De curator mag wel heel veel

De curator mag wel heel veel Wat mag de curator allemaal doen als u in een faillissement bent verwikkeld. Waarover mag u als gefailleerde nog zelf beslissen en wat is eigenlijk de taak van een curator bij een faillissement, wat de bevoegdheden? Het wordt u uitgelegd. Bovendien ga ik in op het verzoek tot het onder curatele stellen van een persoon, ook dan komt een curator aan bod. Wie kan vragen om een ondercuratelestelling en wie beslist daarover.

Wat is een curator?

In het Latijn staat curator voor voogd respectievelijk verzorger van waanzinnigen of verkwisters. Dat is nogal wat. In onze wetgeving kent de rechtbank iemand een curator of bewindvoerder toe indien hij handelingsonbekwaam is of in een faillissement is verwikkeld. In beide gevallen bent u in feite onder curatele gesteld. De curator is in het familierecht is in feite uw voogd, en handelt daar ook naar. Bij een faillissement is de curator een advocaat en specialist in faillissementsrecht. Het spreekt voor zich dat een als curator aangestelde vanwege een faillissement een andere curator is dan een curator in het familierecht.

Taak van de curator

De bevoegdheden van de curator gaan ver. Een curator is door de rechter is aangewezen en gemachtigd om het beheer te voeren over de bezittingen van een andere persoon of van een rechtspersoon. Hij is de wettelijke vertegenwoordiger van de persoon of verantwoordelijke rechtspersoon die onder zijn bewind valt, de curandus. De curator is dus bij alle belangrijke beslissingen betrokken en voert ze uit, of stelt ze bij. De curator dient in het belang van de schuldeisers de boedel te liquideren en binnen de mogelijkheden en wettelijke regelingen zo veel mogelijk schuldeisers hiervan uit te betalen.

Wat een curator zoal doet, de bevoegdheden, ziet u in onderstaand lijstje:
 • Hij maakt een boedelbeschrijving, een lijst van uw bezittingen en schulden.
 • Hij liquideert uw vermogen en verdeelt de baten onder de schuldeisers.
 • Hij beschermt de boedel, om te voorkomen dat delen van de bezittingen verdwijnen.
 • Hij beheert alle administratieve zaken van de gefailleerde.
 • Hij beheert alle kassen.
 • Hij beheert alle waardevolle zaken zoals sieraden.
 • Hij rapporteert aan de rechter-commissaris, die op zijn beurt weer toezicht houdt op de curator en het verloop van het van het faillissement. De rechter-commissaris let er onder meer op dat de belangen van zowel de curandus als de schuldeisers voldoende in de gaten worden gehouden.
 • Hij opent al uw post, zowel uw brieven als eventuele mails. Post die niet betrekking heeft op de boedel moet hij direct aan de gefailleerde doen toekomen.
 • Hij kan zo nodig rekeningen openen.
 • Hij bepaalt in overleg met de rechter-commissaris welk deel van het inkomen u zelf mag besteden voor de noodzakelijke persoonlijke uitgaven.
 • Hij kan en zal zo nodig bestaande overeenkomsten beëindigen. Denkt u daarbij bijvoorbeeld aan een huurovereenkomst of een arbeidsovereenkomst. Het kan ook een andere overeenkomst zijn die door u tussentijds is gesloten, maar waarvoor u van de curator geen toestemming heeft.
 • Tot slot bent u verplicht om de curator alle informatie te geven, die hij nodig heeft om zijn werk goed te kunnen verrichten. U mag niet zonder toestemming naar een andere woonplaats of naar het buitenland verhuizen. Ook moet u voor iedere handeling met financiële gevolgen, toestemming vragen aan de curator.

Onder curatele stellen

Het onder curatele stellen is bedoeld voor personen, die hun eigen belangen, financiële en andere persoonlijke belangen, niet meer kunnen behartigen. Het is ook mogelijk bij verkwisting en aantoonbaar langdurig en nadelig drankmisbruik. Eenmaal onder curatele gesteld, verliest de onder curatele gestelde zijn handelingsbekwaamheid en mag daardoor niet meer zonder toestemming van de aangewezen curator, zelfstandig rechtshandelingen verrichten. Een ondercuratelestelling kan worden aangevraagd door:
 • De betrokkene zelf.
 • Diens partner of familieleden tot in de vierde graad. Dat wil zeggen de ouders, grootouders, kinderen, kleinkinderen, de broers, zussen, ooms, tantes,neven en nichten.
 • Wanneer betrokkene nog minderjarig is, kan ook de voogd een onder curatele stelling aanvragen.
 • De officier van justitie.
 • De instelling of woonvoorziening waar betrokkene verblijft. Eis daarbij is wel dat de instelling moet vermelden waarom de partner van de betrokken persoon, of de bloedverwanten in de eerste of tweede graad, de voogd, de curator of de bewindvoerder niet zelf het verzoek daartoe indienen.

Aandachtspunten onder curatele stelling:

 • Velen kunnen een onder curatele stelling aanvragen, maar het verzoek tot ondercuratelestelling moet worden gedaan bij de rechtbank in het arrondissement waar betrokkene woont. De rechtbank beslist over het verzoek.
 • De betrokkenen, ook de persoon voor wie de onder curatele stelling is aangevraagd, kunnen binnen twee maanden hoger beroep aantekenen tegen de gerechtelijke uitspraak. Hiervoor hebt u wel een advocaat nodig.

Commissie van schuldeisers

De rechtbank kan bij het vonnis tot faillietverklaring of op een later moment besluiten om uit de haar bekende schuldeisers een voorlopige commissie van drie leden te benoemen. Zij brengen advies uit aan de curator, maar die kan het advies naast zich neerleggen. Als de curator het advies naast zich neerlegt moet hij dat de commissie onmiddellijk laten weten. De commissie kan zich dan wenden tot de rechter-commissaris. De gefailleerde dient desgevraagd te verschijnen en uitleg te geven.

De curator mag niet alles

De curator mag veel maar niet alles. Dat wil zeggen zaken kunnen worden herroepen. Ieder van de schuldeisers en ook de gefailleerde kunnen per verzoekschrift tegen elke handeling van de curator bij de rechter-commissaris bezwaar maken en eventueel om een herziening van besluiten vragen. De rechter-commissaris beslist daarop binnen drie dagen. Verder geldt dat de curator elke drie maanden verslag uitbrengt over de toestand van de boedel. Dit verslag wordt ter beschikking gesteld aan de griffie van de rechtbank en kan kosteloos worden ingezien. De termijn kan door de rechter-commissaris worden verlengd.

Slot

Dit alles overziend is het woord curator nog niet zo slecht gekozen. U mag namelijk bijna niets meer. Toch lonkt soms een doorstart van het bedrijf of een ander perspectief, waar u zich met alle energie op kunt richten. Maar het zal niet meevallen. Het is maar beter, om niet in de situatie van curandus te komen.

Lees verder

© 2007 - 2020 Zeemeeuw, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Een faillissement, wat betekent dat voor uEen faillissement, wat betekent dat voor uFailliet gaan of dreigen failliet te gaan. Wat betekent het nou als een bedrijf of persoon failliet wordt verklaard. Kun…
Het inkomen van een curatorHet inkomen van een curatorVan bepaalde beroepen is het onduidelijk hoe ze hun geld verdienen en hoeveel, een curator is zo’n beroep. Hoeveel verdi…
Faillissement van de werkgeverEen bedrijf waar een werknemer werkzaam is kan failliet gaan. Maar wat gebeurt er met de vordering van de werknemer, zoa…
Uw hypotheek bij faillissement van de bankUw hypotheek bij faillissement van de bankBanken en verzekeraars incasseerden tijdens de financiële crisis van 2008 grote verliezen. Overheden benadrukten destijd…

Test - Kan je goed onderhandelen?Test - Kan je goed onderhandelen?Diplomatiek onderhandelen, onderhandelingsvaardig of onderhandelingsbekwaam zijn, is belangrijk in diverse situaties en…
Surseance van betaling of faillissement?Surseance van betaling of faillissement?Wat is in 2020 een surseance van betaling, wat is hierbij de procedure? Meestal gaat een surseance van betaling aan een…

Reageer op het artikel "De curator mag wel heel veel"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

Anoniempje, 27-06-2020 22:27 #152
Geachte

Mijn ouder zijn failliet verklaard met hun zaak.
Nu wil de curator van mijn ouders inzage in mijn rekeningen krijgen van het geld wat mijn ouders tussendoor (afgelopen 6 jaar) naar mij hebben overgemaakt. Mag dit? En wat ik graag wilde weten is mag een curator dan dit geld terugeisen?
Dit geld is overgemaakt en is meteen gepind en cash aan mijn ouders gegeven?!?! Heb hier ook alle bewijzen van. De curator zegt tegen mijn ouders al moet ik het geld bij jullie kinderen en kleinkinderen terughalen zal ik dit doen (ik heb helemaal niks met de zaak te maken) mag hij dit zomaar doen?

Ik hoor het graag van u Reactie infoteur, 01-07-2020
Geachte Anoniempje,
De curator heeft geen recht op inzage in uw rekeningen. Wat kan spelen is dat hij waarschijnlijk vermoedt dat er geld van de ouders is overgemaakt naar u, om zo geld weg te sluizen van de zaak. Maar dat moet hij dan maar hard maken. Ouders mogen hun kinderen geld schenken. Als dit nu een week of wat voor het faillissement gebeurt, kan hij gelijk hebben maar de afgelopen 6 jaar opvragen, lijkt onzin. Dreigen is al helemaal niet sterk en misschien wel een klacht waard.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Paul, 20-06-2020 21:34 #151
Geachte,
Mijn vrouw heeft 2 jaar een bv gehad. Nu is deze winkel op eigen verzoek failliet verklaard nadat een medewerkster die eigenlijk de winkel zou gaan overnemen ineens niet meer kwam werken en wij later hoorden dat ze de winkel niet wilde overnemen. Wij hebben nog een maand de winkel opengehaald en een soort van uitverkoop gehad en geprobeerd alsnog de winkel te kunnen verkopen. Helaas niet gelukt. Nu vind de curator dat wij frauduleus hebben gehandeld en moeten alsnog 5600 euro na betalen terwijl wij nog nooit in 2 jaar salaris hebben kunnen betalen uit de bv aan haar zelf. We hebben al 2 keer gereageerd op de aantijgingen van de curator maar hij blijft bij zijn standpunt.
Eind juni 2020 moeten we betalen maar dat gaat niet. Wat kunnen we nu nog doen. Al met al zijn wij persoonlijk voor zeker 30 duizend euro verloren in 2 jaar tijd.

Groeten Paul Reactie infoteur, 27-06-2020
Geachte Paul,
Als u het niet met de curator eens bent, stapt u naar de rechter-commissaris (die houdt toezicht op de curator). Bent u het wel met de curator eens, dan probeert u een betalingsregeling af te sluiten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Roberto, 06-05-2020 15:51 #150
Ik huur een woning. Het is onderhuur en heb een contract. De hoofd-huurder staat op dat adres ingeschreven. Ik sta zelf niet op dat adres ingeschreven. De verhuurder/hoofd-bewoner is onlangs persoonlijk failliet verklaart. Hij is wel zo netjes mij op de hoogte te stellen. Moet ik nu bang zijn dat de curator mijn inboedel in beslag kan gaan nemen?
Zijn er voorzorgsmaatregelen die ik moet nemen? Reactie infoteur, 09-05-2020
Beste Roberto,
U moet wel voorzorgsmaatregelen nemen, want de curator weet niet beter dan dat de boedel van de hoofdhuurder is (u bent er immers niet ingeschreven). Hebt u bewijzen dat u de huur betaalde of betaalde u contant? Kunt u aantonen dat het uw boedel is, is verplaatsen naar een andere locatie mogelijk? Op enig moment zult u zich bij de curator moeten melden om uw zaak te beslechten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Diana, 26-04-2020 14:20 #149
Mijn zwager wil curator worden, kan hij zonder toestemming van zijn twee broers dan het huis van hun ouders verkopen. De vader leeft nog maar zit in een verpleegtehuis. Reactie infoteur, 27-04-2020
Beste Diana,
Dat zou inderdaad kunnen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

José, 07-03-2020 14:27 #148
Beste Zeemeeuw
Ik ben curator voor mijn dochter, ze is inmiddels 23. Rond 20 februari beeindigde ze plots haar relatie van bijna 4 jaar, en begon gelijk een andere relatie. Ze woont in een groep, 24 uurs begeleiding, wegens laag iq en verstandelijke beperkingen. Op die donderdag(20 feb.) meldde ze bij de groep, dat ze tot woensdag bij haar nieuwe vriend verbleef. Natuurlijk zonder overleg, niet met de begeleiding, en niet met mij, haar curator. Wij, samen, begeleiding en curator hebben geprobeerd, gezien haar kwetsbaarheid, en oorzaak en gevolg niet kunnen overzien, en eventueel haarzelf in gevaar brengen met deze jongeman, en de nieuwheid van de relatie, afspraken gemaakt, op welke dagen ze naar haar vriend mag, en wanneer ze op de groep aanwezig dient te zijn. Ze geeft aan, dat ze geen afspraken wil maken, haar eigen plan wil trekken, en zo snel mogelijk samen wil gaan wonen, dus van de groep weg. Wat kan/ moet/ mag ik, als curator, in overleg met haar begeleiding in deze? Ik kan via internet geen antwoord vinden hoe te handelen in deze situatie. Vanuit mij, zoals vanuit de groep bestaat zorg betreffende deze situatie. Wij hebben voor nu, gezien de kwetsbaarheid van haar, en de nieuwheid van de relatie, de volgende afspraken gemaakt ; om het anderste weekend, van zaterdag morgen tot zondagavond mag ze naar haar nieuwe vriend. Door de weeks, werkdagen( ze werkt halve dagen), op de groep, op woensdag mag ze afspreken met de vriend, na het avond eten, van ongeveer half 7 tot 10 uur. Nadat ze de eerste paar dagen zonder enig overleg bij haar vriend is geweest, gebruikt ze dat, om aan te geven, dat dat prima ging, en ze best zelf kan beslissen. In feite is ze, die paar dagen dus gewoon weggelopen van de groep. Help! Wat nu?

Daniel, 20-02-2020 18:30 #147
Beste,
dank voor de reactie. Echter, is dat ook zo in België? Ik heb al gehoord dat ze de woning van mijn vader gewoon kunnen verkopen.Is dit zo?
Met vriendelijke groeten Reactie infoteur, 21-02-2020
Beste Daniel,
Dat lijkt me zonder toestemming van uw broers niet mogelijk, als niet een rechter daartoe beslist.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Daniel, 05-02-2020 21:17 #146
Beste,
op januari 2019 de boeken neergelegd van mijn eenmanszaak.Toen bleek ik 1/6de eigenaar van vaders huis te zijn. Nooit bij stil gestaan, mijn moeder is overleden in 1979, ik was toen 8. De curator stelde toen voor om aan de broers te vragen om mijn erfdeel af te kopen. Niemand wou dit echter. Onlangs kreeg ik bericht van de curator dat geen stappen ondernomen kunnen worden om de faling af te sluiten omdat dat ik nog steeds 1/6de eigenaar ben. Ik ben ondertussen een nieuwe zaak gestart met goedkeuring van de curator, maar de faling blijft hangen. Hoe kan dit opgelost worden? Reactie infoteur, 08-02-2020
Beste Daniel,
De faling afsluiten zou wellicht kunnen via onderhandeling met de curator, waarbij u aangeeft niet aan de waarde in de woning te kunnen kopen, maar bijvoorbeeld bereid bent om te bekijken of u de faling kunt afkopen voor bedrag X (veel minder dan wat de waarde van uw aandeel in de woning is), omdat u de kwestie u voor de voeten loopt. Dat gaat uiteraard alleen als u de afkoopsom ergens kunt lenen of financieren. U kunt het ook zo laten en hopen dat de curator na een paar jaar zegt, laten we de boel toch maar afsluiten bij gebrek aan baten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Patrick, 30-12-2019 21:54 #145
Beste,
Ik heb drie jaar geleden de boeken neergelegd (moeten neerleggen) van mijn bvba, in oktober dit jaar hebben ze mijn eenmanszaak failliet laten gaan. Nu heb ik met de falling van de bvba een zware discussie, lees veroordeling gehad, waar ik tegen in beroep ga, met de curator. Nu bij de falling van de eenmanszaak dit jaar, wordt dezelfde curator aangesteld, die onmiddellijk bij het eerste contact op de gesprekken van de vorige falling aankaart. Kan ik vragen aan de rechtbank om het aanstellen van een andere curator? Mvg Patrick Reactie infoteur, 02-01-2020
Beste Patrick,
De rechter stelt de curator en rechter-commissaris aan. De curator neemt het op voor de schuldeisers. Bezwaar maken kan (bij de rechter-commissaris bijvoorbeeld), maar daarvoor moet u wel goede argumenten hebben.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Asan, 10-12-2019 17:45 #144
Beste,
Ik zit al 4de jaar bij faillissement. Hoe lang kan een faillissement deuren?
Mvg Asanov Reactie infoteur, 12-12-2019
Beste Asan,
Er is geen wettelijk maximum voor de duur van een faillissement. Het meest gangbaar is een termijn van zes maanden tot drie jaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anita, 23-09-2019 12:08 #143
Indien een onder curatele gestelde niet voldoet aan de informatieplicht, m.b.t. verblijf en het afsluiten van overeenkomsten richting de curator, kunnen uitgaves en afgesloten overeenkomsten dan nietig verklaard worden onder de noemer "niet handelsbekwaam"? Reactie infoteur, 25-09-2019
Beste Anita,
Als iemand onder curatele is gesteld wordt hij of zij rechtens als niet handelingsbekwaam gezien en kan niet daarom niet zonder toestemming van de curator zelfstandig rechtshandelingen verrichten. Eventuele afgesloten overeenkomsten zonder toestemming van de curator zijn niet rechtsgeldig respectievelijk kunnen worden teruggedraaid.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Simone, 13-08-2019 15:48 #142
Mijn vriend is failliet verklaard.
Zijn auto staat al geruime tijd op mijn naam omdat hij bij mij geld had geleend.
Nu gaat de curator deze auto veilen.
Mag dat zomaar? Deze staat toch op mijn naam. Reactie infoteur, 14-08-2019
Beste Simone,
Als de auto op uw naam staat en bijvoorbeeld niet op zijn bedrijventerrein stond, mag die niet zomaar worden geveild zonder uw toestemming. Maak dus direct bezwaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Van Deurzen Andre, 12-03-2019 17:23 #141
Een naamgenoot gaat failliet mag een curator dan al het geld van mijn bankrekening halen terwijl ik helemaal niets met te maken heb.ook na telefonisch contact willen ze geen reden verstaan.
Waar moet ik zijn om mijn beklag te doen en die curator aansprakelijk te stellen voor zijn fout.
Mvg
Andre v Deurzen Reactie infoteur, 13-03-2019
Beste Van Deurzen,
Natuurlijk mag de curator niet aan uw geld komen als u niets met de zaak te maken hebt. Neem dus meteen contact op met de curator. Een klacht kunt u doen bij de rechter-commissaris die de curator heeft aangesteld. Andere mogelijkheden voor uw beklag: de deken van de orde van advocaten, de Vereniging van Insolventierecht Advocaten (Insolad). U kunt ook een juridische procedure starten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sonja Hamar, 06-12-2018 19:52 #140
De thuiszorgorg waar ik heb gewerkt is failliet verklaart in 2016. De curator stuurde mij een brief dat ik preferent schudeiser was daar ik nog veel geld tegoed had van mijn werkgever.
In het register las ik tot mijn verontwaardiging dat de curator naast de uwv en de belastingdienst andere schuldeisers had uitbetaald. Kortom nu laat de curator mij weten dat ik niks krijg uitbetaald!
Ben hier zo boos over…

Vr gr mevr s hamar Reactie infoteur, 10-12-2018
Beste Sonja Hamar,
De Belastingdienst, het UWV en de werknemers hebben bij een faillissement een gelijke rangorde en zijn alle preferent. Andere schuldeisers staan verder in de rij en na u. Bezwaar maken dus.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Lutgarde Glas, 21-11-2018 13:01 #139
Geachte ; ik heb een vraagje. Waar gaan het pensioen van een persoonlijke faling naartoe? Gaat dat naar een curator of kunnen ze daar niet aankomen? Hartelijk dank. Reactie infoteur, 22-11-2018
Geachte Lutgarde Glas,
Bij een persoonlijke faling zal de bank normaliter de bankrekeningen blokkeren waarna de curator deze blokkade weer kan opheffen. De curator neemt de regie van de gelden over en zal berekenen wat het vrij te laten bedrag over waarover u kunt beschikken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Tim, 17-10-2018 00:35 #138
Bedankt voor je reactie Zeemeeuw,

De curator bericht hetvolgende :
"Het faillissement van [xxxxxx] B.V. is bij beschikking van 1 september 2015 opgeheven wegens de toestand van de boedel.
Ik ben derhalve geen curator meer in opgemeld faillissement en kan in beginsel helaas niets voor u doen."

Helaas, er zijn dus ook dingen die een curator niet kan… Wat nu? Naar een notaris of naar het kadaster
Mvrgr, Tim. Reactie infoteur, 18-10-2018
Beste Tim,
Wat de curator bedoelt is, is dat hij voor dit faillissement niet meer in functie is. Vervelend dat hij het beslag gewoon heeft laten zitten, overigens. Een executoriaal beslag vergt een titel (notarieel stuk of gerechtelijk vonnis). Waarschijnlijk moet u naar de rechtbank om het beslag te laten verwijderen, wellicht kan een notaris wat voor u doen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Tim, 15-10-2018 00:02 #137
Ik wil een huis kopen, maar nu blijkt er executoriaal beslag te liggen op de helft van het huis.
De eigenaar van de ene helft is ooit in 2005 of 2006 failliet gegaan, en de schuldeiser heeft beslag laten leggen.
Echter deze schuldeiser is op zijn beurt in 2011 zelf ook failliet gegaan.
Toch ligt er nog steeds beslag op de woning. Hoe krijg ik dit eraf zodat ik het huis kan kopen en op mijn naam kan laten zetten?
De failliete eigenaar heeft nog steeds geen geld, en aangezien het huis is in redelijke staat van ontbinding is, wordt het met verlies verkocht.
Mvrgr,
Tim. Reactie infoteur, 16-10-2018
Beste Tim,
Het beste neemt u dan contact op met de curator van de failliete schuldeiser. Deze zal immers ook schuldeisers hebben.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Maggie, 31-07-2018 03:16 #136
Heb een vraagje, mag een curator persoonlijke spullen van de kinderen in beslag nemen zoals slaapkamer en speelgoed? een ongeruste oma Reactie infoteur, 31-07-2018
Beste Maggie,
De wet verbiedt dit niet allemaal (bed en kleren meenemen mag bijvoorbeeld niet), en een curator zal hier normaal gesproken niet aan komen. U kunt zeker bezwaar maken. Niet alles mag mee:

https://financieel.infonu.nl/geld/101545-bankbeslag-loonbeslag-of-boedelbeslag-bij-schulden.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mandy, 08-11-2017 08:43 #135
Hallo,

In augustus is de eenmanszaak van mijn vriend failliet verklaard. Hij is hierna gaan werken bij een bedrijf in loondienst.

