Faillissement, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen

Faillissement, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen Een faillissement dreigt en wat doet u dan, wat doet de curator? Wat is een schone lei en wat gebeurt er met de schulden? Als u uw schulden niet betaalt, kunt u failliet worden verklaard. U kunt ook gebruik maken van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, de WSNP. De wettelijke termijn voor schuldhulpverlening is 3 jaar, maar kan worden verkort of verlengd. Voor deze vorm van schuldhulpsanering, een schuldsaneringskrediet en de gevolgen voor de gefailleerde geldt dat iedereen een tweede kans verdient. Zo hebt u een grote kans om uit de problemen te komen. Soms biedt een saneringskrediet hulp.

De WSNP, hoe werkt dat?


Faillissement en de WSNP

Als een natuurlijke persoon, een gewone burger dus, failliet gaat of sprake is van een uitstel van betaling (surseance van betaling), staat zijn hele wereld op zijn kop. Een faillissement betekent beslag op vermogen en de verplichting om alles terug te betalen en de schulden af te lossen. Totdat het faillissement is opgeheven. Er is normaal gesproken niet zo iets als een schone lei. Anders is dat met de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, WSNP, waar de schone lei een pregnante rol speelt.

WSNP en de schone lei

Ook aan het einde van de wettelijke schuldsanering blijkt het gespaarde bedrag vaak onvoldoende om alle schulden volledig te betalen en blijven restvorderingen over. Door de schone lei zijn deze restvorderingen voor de schuldeisers niet meer opeisbaar. Dit geldt voor alle schulden die bestonden op het moment van toepassing van de WSNP, met uitzondering van sommige studieschulden bij de Informatie Beheergroep en vorderingen als gevolg van een strafrechtelijke veroordeling bij het Centraal Justitieel Incasso Bureau. Ook voor een schuldeiser met een schuld ontstaan vóór de datum van toepassing van de WSNP en die zich te laat meldt bij de bewindvoerder, zijn de kansen verkeken. Het bedrag kan niet meer op u worden verhaald. Als de schuldeiser zich tijdens de WSNP sanering meldt, deelt hij nog mee bij de verdeling door de bewindvoerder.

Welke schulden vallen onder de WSNP?

Onder de werking van de WSNP vallen alle schulden die ontstaan zijn voordat u bent toegelaten tot de WSNP. Uitzondering hierop zijn alleen de langlopende studieschulden bij de Informatie Beheer Groep. De strafrechtelijk boetes en wederrechtelijk verkregen voordeel alsook schadevergoedingen voor slachtoffers van misdrijven vallen wel onder WSNP, maar vallen dus niet onder de schone lei.

Wat is schuldsanering?

U wordt niet zo maar toegelaten tot het traject van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, WSNP. De procedure is als volgt. Eerst moet u naar de Gemeentelijke kredietbank of de Sociale Dienst in uw gemeente. Een schuld hulpverlener maakt dan een inventarisatie van de schuldeisers en de hoogte van de schulden. Vervolgens probeert hij via een zogenaamde minnelijke traject een akkoord te bereiken met de schuldeisers. Dat houdt in dat wordt aangeboden om een deel van de schulden te betalen tegen kwijtschelding van de rest van de vordering. Lukt dit minnelijke traject en gaan alle schuldeisers akkoord, dan hoeft u geen aanvraag WSNP in te dienen. Een saneringskrediet is aan de orde als uw inkomen niet hoger is dan 130% van het minimumloon. Daarmee kunt u binnen drie jaar bestaande schulden aflossen als de schuldeiser daarmee akkoord zijn.

Wordt u toegelaten tot de WSNP?

Lukt het minnelijke traject niet, dan zal de schuld hulpverlener een verzoekschrift opstellen met als bijlage een schuldsaneringsverklaring. Eenmaal ondertekend worden de stukken naar de rechtbank gestuurd, het wettelijke traject. Enkele weken later ontvangt u vervolgens van de rechtbank een oproep om te verschijnen. Tijdens die zitting of kort erna krijgt u te horen of u wordt toegelaten tot de WSNP. De rechtbank wijst direct een bewindvoerder, curator, aan. Het gebeurt ook wel dat de gemeente of een door hen aangewezen instantie niet meewerken aan het opstellen van het verzoekschrift plus de verklaring. In dat geval dient u het zelf op te stellen en het verzoekschrift tot toelating tot de WSNP in te dienen bij de rechtbank. Het is wel zo dat als u meermalen binnen tien jaar een verzoekschrift indient, de kans op afwijzing zeer groot is.

Stappen naar WSNP

Dus de te nemen stappen zijn:
  • Aanmelding bij Gemeentelijke Kredietbank of Sociale Dienst in uw woonplaats;
  • Hulpverlener van een erkend bureau probeert eerst het minnelijk traject;
  • Lukt minnelijke traject niet, dan volgt verzoek bij de rechtbank voor uw toelating tot de WSNP.

Schuldsaneringskrediet

In het minnelijke traject kan soms op basis van een saneringskrediet een aanbod worden gedaan aan de schuldeisers. De schuldeisers krijgen in één keer uitbetaald en u financiert dat met een saneringskrediet dat u in de volgende 36 maanden moet aflossen. Van dit bedrag worden een aanbieding gedaan richting schuldeisers en de betaling gebeurt tegen finale kwijting, zodat u daar dan ook vanaf bent. Een soort schone lei dus. Dat kan voordelig zijn voor de schuldeisers. Het is wel zo dat de schuldeisers akkoord moeten zijn met het wat ze uitbetaald krijgen, want dat zal meestal maar een deel van de schuld zijn. Uw voordelen zijn:
  • Geen schuldeisers meer.
  • Na 3 jaar is de schuld afgelost.
  • Na 3 jaar bent u weer vrij om te doen wat u wilt.

Zorg als de afspraak met de schuldeisers lukt, wel dat u het saneringskrediet op tijd hebt terugbetaald.

Omzetting faillissement in schuldsanering

Als de gefailleerde het verzoek indient om het faillissement om te zetten in een schuldsanering zal de curator de rechtbank hierover adviseren. Daartoe brengt de bewindvoerder de schulden in kaart, de inkomsten, de persoonlijke omstandigheden en de vaste lasten.

De roerende zaken en WSNP

Om de schulden te voldoen, zullen na een inventarisatie ook spullen worden verkocht, wanneer de opbrengsten van verkoop de te maken kosten overschrijden. Daarbij gaat het om zogenaamd bovenmatige inboedel. U moet dan denken aan een caravan, een scooter of een auto. Maar als u het vervoermiddel nodig heeft voor woon- en werkverkeer, dan mag u in de meeste gevallen het vervoermiddel behouden.

WSNP en eigen huis

Als het eigen huis overwaarde heeft moet de schuldenaar medewerking verlenen aan de verkoop van de woning.

Hypotheek en WSNP

Als er geen schuld vernieuwing plaats vindt, zal het koophuis dat u bewoont in de meeste gevallen worden verkocht. Hiervan wordt eerst de hypotheek afgelost en van wat er eventueel nog over is de schuldeisers. Is de opbrengst van de woning niet voldoende om uw hypotheek af te lossen, dan kan de hypotheekverstrekker het restant van de hypotheekschuld indienen in de schuldsanering.

Mag u nieuwe schulden maken

Zolang de WNSP op u van toepassing is, is het niet toegestaan om nieuwe schulden te maken. In de meeste gevallen zullen nieuwe schulden leiden tot een tussentijdse beëindiging van de wettelijke schuldsanering met een faillissement als gevolg.

Wat is de postblokkade?

De postblokkade die in ieder geval de eerste 13 maanden van de WSNP geldt, houdt in dat al uw post eerst naar uw bewindvoerder gestuurd wordt. Hij opent al uw brieven en telegrammen. Zo wil de bewindvoerder volgen of u zich aan uw verplichtingen houdt. De postblokkade kan op verzoek van de bewindvoerder door de rechtbank worden verlengd. Minimaal 1x per week stuurt de bewindvoerder de weekpost door.

Het vrij te laten bedrag

Het vrij te laten bedrag, afgekort vtb, is wettelijk vastgesteld op minimaal 90% van de voor u geldende bijstandsnorm. Verder geldt een reserveringstoeslag van 5%. In totaal dus 95% van de bijstandsnorm. Als u bovendien minimaal 20 uur per week werkt, dan wordt uw vtb nog eens verhoogd met 5%, waardoor u aan 100% van de bijstandsnorm komt. Zolang de WSNP op u van toepassing is, kunt u via een verzoek tot nihil stelling aan de alimentatie rechter verzoeken om geen alimentatie te hoeven betalen. De betalingsverplichting start dan weer zodra de WSNP is opgeheven.

Wanneer kunt u stoppen met de WSNP?

De wettelijke termijn is 3 jaar, maar deze kan worden verkort of verlengd door de bewindvoerder. Ook op eigen verzoek kan de WSNP eerder worden stopgezet door een akkoord aan te bieden. Als dit lukt wordt de restschuld eerder kwijt gescholden. In dat geval geven de schuldeisers u de garantie dat de restant vorderingen zijn kwijtgescholden.

Communicatie met de bewindvoerder

Volgens de Recofa richtlijnen WSNP moet de bewindvoerder ten minste enkele uren per week voor de schuldenaar telefonisch beschikbaar zijn. De bewindvoerder kan aangeven het liefste schriftelijk te worden benaderd. Voor de schuldenaar moet duidelijk zijn hoe de communicatie verder zal verlopen.

Slot

Een schone lei tot slot is weer wat anders. Een schone lei kunt u krijgen wanneer u de WSNP volledig bent doorlopen en niet voortijdig tot een akkoord bent gekomen. Enkele eisen daarbij zijn dat u geen nieuwe schulden mag hebben laten ontstaan, uw schuldeisers niet mag hebben benadeeld en u zich hebt gehouden aan de opgelegde inspanningsverplichting en informatieplicht. De schone lei garandeert dan dat de resterende vorderingen voor de schuldeisers niet meer opeisbaar zijn.

Lees verder

© 2007 - 2020 Zeemeeuw, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Persoonlijk failliet laten verklaren: regels en voorwaardenJe persoonlijk failliet laten verklaren is geen prettige beslissing, maar in bepaalde gevallen echter wel de beste besli…
Surseance van betaling of faillissement?Surseance van betaling of faillissement?Wat is in 2020 een surseance van betaling, wat is hierbij de procedure? Meestal gaat een surseance van betaling aan een…
Wat is een boedelrekening?Wat is een boedelrekening?Zodra u bent toegelaten tot de WSNP of als er sprake is van een faillissement wordt er door de bewindvoerder of curator…
Betalingsregeling treffen met schuldeisersBetalingsregeling treffen met schuldeisersAls u een deel van uw schulden kunt aflossen, kunt u in sommige gevallen een betalingsregeling treffen met uw schuldeise…

Management rollenManagement rollenManagement is een veel besproken onderwerp en veel mensen hebben er mee te maken. Je bent zelf leidinggevende of je hebt…
Faillissement & faillissementswet: dwangakkoord in 2020Faillissement & faillissementswet: dwangakkoord in 2020Een faillissement komt vaak voor, surseance van betaling ook. Maar het gebeurt uiteraard ook dat een bedrijf in financië…

Reageer op het artikel "Faillissement, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

Es, 19-11-2018 11:29 #190
Goedemorgen,
Ik heb een vraag. Mijn partner is jaren geleden gescheiden na een huwelijk onder huwelijkse voorwaarden met koude uitsluiting. Gedurende het huwelijk hebben ze samen een huis gekocht, dat was het enige gemeenschappelijke, waarvan mijn partner een deel heeft gefinancierd met de overwaarde van het vorige huis dat alleen op zijn naam stond.

Tijdens de echtscheiding is bepaald dat mijn partner de woning kreeg, hij ook alle financiën zou blijven voldoen, hij zijn ex zou laten ontslaan uit haar hoofdelijke aansprakelijkheid en haar nog een bedrag heeft meegegeven in verband met het huis, zodat ze verder kon. Intussen zit ex in de WSNP en is het eindelijk gelukt om de vrouw te kunnen laten ontslaan. Punt is alleen dat nu de bewindvoerder vindt dat er pas toestemming voor het ontslag gegeven kan worden als mijn partner de helft van de overwaarde, die inmiddels aanwezig is, afdraagt aan zijn ex, lees de bewindvoerder.

Mijn partner wil dat niet nu hij feitelijk nog geld van zijn ex krijgt vanwege de financiering uit de overwaarde, het bedrag dat hij al betaald heeft verrekend moet worden en hij ook recht op de helft van alle woonlasten die hij al die jaren alleen heeft betaald.

De bewindvoerder vindt dit allemaal onjuist en geeft nu de bank opdracht de executieverkoop te starten.

Kan dit allemaal wel? Reactie infoteur, 24-01-2020
Beste Es,
Het ontslaan uit de hoofdelijke aansprakelijkheid is een bevoegdheid van de bank, daar gaat de bewindvoerder niet over. Neem dus direct contact met de bank op. De echtscheidingsafspraken zijn bovendien gemaakt voordat de bewindvoerder in beeld kwam en zijn dus rechtsgeldig.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Freek, 12-11-2018 13:57 #189
Beste redactie,
Met mijn ex-compagnon ben ik een tweetal zakelijke leningen aangegaan die privé bijgetekend zijn. Toen het bedrijf failliet ging en er geen mismanagement is geconstateerd door de curator, zijn alle schulden komen te vervallen behalve de tweetal "bijgetekende" zakelijke leningen. De ene lening heb ik - na vordering rechtbank - middels een loonbeslag geheel alleen terugbetaald. De tweede lening - is nog niet afgedongen via de rechtbank dat ik die moet terugbetalen. Ik betwist namelijk de rechtsgeldigheid van de kredietovereenkomst en het incassobureau stapt niet naar de rechter. Nu is mijn ex-compagnon in de WSNP toegelaten maar ik ben niet opgenomen in de lijst met schuldeisers (vanuit mijn regresrecht van lening 1 die al is terugbetaald). Vraag: is het normaal dat ik niet betrokken ben in de lijst van schulden? Komt mijn regresrecht schuld hiermee te vervallen als mijn excompagnon zijn WSNP traject succesvol doorloopt de komende jaren? En wat gebeurt er als ik ongelijk krijg bij de rechtbank inzake zakelijke lening 2: als ik die tijdens / na WSNP traject van mijn ex-compagnon ook helemaal zelf betaal, is er nog kans dat ik middels regresrecht iets kan verhalen op mijn ex-compagnon? Reactie infoteur, 10-07-2020
Beste Freek,
Een regresvordering ontstaat op het moment dat u meer van een lening betaalt dan de onderlinge betaalplicht. Voor lening 1 lijkt dat al het geval en zou die moeten worden meegenomen in de schuldenlast van de wsnp.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sandra, 18-10-2018 21:37 #188
Beste,
Sinds juli 2017 zit ik in WSNP traject. Ik heb een fultime baan en geef netjes alles van boven mijn vtb is, behalve reiskosten. Mijn vraag is heb ik recht op reiskosten, mag ik ze behouden? Mijn bewindvoerder vraagt om aan te tonen hoe ik deze kosten maak. Dit betekent dat ik mijn werkgever op de hoogte van mijn situatie moet stellen. Dat wil ik liever niet. Ik wil niet dat mijn werkgever iets van mijn situatie wat Wsnp betreft. Op mijn salarisstrook staat duidelijk reiskosten aangegeven. Hoe moet ik dit oplossen, zodat bewindvoerder me niet moeilijk gaat maken maar dat ook mijn werkgever niets van mijn situatie af weet?
Alvast bedankt,
Sandra Reactie infoteur, 10-07-2020
Beste Sandra,
Reiskosten die de gemaakte kosten vergoeden, zijn geen inkomen. Kennelijk denkt de bewindvoerder dat u verkapt extra loon ontvangt. Kunt u de bewindvoerder niet gewoon aangeven welke reizen u maakt onder de afspraak dat hij uw privacy respecteert.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

