De curator mag wel heel veel

De curator mag wel heel veel Wat mag de curator allemaal doen als u in een faillissement bent verwikkeld. Waarover mag u als gefailleerde nog zelf beslissen en wat is eigenlijk de taak van een curator bij een faillissement, wat de bevoegdheden? Het wordt u uitgelegd. Bovendien ga ik in op het verzoek tot het onder curatele stellen van een persoon, ook dan komt een curator aan bod. Wie kan vragen om een ondercuratelestelling en wie beslist daarover.

Wat is een curator?

In het Latijn staat curator voor voogd respectievelijk verzorger van waanzinnigen of verkwisters. Dat is nogal wat. In onze wetgeving kent de rechtbank iemand een curator of bewindvoerder toe indien hij handelingsonbekwaam is of in een faillissement is verwikkeld. In beide gevallen bent u in feite onder curatele gesteld. De curator is in het familierecht is in feite uw voogd, en handelt daar ook naar. Bij een faillissement is de curator een advocaat en specialist in faillissementsrecht. Het spreekt voor zich dat een als curator aangestelde vanwege een faillissement een andere curator is dan een curator in het familierecht.

Taak van de curator

De bevoegdheden van de curator gaan ver. Een curator is door de rechter is aangewezen en gemachtigd om het beheer te voeren over de bezittingen van een andere persoon of van een rechtspersoon. Hij is de wettelijke vertegenwoordiger van de persoon of verantwoordelijke rechtspersoon die onder zijn bewind valt, de curandus. De curator is dus bij alle belangrijke beslissingen betrokken en voert ze uit, of stelt ze bij. De curator dient in het belang van de schuldeisers de boedel te liquideren en binnen de mogelijkheden en wettelijke regelingen zo veel mogelijk schuldeisers hiervan uit te betalen.

Wat een curator zoal doet, de bevoegdheden, ziet u in onderstaand lijstje:
 • Hij maakt een boedelbeschrijving, een lijst van uw bezittingen en schulden.
 • Hij liquideert uw vermogen en verdeelt de baten onder de schuldeisers.
 • Hij beschermt de boedel, om te voorkomen dat delen van de bezittingen verdwijnen.
 • Hij beheert alle administratieve zaken van de gefailleerde.
 • Hij beheert alle kassen.
 • Hij beheert alle waardevolle zaken zoals sieraden.
 • Hij rapporteert aan de rechter-commissaris, die op zijn beurt weer toezicht houdt op de curator en het verloop van het van het faillissement. De rechter-commissaris let er onder meer op dat de belangen van zowel de curandus als de schuldeisers voldoende in de gaten worden gehouden.
 • Hij opent al uw post, zowel uw brieven als eventuele mails. Post die niet betrekking heeft op de boedel moet hij direct aan de gefailleerde doen toekomen.
 • Hij kan zo nodig rekeningen openen.
 • Hij bepaalt in overleg met de rechter-commissaris welk deel van het inkomen u zelf mag besteden voor de noodzakelijke persoonlijke uitgaven.
 • Hij kan en zal zo nodig bestaande overeenkomsten beëindigen. Denkt u daarbij bijvoorbeeld aan een huurovereenkomst of een arbeidsovereenkomst. Het kan ook een andere overeenkomst zijn die door u tussentijds is gesloten, maar waarvoor u van de curator geen toestemming heeft.
 • Tot slot bent u verplicht om de curator alle informatie te geven, die hij nodig heeft om zijn werk goed te kunnen verrichten. U mag niet zonder toestemming naar een andere woonplaats of naar het buitenland verhuizen. Ook moet u voor iedere handeling met financiële gevolgen, toestemming vragen aan de curator.

Onder curatele stellen

Het onder curatele stellen is bedoeld voor personen, die hun eigen belangen, financiële en andere persoonlijke belangen, niet meer kunnen behartigen. Het is ook mogelijk bij verkwisting en aantoonbaar langdurig en nadelig drankmisbruik. Eenmaal onder curatele gesteld, verliest de onder curatele gestelde zijn handelingsbekwaamheid en mag daardoor niet meer zonder toestemming van de aangewezen curator, zelfstandig rechtshandelingen verrichten. Een ondercuratelestelling kan worden aangevraagd door:
 • De betrokkene zelf.
 • Diens partner of familieleden tot in de vierde graad. Dat wil zeggen de ouders, grootouders, kinderen, kleinkinderen, de broers, zussen, ooms, tantes,neven en nichten.
 • Wanneer betrokkene nog minderjarig is, kan ook de voogd een onder curatele stelling aanvragen.
 • De officier van justitie.
 • De instelling of woonvoorziening waar betrokkene verblijft. Eis daarbij is wel dat de instelling moet vermelden waarom de partner van de betrokken persoon, of de bloedverwanten in de eerste of tweede graad, de voogd, de curator of de bewindvoerder niet zelf het verzoek daartoe indienen.

Aandachtspunten onder curatele stelling:

 • Velen kunnen een onder curatele stelling aanvragen, maar het verzoek tot ondercuratelestelling moet worden gedaan bij de rechtbank in het arrondissement waar betrokkene woont. De rechtbank beslist over het verzoek.
 • De betrokkenen, ook de persoon voor wie de onder curatele stelling is aangevraagd, kunnen binnen twee maanden hoger beroep aantekenen tegen de gerechtelijke uitspraak. Hiervoor hebt u wel een advocaat nodig.

Commissie van schuldeisers

De rechtbank kan bij het vonnis tot faillietverklaring of op een later moment besluiten om uit de haar bekende schuldeisers een voorlopige commissie van drie leden te benoemen. Zij brengen advies uit aan de curator, maar die kan het advies naast zich neerleggen. Als de curator het advies naast zich neerlegt moet hij dat de commissie onmiddellijk laten weten. De commissie kan zich dan wenden tot de rechter-commissaris. De gefailleerde dient desgevraagd te verschijnen en uitleg te geven.

De curator mag niet alles

De curator mag veel maar niet alles. Dat wil zeggen zaken kunnen worden herroepen. Ieder van de schuldeisers en ook de gefailleerde kunnen per verzoekschrift tegen elke handeling van de curator bij de rechter-commissaris bezwaar maken en eventueel om een herziening van besluiten vragen. De rechter-commissaris beslist daarop binnen drie dagen. Verder geldt dat de curator elke drie maanden verslag uitbrengt over de toestand van de boedel. Dit verslag wordt ter beschikking gesteld aan de griffie van de rechtbank en kan kosteloos worden ingezien. De termijn kan door de rechter-commissaris worden verlengd.

Slot

Dit alles overziend is het woord curator nog niet zo slecht gekozen. U mag namelijk bijna niets meer. Toch lonkt soms een doorstart van het bedrijf of een ander perspectief, waar u zich met alle energie op kunt richten. Maar het zal niet meevallen. Het is maar beter, om niet in de situatie van curandus te komen.

