Eenvoudige diefstal

Eenvoudige diefstal Eenvoudige diefstal ? Er bestaan verschillende artikelen, eenvoudige diefstal of een meer ingewikkelde diefstal, gekwalificeerde diefstal, genoemd. Er bestaat diefstal met geweld en afpersing waarbij je iemand dwingt jou iets te geven, ook een vorm van diefstal. Een eenvoudige diefstal waarbij je enkel iets steelt dat voor het grijpen ligt heet een eenvoudige diefstal maar is het wel zo eenvoudig ?

Artikel 310 van het wetboek van strafrecht

Hij die enig goed dat geheel of ten dele aan een ander toebehoort wegneemt, met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigenen, wordt, als schuldig aan diefstal, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vierde categorie.

Als leek denk je dus dat je vier jaar gevangenisstraf krijgt als je wat steelt. Maar zo eenvoudig is het niet want zon artikel dient voor de rechtbank bewezen te worden en dat betekent dat de persoon die terecht staat, verdachte genoemd, zich schuldig gemaakt moet hebben aan alle in dat artikel genoemde elementen. Ieder woord en/of iedere zinsnede in dat artikel is dus van wezenlijk belang. We laten onze eigen ideeën daarover eens varen en gaan nu in de schoenen van een advocaat, rechercheur en rechter staan. U krijgt enig inzicht in het feit waarom het niet zo gemakkelijk is een verdachte daadwerkelijk veroordeeld te krijgen. We bekijken het artikel eens element voor element.

Het element Hij

Betekent dit dat alleen een man zich aan diefstal schuldig kan maken, immers een vrouw zou aangesproken moeten worden met ZIJ. In principe is dat juist ja maar in de wet is een afzonderlijk artikel opgenomen waarin duidelijk vermeldt staat dat daar waar HIJ staat ook ZIJ gelezen kan worden. Diverse definities worden duidelijk omschreven.

Het element enig goed

Je kan dus alleen strafbaar zijn als bewezen wordt dat je enig goed hebt gestolen. De uitleg dat goed iets is wat je kan vastpakken bleek onvoldoende want hoe zit het met het stelen van water, gas of elektriciteit om de meter heen ? Is elektriciteit iets wat je vast kan pakken ? Niet verstandig nee. Bepaald werd dat deze zaken, toen dat in het verleden in rechtszaken ter discussie werd gebracht, ook als goed werden betiteld. Waar het om gaat is dus dat de verdachte alleen dan diefstal kan plegen als hij enig goed steelt.

Het element dat geheel of ten dele aan een ander toebehoort

Iets wat jou in eigendom toebehoort kan je niet stelen. Dat geldt dus voor alle goed dat je samen met je echtgeno(o)t(e), waarmee je in gemeenschap van goederen bent getrouwd, deelt. Zakenpartners kunnen gedeeltelijk eigenaar zijn van spullen dus het is heel belangrijk te weten van wie het goed waar het om gaat nu daadwerkelijk is. Het zal dus iets moeten zijn dat bewijsbaar aan een ander toebehoort.

Het element wegneemt

Je moet het goed daadwerkelijk wegnemen om je schuldig te maken aan diefstal. Wegnemen mag je uitleggen als het daadwerkelijke pakken. Je neemt een voorwerp uit een rek van de winkel en stopt het onder je jas of in een tas. Je neemt het dus weg. Nu denkt u natuurlijk een maas in het net gevonden te hebben want stel u huurt een videoband. U krijgt de band zelfs aangereikt dus u neemt hem niet weg. Vervolgens verkoopt u die band en steekt het geld in eigen zak. U heeft gelijk, u pleegt geen eenvoudige diefstal. U pleegt wel het strafbare feit verduistering en dat is gelijk aan diefstal, echter dat artikel luidt:
Hij, die enig goed, dat hij anders dan door misdrijf onder zich heeft, wegneemt en dat is strafbaar gesteld in artikel 321 van het wetboek van strafrecht.

U heeft de videoband verkregen, anders dan door een misdrijf maar het blijft dan goed dat geheel of ten dele aan een ander toebehoort. Over het element wegnemen kan je lang discussiëren want als je iemand dwingt tot de afgifte van enig goed, neem je het ook niet weg maar ook daarvoor is een afzonderlijk artikel, te weten artikel 317 maar daarover in een ander artikel meer.

Het element met het oogmerk het zich wederrechtelijk toe te eigenen

Je moet dus het doel hebben dat goed toe te eigenen en dit moet je lezen als er over beschikken als eigenaar. Als u het weggeeft kunt u stellen dat u het zelf niet wilde hebben maar u heeft het weggenomen met het doel er over te beschikken en dat u het vervolgens weggeeft is van geen belang. Dat woord wederrechtelijk is nog een extra element, het moet zo zijn dat u geen recht of toestemming heeft gekregen van de rechtmatige eigenaar om dat goed weg te nemen en u toe te eigenen. U berijpt er beslist even niets van maar stel dat u toe bent aan een nieuwer type televisie. U heeft er het geld niet voor en wil de verzekering dat laten betalen. U geeft een vriend opdracht de televisie te stelen. Zo zou dat voor de vriend dus geen strafbare diefstal zijn en vandaar ook dat u bij een aangifte altijd verklaart dat u niemand toestemming of recht heeft gegeven de goederen, die u in eigendom toebehoren, weg te nemen en zich toe te eigenen. Rare zin vond u dat toch altijd, nu ziet u de reden daarvan.

