Een faillissement, wat betekent dat voor u

Een faillissement, wat betekent dat voor u Failliet gaan of dreigen failliet te gaan. Wat betekent het nou als een bedrijf of persoon failliet wordt verklaard. Kunt u zomaar failliet worden verklaard. U kunt uw eigen faillissement aanvragen, maar wat is daarbij de procedure. Soms kan een faillissement worden voorkomen of kan door de gefailleerde snel worden doorgestart in een andere vorm. Er is een conservatoire fase waarin het vermogen wordt bevroren, en de executoriale fase, waarbij het faillissement ten uitvoer wordt gebracht.

Aanvraag faillissement en gefailleerde

De eerste stap op weg naar een mogelijk faillissement is een aanvraag daartoe bij de rechtbank. Wie failliet wordt verklaard heet in het juridische jargon gefailleerde. Meerdere personen en instanties kunnen een dergelijke aanvraag bij de rechtbank indienen:
 • Een schuldeiser met een niet betaalde vordering.
 • Het bedrijf zelf of de schuldenaar, die zijn schulden niet kan betalen. Ze doen zelf aangifte van faillissement bij de rechtbank.
 • Het Openbaar Ministerie om redenen van openbaar belang. Bijvoorbeeld, wanneer bijvoorbeeld nog grote schulden en/of boetes uitstaan.
 • De rechtbank zelf, wanneer daartoe op basis van de WSNP reden toe bestaat.

Waarom een aanvraag tot faillissement

Het zal helder zijn dat een faillissement niet zo maar wordt aangevraagd. Vaak is er al veel aan vooraf gegaan. Vaak ook een surseance van betaling. Dat gebeurt, omdat schuldeisers geen andere uitweg meer zien om aan hun geld te komen, en willen veilig stellen dat eventueel aanwezig vermogen niet verdwijnt. Het blijkt in de praktijk bovendien een zeer effectieve manier van incasso te zijn. Soms komt de schuldenaar plotseling alsnog over de brug, in plaats van failliet te gaan.

Kan ik zomaar failliet

Neen, u bent gelukkig niet zomaar failliet en een aanvraag tot een faillissement wordt niet zo maar door de rechtbank gehonoreerd. Er drie eisen waaraan minimaal moet zijn voldaan:
 • Er zijn tenminste twee schuldeisers. Dit is een belangrijke eis. Hebt u slechts één grote schuldeiser, dan kunt u niet failliet worden verklaard. Hebt u er twee, waarvan er bijvoorbeeld eentje een relatief kleine schuld is dan kunt u wel failliet worden verklaard. Let u daar dus op.
 • Er zijn twee schulden waarvan er tenminste één opeisbaar is.
 • De schuldenaar is opgehouden met betalen. Hebt u een betalingsregeling en betaalt u regelmatig een klein bedrag, dan zult u niet eenvoudig failliet worden verklaard. Wel als u volledig stopt met betalen.

Zelf faillissement aanvragen

Maar u kunt ook zelf uw faillissement aanvragen bij de rechtbank. Bijvoorbeeld als u geen mogelijkheden voor het bedrijf meer ziet en wilt voorkomen dat u later persoonlijk aansprakelijk wordt gesteld als u toch nieuwe verplichtingen aangaat. Bij de aanvraag moet u overtuigende documenten aan de rechter overhandigen die bevestigen dat u niet langer aan uw verplichtingen kunt voldoen, waardoor een faillissement de beste oplossing is.

Rol rechtbank bij naderend faillissement

Als u wordt opgeroepen bij de rechtbank, moet u ook verschijnen. U kunt zich dan namelijk verweren. Uw eventuele afwezigheid zal zeker in uw nadeel werken. U hebt bovendien acht dagen de tijd om tegen een faillissement bij de rechtbank in beroep te gaan.

Procedure faillissement

We onderscheiden de conservatoire fase, waarin het vermogen wordt bevroren en door de curator een staat van goederen wordt opgesteld. En de executoriale fase, waarin het faillissement echt wordt uitgevoerd, bezittingen verkocht en onder de schuldeisers verdeeld. De surseance van betaling is hierbij meestal een tussenfase. De stappen die worden gezet zijn:
 1. Verzoekschrift voor faillissement naar de rechtbank.
 2. Benoeming curator en rechter-commissaris.
 3. Opstellen overzicht vermogen en overzicht schuldeisers plus hun rangorde, erkende en betwiste vorderingen.
 4. De verificatievergadering met de schuldeisers.
 5. Verkoop van bezittingen en verdeling op papier ter aflossing vorderingen.
 6. Afronding via verbindend verklaren van de slotuitdelingslijst.

Gevolgen faillissement voor werknemers

De werknemers worden op de hoogte gesteld van een aanstaande faillissement als het faillissement niet meer tegen te houden is. Vervolgens wordt de betaling van de lonen overgenomen door de UWV. Een werknemer heeft recht op maximaal 13 weken achterstallig niet uitbetaald loon, waarna recht op WW-uitkering bestaat.

Gevolgen faillissement voor consument

Garantie van de fabriek blijft bestaan, maar die van de gefailleerde vervalt. Eventuele aanbetalingen of voor reparatie afgegeven goederen vallen in de boedel van het faillissement.

Rangorde schuldeisers bij faillissement

Er is een rangorde van schuldeisers in het faillissement. Deze rangorde bepaalt wie het eerste zijn geld krijgt en wat er voor de volgende nog overblijft. Voorrang komt door een onderpand, hypotheek en andere wetten die de voorrang regelen. In rangorde gaat het om:
 1. Preferente schuldeisers zoals werknemers met een achterstallig loon, het UWV en de Belastingdienst.
 2. Schuldeisers waarvoor specifieke regels gelden, zoals bij een onderpand en hypotheek. Hiertoe kunnen ook de leveranciers van gas, licht, water en verhuurders van onroerende goed horen, omdat anders afsluiting of ontruiming volgt. Tot slot worden ook leasebedrijven hiertoe gerekend.
 3. Concurrente schuldeisers zonder extra zekerheden.
 4. Achtergestelde schuldeisers die pas aan de beurt komen als de schulden van de overige schuldeisers zijn voldaan.

Wat is een beslag op het vermogen

Een faillissement betekent een volledig beslag op uw vermogen, inclusief uw privé vermogen. Het betekent ook dat de aangestelde curator het faillissement verder zal afwikkelen. Toch vallen een aantal zaken niet onder een faillissement:
 • Uw primaire levensbehoeften.
 • Een minimum bedrag voor levensonderhoud voor een maand.
 • Gelden bedoeld voor een wettelijke onderhoudsplicht, zoals de kinderbijslag.
 • Een bepaald bedrag van uw inkomsten. De hoogte hiervan wordt door de rechter-commissaris bepaald.

Hoe kan ik een faillissement opheffen en beëindigen

Een faillissement kan worden opgeheven, bij:
 • Homologatie, dat wil zeggen dat de rechter akte neemt van het bemiddelingsakkoord tussen de partijen, waarmee het authentiek en uitvoerbaar wordt.
 • Een gebrek aan baten.
 • Een verbindend verklaarde slot uitdelingslijst, waarbij crediteuren en vooral de preferente crediteuren gecompenseerd worden.
 • Een gehonoreerd verzoek daartoe door gefailleerde in combinatie besluit tot toepassing van een schuldsaneringsregeling.
 • Een uitspraak daartoe in hoger beroep door het Gerechtshof.

Slot

Voor het overige zal een aangewezen curator uw gelden beheren. Lees ook over de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, en wacht vooral niet te lang met uw schulden, maar onderneem actie.

Lees verder

© 2007 - 2020 Zeemeeuw, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Faillissement & faillissementswet: dwangakkoord in 2020Faillissement & faillissementswet: dwangakkoord in 2020Een faillissement komt vaak voor, surseance van betaling ook. Maar het gebeurt uiteraard ook dat een bedrijf in financië…
Rangorde schuldeisers bij faillissementRangorde schuldeisers bij faillissementDe rangorde van schuldeisers in het faillissement bepaalt in belangrijke mate de kans op betaling. Hoe hoger de plaats i…
Werkgever failliet, wat nu?Een dreigend faillissement van een werkgever krijgen de werknemers pas te horen op het laatste moment. De werkgever prob…
De gevolgen van een faillissement van derdenDe gevolgen van een faillissement van derdenEen faillissement van een bedrijf, instelling of een persoon, kunt u als particulier door benadeeld worden. Een eigendom…

Test - Kan je goed onderhandelen?Test - Kan je goed onderhandelen?Diplomatiek onderhandelen, onderhandelingsvaardig of onderhandelingsbekwaam zijn, is belangrijk in diverse situaties en…
De doorstart van een bedrijf bij faillissementDe doorstart van een bedrijf bij faillissementOok wanneer een faillissement is aangevraagd en uitgesproken, zijn er soms nog voldoende gezonde onderdelen binnen een b…

Reageer op het artikel "Een faillissement, wat betekent dat voor u"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

Kurt de Vestele, 13-08-2019 18:13 #90
Beste,
4 jaar en 3 maanden geleden is mijn tuinbouwbedrijf failliet verklaard, mei 2015, alles is vorig jaar 2018 verkocht, het is wel een bvba, persoonlijk ben ik niet failliet, woon nog altijd in mijn privéhuis die ik elke maand afbetaal. Het faillissement is nog niet beëindigd, ik hoor de curatoren niet meer. na beëindiging faillissement zou de bank wel een dading doen om mijn privéwoning te behouden, ben solidair medeschuldenaar, ga ik daar nog iets van horen, het duurt wel enorm lang. Reactie infoteur, 15-08-2019
Beste Kurt de Vestele,
Dat is moeilijk zo te zeggen, normaliter stellen de curatoren een (tussen)rapport op met de stand van zaken.Wellicht geldt hier dat geen nieuws ook goed nieuws is. U kunt overigens altijd contact opnemen met een curator, maar dan heeft die u ook wederom in het vizier.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Richard, 26-02-2019 18:06 #89
Beste Zeemeeuw,
Ik ben eigenaar van een winkelpand. Dit winkelpand verhuur ik aan een derde. Dit doe ik door middel van een makelaar die alle correspondentie met de huurder regelt en ook de huurpenningen incasseert. Deze makelaar is recentelijk failliet gegaan. Ik vraag mij daarom af wat mijn positie is ten opzichte van de volgende punten
1 Mijn huurder heeft een borg gesteld. Deze heeft hij overgemaakt aan de makelaar. Valt deze buiten het faillissement?
2 Mijn huurder heeft nog een huurtermijn betaald. Deze is echter niet doorgestort naar mij door de makelaar. Valt deze betaling buiten het faillissement?
3 Er staat niks in het contract dat mijn overeenkomst met de makelaar bij faillissement automatisch wordt beëindigd. Moet ik deze handmatig opzeggen?
4 Indien het antwoord ja is op vraag 3. Opzegging van de overeenkomst moet met een aangetekende brief. Ik denk dat niemand meer op kantoor is om een aangetekende brief te ontvangen. Hoe regel ik dit?
Bij voorbaat dank Reactie infoteur, 28-02-2019
Beste Richard,
Het beste neemt u z.s.m. contact op met de curator om "uw boedel" zo veel mogelijk veilig te stellen. Was het een NVM-makelaar, dan kan de NVM u meer vertellen. Wellicht wordt (afhankelijk van de clausules in contract) het contract overgenomen door een door de curator aangezochte andere makelaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Tony, 24-07-2017 10:42 #88
Goede dag
ik heb een faillissement van een eenmanszaak zaak al meer dan twee jaar nu, maar ik heb ook een eigendom en dart is verhuurd. Alles gaat via mijn curator. Nu had ik een vraag of ik zelf naar de vrederechter mag gaan om mijn huurder uit te laten zetten tegen wanbetaling;
is dit wettelijk of kan het teniet gedaan worden?
Alvast bedankt Reactie infoteur, 24-12-2017
Goede dag Tony,
Omdat alles via de curator gaat, hebt u ook voor een rechtsgang de toestemming van de curator nodig.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Karz, 28-04-2017 17:05 #87
Geachte heer, mevrouw
mijn huis werd geveild omdat ik een tijd lang zonder werk zat en mijn hypotheek niet meer kon betalen, financiele problemen hoopten zich daarna steeds verder op, heb verschillende betalingsregelingen getroffen die ik tot voor kort nog altijd kon nakomen. Door de veiling van het huis heb ik een hoge schuld daardoor ook loonbeslag en kan ik mijn betalingsafspraken niet meer nakomen, weet me geen raad meer, wat moet ik doen? Reactie infoteur, 01-05-2017
Geachte Karz,
De gemeentelijke schuldhulpverlening kan voor u een moratorium afspreken, een adempauze van een half jaar zonder incasso's.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sandra, 28-02-2017 17:04 #86
L.S,

Ik heb al 12 jaar een eenmanszaak en kamp pas recent met belastingschulden, die ik niet binnen 1 jaar kan terugbetalen (+/ €20.000). Ik heb inmiddels een baan erbij voor 3 dagen in de week. 2 weken geleden is loonbeslag gelegd, maar dit is stopgezet op mijn verzoek, omdat ik bezig was met een kwijtscheldingsprocedure. Ik heb vorige week een verzoek ingediend voor kwijtschelding en/of een betalingsregeling, omdat ik verder wil met mijn bedrijf, en het verzoek is vandaag afgewezen, Ik moet zsm betalen, wat dus niet kan;

Ik ben nu mijn opties aan het overwegen:
Ik heb alleen schulden bij de belastingdienst (IB, OzB, bijdrage zorgverzekeringswet). Kan ik een faillissement aanvragen, ZONDER dat er loonbeslag wordt gelegd? Of wat zou u mij aanraden?

Alvast heel hartelijk dank!

Hartelijke groet,

Sandra Reactie infoteur, 01-03-2017
Beste Sandra,
U kunt ook zo snel mogelijk contact met de Belastingdienst op te nemen om te bekijken of u tot een betalingsregeling kunt komen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ce, 10-01-2017 14:50 #85
Geachte heer/mevrouw,

Heden is de veiling geweest van het kantoorinboedel zijnde van 2 bv's. Nu is het zo dat het pand wordt gehuurd door een derde afzonderlijke bv waartoe de spullen ook behoren. De spullen zijn door de belastingdienst opgekocht voor €1100 en de totale schuld is €17000 bij de belastingdienst. Mijn vraag is hoe nu verder?

