Vennootschap Onder Firma (VOF)

Vennootschap Onder Firma (VOF) De vennootschap onder firma (VOF) is een ondernemingsvorm waarbij twee of meer personen (firmanten) een samenwerkings-verband aangaan c.q. een bedrijf uitoefenen onder een gemeenschappelijke naam. Wat bevat de benodigde schriftelijke overeenkomst of firma overeenkomst? Wat houdt een afgescheiden vermogen in? Waarom is een inschrijving bij het handelsregister (KvK) nodig en wat houdt hoofdelijke aansprakelijkheid in? Dit en meer over de VOF, Vennootschap Onder Firma, is te vinden in dit artikel.

Vennootschap Onder Firma

De vennootschap onder firma, ook wel VOF genoemd, is een ondernemingsvorm waarbij twee of meer personen (firmanten) een samenwerkingsverband aangaan om onder gemeenschappelijke naam een bedrijf uit te oefenen.

Firma-overeenkomst

Schriftelijke overeenkomst. De VOF moet worden opgericht bij schriftelijke overeenkomst. Menigeen laat deze overeenkomst daarom opmaken door een notaris. De wet eist echter alleen maar een schriftelijk stuk en geen notariële akte (zoals bij b.v. de De BV en NV). Een ander persoon c.q. deskundige kan de firma overeenkomst vastleggen.

In de firma overeenkomst wordt onder meer vastgelegd:
  • wat ieder in de VOF inbrengt
  • hoe ieders verantwoordelijkheid of bevoegdheden liggen
  • hoe de winstverdeling dient te geschieden
  • wanneer en hoe de beëindiging van de VOF plaatsvindt

Hoofdelijke Aansprakelijkheid

De firma overeenkomst moet bij de Kamer van Koophandel (en Fabrieken) worden gedeponeerd in het handelsregister. Derden kunnen dan zien of er aan de firma beperkingen of bevoegdheden zijn opgelegd. Zijn zulke beperkende bepalingen niet opgenomen, dan wordt iedere firmant bevoegd geacht voor de VOF overeenkomsten te sluiten. Het belang van de bevoegdheden tot het sluiten van overeenkomsten ligt onder andere in het feit, dat voor bevoegd (geacht) afgesloten overeenkomsten door een firmant, alle andere firmanten hoofdelijk aansprakelijk zijn.

Door deze hoofdelijke aansprakelijkheid kan iedere firmant door een crediteur worden aangesproken tot nakoming van de afgesloten overeenkomst en dus tot betaling van het volle bedrag dat eventueel betaald moet worden.

Firma vermogen

Een VOF kent een zogenaamd afgescheiden vermogen. Dit houdt in dat geld en goederen die in de VOF zijn gestoken -het firma vermogen- is afgezonderd van het privé vermogen van de firmanten. Dit afgescheiden firma vermogen strekt tot voordeel van crediteuren van een VOF. Deze crediteuren kunnen hun vorderingen bij voorrang verhalen op het firma vermogen. Dit wil zeggen dat deze bij verdeling van dit vermogen onder schuldeisers, bijvoorbeeld in het geval van faillissement, aan bod komen voor de privé crediteuren van firmanten. Bovendien blijft voor crediteuren van de VOF ook het privé vermogen van de firmanten geheel aansprakelijk voor hun vorderingen.

Faillissement VOF

Het afgescheiden vermogen van de VOF heeft ook tot gevolg dat een VOF als zodanig failliet kan gaan. Door het faillissement van een VOF gaan automatisch de firmanten ervan failliet. Het omgekeerde gaat niet op. Een faillissement in privé van één der firmanten hoeft niet automatisch het faillissement van de VOF tot gevolg te hebben. Over het algemeen wordt overigens meestal in de firma akte overeengekomen dat het faillissement van een firmant in privé tot ontbinding van de vof leidt.