Na 3 maanden heeft de curator zijn loon opgeëist en zijn loon zou voortaan uitbetaald worden door de curator. Echter zou zijn loon ( tot op de laatste cent) uitbetaald worden op 2 november en tot op heden hebben wij niks ontvangen. Mag dit zomaar?

Wij raken er nu ernstig van in de problemen.

Mvg Reactie infoteur, 08-11-2017
Hallo Mandy,
De curator dient zich wel aan zijn woord te houden, wellicht kunt u vragen om een voorschot.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Diana, 25-10-2017 11:52 #134
Hallo,
familie is bekend met rem machtiging van de rechter wegens drankmisbruik, maar nu onder curatele gesteld, wat houdt dit in? Mijn zus moet nu verplicht uit haar huis, mag niet meer zelfstandig wonen, maar begeleid. Kan dit zomaar? En bepaalt de curator dat? Reactie infoteur, 25-10-2017
Hallo Diana,
Niemand kan zomaar onder curatele worden gesteld, dit wordt bepaald door een gerechtelijk vonnis. De rechter geeft ook aan wie de curator wordt en wat diens bevoegdheden zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ruud, 09-10-2017 21:08 #133
Geachte, ik heb zelf een koophuis, het staat op mijn naam. Ben zelf alleen sinds 18 maart dit jaar nadat mijn vrouw is overleden aan kanker. Ben erfgenaam in mijn persoons. Ik heb een leuke vrouw ontmoet, we hebben het leuk samen. Zij staat onder curatele, het hoe en wat is te lang voor hier. Maar mijn vraag is nu, als wij willen samen wonen op mijn adres van het koophuis, wat zijn de rechten en plichten, en wat gebeurt er met de status van de curator? Wij zijn op alle mogelijke manieren bezig om voor haar van die curator af te komen. Ik wil zelf graag dat ze bij me komt wonen, maar die ene situatie dus de curator… Hopelijk bent u bereid hierop antwoord te geven.

mvg. Ruud Reactie infoteur, 12-10-2017
Geachte Ruud,
Als zij onder curatele staat wegens een geestelijke stoornis, dan is toestemming van de curator nodig om te mogen trouwen. Samenwonen is gewoon toegestaan, daar gaat de curator niet over. Wilt u van de curator en de onder curatele stelling af, dan moet u naar de kantonrechter stappen en daarom vragen. De kantonrechter beslist uiteindelijk:

https://zakelijk.infonu.nl/zakelijk/53430-curatele-onderbewindstelling-en-mentorschap.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Manfred, 11-09-2017 13:58 #132
Geachte,
Ik ben in privé failliet verklaard (16 maanden geleden). Nu heeft mijn bv een vordering van 950.000,00 op een derde partij. Curator heeft mij nu geschorst als bestuurder en de vordering voor nietig verklaard (tegenpartij heeft hem 25.000 euro voor betaald), alles aantoonbaar! Kan dat zomaar? Groeten Manfred Reactie infoteur, 11-09-2017
Geachte Manfred,
De curator is bevoegd om besluiten in uw plaats te nemen, maar dit verschil in geldbedrag is wel erg groot. U kunt een klacht indienen bij de rechter-commissaris die toezicht houdt op de werkzaamheden van de curator. Is de curator advocaat, dan kunt u met uw klacht ook terecht bij de deken van de orde van advocaten of bij de Vereniging van Insolventierecht Advocaten (Insolad).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

R., 24-08-2017 22:16 #131
Beste zeemeeuw,
Ik sta onder bewind, kan ik mijn kind uitschrijven omdat die bij de vader gaat wonen? Of moet dat in overleg met de bewind?

R Reactie infoteur, 26-08-2017
Beste R,
Het uitschrijven van uw kind vindt dan ook plaats in overleg met de bewindvoerder.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Eva, 29-05-2017 18:58 #130
Mag een curator spaargeld overhevelen naar een lopende rekening (was niet nodig want maandelijks komt er genoeg binnen) en deze gebruiken om haar eigen bijdrage te innen? En hoeveel mag eigenlijk een curator van een klant innen aan beloning, in de uitspraak stond 939 maar ze heeft rond de 4000 duizend geïnd in 12 maanden (klant had totaal geen schulden maar nu wel). Reactie infoteur, 31-05-2017
Beste Eva,
Als de curator toegang had tot de privérekening, mocht deze ook aan het spaargeld komen maar niet voor meer dan strikt noodzakelijk was. Het verschil tussen 939 euro en 4000 euro is te groot en vereist opheldering respectievelijk moet worden teruggeboekt naar cliënt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

G. Schouten, 10-05-2017 15:45 #129
Beste Zeemeeuw,
Mijn man en ik zijn persoonlijk failliet verklaard. Mijn man heeft een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd bij zijn werkgever. Deze werkgever wil het contract voortijdig beëindigen door middel van een vaststellingsovereenkomst. Moet mijn man de curator hiervan vooraf op de hoogte stellen?
In afwachting van uw reactie,
M.vr.gr. G. Schouten Reactie infoteur, 12-05-2017
Beste G. Schouten,
Een vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst is een gezamenlijke overeenkomst met de werkgever. De curator zal niet blij zijn als hij hiermee achteraf wordt geconfronteerd en zal wellicht nog invloed willen uitoefenen op de te maken afspraken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

M. Peters, 07-03-2017 16:22 #128
Beste M,
Mag curator de afkoopsom die verkregen is van pensioen ook opeisen als je onder curatele staat van een faillissement?
hoor graag van u.

gr, m.w peters. Reactie infoteur, 07-03-2017
Beste M. Peters,
De curator kan u in veel gevallen niet verplichten om af te kopen, maar nu u zelf hebt afgekocht is het aan de rechter om te beslissen of u door de inbeslagname van dit geld onredelijk wordt benadeeld (Rechtbank Haarlem, 29-04-2011; LJN: BQ4139).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sophia, 31-01-2017 14:08 #127
Beste Zeemeeuw,
Mijn man en ik zijn de curators van ons 18 jarig pleegkind, die autistisch en verstandelijk gehandicapt is. Dit ging in goed overleg met zijn moeder, die niet voor hem kan zorgen. Hij woont ook al 11 jaar bij ons. Nu is de moeder boos op ons, dat gebeurt wel vaker, maar wij weten via Pleegzorg, dat moeder nu probeert om ons curator zijn ongedaan te maken. Pleegzorg staat achter ons, maar kan ze dat voor elkaar krijgen?
Met vriendelijke groeten Sophia Reactie infoteur, 02-02-2017
Beste Sophia,
Een kantonrechter kan als daarvoor goede redenen zijn, een andere curator aanstellen, maar zal dit niet lichtvaardig doen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Wilhelmina, 20-01-2017 11:19 #126
Goedemorgen, moet een curator de erfbelasting betalen over erfenis van gefailleerde? De curator heeft een fors bedrag ontvangen, dus er is geld voor de erfbelasting en om de curator te betalen. Alle post van de gefailleerde wordt onderschept maar de brief van de aanslag van de erfbelasting werd naar het huisadres van de gefailleerde gestuurd. Gefailleerde heeft geen geld. Graag uw mening. Met vriendelijke groet Wilhelmina. Reactie infoteur, 22-01-2017
Beste Wilhelmina,
Als de aanslag erfbelasting ongeopend naar de gefailleerde werd gestuurd, kent de curator officieel de inhoud daarvan niet. Als het om een bv gaat, is de erfbelasting niet voor de curator. Gaat het om een persoonlijk faillissement, eenmanszaak en dergelijke, dan stuurt u de claim van de Belastingdienst door naar de curator. De Belastingdienst heeft bij de invordering van schulden voorrang. Ook de Belastingdienst is wellicht niet op de hoogte van het faillissement.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sanne, 29-12-2016 13:50 #125
Goedemiddag, mijn werkgever heeft het faillissement aangevraagd en krijgt een curator aangewezen, ik heb een auto van de zaak, wordt de auto dan direct in beslag genomen door de curator? Ik zit in de zw en krijg nog vakantie geld en 1 maand loon van mijn werkgever, en kan ik de auto overnemen? Hoe snel gaat dat het in beslag nemen en mag en kan dat zomaar zit nog in dienstverband. Reactie infoteur, 30-12-2016
Beste Sanne,
Een auto van de zaak hoort bij de inboedel van de zaak of leasemaatschappij. Een auto van de zaak moet dan ook, als daartoe wordt verzocht, weer worden afgegeven, maar zolang uw loon niet is uitbetaald kan dit door u worden opgeschort (retentierecht). U kunt uw retentierecht ook direct bij de leasemaatschappij inroepen en de curator voor zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jan, 29-12-2016 11:49 #124
In het dorp waar ik woon staat een café onder een curator omdat de huurder contractbreuk gepleegd heeft. Waarop ik men interesse getoont heb bij de brouwerij gezien het pand door hen onderverhuurd wordt. Daar heb ik te horen gekregen dat ze tot begin januari geen actie mogen ondernemen inzake nieuwr huurders of contracten. Nu heeft er blijkbaar al iemand een optie op gekregen voor die tijd verstreken is. Mijn vraag is dus of zo een optie wettelijk is gezien het gebouw in handen van de curator is? Reactie infoteur, 30-12-2016
Beste Jan,
Die optie is valide als hij vóór het curatorschap is afgegeven en niet door de curator is ingetrokken, dan wel is afgegeven met instemming van de curator.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Monique, 07-12-2016 21:46 #123
Ik heb mijn broer ooit geld geleend met de bedoeling het z.s.m. terug te ontvangen. Nu is het geval dat het met de zaak steeds moeilijker ging maar hij had wat spaargeld en daarvan heeft hij mij het geleende geld terugbetaald. Korte tijd daarna heeft hij faillissement aangevraagd. Nu staat hij onder toezicht van een curator die na bijna een jaar na faillissementsdatum mijn geld dat ik toentertijd geleend had en terug gekregen heb opeist.

Het geleende geld heb ik terugontvangen voordat hij failliet ging en onder curatele kwam te staan. Nu willen ze mij dagvaarden omdat ze mijn geld terug willen vorderen. Klopt dit en mag een curator dit doen? Nu moet ik krom gezegd mijn geld teruggeven en daarna als schuldeiser mijn eigen geld weer terug proberen te vorderen. Hoe kan dit en mag een curator zo handelen? Reactie infoteur, 09-12-2016
Beste Monique,
Als uw broer de lening uit privé geld heeft betaald en niet daardoor de zaak verder in de problemen heeft gehad, lijkt het me dat de curator geen sterke zaak heeft. De curator zal beweren dat het anders is en uw lening achtergesteld was bij de andere vorderingen. Een goede advocaat kan u hierbij bijstaan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bob, 04-12-2016 21:54 #122
Ik heb zelf m'n faillissement aangevraagd en dat is toegewezen. Het faillissement is nog niet afgewikkeld, maar het huurcontract van mijn woning loopt af en ik moet op zoek naar een andere woning. 2 vragen heb ik voor u:
a. moet ik in overleg treden met de curator, of kan ik zelf een andere woning zoeken en een huurcontract sluiten?
b. kan ik de kosten van de verhuizing en het bewoonbaar maken van de (nieuwe) woning bij de curator claimen? Reactie infoteur, 06-12-2016
Beste Bob,
Voor een nieuw huurcontract overlegt u bij een persoonlijk faillissement met de curator. U kunt de kosten claimen, maar de curator hoeft niet alle kosten te accepteren (het moet dus om redelijke bedragen gaan).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Martha, 11-11-2016 19:28 #121
Mijn man is in faillissement. Hij krijgt zorgtoeslag. Bij de definitieve berekening 2015 bleek, dat hij te weinig had gehad. Nu heeft de curator de nabetaling geïncasseerd, mag dat? Mijn man heeft alleen maar AOW en wij zijn buiten gemeenschap van goederen getrouwd. Reactie infoteur, 14-11-2016
Beste Martha,
Uw man kan bezwaar maken en aangeven dat hij de beslagvrije voet ook van toepassing wil verklaren op de zorgtoeslag. De herberekening die dan volgt toont dan aan of de curator de zorgtoeslag mocht inhouden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Renate Baas, 05-11-2016 09:19 #120
Mijn partner zit nu 6,5 maand in een faillissement die wij zelf hebben aangevraagd. We hebben een toelichting gegeven op zijn schulden die zijn ontstaan door voornamelijk zijn ex die drugsverslaafd was. De curator heeft gematigd positief geadviseerd heeft hij ons schriftelijk laten weten, echter heeft jeugdzorg een juridische procedure gestart omtrent zijn kinderen die in pleeggezin wonen en de raad heeft daarbij raadsonderzoek gedaan waar weinig negatieve zaken omtrent mijn partner worden benoemd echter op basis van dit raadsrapport gaat de curator nu ineens een negatief advies geven aan de rechter en wil hij in januari 2017 het faillissement afwikkelen. Wij vinden dit uiterst vreemd want hij adviseerde eerst gematigd positief en nu gaat hij mee in een raadsrapport wat voor 90% niet op waarheid berust. Onsziens maakt hij nu gebruik van zijn machtspositie want hij neemt alles voor waar aan en als het rapport en niet was geweest had hij weer gematigd positief geadviseerd. Hij vindt nu dat mijn vriend destijds niet heeft ingegrepen, nee hij is slachtoffer geworden van haar praktijken en kwam erachter toen het te laat was. De curator was tevreden en is nu na dit rapport ineens volledig omgeslagen.

Wat kunnen we hiermee? Zijn enige optie is Wsnp. Hij vindt nu ook ineens dat er te weinig aan de boedel toekomt terwijl er gemiddeld 250 euro Pm word afgedragen. Mijn partner werkt al 6 dagen per week en er is in 6,5 maand al meer dan 1500 euro op de boedel gespaard. Hij reageert ook verder niet meer inhoudelijk op mails en wij hebben nu zijn handelswijze in een brief aan de rechtercommissaris laten weten. Wat kunnen we nog meer? Reactie infoteur, 07-11-2016
Beste Renate Baas,
Vervelend, maar u kunt nu het beste het oordeel van de rechter-commissaris afwachten. Die weet nu immers ook jullie visie en zal een afweging maken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Alan, 12-10-2016 17:53 #119
Ik zit al 2 jaar in schuldsanering eenmanszaak. Mijn naam staat open en bloot op internet. Vandaag heb ik de rechter gesproken en vroeg om dit af te hallen van internet. Zij kon me niet direct helpen en begreep zelf ook niet waarom de gegevens zomaar op internet staan. Want ze zeiden in het begin van het traject dat mijn naam opgevraagd kon worden en niet zo maar erop staat. Bij wie en hoe moet ik mijn naam van internet hallen? Er volgt een proces verbaal en daar heeft de rechter haar ongenoegen uitgesproken. Kan ik daarmee mijn naam weg halen? Mijn curator zegt dat ze het niet gedaan heeft namelijk.
Alvast dank Reactie infoteur, 13-10-2016
Beste Alan,
Het hangt er vanaf wie uw naam op het internet heeft gezet, alleen die of de provider van de site kan het verwijderen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marlies, 06-08-2016 08:40 #118
Ik heb een betaalregeling lopen met een persoon die failliet is gegaan. Nu eist de curator de volledige schuld op en wil beslag leggen op mijn huis. De betaalregeling loopt al 5 jaar via een deurwaarder waarmee de betalingen in goed overleg zijn gegaan.

Het oorspronkelijke termijnbedrag was hoger maar al 5 jaar wordt een lager bedrag betaald omdat het 1e bedrag absurd hoog was. Nu zegt de curator dat er niet aan de betalingsverplichting is voldaan. Terwijl er altijd betaald is en als een keer overgeslagen werd was dit altijd in goed overleg met de deurwaarder. De deurwaarder zegt dat hij geen zeggenschap meer heeft nu het bij de curator ligt.

Mijn vraag is of de curator dit zo maar mag doen en mij zo meetrekt in het faillissement van mijn schuldeiser. Heeft het zin dit voor te leggen aan de rechter commissaris? Reactie infoteur, 06-08-2016
Beste Marlies,
Zeker, leg dit voor aan de rechtercommissaris. De curator berokkent u zo onnodig veel schade, terwijl u zich wel aan uw afspraken met de deurwaarder houdt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rob Korthouwer, 26-06-2016 11:28 #117
Mag een curator beslag leggen op de spaarkas van een café? In mijn ogen is dit persoonlijk bezit van de klanten… of vergis ik me daarin?
Mvg Rob Reactie infoteur, 27-06-2016
Beste Rob Korthouwer,
Dan kan het bestuur van de spaarkas bezwaar aantekenen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Taurus, 18-06-2016 16:38 #116
Goedemiddag Zeemeeuw, Al eerder had ik vragen aan u. Mijn vraag is nu: Is een testament altijd bindend? Waarom zou men een testament laten maken als er geen waarde aan wordt gehecht? De curator van een gefailleerde broer kijkt er niet naar. In het testament van onze moeder staat beschreven dat de leningen aan 2 kinderen met het erfdeel verrekend moeten worden, door 1 dochter is dit ook gedaan. De curator veegt dit testament van tafel en zegt dat de overige erfgenamen moeten bewijzen dat het leningen waren. Deze bewijzen zijn aan haar toegestuurd, o.a. door gefailleerde, getekende bankafschriften voor ontvangst. Steeds weer vraagt de curator naar meer bewijzen en wanneer deze er zijn verzint zij weer nieuwe, zij wil dit bedrag incasseren, maar dan is door gefailleerde 2x het bedrag verbruikt! De curator wil over de rug van de overige erfgenamen haar kosten eruit halen! Het testament is gemaakt vóór het faillissement van broer, ter bescherming voor de overige kinderen. Zijn leningen zijn hoger dan het erfdeel. Wanneer een testament bindend is zou deze toestand niet aan de orde zijn en zouden wij de erfenis kunnen verdelen met aftrek van de leningen van gefailleerde, dit was ook de wens van moeder. Hopelijk kunt u meer duidelijkheid geven. Met vriendelijke groet, Taurus. Reactie infoteur, 20-06-2016
Beste Taurus,
Na het overlijden van iemand is diens testament bindend voor zover daar geen bepalingen in staan die in strijd zijn met de wet. Om een testament aan te vechten moet men naar de kantonrechter, dat kan een curator niet op eigen houtje ter zijde leggen. Kennelijk is de curator op zoek naar bewijzen om een dossier op te bouwen. Let dus op met wat u opstuurt. Houd als u zeker bent, dus voet bij stuk en onderteken niet zomaar documenten die de curator u voorlegt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Renate, 01-06-2016 22:45 #115
Mijn vriend is per 13-4 gefailleerd. Het VTLB is berekend en in de VTLB berekening staat ook een te behouden vakantiegeld van E 833,74 berekend over 12 maanden vermeld. Mijn vriend is pas 8 maanden in dienst bij deze werkgever en komt niet aan dit bedrag aan vakantiegeld want hij heeft recht op 8 maanden iov 12 maanden.
De curator zegt dat hij recht heb op 2.12e deel van het vakantiegeld en de rest komt toe aan de boedelrekening.
Mijn vriend komt alleen boven het VTLB als hij overwerkt anders niet; Mijn inziens komt het vakantiegeld van de maanden voor faillissement datum aan mijn vriend toe ( in dit geval 6 maanden ) en komt het vakantiegeld vanaf faillissement datum ( 2 maanden) toe aan de curator. en niet zoals zij zeggen dat hij recht heeft op 2 maanden vakantiegeld. Mijn inziens valt zijn vakantiegeld buiten de boedel want hij blijft onder zijn VTLB. De bewindvoerder vond het raar dat ik dat vertelde en zei dat zij al jaren zo werken en zij het vakantiegeld gewoon behouden voor de boedelrekening. Zelfs de rechtbank kon mij niks vertellen hoe het zit en ik moest de bewindvoerder maar geloven die zal wel gelijk hebben zei ze. Ik heb zelf ook in een faillissement gezeten en ik behield wel mijn vakantiegeld want het viel buiten de boedel omdat ik onder mijn VTLB zat. Mijn curator beweerde toen ook dat het hem toe kwam en werd door de Rc op het matje geroepen.
Kan iemand mij duidelijkheid verschaffen hierover? Reactie infoteur, 02-06-2016
Beste Renate,
Op het vakantiegeld mag conform HR:2014:3068 (oktober 2014) beslag worden gelegd als het inkomen met de toegerekende maandelijkse vakantietoeslag hoger was dan de beslagvrije voet: "dit brengt met zich mee dat de jaarlijkse uitbetaling van het vakantiegeld geheel voor beslag vatbaar is indien het maandelijkse inkomen in de maanden waarin het vakantiegeld werd opgebouwd, steeds boven de beslagvrije voet uitkwam ongeacht of in die maand beslag lag." Met andere woorden in de maanden waarin uw vriend onder het vtlb bleef, ook voordat hij failleerde, is de maandelijkse vakantietoeslag uit die maanden niet opeisbaar voor de boedelrekening. Dit zou dus maand voor maand bekeken moeten worden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Taurus, 27-05-2016 10:01 #114
Goedemorgen,
Op 8 mei j.l. heb ik uw advies gevraagd over de beslaglegging op de woning van onze overleden moeder omdat 1 van de 5 erfgenamen failliet is en schulden bij onze moeder had. De curator eiste zijn erfdeel op terwijl in het testament van moeder staat dat zijn schulden verrekend moeten worden met zijn erfdeel. De situatie is nog hetzelfde als in mijn vraag van 8 mei.
Nu is mijn vraag: De curator doet de meeste contacten telefonisch en na herhaaldelijke verzoeken van onze kant om dit schriftelijk te doen en een telefoongesprek per mail te bevestigen doet hij dit niet. Ook de advocaat die onze zaak nu behartigt heeft dit diverse keren gevraagd maar hij/zij, (het zijn 2 curatoren) vertikken het om dit te doen. Is het gebruikelijk dat dit alles telefonisch gaat? Zij ontkennen toegezegde afspraken, daarom steeds de vraag om dit per mail te bevestigen.
Uw advies om een klacht in te dienen bij de Rechter-commissaris heb ik inmiddels deze week opgevolgd, dus het is afwachten. Met vriendelijke groet van Taurus. Reactie infoteur, 28-05-2016
Beste Taurus,
Het is raar dat de curatoren niets schriftelijk bevestigen, dat geeft te denken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Taurus, 08-05-2016 11:55 #113
Goedemorgen/middag,
5 Erfgenamen, 1 daarvan is failliet en staat onder curatele. Gefailleerde (broer) heeft schuld aan moeder en dit is vóór zijn faillissement in een testament beschreven dat deze bedragen verrekend moeten worden met zijn erfdeel na overlijden van moeder. Dit om de overige 4 nabestaanden niet te benadelen. Vorig jaar is moeder overleden en de woning uit de erfenis werd verkocht, maar 1 week voor de oplevering legde de curator beslag op de woning. Om de woning op te kunnen leveren (anders 10% boete wegens niet leveren) werden wij gedwongen om een depotovereenkomst te tekenen anders werd het beslag niet opgeheven. Dit bedrag is aanzienlijk hoger dag het bewuste erfdeel! Nu wil de curator het bedrag houden, maar uit coulance wil zij ons uiteindelijk afschepen met 10% van het deposito, te delen door 4! Wij hebben totaal NIETS te maken met de zaakjes van broer, Curator hecht geen waarde aan het testament en zegt dat het schenkingen van moeder aan broer waren en geen leningen maar waarom zou zij dit dan in een testament laten beschrijven? Wat voor waarde heeft een testament dan nog? Wij hebben getekende bewijzen van broer van diverse bankopnamen etc. Ook heeft broer aan de curator geschreven dat hij de bedragen heeft geleend. P.S.: Failleerde heeft niet aan de curator gemeld dat moeder was overleden, wellicht omdat hij dacht dat hij zijn erfdeel al had geleend en er niets meer voor hem over zou blijven. Graag uw mening of advies hierover. Met vriendelijke groet Henny van G. Reactie infoteur, 09-05-2016
Beste Taurus,
U had direct bezwaar tegen het beslag kunnen maken, nu hebt u onder druk moeten tekenen. Het maakt een groot verschil of het om schenkingen gaat of om een lening. Zowel broer als moeder geven aan dat het om een lening gaat. Als er geen rente werd betaald is hooguit de rente een schenking geweest en niet de hoofdsom. Ik denk dat u bij de kantonrechter of rechter-commissaris een goede kans maakt om uw zaak succesvol te bepleiten. Probeer het eerst bij de rechter-commissaris die de opdrachtgever van deze curator is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Falkena, 28-04-2016 17:13 #112
Hallo.
Ik heb een auto verkocht aan iemand die wel vaker een auto bij ons bedrijft heeft gekocht.
Maar krijg 3 weken later bericht van de curator dat de verkoop terug gedraaid wordt.
Deze auto is nu 5 weken ingereden en nu ook nog in gerookt en een brand gat in de stoel.
Nu eist de curator het volledig bedrag terug, en zitten wij met de schade.
Kan dit allemaal. Reactie infoteur, 29-04-2016
Hallo,
Als een curator het bewind voert en zonder diens medeweten een auto wordt verkocht, kan hij de verkoop terugdraaien. Het ligt wel voor de hand dat de koper een schadebedrag betaalt als er schade is toegebracht. Er is immers wel gebruik van de auto gemaakt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Klaas, 17-03-2016 13:51 #111
Mijn faillisement loopt nu al 1 jaar en 4 maanden. Mijn boekhouding is niet af omdat de boekhouder ook een schuldeiser is, maar de curator eist een deugdelijke boekhouding. Wat kan ik doen? Reactie infoteur, 17-03-2016
Beste Klaas,
Vraag de curator naar wie u kunt gaan (het kost immers extra geld).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Veilingmeester, 05-03-2016 17:55 #110
Beste zeemeeuw,
Ik heb een vraag:
Ik ben een veilingsite begonnen, deze is binnenkort online. Ik zou graag curatoren als klanten willen hebben die via mijn site de spullen veilen
Kan ik een curator benaderen en hem deze vraag stellen in de hoop dat hij daar op ingaat? Werkt dit zo, of zit ik nu een stomme vraag te stellen?
Ik hoop in ieder geval op een juist antwoord.
BVD
Veilingmeester. Reactie infoteur, 06-03-2016
Beste Veilingmeester,
Curatoren, deurwaarders, u kunt het proberen. Waarom niet?
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anoniem, 30-01-2016 18:59 #109
Goedendag,

