Een Eenmanszaak

Een Eenmanszaak De eenmanszaak is een kleinere onderneming, eigendom en onder leiding van één persoon, welke dan zowel juridisch als financieel privé aansprakelijk is. Kan een onderne-mer met een eenmanszaak ook personeel in dienst nemen? Hoe zit het met bezittingen en schulden van de eigenaar van een eenmans-zaak? Hoe werkt het indien je gehuwd bent? Is er een verschil tussen gehuwd zijn in gemeenschap van goederen en onder huwelijkse voorwaarden m.b.t. een eenmanszaak? Dit en meer is te vinden in dit artikel

Ondernemingsvorm Eenmanszaak


De Eenmanszaak

De eenmanszaak. De eenmanszaak komt veel voor. Het is de kleinere onderneming die eigendom is van en geleid wordt door één persoon. Zo zijn b.v. de kleinere winkeliers als een bakker of slager ook vaak een eenmanszaak. De eenmanszaak is niet als zodanig in de wet geregeld. Er zijn dan ook geen eisen voor oprichting, zodat een eenmanszaak ontstaat door het besluit tot oprichting en uitvoering van dat besluit: het kopen en verkopen van (on)roerende goederen (of het verlenen van diensten) die men bij het ondernemen denkt nodig te hebben. Een eenmanszaak is eenvoudig op te richten en er zijn geen notaris, overeenkomsten of contracten vereist. Men dient natuurlijk wel bij de oprichting rekening te houden met algemeen geldende wettelijke regelingen. Soms zal men -indien vereist- onder andere moeten zorgen voor een vestigingsvergunning en de nodige inschrijvingen in het handelsregister. Dit is niet in alle gevallen en branches nodig (bij een vrij beroep zoals b.v. een pedagogische praktijk, hoeft dit niet). De eenmanszaak wordt soms ook wel eenmenszaak genoemd, daar dit de mannelijke associatie weghaalt. Ook wordt tegenwoordig de bijnaam éénpitter wel eens gebruikt voor de eenmanszaak (ook voor freelancers).

Eenmanszaak - Bezittingen en Schulden

Eigenaar Eenmanszaak. Bij het starten van een eenmanszaak steekt men het privé-vermogen in de eenmanszaak. De eigenaar van een eenmanszaak draagt zelf alle risico’s die zijn verbonden aan het ondernemen. Hij/zij is hiervoor volledig aansprakelijk, ook met zijn/haar privé-vermogen. Bij een eenmanszaak zijn bezittingen en schulden dus in feite geen zakelijke aangelegenheid, maar is er sprake van persoonlijke bezittingen en schulden van de eigenaar/ondernemer. Met het oog op de aansprakelijkheid is het belangrijk of men gehuwd is en hoe dit geregeld is.

Huwelijkse staat. Als de ondernemer in algehele gemeenschap van goederen getrouwd is, dan worden in principe alle bezittingen en schulden van de partner tot een gemeenschappelijk vermogen verenigd. Een partner wordt zo als het ware mede-eigenaar van de eenmanszaak. Echter anderzijds deelt men dan ook in de schulden van de partner, hetgeen soms zeer bezwaarlijk kan zijn. Het faillissement van de ene partner heeft dan ook automatisch het faillissement van de ander tot gevolg. Dit kan ook het geval zijn bij een samenlevingscontract of wanneer het samenwonen op een andere manier notarieel is vastgelegd.

Huwelijkse voorwaarden. Om dit te voorkomen, kan men trouwen op (notarieel vastgelegde) huwelijkse voorwaarden. Hierdoor laat je delen van je vermogen buiten de gemeenschap vallen. Ook is het mogelijk om te huwen buiten iedere gemeenschap, ieders bezittingen en schulden blijven dan in de privé-sfeer.

Vergoeding Huwelijkspartner. Het gebeurt vaker dat de huwelijkspartner van de eigenaar van de eenmanszaak meewerkt. De partner kan dan niet op basis van een arbeidsovereenkomst werkzaam zijn, omdat de wet overeenkomsten tussen echtgenoten verbiedt. De meewerkende huwelijkspartner kan dus geen loon ontvangen voor de werkzaamheden. Wel kan men voor het meewerken een vergoeding toekennen. Tevens zijn er mogelijkheden tot meewerkersaftrek, waarop je aanspraak kunt maken, indien je partner een bepaald aantal uren per jaar meewerkt (zie voor details www.belastingdienst.nl).

Inschrijving KvK Eenmanszaak

Inschrijving KvK. Een ondernemer die een eenmanszaak opricht, dient zich in te laten schrijven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel (en Fabrieken). Dit is echter niet in alle gevallen zo; bij vrije beroepen is dit niet verplicht. Je kunt er dan voor kiezen om vrijwillig in te schrijven, hoewel dit over het algemeen in de praktijk niet veel voordelen zal bieden. Sommigen menen dat een inschrijving bij de KvK als vermelding op hun bedrijfscorrespondentie een meer betrouwbare indruk zal geven. Indien je een vrij beroep hebt b.v. een hulpverlenende of dienstverlenende praktijk en verkoop je ook bepaalde producten (middelen of supplementen e.d.) dan ben je wel verplicht om je bij de KvK in te schrijven.