Gr. Ce. Reactie infoteur, 12-01-2017
Geachte Ce,
Als er inboedel is die aan de derde bv behoort en die bv niet in financiële problemen zit, mag daar niet zomaar beslag op worden gelegd.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Haribo, 03-01-2017 23:08 #84
Ik was de bestuurder van een stichting. Wegens CJIB boetes failliet verklaard. Curator is nog bezig met het onderzoek, ben nog niet privé aansprakelijk gesteld. Ik heb wel afwijzingen gehad voor lease. Hoe kan dat? Ik ben niet failliet, de stichting is failliet?

Wil een huis kopen, zal het invloed hebben op mijn hypotheekaanvraag? Reactie infoteur, 04-01-2017
Beste Haribo,
Onduidelijk is waarom uw lease aanvraag is afgewezen, was het een privé lease of zakelijke lease? Uw bank weet waarschijnlijk niet van de leaseaanvraag af.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jos, 20-12-2016 12:56 #83
Goedendag,
Mijn vrouw is op 09-09-2008 als natuurlijk persoon failliet verklaard. Hierbij wordt er zogezegd beslag gelegd op het totale vermogen. Zo'n 2 weken later (24-09-2008) spreekt de rechter een vonnis uit over 1 van de vele schulden (inmiddels € 65.000,00), dit terwijl een faillissement al is uitgesproken. In februari 2013 is het faillissement beëindigd met een slotuitdeling aan alle schuldeisers. Hier is verder geen verificatievergadering over geweest.
Begin 2014 krijgt mijn vrouw een schrijven dat ze de schuld binnen 3 dagen moet voldoen en de schuldeiser beroept zich op het vonnis van 24-09-2008 als zijnde executoriale titel.
Mijn in ziens is dit vonnis nietig omdat even daarvoor het faillissement is uitgesproken en er dan geen executoriaal beslag kan worden gelegd. Indien hierdoor de schuldeiser zich niet kan beroepen op een executoriale titel dan dient ze de vordering binnen 6 maanden na beëindiging van het faillissement te "stuiten". In dit geval heeft stuiting niet binnen 6 maanden plaatsgevonden. Schuldeiser houdt vol dat de schuld pas over 20 jaar verjaart, ik denk van niet.
Weet u hoe het zit? Reactie infoteur, 22-12-2016
Goedendag Jos,
Dat hangt van de vordering af. Als het gaat om een direct opeisbare vordering, had de vordering uiterlijk zes maanden na de faillissementsbeëindiging gestuit moeten worden, omdat hierbij een verjaringstermijn van vijf jaar geldt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Klaas, 03-12-2016 13:57 #82
Geachte zeemeeuw,

Ik heb 4 jaar geleden een bedrag van 20.000 euro onderhands geleend aan mijn dochter en haar vriend om in Zuid-Afrika een bedrijf op te starten (waar zij wonen en al woonden). Hiervoor is een onderhandse overeenkomst opgesteld en ondertekend. Het geld was afkomstig uit mijn stamrecht bv. Deze stamrecht loopt nu op zijn eind, en dus kom ik nu 20.000 tekort, waarover de fiscus uiteraard belasting wil hebben. De fiscus constateert slechts dat 20.000 euro 'prive is aangewend'. Mijn dochter is tot op heden niet in staat geweest om van de lening iets terug te betalen, noch heeft ze hierover rente kunnen betalen. Bovendien is het erg lastig, naar blijkt, om vanuit Zuid-Afrika zo'n bedrag naar Europa te krijgen. Ik ben bang dat terugbetaling door haar niet mogelijk blijkt. Mijn stamrechtbeheerder zegt dat ik mijn dochter dan maar failliet moet verklaren, maar dat is nogal wat. Zijn de kosten hiervan niet erg hoog, lukt dat uberhaupt wel met een Zuid-Afrikaanse inwoner, kun je dit je kind aandoen (waarmee ik een goede band heb)?

Kortom welke weg kan/moet ik bewandelen om verschoond te blijven van een belastingaanslag over die 20.000 euro? Kan ik ev. dat geld lenen uit de overwaarde van mijn huis o.i.d.?

Graag advies Reactie infoteur, 06-12-2016
Geachte Klaas,
U kunt niet iemand failliet verklaren maar daartoe een aanvraag doen bij de rechter. Voor een faillissement is 1 schuldeiser overigens niet voldoende, en het is inderdaad nogal wat als het uw eigen dochter betreft. Als de Belastingdienst de aanwending ziet als een privé gebruik, kunt u het tekort ook met privé geld weer aanvullen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Patricia, 02-12-2016 18:20 #81
L.s., in maart 2016 hebben wij (vof met 3 vennoten) tot bedrijfsbeëindiging besloten. In juli 2016 is dit geëffectueerd. 2 zaken lopen tot op heden nog. Huurcontract loopt tot 28 februari 2017. Maanden januari en februari kan ik niet meer voldoen. Bedrijfspand met hypotheek van ruim € 165.000 exclusief btw. Aflossing en rente kunnen wij niet meer voldoen. Wat zouden consequenties kunnen zijn bij zelf faillissement aanvragen?
Patricia Reactie infoteur, 05-12-2016
Beste Patricia,
Bij een faillissement worden de bedrijfsonderdelen verkocht. Daaruit worden de schulden betaald.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Danielle, 30-11-2016 19:33 #80
Geachte,

1,5 jaar geleden heb ik een horecaonderneming overgenomen met goede maar wel teruglopende omzet. Ik heb 1,5 jaar keihard gewerkt om het aan het lopen te houden maar de noodklokken gaan nu slaan. Zomers wordt hier goed gedraaid maar de wintermaanden zijn helaas te slecht om rond te komen.

Bij de verhuurder al gevraagd om huurvermindering maar die wil van niks weten. Mijn leverancier en mijn lening op de zaak kan ik gewoon niet meer betalen. De onderneming staat te koop maar dit kan nog wel even duren. De leverancier levert nog wel maar de schulden lopen helaas op.

Ik zie op dit moment geen uitweg meer en zit te denken aan een faillissement aanvraag voor het bedrijf. Maar nu mijn vraag… hoe zit dat met mijn koophuis? Raak ik die ook kwijt? Alles hebben we al ingeleverd maar helaas kan ik de zaak niet meer doordraaien.

MVG Reactie infoteur, 23-09-2017
Geachte Danielle,
Dat hangt ervan af hoe uw zaak is ondergebracht. Als het een eenmanszaak of firma is, kunt u persoonlijk aansprakelijk worden gesteld, bij een bv alleen als u onbehoorlijk bestuur te verwijten is:

https://zakelijk.infonu.nl/onderneming/6537-bent-u-prive-aansprakelijk-bij-een-faillissement.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Lucas, 01-11-2016 14:49 #79
Hoi,

Ik ben van plan om een bv te starten en wil daarvoor een zakelijke lening nemen. Stel dat het slecht gaat met het bedrijf en dat ik de lening niet kan terug betalen. Hoe zit het dan met het resterende bedrag en hoe zit het met mijn koophuis? Reactie infoteur, 23-09-2017
Hoi Lucas,
Zolang je geen onverantwoord bestuur kan worden verweten, zijn bv en privé gescheiden:

https://zakelijk.infonu.nl/onderneming/6537-bent-u-prive-aansprakelijk-bij-een-faillissement.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Zoetermeer, 24-10-2016 12:02 #78
Vraag: ik moet een faillissement aanvragen voor mijn bv. en voor prive? Ik heb nu echte financiële problemen. Ik heb geen idee hoe ik dit verder moet afhandelen.

Met vriendelijke groet.
J. Ramsanjhal Reactie infoteur, 26-10-2016
Beste Zoetermeer,
Als u voor uw bv een faillissement aanvraagt hoeft dat nog niet te betekenen dat dat ook privé het geval moet zijn. U kunt zelf bij de rechtbank uw eigen faillissement aanvragen (de verzoekschriftprocedure), of van het bedrijf waarvan u de bestuurder bent. Daarvoor is geen advocaat nodig.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Alex, 28-09-2016 23:48 #77
Ik heb een VOF met een kennis, deze heeft aangegeven te willen stoppen. Nu vertelde hij dat hij waarschijnlijk persoonlijk failliet wordt verklaard door privé omstandigheden, wat voor gevolgen heeft dat op de VOF en/of op mijn bezittingen? Hij zegt dat ik dan ook mijn huis kwijt raak en het bedrijf wordt ook beslag gelegd. De VOF maakt geen winst en het is een huurpand. Reactie infoteur, 29-09-2016
Beste Alex,
De gevolgen van zijn stoppen of zijn faillissement kunnen staan in de stichtingsakte van de VOF. Zo niet, dan doet zijn aandeel in de VOF mee in zijn faillissement.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anoniem, 16-09-2016 11:15 #76
Beste, ik heb een vraag. Samen met mijn vriend heb ik een huis gekocht in 2007. Het huis staat niet onderwater. Nu heeft mijn vriend een belastingschuld met zijn eenmanszaak. Kan de belastingdienst ons huis opeisen? We zijn niet getrouwd en hebben geen samenlevingscontract. Het huis staat op ons beider naam evenals de hypotheek natuurlijk. We hebben ook en appartement dat nu eindelijk in de verkoop zit maar dat is nog niet rond. Zodra dat rond is kunnen we betalen maar als het niet doorgaat mag de Belastingdienst dan ons huis en/of het appartement in beslag nemen?
Mvg anoniem Reactie infoteur, 18-09-2016
Beste Anoniem,
Als de schulden hoog oplopen kan de Belastingdienst uw vriend verplichten om een extra hypotheek op het huis te nemen. Uiteindelijk kan dit tot een beslag leiden. Probeer altijd een betalingsregeling te treffen en zo tijd te kopen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jos M. Braaf, 28-07-2016 12:05 #75
Geachte heer,

Ik ben ongeveer 8 à 9 jaar geleden, bestuurslid van een sociale stichting geweest, waarvoor door een mede bestuurder faillissement werd aangevraagd, wegens gebrek aan baten en andere liquide middelen. Er liep toen een huur-schuld bij een gemeentelijke instelling (Stg. Parkeergebouwen Amsterdam), inzake achterstallige huur van een bedrijfsruimte in een parkeergebouw. Na het uitspreken van het faillissement door de rechter, werd zoals gebruikelijk een curator aangesteld, die uiteraard probeerde vast te stellen welke baten er ergens nog te halen waren, echter zonder resultaat. Tenslotte overkwam mij het onaangename, dat ik ook aansprakelijk werd gesteld voor dit faillissement en daardoor in een register vermeld kwam te staan, met alle nare gevolgen nadien, z.a. kortgeleden, de afwijzing van een autofinanciering voor mijn bedrijf, welke voertuig ik nodig heb bij het uitoefenen van mijn dagelijkse werkzaamheden. Ik run een verschepings-agentschap, met een personen vennootschap als bedrijfsvorm (Comm. vennootschap met één beherend vennoot).

Ter uwer informatie tenslotte, de aanvraag van het faillissement is buiten mijn medeweten gedaan en ik werd pas hiermee geconfronteerd, nadat dit faillissement een feit was en ik door de toenmalige curator werd aangesproken.

Mijn vraag aan u is: wat zijn mijn mogelijkheden, om mijn naam alsnog uit het register te laten verwijderen, zodat mijn naam enigszins kan worden gezuiverd en geen last meer kan ondervinden bij toekomstige financierings-aanvragen.

Ik zie graag uw antwoord tegemoet. Reactie infoteur, 28-07-2016
Geachte Jos M. Braaf,
U wordt alleen persoonlijk aansprakelijk gesteld bij onbehoorlijk bestuur, als dat niet het geval was is u weinig kwalijk te nemen. Een bedrijf kan altijd failliet gaan immers en u bent niet failliet maar de stichting. De vraag is dan ook waarom u bent afgewezen voor de lening en wie die persoonlijke melding heeft gedaan. Is het de rechtbank dan is er na 8 jaar niet veel aan te doen, is het een bank of de gemeente dan kunt u het beste daarmee contact opnemen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Franco, 30-05-2016 11:42 #74
Beste,
ik heb een BV, momenteel heb ik een grote belastingschuld. Er is wel een betalingsonmacht ingediend door de accountant, maar de jaarrekeningen zijn niet gedeponeerd. Er is geen geld meer, ik leef van het minimum, de accountant wil de jaarrekeningen niet maken omdat er geen geld meer is. Ik heb de belastingdienst geschreven voor een kwijtschelding of afkoop, maar dat wilden ze niet. Er is ook een IB schuld, maar daar wil de belastingdienst ook geen regeling treffen. Ik had lease auto's waarvan ik de lease contracten aan een ander kon overdragen, waardoor ik bij de bank geen schulden over hield, maar de belastingdienst wilde dat niet en heeft ze onder de waarde verkocht, bank is pandrecht houder, dus belasting heeft geen cent gekregen, maar ik heb wel een schuld gekregen bij de bank. De bank heeft dat bedrag uit coulance kwijtgescholden. Moet ik nu een faillissement aanvragen, als ik dat doe dan zal ik als bestuurder hoofdelijk aansprakelijk gesteld worden omdat er geen jaarrekeningen zijn. Sommige vertellen mij dat ik gewoon moet wachten, want ik heb geen andere schuldeisers behalve de belastingdienst. Reactie infoteur, 30-05-2016
Beste Franco,
Als alleen de belastingdienst schuldeiser is, is er geen faillissement als u die niet zelf aanvraagt.De bestuurder van de bv is inderdaad verantwoordelijk voor het laten opmaken en deponeren van de jaarrekeningen. Het Agentschap NL zal slechts in uitzonderlijke gevallen ontheffing verlenen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Nicolette, 19-02-2016 11:56 #73
Beste Zeemeeuw,
Ik heb nog geld tegoed van de overwaarde van een huis als gevolg van een echtscheiding 20 jaar geleden. Met deze betalingen loopt hij al jaren achter. Het restant is dus per onmiddellijk opeisbaar. Mijn ex-partner is DGA, zonder personeel en heeft zelf zijn faillissement aangevraagd als gevolg van belasting en bankschulden. Hier ben ik bij toeval achter gekomen. Vooralsnog geen sprake van paulianeus handelen.
De notaris heeft mij er destijds op gewezen dat ik een deurwaarder in kan schakelen voor de achterstallige betaling maar er is geen geld.
Er is nog een levensverzekeringspolis op het huis dat over anderhalf jaar vrijkomt waar ik in meeding tegelijk met een lijfrente polis van hemzelf. Beide dus privé. De levensverzekering staat op beide namen en betaalt direct uit, de lijfrente betaalt maandelijks uit.
Kan ik op één van twee nu of na de uitspraak van het faillissement beslag laten leggen tot uitbetaling waardoor ik er zeker van ben dat ik dan, omdat er geld is, het geld nog ontvang van de overwaarde? En als dat kan, wie is er dan verantwoordelijk voor de betaling van die polis tot uitkering ervan?
Ik heb begrepen dat een rechtbank kan beslissen dat hij alsnog zijn schulden moet betalen na de uitspraak van het faillissement dus waar sta ik dan als privé persoon omdat bank en belasting (BTW en Loon) zullen prevaleren? Wordt dan alsnog een eventuele beslaglegging teniet gedaan omdat die instanties uit deze gelden betaald moeten worden?
Hoe blijf ik op de hoogte van de uitspraak van de rechtbank? Reactie infoteur, 19-02-2016
Beste Nicolette,
Bij een faillissement van een B.V. gaat de DGA in privé nog niet failliet. U hebt een direct opeisbare vordering en wilt die ingelost zien. Dat kan via een bankbeslag, beslag op de woning, beslag op de auto, beslag op polissen, noem maar op. Het beste neemt u direct contact op met een deurwaarder om te zien welke stappen hij al kan nemen voor u.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

