Verzuimregistratie bespaart op werknemersonkosten

Verzuimregistratie bespaart op werknemersonkosten Gedurende het werkende bestaan van personeel raakt men ziek en wordt men veelal weer beter. De gezondheid is een duur goed en daar heeft men dan ook tijd voorover om goed te herstellen bij ziekte. Toch is niet iedere vorm van verzuim te wijten aan een concrete ziekte. Het kan ook worden veroorzaakt door problemen op het werk of thuis, waardoor die werknemer het niet meer aan kan. Escaleert het, dan kan men met psychische problemen thuis komen te zitten, waardoor de werknemer langdurig moet worden doorbetaald. Hoe kan registratie hierbij uitkomst bieden om zo op onkosten te besparen?

Verzuimregistratie


Waarom zit men thuis?

Werknemers zijn ook maar mensen! Mensen moeten met elkaar en het management om kunnen gaan. Vele omstandigheden op de werkvloer kunnen voor frictie en ongenoegen aanleiding zijn. Daarnaast kan er een collectieve ontevredenheid heersen, waardoor de algehele stemming verslechtert. Meerdere oorzaken kunnen dan ook aanleiding zijn voor thuis zittend personeel. Een uit de hand gelopen situatie met de werkgever kan namelijk veel stress geven waardoor verzuim wordt veroorzaakt. Wordt er niets aan gedaan kan de situatie verslechteren met een langdurig thuis zittende werknemer als gevolg.

Herkennen van problemen

Problemen kunnen worden opgelost. Het is dan noodzaak om snel als werkgever in te zien dat bepaalde werknemers gemiddeld vaker thuis zitten dan ander personeel. Middels registratie van hoe vaak en wanneer bepaalde personen thuis zitten kan inzicht worden verkregen in probleemgevallen. Het is daarbij belangrijk dat de werkgever reageert op de omstandigheid door na te gaan waarom die werknemer geregeld verzuimt. Zijn er problemen thuis of heeft men last van pesterijen op het werk. Alle soorten problemen kunnen er aanleiding voor zijn. Is binnen de registratie herkend dat iemand een probleem heeft dan kan daar gezamenlijk aan worden gewerkt.

Tijdig werken aan oplossingen

Snel ingrijpen in een probleemsituatie zorgt ervoor dat men niet langdurig thuis komt te zitten. Oplossingen kunnen ervoor zorgen dat de werksituatie wordt verbeterd, zodat de werknemer zich beter op zijn plaats voelt. Het is van belang dat de werkgever luistert naar de problemen van het personeel om tot oplossingen te komen. Daarmee kan die werknemer snel de taken weer oppakken. Gemotiveerde werknemers leveren altijd betere resultaten en dus moet de werkgever tijdig ingrijpen door oplossingen aan te dragen.

Voorkomen dat verzuim ziekte wordt

Het kan voorkomen dat een manager geen oog heeft voor de problemen van werknemers. Men heeft namelijk een arbeidscontract en dus dient het personeel te werken. Zo simpel ligt het dus niet! Sommige managers slaan dan ook de plank geheel mis, waardoor de omstandigheid verslechtert. Dreigen met ontslag is dan eveneens geen optie, omdat dit wettelijk niet is toegestaan. Een werkgever doet er dan altijd verstandig aan om intern een aanspreekpunt of -persoon te hebben alwaar problemen van werknemers openlijk kunnen worden besproken. Daarmee kunnen reeds in een vroeg stadium problemen worden aangekaard voordat deze verergeren. Daarnaast kan via registratie een probleemgeval worden aangesproken, zodanig dat eventuele problemen kunnen worden verholpen.

De Wet Uitbreiding Loondoorbetalingsplicht bij Ziekte

Probleem voor de werkgever is feitelijk dat de WULBZ binnen het arbeidsrecht is opgenomen. Deze wet geeft aan dat werkgevers tot op twee jaar zeventig procent van het laatstverdiende loon aan een zieke werknemer moet doorbetalen. Dit kan dus bij een langdurig verzuim behoorlijk in de papieren lopen. Daarnaast geldt eveneens dat een zieke werknemer nooit wegens zijn ziekte gedurende die twee jaar ontslagen mag worden. Oftewel de belangen van de werknemers zijn goed geregeld en dus doet de werkgever er verstandig aan om problemen spoedig aan te kaarten.

Verzuimregistratie leidt tot onkostenbesparing

Het tijdig herkennen van probleemgevallen binnen de groep verzuimers kan leiden tot goede oplossingen. Ongeacht het probleem kan er altijd over oplossingen worden gepraat danwel kan via bemiddeling naar een oplossing worden gewerkt. Op die manier kan de werknemer actief blijven binnen het arbeidsproces, waardoor de werkgever geen aanhoudende onkosten heeft. Door een juist registratiebeleid toe te passen wordt ervoor gezorgd dat men bespaart op onnodige onkosten veroorzaakt door onbegrepen en onbehandeld verzuim.

Ontslag door ziekte mag niet

De vraag wordt vaak gesteld, mag een zieke werknemer worden ontslagen als deze thuis zit. Dat mag inderdaad niet als de reden de ziekte of het verzuim zelf betreft. De werknemer zit daardoor namelijk in een verzwakte situatie mogelijk op doktersadvies en kan zich slecht verdedigen. Om toch in het inkomen te kunnen voorzien mag men niet worden ontslagen. Uiteraard zijn er uitzonderingen op deze regel, wel te verstaan de volgende:
  • de zieke werknemer heeft iets onvergeeflijks uitgevoerd of heeft een grove fout bewust of onbewust gemaakt. De dringende reden kan aanleiding zijn tot ontslag op staande voet. Let wel dat de reden grondig moet worden aangetoond, waarnaast er geen relatie mag bestaan met de ziekte als reden;
  • de werkgever raakt failliet, waardoor iedereen collectief op straat komt te staan;
  • de werknemer neemt zelf ontslag.
Buiten deze redenen om kan en mag een werknemer gedurende de ziekte niet ontslagen worden.

Lees verder

© 2012 - 2024 Geinformeerd, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Loondoorbetaling bij ziekteLoondoorbetaling bij ziekteAls je als werknemer ziekt wordt, is de werkgever verplicht om het loon door te betalen. Voor hoelang geldt de loondoorb…
Baas weigert loon door te betalen ziekte: deskundigenoordeelStel je bent ziek en hebt je ziek gemeld. Maar je werkgever vindt helemaal niet dat je ziek bent en weigert om je loon d…
Help! Mijn werknemer is ziek! Wet verbetering PoortwachterHelp! Mijn werknemer is ziek! Wet verbetering PoortwachterElke werknemer is wel eens een paar dagen ziek. Op zich hoeft dat niet tot problemen te leiden. Toch is het belangrijk o…
Personeel in dienst nemen, wat moet je regelen?Personeel in dienst nemen, wat moet je regelen?De onderneming draait goed en er is werk te veel voor u alleen. U gaat op zoek naar een werknemer en als u een geschikte…

Functiegebouwen: een nieuwe hype?Sinds enige tijd is er, zeker binnen overheden, sprake van een nieuw soort hype. Om meer efficiëntie te bereiken en, zoa…
ISO 9000/9001 certificeringISO 9000/9001 certificeringDit artikel schetst vooral wat de ISO 9000/9001 teweeg wil brengen en hoe de algemene gedachte over de norm is. Want hoe…
Geinformeerd (1.029 artikelen)
Laatste update: 11-05-2020
Rubriek: Zakelijk
Subrubriek: Diversen
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.