Een faillissement, wat betekent dat voor u

Een faillissement, wat betekent dat voor u Failliet gaan of dreigen failliet te gaan. Wat betekent het nou als een bedrijf of persoon failliet wordt verklaard. Kunt u zomaar failliet worden verklaard. U kunt uw eigen faillissement aanvragen, maar wat is daarbij de procedure. Soms kan een faillissement worden voorkomen of kan door de gefailleerde snel worden doorgestart in een andere vorm. Er is een conservatoire fase waarin het vermogen wordt bevroren, en de executoriale fase, waarbij het faillissement ten uitvoer wordt gebracht.

Aanvraag faillissement en gefailleerde

De eerste stap op weg naar een mogelijk faillissement is een aanvraag daartoe bij de rechtbank. Wie failliet wordt verklaard heet in het juridische jargon gefailleerde. Meerdere personen en instanties kunnen een dergelijke aanvraag bij de rechtbank indienen:
 • Een schuldeiser met een niet betaalde vordering.
 • Het bedrijf zelf of de schuldenaar, die zijn schulden niet kan betalen. Ze doen zelf aangifte van faillissement bij de rechtbank.
 • Het Openbaar Ministerie om redenen van openbaar belang. Bijvoorbeeld, wanneer bijvoorbeeld nog grote schulden en/of boetes uitstaan.
 • De rechtbank zelf, wanneer daartoe op basis van de WSNP reden toe bestaat.

Waarom een aanvraag tot faillissement

Het zal helder zijn dat een faillissement niet zo maar wordt aangevraagd. Vaak is er al veel aan vooraf gegaan. Vaak ook een surseance van betaling. Dat gebeurt, omdat schuldeisers geen andere uitweg meer zien om aan hun geld te komen, en willen veilig stellen dat eventueel aanwezig vermogen niet verdwijnt. Het blijkt in de praktijk bovendien een zeer effectieve manier van incasso te zijn. Soms komt de schuldenaar plotseling alsnog over de brug, in plaats van failliet te gaan.

Kan ik zomaar failliet

Neen, u bent gelukkig niet zomaar failliet en een aanvraag tot een faillissement wordt niet zo maar door de rechtbank gehonoreerd. Er drie eisen waaraan minimaal moet zijn voldaan:
 • Er zijn tenminste twee schuldeisers. Dit is een belangrijke eis. Hebt u slechts één grote schuldeiser, dan kunt u niet failliet worden verklaard. Hebt u er twee, waarvan er bijvoorbeeld eentje een relatief kleine schuld is dan kunt u wel failliet worden verklaard. Let u daar dus op.
 • Er zijn twee schulden waarvan er tenminste één opeisbaar is.
 • De schuldenaar is opgehouden met betalen. Hebt u een betalingsregeling en betaalt u regelmatig een klein bedrag, dan zult u niet eenvoudig failliet worden verklaard. Wel als u volledig stopt met betalen.

Zelf faillissement aanvragen

Maar u kunt ook zelf uw faillissement aanvragen bij de rechtbank. Bijvoorbeeld als u geen mogelijkheden voor het bedrijf meer ziet en wilt voorkomen dat u later persoonlijk aansprakelijk wordt gesteld als u toch nieuwe verplichtingen aangaat. Bij de aanvraag moet u overtuigende documenten aan de rechter overhandigen die bevestigen dat u niet langer aan uw verplichtingen kunt voldoen, waardoor een faillissement de beste oplossing is.

Rol rechtbank bij naderend faillissement

Als u wordt opgeroepen bij de rechtbank, moet u ook verschijnen. U kunt zich dan namelijk verweren. Uw eventuele afwezigheid zal zeker in uw nadeel werken. U hebt bovendien acht dagen de tijd om tegen een faillissement bij de rechtbank in beroep te gaan.

Procedure faillissement

We onderscheiden de conservatoire fase, waarin het vermogen wordt bevroren en door de curator een staat van goederen wordt opgesteld. En de executoriale fase, waarin het faillissement echt wordt uitgevoerd, bezittingen verkocht en onder de schuldeisers verdeeld. De surseance van betaling is hierbij meestal een tussenfase. De stappen die worden gezet zijn:
 1. Verzoekschrift voor faillissement naar de rechtbank.
 2. Benoeming curator en rechter-commissaris.
 3. Opstellen overzicht vermogen en overzicht schuldeisers plus hun rangorde, erkende en betwiste vorderingen.
 4. De verificatievergadering met de schuldeisers.
 5. Verkoop van bezittingen en verdeling op papier ter aflossing vorderingen.
 6. Afronding via verbindend verklaren van de slotuitdelingslijst.

Gevolgen faillissement voor werknemers

De werknemers worden op de hoogte gesteld van een aanstaande faillissement als het faillissement niet meer tegen te houden is. Vervolgens wordt de betaling van de lonen overgenomen door de UWV. Een werknemer heeft recht op maximaal 13 weken achterstallig niet uitbetaald loon, waarna recht op WW-uitkering bestaat.

Gevolgen faillissement voor consument

Garantie van de fabriek blijft bestaan, maar die van de gefailleerde vervalt. Eventuele aanbetalingen of voor reparatie afgegeven goederen vallen in de boedel van het faillissement.

Rangorde schuldeisers bij faillissement

Er is een rangorde van schuldeisers in het faillissement. Deze rangorde bepaalt wie het eerste zijn geld krijgt en wat er voor de volgende nog overblijft. Voorrang komt door een onderpand, hypotheek en andere wetten die de voorrang regelen. In rangorde gaat het om:
 1. Preferente schuldeisers zoals werknemers met een achterstallig loon, het UWV en de Belastingdienst.
 2. Schuldeisers waarvoor specifieke regels gelden, zoals bij een onderpand en hypotheek. Hiertoe kunnen ook de leveranciers van gas, licht, water en verhuurders van onroerende goed horen, omdat anders afsluiting of ontruiming volgt. Tot slot worden ook leasebedrijven hiertoe gerekend.
 3. Concurrente schuldeisers zonder extra zekerheden.
 4. Achtergestelde schuldeisers die pas aan de beurt komen als de schulden van de overige schuldeisers zijn voldaan.

Wat is een beslag op het vermogen

Een faillissement betekent een volledig beslag op uw vermogen, inclusief uw privé vermogen. Het betekent ook dat de aangestelde curator het faillissement verder zal afwikkelen. Toch vallen een aantal zaken niet onder een faillissement:
 • Uw primaire levensbehoeften.
 • Een minimum bedrag voor levensonderhoud voor een maand.
 • Gelden bedoeld voor een wettelijke onderhoudsplicht, zoals de kinderbijslag.
 • Een bepaald bedrag van uw inkomsten. De hoogte hiervan wordt door de rechter-commissaris bepaald.

Hoe kan ik een faillissement opheffen en beëindigen

Een faillissement kan worden opgeheven, bij:
 • Homologatie, dat wil zeggen dat de rechter akte neemt van het bemiddelingsakkoord tussen de partijen, waarmee het authentiek en uitvoerbaar wordt.
 • Een gebrek aan baten.
 • Een verbindend verklaarde slot uitdelingslijst, waarbij crediteuren en vooral de preferente crediteuren gecompenseerd worden.
 • Een gehonoreerd verzoek daartoe door gefailleerde in combinatie besluit tot toepassing van een schuldsaneringsregeling.
 • Een uitspraak daartoe in hoger beroep door het Gerechtshof.

Slot

Voor het overige zal een aangewezen curator uw gelden beheren. Lees ook over de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, en wacht vooral niet te lang met uw schulden, maar onderneem actie.