W. Haan, 04-02-2016 00:19 #72
Beste meneer/mevrouw zeemeeuw, sinds 6 jaar heb ik een eenmanszaak, franchise. De eerste twee jaar gingen prima. De laatste vier jaar daalden mijn omzetten. Sinds de komst van een concurrent daalde mijn omzet het laatste half jaar met 20%, nu de afgelopen maand met 33,5%. De laatste drie maanden kon ik net niet de rekeningen betalen. Afgelopen januari, kon ik de eerste keer de huur niet volledig betalen (voor de helft), het loon voor mijn medewerker niet overmaken en voor mezelf en er liggen nog rekeningen. Aangezien ik niet verwacht dat het aantrekt en deze maanden sowieso al mager zijn, ik geen buffer heb, mijn partner geen werk meer heeft. (Hopelijk binnenkort wel weer). Ik op een rekening courant (R.C.) inkoop, bij mijn franchisegever, welke mijn R.C. iedere maand het krediet van terug schroeft met 2000,-. Waarbij ik nu een overschrijding heb van 3000,- dus te hoog. Ik weet dat dit niet langer zo door kan gaan, ik heb geen koophuis, geen camper, spaargeld of dure auto, rijd in die van mijn vriend. Ik weet niet wat ik moet doen. De huur heb ik opgezegd, en zal op 1 april 2017 stoppen. De verhuurder weet dat ik wil stoppen en heeft toegezegd dat de makelaar van hem uitkijkt naar een andere huurder. Mijn franchisegever weet dat de omzetten terug lopen, weet dat de huur opgezegd is en dat de verhuurder meekijkt naar een andere huurder. Ook heeft de franchisegever toegezegd dat als mijn huur stopt mijn franchise contract stopt. Ik ben overspannen. Omdat ik niet weet hoe en wat verder te doen. Mijn voorraad is 50.000 en mijn Rc staat nu op 35.000. De stellingen etc in de winkel zijn afbetaald. Alleen ik wil graag zonder schuld met de winkel stoppen. Omdat mijn vooruitzichten zijn, dat de winkel echt niet beter gaat draaien en alleen maar slechter wil ik nu graag de knoop doorhakken, wat moet ik doen? Reactie infoteur, 05-02-2016
Beste W. Haan,
Als de zaken slecht gaan er er geen perspectief is op beter, kunt u zich voorbereiden op het stoppen en kijken wat u voor (een deel van) uw voorraad kunt krijgen. In de praktijk blijkt dat u veel minder krijgt als de koper weet dat u gaat stoppen of dat er een faillissement krijgt. De komende maanden (uw lasten lopen door tot 1 februari 2017) kunt u proberen het maximale eruit te halen. Steek daar een belangrijk deel van uw energie in want anders stopt u in 2017 en zal de balans negatief zijn. Vraag u af hoe lang u hierbij nog een medewerker nodig hebt en of u online nog geld kunt binnenhalen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Antoinette, 29-01-2016 22:40 #71
Beste redactie,
Twee jaar geleden ben ik een bedrijfje begonnen dat ik meteen op naam van mijn zoon heb laten zetten omdat het bedrijf van mijn partner niet goed ging en ik geen risico wilde lopen. Nu is mijn partner inderdaad failliet, maar mijn bedrijfje is ook nog nauwelijks winstgevend. Mijn zoon die muzikant is, heeft op het moment geen geld genoeg om zichzelf te bedruipen en wil nu een uitkering aanvragen. Op basis van de jaarrekeningen heeft hij hier ook recht op, maar hij is bang dat men hem moeilijke vragen over mijn bedrijf gaat stellen, terwijl hij geen idee heeft van wat er in de zaak gebeurt. Ik ben er altijd van uitgegaan dat hij niet actief betrokken hoeft te zijn bij het bedrijf om toch eigenaar te kunnen zijn, maar is dit wel het geval? Reactie infoteur, 31-01-2016
Beste Antoinette,
Als eigenaar hoef je niet actief betrokken te zijn (je kunt het werk uitbesteden), maar ben je wel verantwoordelijk voor de zaak.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rob, 22-12-2015 00:03 #70
Hoi Zeemeeuw,
Mijn BV heeft een andere BV een zakelijke lening verstrekt. De voorwaarden tot terugbetalen zijn vastgelegd in een zakelijke overeenkomst. Voorwaarde voor lening was een per direct aangaande maandelijkse aflossing incl. rente. Zodra de bestuurder van de BV over het geld beschikte gaf hij niet meer thuis. Na 3 aanmaningen en om andere redenen van verkregen informatie een advocaat ingeschakeld en deze adviseerde faillissement aan te vragen van de BV. Zo geschiedde. De curator heeft er 69 uur aan besteed en tenslotte de RC gevraagd het faillissement op te heffen wegens gebrek aan baten. Na verder onderzoek bleek dat de gefailleerde zich in nog tenminste 4 andere faillissement zaken (meer dan 400 curator uren) schuldig heeft gemaakt aan mogelijk strafbare feiten maar iedere keer wist hij de dans te ontspringen, zo blijkt uit de curator verslagen. Uit verhaalsonderzoeken blijkt steeds weer dat de bestuurder(s) onvoldoende verhaal bieden waardoor de curator(en) het treffen van rechtsmaatregelen niet opportuun achten. Zelfs de fiscus heeft bevestigd dat iedere verhaalsmogelijkheid ontbreekt. Ik voel mij verplicht iets te doen om te zorgen dat deze man niet meer slachtoffers maakt. Na een faillissement blijft een schuld bestaan, dus kan ik de persoon in privé aanspreken. Wat is de volgorde van activiteiten die ik kan en ook moet opstarten? Reactie infoteur, 23-09-2017
Hoi Rob,
Vervelende kwestie. De bestuurder is privé aansprakelijk als hij zich schuldig heeft gemaakt aan onbehoorlijk bestuur (2:248 BW), de lening ook privé heeft ondertekend, zich schuldig maakt aan faillissementsfraude (=strafrechtelijk):

https://zakelijk.infonu.nl/onderneming/6537-bent-u-prive-aansprakelijk-bij-een-faillissement.html

Alleen als de lening ook privé is ondertekend of privé borg is gestaan, kunt u meteen civielrechtelijk een vordering indienen. In beide andere gevallen is eerst een vonnis van de rechtbank nodig. Het kan helpen om een rechtsgang samen met een aantal andere gedupeerden te doen.

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Lies, 11-12-2015 21:35 #69
Goedenavond,
Vraagje. Onze zoon is zzp-er geworden. Woont nog thuis. Heeft geen bedrijfspand en ingeschreven op ons huisadres met bedrijf.
Als hij nu failliet gaat nemen ze dan onze spullen ook mee?

Met vriendelijke groet
Lies Reactie infoteur, 12-12-2015
Beste Lies,
Schuldeisers zullen altijd proberen om het maximale terug te krijgen. Wat aantoonbaar van u is, is echter niet van uw zoon. Het is dus wel zaak om dit in kaart te brengen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jojo, 04-11-2015 11:34 #68
Hoi!
Ik heb een klein eigen bedrijfje en daarnaast heb ik nog een klein baantje in vaste dienst. Soms overweeg ik het vaste baantje op te zeggen en helemaal te gaan voor het eigen bedrijfje. Maar ik heb ook twee minderjarige kinderen die een eigen spaarrekening hebben, die ik beheer. Stél nu dat ik het niet red en uiteindelijk een uitkering zou moeten aanvragen, dan krijg ik te horen dat ik onder andere éérst het spaargeld van mijn kinderen zou moeten opmaken en dan pas in aanmerking voor een uitkering zou kunnen komen. Ik vind dat erg onredelijk. Het is immers niet mijn geld, maar het geld van mijn kinderen! Kan ik om het geld van en voor mijn kinderen te beschermen een BEM-clausule op de rekeningen laten plaatsen? Ik zit nu niet in de problemen, maar ik wil de boel wel afdekken voor het geval dát… Indien BEM niet mogelijk is, heeft U dan een goed alternatief? Reactie infoteur, 05-11-2015
Hoi Jojo,
De BEM-clausule of een schriftelijke afspraak met de bank dat u zelf nooit aan het geld kunt komen en uw kinderen pas als ze 18 jaar zijn, geeft u enige bescherming. Wacht daar niet te lang mee, anders kan de gemeente dit zien als een poging om vlak voor de uitkering vermogen onder het tafelkleed te vegen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hen, 27-10-2015 23:23 #67
Ben een oma… die navraag wil doen over de spaarrekeningen van mijn kleinkinderen…
Hun vader beweert dat hun rekeningen door de curator zijn opgeëist… Hij was gemachtigde,
Ze waren alle nog minderjarig… kan dit zomaar?

In afwachting,
Hen Reactie infoteur, 28-10-2015
Beste Hen,
Als een derde (niet de vader) de rekening heeft geopend voor een minderjarig kind en de gemachtigde voor deze rekening een derde is, is beslaglegging niet toegestaan, anders wel.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jan, 12-10-2015 18:58 #66
Heb een eenmanszaak gehad van 2010 tot begin 2014.
ben in sept, 2013 geopereerd aan mijn heup, had toen geen inkomsten meer.
heb door toedoen van het ziekenhuis( een verkeerde ingreep) mijn faillissement moeten aanvragen.
medio mei 2014,om toegelaten worden in de wsnp, heb dit niet getekend.
ben in juni 2014,toch weer mijn bedrijf gestart, het kantoor van de currator was hiervan op de hoogte
heb ook een verzoek gedaan voor beëindiging van het faillissement.
werd mij meede gedeeld dat men nog op teruggave van de belasting wachten, en dan het verzoek naar de rechtbank zou gaan.
meerdere malen contact hierover gehad, maar geen enkel resultaat.
tot jan.2015,ik bericht kreeg dat ik dit alles niet had mogen starten, heb toen ook bewijzen overlegt, dat het kantoor op de hoogte was.
niets meer vernomen, tot op eind sept.2015,al mijn tegoeden worden op geeist bij mijn opdrachtgevers, en bankrekeningnr.
wat kan ik hieraan doen, mijn onderneming zal nu weer ten gronden gaan, door toedoen van een ander.
heb zelf mijn schulden op losse, mocht niets afbetalen, tot het faillissement is beeindigd.
maar nu nemen ze alles, heb toch mijn tegoeden nodig, omdat ik werk als bezorgservice
groetjes jan Reactie infoteur, 13-10-2015
Beste Jan,
Ai, bij een eenmanszaak wordt er geen verschil gemaakt tussen privévermogen en zakelijk vermogen: u bent voor beide persoonlijk aansprakelijk. Daar hebben de schuldeisers nu kennelijk gebruik van gemaakt. Maar of op alles beslag mocht worden gelegd is nog maar de vraag, daar is wel een vonnis van de rechter voor nodig.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jose, 27-08-2015 16:06 #65
Beste Zeemeeuw,
Ik ben vorige week als zelfstandige begonnen.
Ik woon samen met mijn vriend en zoontje in een koophuis en heb een (standaard) samenlevingscontract.
Kan ik mijn samenlevingscontract wijzigen, zodat wanneer ik failliet ga, alleen ik in de schulden kom?
Of heeft u andere suggesties?
Met vriendelijke groet,
Jose Reactie infoteur, 23-09-2017
Beste Jose,
1. Ja een samenlevingscontract mag u wijzigen. Let erop wat u wijzigt om niet uw rechten op een partnerpensioen te verliezen:

https://financieel.infonu.nl/geld/161803-partnerpensioen-en-samenwonen.html

2. Een wijziging wordt moeilijker als er al leningen zijn afgesloten of contracten lopen, omdat die mede gebaseerd kunnen zijn op de afspraken in uw samenlevingscontract. Wacht dus niet te lang met het inschakelen van een notaris:

https://financieel.infonu.nl/geld/92508-waarom-een-samenlevingscontract.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

K., 11-08-2015 11:51 #64
Beste Zeemeeuw,

Ik had een vraag over internationaal faillissement. Ik woon buiten Europa, maar heb een tijd in Nederland gewoond. De schulden die ik heb, zijn pas gemaakt nadat ik ben verhuisd (dus niet toen ik in NL woonde). Nu vroeg ik mij af of het mogelijk is voor Nederlandse schuldeisers om mijn faillissement aan te vragen en zo ja, op welke manier. Ik heb een beetje onderzoek gedaan en zag dat artikel 2(2) Fw alleen op gaat als de schulden er al waren, tijdens het vertrek.
Is het mogelijk voor de Nederlandse schuldeiser om alsnog mijn faillissement aan te vragen, en zo ja hoe (aangezien het o.g.v. artikel 2 Fw onmogelijk is)?