Ontbinding VOF

Een VOF wordt in het algemeen ontbonden indien de tijd waarvoor deze is aangegaan, verloopt door voltooiing of vernietiging van het aangegane werk. Bijvoorbeeld door de voltooiing voor een bouwwerk, door dood, faillissement of curatele van één der firmanten of door opzegging. Ook een rechter kan op grond van zogenaamde wettige redenen ontbinding van een VOF bevelen. Wettige redenen kunnen onder andere zijn de wanprestatie van één der firmanten of langdurige ziekte. Veelal komen de firmanten in de firma overeenkomst overeen de VOF na ontbinding in bepaalde gevallen met de overgebleven firmanten voort te zetten. In geval van overlijden of uittreding wordt het aandeel van de overleden of uitgetreden firmant dan door de overige firmanten overgenomen.

Komende wijziging maatschap, VOF, CV in OV

Hoewel ondernemers die nu een rechtsvorm kiezen of wijzigen er nog geen rekening mee hoeven te houden, zal er een wetswijziging komen betreffende de Maatschap, Vennootschap onder Firma en de Commanditaire Vennootschap.

Meer Ondernemingsvormen

© 2007 - 2024 Jvd, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Commanditaire Vennootschap (CV)Commanditaire Vennootschap (CV)De Commanditaire Vennootschap of CV -ook wel vennootschap bij wijze van geldschieting genoemd- is een vorm van vennootsc…
Rechtsvorm: de Vennootschap onder firma (vof)Een vennootschap onder firma is een rechtsvorm waarbij meerdere personen onder een gezamenlijke naam een bedrijf beheren…
Rechtsvormen: eenmanszaak, vof, nv en bvBij het opzetten van een eigen bedrijf of organisatie zal je een rechtsvorm moeten kiezen. Ook non-profit organisaties h…
Personenvennootschap: openbare/stille personenvennootschapDe samenwerking van twee of meer mensen in een onderneming kan vorm krijgen door de oprichting van een personenvennootsc…

Een EenmanszaakEen EenmanszaakDe eenmanszaak is een kleinere onderneming, eigendom en onder leiding van één persoon, welke dan zowel juridisch als fin…
De Vennootschap (BV en NV)De Vennootschap (BV en NV)De Besloten Vennootschap (BV) en de Naamloze Vennootschap (NV) zijn vennootschappen met een in aandelen verdeeld kapitaa…
Bronnen en referenties
  • Groenhart et al. Uw advocaat Thuis. Amsterdam: Trendboek
Reacties

Jeroen, 06-08-2012
Volgens mij klopt het gedeelte aansprakelijkheid niet. Volgens de KVK is een venoot incl zijn prive vermogen aansprakelijk, en niet alleen het zakelijke firma deel.

De vof en aansprakelijkheid

Als vennoot bent u persoonlijk aansprakelijk voor de schulden van de vof. Ook als een andere vennoot deze heeft gemaakt. De schuldeisers van de zaak kunnen in eerste instantie terecht bij het vermogen van de zaak. Als dit onvoldoende is, kunnen zij aanspraak maken op het privé-vermogen van u en uw echtgenoot. U beperkt de aansprakelijkheid van uw echtgenoot door huwelijkse voorwaarden op te stellen. Als uw vennoot privé-schulden heeft, dan kunnen zijn schuldeisers niet terecht bij uw privé-vermogen, of het zakelijk vermogen van de vof. Reactie infoteur, 10-08-2012
Beste Jeroen,

Zie "Hoofdelijke aansprakelijkheid"

Mvg

Melanie, 18-02-2008
Duidelijke en volledige informatie! Ook de veranderingen die zullen gaan komen in 2008 in het andere artikel. Die meneer hier beneden moet gewoon een beetje beter kijken en lezen. :-) Ben benieuwd of het nog 2008 gaat worden. In ieder geval hou ik het nog maar op de gewone VOF nu.

m.vr.groet
Melanie Reactie infoteur, 18-02-2008
@ Melanie, voordat de wijziging in werking treedt, is het inderdaad de bedoeling om gewoon de 'oude VOF' structuur en route te volgen. En het gebeurt helaas wel vaker dat mensen niet zo goed lezen, hoe volledig de informatie ook is.
Fijn dat de informatie voor jou duidelijk is en bedankt voor je reactie!

Groetjes van Sila (auteur artikel)

Jvd (613 artikelen)
Laatste update: 10-08-2012
Rubriek: Zakelijk
Subrubriek: Zakelijk
Bronnen en referenties: 1
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.