Ik ben falliet verklaard maar mijn man woont in turkije wil hem graag zien dus wil voor een weekje naar hem toe gaan. Maar begreep van de cruator dat ik niet naar het buitenland mag verhuizen. Mag ik wel 1 week op vakantie? Wordt je aangehouden. Heb alleen schuldn Reactie infoteur, 31-01-2016
Beste Anoniem,
Helaas hebt u altijd vooraf toestemming van de curator nodig, voordat u naar het buitenland mag gaan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anoniempje, 27-01-2016 12:12 #108
Hallo Zeemeeuw, Ik heb alles nog een keer uitgezocht en het blijkt dat we maar één keer een Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon Nummer 1 hebben gehad. Dat verslag is gedateerd op 24 september 2012, dus nog bij leven van mijn man.
Daarna nooit meer een verslag gezien. Opheffing van de faillissement (per brief van de rechtbank) heeft plaats gevonden op 28 januari 2014 waarin alleen het salaris van de curator wordt vermeld. Over de gemaakte afspraken tussen de curator en de distributeur is mij dan ook niets bekend. Wel heb ik per mail aan de curator gevraagd of hij mij de afspraken tussen beide partijen door kon mailen, . Daarop kreeg ik per mail als reactie: quote curator. Het betreft een overeenkomst tussen… naam van de distributeur) en de faillissementsboedel/curator en helaas niet bestemd voor derden. Einde quote.
Nogmaals, beide partijen wensen geen openheid van zaken te geven. Met het dreigen van juridisch stappen richting distributeur word ik alleen maar uitgelachen. Deze distributeur weet als geen ander dat ik niet over de gelden beschik om hem aan te klagen. Dat zou voor hem ook zomaar de reden kunnen zijn om door te gaan met het verkopen van de producten.
Zeker nu ik er alleen voor sta en hij al eerder aan had gegeven niet met mij in discussie wenst te gaan. Wat kan ik nu nog doen om achter de gemaakte afspraken te komen? Dit voelt namelijk als zo onrechtvaardig. En mijn stelling is: heb je niets te verbergen dan geef je toch openheid van zaken/gemaakte afspraken? Hoop dat u mij in deze toch nog verder kan helpen.
Met vriendelijke groet, Anoniempje Reactie infoteur, 27-01-2016
Beste Anoniempje,
Ik zal u berichten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anoniempje, 25-01-2016 20:32 #107
Hallo Zeemeeuw, Sorry voor het nogmaals komen met een vraag, maar het is mij duidelijk dat er door het uitblijven van de van de royalty´s er een gebrek was aan baten. Daar heb ik ook bericht over gehad, maar waar het mij om gaat is of ik ook recht hebt over de gemaakte afspraken tussen de curator en de distributeur die de producten over heeft genomen/gekocht van de curator. Uit het eerste onderstaande bericht van u krijg ik de indruk dat ik daar wel terdege recht heb welke afspraken en zijn gemaakt tussen de curator en de distributeur, maar beide hullen zich in stilzwijgen. Het lijkt mij dat de distributeur ten onrechte de producten nog steeds verkoop. Zie onderstaande eerste bericht van mij met uitleg. Hoop op een verlossend antwoordt, zodat ik verdere stappen kan ondernemen. Met vriendelijke groet, Anoniempje. Reactie infoteur, 25-01-2016
Hallo Anoniempje
Bij een faillissement wordt de failliet (u en uw man) buiten spel gezet, maar mag e.e.a. niet in strijd met de (auteurs)wet plaats vinden. De distributeur heeft kennelijk beperkte rechten en heeft daarom met u contact opgenomen. Het is niet meer dan logisch dat u hem vraagt wat de afspraken tot nu toe zijn. De curator heeft blijkbaar zijn verslagen gemaakt en de zaak afgehandeld. Staat in de verslagen iets over de afspraken die zijn gemaakt? U kunt altijd de distributeur met juridische stappen dreigen als u de door u gevraagde informatie niet krijgt en hij doorgaat met het verspreiden van uw materiaal.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anoniempje, 25-01-2016 14:25 #106
Hallo Zeemeeuw, Hartelijk dank voor uw antwoordt. Ik heb toch nog even een vraagje. Het faillissement is vorig jaar al afgehandeld, dus de curator kan mij begrijp ik doorverwijzen. Maar naar wie kan de curator mij dan doorverwijzen? Dat is voor mij niet geheel duidelijk. En als ik erom vraag is hij dan verplicht mij door te verwijzen?
Bij voorbaat dank voor uw reactie en met vriendelijke groet, Anoniempje Reactie infoteur, 25-01-2016
Hallo Anoniempje,
Met doorverwijzen bedoel ik dat de zaak voor de curator dan is afgedaan. Als het goed is, heeft hij eerder een boedelbeschrijving opgesteld, verantwoording afgelegd, een akkoord gesloten en hield een rechter-commissaris toezicht. Als ik dit opzoek sinds 2012 zie ik in deze zaak vijf verslagen in het register en is het faillissement opgeheven in januari 2014 bij gebrek aan baten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anoniempje, 24-01-2016 17:59 #105
Beste Zeemeeuw,
In augustus 2012 is onze BV failliet verklaard. Mijn man en ik zaten beiden in de BV. Nu had mijn man een contract getekend, met een niet nader te noemen distributeur, tot eind 2015. Helaas is mijn man in december 2012 overleden. De distributeur heeft na het uitspreken van het faillissement, van de niet uitbetaalde royalty's aan ons, de rechten op de merknaam en bijbehorende producten overgenomen van de curator.
Op al het ongemonteerde filmmateriaal ligt een auteursrecht en is onvervreembaar. Het auteursrecht is niet door mij verkocht en blijft bij de erven. In dit geval bij mij. Omdat het contract eind 2015 af zou lopen heeft de distributeur weer contact met mij gezocht om het andere materiaal verder te verwerken tot nieuwe producties. Ik heb hem gemeld dat ik niet met hem verder wil, zeker gezien de voorgeschiedenis. Nu worden de bestaande producten nog steeds verkocht door de distributeur terwijl de distributeur aangaf dat het contract eind 2015 af zou lopen. Mijn inziens mag hij de producten dan ook niet meer verkopen. Ik heb de curator gevraagd welke afspraken er zijn gemaakt tussen hem en de distributeur, maar deze wenst niet in te gaan op mijn vraag en gaf aan dat ik de informatie over de gedane afspraken maar aan de distributeur op moet vragen. Deze wenst eveneens niet in te willen gaan op mijn vraag.
Mag de curator als ook distributeur deze informatie achter houden?
Graag uw reactie.
Met vriendelijke groet, Anoniempje Reactie infoteur, 13-01-2017
Beste Anoniempje,
Als het faillissement is afgehandeld, kan de curator u doorverwijzen. Als dat niet het geval is, niet. Bovendien kan het best zijn dat de curator ten onrechte de distributeur bepaalde rechten heeft verleend of voor een te lange duur. U hebt, als u ook juridisch gezien partij bent, er recht op om te weten welke dat zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Manu, 07-01-2016 09:28 #104
Hoelang mag een curator de afhandeling van een faillissement "rekken"? Reactie infoteur, 07-01-2016
Beste Manu,
Een curator mag de afhandeling van een faillissement niet onnodig rekken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Yvonne, 27-12-2015 18:18 #103
Mijn man is persoonlijk failliet verklaard. Wij zijn op huwelijkse voorwaarden getrouwd. Mag de curator mijn spullen verkopen die ik zelf aangeschaft heb (van sommige heb ik geen bon meer zijn 10 jaar oud)? Kan hij aan mijn inkomen komen (WAO)? Mijn auto?

Wij hebben een koophuis en die wil de curator verkopen. De hypotheek hebben wij samen genomen? Heeft de verkoop nadelige gevolgen voor mij? Reactie infoteur, 28-12-2015
Beste Yvonne,
Niet alle huwelijkse voorwaarden zijn gelijk. Soms is alles gescheiden, soms alleen het bezit en niet het inkomen in een jaar. Waarschijnlijk kunt u de verkoop van het huis tegenhouden als wel gewoon de hypotheekrente wordt betaald (tenminste de helft is immers van u).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Cees, 27-12-2015 06:57 #102
Toch nog even een aanvullende vraag op uw antwoord. Het ene bedrijf wat mij failliet heeft verklaard heeft het n, a, v, een notariële akte gedaan. Zijn er dan toch nog minimaal 2 schuldeisers nodig om mij failliet te kunnen laten verklaren?
Extra info: Ik heb op de inhoud van de notariële akte een verweerschrift ingediend waar de rechter inhoudelijk niet op ingegaan is. In die notariële akte zijn wij namelijk overeengekomen dat ik het product pas zou betalen na verkoop van mijn vader's huis (waar ik voor 1/4 de deel eigenaar was). Ik heb het geld van de opbrengst van het huis gebruikt voor mijn schulden die inmiddels flink waren opgelopen. Het product (30 meetinstrumenten van 5400 euro per stuk) bleken niet te werken in alle voorkomende gebouwen. In een eenvoudig gebouw waar de stroom van het elektriciteitsnet vrij rustig is, werkt het wel maar bijvoorbeeld in ziekenhuizen waar de stroom vrij onregelmatig is werkt het niet. Daarom heb ik hem niet betaald en hem in april van dit jaar medegedeeld dat hij de producten eerst moest maken. Dit weigert hij te doen. Reactie infoteur, 27-12-2015
Beste Cees,
Voor een faillissementsaanvraag zijn tenminste twee verschillende schuldeisers nodig, bij de rechtbank bekend met naam, toenaam en met een gespecificeerde opgave van hun openstaande vorderingen. Tenminste één vordering moet direct opeisbaar zijn. Het is echter, geven uw dispuut met de leverancier, nog maar de vraag of zijn vordering direct opeisbaar en terecht is. De rechtbank kan de tweede vordering als een steunvordering zien, maar hier lijkt meer aan de hand. Wat zegt uw advocaat hierover?
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Cees, 25-12-2015 09:01 #101
Ik ben persoonlijk failliet verklaard door 1 bedrijf. Tijdens de rechtzitting zei dat ene bedrijf dat ik meerdere schulden heb. Hij heeft ze ook opgenoemd. Maar bij al die schuldeisers heb ik een betalingsregeling afgesproken. In feite heb ik dan toch maar 1 schuldeiser? Reactie infoteur, 26-12-2015
Beste Cees,
U hebt wel meerdere schuldeisers maar er is er maar één die uw faillissement wil. Dat betekent dat de rechtbank u niet failliet hoeft te verklaren.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jana, 31-10-2015 21:19 #100
Ik heb een vonnis van de rechtbank van 2010 voor een open bedrag aan een stichting. Ik betaalde 2 jaar het bedrag van € 2500 terug ad €50,- per maand. Nu is de stichting failliet verklaard in 2013. En ik ben werkzoekend met een uitkering. Mijn vraag is moet ik nog verder betalen per maand het restbedrag van €2000,-. Terwijl de stichting niet meer bestaat? De vonnis staat "de kantonrechter veroordeelt mij tot betaling aan de stichting tot de dag der algehele voldoening. De curator heb ik telefonisch gesproken. Ze hebben geen kennis van de vonnis. Ik heb al 1 jaar niets meer betaald, ik heb het geld niet. Ook geen baan, anders had ik al lang betaald. Wat moet ik hier doen? Reactie infoteur, 02-11-2015
Beste Jana,
U kunt wachten totdat de curator u aanschrijft.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Depri, 18-10-2015 01:52 #99
Ik heb een vraag over een boedel van mij, die in de schuur bij mijn schoonzoon staat opgeslagen, er is een schuldeiser die meer eist dan hij kan betalen voortgekomen uit een ondertekening in goed vertrouwen ( zijn vader dus). op jonge leeftijd, . in hoeverre lopen mijn opgeslagen goederen gevaar? als er een executie verkoop van zijn woning aankomt, en staat dan de hypotheek aflossing niet nr 1, voor zijn vader geld kan eisen, moet ik mijn opgeslagen goederen daar al weg halen of komen ze niet aan de spullen die van mij zijn? ik weet niet wat de gevolgen zijn. Reactie infoteur, 18-10-2015
Beste Depri,
De kans dat ze uw spullen meenemen zijn groot als u ze niet op tijd weghaalt. U kunt ze na de inbeslagname alleen nog via de rechter terugkrijgen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Tizainy Eustatius, 17-10-2015 07:45 #98
1.:Vrag… Gaat het curatorschap weg als je een moeder van 24 jaar bijna 25 is? En je kind, geld, alles zelf regeld?want ik beheers mijn eigen geld en kosten, en ik heb nog steeds een curator. 2… Vrag is ik heb vanwege culturele een voogd.Kan het zijn als het curatorschap weg word gezet dat ik zelf de voogdijzaak over mij kindje terug krijgd? ALVAST BEDANKT EN GROETJES TIZAINY Reactie infoteur, 18-10-2015
Beste Tizainy Eustatius,
Het curatorschap houdt pas op als de rechter daartoe toestemming geeft. U gaat naar de rechter, geeft de argumenten hiervoor en de rechter beslist. Ook de voogdij kunt u terugvragen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Christa, 13-10-2015 14:14 #97
Mag een curator je dieren afnemen? Reactie infoteur, 13-10-2015
Beste Christa,
Als u geen zaak of boerderij in dieren hebt, moeten er wel hele goede redenen zijn om uw dieren af te nemen. Een rechter zou dat bij een particulier niet snel accepteren.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Erik, 08-09-2015 22:02 #96
Mag curator ook km geld inhouden, als ik bijvb 1000 km met de auto rijd krijg ik 0,19 eurocent de km, mag de curator dat ook bij de boedel rekening bij tellen, want ik moet zelf wel benzine betalen en onderhoud aan de auto doen?

mvg Erik Reactie infoteur, 09-09-2015
Beste Erik,
Als dit een vergoeding is voor verreden kilometers niet, want dit is een onkostenvergoeding en geen inkomen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Eddy, 30-08-2015 02:30 #95
Is de curator verplicht inzicht over de boedelrekening te geven.
en naar opheffing wat gebeurt er dan met het bedrag wat overblijft van de boedelrekening.
mvg
eddy Reactie infoteur, 30-08-2015
Beste Eddy,
Een curator moet inderdaad verantwoording afleggen over zijn werkzaamheden. Meestal gebeurt dat in een rapportage. Wat overblijft op de boedelrekening is, na aftrek kosten curator en schulden, voor u.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bert, 16-07-2015 11:36 #94
Mag een curator zomaar post versturen naar een familielid met dezelfde achternaam, het gaat dan om het abonnement geld van een voetbalblad van een jaar achterstand er zijn wel brieven over geschreven maar de persoon woont hier al jaren niet meer en nu schrijft men zijn zuster aan waar hij niet bij inwoont of uberhaupt daar een postadres heeft. Ik snap dat de persoon ingebreke is gebleven met het doorgeven van het verhuizen maar dat je dan andere mensen hier mee lastig valt vind ik wel heel ver gaan. Reactie infoteur, 16-07-2015
Beste Bert,
De curator is niet aangesteld om de achterstallige betaling van de andere persoon te achterhalen. Wellicht heeft hij gedacht dat de brief bij uw zus in goede handen zou zijn. Ze mag de brief ook weer terugsturen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Angelique, 14-07-2015 21:44 #93
Het bedrijf waar ik werkte is failliet verklaard in 2014 maakte een doorstart en ook dat bedrijf is 1 maand later failliet verklaard.
Nu is het zo dat ik nog geld tegoed heb. Door alle strubbelingen binnen het bedrijf heb ik natuurlijk problemen gekregen zo ook met de hypotheek daar is een loonbeslag voor gedaan. Alles goed en aardig denk je dan maar aan het eind van het liedje werd er bij mij geld ingehouden maar niet door gestort naar het loonbeslag! Dit kwam ik natuurlijk pas te weten toen het bedrijf al failliet verklaard is. Ik heb natuurlijk de stukken overlegd bij de curator en tot op heden nooit iets van hem vernomen. Nu blijkt in het laatste verslag van Mei 2015 er op beide boedelrekening nog geld staat 1 met een bedrag van 5144 euro en op de andere een bedrag van 61.000 euro. Ik heb daarop direct gebeld met de curator en die bevestigde mij dat het beide postieve bedragen zijn. Heb nogmaals mijn vordering per mail gestuurd maar ben nu niet op de hoogte wat er nu gebeurd! Kan dat geld want dat zijn immers tegoeden op loon nog verkregen worden… als tweede waar gaat het geld uiteindelijk heen als er niet meer schuldeisers zijn? Hopelijk een snel antwoord daar het bedrijf wederom faillisement gaat aanvragen! BVD Angelique Reactie infoteur, 15-07-2015
Beste Angelique,
U bent schuldeiser in een failliete boedel. Voor achterstallig loon hebt u een voorrangspositie ren opzichte van andere schuldeisers, bij het loonbeslag lijkt het bedrijf me in overtreding als het geld niet is doorgestort. Laat inderdaad uw claims bij de curator weten en vraag hem om het geld nu snel over te maken. Het kan zo zijn dat de boedel niet genoeg bevat om alles uit te betalen en ook de curator moet nog betaald worden uit de boedel.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

N., 03-07-2015 10:02 #92
In het faillissement heb ik spullen verpand met een eigendomsvoorbehoud. Per abuis heeft het incassobureau welke ik in de arm heb genomen onvolledige stukken ingediend bij de curator waar alleen het pandakte op zichtbaar was. De belastingdienst zou bodembeslag leggen omdat zij bij pandrecht voorgaan. Ik wist zeker dat er iets niet klopte en bleef aangeven bij de curator dat een een of ander niet zou kunnen kloppen. Nu 1 dag voor de veiling komt zij ermee dat zij uit het contract van de curandus ziet dat wij inderdaad een eigendomsvoorbehoud hebben opgenomen maar dat wij haar juist hadden moeten inlichten en dus de kosten van de veiling moeten betalen welke de belastingdienst heeft ingezet. Kan zij dit zomaar op ons verhalen aangezien zij er niet klakkeloos vanuit kan gaan dat wat wij aanleveren wel klopt ipv dit contract van de curandus te bekijken? Reactie infoteur, 03-07-2015
Beste N,
Als de curator wist of kon weten dat op de goederen een eigendomsvoorbehoud rustte, zijn de kosten voor de curator (Hoge Raad HR 19.12.2003 NJ 2004), anders niet.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Steffen, 19-06-2015 12:14 #91
Ben in 2011 failliet verklaard. Nu blijkt dat mijn hypotheek niet in afrekening zit. er volgt nu een afsluiting van faillisement. Wat gebeurt er nu met hypotheek? Moet ik die nog betalen na verschoonbaarheid.