Alvast bedankt voor de moeite.
Vriendelijke groet. Reactie infoteur, 11-08-2015
Beste K,
U kunt in Nederland failliet worden verklaard door de rechtbank van de woonplaats waar u het laatst in Nederland woonde en het kan wel degelijk ook om nieuwe schulden gaan. Als het om een bedrijf gaat is het wel van belang volgens welk recht het bedrijf is opgericht. Waarschijnlijk is dat naar Nederlands recht.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

B. Stouten, 13-07-2015 20:33 #63
Beste Zeemeeuw,

ik ben persoonlijk failliet gegaan in 2013 door eenmanszaak die niet goed meer liep.
Nu werk ik maar heeft curator mijn gehele salaris door werkgever laten storten naar boedel, ik draag zorg voor 3 minderjarige kinderen en ontvang geen alimentatie, ik wacht nu al 14 dagen op mijn salaris.
Mevrouw de curator, reageert niet op mijn mails en telefoontjes, beschuldigd me van zaken die ik niet aangeleverd zou hebben, die ik al meerdere keren heb gemaild en stuurt me giftige mails over dat ze me in gijzeling neemt als ik nogmaals een klacht bij haar baas indien.
Ik lees veel dat aanvraag andere curator niet werkt maar is dat werkelijk zo?
De curator informeert de RC dus als ze hem verkeerd inlicht heeft dat verstrekkende gevolgen.
Hoe is de juiste weg te handelen nu blijkt dat mijn curator mij simpelweg nergens welwillend in wil helpen en letterlijk zegt dat ik alleen maar plichten heb en zij als curator geen enkele plicht naar mij toe heeft, noch het doorstorten van mijn salaris waardoor ik straks in problemen kom met betalen van zorgpremie en huur e.d.

Ik hoor het graag,
vriendelijke groet, Reactie infoteur, 23-09-2017
Beste B. Stouten,

1. U hebt in ieder geval recht op uw beslagvrije voet. Dat uw gehele salaris wordt weggehaald, geeft geen pas:

https://financieel.infonu.nl/geld/61035-loonbeslag-deurwaarder-incassobureau-beslagvrije-voet-2017.htmll

2. Dreigementen met gijzeling zouden ook niet nodig hoeven te zijn. Een curator heeft veel macht, maar niet iedereen weet daar even goed mee om te gaan. De rechter-commissaris kan u verder helpen. Misschien hoeft dit niet eens schriftelijk, maar kunt u met hem een afspraak maken. U kunt zo wie zo schriftelijk bezwaar maken bij de curator tegen het schenden van uw beslagvrije voet, bewaar dit als bewijsstuk. Zie ook:

https://zakelijk.infonu.nl/zakelijk/6547-de-curator-mag-wel-heel-veel.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

W. Netten, 20-06-2015 08:57 #62
Beste en wijze Zeemeeuw,

In 2013 is mijn faillissement uitgesproken welke was aangevraagd door een curator van een inmiddels failliete crediteur.
Op aangeven van mijn curator heb ik een jurist in de arm genomen om te onderhandelen over een betalingsregeling met de schuldeisers.
Ik heb een vriend bereid gevonden om mij een bedrag te lenen waarmee mijn jurist aan de slag kan gaan.

Nu willen de schuldeisers een akkoord aangaan op voorwaarde dat mijn curator hun een brief schrijft waarin staat vermeld dat het voorstel financieel wordt onderbouwd en er weinig of geen geld in de boedel zit en dit de best mogelijke optie is, pas dan willen zij een akkoord geven.
Nu zegt mijn curator dat het niet aaan hem is om hierin te participeren…
U begrijpt dat er nu een patstelling is ontstaan en weet niet hoe nu verder. Reactie infoteur, 20-06-2015
Beste W. Netten,
De Hoge Raad bepaalde al in 1995 dat de curator de belangen van de gezamenlijke schuldeisers behartigt en er het maximale uit probeert te halen(HR 24 februari 1995). Als de curator met een resultaat komt, is dat inclusief deze voorwaarde, anders heeft hij zijn werk niet goed gedaan. Het behoort dus gewoon tot zijn taak.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mariska, 27-05-2015 15:26 #61
Mijn man heeft een eenmanszaak. Toen hij starte heeft hij op zijn zakelijke rekening een credit gehad. Nadat wij een nieuw huis gekocht hadden is dat credit van de rekening afgegaan. We hadden het ook al lang niet meer nodig.
Wat als zijn zaak nu faiilliet zou gaan. Dan is het nieuwe huis toch niet het onderpand? Er staat wettelijk bij het kadaster dat 50% van het huis van mij is. We zijn onder huwelijkse voorwaarden getrouwd 15 jaar geleden. Hoe zou ik voor evt de toekomst kunnen zorgen dat we in iedergeval kunnen blijven wonen waar we nu zitten? Reactie infoteur, 28-05-2015
Beste Mariska,
Bij een eenmanszaak is er in geval van schulden geen verschil tussen zakelijke schulden en privéschulden. In uw geval kan het huis alleen met uw medewerking of door een vonnis van de rechter worden verkocht. De helft van de waarde is dan voor u. Natuurlijk wilt u dit voorkomen, maar dat kan alleen als het huis 100% van u is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anne, 13-05-2015 15:55 #60
Kan ik als ik failliet ben en ik ga weer tijdens mijn faillissement een schuld aan, voor die schuld worden aangesproken als mijn faillissement wordt opgeheven wegens gebrek aan baten? Reactie infoteur, 13-05-2015
Beste Anne,
Als een faillissement wordt opgeheven bij gebrek aan baten, blijven de schulden bestaan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Josje, 12-05-2015 20:44 #59
Mijn vriend en ik hebben samen twee kinderen, voeren een gezamenlijk huishouden, ik kom voor in zijn belastingaangifte, en wij hebben geen samenlevingscontract.
Het koophuis waarin wij wonen staat op naam van mijn vriend en heeft overwaarde. Mijn vriend heeft een winstgevend bedrijf.
Ik heb de afgelopen tien jaar geen inkomen gehad (en dus geen eigen geld gehad om goederen aan te schaffen), heb geen bezittingen op mijn naam staan, en tijdens het drie-jarig bestaan van mijn vof-bedrijf geen winst gedraaid.
Nu sta ik op het punt om failliet te gaan, zijn de bezittingen van mijn vriend (bv huis) en zijn bedrijf in gevaar? Reactie infoteur, 13-05-2015
Beste Josje,
Omdat er geen samenlevingscontract is, zijn uw schulden niet zijn schulden, met uitzondering van eventuele fiscale schulden. De Belastingdienst ziet jullie als fiscale partners en zal uw belastingschulden ook op uw vriend willen verhalen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ron, 15-04-2015 15:18 #58
Mijn vrouw had een kledingwinkel. Zij heeft een huurachterstand opgelopen doordat zij niet per maand maar per week ging betalen. Toen zij een aanmaning kreeg van de verhuurder heeft zij regeling getroffen. In maart 2014 hebben wij besloten om te gaan scheiden. Na de vakantie 2014 bleek zij een relatie te hebben met iemand in het buitenland. Ik heb hierop een advocaat in de hand genomen die verzoek tot echtscheiding heeft ingediend in augustus 2014. Zij heeft vanaf dat moment geen enkele poging ondernomen om rekeningen te betalen. Zelfs op aanmaningen van incasso-bureau's heeft zij genegeerd. Hieruit is zelfs een zitting gekomen waar zij niet naar toe is gegaan. Hierbij is bij verstek een vonnis geveld.
Mijn advocaat en ik vragen al geruime tijd om de boekhouding van 2014. De voorraden en inboedel zijn inmiddels verkocht. Bij al deze zaken zijn wij niet betrokken geweest.
Nu zit mijn bijna ex in het buitenland en is er executoriaal beslag gelegd op de woning.
Mijn ex veroorzaakt moedwillig financiële problemen. Omdat zij geen inkomen heeft komt de schuldeiser bij mij terecht. Wij zijn getrouwd op huwelijkse voorwaarden.
Bestaat er een mogelijkheid om mijn ex aan te klagen vanwege grove nalatigheid? Reactie infoteur, 15-04-2015
Beste Ron,
Of er sprake is van grove nalatigheid kan uw advocaat beter beoordelen omdat hij bovenop de zaak zit. Wel lijkt er inderdaad sprake van grove nalatigheid, opzet en obstructie. Het is afhankelijk van de huwelijkse voorwaarden in hoeverre de schuldeisers ook bij u een vordering kunnen indienen en als dat het geval is, krijgt u daarmee een civiel rechtelijke vordering op uw bijna ex.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Gottfried Butink, 16-03-2015 12:31 #57
Geachte zeemeeuw, ik zit in een failisement en nu wil de zorgverzekeraar beslag leggen op mijn loon bij mijn werkgever ze willen €153,_ per maand inhouden mogen ze dat? Ik hoor het graag van u alvast mijn dank, met vriendelijke groet Gottfried Butink Reactie infoteur, 23-09-2017
Geachte Gottfried Butink,
Als het faillissement is uitgesproken, moet de zorgverzekeraar wachten. Anders heeft de zorgverzekeraar net zoals de Belastingdienst bij een beslag voorrangsrechten. U beslagvrije voet moet wel worden gerespecteerd:

https://financieel.infonu.nl/geld/61035-loonbeslag-deurwaarder-incassobureau-beslagvrije-voet-2017.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Albert, 16-03-2015 11:11 #56
Na een jaar faillissement blijkt dat er ineens een grote som geld van verschillende toeslagen wordt overgemaakt. Deze toeslagen zijn van vóór het faillissement. Valt dit bedrag in de boedel? Of blijft dit onoorbaar? Reactie infoteur, 16-03-2015
Beste Albert,
Als het een vof of eenmansbedrijf was, vallen de toeslagen in de boedel. De vraag is wel of dat geld terecht wordt overgemaakt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jaimie, 20-02-2015 16:31 #55
Na meer dan vijf jaar stop ik met mijn eenmanszaak. Destijds heb ik een starterskrediet aangevraagd van €10.000. Een jaar geleden heb ik besloten om te stoppen omdat de omzet drastisch omlaag ging, maar pas ik ander werk heb gevonden. Dit is nu ter sprake! Nu heb ik de starterskrediet volledig gebruikt. Zijn er alternatieven om dit kwijt te schelden of dergelijke? Reactie infoteur, 20-02-2015
Beste Jaime,
Ik weet niet wie het starterskrediet heeft verleend, maar in de voorwaarden zal staan of kwijtschelding mogelijk is en onder welke omstandigheden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Zuidberg, 19-02-2015 10:13 #54
Mijn vraag is ik ben sinds september 2012 failliet verklaart
Heb ook een curator aangesteld gekregen
Heb een nieuwe vriend leren kennen waar ik nu mee samen woon en nu wil mijn curator de financiële gegevens van mijn vriend hebben
Vind dit raar hij heeft niets mijn mijn schuld te make. Ik was destijds gerouwd inmiddels gescheiden nu wil ik weten of ze aan mijn nieuwe vriend geld kunnen komen Reactie infoteur, 19-02-2015
Beste Zuidberg,
Als er geen samenlevingscontract is, kan de curator niet aan het bezit van uw vriend komen. Als jullie niet gezamenlijk een huis hebben gekocht, is hij ook niet uw fiscale partner. De curator wil dit soort dingen weten om vast te kunnen stellen of er wat te halen is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anna, 05-02-2015 22:39 #53
Mijn vraag is wij zijn getrouwd op huwelijkse voorwaarden. Wij hadden 2 koophuizen. Mijn man heeft later een bedrijf gestart. Hij had gelijk 150.000€ geld gevraagd aan de bank. Mijn man moest ons koophuizen als borg zekerheid laten zien. Ik heb hiervoor niet getekend. Toen hij failliet ging hebben ze alles in beslag genomen. Kan dat? Kan hij zonder mijn toestemming ons koophuizen als borg zetten. Hebben ze geen handtekening nodig? De helft is toch ook van mijn. De een zegt hoef niet omdat er huwelijkse voorwaarden is. Die andere zegt dat kan niet. Ik weet het niet. Reactie infoteur, 06-02-2015
Beste Anna,
Als u niet hebt getekend voor de borg, terwijl het wel ook om uw bezit gaat, is de borgstelling waarschijnlijk niet rechtsgeldig. Daarvoor moet u wel naar de rechter gaan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Dirk, 24-01-2015 23:13 #52
Ik sta op het punt een huwelijk te sluiten met mijn duitse vriendin, met huwelijkse voorwaarden op basis van het duitse systeem, de zugewinngemeinschaft. daarin blijven eigendommen voor het huwelijk, erfenissen en bedrijven buiten de gemeenschap, alles wat na de sluiting van het huwelijk verdient wordt wordt gemeenschappelijk.
Ik heb een Nederlandse eenmanszaak, wat is dan, in geval van faillissement, het vermogen waarop aanspraak gemaakt kan worden? Reactie infoteur, 26-01-2015
Beste Dirk,
Dat is niet zo eenvoudig aan te geven. Ook in het Duitse systeem kunt u nog aanvullende afspraken maken en dat is als u een Nederlands bedrijf hebt niet onverstandig, want Nederlandse schuldeisers zullen het Nederlandse recht hanteren. Het zugewinngemeinschaft geldt voor zover er niet bij huwelijkse voorwaarden anders is overeengekomen. In veel gevallen bepaalt de woonplaats straks van welk recht moet worden uitgegaan: Duits recht, Nederlands recht of beide.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Angela, 06-01-2015 19:46 #51
De kinderopvang waar mijn kinderen zaten is failliet gegaan in 2013 ik had daar een openstaande saldo staan. Nu kreeg ik een brief binnen van de deurwaarde waar het beslag van de kinderopvang in 2012 liep een brief dat ze beslag hadden gelegd op mijn nieuwe toeslag omdat het beslag een doorlopen karakter heeft kan dit? Reactie infoteur, 07-01-2015
Beste Angela,
Een beslag mag doorlopen tot het moment dat uw negatieve saldo is ingelopen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marco, 17-12-2014 18:05 #50
Ik lig momenteel in scheiding. Ik heb een eenmanszaak waar een krediet opstaat, en een aantal vorderingen van een incassobureau. Mijn zaak dreigt failliet te gaan. Er zijn gewoonweg niet genoeg inkomsten. Mijn man heeft altijd in de winkel gestaan, en ik heb een parttime baan. Na de scheiding zal ik alleen voor de schulden komen te staan, omdat deze op mijn naam staan. Nu heb ik een spaarplan bij de Rabobank voor beide kinderen. Het geld staat wel vast. Kan bij een faillissement de curator hieraan komen? Reactie infoteur, 23-09-2017
Beste Marco,
1. Dat hangt ervan af. Als het een spaarplan op naam van de kinderen is met een BEM-clausule, kan de curator er niet bij. Bij veel spaarrekeningen voor kinderen is het bovendien zo dat het geld niet eerder opneembaar is dan het moment waarop de kinderen 18 jaar worden:

https://financieel.infonu.nl/belasting/134360-belasting-vermogen-minderjarig-kind-bem-clausule.html