Lees verder

© 2007 - 2024 Zeemeeuw, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Een faillissement, wat betekent dat voor uEen faillissement, wat betekent dat voor uFailliet gaan of dreigen failliet te gaan. Wat betekent het nou als een bedrijf of persoon failliet wordt verklaard. Kun…
Het inkomen van een curatorHet inkomen van een curatorVan bepaalde beroepen is het onduidelijk hoe ze hun geld verdienen en hoeveel, een curator is zo’n beroep. Hoeveel verdi…
Faillissement van de werkgeverEen bedrijf waar een werknemer werkzaam is kan failliet gaan. Maar wat gebeurt er met de vordering van de werknemer, zoa…
Uw hypotheek bij faillissement van de bankUw hypotheek bij faillissement van de bankBanken en verzekeraars incasseerden tijdens de financiële crisis van 2008 grote verliezen. Overheden benadrukten destijd…

Test - Kan je goed onderhandelen?Test - Kan je goed onderhandelen?Diplomatiek onderhandelen, onderhandelingsvaardig of onderhandelingsbekwaam zijn, is belangrijk in diverse situaties en…
Surseance van betaling of faillissement?Surseance van betaling of faillissement?Wat is een surseance van betaling, wat is hierbij de procedure? Meestal gaat een surseance van betaling aan een failliss…
Reacties

Stef, 18-11-2020
Beste,

Mijn vader waar mijn adres bij staat heeft door een hartoperatie zichzelf failliet verklaard.
Ik zelf ben 17.

Nu hebben we een vraag voor u. Mogen curatoren mijn spullen mee nemen? Ik heb namelijk een computer met redelijk wat toebehorende spullen bij die wel wat geld kosten.
Of mogen zo niet aan minderjarige hun spullen komen? Ik hoor het graag.
mvg stef van laer Reactie infoteur, 22-11-2020
Beste Stef,
Als bepaalde spullen aantoonbaar van jou zijn, mag de curator daar niet aan komen. Maar sommige curatoren vertrouwen de boel niet en kunnen dan vermoeden dat een ouder snel een deel van de boedel op naam van een kind zet. Dan kan de curator toch proberen om er beslag op te leggen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anoniempje, 27-06-2020
Geachte

Mijn ouder zijn failliet verklaard met hun zaak.
Nu wil de curator van mijn ouders inzage in mijn rekeningen krijgen van het geld wat mijn ouders tussendoor (afgelopen 6 jaar) naar mij hebben overgemaakt. Mag dit? En wat ik graag wilde weten is mag een curator dan dit geld terugeisen?
Dit geld is overgemaakt en is meteen gepind en cash aan mijn ouders gegeven?!?! Heb hier ook alle bewijzen van. De curator zegt tegen mijn ouders al moet ik het geld bij jullie kinderen en kleinkinderen terughalen zal ik dit doen (ik heb helemaal niks met de zaak te maken) mag hij dit zomaar doen?

Ik hoor het graag van u Reactie infoteur, 01-07-2020
Geachte Anoniempje,
De curator heeft geen recht op inzage in uw rekeningen. Wat kan spelen is dat hij waarschijnlijk vermoedt dat er geld van de ouders is overgemaakt naar u, om zo geld weg te sluizen van de zaak. Maar dat moet hij dan maar hard maken. Ouders mogen hun kinderen geld schenken. Als dit nu een week of wat voor het faillissement gebeurt, kan hij gelijk hebben maar de afgelopen 6 jaar opvragen, lijkt onzin. Dreigen is al helemaal niet sterk en misschien wel een klacht waard.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Paul, 20-06-2020
Geachte,
Mijn vrouw heeft 2 jaar een bv gehad. Nu is deze winkel op eigen verzoek failliet verklaard nadat een medewerkster die eigenlijk de winkel zou gaan overnemen ineens niet meer kwam werken en wij later hoorden dat ze de winkel niet wilde overnemen. Wij hebben nog een maand de winkel opengehaald en een soort van uitverkoop gehad en geprobeerd alsnog de winkel te kunnen verkopen. Helaas niet gelukt. Nu vind de curator dat wij frauduleus hebben gehandeld en moeten alsnog 5600 euro na betalen terwijl wij nog nooit in 2 jaar salaris hebben kunnen betalen uit de bv aan haar zelf. We hebben al 2 keer gereageerd op de aantijgingen van de curator maar hij blijft bij zijn standpunt.
Eind juni 2020 moeten we betalen maar dat gaat niet. Wat kunnen we nu nog doen. Al met al zijn wij persoonlijk voor zeker 30 duizend euro verloren in 2 jaar tijd.

