De Coöperatieve Vereniging

De Coöperatieve Vereniging De Coöperatieve Vereniging is een speciale vorm van de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid. In tegenstelling tot de gewone vereniging mag het doel van de coöperatieve vereniging gericht zijn op geldelijk voordeel voor de leden zelf. Hoe zit het nu met de statuten, registerinschrijving of de aansprakelijkheid? Wat houdt wettelijke aansprakelijkheid (WA), beperkte (BA) of uitgesloten aansprakelijkheid (UA) in? Overzichtelijke informatie over de coöperatieve vereniging vind je in dit artikel

Coöperatieve Vereniging Rechtspersoon

Rechtspersoon. De Coöperatieve Vereniging is een rechtspersoon. Een beschrijving van wat een rechtspersoon precies inhoudt, kun je vinden in Rechtspersonen. Globaal gezegd is een rechtspersoon elke instelling die rechts- en handelingsbevoegd is. Rechtspersonen mogen (vermogensrechtelijke) rechten en plichten hebben zoals eigenaar zijn en overeenkomsten sluiten, maar niet op het gebied van personen en familierecht (nadere details en uitleg zijn te vinden in het artikel Rechtspersonen - Vereniging & Stichting).

De Coöperatieve Vereniging

Coöperatieve Verenigingen. Een bijzondere vorm van een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid is de coöperatieve vereniging. Alles wat voor de (gewone) vereniging geldt m.b.t. de volledige rechtsbevoegdheid, is dus ook van toepassing op de coöperatieve vereniging. Wat dit precies inhoudt, kun je lezen in Vereniging.

Verschil Coöperatieve Vereniging - Vereniging

Verschillen. Anders dan bij de gewone vereniging mag het doel van een coöperatieve vereniging wel gericht zijn op geldelijk voordeel (winst) voor de leden zelf. Sterker nog, de coöperatieve vereniging is zelfs een vereniging die zich ten doel stelt in bepaalde materiële (geldelijke) behoeften van de leden te voorzien. Hiertoe sluit deze soms uitgebreide overeenkomsten af met de leden. Een bekend voorbeeld is b.v. de Coöperatieve Zuivelfabrieken. Boeren die hier lid van zijn, verwerken de door hen voortgebrachte producten in dit geval niet zelf, maar bundelen hun krachten door oprichting en instandhouding van een meer efficiënte fabriek voor hun productenverwerking.

Statuten & Notariële Akte

Statuten - Notariële Akte. De coöperatieve vereniging moet worden opgericht bij notariële akte, waarin ook de statuten zijn opgenomen. Meer informatie over wat statuten dienen te bevatten, kun je hier vinden. Verder zal een notaris precies aangeven wat er in de statuten dient te staan. De statuten kunnen in dit geval eventueel ook een bepaling bevatten dat de coöperatieve vereniging overeenkomsten met derden (niet leden) mag afsluiten. Echter, dit mag niet zo ver gaan dat de overeenkomsten met de leden zelf nog maar van ondergeschikt belang zijn.

Inschrijving - Deponering KvK

Handelsregister KvK. In tegenstelling tot de gewone vereniging (die ingeschreven moet worden in het Verenigingenregister), moet de coöperatieve vereniging ingeschreven worden in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (en Fabrieken). Deze inschrijving in het handelsregister is, omdat een coöperatieve vereniging ook altijd een bedrijf (onderneming) uitoefent. Bij inschrijving worden personalia van degenen die de vereniging vertegenwoordigen opgenomen en worden de statuten gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Belang Inschrijving - Deponeren. De inschrijving en deponering bij de KvK zijn erg belangrijk. Zolang inschrijving nog niet heeft plaatsgevonden, is degene die namens de coöperatieve vereniging optreedt namelijk hoofdelijk aansprakelijk (naast de vereniging). Dit houdt in dat degene die voor de vereniging optreedt (privé) grote risico’s loopt, zoals b.v. een schuldeiser die dan ook kan vorderen bij een verenigingslid c.q. leden persoonlijk.

