Rangorde schuldeisers bij faillissement

Rangorde schuldeisers bij faillissement De rangorde van schuldeisers in het faillissement bepaalt in belangrijke mate de kans op betaling. Hoe hoger de plaats in de rangorde, des te groter de kans dat de schuldeiser betaald wordt.

Faillissement

Een faillissement is een gerechtelijk beslag op alle bezittingen van de failliet ten behoeve van zijn schuldeisers. Er wordt beslag gelegd op het vermogen van de schuldenaar met de bedoeling zijn bezittingen te verkopen en uit de opbrengst de schuldeisers te betalen.

Rangorde van schuldeisers

In een faillissement is de volgorde waarin de schuldeisers worden uitbetaald zeer belangrijk, omdat de schuldeisers samen veel meer geld van de schuldenaar tegoed hebben dan er feitelijk te verdelen valt. Het uitgangspunt is dat alle schuldeisers gelijke rechten hebben (art. 3: 277 BW), ten zij de wet een schuldeiser voorrang verleent.

Schuldeisers met voorrang

Schuldeisers met een voorrangsrecht hebben de eerste rechten als de boedel van de failliet wordt verkocht. De voorrangsrechten staan in art. 3: 277 in het BW.

Rangorde van schuldeisers bij faillissement

De vordering die de schuldeiser heeft op de schuldenaar bepaalt de plek in de rangorde. De rangorde van schuldeisers is als volgt:

1. Pand en hypotheekhouders, oftewel separatisten

Zij blijven buiten het faillissement. Bank- en hypotheekhouders mogen hun rechten uitoefenen alsof er geen faillissement is.

2. Boedelschulden of boedelvorderingen

Dit zijn schulden die zijn ontstaan in de periode van het faillissement en rechtstreeks met het faillissement te maken hebben. Het gaat hierbij om het salaris van de curator, de advertentiekosten en de kosten van taxatie van het vermogen. De wet bepaalt wanneer er sprake is van een boedelschuld. Deze schulden hebben voorrang boven alle andere schulden.

Preferente vorderingen

Schuldeisers met een preferente vordering hebben een wettelijk recht op voorrang. Ook binnen de groep van preferente vorderingen geldt een rangorde. Deze groep van preferente schuldeisers is verder uit te splitsen in:

3. Belasting en sociale zekerheid

Als de curator de boedelschulden heeft betaalt, komt de Belastingdienst en de uitvoeringsinstellingen (premies sociale zekerheid) met hun vorderingen. De curator moet deze vorderingen onmiddellijk na de boedelschulden voldoen.

4. Voorrecht op een bepaald goed

Art. 3: 283 BW en verder wijst een aantal schuldeisers aan die een voorrecht hebben op een bepaald goed. Het gaat om schuldeisers die het goed bewerkt hebben, zoals de garage die de auto repareert. Als in een faillissement de auto wordt verkocht, heeft de garagehouder voorrang.

5. Voorrecht op het totale vermogen

Art. 3: 288 BW wijst een aantal schuldeisers aan die voorrecht hebben op het totale vermogen van de schuldenaar.. Het gaat hierbij om de rekening van de begrafenisondernemer, maar ook om achterstallig loon van werknemers. De curator moet deze schuldeisers uitbetalen voor de andere schuldeisers.

6. Schuldeisers met een feitelijk voorrecht

  • Verrekening: schuldeisers die hun vordering kunnen verrekenen
  • Schuldeisers die een retentierecht hebben

7. Concurrente schuldeisers

Concurrente schuldeisers sluiten de rij met schuldeisers. Zij staan onderaan in de rangorde. Zij hebben geen enkel voorrecht en hebben daarom een zwakke positie in het faillissement, want meestal blijft er weinig tot niets over.

Lees verder

© 2011 - 2020 Rebeccahoogers, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Rangorde van schuldeisersRangorde van schuldeisersNa een faillissement zal er beslag gelegd worden op het vermogen van de schuldenaar met de bedoeling zijn bezittingen te…
Surseance van betaling of faillissement?Surseance van betaling of faillissement?Wat is in 2020 een surseance van betaling, wat is hierbij de procedure? Meestal gaat een surseance van betaling aan een…
Preferente schuldeisers en preferente schuldenPreferente schuldeisers en preferente schuldenIs er sprake van een faillissement dan staan de schuldeisers vaak in de rij met hun vorderingen. Als niet alle schulden…
Persoonlijk failliet laten verklaren: regels en voorwaardenJe persoonlijk failliet laten verklaren is geen prettige beslissing, maar in bepaalde gevallen echter wel de beste besli…

Jongeren en strafrecht: de strafrechtelijke procedureJongeren en strafrecht: de strafrechtelijke procedureAls een jongere een strafbaar feit heeft gepleegd en daarvoor wordt opgepakt, dan krijgt de jongere te maken met verschi…
Verloop van civiele procedureVerloop van civiele procedureEen civiele procedure speelt zich af in het burgerlijk recht, tussen burgers onderling en zonder tussenkomst van de over…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: Geralt, Pixabay
  • Basisboek Recht - L. Janssen
  • KvK

Reageer op het artikel "Rangorde schuldeisers bij faillissement"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reactie

Trix, 30-01-2013 12:45 #1
Goedemiddag,

In 2008 hebben wij te maken gehad met een huurder die failliet is gegaan. De curator heeft nog drie maanden na faillissementdatum in ons pand gezeten en daarvan hebben wij een boedelvordering. Nu is het inmiddels 2013 en het faillissement loopt nog steeds. Is er een mogelijk voor ons om onze boedelvordering te krijgen voordat het faillissement wordt afgesloten?

Infoteur: Rebeccahoogers
Gepubliceerd: 26-03-2011
Rubriek: Zakelijk
Subrubriek: Juridisch
Bronnen en referenties: 3
Reacties: 1
Schrijf mee!