Groeten Paul Reactie infoteur, 27-06-2020
Geachte Paul,
Als u het niet met de curator eens bent, stapt u naar de rechter-commissaris (die houdt toezicht op de curator). Bent u het wel met de curator eens, dan probeert u een betalingsregeling af te sluiten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Roberto, 06-05-2020
Ik huur een woning. Het is onderhuur en heb een contract. De hoofd-huurder staat op dat adres ingeschreven. Ik sta zelf niet op dat adres ingeschreven. De verhuurder/hoofd-bewoner is onlangs persoonlijk failliet verklaart. Hij is wel zo netjes mij op de hoogte te stellen. Moet ik nu bang zijn dat de curator mijn inboedel in beslag kan gaan nemen?
Zijn er voorzorgsmaatregelen die ik moet nemen? Reactie infoteur, 09-05-2020
Beste Roberto,
U moet wel voorzorgsmaatregelen nemen, want de curator weet niet beter dan dat de boedel van de hoofdhuurder is (u bent er immers niet ingeschreven). Hebt u bewijzen dat u de huur betaalde of betaalde u contant? Kunt u aantonen dat het uw boedel is, is verplaatsen naar een andere locatie mogelijk? Op enig moment zult u zich bij de curator moeten melden om uw zaak te beslechten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Diana, 26-04-2020
Mijn zwager wil curator worden, kan hij zonder toestemming van zijn twee broers dan het huis van hun ouders verkopen. De vader leeft nog maar zit in een verpleegtehuis. Reactie infoteur, 27-04-2020
Beste Diana,
Dat zou inderdaad kunnen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Daniel, 20-02-2020
Beste,
dank voor de reactie. Echter, is dat ook zo in België? Ik heb al gehoord dat ze de woning van mijn vader gewoon kunnen verkopen.Is dit zo?
Met vriendelijke groeten Reactie infoteur, 21-02-2020
Beste Daniel,
Dat lijkt me zonder toestemming van uw broers niet mogelijk, als niet een rechter daartoe beslist.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Daniel, 05-02-2020
Beste,
op januari 2019 de boeken neergelegd van mijn eenmanszaak.Toen bleek ik 1/6de eigenaar van vaders huis te zijn. Nooit bij stil gestaan, mijn moeder is overleden in 1979, ik was toen 8. De curator stelde toen voor om aan de broers te vragen om mijn erfdeel af te kopen. Niemand wou dit echter. Onlangs kreeg ik bericht van de curator dat geen stappen ondernomen kunnen worden om de faling af te sluiten omdat dat ik nog steeds 1/6de eigenaar ben. Ik ben ondertussen een nieuwe zaak gestart met goedkeuring van de curator, maar de faling blijft hangen. Hoe kan dit opgelost worden? Reactie infoteur, 08-02-2020
Beste Daniel,
De faling afsluiten zou wellicht kunnen via onderhandeling met de curator, waarbij u aangeeft niet aan de waarde in de woning te kunnen kopen, maar bijvoorbeeld bereid bent om te bekijken of u de faling kunt afkopen voor bedrag X (veel minder dan wat de waarde van uw aandeel in de woning is), omdat u de kwestie u voor de voeten loopt. Dat gaat uiteraard alleen als u de afkoopsom ergens kunt lenen of financieren. U kunt het ook zo laten en hopen dat de curator na een paar jaar zegt, laten we de boel toch maar afsluiten bij gebrek aan baten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Patrick, 30-12-2019
Beste,
Ik heb drie jaar geleden de boeken neergelegd (moeten neerleggen) van mijn bvba, in oktober dit jaar hebben ze mijn eenmanszaak failliet laten gaan. Nu heb ik met de falling van de bvba een zware discussie, lees veroordeling gehad, waar ik tegen in beroep ga, met de curator. Nu bij de falling van de eenmanszaak dit jaar, wordt dezelfde curator aangesteld, die onmiddellijk bij het eerste contact op de gesprekken van de vorige falling aankaart. Kan ik vragen aan de rechtbank om het aanstellen van een andere curator? Mvg Patrick Reactie infoteur, 02-01-2020
Beste Patrick,
De rechter stelt de curator en rechter-commissaris aan. De curator neemt het op voor de schuldeisers. Bezwaar maken kan (bij de rechter-commissaris bijvoorbeeld), maar daarvoor moet u wel goede argumenten hebben.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Asan, 10-12-2019
Beste,
Ik zit al 4de jaar bij faillissement. Hoe lang kan een faillissement deuren?
Mvg Asanov Reactie infoteur, 12-12-2019
Beste Asan,
Er is geen wettelijk maximum voor de duur van een faillissement. Het meest gangbaar is een termijn van zes maanden tot drie jaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anita, 23-09-2019
Indien een onder curatele gestelde niet voldoet aan de informatieplicht, m.b.t. verblijf en het afsluiten van overeenkomsten richting de curator, kunnen uitgaves en afgesloten overeenkomsten dan nietig verklaard worden onder de noemer "niet handelsbekwaam"? Reactie infoteur, 25-09-2019
Beste Anita,
Als iemand onder curatele is gesteld wordt hij of zij rechtens als niet handelingsbekwaam gezien en kan niet daarom niet zonder toestemming van de curator zelfstandig rechtshandelingen verrichten. Eventuele afgesloten overeenkomsten zonder toestemming van de curator zijn niet rechtsgeldig respectievelijk kunnen worden teruggedraaid.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Simone, 13-08-2019
Mijn vriend is failliet verklaard.
Zijn auto staat al geruime tijd op mijn naam omdat hij bij mij geld had geleend.
Nu gaat de curator deze auto veilen.
Mag dat zomaar? Deze staat toch op mijn naam. Reactie infoteur, 14-08-2019
Beste Simone,
Als de auto op uw naam staat en bijvoorbeeld niet op zijn bedrijventerrein stond, mag die niet zomaar worden geveild zonder uw toestemming. Maak dus direct bezwaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Van Deurzen Andre, 12-03-2019
Een naamgenoot gaat failliet mag een curator dan al het geld van mijn bankrekening halen terwijl ik helemaal niets met te maken heb.ook na telefonisch contact willen ze geen reden verstaan.
Waar moet ik zijn om mijn beklag te doen en die curator aansprakelijk te stellen voor zijn fout.
Mvg
Andre v Deurzen Reactie infoteur, 13-03-2019
Beste Van Deurzen,
Natuurlijk mag de curator niet aan uw geld komen als u niets met de zaak te maken hebt. Neem dus meteen contact op met de curator. Een klacht kunt u doen bij de rechter-commissaris die de curator heeft aangesteld. Andere mogelijkheden voor uw beklag: de deken van de orde van advocaten, de Vereniging van Insolventierecht Advocaten (Insolad). U kunt ook een juridische procedure starten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sonja Hamar, 06-12-2018
De thuiszorgorg waar ik heb gewerkt is failliet verklaart in 2016. De curator stuurde mij een brief dat ik preferent schudeiser was daar ik nog veel geld tegoed had van mijn werkgever.
In het register las ik tot mijn verontwaardiging dat de curator naast de uwv en de belastingdienst andere schuldeisers had uitbetaald. Kortom nu laat de curator mij weten dat ik niks krijg uitbetaald!
Ben hier zo boos over…

Vr gr mevr s hamar Reactie infoteur, 10-12-2018
Beste Sonja Hamar,
De Belastingdienst, het UWV en de werknemers hebben bij een faillissement een gelijke rangorde en zijn alle preferent. Andere schuldeisers staan verder in de rij en na u. Bezwaar maken dus.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Lutgarde Glas, 21-11-2018
Geachte ; ik heb een vraagje. Waar gaan het pensioen van een persoonlijke faling naartoe? Gaat dat naar een curator of kunnen ze daar niet aankomen? Hartelijk dank. Reactie infoteur, 22-11-2018
Geachte Lutgarde Glas,
Bij een persoonlijke faling zal de bank normaliter de bankrekeningen blokkeren waarna de curator deze blokkade weer kan opheffen. De curator neemt de regie van de gelden over en zal berekenen wat het vrij te laten bedrag over waarover u kunt beschikken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Tim, 17-10-2018
Bedankt voor je reactie Zeemeeuw,

De curator bericht hetvolgende :
"Het faillissement van [xxxxxx] B.V. is bij beschikking van 1 september 2015 opgeheven wegens de toestand van de boedel.
Ik ben derhalve geen curator meer in opgemeld faillissement en kan in beginsel helaas niets voor u doen."

Helaas, er zijn dus ook dingen die een curator niet kan… Wat nu? Naar een notaris of naar het kadaster
Mvrgr, Tim. Reactie infoteur, 18-10-2018
Beste Tim,
Wat de curator bedoelt is, is dat hij voor dit faillissement niet meer in functie is. Vervelend dat hij het beslag gewoon heeft laten zitten, overigens. Een executoriaal beslag vergt een titel (notarieel stuk of gerechtelijk vonnis). Waarschijnlijk moet u naar de rechtbank om het beslag te laten verwijderen, wellicht kan een notaris wat voor u doen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Tim, 15-10-2018
Ik wil een huis kopen, maar nu blijkt er executoriaal beslag te liggen op de helft van het huis.
De eigenaar van de ene helft is ooit in 2005 of 2006 failliet gegaan, en de schuldeiser heeft beslag laten leggen.
Echter deze schuldeiser is op zijn beurt in 2011 zelf ook failliet gegaan.
Toch ligt er nog steeds beslag op de woning. Hoe krijg ik dit eraf zodat ik het huis kan kopen en op mijn naam kan laten zetten?
De failliete eigenaar heeft nog steeds geen geld, en aangezien het huis is in redelijke staat van ontbinding is, wordt het met verlies verkocht.
Mvrgr,
Tim. Reactie infoteur, 16-10-2018
Beste Tim,
Het beste neemt u dan contact op met de curator van de failliete schuldeiser. Deze zal immers ook schuldeisers hebben.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Maggie, 31-07-2018
Heb een vraagje, mag een curator persoonlijke spullen van de kinderen in beslag nemen zoals slaapkamer en speelgoed? een ongeruste oma Reactie infoteur, 31-07-2018
Beste Maggie,
De wet verbiedt dit niet allemaal (bed en kleren meenemen mag bijvoorbeeld niet), en een curator zal hier normaal gesproken niet aan komen. U kunt zeker bezwaar maken. Niet alles mag mee:

https://financieel.infonu.nl/geld/101545-bankbeslag-loonbeslag-of-boedelbeslag-bij-schulden.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mandy, 08-11-2017
Hallo,

In augustus is de eenmanszaak van mijn vriend failliet verklaard. Hij is hierna gaan werken bij een bedrijf in loondienst.