A. Veenema, 21-02-2018 22:34 #187
Beste,

Ik en mijn partner zitten vanaf 17-07-2017 in de Wsnp. Het gaat niet helemaal goed we hebben een achterstand van ruim €4000,- op de boedel. Wij hebben nu Budgetbeheer aangevraagd en deze komen gelukkig eerdaags langs om ons budget over te nemen. Wij hebben een koopwoning met een overwaarde van €20000,- en moeten deze verkopen. Uiteraard wil ik mijn medewerking verlenen maar ik vind dit nog al raar. Mijn netto hypotheek per maand is 607,58 bruto is dit €721,56, hier moet dan de hypotheek rente nog vanaf. Nu is het zo ik en mijn partner hebben vorig jaar ruim €40000 verdiend waardoor wij niet in aanmerking komen voor een sociale huurwoning maar een huis moeten zoeken in de particuliere sector. De bewindvoerder is al uitgegaan dat we dan ong €900 kwijt zouden zijn aan huur. Maar dit komt toch nooit ten goede voor de schuldeisers? Dat zou betekenen dat wij in 36 maanden min €300 kunnen aflossen. Wat kunnen we hier tegen doen kunnen wij de rechter commissaris hier een brief over schrijven want ik begrijp dat zowel de bewindvoerder als de rechter commissaris hierin een beslissing moet nemen. En hoe ga ik op zoek naar een huurwoning. In de vrije sector komt het meestal op neer dat je 4 a 5x het bruto huurbedrag per maand moet verdienen om er in aanmerking voor te komen. Dit kan nu helaas niet want ik ben per 15-01-2018 werkeloos. HELP SVP. We hebben ook 2 kleine kinderen van 0 & 2 jaar oud. Laatste wat ik wil is op straat te komen staan. Reactie infoteur, 10-07-2020
Beste A. Veenema,
Het beste maakt u direct bezwaar, wijst u erop dat er nauwelijks tot geen financieel voordeel is en dat u zo met uw kinderen op straat komt te staan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Esther, 04-01-2018 20:02 #186
Ik heb deze week te horen gekregen dat het minnelijke traject niet gaat lukken omdat er veel schuldeisers niet akkoord gaan, de gemeente gaat een brief opstellen om WSNP aan te vragen.
Ik krijg een bijstandsuitkering en er loopt een re-integratie traject, nu mag ik al mijn toeslagen (huur en zorg) houden.
Hoe zit dat in de WSNP en wat word dan mijn vrij te laten bedrag? Reactie infoteur, 10-07-2020
Beste Esther,
Als u ouder bent dan 21 en nog geen recht hebt op AOW bedraagt het vrij te laten bedrag € 927,36 (juli 2020). U houdt uw toeslagen, maar de curator zal over uw budget gaan:

https://financieel.infonu.nl/geld/61035-loonbeslag-deurwaarder-incassobureau-beslagvrije-voet-2020.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jan Meijer, 30-12-2017 01:03 #185
Ik heb een vriendin 69jr die door ziekte en overlijden van haar man voor de VOF in een faillissement terecht is gekomen.
Dit faillissement wordt op 9-1-2018 door de curator aan de rechter voorgelegd om te beëindigen. Er blijkt dan nog een restschuld van zeker 10.000den euro's bestaan waarvan ook 9.000 euro belastingschuld. Mijn vriendin heeft geen ander inkomen als haar AOW, huursubsidie en zorgtoeslag. Vermogen heeft zij niet. De erfenis van haar moeder is al in zijn geheel naar de curator gegaan. Verder heeft zij geen vermogen Wonen doet ze in een sociaal huur appartement. Nu willen wij op redelijk kortere termijn gaan samenwonen. Zij, samen met mij in mijn vrije koop huis. Ik heb best wat vermogen. Als ik haar aanwijs als erfgenaam loop ik het risico dat haar schuldeisers alsnog verhaal proberen te halen. Als de rechtbank het faillissement toewijst kan zij dan aansluitend in de schuldsanering zodat zij met een schone lei verder kan en wij een horror vrije oude dag tegemoet kunnen gaan? Met vriendelijke groet, Jan Reactie infoteur, 10-07-2020
Beste Jan Meijer,
Uw vriendin aanwijzen als erfgenaam hoeft geen probleem zijn, omdat zij daarmee nog niet direct over het geld beschikt. Voor de restschuld kan zij een aanvraag doen voor schuldsanering en pas dan zal worden bekeken of zij daarvoor in aanmerking komt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Dinie, 14-09-2017 22:25 #184
Na 15 jaar bewindvoering heb ik nog steeds dezelfde schulden en lopen alleen maar op door de rente ed hoe kan dit en als ik failliet wordt verklaard wat gebeurt er dan? Reactie infoteur, 10-07-2020
Beste Dinie,
Dat de schulden toch nog oplopen is raar. Of er wordt dan weinig afgelost of de rente is erg hoog. Als u failliet gaat, kan alles verkocht worden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Wil de Bruijn, 28-08-2017 16:10 #183
Een relatie van mij heeft in het verleden zakelijk geld geleend en heeft zich hiervoor persoonlijk borg gesteld. Deze relatie is 3 jaar geleden de schuldsanering ingegaan maar heeft de schuld nooit gemeld bij zijn bewindvoerder. Nu is zijn schuldsanering beëindigd met schone lei (maar is ondertussen wel de borgstelling vervallen). Kan deze persoon op de schuld worden aangesproken? Ik heb het gevoel dat dit bewust is verzwegen.

Wat is de beste aanpak voor mijn relatie? Reactie infoteur, 10-07-2020
Beste Wil de Bruijn,
Een schone lei kan ook weer worden ingetrokken als men zich niet aan de regels van de wsnp heeft gehouden, (informatie heeft achtergehouden, inkomsten heeft verzwegen).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Van Bergen, 25-08-2017 16:13 #182
Mag bij beslaglegging bij aow hetzelfde worden aangehouden met de betaling
aan de boedelrekening van het vtlb. nu heb ik 1011 aow (gekort ivm wonen in Duitsland) plus 151 pensioen. En volgende maand 90 € minder is 921 € en 151 € pensioen. Het vtlb is 1089
dus hoef ik dan niets af te dragen? De bewindvoerder schrijft van wel.
klopt dat en mag dat?
met groet Bergen Reactie infoteur, 10-07-2020
Beste Van Bergen,
Als u alleenstaand bent en AOW-gerechtigd, dan bedraagt de beslagvrije voet € 927,36 per maand:

https://financieel.infonu.nl/geld/61035-loonbeslag-deurwaarder-incassobureau-beslagvrije-voet-2020.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

R., 20-07-2017 15:37 #181
Geachte.

Mijn vriendin is bezig met het kopen van een woning en nu kregen wij via via te horen dat de verkopende partij zakelijk failliet is gegaan.
Omtrent het akkoord van de verkoop zit ze al 6 weken te wachten. Volgende de verkoper is de bank akkoord gegaan, echter zegt de verkopende makelaar dat de man bezig is met toetreding in de WSNP.
Aan wie moeten wij ons nu richten als koper van de woning? moeten we bij de curator zijn (er is niet duidelijk of het woonhuis ook onder het faillissement is gevallen) of moeten wij ons wenden tot de advocaat die het WSNP traject in gang zet. Reactie infoteur, 10-07-2020
Geachte R,
Voor u is belangrijk of een koop wel door kan gaan. Als de makelaar zegt dat dat niet het geval is, weet u genoeg. Teken geen contract.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

H., 29-06-2017 02:37 #180
Geachte,

Ik ben sinds kort failliet verklaard. Ik weet dat het openbaar wordt gemaakt in de staatskrant. Nu ben ik eens mijn naam gaan googlen in daar zag ik op een site (niet staatskrant) mijn naam, adres geboortedatum staan en de faillietverklaring. Mijn vraag is nu, mag dit zomaar openbaar worden gemaakt op die site? Reactie infoteur, 10-07-2020
Geachte H,
Voor zover een faillissement aan openbare registers is ontleend (bijvoorbeeld de KvK) of door betrokkene is doorgegeven, mag dit.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

R. Baas, 29-05-2017 10:40 #179
Mijn vriend zit sinds februari 2017 na 10 maanden faillissement in de Wsnp. Ik zit niet in een regeling of wat dan ook.
Wij hebben een samenlevingscontract waarin staat dat het salaris van ieder zelf is en als de een geen inkomen heeft de ander de vaste lasten betaalt en bij beiden inkomen samen betaald aan de huishouding. Nu krijg ik een aardig bedrag terug van de belastingdienst terug. De bewindvoerder zegt dat dit gehele bedrag naar de boedelrekening moet. Klopt dit wel want ik heb niks met zijn Wsnp traject te maken. Reactie infoteur, 10-07-2020
Beste R. Baas,
Uw inkomen is alleen van belang bij de bepaling van de beslagvrije voet (vrij te laten bedrag) van uw vriend. Het zijn niet uw schulden en niet uw wsnp.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Lodewijk, 13-01-2017 20:18 #178
Hallo! Hopende hier een verlossend antwoord te krijgen op mijn vraag. Mijn vrouw en ik zitten nu 4 jaar in beschermingsbewind. Wij zitten nog 350 euro in de schuld. Volgens onze bewindvoerder zijn wij binnen nu en 10 maand schuld vrij. Gezien we elke maand 35 euro betalen. Mij werd aan het begin verteld dat na 3 jaar bewindvoering een schone lei te krijgen, maar tevergeefs moeten wij nog bijna een jaar uitzitten. Stel ik heb de gelegenheid om de schuld in een keer te kunnen aflossen. Hoe kan ik dit dan bewerkstelligen? Ik las online namelijk dat je een akkoord moet indienen, maar gezien wij zonder lening in 4 jaar tijd alles afgelost hebben op 350 euro na zouden wij toch aan alle regels moeten voldoen?… ook met het in een keer aflossen van het restbedrag? Reactie infoteur, 10-07-2020
Hallo Lodewijk,
Als u eerder tussentijds al uw schulden kunt afbetalen, is er geen reden meer om in de Wsnp te blijven. De rechter beëindigd de WSNP. Als aan de voorwaarden is voldaan is dat met een schone lei.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

C., 13-01-2017 01:51 #177
Goedendag,

Ik weet niet of ik mijn vraag hier kan stellen, ik hoop dat ik een advies kan krijgen.

Maart aanstaande zit ik 1 jaar in wsnp wegens schulden van ex, inmiddels 5 jaar bezig om schulden te verzamelen als aanvraag wsnp. Tot op heden staat geen enkele schuld op mijn naam. Ook heb ik geen budgetbeheer aldus regel ik zelf alles netjes op tijd. Wel een bewindvoerder.

Mijn vraag is dan ook, zou ik in aanmerking kunnen komen voor een verkorte aanvraag wsnp? Ik zit in de bijstand, 1x per week naar psycholoog, 1x per week naar fysio (wegens aanrijding). Zoja (verkorte aanvraag wsnp) wie informeer ik hierover? Moet ik een brief schrijven? Wat moet erin staan?

Ook heb ik een bedrag toegekend gekregen wegens de aanrijding om naar fysio te kunnen. Mag ik dit ook aan fysio uitgeven gedurende de geadviseerde 2 jaar? Mijn dank is zeer groot voor uw advies/opmerking

Met vriendelijke groet. Reactie infoteur, 10-07-2020
Goedendag C,
Het beste overlegt u met uw bewindvoerder over de mogelijkheden van een verkort traject wsnp.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

N., 20-12-2016 11:26 #176
Goedendag ik heb een vraag bij ons is het minnelijk traject afgewezen, wij hebben regelingen kunnen treffen met de schuldeisers dus we gaan het zo proberen.mijn vraag is hebben wij recht op het gespaarde geld bij de gkb? wij willen daar namelijk een schuldeiser me afbetalen.
met vr gr Reactie infoteur, 10-07-2020
Goedendag N,
Het geld bij de Gkb is uw geld en kunt u dus opnemen als het niet voor langere tijd vaststaat (deposito, kasbons). Dat wordt anders als het geld is gespaard tijdens de schuldregeling. Het geld dat door de gemeentelijke kredietbank is gespaard tijdens de schuldregeling is bij een negatieve beëindiging wel voor de schuldeisers (als er geen WSNP is aangevraagd)
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

F. Huigens, 09-12-2016 13:18 #175
Mijn woningbouwvereniging is gedwongen mee te werken aan een minnelijk traject. Ze zijn overeengekomen dat na 3 jaar het restand wordt kwijtgescholden. Hiervoor word maandelijks een bedrag gereserbveerd. Mogen zij dan een terugbetaling van stookkosten met de openstaande post verrekenen? Waar kan ik de wettelijke regels hierover vinden? Reactie infoteur, 10-07-2020
Beste F. Huigens,
Een teruggave van stookkosten kan met een openstaande rekening aan stookkosten worden verrekend, maar niet met andere schulden uit het faillissement als dat niet zo is afgesproken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ricardo, 22-11-2016 21:56 #174
R.May
Op dit moment ligt mijn aanvraag WSNP bij de rechtbank, maar mijn bank informeerde mij telefonisch de resterende achterstand per omgaande over te maken anders wordt de woning verkocht. De woning staat op naam van mijn vriendin en mij.

Alleen ik ga als alles goed is de WSNP in en mijn vriendin het middeltraject en ik ben dan toch benieuwd hoe dit afloopt als mijn vriendin niet instemt met de verkoop van de woning. De woning is getaxeerd met als uitkomst overwaarde en ik vindt dit niet reeel gezien het achterstallig onderhoud en dergelijke.

De achterstand die er volgens de bank is op mijn hypotheek bedraagt op dit moment volgens hun +/- 7000,- van de 24000,- die er openstonden en nu ben ik het met die conclusie niet eens de 7000,- die er op dit moment nog staan zijn kosten die ons door de bank zijn opgelegd door meerdere taxaties stopzetten verkoop van de woning en stopzetten loonbeslag. 2650,- stopzetten verkoop van de woning en dan de taxaties van 1/ 550,- 2/ 485,- 3/ 465,- 4/ 435,- daarnaast heeft de bank mij toegezegd een bedrag in rekening gebracht te hebben van 1742,- en als ik dan alle bedragen bij elkaar optel is dat € 6327,- en dit is wel degelijk een verschil met wat ze aan mij vragen.

Hoe kan ik dit in hemelsnaam hard maken naar de bank? Ze hebben mij de afgelopen jaren willens en wetens ondanks dat we aan het inlossen waren continu deze belachelijke bedragen opgelegd waardoor wij als maar meer achteruit zijn gegaan dan voorruit. Is dit normaal vraag ik mij af.

met vriendelijke groet,
R.May Reactie infoteur, 10-07-2020
Beste Ricardo,
Als de hypotheek ook op naam van uw vriendin staat en er een achterstand is, kan de bank de woning verkopen. De bank heeft kennelijk geen zijn in een wsnp. Probeer een betalingsregeling af te sluiten, zo wint u tijd.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

S. Olbers, 12-08-2016 15:21 #173
Ik zit net als een hoop mensen helaas in grote financiële nood, nu lees ik hier wat tegenstrijdige berichten betreft het wel of niet kunnen behouden van een koopwoning. Als ik het goed lees is er sprake van verkoop als er duidelijk sprake is van overwaarde. Maar ik ben in het bezit van een koopwoning die duidelijk onder water staat en wat ik eigenlijk wil gaan proberen is of ik in het saneringstraject in zou kunnen stromen. Maar betekent dit dan wel of niet automatisch het moeten verkopen van de woning? Reactie infoteur, 10-07-2020
Beste S. Olbers,
Helaas trekt niet elke bank dezelfde lijn, maar niemand zit door een gedwongen verkoop op een restschuld te wachten, de bank (meestal) ook niet. De bank loopt het risico dat de restschuld vervolgens meeloopt in het wsnp traject en u zit (tijdelijk) zonder woning.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hanneke, 12-08-2016 14:21 #172
Ik heb meerdere schulden die zijn opgelopen tot bijna 20 000 euro van telefoonabonnement, huurschuld en studieschuld, heb ook een tijd geen onderdak gehad maar ben nu weer terug bij mijn ouders. Ik loop nu bij een maatschappelijk werker maar ben afgewezen voor de schuldhulpverlening, er wordt van mij gevraagd om eerst zelf overal een regeling mee te treffen maar dat ga ik niet redden met mijn inkomen, ik leef onder bijstandsniveau. Ik heb het advies van een goede kennis van mij gehad, die is accountant en die heeft mij verteld dat ik mezelf persoonlijk failliet moet laten verklaren bij de rechtbank om op die manier de WSNP af te dwingen. Ik ben ten einde raad want de maatschappelijk werkster waar ik bij loop die adviseert mij dus om overal maar een regeling mee te treffen terwijl ik hier weer lees dat er meerdere manieren zijn om er binnen 3 jaar van af te komen. Graag verneem ik een reactie van u op deze zaak. Bij voorbaat dank, Hanneke Reactie infoteur, 10-07-2020
Beste Hanneke,
Voordat u de wsnp ingaat kan er geprobeerd worden om regelingen te treffen. Lukken die regelingen niet, dan hebt u uw best gedaan en staat de weg open voor de wsnp. Wordt u failliet verklaard, dan ligt de weg naar de wsnp ook open en een schone lei na drie jaar. De maatschappelijk werker zou u bij beide trajecten goed kunnen helpen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Neel, 04-08-2016 08:56 #171
Op 8 april 2016 waren mijn 36 maanden schuldregeling voldaan. Wel maak ik nog gebruik van budgetbeheer omdat mij partner nog tot april 2017 in de WSNP zit. Doordat wij op het moment veel problemen hebben met budgetbeheer, willen wij graag direct uit budgetbeheer. Wat zijn de voor- en nadelen als wij eruit stappen? Krijg ik dan ook mijn schulden weer terug of blijf ik schuldenvrij? Reactie infoteur, 10-07-2020
Beste Neel,
Als u met een schone lei de wsnp hebt verlaten, is het budgetbeheer een nazorg, een gunst en geen verplichting. Voor uw partner is dat anders. Die zal eerst de wsnp-tijd vol moeten maken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ivaiyah, 03-08-2016 21:04 #170
Beste zeemeeuw,