Lees verder

© 2007 - 2024 Zeemeeuw, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Faillissement & faillissementswet: dwangakkoord in 2020/'21Faillissement & faillissementswet: dwangakkoord in 2020/'21Een faillissement komt vaak voor, surseance van betaling ook. Maar het gebeurt uiteraard ook dat een bedrijf in financië…
Rangorde schuldeisers bij faillissementRangorde schuldeisers bij faillissementDe rangorde van schuldeisers in het faillissement bepaalt in belangrijke mate de kans op betaling. Hoe hoger de plaats i…
Werkgever failliet, wat nu?Een dreigend faillissement van een werkgever krijgen de werknemers pas te horen op het laatste moment. De werkgever prob…
De gevolgen van een faillissement van derdenDe gevolgen van een faillissement van derdenEen faillissement van een bedrijf, instelling of een persoon, kunt u als particulier door benadeeld worden. Een eigendom…

Test - Kan je goed onderhandelen?Test - Kan je goed onderhandelen?Diplomatiek onderhandelen, onderhandelingsvaardig of onderhandelingsbekwaam zijn, is belangrijk in diverse situaties en…
De doorstart van een bedrijf bij faillissementDe doorstart van een bedrijf bij faillissementOok wanneer een faillissement is aangevraagd en uitgesproken, zijn er soms nog voldoende gezonde onderdelen binnen een b…
Reacties

Kurt de Vestele, 13-08-2019
Beste,
4 jaar en 3 maanden geleden is mijn tuinbouwbedrijf failliet verklaard, mei 2015, alles is vorig jaar 2018 verkocht, het is wel een bvba, persoonlijk ben ik niet failliet, woon nog altijd in mijn privéhuis die ik elke maand afbetaal. Het faillissement is nog niet beëindigd, ik hoor de curatoren niet meer. na beëindiging faillissement zou de bank wel een dading doen om mijn privéwoning te behouden, ben solidair medeschuldenaar, ga ik daar nog iets van horen, het duurt wel enorm lang. Reactie infoteur, 15-08-2019
Beste Kurt de Vestele,
Dat is moeilijk zo te zeggen, normaliter stellen de curatoren een (tussen)rapport op met de stand van zaken.Wellicht geldt hier dat geen nieuws ook goed nieuws is. U kunt overigens altijd contact opnemen met een curator, maar dan heeft die u ook wederom in het vizier.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Richard, 26-02-2019
Beste Zeemeeuw,
Ik ben eigenaar van een winkelpand. Dit winkelpand verhuur ik aan een derde. Dit doe ik door middel van een makelaar die alle correspondentie met de huurder regelt en ook de huurpenningen incasseert. Deze makelaar is recentelijk failliet gegaan. Ik vraag mij daarom af wat mijn positie is ten opzichte van de volgende punten
1 Mijn huurder heeft een borg gesteld. Deze heeft hij overgemaakt aan de makelaar. Valt deze buiten het faillissement?
2 Mijn huurder heeft nog een huurtermijn betaald. Deze is echter niet doorgestort naar mij door de makelaar. Valt deze betaling buiten het faillissement?
3 Er staat niks in het contract dat mijn overeenkomst met de makelaar bij faillissement automatisch wordt beëindigd. Moet ik deze handmatig opzeggen?
4 Indien het antwoord ja is op vraag 3. Opzegging van de overeenkomst moet met een aangetekende brief. Ik denk dat niemand meer op kantoor is om een aangetekende brief te ontvangen. Hoe regel ik dit?
Bij voorbaat dank Reactie infoteur, 28-02-2019
Beste Richard,
Het beste neemt u z.s.m. contact op met de curator om "uw boedel" zo veel mogelijk veilig te stellen. Was het een NVM-makelaar, dan kan de NVM u meer vertellen. Wellicht wordt (afhankelijk van de clausules in contract) het contract overgenomen door een door de curator aangezochte andere makelaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Tony, 24-07-2017
Goede dag
ik heb een faillissement van een eenmanszaak zaak al meer dan twee jaar nu, maar ik heb ook een eigendom en dart is verhuurd. Alles gaat via mijn curator. Nu had ik een vraag of ik zelf naar de vrederechter mag gaan om mijn huurder uit te laten zetten tegen wanbetaling;
is dit wettelijk of kan het teniet gedaan worden?
Alvast bedankt Reactie infoteur, 24-12-2017
Goede dag Tony,
Omdat alles via de curator gaat, hebt u ook voor een rechtsgang de toestemming van de curator nodig.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Karz, 28-04-2017
Geachte heer, mevrouw
mijn huis werd geveild omdat ik een tijd lang zonder werk zat en mijn hypotheek niet meer kon betalen, financiele problemen hoopten zich daarna steeds verder op, heb verschillende betalingsregelingen getroffen die ik tot voor kort nog altijd kon nakomen. Door de veiling van het huis heb ik een hoge schuld daardoor ook loonbeslag en kan ik mijn betalingsafspraken niet meer nakomen, weet me geen raad meer, wat moet ik doen? Reactie infoteur, 01-05-2017
Geachte Karz,
De gemeentelijke schuldhulpverlening kan voor u een moratorium afspreken, een adempauze van een half jaar zonder incasso's.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sandra, 28-02-2017
L.S,

Ik heb al 12 jaar een eenmanszaak en kamp pas recent met belastingschulden, die ik niet binnen 1 jaar kan terugbetalen (+/ €20.000). Ik heb inmiddels een baan erbij voor 3 dagen in de week. 2 weken geleden is loonbeslag gelegd, maar dit is stopgezet op mijn verzoek, omdat ik bezig was met een kwijtscheldingsprocedure. Ik heb vorige week een verzoek ingediend voor kwijtschelding en/of een betalingsregeling, omdat ik verder wil met mijn bedrijf, en het verzoek is vandaag afgewezen, Ik moet zsm betalen, wat dus niet kan;

Ik ben nu mijn opties aan het overwegen:
Ik heb alleen schulden bij de belastingdienst (IB, OzB, bijdrage zorgverzekeringswet). Kan ik een faillissement aanvragen, ZONDER dat er loonbeslag wordt gelegd? Of wat zou u mij aanraden?

Alvast heel hartelijk dank!

Hartelijke groet,

Sandra Reactie infoteur, 01-03-2017
Beste Sandra,
U kunt ook zo snel mogelijk contact met de Belastingdienst op te nemen om te bekijken of u tot een betalingsregeling kunt komen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ce, 10-01-2017
Geachte heer/mevrouw,

Heden is de veiling geweest van het kantoorinboedel zijnde van 2 bv's. Nu is het zo dat het pand wordt gehuurd door een derde afzonderlijke bv waartoe de spullen ook behoren. De spullen zijn door de belastingdienst opgekocht voor €1100 en de totale schuld is €17000 bij de belastingdienst. Mijn vraag is hoe nu verder?

Gr. Ce. Reactie infoteur, 12-01-2017
Geachte Ce,
Als er inboedel is die aan de derde bv behoort en die bv niet in financiële problemen zit, mag daar niet zomaar beslag op worden gelegd.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Haribo, 03-01-2017
Ik was de bestuurder van een stichting. Wegens CJIB boetes failliet verklaard. Curator is nog bezig met het onderzoek, ben nog niet privé aansprakelijk gesteld. Ik heb wel afwijzingen gehad voor lease. Hoe kan dat? Ik ben niet failliet, de stichting is failliet?