Na 3 maanden heeft de curator zijn loon opgeëist en zijn loon zou voortaan uitbetaald worden door de curator. Echter zou zijn loon ( tot op de laatste cent) uitbetaald worden op 2 november en tot op heden hebben wij niks ontvangen. Mag dit zomaar?

Wij raken er nu ernstig van in de problemen.

Mvg Reactie infoteur, 08-11-2017
Hallo Mandy,
De curator dient zich wel aan zijn woord te houden, wellicht kunt u vragen om een voorschot.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Diana, 25-10-2017
Hallo,
familie is bekend met rem machtiging van de rechter wegens drankmisbruik, maar nu onder curatele gesteld, wat houdt dit in? Mijn zus moet nu verplicht uit haar huis, mag niet meer zelfstandig wonen, maar begeleid. Kan dit zomaar? En bepaalt de curator dat? Reactie infoteur, 25-10-2017
Hallo Diana,
Niemand kan zomaar onder curatele worden gesteld, dit wordt bepaald door een gerechtelijk vonnis. De rechter geeft ook aan wie de curator wordt en wat diens bevoegdheden zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ruud, 09-10-2017
Geachte, ik heb zelf een koophuis, het staat op mijn naam. Ben zelf alleen sinds 18 maart dit jaar nadat mijn vrouw is overleden aan kanker. Ben erfgenaam in mijn persoons. Ik heb een leuke vrouw ontmoet, we hebben het leuk samen. Zij staat onder curatele, het hoe en wat is te lang voor hier. Maar mijn vraag is nu, als wij willen samen wonen op mijn adres van het koophuis, wat zijn de rechten en plichten, en wat gebeurt er met de status van de curator? Wij zijn op alle mogelijke manieren bezig om voor haar van die curator af te komen. Ik wil zelf graag dat ze bij me komt wonen, maar die ene situatie dus de curator… Hopelijk bent u bereid hierop antwoord te geven.

mvg. Ruud Reactie infoteur, 12-10-2017
Geachte Ruud,
Als zij onder curatele staat wegens een geestelijke stoornis, dan is toestemming van de curator nodig om te mogen trouwen. Samenwonen is gewoon toegestaan, daar gaat de curator niet over. Wilt u van de curator en de onder curatele stelling af, dan moet u naar de kantonrechter stappen en daarom vragen. De kantonrechter beslist uiteindelijk:

https://zakelijk.infonu.nl/zakelijk/53430-curatele-onderbewindstelling-en-mentorschap.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Manfred, 11-09-2017
Geachte,
Ik ben in privé failliet verklaard (16 maanden geleden). Nu heeft mijn bv een vordering van 950.000,00 op een derde partij. Curator heeft mij nu geschorst als bestuurder en de vordering voor nietig verklaard (tegenpartij heeft hem 25.000 euro voor betaald), alles aantoonbaar! Kan dat zomaar? Groeten Manfred Reactie infoteur, 11-09-2017
Geachte Manfred,
De curator is bevoegd om besluiten in uw plaats te nemen, maar dit verschil in geldbedrag is wel erg groot. U kunt een klacht indienen bij de rechter-commissaris die toezicht houdt op de werkzaamheden van de curator. Is de curator advocaat, dan kunt u met uw klacht ook terecht bij de deken van de orde van advocaten of bij de Vereniging van Insolventierecht Advocaten (Insolad).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

R., 24-08-2017
Beste zeemeeuw,
Ik sta onder bewind, kan ik mijn kind uitschrijven omdat die bij de vader gaat wonen? Of moet dat in overleg met de bewind?

R Reactie infoteur, 26-08-2017
Beste R,
Het uitschrijven van uw kind vindt dan ook plaats in overleg met de bewindvoerder.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Eva, 29-05-2017
Mag een curator spaargeld overhevelen naar een lopende rekening (was niet nodig want maandelijks komt er genoeg binnen) en deze gebruiken om haar eigen bijdrage te innen? En hoeveel mag eigenlijk een curator van een klant innen aan beloning, in de uitspraak stond 939 maar ze heeft rond de 4000 duizend geïnd in 12 maanden (klant had totaal geen schulden maar nu wel). Reactie infoteur, 31-05-2017
Beste Eva,
Als de curator toegang had tot de privérekening, mocht deze ook aan het spaargeld komen maar niet voor meer dan strikt noodzakelijk was. Het verschil tussen 939 euro en 4000 euro is te groot en vereist opheldering respectievelijk moet worden teruggeboekt naar cliënt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

G. Schouten, 10-05-2017
Beste Zeemeeuw,
Mijn man en ik zijn persoonlijk failliet verklaard. Mijn man heeft een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd bij zijn werkgever. Deze werkgever wil het contract voortijdig beëindigen door middel van een vaststellingsovereenkomst. Moet mijn man de curator hiervan vooraf op de hoogte stellen?
In afwachting van uw reactie,
M.vr.gr. G. Schouten Reactie infoteur, 12-05-2017
Beste G. Schouten,
Een vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst is een gezamenlijke overeenkomst met de werkgever. De curator zal niet blij zijn als hij hiermee achteraf wordt geconfronteerd en zal wellicht nog invloed willen uitoefenen op de te maken afspraken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

M. Peters, 07-03-2017
Beste M,
Mag curator de afkoopsom die verkregen is van pensioen ook opeisen als je onder curatele staat van een faillissement?
hoor graag van u.