Roel Bos, 15-06-2015 20:11 #90
Ik ben op 16 dec 2014 failliet verklaard. nu heb ik een boot daar is beslag op gelegd en word geveild maar wie is nu verantwoordelijk voor de haven kosten. en hoe lang duurt een faillissement. bvd r.bos Reactie infoteur, 15-06-2015
Beste Roel Bos,
Als een faillissement niet wordt opgeheven door de rechter, blijft hij bestaan. De kosten zijn voor uw boedel tot het moment dat het faillissement werd uitgesproken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anoniem, 04-06-2015 17:09 #89
Ik ben een paar maanden geleden bij mijn oud werkgever vertrokken. Na enkele maanden kreeg ik eindelijk mijn correcte afrekening, maar het geld maar niet. Mijn ex werkgever heeft als compensatie wat it goederen besteld en zou dit verrekenen met het nog openstaande netto bedrag. Er is al een loonvordering ingediend met vermelding van de verrekening van de geleverde goederen.

U raadt het al… hij is nu failliet. Kan de curator deze it goederen nu vorderen? En zo ja moet ik dan wederom voor het volledige bedrag een loonvordering in gang zetten? Of kan de curator rekening houden met de verrekening? Reactie infoteur, 05-06-2015
Beste Anoniem,
Dat hangt ervan af. Als de curator twijfels heeft bij bepaalde transacties, mag hij die terugdraaien. Dan gaat het om transacties die werden gedaan terwijl al duidelijk was dat een faillissement eraan zat te komen. Als zwart op wit staat dat de goederen u werden geleverd in plaats van loon, staat u sterker want een loonvordering is prioritair ten opzichte van vele andere vorderingen. Bovendien verliezen de geleverde it goederen aan waarde en een loonvordering niet. Het kan dus best zo zijn dat de curator het zo laat, omdat hij zo voordeliger uit is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Albert, 02-06-2015 14:46 #88
Ik loop in de schuldhulpverlening en heb al ruim een jaar een bewindvoerder. Ik kreeg vandaag een deurwaarder aan de deur die een beslaglegging wilde doen! Mag een deurwaarder beslaglegging op mijn inboedel? Mij werd verteld door de bewindvoerder tijdens het intake gesprek in mijn huis dat er niks van mijn spulletjes weg mag! Dus mijn vraag is? Mag en kan een deurwaarder dit zomaar doen? Reactie infoteur, 02-06-2015
Beste Albert,
Neen de deurwaarder mag dit niet zonder toestemming van de curator.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Benny, 01-06-2015 14:15 #87
Kan men bij een faillissement nog met een eenmanszaak door gaan? Ook al zijn er curators aangesteld en wat kunnen de gevolgen zijn voor de eenmanszaak? Kan men een bepaald bedrag aanslaan bij een schuldbemiddeling? Reactie infoteur, 01-06-2015
Beste Benny,
Als uw eenmanszaak failliet is verklaard, kunt u er niet zomaar mee doorgaan. Soms is wel een doorstart mogelijk. Vraag uw curator naar de mogelijkheden:

http://zakelijk.infonu.nl/zakelijk/6539-de-doorstart-van-een-bedrijf-bij-faillissement.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bester, 18-05-2015 21:26 #86
Onze bv is failliet maar omdat er nog twee facturen openstaan bij de boekhouder wil deze de boeken niet sluiten. Is het normaal dat als je failliet bent dat je alsnog de boekhouding sluit en deze kosten dus privé voldaan moeten worden? Reactie infoteur, 19-05-2015
Beste Bester,
Het kan voor u handig zijn dat de boeken in orde zijn (snellere afwikkeling), maar als u het privé moet betalen, kunt u misschien beter op de curator wachten die ten laste van de boedel werkt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Romijn, 07-05-2015 12:35 #85
Beste Mevrouw/mijnheer
Ik heb even een vraagje omdat een kennis van mij failliet is verklaard. Hij heeft een auto waarvan de curator wilt dat hij hem komt brengen bij hem. Maar het geval is dat hij geen rijbewijs meer heeft. En toch eist de curator dat hij hem brengt. Volgens ons mag dit niet. Verder is er trouwens niemand die die kennis kan helpen om doe auto te brengen. Hoop dat u het antwoord weet. Bij voorbaat dank Met vriendelijke groet Willeke Reactie infoteur, 07-05-2015
Beste Romijn,
Zonder rijbewijs mag deze man niet met zijn auto de weg op. Dan moet de curator maar wat anders bedenken want ook een curator hoort de wet uit te voeren en niet tegen de wet te handelen. Zet het even op papier, want dan hebt u het bewijs de curator te hebben gewaarschuwd.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Douglas, 14-04-2015 19:04 #84
Geachte, ik had een GCV en heb zelf mijn boeken neer gelegde in falling. De curator heeft mij persoonlijk ook in Falling later verklaren om mijn te beschermen. Ik ben alles kwijt. Maar het dossier ga maar niet vooruit. Het is nu al van December 2009. Hij moest mijn huis verkopen, maar dat sleepte 2 jaar aan. Wij moest er uit na 1 jaar. Na 2 jaar ben ik verschoonbaar verklaart. We zijn vandaag 5 jaar verder en het blijft maar duren. Ik ben intussen 50 en heb tot nu niet veel leven gehad, gezien ik niets kan doen, juist werken maar niets kopen. Ik kan alleen maar huren. Mijn vrouw die op dat zelfde ogenblik in Falling is gegaan ook met een GCV heeft het zelfde voor als ik, zij erft nog van haar vader bij sterf geval, en zelf de erfenis af genomen. Ik vraag mij af waarom een curator het zolang kan laten aanslepen. Zo breng je mensen niet meer op het recht pad, en zorg je er voor dat ze van de maatschappij gaan leven en niet zoals wij proberen terug iets van het leven te maken. Het is ook al 6 jaar dat ik of mij familie nog verlof hebben genomen, mijn kinderen doe hogen school en mij kleinste moet er nog aan beginnen. Dit is niet meer normaal. 5 jaar voor een GCV, we hebben altijd mee gewerkt, dat heeft hij zelf gezegd bij onze verschoonbaar verklaring, maar met verschoonbaar ben je er nog niet van af. Kan u mij zeggen waarom dit zolang duurt. Reactie infoteur, 15-04-2015
Geachte Douglas,
Na verschoonbaar te zijn verklaard kunt u niet meer op de oude schulden worden aangesproken. Dat wil zeggen men kan u er nog op aanspreken, maar u hoeft niet meer te betalen. Een vennootschap zelf kan geen verschoning krijgen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

José, 14-04-2015 17:19 #83
Beste Zeemeeuw. De brief die aangeleverd was bij de rechtbank, was niet van de eigen huisarts, maar van een arts van Daelzicht. Beoordeling; Voldoende aannemelijk is dat de betrokkene als gevolg van haar lichamelijke of geestelijke toestand haar belangen niet behoorlijk waarneemt en dat een voldoende behartiging van die belangen niet met het bewind kan worden bewerkstelligd. Het verzoek tot curatele zal daarom worden toegewezen. De kantonrechter stelt… onder curatele wegens haar lichamelijke of geestelijke toestand. Zoals al aangegeven, is met de jongedame geen redelijk gesprek te voeren, als ze al aan gesprek deelneemt, ze wil haar eigen gang gaan. Mee, dat ze me wel vertrouwt, neemt dat niet weg, dat ze niet open staat voor suggesties of raad van mijn kant, of van wie dan ook. Haar idee is, dat ze geen verstandelijke beperking heeft, en dat gewoon niemand zich met haar te bemoeien heeft, en daar is geen haarbreed tussen te krijgen. Ja, moeilijk, maar moeders kiezen niet voor makkelijk. Ben op dit moment kwijt hoe ik tot haar door kan dringen, en te proberen haar verstandige keuzes te helpen maken. Groetjes; José Reactie infoteur, 15-04-2015
Beste José,
Dat is inderdaad erg lastig als ze niet onder permanent toezicht staat, ook al delen de arts en rechter uw zorgen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

José, 11-04-2015 21:30 #82
Beste Zeemeeuw. Mijn (dezelde als die van mijn dochter) stond er al voor de uitspraak achter om het staafje niet te verwijderen. Hij had het zelfs in zijn computer( dossier van mijn dochter) gezet, en zou er alles aan doen om op zijn minst uitstel ( bedenktijd) van haar te vragen, in afwachting van de zitting. Helaas is ze naar de huisarts geweest, toen deze vakantie had, en de collega ( in dezelfde praktijk) heeft waarschijnlijk het dossier niet ingekeken, en het gewoon verwijderd. Overigens heeft ze de smoes gebruikt, dat ze er niet tegen kon(nadat het staafje er al bijna 9 maanden inzat?) Onze eigen huisarts vindt haar ook nog niet rijp, en te jong om al zwanger te raken, zeker gezien haar verstandelijke beperking. Ter zitting was ook een brief van arts van Daelzicht, dat ze haar materiele en persoonlijke belangen niet naar behoren kan overzien. De eigen huisarts
had het er niet uitgehaald, hij zou zeggen; denk er eerst nog 3 maanden over na, en als je dan nog wil, kun je een nieuwe afspraak maken. Daarover had ik uiteraard contact gehad met onze huisarts, en mijn zorgen met hem besproken. Top vent. Intussen houdt ze vol, dat ze de pil wil blijven gebruiken, en dus geen prikpil wil. Maar… er is dus geen controle of ze de pil ook echt inneemt zoals het moet. En… als ze in het weekend bij haar vriendje blijft, wie controleerd het dan? Groetjes ; José Reactie infoteur, 12-04-2015
Beste José,
De KNMG ziet ook het liefst dat de eigen huisarts geen medische verklaring afgeeft om zo zoveel mogelijk voor de patiënt als objectief te kunnen worden aangezien. Wel kan de arts als ze in de praktijk komt op haar inpraten en zijn oordeel bij een rechter uitspreken. Een onafhankelijk arts mag wel een medische verklaring opstellen, maar ik denk niet dat uw dochter daarin zal trappen. Het beste kunt zoveel mogelijk zelf contact houden met uw dochter en de vinger aan de pols houden. Zolang ze ook in u vertrouwen heeft, bereikt u wellicht het meeste, maar ik begrijp uw zorgen volkomen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

José, 11-04-2015 10:54 #81
Hallo, Zeemeeuw. Zoals in een eerdere vraag; ik ben curator over mijn 18 jarige dochter, wegens haar verstandelijke beperkingen, Per 1 april 2015 ingegaan. Nu het volgende probleem; voor de uitspraak heeft de jingedame de implanon laten verwijderen (anticonceptie die 3 jaar werkt), en is ze over gegaan naar de pil, die ze heel onregelmatig inneemt, met alle risico's van dien. Ben met haar in discussie geweest, om met haar samen te beslissen om over te gaan op de prikpil. Helaas wil ze geen risico's zien, ze heeft immers een kinderwens, al zegt ze nu dat dat op dit moment niet zo is. Ze wil geen enkele discussie aangaan, en blijft bij haar besluit om de pil te blijven nemen.Heb haar uitgelegd wat de gevolgen kunnen zijn, als ze de pil niet echt iedere dag op hetzelfde tijdstip inneemt, maar ze is voor geen redelijk argument vatbaar, houdt stug vol, dat het haar beslissing is. Mag/ kan ik de beslissing voor haar nemen, om de prikpil te nemen, als dat veiliger voor haar is? En dan, hoe doe ik dat zonder haar te verliezen, en als ze zich blijft weigeren? Moet ik dan toezien dat ze zwanger wordt, met alle gevolgen van dien? ( Ze mag met een verstandelijke beperking haar kind niet zelf opvoeden, dus dat zou naar een pleeggezin moeten) Deze jongedame ziet haar beperkingen niet, haar mankeerd niets in haar beleving. Ze heeft ook plannen om uit het beschermd wonen te gaan, en op zichzelf te gaan wonen, terwijl ze alleen studenten Wajong heeft. Nee, geen verstandige beslissingen, maar hoe het verstandigste te handelen? Ik kan haar als curator gewoon die beslissingen afnemen, als dat beter voor haar is, maar wat als ze zich onredelijk op blijft stellen, en niet mee wil werken aan redelijke compromissen? Ze wil niet eens in discussie, laat staan open zijn voor raad. Pfff, Zeemeeuw, hoe bescherm ik mijn dochter het beste tegen zichzelf? Groetjes, een bezorgde moeder ; José Reactie infoteur, 11-04-2015
Beste José,
Dit is inderdaad zeer lastig. De curator kan namelijk niet zomaar voor de curandus besluiten waar het om dergelijke persoonlijke zaken gaat. Wel kunt u met raad en daad proberen haar op het juiste pad te houden. Daarbij kan het zeker helpen om ook steun te zoeken bij een (andere) hulpverlener zoals de huisarts. Daarbij is het verrassend dat kennelijk een arts het implanon staafje zomaar heeft verwijderd, voorafgaand aan de uitspraak van de rechter, maar toch. Wat vindt uw (en of haar) huisarts daarvan?
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bas, 25-03-2015 17:52 #80
Beste,

ik heb onlangs zelf failliesement aangevraagt kon belasting bvba en boekhoudkosten zowel socialebijdragen niet meer betalen, op 2-3-2015 is failliesement uitgepsroken.
Boekhouder begint over hiaat omdat bij de start van de ebvba de eerste maanden niet actief was… Reden daarvan is beloofde wwrken gingen niet door dus moest verder zoeken naar klussen dat duurde een paar maanden.
Wat kan ik hier tegen doen?
Ook vraagt hij om boekhouding 2015 maar ik heb enkel 1 dag gewerkt dus 1 uitgaande factuur… Hij heeft alle facturen zowel boekhoudihg en het geld van die factuur op de rekening gekregen.
Boekhoudkantoor werkt niet meer mee nadat hun alle balansen en alle boekhouding hebben over gedragen aan curator…
Wat wel ergens te begrijpen is ze krijgen nog geld.

Alvast bedankt Reactie infoteur, 26-03-2015
Beste Bas,
Waarschijnlijk was de bvba wel actief maar waren er geen inkomen, en dat kan gebeuren. Dit is dus uit te leggen en dat zal ook de curator begrijpen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

José, 23-03-2015 19:44 #79
Dat is gelijk ook mijn vraag. Word per 1 april 2015 curator van mijn 18 jarige dochter, die een verstandelijke beperking heeft. Onduidelijk is wat ik wel en niet mag. Dit staat zo duidelijk niet echt beschreven. Ze heeft de implanon (3 jaar werkend anticonceptie) laten verwijderen, mag ik zorgen dat ze de prikpil gaat gebruiken? Ze neemt nu de "gewone"pil, maar heeft een sterke kinderwens. Of zoiets als; ze wil van school, en op haarzelf gaan wonen, heb ik daarin wat in te brengen, kan ik dat tegengaan? Of; ze heeft contact met haar vader, die alles prima vindt, haar dus negatief beïnvloedt, al ziet hij dat zelf waarschijnlijk niet zo. Allemaal vragen, waar geen directe antwoorden voor zijn. Bij wie kan ik terecht, zodat ik mijn curatorschap goed kan gebruiken, voor het welzijn van mijn dochter, Ze zal het vast niet overal mee eens zijn. Help, hoe doe ik het goed? Reactie infoteur, 24-03-2015
Beste José,
Als iemand ook wilsonbekwaam is (vast te stellen door een arts), mag u ook de beslissingen omtrent zorg nemen, maar met een kind dat niet echt wil meewerken, blijft dit een lastige zaak.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

D., 19-03-2015 09:57 #78
Goedemorgen,

Mijn vriend heeft een eigen bedrijf en eergisteren de mail ontvangen van de curator dat hij contact met hem moet opnemen i.v.m. zijn faillissement. Dat heeft hij gedaan maar de curator was niet meer aanwezig. Vandaag wil hij bellen, echter is de mobiele telefoon al afgesloten. Hoe kan dit? Kan dit zomaar? Zijn rekeningen zijn ook geblokkeerd; dit was natuurlijkt te verwachten.

Hartelijke groet. Reactie infoteur, 19-03-2015
Beste D,
Een reden om de mobiele telefoon af te sluiten kan zijn dat er hoge kosten werden gemaakt of dat er betalingsachterstanden waren. Dat de rekeningen zonder toestemming van de curator niet kunnen worden gebruikt, is gebruikelijk. Wellicht is nog wel een prepaid telefoon mogelijk.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Robert, 05-03-2015 19:20 #77
Ik heb mijn bedrijf in 2011 failliet laten gaan, Maar elke keer als ik mijn naam in toets kom de faillissement te voor schijn hoe lang blijft dit staan. Reactie infoteur, 05-03-2015
Beste Robert,
Als het goed is zijn insolventiegegevens raadpleegbaar tot zes maanden na beëindiging van de insolventie. Als het om een andere website gaat, kunt u wellicht de website of via google verzoeken om uw gegevens van de site weg te halen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Veronique, 21-02-2015 12:52 #76
Ik heb mijn faillissement zelf aangevraagd op 5 feb 2014, deze is uitgesproken in mei in de rechtbank van Dendermonde, waarbij ik vrij van schulden werd verklaard. De curator heeft alle schuldeisers aangeschreven, waarop maar 2 hadden gereageerd. Ik had namelijk een huurovereenkomst met brouwerij Haacht, waar ik 4 maand achterstond met de huur. Deze hebben niet gereageerd op het aanschrijven van de curator. Nu staat de huurwaarborg nog vast op de bank, en wil de brouwerij dat ik deze vrij geef aan hun, dit zit momenteel bij de advocaat, maar wil toch nog wat extra info, het pand staat te koop ondertussen, ik vind dat ze der geen recht op hebben, ik heb enorm veel geld in de zaak gestoken, er was niets geschilderd, geen verlichting, geen meubilair, waar ik alle bewijzen van heb. Maak ik kans op die huurwaarborg bij een rechtszaak of niet?
Alvast bedankt! Reactie infoteur, 21-02-2015
Beste Veronique,
De huurwaarborg is voor het geval er huurachterstanden zijn of het pand met schade wordt achtergelaten. Als dat niet het geval is, moet de eiser maar aantonen er wel recht op te hebben. Het helpt u enorm als u foto's hebt van het moment waarop u het pand in gebruik had. De verhuurder zal ongetwijfeld zijn best doen om te doen lijken dat er schade is aangericht. Overigens is een normaal onderhoud (schilderen en dergelijke) voor de verhuurder en niet de huurder.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jose, 13-02-2015 15:45 #75
Ons bedrijf is 2008 failliet verklaard. Wij zijn hierdoor privé in een schuldsanering terecht gekomen. Inmiddels achter de rug met schone lei. Maar als ik de naam van mijn man intoets op internet kom ik nog steeds uit bij de deurwaarders site met alle gegevens over het faillissement, door iedereen in te zien. Hoe lang mag hij dit op internet laten staan? Reactie infoteur, 14-02-2015
Beste Jose,
De gegevens blijven tot zes maanden na de beëindiging van een schuldsanering in het Landelijk Register Schuldsaneringen staan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Henk, 09-02-2015 11:06 #74
Hallo, een klant van ons is failliet verklaard, wij hadden diverse goederen als, IP Telefoon toestellen, die nog niet geheel afbetaald waren, op de bedrijfslocatie staan. We hebben enkele dagen voor het faillissement de goederen (wegens onderhoud op locatie) nog aangetroffen. Inmiddels een paar weken verder, geeft de curator aan dat er geen beslag op onze goederen gelegd kan worden, gezien deze niet aanwezig zijn, zij voegt daar direct aan toe, ik zou het bedrag maar afboeken als ik u was… Is het niet de bedoeling van de curator om hier juist op te treden? Op dit moment probeert de curator in elk geval actief om zo snel mogelijk van ons af te komen, we hebben ook een brief gehad dat er niets uitgekeerd gaat worden aan ons. Ondertussen is de failissant met onze spullen aan de haal en de curator is niet geïnteresseerd… Moeten we een klacht indien tegen de curator? Aangifte doen bij de politie? Ik vind dit zo raar, het gaat om ruim 2000,- euro… Reactie infoteur, 09-02-2015
Hallo Henk,
U probeert zo veel mogelijk van uw geld en goederen terug te krijgen en de curator zou u daarbij inderdaad moeten helpen. Als u kunt aantonen dat de goederen er wel waren, kunt u wellicht aangifte doen bij de politie wegens verduistering en aan de hand daarvan de curator/rechter-commissaris aanspreken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

D., 28-01-2015 07:27 #73
Mag je naar het buitenland als je onder curatele staat? Reactie infoteur, 28-01-2015
Beste D,
Zonder toestemming van de curator mag u niet naar het buitenland.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hans, 09-12-2014 18:27 #72
Beste Zeemeeuw,

Eerste vraag is over een faillissement eenmanszaak sinds April 2014, curator heeft aangegeven dat het 3-6 maanden zou gaan duren, we zijn 8 maanden verder en het is nog steeds niet afgewikkeld. Hoe lang mag dit zo door blijven gaan? Het was een kleine simpele eenmanszaak en administratie was op orde.

