Help! Mijn werknemer is ziek! Wet verbetering Poortwachter

Help! Mijn werknemer is ziek! Wet verbetering Poortwachter Elke werknemer is wel eens een paar dagen ziek. Op zich hoeft dat niet tot problemen te leiden. Toch is het belangrijk om de regels omtrent ziekte goed te kennen. Zeker bij een langdurig ziekteverzuim van medewerkers komt er nog wel één en ander om de hoek kijken. Sinds de inwerkingtreden van Wet Poortwachter is de rol van de werkgever bij langdurige ziekte groter geworden. Elke werkgever zal samen met het zieke personeelslid actief moeten werken aan een geslaagde re-integratie om instroom in de WGA te voorkomen.

De ziekmelding

De werkgever doet er verstandig aan om regels op papier te zetten over de procedure van de ziekmelding. Voor wanneer moet de werknemer zich ziek melden? Waar moet hij zich ziekmelden? Moet de werknemer zich verplicht melden bij een arts? Dit kan het beste in een personeelshandboek welke vaak een aanvulling is op de arbeidsovereenkomst.

De werkgever kan het beste direct de Arbodienst inschakelen, zelfs als er waarschijnlijk sprake is van een kort verzuim. Op deze manier krijgt de werkgever namelijk goed inzage in het ziektepatroon binnen zijn bedrijf. Verder kan op deze manier een langere ziekteperiode wellicht worden voorkomen. Een veelvuldig kort verzuim kan in de toekomst namelijk uitgroeien tot een langer verzuim.

Wachtdagen

Bij ziekte heeft de werknemer recht op 104 weken doorbetaling van zijn loon. Wachtdagen zijn ziektedagen waar de werkgever geen loondoorbetalingsverplichting voor heeft. Bij wet heeft de werkgever de mogelijkheid om per ziekmelding twee wachtdagen in te houden, dus over twee dagen geen loon door te betalen. Indien de volgende ziekmelding plaatsvindt binnen vier weken na de eerdere ziekmelding, dan mogen niet opnieuw wachtdagen ingehouden worden.

In een CAO of individuele arbeidsovereenkomst kunnen afwijken bepaald worden inzake het gebruik van wachtdagen. Ook kan daarin vermeld staan dat wachtdagen verrekend kunnen worden met (bovenwettelijke) vakantiedagen.

Wet verbetering Poortwachter

De Wet Verbetering Poortwachter is erop gericht dat werkgever en werknemer beide actief werken aan de re-integratie van de zieke werknemer. In eerste plaats wordt er gewerkt aan een re-integratie binnen het bedrijf. Als dit niet lukt wordt er gekeken naar mogelijkheden om de werknemer in een andere bedrijf te plaatsen.

In het kort zijn de volgende stappen conform Wet Poortwachter als volgt:
  • Dag 1: De ziekmelding
  • Week 6: Het opstellen van de probleemanalyse
  • Week 8: Het opstellen van het plan van aanpak
  • Week 42: De verzuimmelding bij het UWV
  • Week 52: De eerstejaarsevaluatie vindt plaats
  • Week 87: Er wordt een re-integratieverslag opgesteld
  • Week 91: De WIA beoordeling vindt plaats
  • Week 104: De loondoorbetalingsverplichting voor de werkgever stopt

De loondoorbetalingsverplichting

Volgens de wet is de werkgever verplicht om 2 jaar lang 70% van het loon van de zieke werknemer door te betalen. De werkgever moet in het eerste jaar er rekening mee houden dat het doorbetaalde loon nooit minder kan zijn dan het voor de werknemer geldende wettelijk minimumloon. Deze verplichting geldt in het tweede jaar van ziekte niet meer.

In CAO’s zijn vaak afwijkingen bepaald inzake deze loondoorbetalingsverplichting. Deze bepalingen zijn ten gunste van de werknemer en vaak geldt er een hogere loondoorbetaling. Wel is het zo dat de loondoorbetaling van het eerste en het tweede jaar samen niet meer kan bedragen dan 170%.

En wat na 2 jaar ziekte?

Na twee jaar ziekte stopt de loondoorbetalingsverplichting voor de werkgever. Hiermee is overigens niet het dienstverband beëindigd. Als de werknemer uiteindelijk herstelt, is hij nog steeds in dienst bij de werkgever. Wel kan de werkgever nu een ontslagvergunning aanvragen indien de werknemer vermoedelijk niet binnen 26 weken herstelt.

De werknemer heeft nu recht op een WGA uitkering. De mate waarin de werknemer nog arbeid kan verrichten bepaalt onder andere de hoogte van de uitkering. Deze uitkering wordt betaald door het UWV. Indien de werkgever eigen risicodrager is voor de WGA verhaalt het UWV deze uitkering op de werkgever.
© 2013 - 2024 Saskiaw, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Ziekte en re-integratieZiekte en re-integratieHoe verloopt het re-integratietraject van een zieke of arbeidsongeschikte werknemer? Volgens de Wet Verbetering Poortwac…
Loondoorbetaling bij ziekteLoondoorbetaling bij ziekteAls je als werknemer ziekt wordt, is de werkgever verplicht om het loon door te betalen. Voor hoelang geldt de loondoorb…
Pas op met veelvuldig ziekteverzuim! Ontslag is mogelijkPas op met veelvuldig ziekteverzuim! Ontslag is mogelijkIndien er een arbeidscontract is aangegaan, moet de werknemer taken uitvoeren voor de werkgever. Daarbij is aanwezigheid…
Verzuim, ziekte, afmelden: de invloed op inkomen en ontslagVerzuim, ziekte, afmelden: de invloed op inkomen en ontslagEen keer je niet goed voelen kan iedereen overkomen. Een griepje of heb je iets anders opgelopen, het kan er aanleiding…

Ben Woldring: hoe werden zijn vergelijkingssites een succes?Ben Woldring is een succesvol internetondernemer. Van 13-jarige met een schoolopdracht schopte hij het tot miljonair, da…
Je bent geen boer, je wordt boer! Probleem en de oplossingJe bent geen boer, je wordt boer! Probleem en de oplossingHet aantal 55+ers onder agrarische ondernemers stijgt. Voor de 55+er die zijn onderneming wil verkopen of overdragen wor…
Saskiaw (29 artikelen)
Gepubliceerd: 15-07-2013
Rubriek: Zakelijk
Subrubriek: Onderneming
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.