Verzekeringen Eenmanszaak

Eenmanszaak en Verzekeringen. De eigenaar van de eenmanszaak kan in zijn/haar onderneming niet werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst, daar deze geen dienstbetrekking heeft. Hierdoor kan hij/zij geen gebruik maken van werknemersverzekeringen als de Werkeloosheidswet, Ziektewet of de Arbeidsongeschiktheidswet. Voor de risico’s waartegen deze wetten dekking bieden, moet de eigenaar zelf zo veel mogelijk dekking regelen via particuliere verzekeringen. In sommige gevallen zijn deze verzekeringen in verhouding tot de inkomsten (met name bij de startende ondernemer) dermate duur en niet rendabel, dat er beter een afweging gemaakt kan worden om zelf het risico te dragen. In het geval van arbeidsongeschiktheid kan men terugvallen op de volksverzekeringen.

Inkomstenbelasting BTW Eenmanszaak

Inkomstenbelasting. Een eenmanszaak c.q. de ondernemer valt onder de inkomstenbelasting en betaalt ook premies voor de volksverzekeringen.

Start Onderneming BTW. Bij het starten van de eenmanszaak, moet je dit melden bij de belastingdienst (in de eigen regio) en je ontvangt dan een formulier ter invulling en ondertekening. Tevens ontvang je een BTW-nummer en dien je BTW af te dragen (in enkele gevallen hoeft dit niet, b.v. bij het starten van een psychologische praktijk).

Eenmanszaak en Personeel

Personeelsleden. In tegenstelling tot wat de term eenmanszaak doet vermoeden, betekent dit niet
dat er in een eenmanszaak ook maar één persoon kan werken. De term heeft namelijk alleen betrekking op het gegeven dat de onderneming financieel en juridisch door één persoon wordt geleid. Er kunnen personeelsleden in dienst worden genomen c.q. meerdere mensen in een eenmanszaak werkzaam zijn.

Werkgever UWV. Indien een ondernemer met een eenmanszaak mensen in dienst neemt, moet deze zich aanmelden als werkgever en contact opnemen met de belastingdienst. Van het loon van de personeelsleden dient loonheffing c.q. loonbelasting en premieheffing sociale verzekeringen afgedragen te worden. Hetzelfde geldt voor de premies van andere verzekeringen (zoals de Zorgverzekeringswet, WAO en Werkloosheidswet). Indien een ondernemer personeel in dienst neemt, is deze verplicht dit te melden bij het UWV (een uitvoeringsinstelling van werknemersverzekeringen).

Voortbestaan Eenmanszaak

Voortbestaan. Het voortbestaan van een eenmanszaak is sterk afhankelijk van de ondernemer. Het is dan ook raadzaam om te oriënteren op regelingen om het voortbestaan te waarborgen. Dit door b.v. te zorgen dat je partner en/of kinderen in staat zijn de zaak over te nemen of eventueel door omzetting van de eenmanszaak in een firma of een besloten vennootschap (zie hiervoor Firma en BV).

Andere Ondernemingsvormen

© 2007 - 2024 Jvd, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Rechtsvorm: de EenmanszaakDe meest eenvoudige rechtsvorm is de eenmanszaak: behalve inschrijving bij de Kamer van Koophandel zijn er weinig lastig…
Eenmanszaak als ondernemingsvormEenmanszaak als ondernemingsvormVoor welke ondernemingsvorm je kiest, is een vraag die je als startende ondernemer bezighoudt. Iedere ondernemingsvorm h…
Eenmanszaak: voordelen & nadelenEenmanszaak: voordelen & nadelenDe oprichting van een eenmanszaak is eenvoudig, zonder veel formaliteiten. U bent zelf eigenaar en kunt uw beleid naar e…
Een balans maken (boekhouden)Op de balans van iedere onderneming staan drie onderdelen, namelijk bezittingen, schulden en eigen vermogen.Hoe stel je…

Een maatschap vormenEen maatschap vormenDe Maatschap ontstaat zodra twee of meer personen -maten van de maatschap genoemd- afspreken met elkaar samen te werken…
Commanditaire Vennootschap (CV)Commanditaire Vennootschap (CV)De Commanditaire Vennootschap of CV -ook wel vennootschap bij wijze van geldschieting genoemd- is een vorm van vennootsc…
Bronnen en referenties
  • Groenhart et al. Uw advocaat Thuis. Amsterdam: Trendboek
Jvd (613 artikelen)
Gepubliceerd: 05-11-2007
Rubriek: Zakelijk
Subrubriek: Zakelijk
Bronnen en referenties: 1
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.