Tweede vraag is bij een akkoord van een totale schuld van c.a. 40.000 a 50.000 euro, hoeveel moet een akkoord bedragen? Curator wil daar niets over kwijt, begrijpelijk want die wil zo hoog mogelijk akkoord hebben en kan niet adviseren hierin. In de boedel zal nu ongeveer 4.000 euro zitten van afdrachten van mijn loon.

Derde vraag is dat ik sinds 2011 al bestuurder ben geweest bij een stichting en ben ik in dienst geweest bij deze stichting, echter begin 2012 ontslag maar nog wel bestuurder. De stichting bestaat nog, echter sinds het faillissement van April 2014 van de eenmanszaak ben ik als bestuurder uit mijn functie automatisch ontheven volgens de statuten (vanwege persoonlijk faillissement). Echter heb ik sinds enkele maanden een arbeidscontract bij deze stichting (via de nog wel bestaande bestuurder die in Amerika woont). De curator bemoeit zich met de stichting en volgens mij kan dat niet zomaar. De stichting staat los van mij persoonlijk en heeft al helemaal niets te maken met de eenmanszaak die failliet is gegaan. Hij ziet gelden binnenkomen op de rekening van de stichting omdat de rekening op zakelijk niveau ingezien kunnen worden omdat de zakelijke rekeningen gekoppeld waren met 1 login en wachtwoord, zodoende kan hij ook alles inzien van de stichting, volgens mij is dat verboden en mag hij dit niet zomaar doen en zich hiermee bemoeien, klopt dit?

Graag advies! Reactie infoteur, 10-12-2014
Beste Hans,
1. De curator mag extra tijd verbruiken als de zaak dit nodig maakt. Een rechter kan vooraf hieraan voorwaarden hebben gesteld en dan is er een verlenging via de rechter-commissaris nodig, of u vindt het veel te lang duren en dan kunt u de rechter vragen om de afhandelingstijd te bekorten en een einddatum te prikken, maar een curator zal zich hiertegen kunnen verzetten.
2. U kunt een schuldeiser niet dwingen om akkoord te gaan, wel kan een faillissement worden opgeheven bij onvoldoende baten. In dat geval stelt de curator de rechtbank voor om bij gebrek aan baten het faillissement op te heffen.
3. Door uw arbeidscontract bij de stichting, mag de curator nagaan wat u er verdient. Maar de curator heeft naar mijn mening verder niets in de stichting te zoeken en de bestuurders kunnen zich hiertegen verzetten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Channa, 04-12-2014 17:07 #71
Hallo,

Ik had een vraagje. Ik sta al 8jaar onder curatele en wil daar graag onderhand wel van af. Hoe kan ik dat regelen? Reactie infoteur, 05-12-2014
Hallo Channa,
Dan moet u, omdat u zelf geen rechtshandelingen mag verrichten, dit via de curator doen of iemand vinden die voor u in staat en naar de rechter wil gaan om de curatele op te heffen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Luuk Huigsloot, 03-12-2014 11:45 #70
Wij verhuren een restaurant, de eigenaar heeft zijn eigen faillissement aangevraagd en dan is er een curator gekomen, deze verkoopt de inboedel en deze mensen gaan dit vanuit het restaurant verkopen, vlg de curator mag hij drie maanden gebruik maken van het pand, maar dat geldt toch niet voor de opkopers? Hoe zit het dan met Huur/gas licht en water? Reactie infoteur, 03-12-2014
Beste Luuk Huigsloot,
De kosten van gebruik (gas, licht en dergelijke) komen ten laste van de boedel.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Tom, 17-10-2014 17:22 #69
Geachte,

Mijn zwager is vorig jaar failliet gegaan(eenmanszaak) maar handeld op adres waar wij wonen. Nu heeft de curator een post blokkade op de post. Dit houdt in dat post van ons prive er ook naar toe gaat. Echter is het zo dat wij totaal niks met zijn bedrijf niks te maken hebben.
Mijn vraag is of de curator onze prive post met een andere naam en achter ook mag achterhouden? Hierdoor heb ik nu belangrijke post gemist.

Vriendelijke groet, Tom Reactie infoteur, 18-10-2014
Beste Tom,
Als de rechter-commissaris daartoe geen toestemming heeft gegeven, mag uw post niet worden tegengehouden. Handiger is het misschien als uw zwager een postbus neemt, zodat er geen verwarring meer mogelijk is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Michel Bille, 11-09-2014 11:25 #68
Geachte,
Kunt u mij laten weten of een buitenstaander van een faillissement persoonlijke gegevens over de gefailleerde mag opvragen bij de curator? (Waar ligt de grens in dit opzicht mbt Privacy?)
met dank!
Michel bille Reactie infoteur, 11-09-2014
Beste Michel Bille,
Een curator mag zelf gegevens inzien van de onder curatele gestelde zonder dienst toestemming. De curator beslist vervolgens of het opportuun is dat een buitenstaander om privégegevens vraagt en krijgt. Als de curator volgens de onder curatele gestelde te ver gaat, kan hij bezwaar maken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

E., 11-09-2014 10:46 #67
Maar wat als je niet zelf het faillissement aanvraagt maar een crediteur?
---
Reactie infoteur, 12-04-2014
Beste Willem,
Alle handelingen die tijdens een aankomend faillissement leiden tot minder vermogen bij de aanstaande gefailleerde kunnen in beginsel door de curator worden teruggedraaid.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw
--- Reactie infoteur, 11-09-2014
Beste E,
Als een faillissement in de lucht hangt, mag de boedel van de zaak niet opzettelijk door de aanstaande gefailleerde worden benadeeld door vermogen weg te halen of andere handelingen te verrichten die de schuldeisers zeker zullen benadelen. Ook als een ander het faillissement aanvraagt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Lieve, 09-09-2014 16:54 #66
Vraag:
welke termijn staat ervoor dat de curator het woonhuis verkoopt uit de inboedel, om andere woonruimte te zoeken?
1,5 maand voor datum dat ik eruit moet zijn, heb ik dit te horen gekregen. Woningbouw gaat helaas niet zo snel met urgenties.
zijn er wettelijke termijnen voor? Reactie infoteur, 10-09-2014
Beste Lieve,
Hier staat geen vaste termijn voor, maar als u anders op straat komt te staan terwijl u wel uw best doet om vervangende woonruimte te vinden, kunt u dit het beste zo snel mogelijk aan de curator laten weten en als die niet meewerkt aan de rechter-commissaris.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Angelique, 06-08-2014 10:02 #65
Het is een particuliere hypotheek. We gaan ook maar met een advocaat praten want volgens mij gebeuren er dingen die niet in orde zijn. Reactie infoteur, 06-08-2014
Beste Angelique,
De curator heeft niets met uw particuliere geld te maken, alleen met de bv.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Angelique, 04-08-2014 16:46 #64
Mij partner heeft voor zijn BV faillissement aangevraagd. Dit is uiteindelijk opgeheven bij gebrek aan baten. Wij hebben dit op internet moeten lezen. De curator communiceert helemaal niet met ons. Nu heeft de bank een brief gestuurd dat wij een hypotheek achterstand hebben. Dit terwijl wij dit gewoon iedere maand hebben betaald. Nu blijkt dat geld door gestort te zijn naar de curator omdat zijn kosten vergoed wil hebben. Wij hebben nooit een factuur/bericht van hem gekregen hierover en hebben nu dus een hypotheekachterstand. Mag dit zo maar? Reactie infoteur, 05-08-2014
Beste Angelique,
De curator heeft recht op de betaling van zijn salaris maar om het op deze manier te doen verdient geen schoonheidsprijs. Is dit een particuliere hypotheek of een hypotheek voor de bv? Als het particulier geld is, is het helemaal vreemd.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Patricia, 25-07-2014 16:12 #63
Ik sta onder curator.heb sinds een jaar een nieuwe vriend en wil verhuizen naar zijn woonplaats.ik kan daar werk en woonruimte krijgen.er is dus geen sprake nog van samenwonen.mijn curator wil hier niet aan mee werken.mag dat, en wat kan ik doen om dat wel te bewerkstelligen? Reactie infoteur, 25-07-2014
Beste Patricia,
Hier spelen twee dingen. De verhuizing kan een curator vervelend vinden, maar het samenwonen toch niet? Bovendien levert de verhuizing u kennelijk werk op. Als u wilt dat het doorgaat en u blijft in Nederland, dan kunt u het beste contact opnemen met de rechter-commissaris die de curator heeft aangesteld. Die kan eventueel een nieuwe curator in de (buurt van de) nieuwe woonplaats aanwijzen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Arie, 13-06-2014 00:14 #62
Mijn werkgever heeft meerdere bv's, hij laat er nu een 2 failliet verklaren en wil met een ander bv een doorstart maken. Kan dit zomaar? Reactie infoteur, 13-06-2014
Beste Arie,
Een doorstart maken gaat niet zo maar:

http://zakelijk.infonu.nl/zakelijk/6539-de-doorstart-van-een-bedrijf-bij-faillissement.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Kromhout (infoteur), 11-06-2014 18:02 #61
Een goede vriend is op gelicht door twee deurwaarders jaren lang heeft hij geld betaald aan de eerste deurwaarder bedrag van 77 euro 10 jaar lang toen is het gestopt omdat hij in AOW ging nu kwam twee jaar laten weer een deurwaarder twee en opnieuw met een vordering en het hele proces ging weer opnieuw het geld die hij heeft betaald is weg op de rekening van de eerste deurwaarder hij was verplicht elke jaar de stand van zaken bekend temaken maar hij heeft in 10 jaar niks van ze laten horen en de WERKELIJKE OPDRACHTGEVER die is hier van op HOOGTE die heeft zijn vordering toen 14 jaar geleden verkocht helaas ik kan niks meer voor u doen ik heb toen afstand gedaan er is ook geen akte notariele akte van cessie die hebben zij niet en toch gebruikt deze deurwaarder twee! de naam weer van de ECHTE OPDRACHTGEVER met zijn nieuwe vordering die hij zelf gemaakt heeft! en zie hoe het erg het is gesteld met deurwaarders we hebben 740 gerechtsdeurwaarders hier in nederland maar rotte appels zitten er altijd tussen Reactie infoteur, 11-06-2014
Beste Kromhout,
Triest. Hebt u het al geprobeerd bij de Nederlandse Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG)?
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mieke, 16-04-2014 14:08 #60
Beste Zeemeeuw
Mijn curator vind dat ik mijn storting van mijn bv die toen opgericht zijnniet in de goeie volgorde heb gedaan, naar mijn inziens en volgens de notaris wel.
Er is daar ter plekke voor gebeld maar dit is niet te zien via de bank.
Nu zegt de curator dat ik alsnog Prive dit bedrag van 18.000 moet betalen?
Mijn bv zijn failliet gegaan wat moet ik doen.
Ik heb toen alles in goede orde en geweten gedaan, en ben ook me niet bewust dat ik iets frauduleus of fout heb gedaan. Reactie infoteur, 17-04-2014
Beste Mieke,
Als u het er niet mee eens bent, dient u een bezwaar in bij de rechter commissaris.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Willem, 11-04-2014 18:41 #59
Beste Zeemeeuw,
Ik ga binnenkort wellicht persoonlijk failliet, maar heb mijn bedrijf op naam van mijn minderjarige kind gezet. Kan dit worden afgepakt van hem?
Vriednelijke groet,
Willem Reactie infoteur, 12-04-2014
Beste Willem,
Alle handelingen die tijdens een aankomend faillissement leiden tot minder vermogen bij de aanstaande gefailleerde kunnen in beginsel door de curator worden teruggedraaid.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Coos, 09-04-2014 09:13 #58
Beste,

mijn ouders zijn failliet. Ik woon sinds kort op mijzelf. een deel van mijn post komt nog wel binnen op mijn ouderlijk huis.
is de curator bevoegd om de post, die voor mij bestemd is, te openen en te lezen?

met vriendelijke groet Reactie infoteur, 09-04-2014
Beste Coos,
Neen, de post op uw naam is van u.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Willem, 16-03-2014 01:40 #57
Geachte Zeemeeuw

Als een curator ook advocaat is ( in ruim 90 % van de gevallen), is hij dan als curator ook gebonden aan de regels als opgesteld door de orde van advocaten? Ofwel kan hij bij ( vermeend) "wangedrag" worden aangesproken via de Deken van de Orde?
Ik weet dat een curator ( in eerste instantie) verantwoording verschuldigd is bij de rechter commissaris, maar ik ben specifiek geïnteresseerd in het antwoord op de vraag of een curator/advocaat ook gehouden is aan de regels van de orde.
Zo ja, waar is dat eventueel vastgelegd? Reactie infoteur, 16-03-2014
Geachte Willem,
De regels tuchtrecht van de Orde van Advocaten geldt alleen voor zaken die een persoon in de hoedanigheid als advocaat in behandeling heeft. Deze activiteiten zijn als men twee petten op heeft niet altijd even goed te scheiden. Overigens is de Orde nooit blij met een advocaat die in andere werkzaamheden laakbaar is en zal een melding hiervan in de meeste gevallen zorgvuldig bekijken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Michiel, 03-02-2014 22:05 #56
Ik ben sinds augustus 2013 in faillissement. Het betreft een restaurant, omdat het een eenmanszaak was ben ik ook persoonlijk failliet. Ik ben het bedrijf op 20 maart 2012 gestart (inschrijving kvk). De curator vraagt nog steeds heel veel gegevens zoals alle bank afschriften over 2011. Toen was ik geen ondernemer en gewoon in loondienst. Ben ik verplicht om dergelijke gegevens te verstrekken en waar kan ik deze verplichtingen vinden? Reactie infoteur, 04-02-2014
Beste Michel,
1. Als die afschriften nodig zijn voor een goede afwikkeling, moet u ze verstrekken, maar de vraag is wel waarom de curator die gegevens wil hebben.
2. Bankafschriften kunt u het eenvoudigste online uitprinten. Dat is veel goedkoper dan de ontbrekende afschriften op te vragen bij de bank.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ben Peters, 03-02-2014 21:31 #55
Beste zeemeeuw. Hedenmorgen viel een bekeuring op de mat met een bedrag van€400,00 voor het onverzekerd rondrijden in een auto. De peildatum was 12 december 2013. Ik ben echter op 11september failliet verklaart en heb hierbij alle papieren en sleutels ingeleverd. Blijkbaar heeft de curator de auto niet geschorst. Heb hem hierover aangesproken en zei dat de kosten in de boedel zullen worden meegenomen. Heb aangegeven hier niet mee akkoord te gaan. Ook de kosten van telefoon lopen blijkbaar nog steeds, krijg nog steeds rekeningen. Is het niet zijn taak om te zorgen dat de schulden van de boedel niet hoger worden en hoe kan ik hier mee omgaan. Reactie infoteur, 04-02-2014
Geachte Ben Peters,
1. Iemand zal toch met de auto gereden hebben. Meenemen in de boedel lijkt me niet meteen nodig, bezwaar maken wel.
2. Waarom niet de telefoon gewoon opzeggen?
3. De curator moet zorgen voor een goede afwikkeling. De ene curator doet dit duidelijk beter dan de andere.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

H. Steegers, 03-02-2014 20:10 #54
Geachte Zeemeeuw,
Vijf jaar geleden is een huurder van mij failliet gegaan. Het pand werd "kaal" verhuurd. Het betreft een restaurant. Door deurwaarders is gestickerd en een lijst opgesteld in opdracht van de belastingdienst. Een brouwerij heeft afgerekend met de Belastingdienst en de "lijst" verpacht aan een nieuwe huurder. Niet alles stond op de lijst o.a. grote bloembakken op de terassen en nog wat andere zaken.
Vraag: Aan wie behoren de niet op de lijst staande spullen (o.a. de bloembakken)?

De nieuwe huurder is onlangs ook failliet gegaan. De oorspronkelijke lijst van vijf jaar eerder is gebruikt door de deurwaarders bij de openbare verkoop. Om voortzetting van mijn pand te waarborgen heb ikzelf het grootste gedeelte van de inboedel opgekocht, het nodige aangevuld en de zaak heropend.
De curator nu claimt o.a. de bloembakken en de nodige andere zaken die niet op de lijst stonden en voor het grootste gedeelte reeds aanwezig waren bij het vorige faillissement, hetgeen bewezen kan worden.
Vraag: Kan de curator beslag leggen op spullen die reeds aanwezig waren toen de laatste huurder het pand ging huren en ook niet op de lijst stonden?

Bij voorbaat dank voor uw antwoord.

Met vriendelijk groeten,
H. Steegers Reactie infoteur, 04-02-2014
Geachte H. Steegers,
1. De bloembakken e.d. behoren dan niet tot de boedel.
2. Het feit dat de bloembakken ook al bij het vorige faillissement aanwezig waren, zegt nog niks. De bakken zijn niet verpacht en horen ook nu niet tot de boedel. De curator kan zoveel willen, maar staat hier niet in zijn recht. Hij kan het wel proberen natuurlijk.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ben Peters, 29-01-2014 07:36 #53
Kan een curator je verplichten om werk te zoeken. Heb geen uitkering oid. Ben 54 jaar oud en hen diverse zware operaties gehad. Ondermeer heb ik 2 schouder en 1 knieprotese. Reactie infoteur, 29-01-2014
Beste Ben Peters,
Een curator kan u niet verplichten om werk te zoeken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jeffrey, 05-01-2014 23:28 #52
Geachte Zeemeeuw, Ik heb een vraag. Als je vader schuld heeft en een faillissement nu heeft en de curator komt langs mag hij dan spullen meenemen van de kinderen zoals een ps3 of een gaming pc (ook voor school) die de kinderen zelf hebben betaald maar dan gekocht via de zakelijke rekening van de ouders. Reactie infoteur, 06-01-2014
Geachte Jeffrey,
Dergelijke aankopen horen niet via een zakelijke rekening te gaan, dus kan de curator deze cadeaus terugvorderen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jan, 29-12-2013 14:40 #51
Vraag,

Een aantal jaren geleden een lening verstrekt aan een familielid. Alles keurig in een overeenkomst vast gelegd. Zelfs met een onherroepelijke volmacht. Lening zou worden terugbetaald wanneer de nalatenschap van de ouders zou worden uitgekeerd. Dat is nu het geval. U zou zeggen tot op heden geen probleem ware het niet zo dat het familielid in tussentijd failliet is gegaan. Inmiddels een curator aangesteld. Wat kan ik nu (nog) doen om het geleende geld terug te krijgen? Welke " kracht". Heeft de onherroepelijk volmacht?

Ik hoor graag uw mening

Dank alvast Reactie infoteur, 29-12-2013
Beste Jan,
De onherroepelijke volmacht is een krachtig middel, maar er moet wel ruimte zijn om hem uit te voeren. Er kunnen andere schuldeisers zijn die hoger in de rij staan zoals de belastingdienst of de bank bij een hypotheek:

http://wetenschap.infonu.nl/recht-en-wet/64674-de-onherroepelijke-volmacht.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rob, 16-12-2013 13:27 #50
Geachte Zeemeeuw,

Ik heb een uiterst prangende vraag.

CASUS:
Na 7 jaar civiele procedures is er in hoogste instantie in een executiegeschil, uitspraak gedaan door het Hof Den Bosch (arrest 25 juni 2013 zaaknr. HD 200.100.329/01). Conclusie is dat de wederpartij, na 7 jaar wangedrag en negeren van gerechtelijke ge- en verboden, veroordeeld is tot het betalen van verbeurde dwangsommen à € 200.000,- exclusief wettelijke intrest.

Vervolgens vraagt de veroordeelde partij haar eigen faillissement aan. Saillant detail is dat er slechts één schuldeiser was die een vordering had bestaande uit de verbeurde dwangsommen. Voor het overige waren er geen crediteuren/vorderingen.

De rechtbank spreekt het faillissement uit. Vervolgens treedt art 611e FW in werking en worden de dwangsommen niet meegenomen in het passief van de boedel.

De curator speelt vervolgens het spel mee: hij besluit tot een doorstart en er wordt een nieuwe stichting opgericht.

Dusdoende zijn de dwangsommen niet meer te innen/verifieerbaar, kan degene die het recht aan zijn kant heeft na 7 jaar procederen als nog zijn verlies pakken, dwangsommen zijn verdwenen en de veroordeelde stichting gaat gewoon door na een doorstart en het oprichten van een nieuwe stichting.

1. Is dit een hiaat in de Nederlandse wet of had het faillissement nooit mogen worden uitgesproken? Mocht het laatste het geval zijn, wat zijn dan de consequenties? Wordt een faillissement dan nietig verklaard?
2. NJ 1997, 640 is m.nt. van prof. mr. Kortmann is koersbepalend in deze? Verder kon ik weinig tot geen jurisprudentie vinden m.b.t. tot dit onderwerp.

Hopende dat u een antwoord heeft in deze kwestie,

Hoogachtend,

Rob Reactie infoteur, 17-12-2013
Geachte Rob,
1. Een faillissementsaanvraag kan worden toegewezen als de aanvrager een redelijk belang heeft bij dit faillissementsverzoek. Verbeurde dwangsommen kunnen worden ingebracht als steunvordering, maar zijn op zich zelf onvoldoende voor een faillietverklaring. De vraag is wat de andere vorderingen zijn en hoe deze in de aanvraag zijn ingebracht. Tijdens het faillissement wordt de bevoegdheid tot invordering van de verbeurde dwangsommen geschorst.
2. Voorts kan sprake zijn van misbruik van recht, bijvoorbeeld als het faillissement met een ander doel wordt uitgeoefend dan waartoe men door de rechter bevoegd is.
3. Ik weet niet of de dwangsommen ooit bij het bedrijf zijn gevorderd en wat de liquidatie van de inboedel heeft opgeleverd.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rob, 28-11-2013 15:54 #49
Geachte Zeemeeuw,

Na het lezen van alle onderstaande reacties op dit forum, in de eerste plaats mijn complimenten betreffende uw zeer uitgebreide kennis m.b.t. het insolventierecht.