gr, m.w peters. Reactie infoteur, 07-03-2017
Beste M. Peters,
De curator kan u in veel gevallen niet verplichten om af te kopen, maar nu u zelf hebt afgekocht is het aan de rechter om te beslissen of u door de inbeslagname van dit geld onredelijk wordt benadeeld (Rechtbank Haarlem, 29-04-2011; LJN: BQ4139).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sophia, 31-01-2017
Beste Zeemeeuw,
Mijn man en ik zijn de curators van ons 18 jarig pleegkind, die autistisch en verstandelijk gehandicapt is. Dit ging in goed overleg met zijn moeder, die niet voor hem kan zorgen. Hij woont ook al 11 jaar bij ons. Nu is de moeder boos op ons, dat gebeurt wel vaker, maar wij weten via Pleegzorg, dat moeder nu probeert om ons curator zijn ongedaan te maken. Pleegzorg staat achter ons, maar kan ze dat voor elkaar krijgen?
Met vriendelijke groeten Sophia Reactie infoteur, 02-02-2017
Beste Sophia,
Een kantonrechter kan als daarvoor goede redenen zijn, een andere curator aanstellen, maar zal dit niet lichtvaardig doen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Wilhelmina, 20-01-2017
Goedemorgen, moet een curator de erfbelasting betalen over erfenis van gefailleerde? De curator heeft een fors bedrag ontvangen, dus er is geld voor de erfbelasting en om de curator te betalen. Alle post van de gefailleerde wordt onderschept maar de brief van de aanslag van de erfbelasting werd naar het huisadres van de gefailleerde gestuurd. Gefailleerde heeft geen geld. Graag uw mening. Met vriendelijke groet Wilhelmina. Reactie infoteur, 22-01-2017
Beste Wilhelmina,
Als de aanslag erfbelasting ongeopend naar de gefailleerde werd gestuurd, kent de curator officieel de inhoud daarvan niet. Als het om een bv gaat, is de erfbelasting niet voor de curator. Gaat het om een persoonlijk faillissement, eenmanszaak en dergelijke, dan stuurt u de claim van de Belastingdienst door naar de curator. De Belastingdienst heeft bij de invordering van schulden voorrang. Ook de Belastingdienst is wellicht niet op de hoogte van het faillissement.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sanne, 29-12-2016
Goedemiddag, mijn werkgever heeft het faillissement aangevraagd en krijgt een curator aangewezen, ik heb een auto van de zaak, wordt de auto dan direct in beslag genomen door de curator? Ik zit in de zw en krijg nog vakantie geld en 1 maand loon van mijn werkgever, en kan ik de auto overnemen? Hoe snel gaat dat het in beslag nemen en mag en kan dat zomaar zit nog in dienstverband. Reactie infoteur, 30-12-2016
Beste Sanne,
Een auto van de zaak hoort bij de inboedel van de zaak of leasemaatschappij. Een auto van de zaak moet dan ook, als daartoe wordt verzocht, weer worden afgegeven, maar zolang uw loon niet is uitbetaald kan dit door u worden opgeschort (retentierecht). U kunt uw retentierecht ook direct bij de leasemaatschappij inroepen en de curator voor zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jan, 29-12-2016
In het dorp waar ik woon staat een café onder een curator omdat de huurder contractbreuk gepleegd heeft. Waarop ik men interesse getoont heb bij de brouwerij gezien het pand door hen onderverhuurd wordt. Daar heb ik te horen gekregen dat ze tot begin januari geen actie mogen ondernemen inzake nieuwr huurders of contracten. Nu heeft er blijkbaar al iemand een optie op gekregen voor die tijd verstreken is. Mijn vraag is dus of zo een optie wettelijk is gezien het gebouw in handen van de curator is? Reactie infoteur, 30-12-2016
Beste Jan,
Die optie is valide als hij vóór het curatorschap is afgegeven en niet door de curator is ingetrokken, dan wel is afgegeven met instemming van de curator.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Monique, 07-12-2016
Ik heb mijn broer ooit geld geleend met de bedoeling het z.s.m. terug te ontvangen. Nu is het geval dat het met de zaak steeds moeilijker ging maar hij had wat spaargeld en daarvan heeft hij mij het geleende geld terugbetaald. Korte tijd daarna heeft hij faillissement aangevraagd. Nu staat hij onder toezicht van een curator die na bijna een jaar na faillissementsdatum mijn geld dat ik toentertijd geleend had en terug gekregen heb opeist.

Het geleende geld heb ik terugontvangen voordat hij failliet ging en onder curatele kwam te staan. Nu willen ze mij dagvaarden omdat ze mijn geld terug willen vorderen. Klopt dit en mag een curator dit doen? Nu moet ik krom gezegd mijn geld teruggeven en daarna als schuldeiser mijn eigen geld weer terug proberen te vorderen. Hoe kan dit en mag een curator zo handelen? Reactie infoteur, 09-12-2016
Beste Monique,
Als uw broer de lening uit privé geld heeft betaald en niet daardoor de zaak verder in de problemen heeft gehad, lijkt het me dat de curator geen sterke zaak heeft. De curator zal beweren dat het anders is en uw lening achtergesteld was bij de andere vorderingen. Een goede advocaat kan u hierbij bijstaan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bob, 04-12-2016
Ik heb zelf m'n faillissement aangevraagd en dat is toegewezen. Het faillissement is nog niet afgewikkeld, maar het huurcontract van mijn woning loopt af en ik moet op zoek naar een andere woning. 2 vragen heb ik voor u:
a. moet ik in overleg treden met de curator, of kan ik zelf een andere woning zoeken en een huurcontract sluiten?
b. kan ik de kosten van de verhuizing en het bewoonbaar maken van de (nieuwe) woning bij de curator claimen? Reactie infoteur, 06-12-2016
Beste Bob,
Voor een nieuw huurcontract overlegt u bij een persoonlijk faillissement met de curator. U kunt de kosten claimen, maar de curator hoeft niet alle kosten te accepteren (het moet dus om redelijke bedragen gaan).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Martha, 11-11-2016
Mijn man is in faillissement. Hij krijgt zorgtoeslag. Bij de definitieve berekening 2015 bleek, dat hij te weinig had gehad. Nu heeft de curator de nabetaling geïncasseerd, mag dat? Mijn man heeft alleen maar AOW en wij zijn buiten gemeenschap van goederen getrouwd. Reactie infoteur, 14-11-2016
Beste Martha,
Uw man kan bezwaar maken en aangeven dat hij de beslagvrije voet ook van toepassing wil verklaren op de zorgtoeslag. De herberekening die dan volgt toont dan aan of de curator de zorgtoeslag mocht inhouden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Renate Baas, 05-11-2016
Mijn partner zit nu 6,5 maand in een faillissement die wij zelf hebben aangevraagd. We hebben een toelichting gegeven op zijn schulden die zijn ontstaan door voornamelijk zijn ex die drugsverslaafd was. De curator heeft gematigd positief geadviseerd heeft hij ons schriftelijk laten weten, echter heeft jeugdzorg een juridische procedure gestart omtrent zijn kinderen die in pleeggezin wonen en de raad heeft daarbij raadsonderzoek gedaan waar weinig negatieve zaken omtrent mijn partner worden benoemd echter op basis van dit raadsrapport gaat de curator nu ineens een negatief advies geven aan de rechter en wil hij in januari 2017 het faillissement afwikkelen. Wij vinden dit uiterst vreemd want hij adviseerde eerst gematigd positief en nu gaat hij mee in een raadsrapport wat voor 90% niet op waarheid berust. Onsziens maakt hij nu gebruik van zijn machtspositie want hij neemt alles voor waar aan en als het rapport en niet was geweest had hij weer gematigd positief geadviseerd. Hij vindt nu dat mijn vriend destijds niet heeft ingegrepen, nee hij is slachtoffer geworden van haar praktijken en kwam erachter toen het te laat was. De curator was tevreden en is nu na dit rapport ineens volledig omgeslagen.