Ik heb binnenkort een intake bij een schuldhulpverlening. Mijn woning is verkocht met een onderwaarde. Hierbij hebben ik en mijn ex een restschuld. Maar mijn ex zit al in de sanering omdat hij al meerdere schulden had. Hij zegt dat hij de gehele hypotheekschuld had meegenomen bij zijn schuld. Maar nu is het huis officieel verkocht. En ik kon er toentertijd niet in omdat ik nog geen 'officiële' schuld had. Nu is mijn vraag als hij het gehele hypotheekschuld heeft meeberekend moet ik dan de schuldsanering in vanwege de restschuld? Reactie infoteur, 10-07-2020
Beste Ivaiyah,
Een restschuld betekent dat de hypotheek nog niet helemaal kon worden afgelost bij verkoop van de woning. Normaal gesproken zijn jullie beiden hoofdelijk aansprakelijk voor de hypotheek en dus ook de restschuld. Als u niet uit die hoofdelljke aansprakelijkheid bent ontslagen door de bank, dreigt er dus nog steeds een claim van de bank bij u.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sabrina, 28-07-2016 21:52 #169
Op 27 juli was er een beeindigingszitting. Er is een schone lei afgegeven. De slotuitdelingslijst ligt nog bij de rechtbank. Mag ik mij nu inschrijven bij de KvK? Reactie infoteur, 10-07-2020
Beste Sabrina,
Daarop kan alleen uw curator een antwoord geven.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bijker, 17-07-2016 16:37 #168
Ik ben getrouwd onder huwelijkse voorwaarden. Mijn partner wil een hypotheek afsluiten. Wat zijn de gevolgen voor mijn WSNP traject? Reactie infoteur, 10-07-2020
Beste Bijker,
Als de huwelijkse voorwaarden een volledige scheiding van inkomen en vermogen inhouden, hoeft dit geen gevolgen te hebben voor uw traject. Het beste licht u wel uw begeleider/curator in.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mida, 07-07-2016 13:23 #167
Momenteel bevind ik mij in een vechtscheiding. Mijn ex-man heeft schulden gemaakt maar ook via het UWV fraude gepleegd. Is het nu ook zo dat ik hierdoor niet in de WNSP zou kunnen komen. Dat zou ik wel heel erg vinden de uitkering stond ook op zijn naam en is daarnaast blijven werken. Hetgene waarvan ik niets afwist. Ik zit in een voortraject om alles op te starten. Reactie infoteur, 10-07-2020
Beste Mida,
Als u niets te verwijten is, zult u worden toegelaten tot de wsnp, anders waarschijnlijk niet.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Alina, 02-07-2016 01:56 #166
Waarvoor dank.

Wanneer wordt deze schone lei dan verstrekt? Kan dat nog maanden duren na deze vergadering? Op hoeveel tijd moet ik nog rekenen?

Wederom bedankt! Reactie infoteur, 10-07-2020
Beste Alina,
De snelheid van het vrijgeven van de schone lei is afhankelijk van de (snelheid van de) curator.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Alina, 01-07-2016 00:25 #165
Beste Zeemeeuw,

de einddatum van de wsnp staat op 31 juli aanstaande. Er is een verificatievergadering gepland op 19 juli 2016. Volgens de bewindvoerder brengt zij een positief advies uit voor een schone lei.

Wanneer is het raadzaam om als zzp'er te starten/in te schrijven bij de KvK? Er is nu nog sprake van een vaste fulltime baan.

Bij voorbaat dank! Reactie infoteur, 10-07-2020
Beste Alina,
U kunt het beste wachten totdat de schone lei er is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Brinik, 07-06-2016 23:37 #164
Beste zeemeeuw,

Mijn ex zit in de schuldsanering, wij hebben nog een gezamenlijk huis wat te koop staat.
Echter met de verkoop wil het niet vlotten en nu eist de bewindvoerder van mijn ex dat ik het huis overneem en anders gaat het in de executie verkoop. Ik betaal alle financiële verplichtingen richting de bank en heb nog nooit een achterstand gehad. Kan de bewindvoerder de executieverkoop doorzetten? Hij had het namelijk over een wet die er voor zorgt dat de rechter kan beslissen om het huis te verkopen. Is dat zo? Er is niet echt sprake van overwaarde en als er al overwaarde is dan zal dat rond de 15000 euro liggen. Dit bedrag krijg ik nog ongeveer van mijn ex en staat beschreven in het echtscheidingsconvenant. De bewindvoerder eist ook dat ik alle overname kosten moet betalen omdat die kosten niet te verhalen zijn bij mijn ex. Reactie infoteur, 10-07-2020
Beste Brinik,
1. Als het huis en de hypotheek op beide namen staat, kan een bewindvoerder stappen ondernemen. Deze stappen worden vaker ondernomen bij een echtscheiding als een ex niet meewerkt aan de verkoop terwijl dat wel beloofd was.
2. Zonder uw medewerking kan niets worden verkocht. De bewindvoerder kan dan naar de rechter stappen om toestemming buiten u om te vragen. Deze vervangende toestemming wordt niet altijd door een rechter gegeven. Zeker als er nauwelijks overwaarde is, en dan zou daarvan maar de helft het eigendom van uw vrouw kunnen zijn, is het nog maar de vraag of de rechter akkoord gaat. Ook de rechter kan een executie verkoop een te zwaar middel vinden waardoor u te zeer schade ondervindt. Misschien dat de rechter u wel vraagt om 7.500 euro te storten om daarmee haar overwaarde af te kopen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mariska, 07-06-2016 07:29 #163
Ik woon nog thuis en er staat een faillissement voor de deur te wachten. Kom ik dan ook in aanmerking voor een van bovenstaande regelingen. En zijn mijn huisgenoten hiervan dan de dupe? Reactie infoteur, 10-07-2020
Beste Mariska,
Een wsnp is beter, omdat u zo van uw schulden kunt afkomen. Als u eenmaal failliet bent is dat niet zo. Uw huisgenoten hoeven hier geen last van de hebben als er geen gemeenschappelijke spullen zijn die ook van u zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sander, 30-05-2016 12:10 #162
Ik zit nu ruim een jaar in het minnelijk traject. Mijn vraag: ik krijg geld terug van het energiebedrijf, gaat dit ook naar de beheerrekening of kan ik (deels) hierover beschikken?

Met vriendelijke groet, S Reactie infoteur, 10-07-2020
Beste Sander,
Geld aan het energiebedrijf, afkomstig van de beheerrekening, gaat bij terugbetaling ook weer terug naar de beheerrekening. Vaak verrekent het energiebedrijf de teruggave al met de eerste volgende betaling.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marleen, 25-05-2016 22:27 #161
Beste zeemeeuw,

Mag ik van mijn VTLB prive schulden afbetalen als ik in een minnelijke traject zit?

Marleen Reactie infoteur, 10-07-2020
Beste Marleen,
U mag met uw vltb doen wat u wilt, maar dan houdt u natuurlijk wel minder geld over voor uw dagelijkse bestedingen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Cristian, 22-05-2016 15:22 #160
Ik heb een vraag:

Ik zit 14 maanden in de WSNP en beschermingbewindvoerder. Ik betaal maandelijks 83,- voor bewindvoerder van de WSNP en 172,- voor beschermingbewindvoerder. Ik plan om te stoppen met de WSNP en dat ik zelf mijn administratie ga doen en schulden betalen, omdat het niet zo veel is. De capaciteit om te betalen heb ik.

Kan ik tegelijk stoppen met de WSNP en beschermingbewindvoerder? Reactie infoteur, 10-07-2020
Beste Cristian,
Waarschijnlijk moet u eerst van de beschermingsbewindvoerder af voordat u uit de wsnp kunt stappen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

A., 20-05-2016 13:43 #159
Geachte heer/mevrouw,

Ik zit sinds september in beschermingsbewind en nu heeft mijn bewindvoerder aangegeven dat ik niet naar de Kredietbank kan of wsnp omdat ik een schuld heb bij duo. Dus dat betekent dat ik eerst dat moet aflossen en dan pas het traject kan vervolgen. Klopt dat? Of kan ik wel wsnp in en als ik daar uit ben mijn duo aflossen. Reactie infoteur, 10-07-2020
Geachte A,
Voor de schone lei geldt dat de restant DUO-schuld blijft bestaan maar er geen reden om de wsnp niet in te gaan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sylvia, 07-05-2016 13:21 #158
Beste zeemeeuw,
Ik heb per mail, via mijn exman gevraagd naar mijn schuld aan hem, maar de advokaat schreef terug dat haar cliënt( mijn ex man), het niet nodig vind dat zij daarvoor in het dosïër moet duiken.
Maar voor WSNP, moet de rechter toch weten wat ik voor schuld heb?
gr. sylvia Reactie infoteur, 10-07-2020
Beste Sylvia,
Dus geeft u in uw lijst met schulden aan dat er nog een schuld bij uw ex is maar dat die niet bereid is om te vertellen om hoeveel geld het gaat. Dan kan de rechter als hij dat nodig vindt een aanwijzing geven. Gewoon vermelden en dan bent u er vanaf als u een schone lei hebt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sylvia, 02-05-2016 10:51 #157
Vraag;. Ik zal waarschijnlijk WSNP aan moeten vragen, maar mijn ex man is mijn schuldeiser. Wat als hij niet wil vertellen hoeveel mijn schuld aan hem is? Is dan een schatting van de schuld voldoende of kan ik hem afdwingen om mij te informeren over de schuld aan hem? Reactie infoteur, 10-07-2020
Beste Sylvia,
U kunt schriftelijk vragen hoe groot de schuld is (aangetekend dient als bewijs of per mail). Als hij niet reageert of het verkeerde bedrag aangeeft, is dat zijn probleem.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Peter Rust, 30-04-2016 16:20 #156
Vraag.: bij het toelaten tot de schuldhulpverlening moet duidelijk zijn wat de schulden zijn. Behoren de schulden aan familie daar ook bij en moeten die ook worden opgegeven? Reactie infoteur, 10-07-2020
Beste Peter Rust,
De onderhandse leningen van uw familie horen in beginsel ook hierbij. Geef de bedragen op met daarbij aan wie u wat verschuldigd bent. Als u liever deze schulden buiten schot laat (morele verplichting) om ze later na de wsnp alsnog terug te betalen, dan kan dat natuurlijk ook als ook uw familie daarmee akkoord is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Frederique, 11-04-2016 12:56 #155
Goedenmiddag,

Ik heb inmiddels het hele minnelijke traject doorlopen (naar mijn inziens duurt het moment van aanvraag tot je weet of er akkoord is of niet veel te lang. 1,5 jaar verder) maar er gaan 2 schuldeisers niet mee akkoord dus er is door Plangroep een aanvraag gedaan bij de rechter voor WSNP. Mijn vraag is moet je nu nog geld opzij zetten tot de uitspraak van de rechter er is of kun je buiten je vaste lasten nu het overige geld zelf houden? Want ik heb van mijn salaris iedere maand een x bedrag opzij moeten zetten voor sparen voor de beslagleggers. Reactie infoteur, 10-07-2020
Beste Frederique,
Dat hangt helemaal af van de afspraken die tot nu toe gemaakt zijn en of die nu nog van kracht zijn. Dat zou de gemeente u moeten kunnen vertellen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mariska, 23-03-2016 10:32 #154
Goedendag
Ik heb in de schuldsanering gezeten maar nu ben ik die gegevens kwijt van dat ik met een schone lei mocht beginnen, kan ik die ergens opvragen?
mvg Mariska Reactie infoteur, 10-07-2020
Beste Mariska,
Als het goed is heeft de gemeente hier nog een bewijs van. Uw gegevens blijven tot zes maanden na beëindiging van de schuldsanering in het Landelijk Register Schuldsaneringen LRS staan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Butterfly, 20-02-2016 11:30 #153
Beste zeemeeuw.
Nadat mijn Man is overleden in 2009 heb ik direct schuldsanering aangevraagd.na 1 jr bij de gemeente en drie jaar uiteindelijk Wsnp heb ik een schone lei gekregen.
Mijn man werkte als zelfstandig en groten deels bij de post.nl.hij is door ziekte afgekeurd en kon zijn rekeningen niet meer betalen van het zakelijke gedeelte!
mijn zoon heeft de zaak op zijn naam gezet en is ook ziek geworden (psychose ) moest ook in de Wsnp!
Ik heb geen verstand van belasting zaken maar moet ik die verliezen (eigen huis) ook opgeven? In totaal had ik meer dan 2 ton schuld.
Nu ben ik zelf al jaren afgekeurd en krijg WAO en nu nabestaande pensioen, dat is dus ook meegenomen in de Wsnp… Reactie infoteur, 10-07-2020
Beste Butterfly,
Als het goed is, zijn alle oude schulden ten tijde van de wsnp u vrijgescholden of afgehandeld. De schulden of verliezen van uw zoon zijn niet voor uw rekening als deze volledig op zijn naam staan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rene, 17-02-2016 19:29 #152
Sinds April 2014 zit ik in WSNP. Ik heb mijn bedrijf in 2011 beëindigd. Ik heb verrekenbare verliezen. Ik heb een negatief inkomen gehad in de jaren dat ik mijn bedrijf had. Toen geen inkomen, nu mijn verrekenbare verliezen waardoor ik toch nog inkomen over die jaren krijg.
Moet ik deze inkomsten in de boedel storten of mag ik de verrekening doorschuiven naar 2017. Het inkomen van toen raak ik zo weer kwijt en het treft mij dus 2 x. Reactie infoteur, 10-07-2020
Beste Rene,
Dat kan ik me voorstellen, maar ik denk dat de curator dat niet wil.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rendy, 08-02-2016 13:33 #151
Momenteel ben ik sinds juni vorig jaar toegelaten tot minnelijke traject, we werken allebei full time, en wij hebben een vaste baan. Kan ik als ZZP'er (fotograaf) beginnen en inschrijven bij KVK naast onze vaste baan? mvg Rendy Reactie infoteur, 10-07-2020
Beste Rendy,
Het is aan uw schuldhulpverlener om dit te beoordelen. Zzp'er worden worden kan namelijk ook extra risico's voor uw toekomstige financiële positie betekenen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Maaike, 05-02-2016 13:01 #150
Beste mevr /dhr,
Wij zijn toegelaten tot de wsnp maar vanaf moment van aanvraag minnelijk traject, (dat is mislukt) zijn er in een jaar tijd (zolang duurde het voordat de wsnp is uitgesproken) onze schulden wel hoger geworden. Worden deze schulden meegenomen in de wsnp?
(die staan dus niet in het overzicht dat de rechter heeft gekregen daar dat overzicht bijna een jaar oud is)
Graag hoor ik van u of dit het geval is mvgr Maaike Reactie infoteur, 10-07-2020
Beste Maaike,
Alle schulden die bestonden voordat u werd toegelaten tot de wsnp tellen dan mee. Het beste is het om een actualisatie van deze lijst te maken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Debbie, 25-01-2016 13:41 #149
Beste mevrouw, meneer,

Ik zit in beschermingsbewind. Het traject voor de schuldsanering is aangevraagd in de gemeente. Nu wil ik verhuizen naar een andere gemeente en ik denk dat de wsnp daar wordt aangevraagd. Nu kan ik iets op huurkoop huren/kopen partuculier. Ik zou daar 5 tot 6 jaar over doen. Zou ik dat contract nu aan kunnen gaan?

Vriendelijke groet, Debbie Reactie infoteur, 10-07-2020
Beste Debbie,
Bij een onderbewindstelling (beschermingsbewind) wordt van te voren aangegeven wat eronder valt en wat niet. Zeer waarschijnlijk valt een huurkoop hieronder:

https://zakelijk.infonu.nl/zakelijk/53430-curatele-onderbewindstelling-en-mentorschap.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Tiffany, 23-01-2016 16:16 #148
Beste heer, mevrouw,

Stel,
Mijn man en ik zijn net gescheiden en we hebben een schuld bij de bank (een gezamenlijke rekening) die op allebei onze namen staat. De rechter heeft besloten dat de schuld wordt verdeeld dus ieder moet de helft van die schuld aflossen. We hebben allebei geen werk en leven van een uitkering. Mijn ex-man wil voor zijn deel van de schuld de schuldsanering in gaan.

Mijn vraag is;
Als mijn ex-man het schuldsaneringstraject afrond, wordt zijn schuld (wat er nog van over is) dan kwijtgescholden of komt dat dan voor mijn rekening? (omdat die schuld op 2 namen staat).
En als hij de schuldsanering in gaat, raad u mij dan aan om ook de schuldsanering in te gaan?