2. Als u in gemeenschap van goederen bent getrouwd, is ook uw partner aansprakelijk te stellen.

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Annabethc, 14-12-2014 11:05 #49
De opdrachtgever (BV) van mijn man (ZZP/EZ) is onlangs failliet verklaard en wij worden nu verzocht om de openstaande vorderingen door te geven aan de curator zodat we op de crediteurenlijst geplaatst gaan worden. Mijn man heeft zichzelf op regiebasis (uren) uitgeleend aan dit bedrijf.
Bestaat er een wetsregel of bepaalde jurisprudentie waarin bepaald is dat een EZ/ZZP welke zichzelf heeft uitgeleend en een openstaande vordering heeft op een failliet bedrijf onder bepaalde omstandigheden aangemerkt kan worden als preferente crediteur?
Ik hoor het graag van u.
Met vriendelijke groet,
Annabeth Reactie infoteur, 14-12-2014
Beste Annabethc,
Omdat uw man niet in loondienst was, zal hij niet als preferente crediteur worden aangemerkt (achterstallig loon).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Vraag, 20-11-2014 17:57 #48
Mijn bedrijf is failliet en mijn bankrekeningen geblokkeerd. Het pand moet nog ontruimt worden en heb hier een container voor nodig. Wie draait er op voor de kosten als ik het niet kan betalen? Reactie infoteur, 21-11-2014
Beste Vraag,
Voor de rekening van de container draait de opdrachtgever op. Normaliter is hiervoor toestemming van de curator nodig.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

An, 14-11-2014 11:10 #47
Ik ben gescheiden, heb geen samenlevingscontract/huwelijk. We hebben een koophuis met flinke overwaarde. Ik ben 50% eigenaar. Mijn ex heeft destijds 100000€ onderpand op de hypotheek genomen, met mijn toestemming, voor een zakelijk krediet. Hij heeft een eenmanszaak met personeel die nu op omvallen staat. Nu gaat het huis te koop, ben ik nu het onderpand kwijt, of, als mijn ex een nieuw onderpand kan vinden, krijg ik dan het volledige bedrag van de overwaarde. Ik heb part noch deel in de zaak. Reactie infoteur, 15-11-2014
Beste An,
Als 50% van de waarde van de woning meer is dan 100.000 euro, ligt het voor de hand dat het onderpand van de waarde van uw ex-man afgaat, maar dat hangt af van de voorwaarden waaronder u toestemming hebt verleend om een onderpand te vestigen. Als er geen voorwaarden zijn, gaat de 100.000 euro af van de verkoopwaarde en wordt de netto opbrengst verdeeld (ieder de helft).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Vallende Ster, 30-10-2014 14:24 #46
Waarom kan er geen faillissement worden uitgesproken wanneer uitgesloten na 3 jaar van wsnp zonder schone lei. Met alleen inkomsten uit AOW. De penibele situatie is ontstaan o.a. door gedwongen verkoop woning. Er is dus een restschuld ontstaan. Reactie infoteur, 30-10-2014
Beste Vallende Ster,
Kan het zijn dat de rechter meer duidelijkheid wil hebben over de ontstane schulden en de aanwezige inboedel?
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Peter, 24-10-2014 11:41 #45
Heb een wao uitkering en moet nu voor 712.75.- per maand aan boete voldoen.

De rest moet ik gebruiken 845,88.- voor hyo-g.w.vgz ezv.ezv. kan ik een faillissement aan vragen als ik niet meer kan voldoen aan mijn maandelijkse lasten? Reactie infoteur, 24-10-2014
Beste Peter,
U kunt een persoonlijk faillissement aanvragen als er te veel schulden zijn of een aanvraag doen voor de wsnp. Beide trajecten zijn overigens vervelende trajecten. Wil de gemeente geen extra bijstand of steun verlenen?
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Maria, 17-10-2014 15:36 #44
Het bedrijf waarvoor ik werk is Failiiet verklaard. maar ze blijven wel bestaan onder een ander bedrijf.
Ik zit zelf al 1,5 jaar in de ziektewet vanwege verschillende ingrepen.
Wat voor gevolgen heeft het Failliesement voor mij?

Alvast bedankt. Reactie infoteur, 18-10-2014
Beste Maria,
Als u nog loon tegoed hebt van het bedrijf moet u bij de curator een claim leggen daarvoor. Verder betaalt het UWV uw uitkering gewoon door.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Johanna, 10-10-2014 11:13 #43
Ik heb de afgelopen negen maanden gewerkt voor een bedrijf wat op een gegeven moment gestopt is met mij uitbetalen, nu heeft de werkgever laten weten aan de rechter dat hij zich failliet gaat laten verklaren omdat hij geen geld heeft om mij te betalen. Persoonlijk heeft hij heel veel geld en kan hij mij dus makkelijk het toegewezen bedrag van de rechter betalen. Nu is mijn vraag of iemand weet hoe lang zo een procedure kan duren. Het gelijk heb ik al gekregen van de rechter, nu is er een deurwaarder opgezet die zijn rekening gaat laten bevriezen. Reactie infoteur, 10-10-2014
Beste Johanna,
Als het bedrijf failliet gaat, kan de afwikkeling lang duren (afhankelijk van de haast van de curator, het aantal schuldeisers). Als de werkgever ook persoonlijk aansprakelijk is gesteld door de rechter, moet het snel te regelen zijn via een incasso van de deurwaarder.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Kees, 10-10-2014 10:47 #42
Ik heb een eenmanszaak en deze dreigt failliet te gaan. Ik heb een ruimte verhuurd zonder contract en de huurder heeft daar spullen staan zoals stapmolen, paardenboxen etc wat bestemd is voor zijn hobby. Zal de curator die spullen van hem ook in beslag nemen. Reactie infoteur, 10-10-2014
Beste Kees,
Ja dat risico loopt u zeker en dat kan een heel getouwtrek geven.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Raphella, 07-10-2014 14:02 #41
Ik heb een eenmanszaak en deze dreigt failliet te gaan. Nu is het zo dat ik bij mijn vriend des tijds ben ingetrokken en een kind samen heb gekregen. Nu vraag ik mij af als ik failliet ga of er dan iets bij hem gehaald gaat worden. Ik ben puur alleen ingeschreven hier, het is zijn koophuis en zijn inboedel dus. We zijn dan wel fiscaal partners vanwege het kind. Reactie infoteur, 07-10-2014
Beste Raphella,
Als er geen notarieel samenlevingscontract is, gaat het alleen om uw boedel maar schuldeisers proberen vaak meer te krijgen. Als uw vriend kan aantonen wat van hem is, is dat ook geen probleem meer. De Belastingdienst verrekent belastingschulden vaak wel onderling, jullie zijn immers fiscale partners
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Roel, 06-10-2014 10:09 #40
Goede morgen,

Ik heb een vraag.
Ik heb een koophuis, nu wil ik onderdak bieden aan een goede vriend, tevens inschrijven bij de gemeente, hij heeft een eenmanszaak, mocht hij failliet gaan is mijn eigen geld, huis dan veilig, of wordt dat in een faillissement meegenomen?

Met vriendelijke groet,
Roel Reactie infoteur, 06-10-2014
Beste Roel,
Zolang hij geen mede-eigenaar wordt en er geen officiële relatie is via een notarieel samenwoningscontract of huwelijk, valt uw huis buiten de boedel. Bovendien moet u niet mee tekenen voor schulden die hij aangaat of borg staan, want dan kan men ook bij u aankloppen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

H. Visser, 24-09-2014 08:18 #39
Ik ben voor de rechtbank op 13 januari 2013 failliet verklaard. Mijn partner heeft nu van de belasting over het jaar 2012 een terugvordering gekregen van algemene heffingskorting omdat ik in 2012 niet genoeg belasting zou hebben betaald.
Kunnen wij vanwege het faillisement bezwaar aantekenen? Of is er misschien een mogelijkheid dat de schuld opgenomen wordt via mijn inmiddels verkregen bewindvoerder (WSNP) Ik ben persoonlijk failliet maar door mijn problemen zit mijn geregistreerde partner nu met de ellende en ongemerkt word zei er nu bij getrokken.

Groetjes,

H. Visser Reactie infoteur, 24-09-2014
Beste H. Visser,
Als de algemene heffingskorting op uw rekening is betaald, is dit het proberen waard. De Belastingdienst ziet jullie als fiscale partners en spreekt daarom beiden aan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Lindsay, 09-08-2014 11:52 #38
Mijn man en ik hebben een bvba met elk 50% van de aandelen, die nu bijna 5 jaar bestaat, we hebben al een tijdje financiele problemen die we uiteindelijk konden aflossen, maar door de bijkomende concurrentie en te weinig inkomsten zitten we terug in het zelfde straatje, we hebben bij de leveranciers een afbetaling verkregen, in het begin kunnen aflossen, telefoon blijven beantwoorden, uitgelegd dat we het moelijk hebben, maar de inkomsten blijven maar dalen, dat we amper nog onze vaste kosten kunnen betalen en de facturen hun blijven opstapelen… dus hebben we besloten om onze boeken binnen te dragen, we hebben wel persoonlijk borg getekend voor 1 lening, dus deze zullen we moeten betalen denk ik… maar zullen we ook voor de rest moeten opdraaien? Reactie infoteur, 10-08-2014
Beste Lindsay,
Bij een persoonlijke borgstelling bent u hoofdelijk verantwoordelijk en aansprakelijk voor de lening die onder die borgstelling valt en niet voor andere leningen. De precieze formulering is dus belangrijk.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Joey, 13-07-2014 11:16 #37
Mijn vrouw is directeur van onze bedrijf(bv). Zij heeft daarnaast nog een full-time baan en ik werk full-time voor het bedrijf. Ik heb twee vragen:
- Kunnen eventuele schuldeisers van de bv loonbeslag leggen op haar loon bij haar andere werkgever?
- Stel dat de bv failliet gaat, heeft dat consequenties voor haar andere baan cq salaris? Kan men dan bv een loonbeslag leggen?
Mvg Joey Reactie infoteur, 23-09-2017
Beste Joey,
Schuldeisers kunnen dan alleen een claim leggen op haar persoonlijke vermogen en inkomen als aantoonbaar sprake is van wanbeheer en onbehoorlijk bestuur. Ik veronderstel daarbij wel dat ze geen persoonlijke leningen voor de bv is aangegaan, maar dat alleen deed in haar functie als directeur en bestuurder van de bv:

https://zakelijk.infonu.nl/onderneming/6537-bent-u-prive-aansprakelijk-bij-een-faillissement.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

H. Visser, 21-06-2014 17:23 #36
Ik bedoel met de huur de servicekosten en heeft het niet over de huurtoeslag. Vorige rechter nam wel de huur met servicekosten maar deze rechter neem enkel de huur zonder servicekosten. Neem aan dat hij dat zo voorgeschoteld kreeg van deze bewindvoerder maar heeft een kopie erbij gedaan van de vorige VTLB, zodat deze rechter ken zien dat voorheen de huur met servicekosten zijn berekend. Dus dat bedoel ik met netto en bruto… Ik had onze nieuwe bewindvoerder een brief gestuurd dat de zorgpremie niet juist is maar dat was weken geleden en heeft verder niets vernomen en hij heeft gewoon de rechter weer de verkeerde premie's doorgegeven. Als hij dat bij 100 klanten doe en er reageren er maar 30 dan steek hij een boel geld extra op… ben ik bang! Reactie infoteur, 22-06-2014
Beste H. Visser,
Bij de vltb-berekening geldt de kale huur plus servicekosten. Vervelend dat die bewindvoerder de verkeerde gegevens doorgeeft. U kunt ook een klacht indienen bij de rechter-commissaris die deze persoon heeft aangesteld of de organisatie waar deze werkt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

H. Visser, 20-06-2014 17:30 #35
Onze bewindvoerder heeft een nieuwe VTLB gemaakt met oude bedragen van onze zorgpremie. In 2013 was het 2 x € 108,25 maar in 2014 is dat 2 x € 134,21. Omdat wij in het begin van het faillissement een WWB uitkering moesten aanvragen zijn wij via de klantmanager collectief verzekerd bij Iza Cura vandaar aanpassing in de premie. Nu heeft de bewindvoerder een VTLB gemaakt met nog de bedragen van 2013 dus 2 x €108,25 i.p.v. 2 x € 134,21. Ik heb per brief laten weten dat de VTLB niet correct is ingevuld en tot mijn verbijstering kreeg ik een VTLB via de rechtbank met weer de verkeerde bedragen en heeft nu de rechter laten weten per brief dat het niet correct is ingevuld met kopie van de polissen. Mag dit zomaar? En wat kan ik verder er nog aan doen? Hetzelfde met de huur mijn vorige VTLB was met de bruto huur en nu neem deze bewindvoerder de netto huur ook daar heb ik bezwaar op gemaakt. Hoop op antwoord… Reactie infoteur, 21-06-2014
Beste H. Visser,

Dat de verkeerde zorgpremies zijn overgenomen kan berusten op een fout en moet worden gecorrigeerd. Als u met netto huur de huur minus huurtoeslag bedoelt, mag dat. De beslagvrije voet wordt immers verhoogd met de woonkosten, na aftrek van de normhuur ( € 199,54) en de ontvangen huurtoeslag.