Wat kunnen we hiermee? Zijn enige optie is Wsnp. Hij vindt nu ook ineens dat er te weinig aan de boedel toekomt terwijl er gemiddeld 250 euro Pm word afgedragen. Mijn partner werkt al 6 dagen per week en er is in 6,5 maand al meer dan 1500 euro op de boedel gespaard. Hij reageert ook verder niet meer inhoudelijk op mails en wij hebben nu zijn handelswijze in een brief aan de rechtercommissaris laten weten. Wat kunnen we nog meer? Reactie infoteur, 07-11-2016
Beste Renate Baas,
Vervelend, maar u kunt nu het beste het oordeel van de rechter-commissaris afwachten. Die weet nu immers ook jullie visie en zal een afweging maken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Alan, 12-10-2016
Ik zit al 2 jaar in schuldsanering eenmanszaak. Mijn naam staat open en bloot op internet. Vandaag heb ik de rechter gesproken en vroeg om dit af te hallen van internet. Zij kon me niet direct helpen en begreep zelf ook niet waarom de gegevens zomaar op internet staan. Want ze zeiden in het begin van het traject dat mijn naam opgevraagd kon worden en niet zo maar erop staat. Bij wie en hoe moet ik mijn naam van internet hallen? Er volgt een proces verbaal en daar heeft de rechter haar ongenoegen uitgesproken. Kan ik daarmee mijn naam weg halen? Mijn curator zegt dat ze het niet gedaan heeft namelijk.
Alvast dank Reactie infoteur, 13-10-2016
Beste Alan,
Het hangt er vanaf wie uw naam op het internet heeft gezet, alleen die of de provider van de site kan het verwijderen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marlies, 06-08-2016
Ik heb een betaalregeling lopen met een persoon die failliet is gegaan. Nu eist de curator de volledige schuld op en wil beslag leggen op mijn huis. De betaalregeling loopt al 5 jaar via een deurwaarder waarmee de betalingen in goed overleg zijn gegaan.

Het oorspronkelijke termijnbedrag was hoger maar al 5 jaar wordt een lager bedrag betaald omdat het 1e bedrag absurd hoog was. Nu zegt de curator dat er niet aan de betalingsverplichting is voldaan. Terwijl er altijd betaald is en als een keer overgeslagen werd was dit altijd in goed overleg met de deurwaarder. De deurwaarder zegt dat hij geen zeggenschap meer heeft nu het bij de curator ligt.