Wil een huis kopen, zal het invloed hebben op mijn hypotheekaanvraag? Reactie infoteur, 04-01-2017
Beste Haribo,
Onduidelijk is waarom uw lease aanvraag is afgewezen, was het een privé lease of zakelijke lease? Uw bank weet waarschijnlijk niet van de leaseaanvraag af.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jos, 20-12-2016
Goedendag,
Mijn vrouw is op 09-09-2008 als natuurlijk persoon failliet verklaard. Hierbij wordt er zogezegd beslag gelegd op het totale vermogen. Zo'n 2 weken later (24-09-2008) spreekt de rechter een vonnis uit over 1 van de vele schulden (inmiddels € 65.000,00), dit terwijl een faillissement al is uitgesproken. In februari 2013 is het faillissement beëindigd met een slotuitdeling aan alle schuldeisers. Hier is verder geen verificatievergadering over geweest.
Begin 2014 krijgt mijn vrouw een schrijven dat ze de schuld binnen 3 dagen moet voldoen en de schuldeiser beroept zich op het vonnis van 24-09-2008 als zijnde executoriale titel.
Mijn in ziens is dit vonnis nietig omdat even daarvoor het faillissement is uitgesproken en er dan geen executoriaal beslag kan worden gelegd. Indien hierdoor de schuldeiser zich niet kan beroepen op een executoriale titel dan dient ze de vordering binnen 6 maanden na beëindiging van het faillissement te "stuiten". In dit geval heeft stuiting niet binnen 6 maanden plaatsgevonden. Schuldeiser houdt vol dat de schuld pas over 20 jaar verjaart, ik denk van niet.
Weet u hoe het zit? Reactie infoteur, 22-12-2016
Goedendag Jos,
Dat hangt van de vordering af. Als het gaat om een direct opeisbare vordering, had de vordering uiterlijk zes maanden na de faillissementsbeëindiging gestuit moeten worden, omdat hierbij een verjaringstermijn van vijf jaar geldt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Klaas, 03-12-2016
Geachte zeemeeuw,

Ik heb 4 jaar geleden een bedrag van 20.000 euro onderhands geleend aan mijn dochter en haar vriend om in Zuid-Afrika een bedrijf op te starten (waar zij wonen en al woonden). Hiervoor is een onderhandse overeenkomst opgesteld en ondertekend. Het geld was afkomstig uit mijn stamrecht bv. Deze stamrecht loopt nu op zijn eind, en dus kom ik nu 20.000 tekort, waarover de fiscus uiteraard belasting wil hebben. De fiscus constateert slechts dat 20.000 euro 'prive is aangewend'. Mijn dochter is tot op heden niet in staat geweest om van de lening iets terug te betalen, noch heeft ze hierover rente kunnen betalen. Bovendien is het erg lastig, naar blijkt, om vanuit Zuid-Afrika zo'n bedrag naar Europa te krijgen. Ik ben bang dat terugbetaling door haar niet mogelijk blijkt. Mijn stamrechtbeheerder zegt dat ik mijn dochter dan maar failliet moet verklaren, maar dat is nogal wat. Zijn de kosten hiervan niet erg hoog, lukt dat uberhaupt wel met een Zuid-Afrikaanse inwoner, kun je dit je kind aandoen (waarmee ik een goede band heb)?

Kortom welke weg kan/moet ik bewandelen om verschoond te blijven van een belastingaanslag over die 20.000 euro? Kan ik ev. dat geld lenen uit de overwaarde van mijn huis o.i.d.?

Graag advies Reactie infoteur, 06-12-2016
Geachte Klaas,
U kunt niet iemand failliet verklaren maar daartoe een aanvraag doen bij de rechter. Voor een faillissement is 1 schuldeiser overigens niet voldoende, en het is inderdaad nogal wat als het uw eigen dochter betreft. Als de Belastingdienst de aanwending ziet als een privé gebruik, kunt u het tekort ook met privé geld weer aanvullen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Patricia, 02-12-2016
L.s., in maart 2016 hebben wij (vof met 3 vennoten) tot bedrijfsbeëindiging besloten. In juli 2016 is dit geëffectueerd. 2 zaken lopen tot op heden nog. Huurcontract loopt tot 28 februari 2017. Maanden januari en februari kan ik niet meer voldoen. Bedrijfspand met hypotheek van ruim € 165.000 exclusief btw. Aflossing en rente kunnen wij niet meer voldoen. Wat zouden consequenties kunnen zijn bij zelf faillissement aanvragen?
Patricia Reactie infoteur, 05-12-2016
Beste Patricia,
Bij een faillissement worden de bedrijfsonderdelen verkocht. Daaruit worden de schulden betaald.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Danielle, 30-11-2016
Geachte,

1,5 jaar geleden heb ik een horecaonderneming overgenomen met goede maar wel teruglopende omzet. Ik heb 1,5 jaar keihard gewerkt om het aan het lopen te houden maar de noodklokken gaan nu slaan. Zomers wordt hier goed gedraaid maar de wintermaanden zijn helaas te slecht om rond te komen.

Bij de verhuurder al gevraagd om huurvermindering maar die wil van niks weten. Mijn leverancier en mijn lening op de zaak kan ik gewoon niet meer betalen. De onderneming staat te koop maar dit kan nog wel even duren. De leverancier levert nog wel maar de schulden lopen helaas op.

Ik zie op dit moment geen uitweg meer en zit te denken aan een faillissement aanvraag voor het bedrijf. Maar nu mijn vraag… hoe zit dat met mijn koophuis? Raak ik die ook kwijt? Alles hebben we al ingeleverd maar helaas kan ik de zaak niet meer doordraaien.

MVG Reactie infoteur, 23-09-2017
Geachte Danielle,
Dat hangt ervan af hoe uw zaak is ondergebracht. Als het een eenmanszaak of firma is, kunt u persoonlijk aansprakelijk worden gesteld, bij een bv alleen als u onbehoorlijk bestuur te verwijten is:

https://zakelijk.infonu.nl/onderneming/6537-bent-u-prive-aansprakelijk-bij-een-faillissement.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Lucas, 01-11-2016
Hoi,

Ik ben van plan om een bv te starten en wil daarvoor een zakelijke lening nemen. Stel dat het slecht gaat met het bedrijf en dat ik de lening niet kan terug betalen. Hoe zit het dan met het resterende bedrag en hoe zit het met mijn koophuis? Reactie infoteur, 23-09-2017
Hoi Lucas,
Zolang je geen onverantwoord bestuur kan worden verweten, zijn bv en privé gescheiden:

https://zakelijk.infonu.nl/onderneming/6537-bent-u-prive-aansprakelijk-bij-een-faillissement.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Zoetermeer, 24-10-2016
Vraag: ik moet een faillissement aanvragen voor mijn bv. en voor prive? Ik heb nu echte financiële problemen. Ik heb geen idee hoe ik dit verder moet afhandelen.

Met vriendelijke groet.
J. Ramsanjhal Reactie infoteur, 26-10-2016
Beste Zoetermeer,
Als u voor uw bv een faillissement aanvraagt hoeft dat nog niet te betekenen dat dat ook privé het geval moet zijn. U kunt zelf bij de rechtbank uw eigen faillissement aanvragen (de verzoekschriftprocedure), of van het bedrijf waarvan u de bestuurder bent. Daarvoor is geen advocaat nodig.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Alex, 28-09-2016
Ik heb een VOF met een kennis, deze heeft aangegeven te willen stoppen. Nu vertelde hij dat hij waarschijnlijk persoonlijk failliet wordt verklaard door privé omstandigheden, wat voor gevolgen heeft dat op de VOF en/of op mijn bezittingen? Hij zegt dat ik dan ook mijn huis kwijt raak en het bedrijf wordt ook beslag gelegd. De VOF maakt geen winst en het is een huurpand. Reactie infoteur, 29-09-2016
Beste Alex,
De gevolgen van zijn stoppen of zijn faillissement kunnen staan in de stichtingsakte van de VOF. Zo niet, dan doet zijn aandeel in de VOF mee in zijn faillissement.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anoniem, 16-09-2016
Beste, ik heb een vraag. Samen met mijn vriend heb ik een huis gekocht in 2007. Het huis staat niet onderwater. Nu heeft mijn vriend een belastingschuld met zijn eenmanszaak. Kan de belastingdienst ons huis opeisen? We zijn niet getrouwd en hebben geen samenlevingscontract. Het huis staat op ons beider naam evenals de hypotheek natuurlijk. We hebben ook en appartement dat nu eindelijk in de verkoop zit maar dat is nog niet rond. Zodra dat rond is kunnen we betalen maar als het niet doorgaat mag de Belastingdienst dan ons huis en/of het appartement in beslag nemen?
Mvg anoniem Reactie infoteur, 18-09-2016
Beste Anoniem,
Als de schulden hoog oplopen kan de Belastingdienst uw vriend verplichten om een extra hypotheek op het huis te nemen. Uiteindelijk kan dit tot een beslag leiden. Probeer altijd een betalingsregeling te treffen en zo tijd te kopen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jos M. Braaf, 28-07-2016
Geachte heer,

Ik ben ongeveer 8 à 9 jaar geleden, bestuurslid van een sociale stichting geweest, waarvoor door een mede bestuurder faillissement werd aangevraagd, wegens gebrek aan baten en andere liquide middelen. Er liep toen een huur-schuld bij een gemeentelijke instelling (Stg. Parkeergebouwen Amsterdam), inzake achterstallige huur van een bedrijfsruimte in een parkeergebouw. Na het uitspreken van het faillissement door de rechter, werd zoals gebruikelijk een curator aangesteld, die uiteraard probeerde vast te stellen welke baten er ergens nog te halen waren, echter zonder resultaat. Tenslotte overkwam mij het onaangename, dat ik ook aansprakelijk werd gesteld voor dit faillissement en daardoor in een register vermeld kwam te staan, met alle nare gevolgen nadien, z.a. kortgeleden, de afwijzing van een autofinanciering voor mijn bedrijf, welke voertuig ik nodig heb bij het uitoefenen van mijn dagelijkse werkzaamheden. Ik run een verschepings-agentschap, met een personen vennootschap als bedrijfsvorm (Comm. vennootschap met één beherend vennoot).