Met vriendelijke groet,

Tiffany Reactie infoteur, 10-07-2020
Beste Tiffany,
Zijn schuld wordt dan kwijtgescholden, maar u houdt de hoofdelijke aansprakelijkheid voor de gehele schuld.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Raymond, 22-12-2015 21:04 #147
Beste Zeemeeuw

In 2013 heb ik Faillissement van mijn eenmanszaak aangevraagd en deze is door de rechter toegewezen. Inmiddels is het bijna 2016 en loopt mijn aanvraag voor minnelijk traject bij kredietbank nederland. Dit duurt wel ontzettend lang voordat hier uitsluitsel over komt. Gezien de aanzienlijke schuld ga ik er vanuit dat een minnelijk traject geen optie is waarna WSNP een gevolg is als ik het goed omschrijf.

Mijn vragen. Klopt het dat ik na aanvraag en goedkeuring WSNP alsnog na 3 jaar schuldenvrij ben dan is het dus 2019!
Wanneer kan ik weer een onderneming starten?. De drang is namelijk enorm! Heb je een ander idee!

Het duurt allemaal best lang in dit enige leven Reactie infoteur, 10-07-2020
Beste Raymond
Als je het wsnp-traject met een schone lei volbrengt, ben je schuldenvrij. Helaas mag je in de tussentijd geen eigen onderneming starten, want dat wordt als risicovol gezien. Wel mag dat weer, zodra je weer uit de wsnp bent.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Derick, 08-12-2015 00:00 #146
Beste zeemeeuw,

In de stukken van de vonnis (afdeling privaatrecht) staat niet dat het bedrijf failliet is. Er staan alleen onder het knopje Beslissing:
Na naam, geboorte datum en woonplaats.
"Voorheen handeld onder de naam #bedrijfsnaam# gevestigd #adres # ingeschreven bij de Kvk onder nummer #.
Ik haal niet hieruit dat het bedrijf wat langer dan 1 jaar is uitgeschreven bij de Kvk failliet is verklaard. Reactie infoteur, 10-07-2020
Beste Derick,
Dat kan de KvK voor u ophelderen, bel ze even op.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Derick, 26-11-2015 12:29 #145
Hallo,

Sinds kort ben ik toegelaten tot de WSNP. Voor de aanvraag had ik een bedrijf op mijn naam korter dan 1 jaar. Dit bedrijf heeft dus niks te maken met de WSNP. Uit dit bedrijf zijn geen schulden ontstaan. Tot heeft de rechter dit bedrijf failiet verklaard. Mag dit? En kan ik dit laten omdraaien? Reactie infoteur, 10-07-2020
Beste Derick,
Wat is de reden dat de rechter de bv failliet verklaarde?
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rudolf, 24-11-2015 12:32 #144
Vraag,
Ik zit nu in het minelijke traject bij de gemeente, ik dreig mijn baan te verliezen omdat er geen voldoende opdrachten meer zijn. Wat gebeurt er nu met mijn koophuis wat onderwater staat.
Gemeente heeft in het minelijke traject aangegeven dat ik het huis gewoon kan betalen, zolang ik een baan heb. Reactie infoteur, 10-07-2020
Beste Rudolf,
Ook als een huis geen overwaarde heeft kan een hypotheekbank u, als er er een betalingsachterstand is, verplichten om een huis te verkopen. Het is dan ook verstandig om op tijd met de bank te overleggen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Robert, 18-11-2015 13:34 #143
Vraagje,
ik wil in de schuldsanering gaan maar nu ben ik ooit zo'n jaar of 8 á 9 geleden failliet verklaard geweest. duurde hooguit een maand omdat ik het daarna heb afbetaald.
maar klopt het dat als je bent failliet verklaard binnen 10 jaar van het vragen van schuldhulpverlening je dan niet in aanmerking komt? Reactie infoteur, 19-11-2015
Beste Robert,
De termijn van 10 jaar geldt als er eerder een verzoek tot toelating tot de wsnp is gedaan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Linda, 12-11-2015 08:38 #142
Deze week de stukken opgestuurd naar de gemeente om schuldhulpverlening aan te vragen. 4,5 jaar geleden gescheiden en boedel verdeeld middels een convenant. Ik heb van alles afstand gedaan. Mijn ex zou het doorlopend krediet binnen 2 jaar aflossen en het huis over nemen. Helaas heeft hij zich niet aan deze afspraak gehouden met als gevolg huis onder dwang verkocht met meer als een ton onderwaarde, hypotheek lasten die ruim een jaar niet volledig zijn betaald en het doorlopend krediet wat niet afgelost is. Al met al een schuld van 150.000,- euro. Ik woon bij mijn vriend in huis. Alle spullen zijn van hem. Ik ben bang dat ze op een dag hier voor de deur staan en alles meenemen. Kan dit ondanks dat ik nu het traject in ga? Moet ik de schuldeiser laten weten dat ik dit traject in ga? Is er echt geen enkele mogelijkheid dat ik hier onderuit kan komen? Ik zit al 4,5 jaar in onzekerheid. Reactie infoteur, 13-11-2015
Beste Linda,
Eerst zal door de gemeente worden bekeken wat uw schulden zijn en of er een minnelijke route is. Er is een convenant gesloten en dus kan het zijn dat u bij schulden een vordering op uw ex hebt gekregen.Daar moet natuurlijk eerst duidelijkheid over zijn voordat u in de wsnp kunt gaan. U hoeft de schuldeisers niet nu van te voren in te lichten, wacht eerst even de reactie van de gemeente af.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Maria, 06-11-2015 09:11 #141
Sinds april zit ik in de wsnp mijn vriend had een geslaagd minnelijk traject en is daar nu ook uit omdat al zijn schulden zijn betaald. Mijn schuld is net 9000 euro ik heb op dit moment geen inkomen mijn vriend werkt wel en heb daarom ook geen recht op een uitkering. Nu heeft hij nog wat geld gespaard en wil mij graag helpen. Ik wil kijken of het lukt om een akkoord aan te bieden maar hoeveel procent moet je daarvoor ongeveer hebben als je een schuld van 9000 heb? Budgetbeheer spaart 34 euro voor de boedelrekening dat zou na 3 jaar niet veel zijn en mijn vriend heeft net iets meer om ze aan te bieden. Reactie infoteur, 08-11-2015
Beste Maria,
Dit is iets voor overleg met budgetbeheer, want u wilt wel kwijting krijgen van de rest van de schuld zoals bij een schone lei, en niet dat het en en wordt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Myrna, 26-10-2015 19:07 #140
Ik ben per 12 augustus 2015 toegelaten tot de WSNP. ik bezit een koopwoning, ik heb geen achterstand in de hypotheek en mijn woning heeft geen overwaarde of onderwaarde. Omdat ik wl een achterstand bij de VVE heb lopen heeft de VVE besloten naar de rechtbank te gaan. Er zijn 2 vonnissen uitgesproken na de WSNP, terwijl ik heb aangegeven dat ik op 13-8-2015 bij de rechtbank moet verschijnen voor mijn WSNP aanvraag, na toelating tot de WSNP heb ik ook gelijk de vonnis van de Rechtbank naar de deurwaarde gestuurd. Is deze vonnis en kosten rechtsgeldig?

Hartelijk dank voor uw reactive.

Met vriendelijke groet,
Myrna Reactie infoteur, 27-10-2015
Beste Myrna,
Als het om achterstanden gaat van voor de wsnp aanvraag, lopen de vorderingen mee binnen de wsnp. De rest zal de curator afhandelen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Christa, 13-10-2015 10:41 #139
Mijn ex-man heeft zo'n 20.000 euro schuld, gedeeltelijk veroorzaakt door drie jaar geleden zakelijke gaten te dichten met een persoonlijk doorlopend krediet.
Hij leeft nu van de Bijstand, soms aangevuld met salaris uit een uitzendbaan. Hij kan de schulden niet meer betalen en heeft allerlei betalingsregelingen lopen en krijgt deurwaarders op bezoek. Hij overweegt nu de WSNP in te gaan.
Ben ik als ex-partner (we waren in gemeenschap van goederen getrouwd) ook aan te spreken? Wij hebben elkaar destijds t.a.v. alimentatie finale kwijting geschonken. Hij heeft zijn schulden na de echtscheidingsdatum gemaakt.
Onze minderjarige kinderen wonen bij mij thuis. Hoe zit het met hun inkomen en bezittingen en bankrekeningen? Hartelijk dank voor uw reactie. Reactie infoteur, 13-10-2015
Beste Christa,
Als u destijds niet hebt meegetekend, bent u niet zondermeer aansprakelijk voor de lening van uw ex-partner. De schuldeiser zal het wel proberen, maar dan had deze maar uw handtekening moeten vragen. U kunt nu aangeven dat u nergens van wist.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Joyce, 29-09-2015 09:41 #138
Momenteel ben ik sinds juni toegelaten tot de WSNP waar ik achteraf spijt van heb. In het minnelijke traject is een te laag aanbod gedaan en gelijk WSNP aangevraagd waar ik ook in ben gekomen omdat de schuld vrij minimaal was. Er staat vanuit het minnelijke traject nu iets meer dan 5.000 op de boedelrekening en de totale schuld is 20.000 EURO. Sinds de toelating lig ik constant in conflict met de bewindvoerder over dan weer de auto en dan weer de alimentatie. Verder leeft zij de gedragscodes niet na en hierover ben ik al bij de RC geweest en heb ik een klacht ingediend bij de raad voor rechtsbijstand. Eigenlijk ben ik dit gedoe een beetje zat en heb ik me verdiept in andere opties. graag zou ik bij de kredietbank Nederland een lening afsluiten om alle schulden in te lossen eventueel met finale kwijting. Ik wil graag een aanbod doen van 75 procent van het totaalbedrag maar ik vraag me af of ik hiervoor gewoon een aanvraag mag indienen bij de kredietbank of dat ik hier problemen mee krijg. Ik heb alles al netjes klaargemaakt maar heb er toch twijfels over vandaar dat ik op onderzoek uit ben. Reactie infoteur, 29-09-2015
Beste Joyce,
Dat is lastig want tijdens de wsnp mag u geen nieuwe schulden aangaan. En om te stoppen met de wsnp, moet wel voldoende zeker zijn dat u uw schulden kunt aflossen. Het minnelijke traject is ook al voorbij.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ineke, 28-09-2015 07:43 #137
Ik heb samen met mijn man de volgende situatie, wij hebben een drietal ondernemingen welke failliet dreigen te gaan, wij hebben in privé meegetekend voor deze b.v's waardoor wij zeer waarschijnlijk ook in privé failliet zullen worden verklaard. In privé bezitten wij een koopwoning en wij zijn al ruim 2 jaar bezig om samen met de bank tot een vergelijk te komen (dit is tot op heden niet gelukt ook niet na het inschakelen van een advies buro op dit gebied) de bank geeft aan dat wij straks maar gebruik moeten maken van de WSNP. Onze woning staat al 2 jaar in de verkoop. Ons probleem is nu dat wij eigenlijk tot op heden in privé geen schulden hebben maar nergens info krijgen wat we nu het beste kunnen doen, kan u ons misschien adviseren. Reactie infoteur, 28-09-2015
Beste Ineke,
Normaal gesproken bent u niet privé aansprakelijk voor de bv's. Wel kunt u bij sommige verplichtingen privé vermogen als onderpand hebben gegeven of kunt u privé borg staan, maar dat is iets wat u beter niet kunt doen. Breng dus eerst in kaart waarvoor u werkelijk privé verantwoordelijk bent. Probeer een betalingsregeling af te spreken en als u toch ook privé verantwoordelijk bent, heeft de bank weinig te vrezen en kan die dus ook nog even wachten. Is er geen herfinanciering mogelijk tegen een lagere rente? Nu wsnp aanvragen zal u vooral raken en niet de bank.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Martina, 25-09-2015 13:29 #136
In de WSNP mag je niet als ZZP-er werken, maar moet je een fulltime baan zoeken. Maar stel dat je een fulltime vaste baan hebt of in elk geval via een combinatie van banen aan fulltime werk komt, mag je dan daarnáást toch nog het ZZP-en voortzetten? Je voldoet dus verder aan alle voorwaarden van de WSNP door fulltime te werken, en het ZZP-en doe je dan in je "vrije tijd". Of gaat het er om dat je in geen enkel geval mag ZZP-en? Ongeacht of je aan alle voorwaarden voor een baan voldoet? Reactie infoteur, 26-09-2015
Beste Martina,
Als u een fulltime vaste baan hebt, kunt u voor de belastingdienst niet als ondernemer worden aangemerkt (urencriterium). Als u toch zzp'er in uw vrije tijd wilt kunnen zijn (aanvullend op ander inkomen), legt u dat ter beoordeling voor aan de rechter en curator.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Wilfred, 31-08-2015 15:34 #135
Beste zeemeeuw
De ex van mijn vriendin wilde een klusbedrijf beginnen en moest daarvoor een krediet afsluiten mijn vriendin heeft toen ter goede trouw mee getekend voor dat bedrag, na enige tijd zijn ze uit elkaar gegaan zonder verder contact, nu blijkt dat de ex drie jaar geleden in een schuld saneringstraject terecht is gekomen, waarvan mijn vriendin niet op de hoogte was, afgelopen jaar ontstond bij haar het idee voor een eigen bedrijf en heeft ze een krediet aangevraagd toevallig bij het zelfde bedrijf omdat ze dat zo goed geregeld vond, zij was niet op de hoogte van de financiële problemen van haar ex, stond ook zelf niet bkr geregistreerd en er was al ruim 4 jaar geen contact opgenomen met haar over de schuld, nu belde zij zelf met het bedrijf en bleek er nog een flink bedrag open te staan op haar naam (al ruim 4 jaar) waar zij niet over is ingelicht, na alleen telefonisch contact willen ze het resterend bedrag alsnog vorderen, mag dit zo maar? zij heeft nooit de geneugten van het geleende geld gehad ze zijn vrij kort na de lening uit elkaar gegaan,
mijn vraag is moet zij nu alsnog betalen?
moet de schuldeiser haar middels een brief aansprakelijk stellen?
kunnen wij ergens de gegevens van het schuldsanering traject opvragen gezien zij nooit in kennis is gesteld van de problemen, vraag ik mij ook af of zij wel genoemd is in de procedure en zo nee wat kan dat voor ons betekenen?
het lijkt mij namelijk aannemelijk dat als er een schuldeiser komt en die instemt met een sanering procedure alle partijen benaderd, dit is niet gebeurt, pas na haar eigen belletje 4maanden voor verjaring notabene komen ze met dit om de hoek.
zij is nooit op de hoogte gebracht van het sanering traject of het feit dat haar ex niet aan zijn verplichtingen kon voldoen
een advocaat inhuren voor de zaak is ons te kostbaar
graag een reactie
vriendelijke groet wilfred Reactie infoteur, 31-08-2015
Beste Wilfred,

1. Door mee te tekenen is uw vriendin hoofdelijk aansprakelijk geworden voor de lening voor het geval dat de ex niet betaalt. Wat ze betaalt, kan ze dan weer vorderen op de ex. Het is inderdaad zuur voor uw vriendin dat dit nu boven water komt en ze niet eerder op de hoogte is gesteld. Het wsnp traject is een traject van de ex en die heeft de lening in feite naar uw vriendin doorgeschoven:

http://financieel.infonu.nl/lenen/42702-lenen-hoofdelijke-aansprakelijkheid-bij-lening-en-schulden.html

2. Waarop de bank via uw vriendin precies recht heeft, zou bekeken moeten worden en dan is het zeker zinvol om te onderhandelen en uw bezwaren in te dienen.

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Daan, 10-08-2015 17:10 #134
Een gepensioneerde vriend van ons, loopt tegen de 70, zit in de sanering en heeft nog ruim een jaar te gaan.
Leeft van E 200,- in de maand en komt net te kort voor de voedselbank.
De man is zwaar hartpatiënt en vorige week ook nog eens geopereerd vanwege kanker.
Woont alleen, familie ver weg en ziek en ook wij wonen ver weg en ziek.
Het enige wat wij kunnen doen is d.m.v. de telefoon zoveel mogelijk inlichtingen inwinnen en dingen proberen te regelen.
Hij kan nog geen meter lopen, heeft ondragelijke pijn en moet binnenkort naar het ziekenhuis vanwege bestraling of chemo en een mogelijk onzekere uitkomst en heeft daarvoor ook vervoer nodig.
Kan zichzelf totaal niet meer verzorgen, huis schoonhouden, boodschappen doen, koken etc.
Hebben vandaag contact gezocht met de huisarts vanwege hulp, thuis zorg, vervoer naar het ziekenhuis etc.
Weten nu nog helemaal niet wat er eventueel mogelijk is.
Dit alles is natuurlijk niet te betalen van het bedragje wat hij mag houden.
Nu vragen wij ons af of het mogelijk is dat deze man onder deze omstandigheden vervroegd uit de sanering kan?