Persoonlijk bevind ik mij "aan de andere kant van de FW". Mijn wederpartij heeft haar faillissement aangevraagd (en is uitgesproken op 30 juli jl.). Ik was de enige schuldeiser (geen pluriformiteit) en de reden van de aanvraag was gelegen in het (uiterst asociale) gedrag van de wederpartij: Zij hebben ruim € 300.000,- (incl. wettelijke intrest) aan dwangsommen verbeurd.

Art. 611e lid 2 RV zegt echter dat dwangsommen niet worden meegenomen in de passiva van een faillissement. In praktijk betekent dit dus dat er op grond van één vordering een faillissement wordt uitgesproken, terwijl deze vordering nota bene na uitspraak van het faillissement vervalt!

De curator heeft bovenstaand bevestigd in zijn eerste verslag d.d. 9 augustus jl. Inmiddels zijn we 3 maanden en bijna 3 weken verder en is er nog steeds geen 2e verslag van de curator (ondanks meerdere toezeggingen). De wettelijke termijn voor het 2e verslag is toch maximaal 3 maanden (met toestemming R.C. te verlengen met 2 weken)?

Wat is hierop uw visie?

Hopende op uw respons en hoogachtend,

Rob Reactie infoteur, 28-11-2013
Geachte Rob,
U doelt op artikel 73a Fw, maar daarin wordt de lengte van uitstel niet nader gespecificeerd of beperkt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anoniem 2., 27-11-2013 15:23 #48
Geachte, ik ben per 1-10-2013 zakelijk en persoonlijk failliet verklaard. Nu maakt de curator naar mijn inziens een heleboel misstappen en toont totaal geen empathie ik ben er van ineen depressie geraakt en kamp met gezondheidsproblemen. waar kan ik mijn beklag doen en een andere curator kan ik deze aanvragen? Ik kom van de regen in de drup op deze manier en het uitzicht wordt alleen maar erger. Mvg., Reactie infoteur, 27-11-2013
Beste Anoniem 2
De rechter-commissaris is hiervoor de aangewezen persoon. Vraag een gesprek met deze persoon aan (zonder curator erbij).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anoniem 7., 14-11-2013 01:21 #47
Ik ben een jaar geleden onder curatele verklaard, en ik ben nu 19. de rede is omdat ik een verstandelijke beperking heb. Om precies te zijn een hechtingsstoornis, en een zzp 6 indicatie. ik woon op een groep, ik vind het fijn om op een groep te wonen. het geeft me de nodige begeleiding. maar mij curatele gaat soms te ver, in afspraken. bijvoorbeeld.
-ik mag niet het huis zomaar uit, om bijvoorbeeld te wandelen of boodschappen te doen.
-ik mag met niemand afspreken, die de curateler niet kent
- ik mag boodschappen doen binnen bepaalde tijd, een uurtje
- de curatele heeft 2 x een keuze voor me gemaakt, terwijl ik niet wilsonbekwaam ben
- als ik ergens heen mag, dan controleert ze of ik er daadwerkelijk heen ga.
- ik krijg 10 euro per week, en 15 euro extra per maand.
terwijl ik mijn eigen rookwaren, verzorgingsspullen, meubilair, elektronica, vervoerskosten moet betalen.
en ik heb geen schulden,
- ze neemt nooit contact met mij op, en ze maakt nooit een afspraak met me
- ze informeert me ook nooit geld
- en heeft mijn curatele over recht om over persoonlijke beslissingen te beslissen,
zoals relaties, seks, dagbesteding, zwangerschap

ik zou graag mijn eigen rechten willen weten,
ik kan dat niet goed vinden op internet… hopelijk krijg ik hier een antwoord Reactie infoteur, 14-11-2013
Beste Anoniem 7,
1. Waartoe de curator bevoegd is, hangt helemaal af van wat de rechter bij de onder curatele stelling heeft toegestaan.
2. Als ik uw reactie zo lees, zijn de touwtjes wel erg strak aangespannen, terwijl u heel duidelijk uw situatie schetst en uw wensen aangeeft.
3. Als een gesprek met de curator niet helpt, kunt u naar de rechtsbijstand stappen om bezwaar te maken. U kunt zich namelijk bij de kantonrechter beklagen over het bewind van de curator en om een aanpassing van de regels, een andere curator of een ander bewind vragen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anoniem, 06-10-2013 18:58 #46
Ik ben net failliet verklaard, mag ik dan reizen naar het buitenland? Contacteert de curator mij of ik hem? En wat gebeurt er met mijn invaliditeitsuitkering? Reactie infoteur, 07-10-2013
Beste Anoniem,
1. Als er een curator is aangesteld, hebt u toestemming van de curator nodig.
2. De curator gaat over het geld, maar moet wel rekening houden met een vrij te laten bedrag (beslagvrije voet) waar hij vanaf moet blijven:

http://www.financieel.infonu.nl/geld/61035-loonbeslag-deurwaarder-en-incassobureau.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

P. Pennings, 02-10-2013 12:52 #45
Ik kom er maar niet uit met de curator over de kinderbijslag. ik krijg van veel mensen te horen dat ze dit niet mag gebruiken voor schulden. als ik naar de kinderbijslag vraag krijg ik altijd te horen maar er is te weinig budget of ik krijg maar een klein deel of ze houdt het voor de feestdagen zoals kerst en sinterklaas. dit is toch niet de bedoeling? hoe kan ik er voor zorgen dat mijn curator toch de kinderen hun kinderbijslag geeft, want ook ik vind het is in het belang van de kinderen en hun mogen er toch niet onder lijden. mvg p pennings Reactie infoteur, 02-10-2013
Beste P. Pennings,
Een beslag op de kinderbijslag mag in beginsel niet, omdat dit geld voor het levensonderhoud van een kind is. Maak schriftelijk bezwaar bij de curator en neem contact op met de SVB om te zien wat zij voor u kunnen doen. U kunt zich ook schriftelijk wenden tot de rechter commissaris, want ook een curator dient zich aan de wet te houden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Yvonne, 27-08-2013 09:07 #44
De schoonvader van een vriendin van me is onder curatele gesteld. Hij is op huwelijkse voorwaarden getrouwd. Nu is er echter ook beslag gelegd op het inkomen van haar schoonmoeder. Mag dit?
Tweede vraag: enkele weken geleden is de curator op "bezoek" geweest onder begeleiding van twee personen en heeft de portefeuille van schoonvader leeg gehaald. Daar zat een bedrag in van €550,-. Dat geld is meegenomen terwijl schoonvader aangaf dat het geld van zijn zoon is. Mag dat?
Vervolgens is aangegeven door de curator dat dit geld terug zou komen als er een factuur overhandigd zou worden. Deze is overhandigd maar het geld is niet terug. Hoe te handelen?
Ten slotte: haar schoonouders hebben niets om van te leven. Alle rekeningen zijn geblokkeerd maar ze ontvangen van de curator geen geld waardoor ze niet in hun levensonderhoud (eten en drinken) kunnen voorzien. Dit mag toch niet? Reactie infoteur, 27-08-2013
Beste Yvonne,
1. Als ze op huwelijkse voorwaarden zijn getrouwd met volledige uitsluiting en mevrouw niet meegetekend heeft voor de schulden, mag bij haar geen beslag worden gelegd. Denk er wel aan dat er een verschil is tussen een conservatoir beslag en een daadwerkelijk beslag dat is goedgekeurd is door de rechter:

http://wetenschap.infonu.nl/recht-en-wet/66024-alles-over-conservatoir-beslag-en-executoriaal-beslag.html

2. Als het geld van de zoon is, kan het weer worden teruggevraagd. De curator mag dat ook niet doen zonder een bewijs achter te laten dat hij het geld heeft meegenomen. De curator mocht wel veronderstellen dat het geld van de schoonvader was totdat het tegendeel is bewezen.
3. De curator moet zeker geld achter laten om van te leven:

http://financieel.infonu.nl/geld/101545-bankbeslag-loonbeslag-of-boedelbeslag-bij-schulden.html

4. Als de werkwijze van deze curator u niet bevalt, kunt u het beste contact opnemen met de rechter-commissaris die de curator heeft aangesteld. Als de curator werkt bij een organisatie, kunt u ook daar snel met uw klacht terecht. Zet zoveel mogelijk op papier (bewijs).

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jasper, 31-07-2013 13:08 #43
Het bedrijf waar ik in dienst ben is failliet gegaan afgelopen donderdag. Van de curator ontslag gekregen, verplicht aan het werk tot 1 september (opzegtermijn). De bedrijfsauto (dus geen lease), met privé gebruik en tankpas moet ik van de curator donderdagmorgen inleveren. Maar dan moet ik nog een hele maand aan het werk.
In mijn contract staat dat de bedrijfsauto met alle rechten tot mijn functie behoort en ik hem pas hoef in te leveren op de laatste werkdag of op de dag dat mijn functie wijzigt. Dit is per 1 september dus. Staat niks over faillissement in vermeld.

2 weken geleden had ik mijn loon moeten krijgen, en heb al 2 keer getankt en uit eigen zak betaald omdat de tankpas vanaf vorige week donderdag geblokkeerd is. Mondeling is mij toegezegd dat ik dit terugkrijg, van het UWV.

Zonder auto ben ik de dubbele reistijd kwijt (90 min) en maak ik dubbele kosten omdat ik met het OV moet (€ 21, – per dag)
Dit is niet voor te schieten omdat ik in mijn eentje een hypotheek moet opbrengen (zonder loon deze maand). Inmiddels is er een faillissementsuitkering bij het UWV aangevraagd.

Is er een mogelijkheid bezwaar te maken tegen het inleveren van de auto bij de curator?

Mocht ik hem wel moeten inleveren, krijg ik dan een vergoeding voor het niet meer gebruiken van de auto? Aangezien dit een verkapt loon (in natura) was. En natuurlijk onkosten/reiskosten vergoeding. Reactie infoteur, 31-07-2013
Beste Jasper,
1. Zolang uw functie nog bestaat (u geeft aan dat u verplicht bent tot 1 september door te werken) horen daar de voorwaarden en afspraken bij zoals bij uw functie horen. Na 1 september wordt dat anders.
2. Omdat het bedrijf failliet is, is het wel de vraag waarom u nog verplicht wordt om daar door te werken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Joshua van Erkelens, 29-07-2013 10:24 #42
Hallo ik heb een vraag mijn vriendin haar vader zijn bedrijf zit in een faillissement nu is het probleem dat er beslag is geld op zijn pand maar ik was daar bezig om een eigenzaakje te starten in een toegewezen ruimte nu is het probleem dat ik zo goed als klaar was om te starten maar aangezien ze de sloten hebben vervangen kan ik niet meer bij mijn eigenbedrijf en de spullen die daar liggen nu was mijn vraag of ik deze spullen gewoon weer terug kon krijgen of dat ik deze nu ook kwijt ben? Heb van een aantal materialen en machines het bonnetje nog maar heb ook aanzienlijk veel gekregen van familie hoe moet ik nu bewijzen dat die spullen van mij zijn en of gekregen heb sommige spullen komen uit een ander land er is niks gekocht onder de naam van het bedrijf dat nu in faillissement zit krijg ik mijn materiaal en spullen nu gewoon weer terug? Reactie infoteur, 29-07-2013
Hallo Joshua van Erkelens,
Als u een bewijs hebt van de toegewezen ruimte (huurcontract bijvoorbeeld), is het materiaal daarin ook van u. Daarvoor neemt u het beste contact op met de curator. Die zal u onder begeleiding waarschijnlijk wel binnen laten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jeannette, 24-06-2013 14:38 #41
Nog een verdere vraag n.a.v. onderstaande reactie. Onze zoon heeft ook een eigen bedrijf. Dit bedrijf heeft niets met ons faillissement te maken en heeft zelfs een totaal ander postadres (ons huisadres). Nu is er regelmatig post van hem bij de curator geweest. Dit kunnen wij zien omdat er een stempel op de envelop staat van de curator met daarbij "is niet failliet" en de post is ook opengemaakt. Bij de post van ons nieuwe bedrijf gebeurt dit ook regelmatig.
Mag de curator dit zomaar doen? We hebben niets te verbergen en er gebeuren ook geen gekke of onrechtmatige dingen maar het voelt toch als inbreuk. Reactie infoteur, 24-06-2013
Beste Jeannette,
Dat hij de brieven van uw zoon openmaakt, mag niet. Dat ook brieven van het nieuwe bedrijf bij hem belanden, kan gebeuren maar ook die dient hij gesloten te houden als vooraf voldoende duidelijk is dat die niets met het oude bedrijf te maken hebben.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jeannette, 18-06-2013 10:49 #40
Op 4 december 2012 is ons faillissement aangevraagd. Wij hebben op 14 december een doorstart gemaakt met een klein groep werknemers. Wij hebben een nieuwe BV opgericht met een nieuwe naam, nieuwe bankrekening e.d. Deze doorstart gaat tot nu toe redelijk goed. Nu is het zo dat een aantal klanten hun factuur betaald hebben op de failliette BV en op het hierbij behorende bankrekeningnummer. Deze bankrekening is echter nu in handen van de curator. De klanten konden hun geld niet meer storneren bij de bank en de bank heeft gezegd dat de curator het geld terug moet storten naar de klanten. De curator doet dit niet en legt het weer neer bij de bank. Dus een heen en weer spelletje van de curator. Een andere reactie van curator is dat de klant dan maar twee keer moet betalen. Dit kunnen wij natuurlijk niet maken. We zijn net doorgestart en bijna al onze klanten zijn gebleven. Het is toch te gek voor woorden dat wij de klant maar twee keer moeten laten betalen. Curator is volledig op de hoogte van onze doorstart en heeft dit ook goedgekeurd. Heeft hij recht op het geld van deze klanten? We hebben de werkzaamheden voor deze klanten verricht in de nieuwe BV en heeft dus in feite niets meer te maken met de oude BV. De naam van mijn man wordt ook niet genoemd in de nieuwe BV. Hier is de investeerder de directeur van. Kan dit allemaal maar zo?
Verder horen wij niets meer van de curator hoe het nu verder gaat verlopen. Als wij hier naar informeren verwijst hij ons naar Troostwijk en als wij bij Troostwijk informeren verwijzen zij ons naar de curator. Veiling van de inboedel is intussen allang geweest en veiling van het bedrijfspand moet nog komen. Wij willen graag weten hoe nu verder, waar wij staan en wat er nog komen gaat. Is curator niet verplicht om ons juist te informeren? Het komt op ons over alsof het hem totaal niet interesseert, je bent nummer zoveel op de lijst. Maar wij willen ook graag verder en weten waar we aan toe zijn. Je hebt tenslotte wel met mensen te maken. Reactie infoteur, 18-06-2013
Beste Jeannette,
1. Facturen van de oude bv en betalingen daarvan behoren toe aan de boedel van de oude bv. Dat geldt natuurlijk niet voor de nieuwe werkzaamheden van de nieuwe bv en de betalingen daarvan. Dubbel betalen is natuurlijk ook niet aan de orde.
2. Zorg wel ervoor dat u uw communicatie hierover met de curator ook op papier hebt staan.
3. Neem zo snel mogelijk contact op met de rechter commissaris. Die kan de curator corrigeren. Ik zou ook bekijken of de bank verder druk kan zetten op deze curator.
4. Ik neem aan dat u ook een nieuw rekeningnummer opent.
5. Wellicht kunt u vanuit de nieuwe bv een vordering leggen op de inkomsten van de verkoop van het pand.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Henk, 11-05-2013 17:37 #39
Beste,

Mijn vraag aan u is of de bezittingen in het buitenland (onroerend goed) ook onder de curatelestelling vallen, en is dit dan alleen wanneer deze geregistreerd staan? of juist helemaal niet? Zou u me hierover gedetailleerd kunnen informeren?

Met vriendelijke groet,

Dincer Ercel Reactie infoteur, 11-05-2013
Beste Henk,
1. In zijn algemeenheid hangt van de formulering van de beschikking van de onder curatele stelling door de rechter af, wat er precies onder valt. Het kan dan zo zijn dat de curandus tot geen enkele rechtshandeling in Nederland meer bevoegd is zonder toestemming van de aangewezen curator.
2. De Nederlandse rechter heeft rechtsmacht in Nederland als betrokkene bij het doen van zijn uitspraak ook in Nederland woont. Het bekend zijn van de woonplaats is daarbij bepalend.
3. Zodra betrokkene niet meer in Nederland woont, is in beginsel herbevestiging door de rechter aldaar van de onder curatele stelling nodig en dat ligt vooral in een niet EU-land niet zo eenvoudig.
4. Om de verhuizing in Nederland aan de gemeente door te gegeven is weer de curator nodig, maar wie met de noorderzon vertrekt, is wel gevlogen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Leo, 10-04-2013 12:32 #38
L.S.,
In 2007 ben ik een kledingbedrijf begonnen samen met een partner (niet mijn vrouw).
ik 65%, hij 35%. Vorig jaar ging het opeens heel slecht. Maar ik heb 25% van mijn aandelen aan hem overgedaan. Zodat de verhouding 60/40 is geworden. Ik heb mij teruggetrokken uit het bedrijf en mijn partner is directeur geworden. Ik heb verder geen bemoeienis meer in de dagelijkse leiding, maar het resultaat is er niet beter op geworden. De zaak dreigt nu failliet te gaan. Het is een BV maar ik sta prive borg met mijn huis. Dan ben ik onder huwelijkse voorwaarden getrouwd. Kan ik omdat ik een minderheidsaandeel in de zaak heb toch nog prive worden aangesproken. Ik heb verder geen bezittingen en of schulden. De enige die moeilijk kan doen is de bank. Heeft u voor mij een advies?
vr. gr.
Leo Reactie infoteur, 10-04-2013
Beste Leo,
1. Omdat u zich uit het bedrijf hebt teruggetrokken, hebt u geen bestuurdersaansprakelijkheid. Ook niet in de verhouding 60/40. Maar een mogelijk probleem is uw borgstelling. Hoe is die borgstelling geformuleerd, hoe steekhoudend is die juridisch gezien? Als dat koud een 100% borgstelling is, onafhankelijk van uw participatie in het bedrijf en eeuwigdurend, kunt u door de bank voor de gehele borg worden aangesproken. In dat geval kunt u vervolgens proberen een deel op de directeur te verhalen als hem wel een onverantwoord bestuur is te verwijten.
2. Ik weet niet in hoeverre de bank op de hoogte is en hoe slecht het gaat, maar anders kunt u low key proberen om van de borg af te komen of die bij te stellen, omdat u geen functie meer hebt in het bedrijf.
3. Dat u onder huwelijkse voorwaarden bent getrouwd is een goede zaak, maar bekijk ook die eens op de precieze uitsluitingen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Deb, 09-04-2013 14:59 #37
Beste,
Mijn curator heeft mijn telefoonnummer doorgegeven aan een schuldeiser. (schuldeiser heeft aan de telefoon bevestigd dat hij dit nummer van mn curator had gekregen, betreft een prepaid 06nummer welk ik pas na faillissementsdatum heb dus kon ie ook eigenlijk niet op andere wijze aankomen). Mag de curator dit zo maar onaangekondigd doen? Is het niet zo dat alle communicatie met schuldeisers via de curator dient te lopen? Kan ik mij hierover beklagen bij de rechter-commissaris? Alvast bedankt voor uw reactie. Reactie infoteur, 09-04-2013
Beste Deb,
De curator moet dit soort zaken inderdaad zo veel mogelijk zelf oplossen. Doorverwijzen naar u is wel erg gemakkelijk voor de curator. En zeer ongemakkelijk voor u. Beklagen kan, maar het kwaad is al geschied.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

G. V. Merwijk, 15-12-2012 10:00 #36
Hallo, mijn moeder is vorig jaar onder curatele gesteld. Daar waren wij het als kinderen helemaal mee eens. Nu is er een vraag van een van hen, dat deze graag wil weten wat de curator rekent als kosten, omdat hij het idee heeft dat er voor dat geld in dat jaar eigenlijk niets gedaan is. Nu zijn er vastgestelde tarieven, maar in hoeverre kan een curator daar zelf van af wijken? En hoe vaak en op welke manier wordt de curator hierop gecontroleerd? Misbruik is hierbij erg makkelijk denkt hij.
Mvrg, G. Reactie infoteur, 15-12-2012
Beste G. V. Merwijk,
1. Ook iemand van de familie had de curator kunnen zijn, de familiecurator, met een tarief van 881 euro in 2012.
2. De tarieven 2012 voor een professionele curator vindt u in:

http://www.zakelijk.infonu.nl/zakelijk/53430-curatele-onderbewindstelling-en-mentorschap.html