Coöperatieve Vereniging & Aansprakelijkheid

Naam Coöperatieve Vereniging. Uit de tenaamstelling moet altijd blijken dat er sprake is van een coöperatieve vereniging, hetgeen eenvoudig is door de naam ‘Coöperatieve’ toe te voegen. Verder moet uit de naamstelling ook de aansprakelijkheid van de leden blijken. Dat wil zeggen de aansprakelijkheid van de leden voor de restantschuld bij het einde van de vereniging. Met betrekking tot aansprakelijkheid komen de onderstaande aanduidingen veelal in de tenaamstelling voor.

Vormen Aansprakelijkheid

  • WA - Wettelijke Aansprakelijkheid. De leden zijn voor gelijke delen aansprakelijk voor het gehele tekort. Indien één of meerdere leden niet kunnen betalen, wordt hun deel van de schuld over de andere leden omgeslagen.
  • BA - Beperkte Aansprakelijkheid. De leden zijn tot een bepaald -in de statuten vermeld- bedrag aansprakelijk
  • UA - De leden zijn slechts aansprakelijk tot het bedrag van hun contributie en hoeven niet mee te betalen

Overigens worden tot de leden ook degenen gerekend die in het voorgaande jaar hebben opgezegd. Op deze manier wordt voorkomen dat leden aan het eind van het jaar opzeggen om hun verantwoordelijkheid te ontlopen.

Verplichte Ledenlijst Handelsregister

Verplichte Ledenlijst. In de gevallen waar de leden naast de coöperatieve vereniging aansprakelijk zijn c.q. bij de vereniging wettelijk (WA) of beperkt aansprakelijk (BA) zijn, moeten derden in staat zijn om namen en adressen van de leden te kunnen achterhalen. Om deze reden is het bestuur van een coöperatieve vereniging in deze gevallen verplicht een ledenlijst te deponeren bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Ieder jaar moeten -binnen een maand na het einde van een boekjaar- de wijzigingen in deze ledenlijst worden doorgegeven.

Toezicht Verplicht. De organen zijn min of meer gelijk aan die van een gewone vereniging, met dit verschil dat de instelling van een orgaan dat toezicht houdt, zoals b.v. een Raad van Toezicht of Raad van Commissarissen bij een coöperatieve vereniging verplicht is en bij een gewone vereniging niet (zie Vereniging).

Einde - Ontbinding Vereniging. Beëindiging van het lidmaatschap en het einde van de coöperatieve vereniging, verlopen op dezelfde manier als bij een gewone vereniging. Zie hiervoor de informatie in het artikel Vereniging.

Meer Ondernemingsvormen

© 2007 - 2024 Jvd, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Vereniging, van oprichting tot notarisVereniging, van oprichting tot notarisWat is feitelijk een vereniging, hoe richt je die op, wat is een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid en wat een v…
Inschrijving Vereniging van Eigenaren in HandelsregisterInschrijving Vereniging van Eigenaren in HandelsregisterSinds 1 juli 2008 is de nieuwe Handelsregisterwet in werking getreden. Dit heeft onder andere tot gevolg dat alle vereni…
Rechtsvorm: de VerenigingNaast de commerciële (profit) organisaties, zijn er ook non-profitorganisaties, zoals de vereniging. De vereniging stree…
Vereniging & LedenVereniging & LedenMen spreekt van een Vereniging als twee of meer personen volgens vastgestelde regels samenwerken voor een bepaald doel.…

De Vennootschap (BV en NV)De Vennootschap (BV en NV)De Besloten Vennootschap (BV) en de Naamloze Vennootschap (NV) zijn vennootschappen met een in aandelen verdeeld kapitaa…
Soorten organisatiesSoorten organisatiesWat is een organisatie? Welke soorten organisaties zijn er? Wat voor soort onderneming wil ik beginnen? Wat zijn de vers…
Bronnen en referenties
  • Groenhart et al. Uw advocaat Thuis. Amsterdam: Trendboek
Jvd (613 artikelen)
Laatste update: 05-11-2007
Rubriek: Zakelijk
Subrubriek: Zakelijk
Bronnen en referenties: 1
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.