Met vriendelijke groet,
Daan Reactie infoteur, 11-08-2015
Beste Daan,
De gemeentelijke WMO dienst kan waarschijnlijk voor zorg en vervoer zorgen. Uw vriend kan wel uit de schuldsanering, maar krijgt dan geen schone lei en kan daardoor door schuldeisers achtervolgd blijven worden. Heel triest allemaal. Misschien kan de gemeente nog voor een bijzondere bijstand zorgen in verband met de bijzondere omstandigheden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hennie, 29-05-2015 23:08 #133
Ik heb van de rechtbank bericht gekregen dat ik met een schone lei begin na drie jaar. Nu zegt mij bewintvoerder dat ze eerst alles nog moet afhandelen voordat je weer recht heb op je eigen salaris, klop dat? Reactie infoteur, 30-05-2015
Beste Hennie,
Beide kan waar zijn. U bent na drie jaren van uw schulden af, maar de bewindvoerder moet wel nog betaald worden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Boy, 25-04-2015 22:28 #132
En goedemiddag,
Wilde toch weten als je en koopwoning heb, moet je die eerst verkopen voor dat je in de wettelijke schuldsanering komt
Al lever de woning niet zo veel op.En huur huis kost toch meer wat ik nu betaald?
Mag het deurwaarder koopwoning verkopen als de schuldeiser dat vraag? al kom je nog en schuld bij de bank?
Ben zo lang bezig maar gemeente Dort wil nog niet mee werken omdat ik en koopwoning heb.
Straks verkoop ik mij woning komt weer en schuld erbij, en het is nog goedkoper als huren.
Mvg boy Reactie infoteur, 26-04-2015
Beste Boy,
Het lijkt niet logisch, maar in de meeste gevallen wordt een eigen woning verkocht en wordt een eventuele restschuld aan de boedel toegevoegd. De hypotheek kan dan worden afgelost en een overblijvende hypotheekschuld kan dan door de hypotheekverstrekker worden ingediend in de schuldsanering. Probeer dus inzichtelijk te maken dat verkopen van de woning duurder is dan de koopwoning te bewaren.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sandra, 12-04-2015 00:00 #131
Beste Zeemeeuw,
Er is beslag gelegd op mijn uitkering, maar wel met een beslagvrije voet. Kunnen de deurwaarden thuis op mijn spullen ook beslag leggen? Kan ik dan niet opnieuw aanmelden bij de schuldhulpverlening?
Het is zo moeilijk voor mij. Ik kan niet met alle deurwaarden een regeling treffen.
De budgetbeheer is gestopt omdat ik niet toegelaten was door de wsnp.

Mvg, Sandra Reactie infoteur, 12-04-2015
Beste Sandra,
Er kan een boedelbeslag worden gelegd, maar sommige goederen vallen hier buiten en vaak levert het te weinig op om dit uit te voeren:

http://financieel.infonu.nl/geld/101545-bankbeslag-loonbeslag-of-boedelbeslag-bij-schulden.html

Bij de deurwaarders is het zo dat de eerste deurwaarder die aanklopt voorgaat en de rest achter deze persoon moeten aansluiten.

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sandra, 10-04-2015 16:06 #130
Beste, ik zat eerst in de schuldhulpverlening ( minnelijk traject ) dat is niet goed afgelopen omdat niet alle schuldeiser wilde mee werken. Daarna heb geprobeerd om in de wsnp traject te komen maar ben afgewezen ook de hoger beroep. wat kan ik of moet ik nu doen weet geen uitweg meer kan je mij misschien een raad geven. Had ook een budget beheer maar kreeg nu een brief dat zij op 1 oktober 2014 ermee stoppen. Kan ik mij niet opnieuw aanmelden en het traject helemaal opnieuw starten?

Met vriendelijke groeten, Reactie infoteur, 21-12-2018
Beste Sandra,
Ik weet niet waarom budgetbeheer stopt, want die zou u kunnen vragen om door te gaan. De schuldeisers kunnen wel weer aankloppen, maar u hebt, als er sprake is van een loonbeslag, wel recht op een beslagvrije voet:

https://financieel.infonu.nl/geld/61035-loonbeslag-deurwaarder-incassobureau-beslagvrije-voet-2019.html

Verder hebben de schuldeisers geen belang bij uw faillissement, want dan is de kans dat ze betaald worden vele malen kleiner.

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Kim, 07-04-2015 12:59 #129
Goedendag,
Mijn ex-man heeft 4 jaar geleden een V.o.f. gestart met een vriend. De zaak liep voor geen meter en al na 1,5 hebben zij de deuren gesloten. Echter, de rekeningen bleven onbetaald, waardoor er al een behoorlijke schuld is opgebouwd (o.a. bij energiebedrijf, reclamebureau, huur winkelpand, loonheffingen van het personeel). De voormalige compagnon stelt zich sindsdien onbereikbaar op.
Ik ben sinds 3 jaar van mijn toenmalige man gescheiden. De schuldproblematiek zorgde voor veel stress en conflicten in huis. Er is door een van de schuldeisers zelfs beslag gelegd op onze gezamenlijke woning. Ik kreeg een burn out en liep tegen een depressie aan. Uiteindelijk belandde ik in de ziektewet en raakte mijn tijdelijke baan kwijt. Ik was destijds bij de gemeente geweest voor hulp en informatie over schuldsanering. Die gaf te kennen dat het huis eerst verkocht moet worden om voor het schuldsaneringstraject in aanmerking te kunnen komen. Tevens kreeg ik het advies om snel op zoek te gaan naar een andere woonruimte, omdat ik en mijn jonge kinderen, met uitzetting te maken kunnen krijgen. Ik raakte totaal in paniek van het idee om op straat te komen met mijn kinderen. Hals over kop heb ik een kleine huurwoning gevonden en woon er sinds 3 jaar met mijn kinderen. Aan de bank heb ik uitleg gegeven voor dit besluit en dat ik daardoor de hypotheek niet kon betalen. Wel heb ik meegewerkt om het huis in de verkoop te zetten, maar zonder resultaat. Inmiddels heb ik toestemming aan de bank gegeven om het huis door hen te laten verkopen en desnoods via een veiling.

Mijn vraag is, worden de schulden die voortkomen uit de v.o.f van mijn ex en de schuld van de hypotheek bij de bank bij elkaar genomen? En zijn wij daar beiden voor verantwoordelijk? Of wordt daar een verdeling over gemaakt? En hoe zit het met de voormalige compagnon van de v.o.f.? Kan hij zich dan zo maar schuil houden en zich onttrekken van de verantwoordelijkheid? Wat kan ik en wat kan mijn ex in dit geval het beste doen? Hij faillissement aanvragen (voor de schulden m.b.t de v.o.f. en zijn deel van de hypotheek) en ik schuldsanering voor de hypotheek schuld? Is dat überhaupt mogelijk, nu onze woning nog niet is verkocht?
Ik hoor heel graag uw reactie en advies.
Bij voorbaat hartelijk dank!

Met vriendelijke groet,
Kim Reactie infoteur, 07-04-2015
Goedendag Kim,
1. Als jullie in gemeenschap van goederen waren getrouwd, waren ook de schulden tot het moment van de scheiding gemeenschappelijk. De bank probeert eerst het geld bij de ex-man te halen en als dat niet lukt bij u. Sinds de scheiding is de helft van de schuld van u.
2. In de regel is elke vennoot persoonlijk aansprakelijk, maar bij het opstarten van de vof kunnen onderling aanvullende afspraken worden gemaakt.
3. Uiteindelijk kan men zelfs voor de schuld van de vennoot bij u aankloppen.
4. Als er huwelijkse voorwaarden zijn, bent u niet aansprakelijk voor de vof.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Janet, 31-03-2015 13:24 #128
In 2007 hebben wij onze recreatie grond verkocht uit onze bv aan een bekende, hierna te noemen koper. De afspraken die waren gemaakt zijn dat hij eerst een gedeelte er uit zou kopen en betalen en over het resterende bedrag de rente zou betalen en in 2010 alles betalen.
Dit alles op papier gezet bij de adviseur van de koper en in bijzijn van onze adviseur en dat zou later bij een notaris vast gelegd worden maar we moesten wel even een A4 viertje tekenen waar op stond dat de koper het gekocht heeft met het bedrag erbij. Onze adviseur en die van de koper vertelde dat we dat wel konden doen want het zou bij de notaris vastgelegd worden.( wat overigens nooit gebeurd is en ook niet heeft afgenomen ). Het stuk dat de koper er uit gekocht heeft betaalde hij x euro voor en werd wel bij de notaris vast gelegd.
En de koper zorgde ervoor bij bevriende bankmedewerkers van de koper ( kwamen we later achter ) dat wij allebei een x bedrag zouden krijgen om een huis te kopen en dit allemaal in privé zonder boeken in te zien of wat dan ook. Mijn broer had erg veel vertrouwen in deze koper Ondertussen heeft de koper het hele terrein leeg getrokken en de infra gesloopt. en daar kwamen uiteraard rechtszaken van en rekeningen die vervolgen op onze naam kwamen. maar de koper heeft ons bedrijf en ons privé publiekelijk ten schande gezet.( regionale tv en kranten) waardoor ik niet meer voor mezelf en ons bedrijf durfde op te komen. Ik heb me zelf opgesloten in huis slapeloze nachten en vol schaamte naar onze gasten toe. Maar ondertussen wel belde ik naar onze adviseur en mailen en ook naar de koper. Het zou allemaal goed komen vertelde ze. Maar de koper heeft nooit de rente betaald dus moesten wij zelf de rente betalen van dat bedrag.
. We hebben een advocaat in de arm genomen om de koper zich aan zijn woord te laten houden. Hij vertelde ons niet alleen de koper zat fout maar ook de bank, we zouden er wel goed uit komen. Vervolgen heeft de advocaat er voor gezorgd dat de bank de nodige papieren kreeg van ons en ook niks aan de koper heeft gedaan. En wij met een flinke rekening van de advocaat zaten. en ondertussen wilde de bank me huis veilen. wij raakte in paniek want dat soort dingen hadden wij nog nooit mee gemaakt nooit schulden gehad ook niet bij de bank.
Vervolgens kwam de koper met een oplossing vertelde hij, een derde partij die wel wilde gaan bouwen, recreatie huisjes op onze grond zodat wij in ieder geval de banken en schulden konden gaan aflossen. Dat klonk ons als muziek in de oren want we waren ten einde raad. Dus na gespreken over en weer met deze vastgoed/bouwbedrijf zijn we overeen gekomen dat de schulden door vastgoed/ bouwbedrijf betaald zouden worden en door verkoop van de recreatiehuizen wij ook in staat zouden zijn die aftelossen. (we hebben het bedrijf op google op gezochten het zag en ziet er vertrouwd uit) En mijn huis zouden ze parkeren (begreep er toen niets van ) dat een andere bv van het vastgoed/bouwbedrijf het huis kocht voor een bepaald bedrag en de restschuld bleef voor mij ( ook dat begreep ik veel later pas, hoe naïef) En dat ik dan aan het vastgoed/bouwbedrijf rente en huur moest betalen. Het huis is inmiddels verkocht voor veel te weinig. onder druk van het vastgoed/bouwbedrijf. Mijn broer had al eerder zijn huis verkocht ook met restschuld en dat hebben de banken voor het gemak er maar bij mij er op gezet.
Dus toen kwamen de overeenkomsten binnen op mail waar ik totaal niet van begreep notaris taal.( Maar de schuld eisers begonnen steeds meer druk op ons te leggen beslagingen op huis en grond, bloed nerveus werd ik er van ik dacht echt niet zakelijk maar emotioneel en voelde me in een hoek gedreven ) IK heb nog geprobeerd om het niet te doen maar mijn broer vertelde mij dat we niet anders konden en ook de koper werd boos en vertelde dat ik het moest doen want het was geen koehandel vertelde hij mij. Ja die zit ook in de samenwerkingsovereenkomst en ook 3 ton voorschot gekregen als voorschot op de winst. Maar ik deelde ze meen en ook aan een persoon van het vastgoed/bouwbedrijf dat ik er niets van begreep en begrijp van de overeenkomsten. Toen werd ik gebeld door de notaris van het vastgoed/bouwbedrijf deze dame heeft mij geprobeerd uit te leggen hoe het precies in mekaar zit. Aan het einde van het gesprek vroeg ze mij of ik het nu wel begreep en ik antwoorde nee! Toen antwoorde deze dame dat begrijp ik niemand begrijpt het. Ik vroeg haar of deze overeenkomst voor ons goed was en dat we verplichtingen over en weer hadden dus zowel het vastgoedbedrijf/ bouwbedrijf als wij. Ja antwoorde ze. Wij konden en kunnen zelf geen deskundige op dit gebied raad plegen wat daar hadden we de financiële niet voor en nog niet. Dus alles was via de advocaat van het vastgoed/bouwbedrijf gegaan. Na ontvangst van de volledige samenwerkingsovereenkomst zo dik als Bijbel moesten wij binnen 48 uur tekenen. Ik kan hier niet op de inhoudt ingaan. te lang. Maar ik weet zeker dat het contactueel allemaal vast genageld is voor het vastgoed/bouwbedrijf. Niet voor ons.
Wij hebben deze overeenkomsten getekend tot mijn spijt. Enige tijd later belde de directeur van het vastgoed/bouwbedrijf mij op met de vraag of ik mijn bv waar de grond nog steeds inzat garant wilde laten staan voor het huis met schulden aan de bank, zodat hij een hypotheek derde kon nemen op onze grond in de bv zodat er geld zou zijn om te gaan bouwen op ons terrein. en ook dat verhaal begreep ik niet maar vroeg deze man van het vastgoed/bouwbedrijf of wat hij allemaal van plan was ook ten goede zou komen voor ons. hij antwoorde ja!.
Maar nu zitten we in 2015 en wil het zelfde vastgoed/bouwbedrijf ons failliet laten verklaren! en dan is alles van het vastgoed/bouwbedrijf. En er is ook niets gebouwd ze hebben alleen de kosten voor ons omhoog gebracht en onze schulden zo nog hoger gemaakt. En wil hij de bv overnemen voor een euro en ik blijf zitten met heel veel privé schuld aan de bv en moet de schuldsanering in. Je kan denken je hebt het allemaal zelf gedaan en getekend maar het meeste is allemaal onder druk manipulatie en mooie praatjes gedaan en angst. En het vastgoed/bouwbedrijf het overigens een ander groot bedrijf waar ze mee verder willen gaan ontwikkelen.
Mijn vraag is; ik heb een samenlevingscontract met mijn levenspartner en hij heeft een uitkering en werkt veel voor uitzendbureaus, kunnen ze ook aan zijn salaris komen? want ik zelf heb geen inkomsten, alleen schulden. Hij heeft overigens nergens voor mee getekend ook niet voor het huis.