Ter uwer informatie tenslotte, de aanvraag van het faillissement is buiten mijn medeweten gedaan en ik werd pas hiermee geconfronteerd, nadat dit faillissement een feit was en ik door de toenmalige curator werd aangesproken.

Mijn vraag aan u is: wat zijn mijn mogelijkheden, om mijn naam alsnog uit het register te laten verwijderen, zodat mijn naam enigszins kan worden gezuiverd en geen last meer kan ondervinden bij toekomstige financierings-aanvragen.

Ik zie graag uw antwoord tegemoet. Reactie infoteur, 28-07-2016
Geachte Jos M. Braaf,
U wordt alleen persoonlijk aansprakelijk gesteld bij onbehoorlijk bestuur, als dat niet het geval was is u weinig kwalijk te nemen. Een bedrijf kan altijd failliet gaan immers en u bent niet failliet maar de stichting. De vraag is dan ook waarom u bent afgewezen voor de lening en wie die persoonlijke melding heeft gedaan. Is het de rechtbank dan is er na 8 jaar niet veel aan te doen, is het een bank of de gemeente dan kunt u het beste daarmee contact opnemen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Franco, 30-05-2016
Beste,
ik heb een BV, momenteel heb ik een grote belastingschuld. Er is wel een betalingsonmacht ingediend door de accountant, maar de jaarrekeningen zijn niet gedeponeerd. Er is geen geld meer, ik leef van het minimum, de accountant wil de jaarrekeningen niet maken omdat er geen geld meer is. Ik heb de belastingdienst geschreven voor een kwijtschelding of afkoop, maar dat wilden ze niet. Er is ook een IB schuld, maar daar wil de belastingdienst ook geen regeling treffen. Ik had lease auto's waarvan ik de lease contracten aan een ander kon overdragen, waardoor ik bij de bank geen schulden over hield, maar de belastingdienst wilde dat niet en heeft ze onder de waarde verkocht, bank is pandrecht houder, dus belasting heeft geen cent gekregen, maar ik heb wel een schuld gekregen bij de bank. De bank heeft dat bedrag uit coulance kwijtgescholden. Moet ik nu een faillissement aanvragen, als ik dat doe dan zal ik als bestuurder hoofdelijk aansprakelijk gesteld worden omdat er geen jaarrekeningen zijn. Sommige vertellen mij dat ik gewoon moet wachten, want ik heb geen andere schuldeisers behalve de belastingdienst. Reactie infoteur, 30-05-2016
Beste Franco,
Als alleen de belastingdienst schuldeiser is, is er geen faillissement als u die niet zelf aanvraagt.De bestuurder van de bv is inderdaad verantwoordelijk voor het laten opmaken en deponeren van de jaarrekeningen. Het Agentschap NL zal slechts in uitzonderlijke gevallen ontheffing verlenen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Nicolette, 19-02-2016
Beste Zeemeeuw,
Ik heb nog geld tegoed van de overwaarde van een huis als gevolg van een echtscheiding 20 jaar geleden. Met deze betalingen loopt hij al jaren achter. Het restant is dus per onmiddellijk opeisbaar. Mijn ex-partner is DGA, zonder personeel en heeft zelf zijn faillissement aangevraagd als gevolg van belasting en bankschulden. Hier ben ik bij toeval achter gekomen. Vooralsnog geen sprake van paulianeus handelen.
De notaris heeft mij er destijds op gewezen dat ik een deurwaarder in kan schakelen voor de achterstallige betaling maar er is geen geld.
Er is nog een levensverzekeringspolis op het huis dat over anderhalf jaar vrijkomt waar ik in meeding tegelijk met een lijfrente polis van hemzelf. Beide dus privé. De levensverzekering staat op beide namen en betaalt direct uit, de lijfrente betaalt maandelijks uit.
Kan ik op één van twee nu of na de uitspraak van het faillissement beslag laten leggen tot uitbetaling waardoor ik er zeker van ben dat ik dan, omdat er geld is, het geld nog ontvang van de overwaarde? En als dat kan, wie is er dan verantwoordelijk voor de betaling van die polis tot uitkering ervan?
Ik heb begrepen dat een rechtbank kan beslissen dat hij alsnog zijn schulden moet betalen na de uitspraak van het faillissement dus waar sta ik dan als privé persoon omdat bank en belasting (BTW en Loon) zullen prevaleren? Wordt dan alsnog een eventuele beslaglegging teniet gedaan omdat die instanties uit deze gelden betaald moeten worden?
Hoe blijf ik op de hoogte van de uitspraak van de rechtbank? Reactie infoteur, 19-02-2016
Beste Nicolette,
Bij een faillissement van een B.V. gaat de DGA in privé nog niet failliet. U hebt een direct opeisbare vordering en wilt die ingelost zien. Dat kan via een bankbeslag, beslag op de woning, beslag op de auto, beslag op polissen, noem maar op. Het beste neemt u direct contact op met een deurwaarder om te zien welke stappen hij al kan nemen voor u.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