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Merel, 23-05-2014 09:40 #34
Geachte Herman,

Vorig jaar maart zijn wij door een zakelijk faillissement ook privé failliet verklaard. Er is inmiddels aanvraag gedaan tot omzetting naar wsnp. Ons privé huis wat destijds al te koop stond is afgelopen maart voor een bedrag van 400.000 verkocht ( woz 2013 was 600.000 ) nu hebben wij de aanslag ozb belasting gekregen van 2014 omdat het huis nog op onze naam stond. De curator geeft aan dat wij dit zelf moeten betalen en ons probleem is, ook krijgen wij geen kwijtschelding omdat wij een vermogen hebben van 3500 ( dit weliswaar tegenover een schuld van 300.000 ). In de overdracht met de notaris, curator en de nieuwe bewoners is het ozb bedrag van maart t/m december 2014 niet verrekend met de nieuwe eigenaar, wat naar mijn inziens al niet correct is. U zult begrijpen dat dit bedrag door ons niet op te hoesten is aangezien wij van een minima rond moeten komen, nu is mijn vraag mag en kan dit zomaar? Reactie infoteur, 23-05-2014
Beste Merel,
De jaarlijkse aanslag OZB gaat naar de eigenaar van de woning op 1 januari van het jaar, maar bij de overdracht van de woning hoort de nieuwe eigenaar u geld terug betalen voor de resterende maanden dat u geen eigenaar meer bent. Daar is kennelijk een fout gemaakt. Dat zou de curator moeten corrigeren, respectievelijk de notaris die de overdracht heeft gedaan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Herman, 29-04-2014 12:36 #33
Geachte Zeemeeuw,

Uw antwoord is voor mij niet duidelijk genoeg, naar mijn mening wil deze bewindvoerder het vtlb wat opgemaakt is door de rechter wijzigen omdat hij nee schudde toen hij het gerechtelijke vtlb onder ogen kreeg. Mag deze bewindvoerder dat wijzigen?
Mocht de bewindvoerder het vtlb wijzigen kunnen wij dan daar tegen in verweer gaan?
Het inkomen is niet gewijzigd.
En is mijn partner verplicht om haar bankafschriften te overhandigen omdat ik persoonlijk failliet ben en niet zij? Reactie infoteur, 29-04-2014
Geachte Herman,
1. Het vtlb van de rechter geldt. Als die berekening echter op basis van verkeerde informatie is genomen of verouderd is, kan de bewindvoerder het bedrag aanvechten, maar niet naar eigen inzicht automatisch wijzigen. Daarvoor is een nieuwe gerechtelijke uitspraak nodig.
2. De bewindvoerder mag haar inkomensgegevens vragen omdat jullie samenwonen. Als de bewindvoerder niet de info krijgt die hij vraagt en wel mag vragen, kan hij het vtlb op nul zetten. Daartegen kunt u in beroep gaan.
3. Omdat onduidelijk is waarom de bewindvoerder zijn hoofd schudde, kunt u het beste op papier of in een email aan hem zetten dat het vtlb al door de rechter is vastgelegd (noem het bedrag, voeg het bij) en dat dat volgens u dan ook rechtsgeldig is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Herman, 28-04-2014 18:38 #32
Goedenavond Zeemeeuw,

Mijn vriend waarmee ik samenwoon is zijn persoonlijke faillissement sinds april omgezet naar een WSNP traject.
De curator vroeg nooit naar mijn persoonlijke gegevens maar deze bewindvoerder vroeg nu om mijn bankafschriften,
mijn zorgpolis en mijn zorgtoeslag papieren en ik vind dat vreemd. In hoeverre moet ik hier aan meewerken?
We hebben wel een samenlevingscontract omdat de gehele inboedel aan mij behoor.

En deze bewindvoerder zat nee te schudden toen mijn partner het gerechtelijke vtlb papier liet zien wat de curator op had
laten maken door de rechter.
Kunt u ons op weg helpen met deze vragen wat onze rechten en plichten zijn in deze vragen?

Hoop wat te horen,

Groetjes Reactie infoteur, 29-04-2014
Beste Herman,
Bij de bepaling van het vrij te laten bedrag, is het inkomen van het huishouden dat telt en jullie zijn samenwonend. Bij de afwikkeling van de schulden, mag echter niet aan uw bezit worden gekomen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Willem, 10-04-2014 23:11 #31
Beste redactie,
Helaas heb ik een te duur huis gekocht en door fors lagere inkomsten ga ik persoonlijk failliet.
Ik heb een eigen bedrijf, een BV, die redelijk draait maar lang niet voldoende. Kan ik die BV aan mijn minderjarige zoon schenken voordat ik zelf failliet ga? Directie heb ik geregeld! Het gaat me erom of ik het eigenaarschap aan mijn zoon kan overdoen.

Groet, Willem Reactie infoteur, 11-04-2014
Beste Willem,
Als al duidelijk is dat u failliet zult gaan mag u uw bv niet om niet (gratis) schenken aan uw zoon. Dit zal als paulianeus handelen worden gezien. Bovendien bent u ook weer zelf verantwoordelijk voor een minderjarig kind.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Visser, 01-04-2014 11:34 #30
Geachte Zeemeeuw,

Ik ben failliet verklaard door de rechter en mijn faillissement is net beëindigd, wacht op nieuwe bewindsvoerder van WSNP. Ik word lastig gevallen door CVZ (preferentievolgorde bij een faillissement). Voor hen is een faillissement geen reden voor afmelding. Bij een faillissement beheert de curator het netto loon van de gefailleerde Hierbij worden de schulden geïnventariseerd en houdt men rekening met beslagvrije voet. Indien een curator het nettoloon beheert zal de curator opnieuw de beslagvrije voet moeten berekenen. Ze hebben het in de brief over het zogeheten derdenbeslag.

Maar ik draag toch geen zorg als een oud werknemer zijn zorgtoeslag niet heeft voldaan… Straks komen ze nog met openstaande boete's. Kunt u mij in dit verhaal advies geven want ik ben bang dat hun maar wat proberen om toch aan hun
centen te komen en snap niet waarom ze het niet gaan halen bij persoon min kwestie
Oud werknemer is net voor het faillissement ontslagen door de rechter maar moest hem een half jaar doorbetalen uitgesmeerd over een jaar omdat mijn bedrijf toen al niet lekker liep.

Wil reactie geven op inhoud van de brief maar weet niet wat mijn rechten zijn in dit verhaal…

Hoop op antwoord,
H. Visser Reactie infoteur, 01-04-2014
Geachte Visser,
Als een werknemer zijn zorgpremie niet betaalt, kan het CVZ loonbeslag leggen bij de werkgever. De werkgever houdt dan de premie in op het loon van de werknemer. Maar de werknemer is al niet meer bij u in dienst. Het CVZ lijkt me dus aan het verkeerde adres. Het beste neemt hierover direct contact op met het CVZ.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

G., 28-12-2013 22:17 #29
Vraag: mijn man is zzp-er en heeft momenteel last van een opdrachtgever die niet wilt betalen. nu dreigt het bedrijf failliet te gaan. als die failliet is zijn mijn man en ik dan ook failliet of is alleen het bedrijf failliet? als ik nou zou gaan scheiden van mijn man terwijl zijn bedrijf failliet gaat ben ik dan ook alsnog failliet? (we zijn op gemeenschap van goederen getrouwd) Reactie infoteur, 23-09-2017
Beste G,
Het hangt er helemaal vanaf of uw man een eenmanszaak of een bv heeft. Bij een eenmanszaak is de ondernemer ook privé aansprakelijk te stellen en u dus ook, omdat u in gemeenschap van goederen bent getrouwd. Bij een bv is dat alleen het geval als er grote bestuurlijke fouten zijn gemaakt. Zie ook het artikel:

https://zakelijk.infonu.nl/onderneming/6537-bent-u-prive-aansprakelijk-bij-een-faillissement.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Christel, 19-12-2013 08:55 #28
Er is een vereffenaar geweest bij ons… die is aangesproken door rechter omdat we 2 on 3 jaar geleden een slecht boekjaar hadden! vorig jaar was het al een stuk beter en vanaf 1 januari zijn we ook van een loon van 3250.00 per maand kwijt, door het pensioen van mijn schoonvader… dus wij hebben wel hoop op vruchtbare jaren… kunnen wij niet eisen dat hij ons nog een kans geeft van ongeveer 2 jaar of zo? ik wil echt niet failliet verklaard worden! daarom doen wij dit te graag en wij werken er ook wel voor…! Reactie infoteur, 19-12-2013
Beste Christel,
Eisen is een groot woord. Met het aannemelijk maken dat het de goede kant opgaat, jullie daar alles voor doen en de deurwaarder meekrijgen, staat u veel sterker.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Wr, 24-11-2013 11:40 #27
Vraag : ik heb een eenmanszaak en ben bang dat ik het volgend jaar niet red ( failliet ga )
Ben getrouwd op huwelijkse voorwaarden, en mijn vrouw heeft nooit ergens voor getekend, alles staat op mijn naam.
Mijn vrouw heeft een eigen BV op haar naam.
Wat gebeurd er als de curator langs komt, met de spullen van mijn vrouw? ( huisraad en auto's ) Reactie infoteur, 24-11-2013
Beste Wr,
De curator kan niet aan de spullen van uw vrouw komen als zij kan aantonen dat het van haar is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

J. D., 16-10-2013 09:28 #26
Als je BV failiet verklaard is wat gebeurt er met openstaande bekeuring verkregen door het niet op tijd kunnen van je APK keuring?
Mvrgr J.D. Reactie infoteur, 16-10-2013
Beste J.D.,
Een boete en de belastingdienst hebben voorrang bij het innen van hun geld. U bent dus niet zomaar van een boete of de belastingdienst verlost.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Fraz, 08-09-2013 07:56 #25
Mijn partner en ik zijn uit elkaar maar hebben nog wel een gezamenlijke woning die te koop staat. Nu heeft mijn ex schulden gemaakt en dreigt failliet verklaard te worden. Ik ben een van de schuldeisers. Onze woning heeft een overwaarde. Is mijn deel van de overwaarde veilig mocht hij failliet gaan of de gehele overwaarde opgeëist worden om zijn schulden te voldoen? Reactie infoteur, 08-09-2013
Beste Fraz,
Als de schulden al bestonden toen jullie bij elkaar waren en jullie in gemeenschap van goederen waren getrouwd of een samenlevingscontract hadden waarin gemeenschappelijkheid niet werd uitgesloten, kunnen zijn schuldeisers ook bij u aankloppen. Daarbij veronderstel ik dat uw ex een eenmanszaak had. Bij een bv hoeft dit niet te gelden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Peetee, 15-04-2013 10:53 #24
Vraagje: als je een zaak hebt overgenomen mijn eerste kwartaal was al een stijging van meer dan 10%, maar heb een lening met mijn huis als waarborg, maar ik voel me niet goed bij de job zelf. Wat zijn mijn opties als ik iets anders wil doen?
groeten, Peetee Reactie infoteur, 15-04-2013
Beste Peetee,
Het hangt een beetje van de onderneming af. Het beste zet u op een rij wat de inkomsten en schulden zijn, en hoe eventuele schulden kunnen worden terugbetaald. Wellicht kunt u de zaak low key zetten en een andere baan te zoeken, of de zaak doorverkopen, of de zaak sluiten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Peter, 11-04-2013 13:28 #23
Ik heb een vraag, er is een bedrijf waar ik een x bedrag aan moet betalen. Omdat ik met mijn bedrijf in zwaar weer ben terecht gekomen door de zware economie kan ik deze op dit moment niet betalen, echter trekt het nu weer wat aan en is er weer inkomen wat betekend dat ik de vordering binnenkort wel kan betalen. Echter heeft dit bedrijf een advocaat een brief laten sturen waarin staat dat ze mij failliet willen verklaren, alleen is dit maar 1 schuldeiser. mag dit zomaar? ik heb al aangegeven een oplossing te willen zoeken met hun. M.v.g Peter Reactie infoteur, 11-04-2013
Beste Peter,
Eén schuldeiser is genoeg om een faillissement aan te vragen, maar onvoldoende om u ook failliet te laten verklaren. Daarvoor zijn minimaal twee schulden en twee schuldeisers nodig. Het is prima dat u hebt aangegeven tot een oplossing te willen komen en vaak is een klein bedrag betalen al een teken dat u meewerkt. Dat werkt alleen maar in uw voordeel.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bewindvoerders, 23-03-2013 03:34 #22
Na een scheiding en behoorlijke inkomsten terug val ben ik behoorlijk in de schulden geraakt, ruim 1.5 jaar geleden heb ik mij onder bewind laten stellen via de rechtbank maar inmiddels ben ik erachter gekomen dat mijn bewindvoerder nog veel meer schulden heeft gemaakt. ook werd regelmatig de auto verzekering te laat betaald waardoor er nu 5 flinke boetes liggen van 1178 euro per stuk, door de postblokkade kwam ik hier pas achter toen de politie aan de deur stond om mijn auto buiten gebruik te stellen. inmiddels is er een advocaat ingeschakeld, nu blijkt in het contract met de bewindvoerder te staan dat ze niet verantwoordelijk zijn voor eventueel onstane schulden tijdens de onder bewind stelling. gevolg is dat ik eventueel gegijzeld kan woorden voor openstaande boetes, nu overweeg ik zelf om mij failliet te laten verklaren. kan dit en zo ja wat gebeurt er dan met de boetes en wordt ik dan evengoed in gijzeling gebracht? volgens het cjib ben ik ondanks de rechtelijke uitspraak van schuldsanering zelf verantwoordelijk hiervoor, Reactie infoteur, 23-03-2013
Beste Bewindvoerders,
Een bewindvoerder kan van alles in zijn voorwaarden zetten, maar het is aan de rechter om te bepalen of er oneigenlijk is gehandeld. Bespreek dit met uw advocaat voordat u zelf de schuld hiervan op u neemt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Elly, 22-03-2013 14:02 #21
Hallo

Ik heb een vraag mijn man is persoonlijk failliet verklaard en ik niet nu gaat wel zijn inkomen naar de boedel rekening en de mijne ook dat komt omdat je in gemeenschap van goederen bent gehuwd.
Bij mijn man is een post blokkade opgelegd zijn post gaat naar de curator toe de mijne komt gewoon op ons adres aan want de curator heeft gezegd u bent niet failliet dus u post mag ik niet openen. Nu krijg ik van de belasting bericht dat ik nog een tegemoetkoming buitengewone uitgave terug krijgt van het jaar 2008 moet ik dit dan aan de curator van mijn man doorgeven want wij krijgen wel gewoon onze huur en zorgtoeslag buiten het vrij te laten bedrag ook gestort op onze prive rekening.