3. Ik zou altijd om een specificatie van de werkzaamheden vragen. Voor extra werkzaamheden geldt een uurtarief van 55 euro tot 63,50 euro (BPBI en MNN). Als u aarzelt en de curator is lid van de BPBI of MNN, kunt u met hen eens contact opnemen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Wen, 19-11-2012 09:53 #35
Beste, ik heb een aantal vragen. Tijdens mijn faillissement heeft een deurwaarder toch beslag op mijn uitkering gelegd voor een oude vordering van voor datum faillissement waarvoor ik ze had doorverwezen naar de curator. Tevens stond deze oude vordering in eerste instantie op naam van mijn ex-partner en is deze na zijn vertrek (uitschrijving op ons adres) blijkbaar op mijn naam gezet. Aangezien ik net pas onder ogen krijg op basis van welke vordering (er liep nog een andere van mijn nieuwe partner bij dit kantoor) er beslag is gelegd heb ik niet eerder kunnen reclameren. Wat kan ik nu eventueel nog ondernemen om A. de vordering van mijn naam te krijgen en B. de ten onrechte in beslag genomen bedragen terug te vorderen. Mijn faillissement is vorige maand opgeheven zonder uitbetaling aan schuldeisers. En dan blijkt ook het kindgebondenbudget de gehele periode wel netjes te zijn uitgekeerd maar dan op een geblokkeerde rekening bij de ING, kan ik dit alsnog laten overmaken op mijn nieuwe bankrekening ook al heeft de ING nog een vordering op mij? De curator had al eerder aangegeven dat ik over het kindgebonden budget mocht beschikken en ik heb gelezen dat hierop geen beslag mag worden gelegd. MAAR dezelfde curator heeft een eerste nabetaling van het Kindgebondenbudget ter hoogte ter van 1368, - euro ontvangen welke ik met veel moeite naar zijn rekening heb laten overmaken omdat hij geen werk wilde hebben aan het deblokkeren van mijn betaalrekening omdat hij volgens eigen zeggen de rekening ook niet had laten blokkeren (gebeurt standaard bij een faillissement stelt de ING). En na het overleggen van de bewijzen (die hij tot 2x toe kwijtraakte of volgens hem niet had ontvangen) dat dit bedrag het kindgebondenbudget betrof heeft hij dit bedrag toch gehouden omdat hij aangaf dat niet duidelijk was of er wellicht op datum faillissement nog geld op mijn rekening heeft gestaan waar hij recht op zou hebben en er wellicht nog bedragen zijn afgeboekt dus dat deze latere uitkering wellicht daarvoor in de plaats kwam. Dit was absoluut niet het geval en voor hem makkelijk te achterhalen aangezien hij inzage in alle transacties en saldo had en de ING de rekening zoals gezegd hadgeblokkeerd. Ik kon nergens bij en dus ook niet aantonen dat dit onzin was en heb het laten gaan. Nu is het faillissement opgeheven, kan ik alsnog dit geld terughalen bij hem als ik kan aantonen dat hij dit ten onrechte heeft achtergehouden. U merkt, veel te regelen… Ik hoor graag even een reactie. Reactie infoteur, 19-11-2012
Beste Wen,
1. Een curator kan tot de orde worden geroepen door de rechter-commissaris. Maak dus een dossier en richt onderbouwd uw klacht aan de rechter-commissaris.
2. Op een uitkering kan nauwelijks een loonbeslag worden gelegd, omdat u recht hebt op uw beslagvrije voet:

http://www.financieel.infonu.nl/geld/61035-loonbeslag-deurwaarder-en-incassobureau.html

3. Schulden op uw naam zetten die niet van u zijn is al helemaal buiten elke orde.
4. Lukt bovenstaande niet afdoende, dan kunt u altijd nog naar de kantonrechter.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Elif, 23-10-2012 11:57 #34
Hallo,

Ik wil graag het volgende weten:
Mijn ex-man en ik zijn al sinds bijna 5 jaar gescheiden en op papier van de echtscheiding hebben we de deling zodanig vastgesteld, dat ik de koopwoning tot mij heb en hij het bedrijf wat hij nog steeds rund. Ik woon nog steeds in die koopwoning, maar bij de bank staat onze beide namen nog steeds. Om het op mijn naam te krijgen moet ik opnw hypotheek aanvragen voor mij alleen. Maar ik kan nu geen hypotheek op mn naam alleen aanvragen pas over een half jaar. Mijn ex-man beweerd dat niet goed gaat met zijn bedrijf en zegt dat ie binnenkort failliet gaat. kan de curator beslag leggen of aan de koopwoning komen waar ik in woon met mijn kinderen en hypotheek zelf betaal?
Met vriendelijke groet,
Elif Reactie infoteur, 23-10-2012
Hallo Elif,
1. Als uw ex-man mede-eigenaar is van het huis, kan een curator daarop beslag laten leggen. Maar dat is alleen zinvol als het huis meer oplevert dan de hypotheek die erop rust. Bovendien zal hij met u in overleg moeten, omdat u ook eigenaar bent.
2. Als het bedrijf een bv is, hoeft u er geen last van te hebben.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

D. Bozkurt, 10-10-2012 15:02 #33
Geachte heer/mevrouw,
Ik ben op 19/9/2011 failliet verklaard met mijn bedrijf. Een week daarna heeft mijn curator mijn auto in beslag genomen! Heb rond mei een boete verkregen voor de apk en verzekering dit kwam omdat de curator de auto op mijn naam heeft laten staan en niet geschorst, wat mij het meest verstandigst zou zijn. Na deze boetes te hebben ontvangen heb ik gelijk contact opgenomen met curator, maar zijn secretaresse had me aan de telefoon verteld dat de nieuwe eigenaar deze boetes zou gaan betalen en dat ik me daar geen zorgen hoefde te maken! Niks van waar. Vandaag twee agenten aan de deur gehad voor de openstaande boetes, heb ze het verhaal verteld en gelijk het advocatenkantoor gebeld.Ze vertelden dat het door de post was kwijt geraakt en dat ze het zouden gaan nakijken, maar ondertussen is het faillissement al opgeheven ivm onvoldoende baten!
Wat kan ik nog mee? Reactie infoteur, 10-10-2012
Beste D. Bozkurt,
1. Als de boetes nog bij u komen is het de vraag of de auto is overgeschreven op de naam van een andere eigenaar.
2. Ik zou met de RDW contact opnemen en de situatie uitleggen. Bevestig dit met een brief.
3. Dat het faillissement is opgeheven wil niet zeggen dat de auto nu van u is.
4. Blijf alert naar het advocatenkantoor toe.
5. Probeer afspraken op papier te maken, al dan niet via email.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Frederique, 08-10-2012 13:20 #32
Geachte heer/mevrouw,

Tegen het einde van de verbouwing van mijn woning heeft de aannemer faillissement aangevraagd. De laatste rekening heeft hij mij echter nooit gestuurd. Nu heeft de curator mij een brief gestuurd waarin zij mij verzoekt het openstaande bedrag over te maken. Maar die laatste rekening heb ik nooit gekregen dus hoe kan ik die dan betalen? Een jaar na dato krijg ik opeens een rekening van de curator, namens de aannemer maar op briefpapier van de curator. Mag de curator mij die rekening sturen?

Vriendelijke groet,

Frédérique van Riessen Reactie infoteur, 08-10-2012
Beste Frederique,
Bij een faillissement is de curator gerechtigd om een openstaande vordering te innen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jenny P., 04-10-2012 22:51 #31
Geachte Lezer,

Mijn oudste zus is curator over ons jongste zusje die verstandelijk beperkt is. Wat gebeurt er als mijn oudste zus plotseling overlijdt? Of door plotseling onvoorziene omstandigheden niet meer in staat is, deze taak te hebben? Is het noodzakelijk dat er iemand als ´2e persoon` achter de hand is? Of hoe gaat het dan? Reactie infoteur, 05-10-2012
Beste Jenny P,
Als er iets met uw oudste zus gebeurt waardoor zij haar taak niet meer kan of wil uitvoeren, zal een nieuwe curator moeten worden benoemd. Het kan zeker geen kwaad om na te denken wie dat wat u betreft zou kunnen zijn. Als het niet een familielid is, zal de rechter een buitenstaander benoemen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rn, 13-08-2012 16:16 #30
Is een curator gebonden aan de inhoud van een overeenkomst van geldlening?

Meer specifiek: kan je in een overeenkomst van geldlening overeenkomen dat bij een eventueel faillissement terugbetaling van het bedrag in termijnen zal plaatsvinden? Stel, de geldlening betreft € 100.000 en er wordt tussen partijen afgesproken dat dit bedrag bij faillissement verdeeld over tien jaar wordt terugbetaald. Is de curator hier dan aan gebonden en zal hij, bij voldoende baten in de boedel, elk jaar € 10.000 terugbetalen aan de schuldeiser? Ik denk dat de curator het faillissement zo snel mogelijk zal willen afsluiten en, indien het gehele bedrag tot beschikking van de curator staat, de € 100, 000 in één keer aan schuldeiser zal overmaken. Is dit juist? Reactie infoteur, 13-08-2012
Beste Rn,
De curator is gebonden aan alles wat voor zijn curatorschap op legale wijze tot stand is gekomen. Maar er zijn schuldeisers en schuldeisers. Sommige zijn prioritair en gaan voor. Prioriteit heeft bijvoorbeeld de belastingdienst, de zorgverzekering of het pandrecht bij een hypotheek. Dat alles bepaalt wat wanneer aan wie kan worden betaald.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Cbots, 25-05-2012 09:22 #29
Mag een persoon die onder curatele staat vanwege faillissement een wijziging van het hoofdverblijf voor zijn zoon vragen? Het gaat om gescheiden ouders, waarvan het hoofdverblijf nu bij de moeder ligt, maar waarvan de vader (die onder curatele staat) hier een wijziging voor vraagt. Of moet zijn curator dit doen? Reactie infoteur, 25-05-2012
Beste Cbots,
Dit moet de curator doen, omdat dit financiële en fiscale gevolgen kan hebben.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bv, 02-04-2012 20:52 #28
Als een bv failliet gaat mogen ze dan ook het prive vermogen aanspreken. kan de curator het priver vermogen benutten ten gunste van de bv in de eerste fase?
en wat als die persoon ook nog onder civiel bewind staat, is de curator dan hoger in rang als de bewindvoerder? Reactie infoteur, 03-04-2012
Beste Bv,
1. Het privévermogen kan een rol gaan spelen als het gaat om een eenmanszaak of een vennootschap onder firma. Bij een bv kan dit alleen als er sprake is van onbehoorlijk bestuur dat door een rechter is vastgesteld of als er privé is mee getekend voor een lening:

http://www.zakelijk.infonu.nl/onderneming/6537-bent-u-prive-aansprakelijk-bij-een-faillissement.html

2. Wat de bevoegdheden van de curator zijn, moet zijn aangegeven bij de aanstelling van de curator door de rechter-commissaris. Ook een bewindvoerder mag niet meer dan bij zijn aanstelling is afgesproken, maar kan ook weer niet zo maar door een curator opzij worden geschoven.

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Kees van Veen, 26-12-2011 14:12 #27
Goede morgen zoals ik in de eerdere reactie schreef is dit een klein detail uit een denk ik een vies zaakje maar ik ga mijn verhaal wat uiteen zette als dat mag mij dochter is 10 jaar geleden een paarden pensionstalling gestart maar omdat zij geen hypotheek kreeg hebben wij dat als ouders gedaan maar na 6 jaar zag de bank het niet meer zitten en draaide de kraan dicht en er kwam een executie verkoop het bedrijf was getaxeerd op 850000 euro de bankhad gezegd dat het niet onder de 700000 euro verkocht zou worden maar u weet hoe dat gaat er zitten van die mensen die met hun geld op zulke panden zitten te azen tenslote werd er afgemijnd op 588000 euro en werd verkocht aan MERKS HOLDINGin Veldriel toen is mijn dochter het van hem gaan huren voor 3250euro per maand daarna heeft de eigenaar nog een stuk land er bij gekocht wat van iemand anders was aangrenzend op zijn land maar gooide wel de huur met 500euro omhoog voor mijn dochter bijna niet te happen maar toch tot het laatst haar huur betaald ik was er achter gekomen dat hij mijn dochter er uit wilde hebben omdat de landbouw grond over zou gaan naar bouwgrond er ligt een bestemmingplan de rest kan u zelf wel bedenken eind augustus kwam de klap de eigenaar zij sorry voor mijn woorden maar zo heef hij het gezegt als je van het weekeind niet opgedonderd bent breek ik alle twee je poten tegen mijn schoonzoon die is toen met mijn zwagere dochter en een kind van 3 gevlucht naar een klant van mijn docher 2 maanden onder erbarmelijke omstandigheden op een zolder hebben gezeten terwijl de huurders beschermd zijn in nederland nou vergeet het maar na vele pogingen een huis te huren lukte dat niet zij kreeg te horen je hebt de kleur niet mee goed even terug naar de zaak van diverse mensen heb ik te horen gekregen dat de Heer MERKS 4000 euro had over gemaakt om mijn dochter eruit te krijgen maar dat kan ik niet hard maken de curator een fallissement op gesteld door een aanvraag van CEHAVE LANDBOUWBELANG in Veghel dat was dus 1 party ik vroeg op mijn beurd waar de 2e aanvrager was van het fallissement zijn antwoord dat hoefde niet omdat CEHAVE falliet was hoefde er maar 1 party te zijn ik op mijn beurd naar Veghel gebeld die waren dus niet falliet maar waren gefuseerd een direktie lid vertelde dat zij de zaak van mijn dochter uit handen hadden gegeven aan curatoren van der laan en die hebben het ook weer uit handen gegeven CEHAVE (die dus niet meer bestaat) want ze zijn gefuseerd zou de aanvraag van mijn dochter voor het fallissement ingediend hebben volgens de directie hebben zij dat niet gedaan een leugen van de curator dus ik had een aantal paarden gekocht voor het geld van mijn hypotheken met die verstanden dat de paarden bij haar op stal zouden blijven staan en zou verzorgen mijn dochter heeft met een koopovereenkomst getekend door mijn docher en schoonzoon mijn vrouw en mijzelf heel ver voor het fallissement maar de curator zij dat hij daar zijn twijfels over had en dat mijn paarden in de boedel hoorde en wilde mijn paarden taxeren daar heeft hij van mij geen toestemming voor gekregen omdat hij eerst zeker moest weten of die koopovereenkoms al dan niet rechtsgeldig was de curator heeft mij toen gedaagd op 17 october maar ik heb toen gemeld dat ik voor mijn werk( touringcarchauffeur ) in Rome was en de curator heeft toen een andere data geprikt tussen die 2 data in heeft hij waarschijnlijk met mijn dochter er telefonis een schikking van gemaakt buiten mijn weten om nou op dat gebied heb ik natuurlijk niets met mijn dochter te maken en had de curator denk ik mij een voorstel van een schikking moeten doen via de post die ik dan had moeten tekenen dat ik het daar mee eens zou zijn mijn dochter heeft mij ook nooit iets verteld dus toen ik 29 november ter zitting kwam zat ik daar met de veronderstelling dat het over die koopovereenkomst zou gaan ook het hele pleidooi daarover werd (overguns zonder advocaat mijnerzijt ) voorgelezen maar zowel de rechter als de curator cq advocaat verbraken het gesprek niet van waar gaat het hier over aan het eind van het verhaal zij de rechter gelijk en keek mijn vrouw aan dat zij haar betalingsafspraken niet na was gekomen en dat wij een procesverbaal kregen van 12000 euro te betalen in termijnen van 12 maanden plus 260 euro intree gerechtsgebouw plus de helft van de gerechtskosten wij waren aan de grond genageld en omdat de rechter zij van als u niet betaald leg ik beslag op al u bezittingen wij dat proces getekend hebben omverdere elende te voorkomen en proberen mijn vrouw en ik maar aan die eisen iedere maand te voldoen mijn spaarbankboekje is leeg ik heb mijn spaarplan voor mijn pensioen af moeten kopen en ik heb mijn belastingvrij sparen wat in januari vrij komt er in moeten stoppen om dit allemaal te kunnen betalen daar hebben mijn vrouw en ik heel ons leven voor gewerkt ik vraag mij af of dat dit allemaal zo maar kan de curator wist allang dat de koopovereenkomst rechtsgeldig was want dat zij hij in de rechtzaal en gaf mij gelijk een paard waar hij beslag op had gelegt direckt aan mij terug en zij tegen mij dat mijn advocaat heeft verzuimd dat mij te zeggen maar ik had helemaal geen advacaat blijkbaar had mijn dochter een gesprek gehad met een advocaat waar ik ook al niets van af wist ik op mijn beurd toen ik daarachtergekomen was die advocaat gebeld die zij tegen mij dat zij van het hele gebeuren niets af wist ook niet dat de curator had gezegt dat die paarden van mij waren dus weer een leugen van die curator ik vraag mijn eigen dus af als hij allang wist dat die paarden van mij waren waarom hij mij gedaagd heeft maar ik begrijp het wel omdat er bij mijn dochter niets te halen valt probeerd hij dat via een omweg over mijn rug en dat is hem op dit moment al aardig gelukt ik heb een brief geschreven naar de rechter commissaris maar daar heb ik nog geen antwoord op gehad ik heb erin gezet dat ik die curator niet vertrouwd en hem verdenk van leugens en bedrog ik stop er even mee ik hoop dat het voor u een beetje verhelderend is ook al is het moeilijk te begrijpen Vriendelijke Groet Kees van Veen. Reactie infoteur, 26-12-2011
Beste Kees van Veen,
1. Ter zake is van alles in de rechtszaal beklonken waarvan u vooraf niets wist en waarbij u geen juridisch adviseur/advocaat had. Jammer is dat u hebt getekend. U had om uitstel kunnen vragen, omdat u onvoldoende hierop was voorbereid. U werd overvallen.
2. U kunt de mogelijkheden bekijken om in hoger beroep te gaan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Kees van Veen, 23-12-2011 15:45 #26
Goede morgen even een klein detail van een zeer gecompliseerde zaak mijn dochter heeft een paarden pension stalling gerund en is in augustus falliet verklaard ik ben geen mede eigenaar maar ik heb mijn dochter wel financieel gesteund door een aantal hypotheken ter waarde van 99000 euro voor dat geld heb ik een aantal paarden van haar gekocht waar zij met mij een koopovereenkomst heeft afgesloten de curator zij dat het niet rechtsgeldig was en dat de paarden in de boedel hoorde en spande een kort geding tegen mij aan dat plaats zou vinden op17 october maar toen was ik voor mijn werk in het buitenland ik heb toen gevraagt of het op een andere data kon hij heeft dat toen verplaatst naar 29 november ik ben daar naar toegegaan met de gedachten dat het over die koopovereenkomst zou gaan al dan niet rechtsgeldig maar de curator hheft mij er in geluist en er een schikking van gemaakt de uitspraak van de rechter dat ik mijn betalingsafspraak niet na was gekomen en ik kreeg 12000 euro op mijn rug te betalen in een termijn van 12 maanden als ik niet zou betalen werd er beslag gelegt op mijn huis salaris en auto ik was op dat moment zo verbouwereerd dat ik ( achteraf dom) zonder er bij na te denken getekend heb toen zij de curator dat hij allang wist dat die paarden van mij waren en gaf mij een paard waar hij beslag op had gelegt aan mij in de rechtzaal terug en zij daarbij dat mijn advocaat dat heeft verzuimd dat tegen mij te zeggen ik wist op dat moment niet dat ik een advocaat had ik had ook geen opdrachtgeven dat er 1 of andere advocaat voor mij moest werken achteraf had mijn dochter iets buiten mijn medeweten met een advocaat gesproken ik heb toen die advocaat gesproken en gevraagt of zij mij verzuimd heeft te vertellen dat die koopovereenkomst wel rechtsgeldig was zij blijkt daar niets van af te weten dus de curator heeft gelogen en ik zit met 12000 euro opgescheept dus even ter verduidelijkheid ik ben klant bij mijn dochter de curator daagt mij voor een papier wel of niet rechtsgeldig hij omzeild de hele rechtsgang en hij sleept mij mee in een fallissement hoe denk u hier over want als dit iets maar dan ook iets met recht te maken heeft dan kunnen ze mij gerust naar een tehuis brengen want dan is er iets met mijn verstand niet in orde graag u visie hier over Vriendelijke groet Kees van Veen. Reactie infoteur, 23-12-2011
Beste Kees van Veen,
1. Ik begrijp niet waarom u 12.000 euro moet betalen. Stond u borg, hebt u de paarden veel te goedkoop gekocht of op een moment toen al duidelijk was dat de manage failliet zou gaan?
2. Uit de dagvaarding moet duidelijk zijn waarom u gedagvaard wordt. Dat kan zonder uw toestemming niet zomaar worden verander. dan moet de zitting op uw verzoek worden uitgesteld.
3. U hebt getekend, maar wat hebt u getekend?
4. Met uw hypotheek hebt u toch ook een vordering op de manege en geen schuld?
5. U kunt in beroep gaan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Paul K., 21-12-2011 19:06 #25
Een huurder is failliet gegaan halverwege het laatste kwartaal van het huurcontract. Het huurcontract was al opgezegd. De huur voor dit kwartaal was nog niet betaald. Dus huur valt deels onder concurente en deels onder de boedelschuld. Nu is nog geen week na de faillissementsdatum het bedrijf overgenomen. De curator heeft een vergoeding ontvangen van de overnamepartij voor de huur van het pand voor de periode die onder de boedelschuld valt. Dus onderverhuur door curator aan overnamepartij. Volgens het huurcontract moet de verhuurder hier toestemming geven op straffe van een boete. Mag de curator onderverhuren aan de overnamepartij? En hoe moet dit afgehandeld worden? Reactie infoteur, 21-12-2011
Beste Paul K.,
De curator mag niet onderverhuren zonder uw toestemming. Nu is het de vraag wat u wilt. Wilt u de onderverhuur ongedaan maken? Wilt u de huur ontvangen? Wilt u een schadevergoeding? Wilt u de boete incasseren? Wat u ook wilt, u kunt het beste schriftelijk hierover de curator op de hoogte brengen. Bouw een dossier op.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Janssen W. H. J., 08-12-2011 19:01 #24
Mag een curator bij een faillissement beslag leggen op de bankrekening van de personeelsvereniging en de tegoeden er van af halen? Reactie infoteur, 08-12-2011
Beste Janssen W. H. J.,
Dat mag wel, maar waar het lonen, emolumenten, onkostenvergoedingen of verhuiskostenvergoeding betreft, hebben de personeelsleden bij voorrang een vordering op de boedel. De curator moet het achterstallig loon uitbetalen en lukt dit niet dan komt het UWV in diens plaats.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Inge Edenburg, 08-12-2011 14:46 #23
Goede middag dams en heren
ik heb een klacht die gaat over een curatot van budgetondersteuning dit bedrijf moet mijn financien beheren maar niets betaald aan me normalen betaling rekeningen en ook niet de schulden afbetaald ik ben 28 juni voor het eerst bij de kantonrechter geweest en dat is niet echt goed gegaan ze hebben mijn onder bewindvoer gezet en nu is deze persoon me curator die niets betaald waar kan ik deze persoon aangeven voor oplichter en verduisteren van inkomen.
ik krijg niets te zien en niets te horen wat die met me inkomen aan het doen is deze persoon is door de eerst advocaat dringen verzorg om met me in gesprek te gaan en dat wijzet deze persoon nog steeds.
kan u me hier bij helpen ik woord echt van kastjes naar de muur gestuurt ook politie wel er niet aan gaan doen ook aangifte van oplichter is hier echt nu voor mijn wel spraken van deze persoon wil zelf niet mee werken om me zo ook zelf weer alles terug te geven.
ik hoop echt dat u me kan of wil helpen hier mee Reactie infoteur, 08-12-2011
Beste Inge Edenburg,
De curator moet verantwoording afleggen aan een rechter commissaris. U moet bij de rechtbank vragen wie dat in uw geval is. Schrijft deze rechter commissaris een brief, formuleer uw klacht en vraag om opheldering.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jan-Herbert, 15-09-2011 12:25 #22
Mag een curator in een bedrijf (plaats) een zoeking uitvoeren (in kasten kijken en computerbestanden laten openen) om vervolgens administatie in beslag te nemen en computerschermen met geopende bestanden te fotograferen. De curator vermoed dat deze zaken uit een faillisement afkomtig zijn en door dit bedrijf wordt gebruikt Zo ja, onder welke artikelen en voorwaarden mag dit? Reactie infoteur, 15-09-2011
Beste Jan-Herbert,
Als het bedrijf niet tot de boedel behoort, mag dit niet zonder toestemming of bevel van de rechter commissaris. Die toestemming wordt alleen gegeven als er een overduidelijk vermoeden van fraude of strafbare feiten is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Esther, 10-09-2011 19:37 #21
Mag een curator zonder overleg kindgebondenbudget afschrijven van de bankrekening?
Kan een curator überhaupt zonder dat je daar van op de hoogte wordt gesteld geld van je rekening afhalen? Reactie infoteur, 11-09-2011
Beste Esther,
1. Het hangt van het mandaat van de curator af wat hij allemaal mag doen. Tegelijkertijd hebt u recht op de beslagvrije voet, zoals die ook geldt bij een loonbeslag. Als u gegeven uw inkomen het kindgebonden budget nodig hebt, moet u bezwaar maken. Dat mag namelijk niet zonder uw toestemming worden ingehouden.