W. Haan, 04-02-2016
Beste meneer/mevrouw zeemeeuw, sinds 6 jaar heb ik een eenmanszaak, franchise. De eerste twee jaar gingen prima. De laatste vier jaar daalden mijn omzetten. Sinds de komst van een concurrent daalde mijn omzet het laatste half jaar met 20%, nu de afgelopen maand met 33,5%. De laatste drie maanden kon ik net niet de rekeningen betalen. Afgelopen januari, kon ik de eerste keer de huur niet volledig betalen (voor de helft), het loon voor mijn medewerker niet overmaken en voor mezelf en er liggen nog rekeningen. Aangezien ik niet verwacht dat het aantrekt en deze maanden sowieso al mager zijn, ik geen buffer heb, mijn partner geen werk meer heeft. (Hopelijk binnenkort wel weer). Ik op een rekening courant (R.C.) inkoop, bij mijn franchisegever, welke mijn R.C. iedere maand het krediet van terug schroeft met 2000,-. Waarbij ik nu een overschrijding heb van 3000,- dus te hoog. Ik weet dat dit niet langer zo door kan gaan, ik heb geen koophuis, geen camper, spaargeld of dure auto, rijd in die van mijn vriend. Ik weet niet wat ik moet doen. De huur heb ik opgezegd, en zal op 1 april 2017 stoppen. De verhuurder weet dat ik wil stoppen en heeft toegezegd dat de makelaar van hem uitkijkt naar een andere huurder. Mijn franchisegever weet dat de omzetten terug lopen, weet dat de huur opgezegd is en dat de verhuurder meekijkt naar een andere huurder. Ook heeft de franchisegever toegezegd dat als mijn huur stopt mijn franchise contract stopt. Ik ben overspannen. Omdat ik niet weet hoe en wat verder te doen. Mijn voorraad is 50.000 en mijn Rc staat nu op 35.000. De stellingen etc in de winkel zijn afbetaald. Alleen ik wil graag zonder schuld met de winkel stoppen. Omdat mijn vooruitzichten zijn, dat de winkel echt niet beter gaat draaien en alleen maar slechter wil ik nu graag de knoop doorhakken, wat moet ik doen? Reactie infoteur, 05-02-2016
Beste W. Haan,
Als de zaken slecht gaan er er geen perspectief is op beter, kunt u zich voorbereiden op het stoppen en kijken wat u voor (een deel van) uw voorraad kunt krijgen. In de praktijk blijkt dat u veel minder krijgt als de koper weet dat u gaat stoppen of dat er een faillissement krijgt. De komende maanden (uw lasten lopen door tot 1 februari 2017) kunt u proberen het maximale eruit te halen. Steek daar een belangrijk deel van uw energie in want anders stopt u in 2017 en zal de balans negatief zijn. Vraag u af hoe lang u hierbij nog een medewerker nodig hebt en of u online nog geld kunt binnenhalen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Antoinette, 29-01-2016
Beste redactie,
Twee jaar geleden ben ik een bedrijfje begonnen dat ik meteen op naam van mijn zoon heb laten zetten omdat het bedrijf van mijn partner niet goed ging en ik geen risico wilde lopen. Nu is mijn partner inderdaad failliet, maar mijn bedrijfje is ook nog nauwelijks winstgevend. Mijn zoon die muzikant is, heeft op het moment geen geld genoeg om zichzelf te bedruipen en wil nu een uitkering aanvragen. Op basis van de jaarrekeningen heeft hij hier ook recht op, maar hij is bang dat men hem moeilijke vragen over mijn bedrijf gaat stellen, terwijl hij geen idee heeft van wat er in de zaak gebeurt. Ik ben er altijd van uitgegaan dat hij niet actief betrokken hoeft te zijn bij het bedrijf om toch eigenaar te kunnen zijn, maar is dit wel het geval? Reactie infoteur, 31-01-2016
Beste Antoinette,
Als eigenaar hoef je niet actief betrokken te zijn (je kunt het werk uitbesteden), maar ben je wel verantwoordelijk voor de zaak.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rob, 22-12-2015
Hoi Zeemeeuw,
Mijn BV heeft een andere BV een zakelijke lening verstrekt. De voorwaarden tot terugbetalen zijn vastgelegd in een zakelijke overeenkomst. Voorwaarde voor lening was een per direct aangaande maandelijkse aflossing incl. rente. Zodra de bestuurder van de BV over het geld beschikte gaf hij niet meer thuis. Na 3 aanmaningen en om andere redenen van verkregen informatie een advocaat ingeschakeld en deze adviseerde faillissement aan te vragen van de BV. Zo geschiedde. De curator heeft er 69 uur aan besteed en tenslotte de RC gevraagd het faillissement op te heffen wegens gebrek aan baten. Na verder onderzoek bleek dat de gefailleerde zich in nog tenminste 4 andere faillissement zaken (meer dan 400 curator uren) schuldig heeft gemaakt aan mogelijk strafbare feiten maar iedere keer wist hij de dans te ontspringen, zo blijkt uit de curator verslagen. Uit verhaalsonderzoeken blijkt steeds weer dat de bestuurder(s) onvoldoende verhaal bieden waardoor de curator(en) het treffen van rechtsmaatregelen niet opportuun achten. Zelfs de fiscus heeft bevestigd dat iedere verhaalsmogelijkheid ontbreekt. Ik voel mij verplicht iets te doen om te zorgen dat deze man niet meer slachtoffers maakt. Na een faillissement blijft een schuld bestaan, dus kan ik de persoon in privé aanspreken. Wat is de volgorde van activiteiten die ik kan en ook moet opstarten? Reactie infoteur, 23-09-2017
Hoi Rob,
Vervelende kwestie. De bestuurder is privé aansprakelijk als hij zich schuldig heeft gemaakt aan onbehoorlijk bestuur (2:248 BW), de lening ook privé heeft ondertekend, zich schuldig maakt aan faillissementsfraude (=strafrechtelijk):

https://zakelijk.infonu.nl/onderneming/6537-bent-u-prive-aansprakelijk-bij-een-faillissement.html

Alleen als de lening ook privé is ondertekend of privé borg is gestaan, kunt u meteen civielrechtelijk een vordering indienen. In beide andere gevallen is eerst een vonnis van de rechtbank nodig. Het kan helpen om een rechtsgang samen met een aantal andere gedupeerden te doen.

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Lies, 11-12-2015
Goedenavond,
Vraagje. Onze zoon is zzp-er geworden. Woont nog thuis. Heeft geen bedrijfspand en ingeschreven op ons huisadres met bedrijf.
Als hij nu failliet gaat nemen ze dan onze spullen ook mee?

Met vriendelijke groet
Lies Reactie infoteur, 12-12-2015
Beste Lies,
Schuldeisers zullen altijd proberen om het maximale terug te krijgen. Wat aantoonbaar van u is, is echter niet van uw zoon. Het is dus wel zaak om dit in kaart te brengen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jojo, 04-11-2015
Hoi!
Ik heb een klein eigen bedrijfje en daarnaast heb ik nog een klein baantje in vaste dienst. Soms overweeg ik het vaste baantje op te zeggen en helemaal te gaan voor het eigen bedrijfje. Maar ik heb ook twee minderjarige kinderen die een eigen spaarrekening hebben, die ik beheer. Stél nu dat ik het niet red en uiteindelijk een uitkering zou moeten aanvragen, dan krijg ik te horen dat ik onder andere éérst het spaargeld van mijn kinderen zou moeten opmaken en dan pas in aanmerking voor een uitkering zou kunnen komen. Ik vind dat erg onredelijk. Het is immers niet mijn geld, maar het geld van mijn kinderen! Kan ik om het geld van en voor mijn kinderen te beschermen een BEM-clausule op de rekeningen laten plaatsen? Ik zit nu niet in de problemen, maar ik wil de boel wel afdekken voor het geval dát… Indien BEM niet mogelijk is, heeft U dan een goed alternatief? Reactie infoteur, 05-11-2015
Hoi Jojo,
De BEM-clausule of een schriftelijke afspraak met de bank dat u zelf nooit aan het geld kunt komen en uw kinderen pas als ze 18 jaar zijn, geeft u enige bescherming. Wacht daar niet te lang mee, anders kan de gemeente dit zien als een poging om vlak voor de uitkering vermogen onder het tafelkleed te vegen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hen, 27-10-2015
Ben een oma… die navraag wil doen over de spaarrekeningen van mijn kleinkinderen…
Hun vader beweert dat hun rekeningen door de curator zijn opgeëist… Hij was gemachtigde,
Ze waren alle nog minderjarig… kan dit zomaar?

In afwachting,
Hen Reactie infoteur, 28-10-2015
Beste Hen,
Als een derde (niet de vader) de rekening heeft geopend voor een minderjarig kind en de gemachtigde voor deze rekening een derde is, is beslaglegging niet toegestaan, anders wel.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jan, 12-10-2015
Heb een eenmanszaak gehad van 2010 tot begin 2014.
ben in sept, 2013 geopereerd aan mijn heup, had toen geen inkomsten meer.
heb door toedoen van het ziekenhuis( een verkeerde ingreep) mijn faillissement moeten aanvragen.
medio mei 2014,om toegelaten worden in de wsnp, heb dit niet getekend.
ben in juni 2014,toch weer mijn bedrijf gestart, het kantoor van de currator was hiervan op de hoogte
heb ook een verzoek gedaan voor beëindiging van het faillissement.
werd mij meede gedeeld dat men nog op teruggave van de belasting wachten, en dan het verzoek naar de rechtbank zou gaan.
meerdere malen contact hierover gehad, maar geen enkel resultaat.
tot jan.2015,ik bericht kreeg dat ik dit alles niet had mogen starten, heb toen ook bewijzen overlegt, dat het kantoor op de hoogte was.
niets meer vernomen, tot op eind sept.2015,al mijn tegoeden worden op geeist bij mijn opdrachtgevers, en bankrekeningnr.
wat kan ik hieraan doen, mijn onderneming zal nu weer ten gronden gaan, door toedoen van een ander.
heb zelf mijn schulden op losse, mocht niets afbetalen, tot het faillissement is beeindigd.
maar nu nemen ze alles, heb toch mijn tegoeden nodig, omdat ik werk als bezorgservice
groetjes jan Reactie infoteur, 13-10-2015
Beste Jan,
Ai, bij een eenmanszaak wordt er geen verschil gemaakt tussen privévermogen en zakelijk vermogen: u bent voor beide persoonlijk aansprakelijk. Daar hebben de schuldeisers nu kennelijk gebruik van gemaakt. Maar of op alles beslag mocht worden gelegd is nog maar de vraag, daar is wel een vonnis van de rechter voor nodig.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jose, 27-08-2015
Beste Zeemeeuw,
Ik ben vorige week als zelfstandige begonnen.
Ik woon samen met mijn vriend en zoontje in een koophuis en heb een (standaard) samenlevingscontract.
Kan ik mijn samenlevingscontract wijzigen, zodat wanneer ik failliet ga, alleen ik in de schulden kom?
Of heeft u andere suggesties?
Met vriendelijke groet,
Jose Reactie infoteur, 23-09-2017
Beste Jose,
1. Ja een samenlevingscontract mag u wijzigen. Let erop wat u wijzigt om niet uw rechten op een partnerpensioen te verliezen:

https://financieel.infonu.nl/geld/161803-partnerpensioen-en-samenwonen.html

2. Een wijziging wordt moeilijker als er al leningen zijn afgesloten of contracten lopen, omdat die mede gebaseerd kunnen zijn op de afspraken in uw samenlevingscontract. Wacht dus niet te lang met het inschakelen van een notaris:

https://financieel.infonu.nl/geld/92508-waarom-een-samenlevingscontract.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

K., 11-08-2015
Beste Zeemeeuw,

Ik had een vraag over internationaal faillissement. Ik woon buiten Europa, maar heb een tijd in Nederland gewoond. De schulden die ik heb, zijn pas gemaakt nadat ik ben verhuisd (dus niet toen ik in NL woonde). Nu vroeg ik mij af of het mogelijk is voor Nederlandse schuldeisers om mijn faillissement aan te vragen en zo ja, op welke manier. Ik heb een beetje onderzoek gedaan en zag dat artikel 2(2) Fw alleen op gaat als de schulden er al waren, tijdens het vertrek.
Is het mogelijk voor de Nederlandse schuldeiser om alsnog mijn faillissement aan te vragen, en zo ja hoe (aangezien het o.g.v. artikel 2 Fw onmogelijk is)?

Alvast bedankt voor de moeite.
Vriendelijke groet. Reactie infoteur, 11-08-2015
Beste K,
U kunt in Nederland failliet worden verklaard door de rechtbank van de woonplaats waar u het laatst in Nederland woonde en het kan wel degelijk ook om nieuwe schulden gaan. Als het om een bedrijf gaat is het wel van belang volgens welk recht het bedrijf is opgericht. Waarschijnlijk is dat naar Nederlands recht.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

B. Stouten, 13-07-2015
Beste Zeemeeuw,

ik ben persoonlijk failliet gegaan in 2013 door eenmanszaak die niet goed meer liep.
Nu werk ik maar heeft curator mijn gehele salaris door werkgever laten storten naar boedel, ik draag zorg voor 3 minderjarige kinderen en ontvang geen alimentatie, ik wacht nu al 14 dagen op mijn salaris.
Mevrouw de curator, reageert niet op mijn mails en telefoontjes, beschuldigd me van zaken die ik niet aangeleverd zou hebben, die ik al meerdere keren heb gemaild en stuurt me giftige mails over dat ze me in gijzeling neemt als ik nogmaals een klacht bij haar baas indien.
Ik lees veel dat aanvraag andere curator niet werkt maar is dat werkelijk zo?
De curator informeert de RC dus als ze hem verkeerd inlicht heeft dat verstrekkende gevolgen.
Hoe is de juiste weg te handelen nu blijkt dat mijn curator mij simpelweg nergens welwillend in wil helpen en letterlijk zegt dat ik alleen maar plichten heb en zij als curator geen enkele plicht naar mij toe heeft, noch het doorstorten van mijn salaris waardoor ik straks in problemen kom met betalen van zorgpremie en huur e.d.

Ik hoor het graag,
vriendelijke groet, Reactie infoteur, 23-09-2017
Beste B. Stouten,

1. U hebt in ieder geval recht op uw beslagvrije voet. Dat uw gehele salaris wordt weggehaald, geeft geen pas:

https://financieel.infonu.nl/geld/61035-loonbeslag-deurwaarder-incassobureau-beslagvrije-voet-2017.htmll

2. Dreigementen met gijzeling zouden ook niet nodig hoeven te zijn. Een curator heeft veel macht, maar niet iedereen weet daar even goed mee om te gaan. De rechter-commissaris kan u verder helpen. Misschien hoeft dit niet eens schriftelijk, maar kunt u met hem een afspraak maken. U kunt zo wie zo schriftelijk bezwaar maken bij de curator tegen het schenden van uw beslagvrije voet, bewaar dit als bewijsstuk. Zie ook:

https://zakelijk.infonu.nl/zakelijk/6547-de-curator-mag-wel-heel-veel.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

W. Netten, 20-06-2015
Beste en wijze Zeemeeuw,

In 2013 is mijn faillissement uitgesproken welke was aangevraagd door een curator van een inmiddels failliete crediteur.
Op aangeven van mijn curator heb ik een jurist in de arm genomen om te onderhandelen over een betalingsregeling met de schuldeisers.
Ik heb een vriend bereid gevonden om mij een bedrag te lenen waarmee mijn jurist aan de slag kan gaan.