Met vriendelijke groet Elly Reactie infoteur, 22-03-2013
Beste Elly,
Deze belastingteruggaaf wordt gezien als inkomen en maakt dan deel uit van de boedel.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Dani, 21-03-2013 16:27 #20
Hallo!

Ik heb een vraag. Mijn (ex) partner en ik hebben samen een koopwoning sinds 2007, zonder samenlevings contract of trouwen. Hij is ZZP-er en ik werk fulltime in loondienst. Nu zijn wij in 2012 uit elkaar gegaan, het huis is nog niet verkocht, dus staat nog op ons beider naam, ik heb sinds mei een huurwoning waar ik sta ingeschreven en hij woont nog in onze koopwoning. Hier betaal ik netjes de helft aan mee elke maand en zit nu met het volgende. Door de crisis heeft mijn ex geen werk en inkomen meer, we lopen achter met betalingen aan de belasting en bv hypotheek… Nu is mijn vraag, stel hij wordt failliet verklaard, komen ze dan ook bij mij aan de deur? Moet ik meebetalen aan zijn schulden? Wordt er dan ook beslag gelegd op mijn loon? In hoeverre zijn wij samen verantwoordelijk? Uiteraard betaal ik mee aan de hypotheek en eventuele restschuld bij verkoop, maar ben ik ook verantwoordelijk voor de overige schulden, zoals belastingdienst, zijn autoverzekering, zijn ziektekosten verzekering, zijn energieleverancier etc etc? Ik hoor graag van u!
Alvast bedankt voor het meedenken! Gr. Dani Reactie infoteur, 21-03-2013
Hallo Dani,
U bent aansprakelijk voor de hypotheek van het huis en de eventule leningen waarvoor u destijds hebt meegetekend, niet voor de nieuwe schulden sinds uw vertrek uit het huis.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Gaby, 01-03-2013 14:22 #19
Mijn vaders bedrijf is in 2010 failliet gegaan. Heeft zelfs zijn laatste spaarcenten er nog in geïnvesteerd. Maar ook dat mocht niet baten. Nu febr, dit jaar heeft de bank beslag gelegd op een klein beetje. Maar mijn vader was niet de enigste persoon die getekend heeft voor die hypotheek. In totaal 4 personen 2 daarvan zijn inmiddels overleden. Maar nu word alleen hij schuldig bevonden voor dat bedrag mag dat? Na mijn idee niet dan zou dat maar voor een kwart moeten zijn. Hij heeft meerdere malen naar de bank gemeld om over te gaan op een afbetaling voor wat hij kon missen. Daar is de bank niet op in gegaan. Nu met het beslag proberen wij het af te kopen, maar ook daar lijkt de bank niet op in te gaan. Kunt u mijn wat meer vertellen, wat mag en wat niet. Reactie infoteur, 01-03-2013
Beste Gaby,
Iedereen die heeft getekend voor de hypotheek is hoofdelijk aansprakelijk voor de hypotheekschuld en bij overlijden de erfgenamen. Wat de bank gemakshalve vaak doet is de hoofdpersoon aansprakelijk stellen en die moet het geld weer op de anderen zien te verhalen. Ik zou hiertegen zeker bezwaar maken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Lagarde, 04-02-2013 20:59 #18
Ons faillissement is al langere tijd geleden uitgesproken (begin 2011). Binnen het faillissement van onze V.O.F. vallen ook een bedrijfspand en een woonhuis. Beiden dienen uiteraard als vermogen dat ten gelde wordt gemaakt t.b.v. de schuldeisers. Om dit mogelijk te maken wordt via een boedel-rekening bijvoorbeeld het gas en licht doorbetaald van het bedrijfspand om de waarde vast te houden.
Nu stelt de curator dat aanslagen gemeentelijke lasten zoals WoZ en Afvastofenheffing voor de jaren 2011, 12 en nu 13 opgelegd op de in beslag genomen panden van na de faillissementsdatum zijn en ons prive-probleem blijven mbt betaling. En dat terwijl wij rondkomen van slechts een AOW-inkomen. Bij de gemeente kwijtschelding aanvragen is het motto.
Het is nog maar de vraag of we dit krijgen, want we worden nog steeds gezien als huis en bedrijfspand-eigenaar. De curator legt het bij ons en de gemeente stelt dat het een probleem is van de curator. Het woonhuis is gelukkig net verkocht. Het bedrijfspand zo goed als.
Ik stel dat deze aanslagen betrekking hebben op in het faillissement ingebracht onroerend goed. Betalen kunnen we het sowieso niet vanwege ons minimum-inkomen. Bizar, maar waar.
Wat vindt u hiervan? Reactie infoteur, 05-02-2013
Beste Lagarde,
1. In beginsel betaalt iedereen gemeentelijke lasten tenzij ze worden kwijt gescholden. De hoogte van de lasten kan anders zijn voor een huiseigenaar dan voor een huurder. Aangezien deze panden in de boedel vallen, vallen de eigenaarslasten ook in de boedel. Voor zover u delen huurt of bewoont, lijkt het redelijk dat u het huurdersdeel wel privé betaalt. Is dat niet het geval dan vallen naar mijn mening al de gemeentelijke lasten in de boedel.
2. U geeft ook aan dat het bedrijfspand vanuit de boedelrekening wordt doorbetaald om de waarde te behouden. Ik zie niet in waarom de eigenaarslasten dan wel voor uw rekening moeten komen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Claudia, 17-01-2013 10:46 #17
Geachte heer/mevrouw,

Hoe kom ik erachter of er ook werkelijk een faillissement is aangevraagd voor een bedrijf?
Kan dit nagevraagd worden ergens?

Met vriendelijke groet,
Claudia Reactie infoteur, 17-01-2013
Geachte Claudia,
Een aanvraag tot faillissement is niet altijd even snel te vinden, soms door contact op te nemen met het betreffende gerechtshof. Een uitgesproken faillissement vindt u in het register van de Kamer van Koophandel. Een faillissement, surséance van betaling en schuldsaneringen natuurlijke personen vindt u (ook) in het Centraal Insolventieregister.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Patricia, 10-12-2012 11:24 #16
Geachte,

Even een vraag aan u. Ze hebben bij mij een persoonlijk faillissement uitgesproken en nu kom ik erachter dat ze van de geblokkeerde rekening de belastinggelden van de kinderopvangtoeslag wat ik met terugwerkende kracht heb mogen ontvangen jaar 2007/2008 op hun rekening hebben gestort. Mijn faillissement is pas dit jaar april 2012 uitgesproken. Is dit wettelijk mogelijk?

Mvg, Patricia Reactie infoteur, 10-12-2012
Beste Patricia,
1. Het mag, maar voor belastinggelden in een voorlopige teruggaaf van de belastingdienst geldt de beslagvrije voet. Voor teruggaven voor een oudere belastingaangifte niet.
2. Toeslagen worden gerekend tot weerkerende betalingen (art 475 f RV) en ook daarvoor geldt een beslagvrije voet als u door volledige invordering onvoldoende middelen van bestaan over blijven.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Nabil, 26-11-2012 13:31 #15
Geachte,

Ik heb een eenmanszaak in Duitsland, en het probleem is dat ik een hypotheekschuld heb wat ik niet kan/wil betalen. Zijn er consequenties voor mijn zaak?
Mvg Reactie infoteur, 26-11-2012
Beste Nabil,
Schulden en vermogen van een eenmanszaak worden gezien als particuliere schulden en inkomsten, en daar zit ook uw hypotheek in. Het kan dus gevolgen hebben voor uw zaak.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Danny, 30-10-2012 15:56 #14
Geachte,

Ik heb een handels onderneming (eenmanszaak) in Nederland en heb een juridische procedure lopen met een Britse tegenpartij in Engeland. Deze heeft een bizarre claim bij mij neergelegd en heeft de rechtbank in de UK mij bij verstek laten veroordelen tot betaling. De tegenpartij heeft een European enforcement order verkregen tegen mij. Ik heb inmiddels een advocaat in UK om eea aan te vechten, maar de tegenpartij blijft mij steeds een stap voor.

Vraag: Kan deze in Nederland worden bekrachtigd en door wie en wat als ik niet betaal. Kan ik hierdoor persoonlijk failliet gaan? Is er in Nederland nog ruimte om de zaak aan te vechten of wordt de claim zo doorgezet? Reactie infoteur, 30-10-2012
Geachte Danny,
Een European enforcement order is een executoriale titel die kan worden afgegeven voor zaken die onderling akkoord zijn maar ook voor zaken die betwist worden. Bij betwisting kan de titel niet automatisch worden uitgevoerd.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ozan, 17-10-2012 16:01 #13
Ik ben bezig met het starten van een horeca bedrijf, het is een B.V., maar wat ik me af vraag is stel dat ik failliet ga hoe gaat dat precies met de schulden wordt dan alles in beslag genomen? Reactie infoteur, 23-09-2017
Beste Ozan,
Zolang een bv niet failliet gaat door onverantwoordelijk bestuur, bent u niet verantwoordelijk voor de schade. Voor de flex bv die met ingang van 1 oktober 2012 kan worden afgesloten geldt geen minimum(start)kapitaal van € 18.000 meer, maar daar staat tegenover dat de bv geen dividend meer uitkeren als inmiddels duidelijk is dat het bedrijf na dan zijn opeisbare schulden niet kan betalen. Doet u dat wel dan bent u alsnog privé aansprakelijk te stellen:

https://zakelijk.infonu.nl/onderneming/6537-bent-u-prive-aansprakelijk-bij-een-faillissement.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sjaak, 28-08-2012 11:04 #12
Wanneer een maatschap, bestaande uit 2 b.v.'s zelf een faill. verzoek wil indienen moeten deze b.v.'s dan ook een vordering op de maatschap hebben?

Vr.gr. Sjaak Reactie infoteur, 28-08-2012
Beste Sjaak,
Een maatschap is een samenwerkingsverband dat bij een faillissement ten einde komt. De twee bv's hoeven daarvoor geen vordering op de maatschap te hebben.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jan, 06-07-2012 02:51 #11
Ik zit met privé geld in een bedrijf, van meerdere eigenaars die mij weer geld hebben geleend om een grotere lening bij de bank te krijgen. Wat kan er gebeuren als ik bijvoorbeeld mijn rente niet meer kan betalen, en moet stoppen? Het bedrijf staat alleen op mijn naam! Ik woon samen in een koophuis, zonder samenlevingscontract en hebben samen 2 kinderen. Het huis staat op beiden ons naam. Wat gebeurd er met haar deel wat ze aan hypotheek betaald heeft voor het huis? Kunnen ze dan ook beslag leggen op haar bankrekening en spaar rekening? of op die van onze kinderen? Of op haar auto die op haar naam staat, maar waar ik voor betaal? Stel je voor dat er beslag gelegd word op ons huis, staan we dan zo op straat of krijgen wij een huurhuis? Wat gebeurd er met de spullen in huis die van haar zijn? want het bedrijf staat op mijn naam. Als ik weer in loondienst ga, word er dan beslag gelegd op mijn volledige loon? Want we moeten toch leven.

met vriendelijke groet,

Jan Reactie infoteur, 23-09-2017
Beste Jan,
1. Het is privégeld zegt u, dus dat hoeft geen gevolgen te hebben voor het bedrijf. Wel als het een vof is of eenmanszaak.
2. Het huis verkopen is alleen zinvol als er een overwaarde is.
3. Een beslag is mogelijk. Bij een loonbeslag hebt u recht op een beslagvrije voet:

https://financieel.infonu.nl/geld/61035-loonbeslag-deurwaarder-incassobureau-beslagvrije-voet-2017.html

4. Het aantoonbaar eigendom van vrouw blijft haar eigendom.
5. Als er verkoop van het huis dreigt, kunt u het beste zo snel mogelijk contact opnemen met de gemeente.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Naomi, 23-06-2012 13:15 #10
Goeie dag ik heb een vraag
een vriendin heeft een kappersalon,
ze heb de sleutel gekocht en huur huis 2 aparte contracte dus

ze heb nu een huurachterstand van 14000 euro
nu wilt de huis baas dat ze voor 2800 betaald voor der huis

mijn mening is dat ze miss.
gewoon failliet,

moet verklaren omdat ze het niet meer kan betalen, en de huisbaas wil wel regeling met haar zelf aan gaan

maar ze weet niet wat ze het beste kan doen,
kan iemand mij aub goed advis geven zij zelf weet helemaal niet meer wat ze moet doen en lijd er echt onder! hoop echt goed advis te krijge bedankt voor je tijd het even te lezen. Reactie infoteur, 23-06-2012
Beste Naomi,
1. Of een faillissement verstandig is, hangt ook van de ondernemingsvorm af. Als het geen bv is maar een vof of eenmanszaak ben je persoonlijk aansprakelijk en dat kan heel vervelend zijn.
2. Vaak is een regeling aangaan en onderhandelen over de schuld ook een goede optie. Eigenlijk moet je dan de schulden, aanstaande uitgaven en inkomsten op een rij zetten. Kijken wat je daarvan af kunt snoepen en kijken of de zaak dan levensvatbaar is. Bekijk ook of er extra inkomsten mogelijk zijn.
3. Niets doen is meestal een slechte raadgever. Zet de boel op een rij en beslis op basis daarvan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mervac Maritiem, 22-05-2012 12:53 #9
Wegens gebrek aan opdrachten/inkomsten + belastingschuld wil ik de bv (eigendom van mijn echtgenote en mijzelf) laten failleren. Betekent dat dat wij ook privé onder curatele komen?
Graag uw reactie. Dank.

