dan zou ik in ieder geval de politie of justitie er buiten laten, hij zou immers zelf veroordeeld worden.
Een andere optie is misschien wel een gesprek met de partijen onderling op school.

Semmie, 29-11-2011 20:25 #91
Mijn zoon van 16 jaar is afgelopen vrijdag aangehouden als verdachte bij een vechtpartij. De vechtpartij vond buiten plaats tussen 2 groepen jongeren. Mijn zoon was in een cafe toen iedereen naar buiten rende, hij liep er achter aan met zijn vriendin en zag 2 groepen van ongeveer 15 personen tegen elkaar schreeuwen en plots begonnen ze te vechten. Mijn zoon stond erbij te kijken tot er plotseling iemand hun kant werd opgeduwd en hij zijn vriendin wilde beschermen en deze persoon weg duwde. Zij zijn weer terug gelopen naar het cafe en hebben daar nog even gezeten. Toen mijn zoon zijn vriendin naar huis wilde brengen zijn ze lang een politiewagen gelopen op dat moment stonden er 2 jongeren die aangifte hadden gedaan van mishandeling en deze schreeuwde toen ze mijn zoon zagen langskomen hij heeft het gedaan. De politie heeft toen om zijn ID gevraagd en gevraagd of hij zijn handen wilden laten zien, toen zij deze politieagent dat het goed was. Mijn zoon is verder gelopen en plotseling kwam er een agente op hem af en zij bij deze ben je aangehouden als verdachte en is hij meegenomen naar het politiebureau om 02.00 snacht's de volgende dag is hij verhoort met in het bijzijn van zijn advocaat. Mijn zoon zegt dat hij helemaal niets gedaan heeft, maar 2 mensen die mishandelt zijn beschuldigen hem, ook zijn vriendin zegt dat hij niets gedaan heeft. Tijdens het verhoor gaf de advocaat aan dat hij zich op zijn zwijgrecht moest beroepen, dus toen ze hem vroegen naar de naam van zijn vriendin keek mijn zoon naar de advocaat en deze gaf aan zwijgrecht. We hebben erna nog even met de politie gesproken en ook gezegd dat er getuigen zijn die kunnen verklaren dat mijn zoon het niet gedaan heeft, maar hij vertelde dat het verhoor al opgemaakt was.
Het kan toch niet zo zijn omdat een advocaat zegt beroep je op je zwijgrecht dat hij hierop bestraft wordt? Mijn zoon wilde namelijk wel zeggen dat zijn vriendin het verhaal kon bevestigen dat hij niets gedaan heeft. Toen ik de advocaat belde waarom hij dit had gedaan kreeg ik te horen dat ik had gezegd dat mijn zoon geduwd had en omdat mijn zoon dat niet gezegd had. Ook had de advocaat geen contact opgenomen met de vriendin van mijn zoon terwijl ik dat wel gevraagd had. Dus van de politie kreeg ik te horen dat het voor mijn zoon 2 tegen 1 was. Het kan toch niet zo zijn dat je iemand zomaar kunt beschuldigen van mishandeling terwijl deze persoon het niet gedaan heeft.
Graag U reactie Reactie infoteur, 09-12-2011
Hallo
Tja, advokaten, je kan er een boek over schrijven. Een advokaat zegt ALTIJD dat je je mond moet houden want het idee er achter is dat ze dan uiteindelijk alle stukken kunnen bekijken en aan de hand daarvan kunnen beslissen wat hun cliënt op een eventuele rechtszaak wel of niet alsnog kan verklaren. Tja, of dat in zo'n zaak als deze zo slim is, nee, zeer zeker niet. Beter was geweest dat hij gewoon zijn zegje had gedaan en dan was wellicht gelijk al gebleken dat hij amper bij die zaak betrokken was. Nu kan de politie niets anders doen dan in het verbaal zetten dat Uw zoon niets heeft gezegd en dan zal een rechter op de rechtbank later een oordeel moeten vellen aan de hand van de verklaringen.
Een en ander nu is afhankelijk van wat er verklaard is en het is afwachten of de zaak uberhaupot vervolgd wordt. Uw zoon krijgt daar bericht van.
Achteraf naar de politie gaan en dan alsnog een verklaring willen afleggen werkt uiteraard niet, hij heeft zijn kans gekregen dus nu is het eenb kwestie van afwachten en eventueel op een zitting vragen beantwoorden. In dit soort gevallen is het beter je advokaat niet te verzoeken bij het eerste verhoor aanwezig te zijn, advokaten zijn nagenoeg allemaal hetzelfde. Als ik lees hoe het gelopen is, eerst mag hij doorlopen, dan weer niet, lijkt mij de zaak erg verwarrenbd en onduidelijk en zal het wellicht meevallen.