In afwachting op uw reactie.
Janet. Reactie infoteur, 01-04-2015
Beste Janet,
1. Wat een ellende.
2. Als in de samenlevingsovereenkomst staat dat alles gemeenschappelijk is, zijn ook de schulden gemeenschappelijk. Maar als dit het geval is, is het ook nog de vraag of al de handelingen waarvoor uw levenspartner niet heeft getekend wel rechtsgeldig zijn. Ik denk het niet.
3. Als er geen gemeenschappelijkheid is of bepaalde zaken zijn uitgesloten, is uw partner niet voor uw schulden aansprakelijk als hij niet heeft getekend.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Cees Fraters, 02-02-2015 22:24 #127
Beste Zeemeeuw,

Een "vriend" van mij heeft geld geleend van mij (150.000 euro). Ik heb hem overal mee geholpen. Inrichting zaak, gesprekken, boekhouding, zelfs gratis werken in de zaak. Achter mijn rug om heeft hij en zijn echtgenote zich failliet laten verklaren. Ze woonden boven de zaak. Het pand is van mij. Ik moest van curator sleutel inleveren omdat hij bang was dat ik boedel zou invorderen. Inmiddels woont vriend in luxueus huurhuis en praat niet meer met mij. Hij wil in wsnp om zo van al zijn schulden (520.000 euro) af te komen. Hij doet klussen en ontvangt een uitkering, maar ik moet dit kunnen bewijzen van curator. Heb de indruk dat curator hem steunt. Ook biedt hij spullen aan op marktplaats en gaat hij veelvuldig uit, wat natuurlijk geld kost. Direct na zijn faillissement ging hij 3 weken op vakantie met zijn gezin! Ik wil hem uit de wsnp houden, zodat hij voor zijn schuld aan mij aansprakelijk blijft. Hoe pak ik dit aan? Zelf een advocaat weer nemen is ook weer ontzettend duur. Misschien kunt u mij mogelijkheden aangeven hoe ik dit aan moet pakken. Hij heeft zelfs voor zijn kinderen bijzondere bijstand gekregen om bij sportclubjes te gaan. Help mij want ik slaap er zelf niet van van zijn arrogantie. Reactie infoteur, 03-02-2015
Beste Cees Fraters,
De curator kan precies zien wat er aan geld binnenkomt en nagaan hoe een duur huurhuis betaald kan worden. Als de curator niet voor de schuldeisers opkomt en partijdig is, kunt u ook naar de rechter-commissaris stappen. Dit kan zelfs zover gaan dat u een claim bij de curator persoonlijk neerlegt. U kunt de schuldenaar uit de wsnp houden door aan te tonen dat hij verder schulden maakt, inkomsten achterhoudt en schuldeisers moedwillig benadeelt. Zorg dat uw schuld bij de curator bekend is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Cees de Vries, 31-01-2015 22:27 #126
Beste Zeemeeuw,

door de crisis en ernstige ziekte van mijn man zijn we in de schulden gekomen, wij hebben een vof.
wij hebben 2 schuldeisers, een duitse firma € 35.000 en de belastingdienst € 16.000, verder hebben wij zakelijk en prive geen schulden, ook niet de hypotheek. nu is de duitse firma een rechtzaak begonnen die in duitsland speelt. en de belastingdienst heeft ook nog eens een boekenonderzoek gedaan die al 8 maanden duurt zonder eindrapport, wel heeft de belastingdienst laten weten dat er naheffingsaanslagen zullen worden opgelegd. wij zien geen uitweg meer. mijn eigen woning zit geen overwaarde op en de bank zal hier dus flink op verliezen als de curator deze zal gaan verkopen. ik heb een paar vragen aan u ; indien de naheffingsaanslagen van de belasting over 2010/11/12/13/14 na ons failissement komt worden deze dan meegenomen in het failissement? indien de duitse rechter beslist dat ik de duitse firma moet betalen, word deze dan ook meegenomen in het failissement? ik heb een brutto hypotheek van € 500 pmnd, geen achterstand en mag ik aannemen dat ik kan blijven wonen in de huidige woning omdat ik bij gedwongen verkoop nog eens 40 a 50.000 schuld erbij krijg? ik neem aan dat de bank toch ook liever geen verlies lijd en keurig mn hypotheek door betaal?

Bvd al vast voor uw antwoord,

Mvg,
Cees de Vries Reactie infoteur, 02-02-2015
Beste Cees de Vries,
Zowel de naheffing als de Duitse schuld rusten in eerste instantie op de vof en daarna u persoonlijk. De Belastingdienst staat vaak een betalingsregeling toe. De Duitse firma heeft straks een uitspraak volgens Duits recht en het is nog maar de vraag of die uitspraak ook geldig zal zijn naar Nederlands recht. Zolang u uw hypotheek betaalt, zal de bank niets verkopen. Ook een curator heeft geen baat bij verkoop, want de hypotheek die u nu betaalt is lager dan een huur en er is geen overwaarde.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Frank, 15-12-2014 19:44 #125
Beste Zeemeeuw,

Mijn vriendin en ik (geregistreerd partnerschap) zijn beiden werkloos geworden en hebben de afgelopen maanden al ons spaargeld gebruikt om de hypotheek maandelijks te kunnen betalen. We hadden beiden een bovenmodaal inkomen.
Sinds deze maand kunnen wij niet meer betalen. Het huis hebben we helaas niet kunnen verkopen (staat al 3 jr te koop).
Naast de hypotheek (265.000) hebben wij een lening (40.000). Verder zijn er geen schuldeisers.
1. Is het mogelijk om de weg naar Wsnp te versnellen, omdat de schulden alleen betrekking hebben op een hypotheek? Of maakt het geen verschil bij wie de schuld is gemaakt?
2. Dit is dus de eerste maand dat wij niet meer kunnen betalen. Wanneer moet ik naar de Gemeentelijke Kredietbank?

Alvast dank voor uw reactie.
Frank Reactie infoteur, 16-12-2014
Beste Frank,
1. Op zich hoeft een hypotheek geen verschil te maken met een andere lening. Wat wel duidelijk aan de orde is, is dat er hier een preferente schuldeiser is (de bank) en uw huis als onderpand dient. De bank hoeft dus niet aan te sturen op een minnelijke schikking, maar kan straks tot verkoop overgaan.
2. Vaak is het verstandig om met de bank een betalingsregeling af te spreken voordat het zover is dat u een aantal maanden betalingsachterstand hebt.
3. Hoe sneller u met de Gemeentelijke Kredietbank contact opneemt, hoe sneller ze wat voor u kunnen doen en u kunnen adviseren of verder helpen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sas, 12-12-2014 18:03 #124
Hallo Zeemeeuw, Het volgende.
Zojuist afwijzing schuldhulpverlening gekregen via de gemeente. Wij moeten nu een afspraak maken met hen over de aanvraag wsnp. Nu is het ook nog zo dat onze volwassen zoon van nu 21, werkloos op dit moment en net uit een relatie gestapt, weer bij ons wil komen wonen. Wat is verstandig? En als hij een baan heeft, moet hij dan meebetalen aan onze wsnp of hoe werkt dit. Reactie infoteur, 13-12-2014
Hallo Sas,
1. De toelating tot de wsnp verloopt per aanvrager. Binnen een huishouden kunnen sommigen wel en anderen niet in de schuldhulpverlening zitten.
2. Dat uw zoon bij u komt wonen, komt uw financiële situatie natuurlijk niet ten goede als hij werkloos is, ook al is die keuze begrijpelijk. Meerdere personen in een huishouden kan gevolgen hebben voor zijn uitkering en als hij inkomen heeft kan dat weer gevolgen hebben voor uw beslagvrije voet.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Dw, 24-11-2014 20:47 #123
Geachte lezer,
Mag de bewindvoerder van de WSNP de huurtoeslag waar een echtpaar gezamenlijk nog recht op heeft over afgelopen jaar (zij hebben te weinig ontvangen omdat het inkomen lager bleek te zijn dan geschat) volledig meenemen in de boedel van de partner die per 1 nov in de WSNP komt? Er is sprake van huwelijkse voorwaarden. De huurtoeslag stond nog op de naam van de partner met WNSP, dit kan alleen per kalender jaar gewijzigd worden, de partner zonder WSNP heeft altijd een hoger inkomen per maand gehad dan de partner die nu in de wsnp komt. De bewindvoerder geeft aan dat de partner zonder WSNP een vordering kan indienen en dan meegenomen wordt als schuldeisers… dit is raar aan gezien het gezamelijke toeslagen zijn en beide partners ook belastingpartners van elkaar… Hoe krijgt de partner zonder WSNP diens deel van de huurtoeslag terug? en hoe wordt dit onderbouwd naar de bewindvoerder? Ik kan hier echt niets over vinden.
Alvast bedankt! Vriendelijke groet Reactie infoteur, 25-11-2014
Beste Dw,
De bewindvoerder zal mede door de huwelijkse voorwaarden, jullie boedel als gescheiden zien. De vraag is echter of de huurtoeslag op een gezamenlijke rekening is gestort of op rekening van de aanvrager. De aanvrager is strikt genomen de rechthebbende, waarbij rekening wordt gehouden met het inkomen van medebewoners en fiscale partner. Dat wil nog niet zeggen dat anderen dan de aanvrager recht hebben op een deel van de huurtoeslag tenzij de bewoners dit onderling zo regelen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Morena, 24-11-2014 13:03 #122
Ik heb een huurwoning met een huur koop contract dus dat we die na bv 5 jaar kunnen kopen. nou hebben wij een schuld en wil ik me failliet laten verklaren. kunnen ze dan ook een beslag leggen op die woning? Mvg Reactie infoteur, 24-11-2014
Beste Morena,
Als u een huurachterstand hebt, kan de huurder actie ondernemen, anders niet. Het is ook nog niet uw bezit.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Henk, 07-11-2014 10:21 #121
Goedemorgen Zeemeeuw,
Mijn vrienden had veel schulden toen ik een relatie met haar kreeg en zij had een eigen eenmanszaak. Uit liefde en medelijden heb ik haar geholpen met haar schulden en alles wat ik heb verdiend plus wat ik bij familie en vrienden kon lenen heb ik geleend om haar uit de schulden te helpen. Ook heb ik meegetekend om nieuwe hypotheek af te sluiten zodat de grootste crediteur betaald kon worden. Ondanks alle moeite, tijd, energie en geld heb ik niet kunnen voorkomen dat zij in de faillissement terecht komt en heb mij zelf ook in de faillissement gewerkt doordat ik mee heb getekend voor de nieuwe hypotheek. Ik wil haar verantwoordelijk stellen voor de situatie waar ik nu in ben beland, en schuldenvrij zijn. Kan ik haar verantwoordelijk stellen en schuldenvrij worden?
Alvast bedankt. Mvg Henk Reactie infoteur, 07-11-2014
Beste Henk,
Als uw vriendin door grove nalatigheid in een faillissement is beland, kunt u haar voor de gevolgen daarvan aansprakelijk stellen. Naar de bank toe bent u mede hoofdelijk aansprakelijk voor de hypotheek (u hebt getekend), maar haar faillissement hoeft nog niet te betekenen dat u failliet gaat, hooguit dat u nu de totale hypotheekrente moet betalen. Daar zal dus meer aan de hand zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Alexandra, 31-10-2014 06:18 #120
Hallo Zeemeeuw,
Ik ben voor de tweede keer afgewezen voor WSNP vanwegen niet in goede trouw, ik heb een schuld bij de belasting dienst bij Duo, en een antaal incasso's en deurwaarders, mijn schuld bedrag is 85000 euro.is er nog hoop of moet ik zelf alles gaan betalen en na 5 jaar weer een aanvraag doen? Ik heb een uitkering en zit wel al 1 jaar in de bugdetbeheer.
Ik heb sinds de uitspraak niks meer gehoord van mijn contact persoon van de bugdet beheer, ik stuur e-mail maar geen reactie. Reactie infoteur, 31-10-2014
Hallo Alexandra,
Twee keer afgewezen worden maakt het moeilijk. Probeer de contactpersoon budgetbeheer nog eens te bereiken of vraag via de telefoniste of ook iemand anders u verder kan helpen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Merel, 30-10-2014 12:48 #119
Mijn echtgenoot bezit een eenmanszaak en de schuld bij de bank hierop is inmiddels opgelopen naar een dikke 125.000 euro. Gisteren hebben wij een telefoontje gehad van de speciale afdeling van de bank met het verzoek om alle cijfers te overleggen om na te gaan of mijn man en de zaak nog kredietwaardig zijn. De zaak holt achteruit en de omzetten zijn om te huilen. Hierdoor loopt hij ook achterstand in betalingen op bij leveranciers. Ook de laatste btw aangifte kan hij niet voldoen. Een faillissement lijkt momenteel onvermijdelijk. Met name de rente op de lening bij de bank drukt hard op de inkomsten. Deze lening is destijds (in 2004) verleent na een telefonisch verkoopgesprek van de bank (niet op ons verzoek) en er werd zonder opgaaf van cijfers een doorlopend krediet verleend van 125.000 euro over de telefoon. Aangezien hij toen de zaak wilde uitbreiden, is hij hier dankbaar op ingegaan. Niet in de veronderstelling dat hij dit hele bedrag nodig had. In 2008 hebben wij een gesprek met de bank aangevraagd om mee te denken naar een oplossing. Hun hadden per slot van rekening hem deze lening verschaft terwijl men toen al had kunnen inschatten dat wij hij dit nooit met de zaak terug kon verdienen. De bank bood toen aan iets te regelen en de lening om te zetten, als ik mee zou tekenen voor de lening en een VOF aanging met mijn man. Bij het tekenen kwamen we erachter dat de we bijna 3 % meer rente moesten gaan betalen. Wij voelde ons beetgenomen en hebben toen alles nietig laten verklaren. De bank gaf aan dat ze alle getekende papieren zouden vernietigen. De zaak was wel omgezet naar een VOF en ik ben naar 1 jaar uit de VOF gestapt (in 2009). Ik ben nog wel werkzaam in de zaak als meewerkend echtgenoot om de loonkosten te drukken en ik krijg geen inkomsten uit het bedrijf. Wij zijn in 2005 getrouwd onder huwelijkse voorwaarden.
* In hoeverre kan men mij aansprakelijk stellen voor de schulden?
* Wij zijn van mening dat de bank deze lening nooit had mogen geven, welke stappen kunnen we hier tegen ondernemen?
* Als we een schuldsaneringstraject zouden willen aanvragen, waar moeten we dan rekening mee houden.

Alvast bedankt. Reactie infoteur, 30-10-2014
Beste Merel,
1. Als firmant bent u helaas eveneens hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden in de vof.
2. De bank heeft een zorgplicht en die is wellicht geschonden.
3. Een schuldsaneringstraject is een traject van 3 tot vijf jaar waarin u een curator boven u krijgt en weinig middelen hebt om van te leven. Bovendien mag in die periode niet een nieuwe onderneming (te veel risico) worden gestart, maar moet er wel voldoende inspanninbg worden verricht om een inkomen te verwerven (in loondienst).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ria, 25-10-2014 01:08 #118
Ik heb een vraag mijn ex partner heeft een hoop schulden bij mij. Hij heeft sinds ander half jaar een traject. Een minnelijk akkooord. Ik ben daar mee in gegaan maar na 11 maanden stagneerd de boek betaald hij niet meer. Dit gemeld te hebben zegt de gemeente dat de regeling stopt. Na 2 maanden uitblijven van betaling word getracht loon beslag geprobeerd. Hij heeft nieuwe schulden geeft geen informatie door. Maar nu lijkt na 8 maanden waarin nog niets gelukt is om hem te laten betalen dat het minnelijk traject gewoon door loopt.

Hoe kan dit nou? Want hier ben ik het dus niet mee eens. Zou makkelijk zijn als je van de 3 jaar maar 10 maanden na hoeft te komen waarbij minimaal is afgelost dat hij dan toch een schone lei krijgt.

U zult misschien wel snappen dat ik het zo als het zo zou werken net als de rest het zo ook wel wil. Erop los leven en jaartje op hete kolen zitten. (natuurlijk heb je ook mensen die schuld hebben door crisis). Reactie infoteur, 26-10-2014
Beste Ria,
Kan het zijn dat er nog een minnelijk traject loopt, zonder dat de wsnp is begonnen?
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

H. de Vries, 10-10-2014 23:03 #117
Ik ben 5 jaar geleden een VOF gestart en ben er achter gekomen dat mijn compagnon behoorlijke bedragen steelt uit de zaak, waardoor er nu behoorlijke schulden zijn ontstaan.
Nu wil ik de wsnp aanvragen, en volgens mij kan ik dit als natuurlijk persoon binnen de VOF doen, klopt dat?
Ik wil namelijk niet dat de schuld nog meer oploopt.
Daarnaast is het zo dat mijn compagnon in scheiding ligt waardoor er bij hem niks te halen valt.
Betekend dit dat als ik wordt toegelaten tot de wsnp, ik voor het grootste deel vande schuld komt te staan.
En ben ik er dan, na de schone lei verklaring helemaal vanaf, ook als hij niet meebetaalt aan de wsnp? Reactie infoteur, 11-10-2014
Beste H. de Vries,
Met een vof of eenmanszaak kunt u inderdaad ook gebruik maken van de wsnp.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

T. de Vries, 30-09-2014 11:58 #116
Mijn vriend zit in wsnp als gevolg van een faillissement van een onderneming, we hebben gezamelijk een huis dat net is verkocht door bank (bank beheerde ondertussen het huis), zelf zitten we ondertussen al in huurhuis, restschuld na verkoop is 30.000. klopt het dat helft 15000 hiervan bij mij terechtkomt? Reactie infoteur, 30-09-2014
Beste T. de Vries,
Als jullie in gemeenschap van goederen zijn getrouwd, is de helft van de schuld inderdaad voor u. Maar de bank kan zelfs elk van jullie hoofdelijk aansprakelijk stellen voor het gehele bedrag:

http://financieel.infonu.nl/lenen/42702-lenen-hoofdelijke-aansprakelijkheid-bij-lening-en-schulden.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Janneke, 28-09-2014 17:18 #115
Wij zijn geadviseerd de WSNP aan te vragen. Nu vragen wij ons af of ze ons kunnen verplichten te verhuizen naar een goedkopere huurwoning. Wij hebben een sociale huurwoning, met de maximale huurtoeslag, maar er zijn natuurlijk altijd goedkopere huurwoningen. ( onze huidige huurwoning zit aan de bovengrens voor het verkrijgen van huursubsidie ) Verhuizen brengt ook weer extra kosten met zich mee. Reactie infoteur, 29-09-2014
Beste Janneke,
Zolang u netjes de huur betaalt, kunt u niet zomaar verplicht worden om te verhuizen naar een goedkopere woning. Het huurrecht geeft die mogelijkheid niet. Als een curator toch doorzet, kunt u naar de rechter stappen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mariska, 28-09-2014 13:16 #114
Mijn man is door de rechter failliet verklaard, van zijn 1 mans zaak, wij zijn op huwelijksvoorwaarden getrouwd en hebben nu een curator die alles in kaart gaat brengen. Nu hebben ze onze en/of rekening bevroren waar mijn salaris op gestort wordt. Ook hebben ze zijn zakelijke rekening bevroren wat logisch is. ik kan nu niet de hypotheek ed betalen. Mijn vraag is mogen ze dit doen en kunnen ze beslag leggen op het geld wat op deze rekening staat, wat wel van mij is of voor mij gestort is.