Gijsbert Reactie infoteur, 23-09-2017
Beste Gijsbert,
Als een bv failliet gaat zonder dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur, bent u niet privé aansprakelijk:

https://zakelijk.infonu.nl/onderneming/6537-bent-u-prive-aansprakelijk-bij-een-faillissement.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Janneke, 06-04-2012 10:54 #8
Goedemorgen,
Het bouwbedrijf waar wij in onderaanneming werk voor hebben verricht is failliet.
Ons werk is nog niet gefactureerd, want het is nog maar net afgerond. Als we dit factureren valt dit natuurlijk in het faiilissement en zien we er niets meer van.
Wat nu, als we dit werk niet factureren? Blijft het dan van ons en kunnen we het later verkopen wanneer de bouw (waarschijnlijk door een ander bouwbedrijf) overgenomen wordt?
Omdat het om een aanzienlijk bedrag gaat, willen we alles proberen wat er mogelijk is. Reactie infoteur, 06-04-2012
Beste Janneke,
Het lot van uw werk is afhankelijk van wat er met het bedrijf gaat gebeuren:
1. Als er een curator wordt aangesteld, zal die zeer waarschijnlijk alle schuldeisers afgaan.
2. Als het bedrijf binnenkort wordt overgenomen met daarbij de verplichtingen van het failliete bedrijf, krijgt u uitbetaald.
3. Het is het beste om nog even te wachten met factureren, temeer omdat het werk net klaar is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Maggi, 07-03-2012 14:56 #7
Ik zie door de bomen het bos niet meer… ik heb een eenmanszaakje en onlangs heb ik mijn huurcontract opgezegd, maar moet nog 1 jaar. Ik heb sinds 2 jaar een conflict met mijn huurbaas waar niet mee uit te komen is en ik een boete moet betalen van op dit moment 16000 euro voor het niet naleven van openingstijden, ben al met een advocaat bezig maar die ziet het ook somber in, de recessie heeft ook bij mij toegeslaan, voorgaande jaren had ik een omzet van 8.000 tot 10.000 euro per maand, nu 2000 tot 2500 euro per maand. Mijn man, ook een zzp'r in de bouw, heeft ook geen inkomen want hij heeft versleten knieen en staat op de lijst voor 2 kunstknieen. Wij zijn niet verzekerd voor als je geen inkomsten hebt. Ik kan mijn huur niet meer betalen, zowel zakelijk als prive en moet ook een banklening aflossen van 525 euro per maand. Wij hebben nauwelijks te eten, zit vol met stress en in overleg met mijn wederhelft wil ik mij failliet laten verklaren. Kunt u mij zeggen hoe dit verder in zijn werk gaat? Reactie infoteur, 23-09-2017
Beste Maggi,
1. Erg vervelend.
2. Kent u de BBZ Regeling die tijdelijk een uitkering mogelijk maakt totdat u weer in uw eigen levensbehoeften kunt voorzien? Daarvoor kunt u u contact opnemen met de sociale dienst van uw gemeente.
3. Als u persoonlijk failliet wordt verklaard, wordt er een curator aangesteld die schulden en inkomen op een rij zet om te bekijken hoe en in hoeverre de schulden kunnen worden afgelost.
4. U kunt ook naar de schuldhulpverlening. Daar is schuldhulpverlening mogelijk met een schone lei:

https://zakelijk.infonu.nl/zakelijk/10754-faillissement-de-wet-schuldsanering-natuurlijke-personen.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Db, 20-10-2011 01:42 #6
Beste Zeemeeuw,

Ik heb even een vraag over het persoonlijk faillissement waarin wij als gezin verkeren vanaf februari dit jaar.

Vandaag kwamen wij erachter dat de curator alle toeslagen, huur- zorg- en kindgebonden budget rechtstreeks over laat maken naar de boedelrekening per ingangsdatum 6 oktober jl.

Wij hebben hier geen enkel schrijven over ontvangen maar toevallig belden wij vandaag met de Belastingdienst en kregen dat te horen.
Mag dit zomaar?

Even iets waar wij ook niet uitkomen;

Voorbeeld.
mijn ZW uitkering bedraagt per maand 1000,- Euro
Mijn vrouw ontvangt van de WIA 700,= Euro

Het vrij te laten bedrag is berekend op 1400,- Euro

Dat zou inhouden dat er maandelijks 300 Euro naar de boedelrekening zal gaan.

Welke toeslagen vallen buiten het inkomen en hebben wij ook recht op bovenop het vrij te laten bedrag zoals kindgebonden budget? Huurtoeslag? Zorgtoeslag? Kinderbijslag?
of moeten wij echt alleen maandelijks rondkomen met de 1400,= Euro?

De curator gaf ook al in maart aan dat het gezien de hoge schulden zal eindigen bij gebrek aan baten. Hoe lang mag hij geld blijven plukken om er zelf beter van te worden?
Er wordt totaal niet aan een oplossing gewerkt.

Alvast bedankt voor je toelichting. Reactie infoteur, 20-10-2011
Beste Db,
1. Alle toeslagen overmaken, kan alleen als ze correct worden meegenomen in de berekening van uw beslagvrije voet. U kunt het beste om een specificatie van die berekening vragen.
2. Met betrekking tot de zorgtoeslag bijvoorbeeld moet de beslagvrije voet worden verhoogd met de premie voor de ziektekostenverzekering, na aftrek van de ontvangen zorgtoeslag en de in de bijstandsnorm begrepen normpremie. Maar als u die zorgtoeslag niet ontvangt en bij de beslagvrije voet wordt gedaan alsof u wel de zorgtoeslag hebt ontvangen, komt u tekort.
3. Bij de huurtoeslag wordt de beslagvrije voet verhoogd met de woonkosten, na aftrek van de normhuur en de ontvangen huurtoeslag of woonkostentoeslag. Maar dan moet u de toeslag wel ontvangen.
4. De curator zal eerst de schulden in kaart moeten brengen. Daar mag hij wel even over doen, zeker als de rechter-commissaris er geen tijd aan verbonden heeft.
5. Daarna kan het faillissement worden opgeheven bij gebrek aan baten. Het nadeel daarvan is dat de schuldeisers op een later moment weer op de stoep kunnen staan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

J. S., 04-04-2011 15:04 #5
Geachte heer/mevrouw,

Ik heb in het verleden in de wsnp gezeten en nu blijkt dat niet alle vaste lasten zijn afgedragen door de bevindvoerder, er word gezegt dat wij hier beter hadden op moeten controleren en het dus onze eigen schuld is.
wij hebben nu dus opnieuw een schuld welke wij niet kunnen betalen. Ik wil mij nu persoonlijk failliet laten verklaren, hoe moet ik dit doen en hoelang sta je dan onder curatele. Reactie infoteur, 23-09-2017
Geachte J.S.,
1. De vraag is of de bewindvoerder geen wanbeleid heeft gevoerd. Om dat nu op u af te schuiven is wel erg gemakkelijk.
2. Een eigen faillissement aanvragen, vergt een verzoek daartoe bij de rechtbank dat goed moet zijn gemotiveerd en met stukken moet zijn onderbouwd. Dit vergt meestal rechtshulp van een schuldhulpverleningsbureau.
3. Een verzoek tot toelating tot de Wsnp wordt als u tot tien jaar voorafgaand aan het nieuwe verzoek al in de Wsnp heeft gezeten. Uitzonderingen zijn de situaties waarbij de Wsnp-regeling voor u werd beëindigd, omdat u uw schulden weer zelf kon betalen of als de regeling is beëindigd door nieuwe schulden, waarvan het ontstaan niet aan u te wijten is geweest.
4. De wettelijke termijn voor schuldhulpverlening is 3 jaar, maar kan worden verkort of verlengd. Zie ook:

https://zakelijk.infonu.nl/zakelijk/10754-faillissement-de-wet-schuldsanering-natuurlijke-personen.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Woolderink, 29-03-2011 17:51 #4
Ik heb een probleem met een zzper.
De afspraken die zijn gemaakt mondeling bij de werkplek zijn later ook op papier gezet.
De zzper had aangegeven de werkzaamheden als proef uit te voeren om in de toekomst opdrachten binnen te krijgen via mij, Ik ben hiermee akkoord gegaan, nu achteraf heb ik een aantal nota's gekregen wat dus niet was afgesproken.
Ik heb hierdoor de zzper ook een nota gestuurd waardoor er een klein verschil is ontstaan in mijn voordeel wat hij weigert te betalen.
Ik heb inmiddels een brief gekregen waarin vermeld staat dat ik binnen 3 dagen moet betalen anders volgt er een verzoek tot faillietverklaring.
Kunt u mij aangeven wat ik moet doen Reactie infoteur, 29-03-2011
Beste Woolderink,
1. Voor een faillissement zijn minimaal 2 schuldeisers nodig.
2. Een rechter moet beoordelen of een faillissementsaanvraag terecht is en zal een faillissement niet uitspreken als een vordering omstreden is. Een aanvraag tot faillissement kost al gauw 500 euro voor de aanvrager.
3. Een beslaglegging kan wel, omdat die voorafgaat aan een gerechtelijke uitspraak.
4. U moet een dossier aanmaken om uw gelijk hard te maken.
5. Een goed gesprek kan nog wel eens helpen.
6. Schrijf anders aangetekend een kort briefje terug waarin u aangeeft dat u het niet eens bent met de vordering van betrokkene en dat u geen enkele schuld of vordering erkent. Dat het bovendien zo is dat u nog een vordering op betrokkene hebt.
5. Ik zou bovendien juridisch advies inwinnen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

A. V. B., 24-03-2011 13:34 #3
Ik word gesponsoord door een bedrijf wat nu failliet is. Deze persoon heeft mij geen sponsorengeld betaald. Wat kan ik hieraan doen om alsnog het geld te innen? Reactie infoteur, 24-03-2011
Beste A.V.B.,
U moet zo snel mogelijk uw vordering indienen bij de curator van het bedrijf.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Y. Watson, 26-05-2009 13:27 #2
Kan een bedrijf zomaar een faillissement aanvragen voor mijn eenmanszaak terwijl ik niet in gebreke ben? Nog voor het moment dat ik de vordering moest betalen heb ik een betalingsregeling getroffen met de crediteur. En dit heb ik netjes op tijd elke keer voldaan, dit kan ik ook aantonen. In juni moet ik de laatste termijn voldoen. Maar 1 week geleden kreeg ik een brief van een advocaat van de crediteur met een ingebrekestelling, terwijl ik nog maar 1 termijn hoef te voldoen en netjes mijn betalingsverplichtingen na kom. Die advocaat wil dat ik nu rente en incassokosten ga betalen en als ik dit niet uiterlijk 27/05 voldoe dan gaat hij een faillissement aanvragen. Er is ook helemaal geen steunvordering! Ten eerste ben ik niet in gebreke omdat ik netjes op tijd een betalingsregeling heb getroffen en netjes betaal op tijd en ten tweede is er helemaal geen steunvordering. Kan die ene crediteur dan toch faillissement aanvragen en word die dan in deze omstandigheden toegekend? Ik maak me erge zorgen hier over, als dit allemaal zomaar kan. Reactie infoteur, 23-09-2017
Beste Y. Watson,
1. Een faillissement aanvragen, of dreigen daarmee kan, maar: Een verzoek om faillietverklaring wordt alleen ingewilligd als er tenminste twee schuldeisers zijn en twee schulden, waarvan er tenminste één opeisbaar is. Ook moet de schuldenaar gestopt zijn met betalen.
2. Laat de advocaat per direct weten dat er sprake moet zijn van een misverstand, aangezien u niet in gebreke bent en van goede wille bent. Doe dit aangetekend. Sneller is ook nog een email te sturen, waarin dit staat.
3. Neem contact op met uw rechtsbijstand of LOSR. Zie ook het artikel:

https://financieel.infonu.nl/geld/32137-kosten-van-incasso-vaak-te-hoog-wik-wet-incassokosten.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

M. Wierda, 11-11-2007 22:09 #1
Kan je als burger je eigen faillissement aanvragen als je bijvoorbeeld het bedrag wat je aan een partner moet geven bij echtscheiding niet kan betalen? Dus ik mis informatie over het burgelijk faillissement wat je volgens mij eenmalig kan aanvragen.
Groet M. Wierda Reactie infoteur, 23-09-2017
Beste M. Wierda,
Ook natuurlijke personen kunnen hun eigen faillissement aanvragen (zie in artikel onder De aanvraag voor faillissement). De griffie van de rechtbank zal u er op wijzen dat u een beroep kunt doen op de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, WSNP. Een gewoon faillissement geeft geen mogelijkheid tot een schone lei. De WSNP wel. Zonder WSNP blijft de schuldvordering bestaan. Daarmee heeft het zeker niet een eenmalig karakter.

Overigens gaat de wet waarschijnlijk veranderen. Ik wijs u op het artikel:

https://zakelijk.infonu.nl/zakelijk/10747-faillissement-faillissementswet-wordt-insolventiewet.html

Meer over faillissementen leest u in de special:

https://zeemeeuw.infoteur.nl/specials/faillissement.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Infoteur: Zeemeeuw
Laatste update: 15-03-2020
Rubriek: Zakelijk
Subrubriek: Zakelijk
Special: Faillissement
Reacties: 90
Schrijf mee!