Wel of niet wederrechtelijk toegeëigend?

Dat wederrechtelijk toe-eigenen overigens levert ook nog wel eens wat verwarring op in supermarkten of warenhuizen. Als je iets onder je jas hebt gestoken op de eerste etage en je loopt er mee rond op de begane grond maar je bevindt je nog in de winkel, heb je het goed dan toegeëigend ? Het is zo dat je dat goed altijd nog kan afrekenen aan een kassa en vandaar ook dat een verdachte zich het goed pas toe-eigent als hij zonder dat goed af te rekenen de kassa passeert. Hier zijn echter nogal eens discussies over en dat wordt dan van geval tot geval bekeken. Er is ook jurisprudentie over te vinden.

Het is dus duidelijk dat het allemaal niet zo eenvoudig is als het lijkt. Eenvoudige diefstal is dus niet zo eenvoudig.
© 2007 - 2024 Peter, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Soorten strafrechtSoorten strafrechtHet Nederlandse rechtssysteem kent vele soorten rechten en wetten die allemaal onder de noemer 'strafrecht' vallen. In d…
Een inleiding op het strafrechtEen inleiding op het strafrechtMet deze gids wil ik je wegwijs maken in het Nederlandse strafrecht. Je kunt geen krant openslaan zonder een artikel te…
Het recht: beslissingsschemaHet recht: beslissingsschemaHet beslissingsschema van artikel 350 Strafvordering heeft betrekking op elk strafproces. Voordat de rechter naar een za…

Mishandeling nader bekekenMishandeling nader bekekenMishandeling wordt strafbaar gesteld in artikel 300 van het wetboek van strafrecht en in tegenstelling tot bijvoorbeeld…
Advocaat (beroep)Advocaat (beroep)Een advocaat verdedigt de juridische belangen van zijn cliënten. Het woord advocaat komt van het Latijnse woord advocatu…
Reacties

Irene, 11-09-2016
Ik heb een nestje kittens gekregen, ik heb ze weggedaan. 1 kitten is terug gebracht, omdat de eigenaar voor paar weken naar het buitenland was gegaan. De familie zou de kitten weer terug krijgen als ze weer terug zijn, maar ik wil het niet terug geven, omdat ik moederpoes en kitten niet uitelkaar wil halen. Ook heb ik een hechte band met de kitten. Ik heb psychische problemen, ik slik medicatie en het gaat verergeren als ik de kitten geef. De familie gaat aangifte doen. Wat is mijn recht? Reactie infoteur, 16-09-2016
Hallo Irene
Je hebt het kitten weg gedaan, weg gegeven of verkocht, feit is dat je het kitten aan een ander hebt gegeven en die is daarmee eigenaar geworden. Je bent akkoord gegaan het kitten gedurende de vakantie van hen op te vangen maar wilt het niet terug geven. Tja, officieel gezien, pleeg je daarmee verduistering. Als die mensen aangifte zouden doen bij de politie dan loop je het risico dat de politie komt bemiddelen en je zal proberen te overtuigen het kitten terug te geven aan de rechtmatige eigenaar. Mocht je dat dan weigeren dan zou de politie zo ver kunnen gaan het kitten in beslag te nemen en aan de rechter over te laten aan wie het kitten nu toebehoort. Voor alle betrokkenen en het kitten is dat uiteraard geen oplossing dus ik zou voorstellen om met die mensen aan tafel te gaan zitten en hen uit te leggen hoe zeer je aan het kitten gehecht bent geraakt en hen desnoods een vergoeding aan te bieden. Leg uit hoe je situatie is en kom tot een compromis.

Yhuisman, 31-05-2015
Als iemand een aanhangwagen wegneemt omdat hij die in de weg vind staan en brengt die dan naar een sloperij toe en ik kan deze aanhangwagen alleen terug krijgen van die sloperij door de stallingskosten te betalen. Is deze man dan schuldig aan diefstal? Reactie infoteur, 03-06-2015
Hallo Yhuisman
Iemand is schuldig aan diefstal als hij enig goed dat geheel of ten dele aan een ander toebehoort wegneemt met het oogmerk zich dat goed toe te eigenen. Hij doet dat niet want hij wil zich die aanhangwagen niet toe eigenen, hij zegt zelfs waar hij is. Hij heeft in principe
die aanhangwagen verplaatst. Dat de sloperij stallingskosten vraagt is een heel ander verhaal en is eventueel aanvechtbaar middels een advocaat, dat is namelijk civiel recht en geen strafrecht. Dus nee, hij is niet schuldig aan diefstal, hij heeft een wat rare manier verzonnen om zijn ongenoegen te uiten en een gesprek met hem over de last die hij dan zou ondervinden lijkt me wel verstandig. Je kan dan altijd kijken voor een oplossing voor de aanhangwagen.