Mijn vraag is of de curator dit zo maar mag doen en mij zo meetrekt in het faillissement van mijn schuldeiser. Heeft het zin dit voor te leggen aan de rechter commissaris? Reactie infoteur, 06-08-2016
Beste Marlies,
Zeker, leg dit voor aan de rechtercommissaris. De curator berokkent u zo onnodig veel schade, terwijl u zich wel aan uw afspraken met de deurwaarder houdt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rob Korthouwer, 26-06-2016
Mag een curator beslag leggen op de spaarkas van een café? In mijn ogen is dit persoonlijk bezit van de klanten… of vergis ik me daarin?
Mvg Rob Reactie infoteur, 27-06-2016
Beste Rob Korthouwer,
Dan kan het bestuur van de spaarkas bezwaar aantekenen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Taurus, 18-06-2016
Goedemiddag Zeemeeuw, Al eerder had ik vragen aan u. Mijn vraag is nu: Is een testament altijd bindend? Waarom zou men een testament laten maken als er geen waarde aan wordt gehecht? De curator van een gefailleerde broer kijkt er niet naar. In het testament van onze moeder staat beschreven dat de leningen aan 2 kinderen met het erfdeel verrekend moeten worden, door 1 dochter is dit ook gedaan. De curator veegt dit testament van tafel en zegt dat de overige erfgenamen moeten bewijzen dat het leningen waren. Deze bewijzen zijn aan haar toegestuurd, o.a. door gefailleerde, getekende bankafschriften voor ontvangst. Steeds weer vraagt de curator naar meer bewijzen en wanneer deze er zijn verzint zij weer nieuwe, zij wil dit bedrag incasseren, maar dan is door gefailleerde 2x het bedrag verbruikt! De curator wil over de rug van de overige erfgenamen haar kosten eruit halen! Het testament is gemaakt vóór het faillissement van broer, ter bescherming voor de overige kinderen. Zijn leningen zijn hoger dan het erfdeel. Wanneer een testament bindend is zou deze toestand niet aan de orde zijn en zouden wij de erfenis kunnen verdelen met aftrek van de leningen van gefailleerde, dit was ook de wens van moeder. Hopelijk kunt u meer duidelijkheid geven. Met vriendelijke groet, Taurus. Reactie infoteur, 20-06-2016
Beste Taurus,
Na het overlijden van iemand is diens testament bindend voor zover daar geen bepalingen in staan die in strijd zijn met de wet. Om een testament aan te vechten moet men naar de kantonrechter, dat kan een curator niet op eigen houtje ter zijde leggen. Kennelijk is de curator op zoek naar bewijzen om een dossier op te bouwen. Let dus op met wat u opstuurt. Houd als u zeker bent, dus voet bij stuk en onderteken niet zomaar documenten die de curator u voorlegt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Renate, 01-06-2016
Mijn vriend is per 13-4 gefailleerd. Het VTLB is berekend en in de VTLB berekening staat ook een te behouden vakantiegeld van E 833,74 berekend over 12 maanden vermeld. Mijn vriend is pas 8 maanden in dienst bij deze werkgever en komt niet aan dit bedrag aan vakantiegeld want hij heeft recht op 8 maanden iov 12 maanden.
De curator zegt dat hij recht heb op 2.12e deel van het vakantiegeld en de rest komt toe aan de boedelrekening.
Mijn vriend komt alleen boven het VTLB als hij overwerkt anders niet; Mijn inziens komt het vakantiegeld van de maanden voor faillissement datum aan mijn vriend toe ( in dit geval 6 maanden ) en komt het vakantiegeld vanaf faillissement datum ( 2 maanden) toe aan de curator. en niet zoals zij zeggen dat hij recht heeft op 2 maanden vakantiegeld. Mijn inziens valt zijn vakantiegeld buiten de boedel want hij blijft onder zijn VTLB. De bewindvoerder vond het raar dat ik dat vertelde en zei dat zij al jaren zo werken en zij het vakantiegeld gewoon behouden voor de boedelrekening. Zelfs de rechtbank kon mij niks vertellen hoe het zit en ik moest de bewindvoerder maar geloven die zal wel gelijk hebben zei ze. Ik heb zelf ook in een faillissement gezeten en ik behield wel mijn vakantiegeld want het viel buiten de boedel omdat ik onder mijn VTLB zat. Mijn curator beweerde toen ook dat het hem toe kwam en werd door de Rc op het matje geroepen.
Kan iemand mij duidelijkheid verschaffen hierover? Reactie infoteur, 02-06-2016
Beste Renate,
Op het vakantiegeld mag conform HR:2014:3068 (oktober 2014) beslag worden gelegd als het inkomen met de toegerekende maandelijkse vakantietoeslag hoger was dan de beslagvrije voet: "dit brengt met zich mee dat de jaarlijkse uitbetaling van het vakantiegeld geheel voor beslag vatbaar is indien het maandelijkse inkomen in de maanden waarin het vakantiegeld werd opgebouwd, steeds boven de beslagvrije voet uitkwam ongeacht of in die maand beslag lag." Met andere woorden in de maanden waarin uw vriend onder het vtlb bleef, ook voordat hij failleerde, is de maandelijkse vakantietoeslag uit die maanden niet opeisbaar voor de boedelrekening. Dit zou dus maand voor maand bekeken moeten worden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Taurus, 27-05-2016
Goedemorgen,
Op 8 mei j.l. heb ik uw advies gevraagd over de beslaglegging op de woning van onze overleden moeder omdat 1 van de 5 erfgenamen failliet is en schulden bij onze moeder had. De curator eiste zijn erfdeel op terwijl in het testament van moeder staat dat zijn schulden verrekend moeten worden met zijn erfdeel. De situatie is nog hetzelfde als in mijn vraag van 8 mei.
Nu is mijn vraag: De curator doet de meeste contacten telefonisch en na herhaaldelijke verzoeken van onze kant om dit schriftelijk te doen en een telefoongesprek per mail te bevestigen doet hij dit niet. Ook de advocaat die onze zaak nu behartigt heeft dit diverse keren gevraagd maar hij/zij, (het zijn 2 curatoren) vertikken het om dit te doen. Is het gebruikelijk dat dit alles telefonisch gaat? Zij ontkennen toegezegde afspraken, daarom steeds de vraag om dit per mail te bevestigen.
Uw advies om een klacht in te dienen bij de Rechter-commissaris heb ik inmiddels deze week opgevolgd, dus het is afwachten. Met vriendelijke groet van Taurus. Reactie infoteur, 28-05-2016
Beste Taurus,
Het is raar dat de curatoren niets schriftelijk bevestigen, dat geeft te denken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Taurus, 08-05-2016
Goedemorgen/middag,
5 Erfgenamen, 1 daarvan is failliet en staat onder curatele. Gefailleerde (broer) heeft schuld aan moeder en dit is vóór zijn faillissement in een testament beschreven dat deze bedragen verrekend moeten worden met zijn erfdeel na overlijden van moeder. Dit om de overige 4 nabestaanden niet te benadelen. Vorig jaar is moeder overleden en de woning uit de erfenis werd verkocht, maar 1 week voor de oplevering legde de curator beslag op de woning. Om de woning op te kunnen leveren (anders 10% boete wegens niet leveren) werden wij gedwongen om een depotovereenkomst te tekenen anders werd het beslag niet opgeheven. Dit bedrag is aanzienlijk hoger dag het bewuste erfdeel! Nu wil de curator het bedrag houden, maar uit coulance wil zij ons uiteindelijk afschepen met 10% van het deposito, te delen door 4! Wij hebben totaal NIETS te maken met de zaakjes van broer, Curator hecht geen waarde aan het testament en zegt dat het schenkingen van moeder aan broer waren en geen leningen maar waarom zou zij dit dan in een testament laten beschrijven? Wat voor waarde heeft een testament dan nog? Wij hebben getekende bewijzen van broer van diverse bankopnamen etc. Ook heeft broer aan de curator geschreven dat hij de bedragen heeft geleend. P.S.: Failleerde heeft niet aan de curator gemeld dat moeder was overleden, wellicht omdat hij dacht dat hij zijn erfdeel al had geleend en er niets meer voor hem over zou blijven. Graag uw mening of advies hierover. Met vriendelijke groet Henny van G. Reactie infoteur, 09-05-2016
Beste Taurus,
U had direct bezwaar tegen het beslag kunnen maken, nu hebt u onder druk moeten tekenen. Het maakt een groot verschil of het om schenkingen gaat of om een lening. Zowel broer als moeder geven aan dat het om een lening gaat. Als er geen rente werd betaald is hooguit de rente een schenking geweest en niet de hoofdsom. Ik denk dat u bij de kantonrechter of rechter-commissaris een goede kans maakt om uw zaak succesvol te bepleiten. Probeer het eerst bij de rechter-commissaris die de opdrachtgever van deze curator is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Falkena, 28-04-2016
Hallo.
Ik heb een auto verkocht aan iemand die wel vaker een auto bij ons bedrijft heeft gekocht.
Maar krijg 3 weken later bericht van de curator dat de verkoop terug gedraaid wordt.
Deze auto is nu 5 weken ingereden en nu ook nog in gerookt en een brand gat in de stoel.
Nu eist de curator het volledig bedrag terug, en zitten wij met de schade.
Kan dit allemaal. Reactie infoteur, 29-04-2016
Hallo,
Als een curator het bewind voert en zonder diens medeweten een auto wordt verkocht, kan hij de verkoop terugdraaien. Het ligt wel voor de hand dat de koper een schadebedrag betaalt als er schade is toegebracht. Er is immers wel gebruik van de auto gemaakt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Klaas, 17-03-2016
Mijn faillisement loopt nu al 1 jaar en 4 maanden. Mijn boekhouding is niet af omdat de boekhouder ook een schuldeiser is, maar de curator eist een deugdelijke boekhouding. Wat kan ik doen? Reactie infoteur, 17-03-2016
Beste Klaas,
Vraag de curator naar wie u kunt gaan (het kost immers extra geld).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Veilingmeester, 05-03-2016
Beste zeemeeuw,
Ik heb een vraag:
Ik ben een veilingsite begonnen, deze is binnenkort online. Ik zou graag curatoren als klanten willen hebben die via mijn site de spullen veilen
Kan ik een curator benaderen en hem deze vraag stellen in de hoop dat hij daar op ingaat? Werkt dit zo, of zit ik nu een stomme vraag te stellen?
Ik hoop in ieder geval op een juist antwoord.
BVD
Veilingmeester. Reactie infoteur, 06-03-2016
Beste Veilingmeester,
Curatoren, deurwaarders, u kunt het proberen. Waarom niet?
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anoniem, 30-01-2016
Goedendag,