Ab, 22-11-2011 23:48 #90
Ruim anderhalf jaar geleden was ik 3 maanden zwanger van mijn toenmalige vriend. Na maanden van geestelijke mishandeling heeft hij me toen ernstig lichamelijk mishandeld. ( gebroken arm, blauw oog, door een glazen deur gegooid, keel dichtgeknepen, doodsbedreigingen, herhaaldelijk in mijn buik schoppen terwijl ik zwanger was etc.) Uiteindelijk is hier politie bijgekomen, die hebben hem meegenomen en ik ben naar het ziekenhuis gegaan. Na het ziekenhuis ben ik direct aangifte gaan doen. Overigens ben ik niet meer naar die jongen teruggegaan en ik onthoud mij van iedere vorm van contact. Hij heeft ongeveer 10 uur vastgezeten en stond weer op vrije voeten. In de maanden die volgde heeft hij mij meerdere malen lastiggevallen ( voor de deur staan schreeuwen, bellen, kennissen bedreigende boodschappen doorgeven etc.) Nu dus ruim anderhalf jaar later ben ik er via via achter gekomen dat hij gedagvaardigd is. Ik heb hiervan tot op heden nog geen bericht van gehad van de rechtbank. Overigens is meneer geen onbekende van justitie en heb ik ook een getuige. Een goede vriend van hem die destijds erbij was en ook rake klappen heeft ontvangen. Hij heeft toen wel een getuigeverklaring afgegeven, maar heeft nog steeds contact met hem. Ik ben er dus bang van dat deze getuige zijn verhaal gaat wijzigen uit angst voor mijn ex. Ook vraag ik mij af waarom ik geen bericht heb ontvangen van de aankomende rechtzaak, dit is mij toendertijd wel verteld. En ook al ben ik als de dood om weer in 1 ruimte met die psychotische gek te zitten zou ik graag mijn zegje willen doen. Omdat ik weet hoe hij kan liegen en mensen naar de mond kan praten. En ik niet wil dat hij hier zomaar mee wegkomt. Ook al weet ik dat hier in NL er misschien alleen een taakstraf of hoogstens 3 maanden zal worden opgelegd. Iets is beter dan niks toch. Reactie infoteur, 09-12-2011
Hallo
Ik neem toch aan dat je een kopie hebt gekregen van je aangifte. Daarop staat een proces-verbaalnummer en met dat nummer kan je op de rechtbank waar de zaak gaat dienen opvragen wanneer en hoe laat de zaak voorkomt. Ik weet niet of je een advokaat hebt maar die kan dat voor je doen en kan zelfs het hele dossier opvragen. Overigens kan je dat ook zelf. Kennelijk heeft men het niet nodig gevonden jou nogmaals op de rechtbank te horen als aangever. Mocht je dat wel zelf willen dan zal je inderdaad een advokaat moeten nemen die dat bij het OM kenbaar maakt. Mocht dat niet lukken dan kan het bureau slachtofferhulp je daar ook bij assisteren dus ie kan je ook benaderen.
Het is niet vreemd hoor dat een aangever niet gedagvaard wordt. Ik wens je succes en sterkte want het is niet niets wat er is gebeurd.

Ralph Te Riet, 10-11-2011 18:03 #89
Hoi ik heb een accefietje gehad in het park met een andere honden bezitter. We kregen een woordenwisseling en even later maakte hij een beweging die erop leek of hij mijn hond wilde schoppen. Ik heb hem toen geduwd. Toen viel hij achter over. De volgende dag kwam ik in het park een andere man tegen. Een relatie van de man die ik had geduwd. Hij begon gelijk te zeggen dat ik hem had geslagen. en dat hij het had gezien. want hij stond even verderop, zei hij. Hij vertelde mij ook nog dat als hij erbij was geweest hij mij wel even een paar klappen zou hebben verkocht. Maar hij zij toch net dat hij erbij was? Ik denk dus dat ze mij er proberen in te luizen. Ik weet zeker dat er geen getuigen bij waren. Kan ik nu aangiften doen van een valse aangifte teegen mij? Reactie infoteur, 09-12-2011
Hallo Ralph
Sorry voor het late antwoord maar ik was op vakantie. Tja, inmiddels zal het zich wel al uitgewezen hebben denk ik. Zoals ik het nu zag zou ik zeggen wacht eerst eens af of er uberhaupt aangifte wordt gedaan. Doen van vasle aangifte heeft uiteraard geen zin als dat niet gedaan is. Overigens als er aangifte is gedaan zal je verhoord qworden en daar jan je dan je verhaal kwijt. Inmiddels echter zal het wel al achter de rug zijn.

Infoteur: Peter
Laatste update: 24-07-2020
Rubriek: Zakelijk
Subrubriek: Juridisch
Bronnen en referenties: 1
Reacties: 388
Schrijf mee!