Alvast dank ik u voor een reactie,
Mvg Mariska Reactie infoteur, 28-09-2014
Beste Mariska,
Als er geld op staat dat aantoonbaar van u is, mag de curator daar niet aan komen. U doet er goed aan om uw salaris voortaan op een nieuwe rekening op uw naam te laten storten en de curator te vragen om uw salaris z.s.m. daarop over te maken. Als iemand een eenmanszaak of vof heeft, is een en/of rekening altijd een risico en daarom niet aan te raden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bas V. D. Grevel, 24-09-2014 08:53 #113
Ik zit bijna een jaar in de WSNP. Heb twee Bewindvoerders, de een behartigt mijn belangen de ander die van de schuldeisers. Mijn Bewindvoerder is als voorwaarde minnelijk traject opgelegd, het minnelijk traject was mislukt, blijft de WSNP. De rechtbank heeft mijn Bewindvoerder aangesteld voor 6 jaar. terwijl de WSNP 3 jaar loopt, ik vind dit een vreemde
gang van zaken. Ik wil bij einde van de WSNP ook van de Bewindvoerder af zijn, hoe kan ik dat bewerkstellen?
Het voortraject van de gemeente duurde ook al 12 maanden daar nog een de 3 jaar bij van de WSNP, dan mag het ook wel klaar zijn toch. Heb mijn hele leven heel hard gewerkt, altijd de kar getrokken, door de crisis in de WSNP beland, ook deels mijn eigen schuld natuurlijk, maar je wil er wel een keer een streep onder zetten, wil daarna verder zoals ik dat in gedachte heb. Wie heeft op de vraag van de looptijd persoonlijke Bewindvoerder een eerlijk antwoord? Reactie infoteur, 24-09-2014
Beste Bas V. D. Grevel,
Als de wsnp beëindigd is, verzoekt u de rechter-commissaris om de bewindvoerder van de zaak af te halen. Die beoordeelt uw verzoek.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Peter, 11-09-2014 12:56 #112
Beste

Ik heb een vraag mijn vriendin heeft flink wat schulden en geen inkomen en geen vast werk. Wij zijn niet getrouwd en hebben geen samenlevingscontract. Wel hebben we samen een kind hierdoor zijn wij wel fiscale partners voor bijv de belastingdienst. Ook wonen we samen al staat het huurcontract op mijn naam. Ze betaald dus niets mee aan de vaste lasten. Stel, dat ze persoonlijk failliet word verklaard. Heeft dit dan gevolgen voor mij? Kan er hierdoor iemand bijv aan mijn inkomen Of spaargeld komen? Ze krijgt dan een curator en wordt waarschijnlijk in een schuldsanering traject gestopt. Kan ik daar dan gewoon buiten blijven Reactie infoteur, 12-09-2014
Beste Peter,
Als uw vriendin in de wsnp komt, kunt u daar buiten blijven met inboedel of vermogen maar telt uw inkomen wel mee om haar vrij te laten bedrag vast te stellen. Om in de wsnp te komen moet ze wel aantoonbaar haar best doen om aan inkomen te komen. Als er een schuld bij de Belastingdienst is zal die wel de fiscale partners aanspreken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ikke1972, 31-08-2014 23:27 #111
Beste Zeemeeuw,
Wanneer 1 persoon een eenmanszaak heeft, en een losstaande BV met een aandeel van 51%, kan een schuldeiser dan aanspraak maken op het aandeel van 51% binnen de BV, wanneer de eenmanszaak failliet gaat of in de sanering valt?
Er geldt dat iemand die failliet is, in de WSNP of in de sanering, valt, niet zelfstandig meer mag weken of een eigen zaak mag hebben. Zijn hier uitzonderingen op mogelijk (via de rechtbank)? Geldt het "niet meer zelfstandig mogen werken", ook voor de werkzaamheden van deze persoon bij werkzaamheden in de BV? Reactie infoteur, 01-09-2014
Beste Ikke1972,
1. Als uw aandeel van 51% verhandelbaar is, hoort het tot uw vermogen en kan er een claim op worden gelegd.
2. In de regel wordt een onderneming voeren tijden een wsnp als te risicovol gezien en daarom in de meeste gevallen niet toegestaan. In ieder geval zal er een goed ondernemingsplan moeten zijn, waaruit duidelijk wordt dat er geen extra (groot) risico is, maar wel extra inkomen. U hebt hiervoor een expliciete toestemming nodig.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anoniem, 26-08-2014 23:20 #110
Ik ben ZZper geweest, maar ik ben voor aanvang uitgeschreven bij KVK, ook om in de WSNP te kunnen komen. Deze heb ik doorlopen en nu anderhalf jaar een schone Lei. kan ik nu opnieuw zonder problemen als ZZPer weer gaan beginnen en me inschrijven bij KVK?
Bij voorbaat dank voor uw reactie.

M. vr groet Paul Reactie infoteur, 27-08-2014
Beste Anoniem,
Uw gegevens zijn wel maximaal zes maanden opvraagbaar in het LRS (Landelijk Register Schuldsaneringen). U kunt weer een onderneming starten en inschrijven bij de KvK.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Kokmeeuw, 23-08-2014 14:54 #109
Hoi Zeemeeuw,
Ik ben in de periode dat ik Duitsland woonde in de "Duitste WNSP" terechtgekomen, duurt 6 jaar met schone lei. Nu woon ik weer (tijdelijk) in Nederland. Kan ik de Duitse variant hier in NL uitzitten of dient dit omgezet te worden in een nieuwe aanvraag WNSP?

Mvrgr,
Kokmeeuw Reactie infoteur, 25-08-2014
Beste Kokmeeuw,
EU-lidstaten erkennen elkaars insolventieprocedures. Ook uw schone lei uit Duitsland geldt hier dan in beginsel, maar de rechtbank moet dat wel in individuele gevallen nog bevestigen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jillian, 22-08-2014 21:33 #108
Dag Zeemeeuw, mijn partner en ik hebben een vof. Helaas hebben wij moeten stoppen omdat het niet meer loonde. De schulden liepen op. We hebben geprobeerd een doorstart te maken maar helaas is dit niet geluk. Aankomende week mogen wij bij de rechtbank verschijnen voor het faillissement. Uiteraard willen wij proberen een schikking te treffen met de schuldeisers tegen finale kwijtschelding. Mocht dit akkoord zijn, heb je dan wel nog "regie" over je eigen geld en maak je dan zelf geld over naar een boedelrekening ipv dat je geld van de curator krijgt?

We zullen ook persoonlijk failliet verklaard worden, komt men bij je thuis om te kijken wat waarde heeft om te verkopen? Bijvoorbeeld een dolby surround system? mag je dat nog houden?
We hebben een koophuis, maar er is in deze tijd totaal geen overwaarde op het huis. Dan is het toch niet de moeite om het huis in de verkoop te doen?

Alvast dank voor je reactie. Reactie infoteur, 25-08-2014
Dag Jillian,
1. Meestal wordt een curator aangesteld die de belangen van de crediteuren behartigt, maar dat is niet per se nodig al vooraf duidelijk is hoe de schulden kunnen worden afgewikkeld. U kunt dat ter zitting ter sprake brengen.
2. Men kan ook de boedel waarderen, maar zal niet op alles beslag mogen leggen. Een dolby surround system mag wel worden verkocht als u het niet per se nodig hebt:

http://financieel.infonu.nl/geld/101545-bankbeslag-loonbeslag-of-boedelbeslag-bij-schulden.html

3. Zolang de hypotheekrente wordt betaald, zal een bank geen verkoop vorderen. De schuldeisers zullen zich wel afvragen wat verkoop kan opleveren.

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Peek, 19-08-2014 12:39 #107
Hallo zeemeeuw, Ik heb meegetekend voor de hypotheek van het huis van mijn ex( ik meen in 2008). Mijn ex is dus eigenaar van dat huis en ik niet. Wij zijn medio 2010 op een goede manier uit elkaar gegaan, de kinderen wonen bij haar. Na een strijd van enkele jaren is mijn bedrijf -bv structuur, beheer met twee keer werkmij - failliet gegaan, zelf aangevraagd. Privé ooit voor €150.000 schuld van de bv meegetekend en voor een zelfde bedrag bij mijn ex. Ik krijg geen uitkering van de sociale dienst heb een huurwoning en raak steeds verder in financiële moeilijkheden. Heb zwaar onder de medicijnen gezeten om rustig te blijven, zo zwaar dat de huisarts mij op enig moment zelfs doorverwees naar verslavingshulp. Ik ben zelf zeker een half jaar bezig geweest met de sociale dienst, heb daarna via humanitas zelfs hulp van een advocaat gehad. Maar ook de advocaat kreeg het niet voor elkaar. Ik ben nog steeds overspannen - kan amper lezen, nadenken, schaam me diep dat ik niet meer voor mijn kinderen kan zorgen die bij mijn ex wonen- kortom drama. Nu heeft de advocaat mij geadviseerd om mijn persoonlijk faillissement aan te vragen. Zijn stelling is dat de sociale dienst een uitkering dan niet kan weigeren. De volgende stap is dan aanvragen van wsnp. Ik kan zijn redenering volgen maar ik ben bang voor de eventuele gevolgen voor mijn ex en mijn kinderen. Ik vermoed dat de bank van mijn ex de hypotheek van haar huis zal opzeggen wanneer ik failliet ga, of eventueel de hypotheek zal opzeggen wanneer ik een wsnp-traject in ga. Ik heb immers mee getekend. Is mijn vermoeden juist dat haar bank de hypotheek zal opzeggen of maak ik me onterecht zorgen? Kan mijn ex hier juridisch iets aan doen? Groet peek Reactie infoteur, 19-08-2014
Hallo Peek,
Als een bank verneemt dat een borgsteller inmiddels onvoldoende garanties kan bieden (of u nou failliet bent of niet), kan de bank om extra garanties vragen, maar in in de meeste gevallen komt de bank pas tot een dergelijk onderzoek en besluit als er een betalingsachterstand bij uw ex is. Bestaande hypotheken worden niet zomaar opengebroken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Melissa, 10-08-2014 03:38 #106
Beste Zeemeeuw,

Mijn vriend is ondernemer en over de kop gegaan, hierdoor 30.000 euro schuld. Hijheeft een koophuis en ik in een andere woonplaats een huurhuis. Ik heb een goed inkomen. Wij willen gaan trouwen onder huwelijkse voorwaarden uiteraard. Wij willen apart blijven wonen een jaar na ons huwelijk ivm kinderen. Mijn vraag is: Hij wil schulpdhulp aanvragen en als dat niet lukt WSNP. Heeft dat gevolgen als wij gaan trouwen? Bijv voor zijn traject? Of voor mij? Ik zou graag willen weten of het enoge voor van risico met zich mee kan brengen. Ps welke vorm v huwelijkse voorwaaren is het beste? Koude uitsluiting?

Groetjes Melissa Reactie infoteur, 10-08-2014
Beste Melissa,
1. Als het een eenmanszaak of vof was, is hij persoonlijk aansprakelijk voor de schulden van de onderneming en die schulden neemt hij mee in een huwelijk in gemeenschap van goederen. Ook als jullie dan nog op een apart adres (blijven) wonen. Als jullie gaan trouwen laat u huwelijkse voorwaarden opstellen om dit te voorkomen. Bespreek met de notaris wat voor jullie het beste is. Koude uitsluiting is het veiligste maar vereist ook een jaarlijkse verrekening.
2. Bij een schuldhulpverlening of wsnp wanneer jullie getrouwd zijn, zal bij het vrij te laten bedrag (dat deel van zijn inkomen waarop geen beslag kan worden gelegd) ook naar uw inkomen worden gekeken als jullie een gezamenlijke huishouding hebben.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Vermeulen, 01-08-2014 09:52 #105
Dank je zeemeeuw, dat dat niet in orde was had ik begrepen van juridisch loket. Intussen betreffende afdeling van rechtbank p
Breda gebeld, met het verhaal, en een mail met duidelijke vraag, of het convenant ter zitting is geweest( is niet zo, gezien geen post richting mijn kant). Als ik de bevesitging krijg, van de griffie van de WSNP afd. Breda, dat het echtscheidingsconvenant niet ter zitting is geweest, kan ik mijn geld gewoon alsnog op mijn ex verhalen En dat convenant is er niet geweest, gezien geen post van enige rechtbank betreffende WSNP van meneer. Wat dat voor mijn ex voor gevolgen kan hebben weet ik niet, maar de zaak beduvelen door stukken niet voor te leggen lijkt me strafbaar. Ik wacht nu de brievenbus en mail af, want het voor mij juiste antwoord zit eraan te komen ; geen convenant ter zitting geweest, en dus die schulden niet benoemd, dus de 3.900 euro zijn op dat moment, als de rechtbank het bevestigd( geen convenant) direct opeisbaar. Als bijstandsmoeder( met 4 kids) betaalde ik immers al ten onrechte 6 jaar een schuld af, die rechtens niet door mij betaald hoefde te worden. Zolang Ben al vanaf vorig jaar zomer aan het puzzelen voor gerechtigheid. Nogmaals dank voor je antwoord, Zeemeeuw Reactie infoteur, 03-08-2014
Beste Vermeulen,
Graag gedaan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

N. Jacobsen, 31-07-2014 22:57 #104
Hoi,
Ik ben net gescheiden en ik red het daardoor niet meer, en dus wil ik in de wnsp komen. Ik heb wel 1 vraag, mijn dochter (15) heeft een baantje en krijgt daar per maand gewoon voor uitbetaald, kan zij haar geld gewoon houden of wordt dat ook ingehouden?
Alvast bedankt Reactie infoteur, 03-08-2014
Hoi N. Jacobsen,
Een minderjarig kind hoort onder de verantwoordelijkheid van een ouder en op de verdiensten kan een beroep worden gedaan (hoeft niet, is ook afhankelijk van de schuldeisers en de hoogte van het bedrag aan inkomsten). Als het kind een eigen bankrekening heeft, wil de bewindvoerder ook kunnen zien welke inkomsten hierop binnen komen om te voorkomen dat daarlangs geld wordt weggesluisd.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Denise, 31-07-2014 14:10 #103
Hoi,

Ik (26) woon thuis bij mijn ouders en ben een vof gestart met een vriend. Mijn ouders zijn bang dat mocht de vof schulden maken en failliet gaan zij aansprakelijk zijn voor de schulden, omdat ik thuis woon. Mijn ouders hebben niet/nergens voor meegetekend. Ik kan hier nergens antwoord op vinden, maar volgens mij zijn alleen mijn vriend en ik (prive) aansprakelijk op de schulden van de vof en niet mijn ouders?