Robin, 22-02-2015
Mijn vader waar ik geen contact meer mee heb die heeft mijn fiets en weigerd deze terug te geven ook het servies wat ik ooit mijn opa en oma heb uitgeleend die pas zijn gestorven die krijg ik niet meer terug. Toen mijn oma stierf heb ik de bloemen betaald met het geld dat eigenlijk voor mn zoon was dat krijg ik ook niet meer terug.

Kan ik hier aangifte voor doen? Reactie infoteur, 23-02-2015
Hallo Robin
Er is in zo'n geval geen sprake van diefstal maar van verduistering en je kan daar zeker aangifte van doen. Maar omdat het in de familiaire sfeer ligt is het extra belangrijk dat
je aan kunt tonen dat die fiets en dat servies inderdaad jouw eigendom zijn. Als je dat niet kan dan heeft aangifte weinig zin omdat je dan belandt in een spelletje wel of niet van mij.
Daarom is dat van het geld niet aangiftewaardig. Succes

H. Schouten, 13-04-2013
Ik rij al 1,5 jaar via een transportbedrijf voor Bakkersland, een broodfabriek. elke nacht na het klaarzetten van alle orders blijft er altijd overproductie staan. in de loop van de ochtend wordt dit, vers brood vaak meer als 100 stuks gewoon vernietigd. eigelijk heeft dit geen waarde meer. op zaterdags na de rit mag er altijd wat brood worden meegenomen door de chauffeurs. heb ik het als chauffeur een keer op maandag 2 zakjes kadetten, winkelwaarde nog geen 2 euro, meegenomen, van de overproductie, en ben na een mondelinge schorsing op de woensdag, op vrijdag mondeling op staande voet onslagen. voor nog minder als 2 euro lig ik eruit. is er een min. waarde van goederen, wat valt onder goederen diefstal? of staat er in de wet geschreven, het maakt niet uit wat de waarde is van de meegenomen goederen? Reactie infoteur, 24-04-2013
Er staat in het artikel: enig goed en niet meer dan dat en dat betekent dus dat er geen waarde is opgegeven. Zou ook raar zijn dat je bijvoorbeeld een artikel van 5,00 niet mag meenemen en een van 3,50 wel. Dat geldt voor alle vermogensdelicten. Overigen is het meenemen van die kadetjes vanaf je werkplek geen eenvoudige diefstal. Het artikel dat je hebt overtreden in verduistering en met de verzwarende omstandigheid: in dienstbetrekking. Daar staan ook zwaardere straffen op omdat de vertrouwensband geschaad is tussen werkgever en werknemer. Heel vervelend maar je kan er niet veel aan doen en hun reactie is niet aanvechtbaar en je mag blij zijn als ze gee aangifte doen bij de politie. Sterkte

A. Toirkens, 08-02-2012
Heel leuk allemaal, maar hoe zit het met een arts die een recept voorziet van een tweede regel, of een recept faxt voor een halve verpakking medicijnen? in mijn ogen is dat diefstal. de patient moet een artikel afnemen, waar hij niet om gevraagd heeft en daarvoor betalen. die halve verpakking kost hem zo'n 4 euro meer dan een hele verpakking. de arts steelt dat geld uit de beurs van de patient, met de bedoeling vriend apotheker een douceurtje te geven. vriend apotheker is, ofschoon de rechthebbende ontvanger van betaling voor de geleverde goederen tevens heler. daarenboven ontvangt vriend apotheker ook nog eens een toeslag op deze beide constructies. in het geval van de tweede regel is er duidelijk sprake van misleiding t.a.v. de aankoop. er is m.i. zelfs sprake van dwang. in de halve verpakking zit tevens de zekerheid van de arts in kwestie, dat de patient een extra consult en extra medicijnen nodig heeft. hoeveel diefstal zit hier? is er een manier waarop ik deze zakkenrollerij waar zoveel haken en ogen aan lijken te zitten, kan aanpakken? Reactie infoteur, 09-02-2012
Hallo

Jawel hoor, kan je zeker maar je verwart nu strafrecht met civiel recht. In de gevallen die je noemt is er zeker geen sprake van diefstal, heling, valsheid in geschriften of oplichting.

Hier is prake van civiel recht maar zelfs in dat geval is de begrijpelijke ergernis over deze gang van zaken lastig aan te pakken. Je zou in dit geval de ombudsman eens een uitgebreide brief met jouw grieven kunnen sturen en kunnen vragen naar andere feiten waar mensen tegen op lopen. Ga eens op internet surfen en je vindt beslist mensen met soortgelijke grieven en probeer er dan samen iets tegen te doen.

Nee. van strafrecht is hier geen sprake.

Izan, 03-01-2011
Prachtig dit! Erg duidelijk! Heeft me goed geholpen met mijn studiewerk. Reactie infoteur, 06-01-2011
Hallo Izan

Fijn om te horen en succes met je studie.

Groetjes van Peter

Peter (50 artikelen)
Laatste update: 24-07-2020
Rubriek: Zakelijk
Subrubriek: Juridisch
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.