Nu willen de schuldeisers een akkoord aangaan op voorwaarde dat mijn curator hun een brief schrijft waarin staat vermeld dat het voorstel financieel wordt onderbouwd en er weinig of geen geld in de boedel zit en dit de best mogelijke optie is, pas dan willen zij een akkoord geven.
Nu zegt mijn curator dat het niet aaan hem is om hierin te participeren…
U begrijpt dat er nu een patstelling is ontstaan en weet niet hoe nu verder. Reactie infoteur, 20-06-2015
Beste W. Netten,
De Hoge Raad bepaalde al in 1995 dat de curator de belangen van de gezamenlijke schuldeisers behartigt en er het maximale uit probeert te halen(HR 24 februari 1995). Als de curator met een resultaat komt, is dat inclusief deze voorwaarde, anders heeft hij zijn werk niet goed gedaan. Het behoort dus gewoon tot zijn taak.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mariska, 27-05-2015
Mijn man heeft een eenmanszaak. Toen hij starte heeft hij op zijn zakelijke rekening een credit gehad. Nadat wij een nieuw huis gekocht hadden is dat credit van de rekening afgegaan. We hadden het ook al lang niet meer nodig.
Wat als zijn zaak nu faiilliet zou gaan. Dan is het nieuwe huis toch niet het onderpand? Er staat wettelijk bij het kadaster dat 50% van het huis van mij is. We zijn onder huwelijkse voorwaarden getrouwd 15 jaar geleden. Hoe zou ik voor evt de toekomst kunnen zorgen dat we in iedergeval kunnen blijven wonen waar we nu zitten? Reactie infoteur, 28-05-2015
Beste Mariska,
Bij een eenmanszaak is er in geval van schulden geen verschil tussen zakelijke schulden en privéschulden. In uw geval kan het huis alleen met uw medewerking of door een vonnis van de rechter worden verkocht. De helft van de waarde is dan voor u. Natuurlijk wilt u dit voorkomen, maar dat kan alleen als het huis 100% van u is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anne, 13-05-2015
Kan ik als ik failliet ben en ik ga weer tijdens mijn faillissement een schuld aan, voor die schuld worden aangesproken als mijn faillissement wordt opgeheven wegens gebrek aan baten? Reactie infoteur, 13-05-2015
Beste Anne,
Als een faillissement wordt opgeheven bij gebrek aan baten, blijven de schulden bestaan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Josje, 12-05-2015
Mijn vriend en ik hebben samen twee kinderen, voeren een gezamenlijk huishouden, ik kom voor in zijn belastingaangifte, en wij hebben geen samenlevingscontract.
Het koophuis waarin wij wonen staat op naam van mijn vriend en heeft overwaarde. Mijn vriend heeft een winstgevend bedrijf.
Ik heb de afgelopen tien jaar geen inkomen gehad (en dus geen eigen geld gehad om goederen aan te schaffen), heb geen bezittingen op mijn naam staan, en tijdens het drie-jarig bestaan van mijn vof-bedrijf geen winst gedraaid.
Nu sta ik op het punt om failliet te gaan, zijn de bezittingen van mijn vriend (bv huis) en zijn bedrijf in gevaar? Reactie infoteur, 13-05-2015
Beste Josje,
Omdat er geen samenlevingscontract is, zijn uw schulden niet zijn schulden, met uitzondering van eventuele fiscale schulden. De Belastingdienst ziet jullie als fiscale partners en zal uw belastingschulden ook op uw vriend willen verhalen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ron, 15-04-2015
Mijn vrouw had een kledingwinkel. Zij heeft een huurachterstand opgelopen doordat zij niet per maand maar per week ging betalen. Toen zij een aanmaning kreeg van de verhuurder heeft zij regeling getroffen. In maart 2014 hebben wij besloten om te gaan scheiden. Na de vakantie 2014 bleek zij een relatie te hebben met iemand in het buitenland. Ik heb hierop een advocaat in de hand genomen die verzoek tot echtscheiding heeft ingediend in augustus 2014. Zij heeft vanaf dat moment geen enkele poging ondernomen om rekeningen te betalen. Zelfs op aanmaningen van incasso-bureau's heeft zij genegeerd. Hieruit is zelfs een zitting gekomen waar zij niet naar toe is gegaan. Hierbij is bij verstek een vonnis geveld.
Mijn advocaat en ik vragen al geruime tijd om de boekhouding van 2014. De voorraden en inboedel zijn inmiddels verkocht. Bij al deze zaken zijn wij niet betrokken geweest.
Nu zit mijn bijna ex in het buitenland en is er executoriaal beslag gelegd op de woning.
Mijn ex veroorzaakt moedwillig financiële problemen. Omdat zij geen inkomen heeft komt de schuldeiser bij mij terecht. Wij zijn getrouwd op huwelijkse voorwaarden.
Bestaat er een mogelijkheid om mijn ex aan te klagen vanwege grove nalatigheid? Reactie infoteur, 15-04-2015
Beste Ron,
Of er sprake is van grove nalatigheid kan uw advocaat beter beoordelen omdat hij bovenop de zaak zit. Wel lijkt er inderdaad sprake van grove nalatigheid, opzet en obstructie. Het is afhankelijk van de huwelijkse voorwaarden in hoeverre de schuldeisers ook bij u een vordering kunnen indienen en als dat het geval is, krijgt u daarmee een civiel rechtelijke vordering op uw bijna ex.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Gottfried Butink, 16-03-2015
Geachte zeemeeuw, ik zit in een failisement en nu wil de zorgverzekeraar beslag leggen op mijn loon bij mijn werkgever ze willen €153,_ per maand inhouden mogen ze dat? Ik hoor het graag van u alvast mijn dank, met vriendelijke groet Gottfried Butink Reactie infoteur, 23-09-2017
Geachte Gottfried Butink,
Als het faillissement is uitgesproken, moet de zorgverzekeraar wachten. Anders heeft de zorgverzekeraar net zoals de Belastingdienst bij een beslag voorrangsrechten. U beslagvrije voet moet wel worden gerespecteerd:

https://financieel.infonu.nl/geld/61035-loonbeslag-deurwaarder-incassobureau-beslagvrije-voet-2017.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Albert, 16-03-2015
Na een jaar faillissement blijkt dat er ineens een grote som geld van verschillende toeslagen wordt overgemaakt. Deze toeslagen zijn van vóór het faillissement. Valt dit bedrag in de boedel? Of blijft dit onoorbaar? Reactie infoteur, 16-03-2015
Beste Albert,
Als het een vof of eenmansbedrijf was, vallen de toeslagen in de boedel. De vraag is wel of dat geld terecht wordt overgemaakt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jaimie, 20-02-2015
Na meer dan vijf jaar stop ik met mijn eenmanszaak. Destijds heb ik een starterskrediet aangevraagd van €10.000. Een jaar geleden heb ik besloten om te stoppen omdat de omzet drastisch omlaag ging, maar pas ik ander werk heb gevonden. Dit is nu ter sprake! Nu heb ik de starterskrediet volledig gebruikt. Zijn er alternatieven om dit kwijt te schelden of dergelijke? Reactie infoteur, 20-02-2015
Beste Jaime,
Ik weet niet wie het starterskrediet heeft verleend, maar in de voorwaarden zal staan of kwijtschelding mogelijk is en onder welke omstandigheden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Zuidberg, 19-02-2015
Mijn vraag is ik ben sinds september 2012 failliet verklaart
Heb ook een curator aangesteld gekregen
Heb een nieuwe vriend leren kennen waar ik nu mee samen woon en nu wil mijn curator de financiële gegevens van mijn vriend hebben
Vind dit raar hij heeft niets mijn mijn schuld te make. Ik was destijds gerouwd inmiddels gescheiden nu wil ik weten of ze aan mijn nieuwe vriend geld kunnen komen Reactie infoteur, 19-02-2015
Beste Zuidberg,
Als er geen samenlevingscontract is, kan de curator niet aan het bezit van uw vriend komen. Als jullie niet gezamenlijk een huis hebben gekocht, is hij ook niet uw fiscale partner. De curator wil dit soort dingen weten om vast te kunnen stellen of er wat te halen is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anna, 05-02-2015
Mijn vraag is wij zijn getrouwd op huwelijkse voorwaarden. Wij hadden 2 koophuizen. Mijn man heeft later een bedrijf gestart. Hij had gelijk 150.000€ geld gevraagd aan de bank. Mijn man moest ons koophuizen als borg zekerheid laten zien. Ik heb hiervoor niet getekend. Toen hij failliet ging hebben ze alles in beslag genomen. Kan dat? Kan hij zonder mijn toestemming ons koophuizen als borg zetten. Hebben ze geen handtekening nodig? De helft is toch ook van mijn. De een zegt hoef niet omdat er huwelijkse voorwaarden is. Die andere zegt dat kan niet. Ik weet het niet. Reactie infoteur, 06-02-2015
Beste Anna,
Als u niet hebt getekend voor de borg, terwijl het wel ook om uw bezit gaat, is de borgstelling waarschijnlijk niet rechtsgeldig. Daarvoor moet u wel naar de rechter gaan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Dirk, 24-01-2015
Ik sta op het punt een huwelijk te sluiten met mijn duitse vriendin, met huwelijkse voorwaarden op basis van het duitse systeem, de zugewinngemeinschaft. daarin blijven eigendommen voor het huwelijk, erfenissen en bedrijven buiten de gemeenschap, alles wat na de sluiting van het huwelijk verdient wordt wordt gemeenschappelijk.
Ik heb een Nederlandse eenmanszaak, wat is dan, in geval van faillissement, het vermogen waarop aanspraak gemaakt kan worden? Reactie infoteur, 26-01-2015
Beste Dirk,
Dat is niet zo eenvoudig aan te geven. Ook in het Duitse systeem kunt u nog aanvullende afspraken maken en dat is als u een Nederlands bedrijf hebt niet onverstandig, want Nederlandse schuldeisers zullen het Nederlandse recht hanteren. Het zugewinngemeinschaft geldt voor zover er niet bij huwelijkse voorwaarden anders is overeengekomen. In veel gevallen bepaalt de woonplaats straks van welk recht moet worden uitgegaan: Duits recht, Nederlands recht of beide.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Angela, 06-01-2015
De kinderopvang waar mijn kinderen zaten is failliet gegaan in 2013 ik had daar een openstaande saldo staan. Nu kreeg ik een brief binnen van de deurwaarde waar het beslag van de kinderopvang in 2012 liep een brief dat ze beslag hadden gelegd op mijn nieuwe toeslag omdat het beslag een doorlopen karakter heeft kan dit? Reactie infoteur, 07-01-2015
Beste Angela,
Een beslag mag doorlopen tot het moment dat uw negatieve saldo is ingelopen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marco, 17-12-2014
Ik lig momenteel in scheiding. Ik heb een eenmanszaak waar een krediet opstaat, en een aantal vorderingen van een incassobureau. Mijn zaak dreigt failliet te gaan. Er zijn gewoonweg niet genoeg inkomsten. Mijn man heeft altijd in de winkel gestaan, en ik heb een parttime baan. Na de scheiding zal ik alleen voor de schulden komen te staan, omdat deze op mijn naam staan. Nu heb ik een spaarplan bij de Rabobank voor beide kinderen. Het geld staat wel vast. Kan bij een faillissement de curator hieraan komen? Reactie infoteur, 23-09-2017
Beste Marco,
1. Dat hangt ervan af. Als het een spaarplan op naam van de kinderen is met een BEM-clausule, kan de curator er niet bij. Bij veel spaarrekeningen voor kinderen is het bovendien zo dat het geld niet eerder opneembaar is dan het moment waarop de kinderen 18 jaar worden:

https://financieel.infonu.nl/belasting/134360-belasting-vermogen-minderjarig-kind-bem-clausule.html

2. Als u in gemeenschap van goederen bent getrouwd, is ook uw partner aansprakelijk te stellen.

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Annabethc, 14-12-2014
De opdrachtgever (BV) van mijn man (ZZP/EZ) is onlangs failliet verklaard en wij worden nu verzocht om de openstaande vorderingen door te geven aan de curator zodat we op de crediteurenlijst geplaatst gaan worden. Mijn man heeft zichzelf op regiebasis (uren) uitgeleend aan dit bedrijf.
Bestaat er een wetsregel of bepaalde jurisprudentie waarin bepaald is dat een EZ/ZZP welke zichzelf heeft uitgeleend en een openstaande vordering heeft op een failliet bedrijf onder bepaalde omstandigheden aangemerkt kan worden als preferente crediteur?
Ik hoor het graag van u.
Met vriendelijke groet,
Annabeth Reactie infoteur, 14-12-2014
Beste Annabethc,
Omdat uw man niet in loondienst was, zal hij niet als preferente crediteur worden aangemerkt (achterstallig loon).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Vraag, 20-11-2014
Mijn bedrijf is failliet en mijn bankrekeningen geblokkeerd. Het pand moet nog ontruimt worden en heb hier een container voor nodig. Wie draait er op voor de kosten als ik het niet kan betalen? Reactie infoteur, 21-11-2014
Beste Vraag,
Voor de rekening van de container draait de opdrachtgever op. Normaliter is hiervoor toestemming van de curator nodig.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

An, 14-11-2014
Ik ben gescheiden, heb geen samenlevingscontract/huwelijk. We hebben een koophuis met flinke overwaarde. Ik ben 50% eigenaar. Mijn ex heeft destijds 100000€ onderpand op de hypotheek genomen, met mijn toestemming, voor een zakelijk krediet. Hij heeft een eenmanszaak met personeel die nu op omvallen staat. Nu gaat het huis te koop, ben ik nu het onderpand kwijt, of, als mijn ex een nieuw onderpand kan vinden, krijg ik dan het volledige bedrag van de overwaarde. Ik heb part noch deel in de zaak. Reactie infoteur, 15-11-2014
Beste An,
Als 50% van de waarde van de woning meer is dan 100.000 euro, ligt het voor de hand dat het onderpand van de waarde van uw ex-man afgaat, maar dat hangt af van de voorwaarden waaronder u toestemming hebt verleend om een onderpand te vestigen. Als er geen voorwaarden zijn, gaat de 100.000 euro af van de verkoopwaarde en wordt de netto opbrengst verdeeld (ieder de helft).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Vallende Ster, 30-10-2014
Waarom kan er geen faillissement worden uitgesproken wanneer uitgesloten na 3 jaar van wsnp zonder schone lei. Met alleen inkomsten uit AOW. De penibele situatie is ontstaan o.a. door gedwongen verkoop woning. Er is dus een restschuld ontstaan. Reactie infoteur, 30-10-2014
Beste Vallende Ster,
Kan het zijn dat de rechter meer duidelijkheid wil hebben over de ontstane schulden en de aanwezige inboedel?
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Peter, 24-10-2014
Heb een wao uitkering en moet nu voor 712.75.- per maand aan boete voldoen.

De rest moet ik gebruiken 845,88.- voor hyo-g.w.vgz ezv.ezv. kan ik een faillissement aan vragen als ik niet meer kan voldoen aan mijn maandelijkse lasten? Reactie infoteur, 24-10-2014
Beste Peter,
U kunt een persoonlijk faillissement aanvragen als er te veel schulden zijn of een aanvraag doen voor de wsnp. Beide trajecten zijn overigens vervelende trajecten. Wil de gemeente geen extra bijstand of steun verlenen?
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Maria, 17-10-2014
Het bedrijf waarvoor ik werk is Failiiet verklaard. maar ze blijven wel bestaan onder een ander bedrijf.
Ik zit zelf al 1,5 jaar in de ziektewet vanwege verschillende ingrepen.
Wat voor gevolgen heeft het Failliesement voor mij?

Alvast bedankt. Reactie infoteur, 18-10-2014
Beste Maria,
Als u nog loon tegoed hebt van het bedrijf moet u bij de curator een claim leggen daarvoor. Verder betaalt het UWV uw uitkering gewoon door.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Johanna, 10-10-2014
Ik heb de afgelopen negen maanden gewerkt voor een bedrijf wat op een gegeven moment gestopt is met mij uitbetalen, nu heeft de werkgever laten weten aan de rechter dat hij zich failliet gaat laten verklaren omdat hij geen geld heeft om mij te betalen. Persoonlijk heeft hij heel veel geld en kan hij mij dus makkelijk het toegewezen bedrag van de rechter betalen. Nu is mijn vraag of iemand weet hoe lang zo een procedure kan duren. Het gelijk heb ik al gekregen van de rechter, nu is er een deurwaarder opgezet die zijn rekening gaat laten bevriezen. Reactie infoteur, 10-10-2014
Beste Johanna,
Als het bedrijf failliet gaat, kan de afwikkeling lang duren (afhankelijk van de haast van de curator, het aantal schuldeisers). Als de werkgever ook persoonlijk aansprakelijk is gesteld door de rechter, moet het snel te regelen zijn via een incasso van de deurwaarder.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Kees, 10-10-2014
Ik heb een eenmanszaak en deze dreigt failliet te gaan. Ik heb een ruimte verhuurd zonder contract en de huurder heeft daar spullen staan zoals stapmolen, paardenboxen etc wat bestemd is voor zijn hobby. Zal de curator die spullen van hem ook in beslag nemen. Reactie infoteur, 10-10-2014
Beste Kees,
Ja dat risico loopt u zeker en dat kan een heel getouwtrek geven.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Raphella, 07-10-2014
Ik heb een eenmanszaak en deze dreigt failliet te gaan. Nu is het zo dat ik bij mijn vriend des tijds ben ingetrokken en een kind samen heb gekregen. Nu vraag ik mij af als ik failliet ga of er dan iets bij hem gehaald gaat worden. Ik ben puur alleen ingeschreven hier, het is zijn koophuis en zijn inboedel dus. We zijn dan wel fiscaal partners vanwege het kind. Reactie infoteur, 07-10-2014
Beste Raphella,
Als er geen notarieel samenlevingscontract is, gaat het alleen om uw boedel maar schuldeisers proberen vaak meer te krijgen. Als uw vriend kan aantonen wat van hem is, is dat ook geen probleem meer. De Belastingdienst verrekent belastingschulden vaak wel onderling, jullie zijn immers fiscale partners
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Zeemeeuw (1.579 artikelen)
Laatste update: 15-03-2020
Rubriek: Zakelijk
Subrubriek: Zakelijk
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.