Ik ben falliet verklaard maar mijn man woont in turkije wil hem graag zien dus wil voor een weekje naar hem toe gaan. Maar begreep van de cruator dat ik niet naar het buitenland mag verhuizen. Mag ik wel 1 week op vakantie? Wordt je aangehouden. Heb alleen schuldn Reactie infoteur, 31-01-2016
Beste Anoniem,
Helaas hebt u altijd vooraf toestemming van de curator nodig, voordat u naar het buitenland mag gaan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anoniempje, 27-01-2016
Hallo Zeemeeuw, Ik heb alles nog een keer uitgezocht en het blijkt dat we maar één keer een Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon Nummer 1 hebben gehad. Dat verslag is gedateerd op 24 september 2012, dus nog bij leven van mijn man.
Daarna nooit meer een verslag gezien. Opheffing van de faillissement (per brief van de rechtbank) heeft plaats gevonden op 28 januari 2014 waarin alleen het salaris van de curator wordt vermeld. Over de gemaakte afspraken tussen de curator en de distributeur is mij dan ook niets bekend. Wel heb ik per mail aan de curator gevraagd of hij mij de afspraken tussen beide partijen door kon mailen, . Daarop kreeg ik per mail als reactie: quote curator. Het betreft een overeenkomst tussen… naam van de distributeur) en de faillissementsboedel/curator en helaas niet bestemd voor derden. Einde quote.
Nogmaals, beide partijen wensen geen openheid van zaken te geven. Met het dreigen van juridisch stappen richting distributeur word ik alleen maar uitgelachen. Deze distributeur weet als geen ander dat ik niet over de gelden beschik om hem aan te klagen. Dat zou voor hem ook zomaar de reden kunnen zijn om door te gaan met het verkopen van de producten.
Zeker nu ik er alleen voor sta en hij al eerder aan had gegeven niet met mij in discussie wenst te gaan. Wat kan ik nu nog doen om achter de gemaakte afspraken te komen? Dit voelt namelijk als zo onrechtvaardig. En mijn stelling is: heb je niets te verbergen dan geef je toch openheid van zaken/gemaakte afspraken? Hoop dat u mij in deze toch nog verder kan helpen.
Met vriendelijke groet, Anoniempje Reactie infoteur, 27-01-2016
Beste Anoniempje,
Ik zal u berichten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anoniempje, 25-01-2016
Hallo Zeemeeuw, Sorry voor het nogmaals komen met een vraag, maar het is mij duidelijk dat er door het uitblijven van de van de royalty´s er een gebrek was aan baten. Daar heb ik ook bericht over gehad, maar waar het mij om gaat is of ik ook recht hebt over de gemaakte afspraken tussen de curator en de distributeur die de producten over heeft genomen/gekocht van de curator. Uit het eerste onderstaande bericht van u krijg ik de indruk dat ik daar wel terdege recht heb welke afspraken en zijn gemaakt tussen de curator en de distributeur, maar beide hullen zich in stilzwijgen. Het lijkt mij dat de distributeur ten onrechte de producten nog steeds verkoop. Zie onderstaande eerste bericht van mij met uitleg. Hoop op een verlossend antwoordt, zodat ik verdere stappen kan ondernemen. Met vriendelijke groet, Anoniempje. Reactie infoteur, 25-01-2016
Hallo Anoniempje
Bij een faillissement wordt de failliet (u en uw man) buiten spel gezet, maar mag e.e.a. niet in strijd met de (auteurs)wet plaats vinden. De distributeur heeft kennelijk beperkte rechten en heeft daarom met u contact opgenomen. Het is niet meer dan logisch dat u hem vraagt wat de afspraken tot nu toe zijn. De curator heeft blijkbaar zijn verslagen gemaakt en de zaak afgehandeld. Staat in de verslagen iets over de afspraken die zijn gemaakt? U kunt altijd de distributeur met juridische stappen dreigen als u de door u gevraagde informatie niet krijgt en hij doorgaat met het verspreiden van uw materiaal.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anoniempje, 25-01-2016
Hallo Zeemeeuw, Hartelijk dank voor uw antwoordt. Ik heb toch nog even een vraagje. Het faillissement is vorig jaar al afgehandeld, dus de curator kan mij begrijp ik doorverwijzen. Maar naar wie kan de curator mij dan doorverwijzen? Dat is voor mij niet geheel duidelijk. En als ik erom vraag is hij dan verplicht mij door te verwijzen?
Bij voorbaat dank voor uw reactie en met vriendelijke groet, Anoniempje Reactie infoteur, 25-01-2016
Hallo Anoniempje,
Met doorverwijzen bedoel ik dat de zaak voor de curator dan is afgedaan. Als het goed is, heeft hij eerder een boedelbeschrijving opgesteld, verantwoording afgelegd, een akkoord gesloten en hield een rechter-commissaris toezicht. Als ik dit opzoek sinds 2012 zie ik in deze zaak vijf verslagen in het register en is het faillissement opgeheven in januari 2014 bij gebrek aan baten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anoniempje, 24-01-2016
Beste Zeemeeuw,
In augustus 2012 is onze BV failliet verklaard. Mijn man en ik zaten beiden in de BV. Nu had mijn man een contract getekend, met een niet nader te noemen distributeur, tot eind 2015. Helaas is mijn man in december 2012 overleden. De distributeur heeft na het uitspreken van het faillissement, van de niet uitbetaalde royalty's aan ons, de rechten op de merknaam en bijbehorende producten overgenomen van de curator.
Op al het ongemonteerde filmmateriaal ligt een auteursrecht en is onvervreembaar. Het auteursrecht is niet door mij verkocht en blijft bij de erven. In dit geval bij mij. Omdat het contract eind 2015 af zou lopen heeft de distributeur weer contact met mij gezocht om het andere materiaal verder te verwerken tot nieuwe producties. Ik heb hem gemeld dat ik niet met hem verder wil, zeker gezien de voorgeschiedenis. Nu worden de bestaande producten nog steeds verkocht door de distributeur terwijl de distributeur aangaf dat het contract eind 2015 af zou lopen. Mijn inziens mag hij de producten dan ook niet meer verkopen. Ik heb de curator gevraagd welke afspraken er zijn gemaakt tussen hem en de distributeur, maar deze wenst niet in te gaan op mijn vraag en gaf aan dat ik de informatie over de gedane afspraken maar aan de distributeur op moet vragen. Deze wenst eveneens niet in te willen gaan op mijn vraag.
Mag de curator als ook distributeur deze informatie achter houden?
Graag uw reactie.
Met vriendelijke groet, Anoniempje Reactie infoteur, 13-01-2017
Beste Anoniempje,
Als het faillissement is afgehandeld, kan de curator u doorverwijzen. Als dat niet het geval is, niet. Bovendien kan het best zijn dat de curator ten onrechte de distributeur bepaalde rechten heeft verleend of voor een te lange duur. U hebt, als u ook juridisch gezien partij bent, er recht op om te weten welke dat zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Manu, 07-01-2016
Hoelang mag een curator de afhandeling van een faillissement "rekken"? Reactie infoteur, 07-01-2016
Beste Manu,
Een curator mag de afhandeling van een faillissement niet onnodig rekken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Yvonne, 27-12-2015
Mijn man is persoonlijk failliet verklaard. Wij zijn op huwelijkse voorwaarden getrouwd. Mag de curator mijn spullen verkopen die ik zelf aangeschaft heb (van sommige heb ik geen bon meer zijn 10 jaar oud)? Kan hij aan mijn inkomen komen (WAO)? Mijn auto?

Wij hebben een koophuis en die wil de curator verkopen. De hypotheek hebben wij samen genomen? Heeft de verkoop nadelige gevolgen voor mij? Reactie infoteur, 28-12-2015
Beste Yvonne,
Niet alle huwelijkse voorwaarden zijn gelijk. Soms is alles gescheiden, soms alleen het bezit en niet het inkomen in een jaar. Waarschijnlijk kunt u de verkoop van het huis tegenhouden als wel gewoon de hypotheekrente wordt betaald (tenminste de helft is immers van u).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Zeemeeuw (1.579 artikelen)
Laatste update: 17-11-2020
Rubriek: Zakelijk
Subrubriek: Zakelijk
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.