2. Zie voor meer over de beslagvrije voet het artikel:

http://www.financieel.infonu.nl/geld/61035-loonbeslag-deurwaarder-en-incassobureau.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bert, 18-08-2011 18:36 #20
Mag de curator een openbaarverslag op het internet plaatsen i.v.m. de privacywetgeving? Reactie infoteur, 19-08-2011
Beste Bert,
Faillissementsverslagen zijn openbaar. Toch plaatsen nogal kantoren uit privacy-overwegingen de uitgebrachte verslagen niet op internet. Het is dan ook beter om vooraf dit met de curator te bespreken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mary, 04-07-2011 19:51 #19
Wij vinden dat onze curator zich te makkelijk heeft laten afschepen in een zaak wat kunnen wij hier nog aan doen, er is inmiddels door de curator een schikking met het bedrijf gemaakt waar wij het niet mee eens zijn. En ook niet van te voren over zijn geinformeerd. Reactie infoteur, 04-07-2011
Beste Mary,
U kunt gemotiveerd uw beklag doen bij de rechter commissaris. Hij zal uw klacht bekijken en eventueel de curator corrigeren.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Yelda, 24-05-2011 11:01 #18
We hebben een pand en wij zijn onderverhuurder ons huisbaas is faillet gegaan we hadden paar maanden huur achterstand en wegens die achterstand is er beslag gelegd op de spullen en het slot is veranderd door deurwaarder.

mijn vraag: Mag een ontruimer spullen meenemen wat niet op het beslag lijst staat?

Mag de deurwaarder na eerst gemaakte beslag lijst nog andere goederen toevoegen?

En mag de curator informatie geven aan de onderverhuurder wat de stand van zaken zijn? Reactie infoteur, 24-05-2011
Beste Yelda,
1. De deurwaarder mag geen andere spullen meenemen dan die van de beslaglijst.
2. Later kunnen nog zaken worden toegevoegd als overduidelijk is dat die zaken van begin af aan op de lijst hoorden.
3. De curator mag anderen inlichten als dat in het voordeel van de afhandeling van de zaak is, anders niet. U kunt altijd terecht voor beklag bij de rechter-commissaris.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

I. Neuteboom, 01-05-2011 20:02 #17
Mijn vader zit in een psychiatrische inrichting. Toen hij daar heen ging waren wij (zijn dochters) te jong om curator te worden. zijn zus is toen curator geworden. Nu willen wij het graag overnemen, omdat zij hem nooit bezoekt en willen niet dat zij bij zijn geld kan komen. En we willen graag goed inzicht krijgen in zijn financiele situatie. Wat moeten we ervoor doen om het over te nemen van haar? Reactie infoteur, 02-05-2011
Beste I. Neuteboom,
Daarvoor moet u naar de kantonrechter. Zie ook het artikel:

http://www.zakelijk.infonu.nl/zakelijk/53430-curatele-onderbewindstelling-en-mentorschap.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Dhr Visser, 22-01-2011 23:54 #16
Mijn ex-vrouw en ik hebben een dochter die in een zorginstelling woont (is meervoudig gehandicapt) wij zijn beiden aan gewezen als curatoren. Nu ontvangt ze al geruimte tijd een uitkering (wajong). Mijn ex-vrouw en ik zien dat haar bank saldo best stijgt. Hoe kunnen wij of mogen wij er geld afhalen? Kan een kind die onder curatele staat ook schenken? Reactie infoteur, 23-01-2011
Beste Dhr. Visser,

1. Bij de onder curatele stelling heeft de kantonrechter als het goed is ook aangegeven wat u mag en wat niet. Over een schenking om reden van een morele verplichting hoeft u geen schenkbelasting te betalen.
2. Als een onder curatele stelling u onvoldoende mogelijkheden biedt, kunt u de kantonrechter om toestemming vragen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Holland, 30-09-2010 16:08 #15
Geachte heer, Mijn vader zit in een gesloten inrichting. We hebben 3 kinderen. Mijn moeder is overleden. De kinderen willen hem onder curatele stellen. Echter 2 kinderen willen cutaror zijn en mij als 3e kind niet mee laten doen als curator. Hiermee ga ik niet akkoord. Ik heb een keer getekend om alleen betrokken te zijn bij beslissingen boven de 50.000 euro. Nu wil ik mijn handtekening terugtrekken, door verandering van mening. Ik krijg het formulier niet terug de anderen willen dit gebruiken voor de aanvraag voor 2 van de 3 kinderen als curator. Hoe kan ik (aan de rechter) mijn bezwaar kenbaar maken en mijn voorkeur uitspreken voor een 3e onafhankelijke als curator of alle 3 kinderen als curator. Reactie infoteur, 30-09-2010
Beste Holland,
1. Stuur de twee andere kinderen bericht, liefst aangetekend, dat u voortaan volledig betrokken wilt zijn bij besluiten omtrent uw vader. Dat u voortaan met ingang van vandaag bij alle beslissingen betrokken wilt worden.
2. Neem contact op met de griffie van de kantonrechter. Vraag of daar al een verzoek voor het onder curatele stellen van uw vader is ingediend. Zo ja laat weten dat u er niet mee akkoord bent dan alleen de 2 betrokken kinderen curator zullen zijn en dat u ze dat schriftelijk hebt laten weten.
3. Vraag ook hoe u uw verzoek het beste kunt indienen.
4. Zie ook het artikel:

http://www.zakelijk.infonu.nl/zakelijk/53430-curatele-onderbewindstelling-en-mentorschap.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Angel1505, 23-09-2010 14:56 #14
Mag mijn toekomstige currator ook over mijn kinderbijslag beheren, en is zij verplicht om mij dit bedrag uit te betalen? Ik zou dit graag willen weten. Reactie infoteur, 23-09-2010
Beste Angel1505,
De curator mag niet aan de kinderbijslag komen. Zie ook het artikel:

http://www.zakelijk.infonu.nl/zakelijk/6544-een-faillissement-wat-betekent-dat-voor-u.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Tom, 17-09-2010 11:45 #13
Begin november 2009 ging onze zaak failliet, een curator werd aangesteld die de boedel verkocht via Troostwijk auctions. Alles, behalve een prototype van een uitvinding waar nergens sprake van is. Eveneens de octrooiaanvraag van de uitvinding, dat twee maanden voor het faillissement uit de zaak was gehaald werd nergens vermeld. We zijn het dossier gaan inkijken op de griffie maar vonden geen enkele vermelding van de items noch was er enig spoor terug te vinden van een driemaandelijkse verslaggeving. Verscheidene maanden trachten we de curator te vragen wat er met deze items gaat gebeuren of is gebeurd maar krijgen geen enkele reactie. Ik begrijp dat een curator "wel heel veel mag" maar ook gefailleerden hebben rechten vermoed ik.
Wat kan men in zulke situatie best ondernemen?
Alvast hartelijk dank voor uw raadgeving(en).
Mvg, Tom. Reactie infoteur, 17-09-2010
Beste Tom,
U kunt bezwaar aantekenen tegen de gang van zaken en opheldering vragen bij de rechtercommissaris.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Cee, 14-09-2010 19:03 #12
Bedankt voor het snelle antwoord, maar heeft hij ook een meldingsplicht naar ons toe en zit daar een termijn aan vast? Reactie infoteur, 15-09-2010
Beste Cee,
1. Standaard geldt dat de curator elke 3 maanden een verslag uitbrengt, die u kunt inzien. De rechter commissaris kan deze termijn wel oprekken.
2. Er is een vonnis van de rechter-commissaris. Wellicht geeft die u meer duidelijkheid. Het is namelijk wel belangrijk om te weten wat de curator allemaal uitvoert. Bent u het namelijk niet met een besluit eens, dan kunt u bezwaar aantekenen bij de rechter-commissaris. Er staat echter nergens dat de curator de gefailleerde steeds op de hoogte moet houden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Cee, 14-09-2010 17:55 #11
Onze vof is failliet gegaan, we horen niet erg veel van de curator. Is er een bepaalde tijdslimiet dat hij ons moet informeren hoe de zaken c.q afwikkeling er voor staat? Reactie infoteur, 14-09-2010
Beste Cee,
De curator zal binnen korte termijn na zijn aanstelling alle hem bekende crediteuren aanschrijven en de situatie in beeld brengen. Daar ligt zij prioriteit. Hij moet ook terughoudend zijn met het verstrekken van informatie aan derden, maar u kunt hem altijd om informatie vragen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Eric, 24-06-2010 10:45 #10
Beste lezer,

Mag een curator in een faillissement een koopovereenkomst sluiten ten gunste van de boedel? Doet de curator dat op zijn titel of geeft hij toestemming aan de failliet om de overeenkomst alsnog aan te gaan?

Met vriendelijke groet,

Eric Reactie infoteur, 24-06-2010
Beste Eric,
De curator is bevoegd om het faillissement af te wikkelen en alles te doen wat in zijn ogen daarvoor goed is. De failliet heeft hierin geen bevoegdheden tenzij anders door de kantonrechter is bepaald.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Esperence, 02-06-2010 21:16 #9
Ik ben in faillissement verwikkeld het is ongeweer 4 weken, maar ik heb geen curator tot nu toe, en ik wil niet meer onder curator instelling loppen want mijn situatie is nu beter geworden. Hoe kan ik doen? Reactie infoteur, 02-06-2010
Beste Esperance,
U moet zich wenden tot het hof dat het faillissement heeft uitgesproken. Zie voor het beëindigen van een faillissement het artikel:

http://www.zakelijk.infonu.nl/zakelijk/6544-een-faillissement-wat-betekent-dat-voor-u.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Alexandra, 20-05-2010 16:04 #8
Beste zeemeeuw,
ik ben nu ruim een half jaar weg bij deze curator.omdat hij geen schuldsaniring aanvroeg o e.
maar onlangs hoorde ik dat ik er dankzij hem even 1700euro erbij heb. omdat meneer geen ouderbijdrage betaalden
maar hij ving wel mijn kinderbijslag. mijn schulden zijn aantoonbaar meer geworden. wat kan ik hier tegen beginnen ruim
een half jaar veder? Reactie infoteur, 20-05-2010
Beste Alexandra,
Wat je kunt doen hangt helemaal af van wat de opdracht van deze curator was. Als hij zich niet aan de opdracht heeft gehouden kun je hem/haar daarvoor aanklagen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Alexandra, 19-05-2010 15:56 #7
Ik heb 5jaar lang als persoon onder curatele gestaan. mijn schulden zijn niet minder geworden maar meer. hoe kan ik er achter komen wat die curator wel met mijn geld heb gedaan? want ik heb dus 5jaar lang maar 35euro per week gehat.
en zelfs dat was er wel eens niet. Reactie infoteur, 19-05-2010
Beste Alexandra,
1. Een curator wordt aangesteld door de kantonrechter. De curator krijgt van hem bepaalde bevoegheden mee en is aan hem verantwoording verschuldigd.
2. In eerste instantie kunt u de curator vragen om een verslag van zijn werkzaamheden.
3. Ga na door welke rechtbank de curator is aangesteld en vraag daar naar de verslaglegging van de werkzaamheden. Desnoods kunt u ook daar uw klacht indienen en vragen om de onder curatele stelling op te heffen.

Zie ook:

http://www.zakelijk.infonu.nl/zakelijk/53430-curatele-onderbewindstelling-en-mentorschap.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ivon, 03-03-2010 07:45 #6
In november is mijn man failliet verklaard. Onlangs kwamen er verschillende brieven van de belastingdienst binnen. Ook de aangifte inkomensbelasting 2009. Mijn man diende zelf te zorgen voor de afwikkeling hiervan. Zijn zoon (ze hadden samen een vof) kreeg nog een aanslag 2007 binnen. Bij navraag bij de belastingdienst bleek dat de curator deze brieven nooit had mogen doorzenden en dat zij deze zaken inorde moest maken, omdat de periode voor faillisement is. Klopt dit? Reactie infoteur, 03-03-2010
Beste Ivon,
Het is inderdaad zo dat de curator het faillissement moet afwikkelen, inclusief de schulden. Ook de belastingschulden. Als dat niet gebeurt is namelijk onvoldoende zichtbaar welke schuldeiser wat krijgt en waarom. De curator is aan zet, niet u. Stuur dus eventueel nagekomen belastingaanslagen door naar de curator ter afwikkeling. Het kan geen kwaad om hiervan een kopie achter de hand te houden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Eef, 23-02-2010 14:27 #5
Hallo,

Ik krijg geen antwoord van mijn curator, heb het al vier keer gevraagd en krijg geen reactie van hem.
Dus vraag ik het hier hopende op wel een antwoord!
Wij hebben een sociale dienst uitkering sinds 8-12-2009(tevens datum faillissement),nou hebben we 2 x een voorschot van 400,00 gekregen omdat zo n aanvraag altijd wel even duurt en we toch moesten overleven.
Afgelopen feb hebben we dan eindelijk de goedkeuring gekregen van de uitkering.
Direkt daarna heeft de uitkerende instantie 2x 975,00 overgemaakt(975,00 omdat wij geen hypotheek hoeven te betalen anders zou het 1260,00 zijn) en onze curator heeft hier bijna 900,00 van gepakt!
Dit is voor ons heel veel geld en hij wil maar niets zeggen waarvoor dat geld bestemd is, mag dat?!
We hebben toch recht om te weten waar zoveel geld heengaat?!
We hopen dat u ons kunt helpen.
Dan heb ik nog een vraag we hadden voor het faillissement drie bankrekeningen 2 heeft de curator opgeheven en 1 is hij vergeten(hij zegt zelf dat hij nooit niets van deze rekening af wist, maar deze papieren zaten duidelijk in onze administratie!)dus denken wij vergeten!
Omdat deze bank 1000,00 in de min staat heeft ook nog eens deze bank 200,00 van onze rekening afgeschreven!
Ook hier reageerd de curator op dat hij nergens niks van af weet en dat hij de bankafschriften wel tegemoet ziet!
Nou ronduit belachelijk dus het betekend van onze bijstandsuitkering heeft de curator bijna 900,00 afgenomen waar we niks over mogen weten en de bank pakt er 200,00 vanaf en wat houden wij over?/
Maar we mogen niet weer in de schulden raken hoe moeten we dat in vredesnaam doen als er geen geld meer over blijft voor ons?
Kunt u ons aub helpen ben echt ten einde raad!

Met vriendelijke groet Reactie infoteur, 23-02-2010
Beste EEf,
1. In beginsel legt de curator verantwoording af aan de rechter commissaris. De rechter commissaris heeft ook bepaald wat de curator allemaal mag, en hoeveel u aan minimaal inkomen mag behouden.
2. Om een voorbeeld te geven. Wie onder WSNP valt, mag minimaal minimaal 90% van de geldende bijstandsnorm houden, om van te leven. Zie bijvoorbeeld het artikel:

http://www.zakelijk.infonu.nl/zakelijk/10754-faillissement-de-wet-schuldsanering-natuurlijke-personen.html

3. De bank mag alleen geld van uw rekening halen als daartoe toestemming is gegeven.
4. Ik zou in ieder geval vier wegen bewandelen:
* het mandaat van de curator bemachtigen, dat is afgeven door de rechtercommissaris.
* de curator aanschrijven.
* de rechtercommissaris schriftelijk benaderen en uitleggen dat dit niet haalbaar is.
* de gemeente benaderen om te zien wat er aan bijstand mogelijk is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Alfred Bogema, 12-02-2010 18:34 #4
Geachte mevrouw, meneer,

Bij mij heerst het vermoeden, dat mijn psychiater een medische verklaring heeft ondertekend. Om mij maar onder een curator te krijgen. Kan dit zomaar zonder mijn toestemming? Eerst zit ik een oorlog te voeren met een simpele bewindvoerder en nu moet ik een oorlog voeren met een Curator? Want wanneer dit is voorgevallen, dat mijn psychiater zijn handtekening heeft gezet, dan ga ik hier dus niet mee akkoord. Mijn financiele administratie kan ik best zelf. Ik heb echt een hele tijd echt helemaal, maar dan ook helemaal alleen in de wereld gestaan. Waar haalt die ellendeling van een psychiater het recht vandaan om maar even zijn handtekening te zetten? Reactie infoteur, 13-02-2010
Beste Alfred Bogema,
1. Een psychiater heeft een medisch beroepsgeheim, waaronder de zwijgplicht. Zonder uw toestemming mogen geen medische gegevens over u worden doorgegeven. Let wel op de bewindvoerder of hij gemachtigd was om deze gegevens op te vragen en door te geven, en daartoe aan de psychiater toestemming heeft gegeven.
2. U kunt niet zo maar onder curatele worden geplaatst. Daar is een gerechtelijke uitspraak voor nodig. U kunt ook beroep aantekenen. Ik heb het artikel naar aanleiding van uw vragen op dit punt uitgebreid.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marrigje, 21-10-2009 22:43 #3
Tot wanner na datum faillissement mag een curator nog een claim in dienen? En is dit reeel indien dit 2,5 jaar na dato gebeurd met een tijdslimiet van twee weken? Reactie infoteur, 22-10-2009
Beste Marrigje,
Niet elke afwikkeling van een faillissement gaat even snel. Op enig moment zal de curator vragen om claims in te dienen met daarbij een deadline. Vervolgens zal hij de claims beoordelen. De nadien ingediende claims worden normaliter niet meer meegenomen.
Met vriendelijke groet,
Zeemeeuw

Toos, 24-08-2009 17:16 #2
Als curator van mijn zoon stap ik naar het gemeentehuis om zijn bromfietscertificaat om te wisselen voor een bromfietsrijbewijs, iets wat tegenwoordig moet als je geen autorijbewijs hebt. Mijn zoon is erg autistisch en daardoor bijna nergens mee naar toe te krijgen, dus ook niet naar het gemeentehuis. Maar ach, dat is geen probleem, ik ben zijn curator en mag dus in zijn plaatst tekenen. Dat dacht ik tenminste. Totdat men mij daar verteld dat ik niet voor hem mag tekenen en hij dit zelf moet doen. Ik begrijp er niets meer van. Zijn handtekening is toch niet meer geldig? Kunt u mij vertellen hoe dit zit?
Met vriendelijke groet, Toos Reactie infoteur, 24-08-2009
Beste Toos,
1. Met uw toestemming heeft de waarde van de onder uw curatele gestelde zoon wel degelijk waarde. Voor allerlei documenten moet de curator een zogenaamd Toestemmingsformulier tekenen, voordat een persoonlijk document kan worden aangevraagd.
2. Hiermee is overigens uw probleem om uw zoon te kunnen meenemen naar het gemeentehuis niet opgelost. Daartoe zou ik aan de balie vragen of u een afspraak kunt maken met een beambte, om op afspraak in een aparte kamer de handtekening te laten zetten. Neem daarbij het bewijs van in curatele stelling mee.

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Gertjan Tolhoek, 20-10-2008 14:37 #1
Aannemer is failliet verklaart, echter hij moet nog werkzaamheden uitvoeren volgens de overeemkomst. Kortom, "100% werkzaamhden klaar" is nooit bereikt. Kortom er staat nog een betaling uit van 10% van het orderbedrag welke gefactureerd kon worden wanneer alles af was. Nooit gefactureerd naar mij toe en ik heb ook niet betaald. Wat gaat er nu gebeuren door het faillisement? Gaat curator het bedrag vorderen van mij, terwijl het nog niet afgebouwd is? Moet ik schade gaan claimen bij de curator als gevolg van de niet-uitgevoerde werkzaamhden? Wie heeft ervaring of kent de wet?

Gertjan Reactie infoteur, 20-10-2008
Beste Gertjan,
1. Zoals altijd in dit soort zaken sta je het sterkst, wanneer je de zaken goed hebt gedocumenteerd, de zogenaamde dossiervorming. Wellicht is er een briefwisseling over het feit dat de werkzaamheden niet klaar waren.
2. Het is goed mogelijk dat de curator alsnog komt aankloppen voor de resterende 10%. Indien de curator dit zal vorderen, moet je hem onderbouwd aangegeven waarom de claim op de resterende 10%, of een deel daarvan, onterecht is. Misschien beschik je ook over een rechtsbijstandsverzekering, om je daarbij zonodig bij te staan.
3. Ik zou pas stappen ondernemen als er een vordering komt, maar wel al vast nadenken over de onderbouwing van je afwijzing.

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Infoteur: Zeemeeuw
Laatste update: 22-12-2016
Rubriek: Zakelijk
Subrubriek: Zakelijk
Special: Faillissement
Reacties: 152
Schrijf mee!