Alvast bedankt. Reactie infoteur, 31-07-2014
Beste Denise,
U en uw vriend en verder iedereen die meetekent of borg staat voor uw schulden is aansprakelijk te stellen. Maar als men ooit bij u thuis komt kijken naar de boedel, moet wel duidelijk kunnen worden gemaakt wat van wie is om ongelukken (lees: een verkeerde inbeslagname) te voorkomen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Vermeulen, 31-07-2014 08:55 #102
Mijn ex- man heeft in de WSNP gezeten, en heeft nu schone lei. Ik heb, en de gemeente ook niet, ooit officieel bericht gehad van op handen zijnde WSNP, terwijl er een echtscheidingsconvenant bestaat waarin deze beide schulden beschreven staan. Betreffende meneer heeft dat convenant dus niet ter zitting gebracht, en daarmee schulden verzwegen, die dus niet zijn meegenomen in het traject. Is hij hiervoor fraudeur, wat zijn de gevolgen, en krijg ik mijn geld door dit geval toch nog terug? Was door zijn toedoen dus niet bekend als schuldeiser, en hij heeft het dus niet genoemd, door het convenant niet te overleggen. Reactie infoteur, 31-07-2014
Beste Vermeulen,
Vooraf is niet duidelijk of uw ex-man in de fout is gegaan of de bewindvoerder. Uw man had de plicht om alle informatie die voor de schuldsanering nodig was kenbaar te maken en de bewindvoerder benadert op basis van de hem beschikbare stukken de schuldeisers. Het beste kunt u contact opnemen met de griffie van de rechtbank, want dat dit niet goed is gegaan is wel duidelijk.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Tonnie, 06-07-2014 19:53 #101
Heel erg bedankt, voor het beantwoorden van mijn vragen Zeemeeuw

Toch nog wat vragen, is het goed als ik een ib60 verklaring aanvraag van mijn partner, deze is dan wel van 2012, en deze mee stuur naar de rechter? hij heeft 2013 nog niet terug van de accountant.
En is het slim om de sollicitatie's of een overzicht mee te sturen naar de rechter?
Die civiele kan ik niet starten, daar heb ik geen geld voor

super bedankt Reactie infoteur, 06-07-2014
Beste Tonnie,
Alles wat in uw voordeel is, zou ik meesturen. Als de ib 60 van 2012 de laatste is, zou ik dat erboven zetten. Een rechter kan altijd om aanvullende informatie vragen. Veel succes.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Tonnie, 06-07-2014 15:56 #100
Hallo Zeemeeuw, hoop dat jij me kan helpen, met de vragen die ik heb. Met ex schulden gezamelijk 90000 euro. ik ben in het minnelijke traject gegaan, maar dat is 2 weken geleden mislukt omdat er 4 van de 10 schuldeisers niet accoord gingen, waaronder de grootste schuldeiser. Nu wordt er wnsp aangevraagd, ben inmiddels hertrouwd op huwelijkse voorwaarden waardoor mijn huidige partner niet aansprakelijk gesteld kan worden. Maar nu mijn vraag, ik heb per 30 juni mijn ontslag en krijg 3 maanden ww ik werkte 20 uur. ben me een slag in de rondte aan het solliciteren, maar tot op heden lukt het niet erg, ben 50 jaar, kan ik nu wel de wnsp in?, als ik dadelijk geen inkomen meer heb? Mijn huidige partner betaald dan alles voor mij en is ook best bereid maandelijks een aflossing te doen, hij heeft een klein eigen bedrijfje met ongeveer een 20.000 euro inkomen per jaar., we wonen in een vrij dure huur woning, ik heb een urgentie aangevraagd, deze is aangehouden tot ik of in de minnelijke schikking kom of wnsp. nou lees ik over dat je perse inkomen moet hebben als je de wnsp in wil komen, mijn klantmanager zegt van niet, ik ben al ruim drie en een half jaar aan het vechten. ik ben zo moe, ik ben alles kwijt geraakt en mijn ex partner leeft als god in frankijk en betaald aan 1 schuld iets af, en omdat die andere schulden op mijn naam staan, wordt er door de schuldeisers niets mee gedaan. het is niet zo dat ik deze schulden alleen heb laten ontstaan, en door de rechter bij echtscheiding alles 50/50, ik weet dat we beide 1005 aansprakelijk zijn, maar alleen draai ik voor alles op en mijn nieuwe partner is er ook de dupe van. maar kun je mij aub vertellen of ik zonder inkomen ook de wnsp in kan komen, ik doe mijn uiterste best om aan werk te komen. Reactie infoteur, 07-08-2014
Beste Tonnie,
1. U bent op huwelijkse voorwaarden opnieuw getrouwd, maar ook dan moet u het inkomen van uw partner opgeven om het vrij te laten bedrag te berekenen, als jullie wel gezamenlijk de dagelijkse lasten delen. Verder worden uw huidige partner en zijn inkomen niet in uw schuldsanering betrokken.
2. Als u en uw ex voor 100% aansprakelijk zijn, kunt u een civiele procedure starten om het geld bij hem op te halen dat u nu in zijn plaats betaalt.
3. Ook als er geen inkomen is, kunt u worden toegelaten tot de wsnp als u voldoet aan de voorwaarde dat u zich aantoonbaar voldoende inspant om aan werk te komen (Faillissementswet art. 288 lid 1).

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ineke, 26-06-2014 22:01 #99
Ik moet naar de rechtbank omdat een bedrijf mij failliet wil laten verklaren. Is het verstandig om een advocaat te nemen of kan die eigenlijk niet zo veel voor me doen. Ik heb een eigen bedrijf gehad en twee van de schuldeisers werken niet mee aan het traject schuldsanering. Reactie infoteur, 27-06-2014
Beste Ineke,
Het is altijd verstandig om een vorm van rechtsbijstand mee te nemen. Die kan misschien een faillissement niet voorkomen, maar er wel voor zorgen dat de zaak op een nette manier verloopt. Misschien ziet deze ook nog een uitweg of kan uitstel aanvragen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Aad, 26-06-2014 11:27 #98
Beste,

Ik doe vrijwilligerswerk bij vluchtelingenwelzijn en een cliënt van mij is failliet gegaan. heeft behoorlijk wat schulden en er wordt aan alle kanten aan hem getrokken voor betalen. Wij hebben geprobeerd hem naar de SHV te krijgen of een budget beheerder voor hem te krijgen. Echter dit lukt niet omdat er de eis is van het volgen van een budget cursus. Daar kan dhr helaas niet aan voldoen, wegens het niet voldoende beheersen van de Nederlandse taal.
Via de sociale dienst wil het ook niet lukken en bij het Sociaal team van onze gemeente kan hij niet terecht omdat hij in de "verkeerde" postcode woont (is een pilot project).

Wat zouden wij nog voor hem kunnen doen of waar zou hij nu terecht kunnen? Reactie infoteur, 26-06-2014
Beste Aad,
Als hij in Nederland failliet is gegaan, zal in eerste instantie de rechter een curator moeten aanwijzen die de zaken afhandelt. Binnen de rechtbank is vast ook wel iemand aanwezig die kan tolken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sabrina, 10-06-2014 14:38 #97
Ls,
Vandaag heb ik een afwijzing gekregen voor mijn wsnp aanvraag. Ik heb dan ook al eerder in de wsnp gezeten in 2007. Dit is dan ook de reden dat het afgewezen is. Toch vind ik dat ik onder bijzondere omstandigheden opnieuw in de shv terecht gekomen ben.
Heeft het zin om een hoger beroep in te dienen en zo niet… wat is nu het verstandigste?
Budgetbeheer gedurende 3 jaar en dan opnieuw aanvragen, beschermingsbewind aanvragen, faillissement aanvragen, een akte van onvermogen?
Ik weet even niet wat nu het meest verstandige is.

Daarbij zou ik erg graag met mijn vriend en mijn zoon samen willen wonen, maar ik wil hem absoluut buiten mijn schulden houden. Hij heeft hier immers niet om gevraagd.
Zo langzamerhand ben ik aan het eind van mijn latijn als het gaat om mijn financiën en een lichtje aan het eind van de tunnel zien.

Bij voorbaat dank! Reactie infoteur, 10-06-2014
Beste Sabrina,
Ik zou de mogelijkheden van budgetbeheer bekijken, omdat u dan de zaak nog zelf in handen hebt. U wilt uw vriend en zoon hiermee niet belasten (wat ik goed begrijp), maar misschien kunnen en willen ze u wel helpen en zijn de problemen zo veel sneller opgelost.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Merva, 09-06-2014 12:52 #96
Ja, maar als we met ons melden bij een van deze steden alleen voor een briefadres, zijn we bang dat er deurwaarder komt. Reactie infoteur, 09-06-2014
Beste Merva,
Niet als de gemeente dit briefadres geheim houd totdat u in de sanering zit.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Merva, 08-06-2014 14:41 #95
Hoi,

Kan je zonder een adres bij de schuldsanering terecht? Of moet je persee een adres hebben. Ik heb gehoord dat je ook zonder een adres erin kon maar wou het even navragen

bedankt Reactie infoteur, 09-06-2014
Hoi Merva,
Bij 43 gemeenten in ons land is schuldsanering mogelijk met een briefadres. Het betekent wel dat u zich regelmatig zult moeten melden (Alkmaar, Doetinchem, Maastricht, Almelo, Dordrecht, Nijmegen, Almere, Ede, Oss, Amersfoort, Eindhoven, Purmerend, Amsterdam, Emmen, Rotterdam, Apeldoorn, Enschede, Spijkenisse, Arnhem, Gouda, Tilburg, Assen, Groningen, Utrecht, Bergen op Zoom, Haarlem, Venlo, Breda, Heerlen, Vlaardingen. Delft, Helmond, Vlissingen, Den Bosch, Hilversum, Zaanstad, Den Haag, Hoorn, Zwolle, Den Helder, Leeuwarden, Deventer, Leiden).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Andrea, 07-06-2014 18:00 #94
Wij hadden een eenmanszaak en die is failliet gegaan, ik heb nu schulden over die ik niet kan betalen.
Ik sta ook niet ingeschreven bij een gemeente.
Ik moet een paspoort aanvragen om alles weer op pad de zetten. Een paspoort kan ik ook aanvragen zonder dat ik ergens sta ingeschreven, zal er een probleem ontstaan tijdens het aanvragen van een paspoort? Ik heb wel een paspoort nodig om bij de schuldsanering te komen. Reactie infoteur, 08-06-2014
Beste Andrea,
In sommige gemeenten is een paspoort en reisdocument zonder verblijfplaats mogelijk.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Petra, 03-06-2014 15:36 #93
Mijn vorige baas is mij nog loon verschuldigd. Dit bedrag is nog hoger geworden door dwangsommen omdat hij niet betaalde. Bank beslag is niet gelukt. Geen geld op de rekening en woonde nog bij z'n vader, die bijstand heeft. Nu wordt hij gesteund door een schuldhulp verlener voor een minnelijke regeling.
Hij heeft geen bedrijf meer. Zelf gestopt. Hij werkt nu in loondienst bij een vriend. Hij is inmiddels samen gaan wonen met iemand zonder inkomen. De minnelijke regeling zal niet gaan lukken omdat 1 iemand niet wil meewerken hieraan. Geld om de schulden af te betalen zal er niet zijn. (officieel) In het weekend en 's avonds werkt hij zwart. Hij is druk bezig met verbouwen, gaat ook lekker op vakantie, heeft een auto en motor. Kortom, een hoop ergernis en hij leeft ruim verder.
Wat kan ik doen zodat ik zeker weet dat ik m'n geld krijg? Reactie infoteur, 07-08-2014
Beste Petra,
In ieder geval moet u als schuldeiser uw claim indienen bij de curator, waarbij u een schuldeiser met voorrang bent. Vervolgens hangt het van het soort bedrijf af en of het faillissement de schuld van de baas is af, of u hem ook succesvol persoonlijk aansprakelijk kunt stellen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Lady, 25-05-2014 04:53 #92
Hallo als ik toegelaten wordt in de wsnp. Ik woon met mijn dochter 23 en zei studeert en heeft een bijbaan. Worden haar inkomen ook mee gerekend. Reactie infoteur, 25-05-2014
Hallo Lady,
Bij het bepalen van de hoogte van de beslagvrije voet (vrij te laten bedrag) wordt haar inkomen meegenomen als jullie een gezamenlijke huishouding hebben, niet als zij bij u huurt (of andersom).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Buitenleven, 20-05-2014 13:38 #91
Hallo, ik heb een aantal vragen over schuldhulpverlening via onze plaatselijke gemeente. 1. Zo lang de kids thuis waren, ben ik niet in loondienst geweest. Moet ik nu werk hebben voordat er een schikkingsvoorstel naar de schuldeisers gedaan wordt, want het werk ligt nu niet voor het oprapen (mijn echtgenoot heeft wel een full-time baan).
2. Als het eerste schikkingsvoorstel vanuit de gemeente mislukt, komt er dan nog een tweede poging of komt er dan een aanvraag WSNP?
3. De gemeente heeft voor ons een begroting gemaakt. Nu berekenen ze ook de kinderbijslag mee om hiervan de maandelijkse vaste lasten van te betalen. Mag dat?
4. Hoeveel bedraagt het leefgeld voor een 6 persoons-huishouden (vader-moeder- 4 kids van 13-10-8-5 jaar)?
Ik wacht uw reactie af. Hartelijke groeten, Buitenleven Reactie infoteur, 21-12-2018
Hallo Buitenleven,
1. U hoeft geen werk in loondienst te hebben, ook al zal werk natuurlijk wel helpen om een schikking te vinden.
2. Er kan na een eerste mislukking een tweede schikkingsvoorstel worden gedaan als de situatie aanzienlijk beter is geworden.
3. Kinderbijslag is voor de kinderen en daarop mag geen beslag worden gelegd. Het is ook niet bedoeld voor de vaste lasten maar hun levensonderhoud.
4. In dit geval geldt een beslagvrije voet van € 1.219,09 netto per maand plus eventueel extra voor zorg en huur:

https://financieel.infonu.nl/geld/61035-loonbeslag-deurwaarder-incassobureau-beslagvrije-voet-2019.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marieke, 10-05-2014 22:28 #90
Hallo. Een aantal jaar geleden heb ik 20.000 Euro aan het bedrijf van mijn ouders geleend. Helaas is het bedrijf in 2012 failliet verklaard. Mijn moeder was officieel enige eigenaar van het bedrijf. Zij is onlangs toegelaten tot de schuldsanering. Als gevolg van deze schuldsanering worden alle schuldeisers aangeschreven, waaronder ik. Nu vraag ik mij af wat exact het effect gaat zijn voor mijn moeder en voor mij als ik deze 20.000 Euro opgeef als vordering van mij op haar. Wordt haar schuld hierdoor hoger? Krijg ik dit geld (of deel hiervan) terug als ik dit bedrag opgeef aan de curator? Reactie infoteur, 11-05-2014
Beste Marieke,
Als u bent aangeschreven, is de schuld bekend en wordt haar schuld niet hoger. De curator wil alle schulden in beeld brengen en kijken of er afspraken kunnen worden gemaakt met de schuldeisers en wat uit de boedel van het bedrijf kan worden terugbetaald.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Tas, 09-05-2014 09:55 #89
Hoi, Ik ben 2 keer afgewezen voor de Wsnp zijn er naast de Wsnp nog andere manieren om uit eindelijk schuldvrij te komen? Reactie infoteur, 09-05-2014
Hoi Tas,
Als een betalingsregeling of meer inkomen niet mogelijk is om de schulden te verkleinen, kunt u ook een persoonlijk faillissement aanvragen. Het nadeel daarvan is dat u uw zeggenschap kwijt raakt en als er geen akkoord komt met de schuldeisers, zij hun vorderingen gewoon kunnen handhaven. Ook na het faillissement bent u dan nog de klos. Zelf een betalingsregeling afsluiten is meestal veel minder ingrijpend.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Yvonne, 05-05-2014 15:45 #88
Hoi ik zit in de schuldsanering, en mijn vriend niet. Wij wonen in een huurwoning en betalen een echt hele hoge huur. Mijn vraag is dan kan mijn vriend lenen om een huis te kopen? Dan zouden wij veel goedkoper zitten per maand. Gr yvonne Reactie infoteur, 05-05-2014
Hoi Yvonne,
Dat is vervelend, maar of uw vriend kan lenen is vooral afhankelijk van het inkomen van uw vriend af en of hij een BKR registratie heeft. De hypotheek kan als het inkomen op zijn naam staat, zonder u worden afgesloten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jacoba, 02-05-2014 07:08 #87
Mijn man en ik hebben €11.000,00 uitgeleend aan vrienden. Zij hebben een schuldcontract getekend en zeiden dat ze het geld nodig hadden voor een fonds om dat te openen. Dat fonds was opgericht door hun ouders en waren overleden. Nu blijkt ineens dat ze in de WSNP zaten en en dat de zaak gesaneerd is en 1 maand later ze failliet zijn verklaard. ze zijn intussen verhuisd wel in de zelfde woonplaats gebleven. Wij denken dus dat ze het geld hebben gebruikt om uit de schuldsanering te komen maar we kunnen dat niet bewijzen. We zijn ook aangifte gaan doen maar dat kon niet omdat we geen bewijs hebben. Wat kunnen wij doen om bewijs te vinden zodat ze ons terug kunnen betalen als dat überhaupt nog kan. Ze hebben ons akte's laten zien waar wij kopieën van hebben en het lijkt/leekt allemaal zo echt. Wij zijn nu door deze lening ook in de problemen gekomen en hebben ook nu geld moeten lenen en dat kunnen we nauwelijks terug betalen omdat de rente zo hoog is en daar ben je dan jaren mee bezig. Hoe kan je zo stom zijn maar dat is achteraf. Hopelijk kan U ons helpen. Reactie infoteur, 02-05-2014
Beste Jacoba,
Als ze in de wsnp zaten, mochten ze geen nieuwe schulden aangaan. en lijkt de lening bij u op oplichting. Daarvoor kunt u ze civielrechtelijk aansprakelijk stellen. Dat de zaak eerst is gesaneerd en dat ze daarna failliet zijn gegaan, lijkt mij ook vreemd.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Laura, 01-05-2014 15:56 #86
Beste mensen,

Wanneer je als partner van iemand met schulden eigenaar bent van het huis waarin je samen woont kan je partner waarmee je in huwelijkse voorwaarden gehuwd bent dan hierdoor lastiger toe treden tot de wsnp? Of zijn er nog verdere gevolgen te verwachten door het hebben van een eigen huis van de partner? Kan je partner die schulden heeft wel een stukje meebetalen in de hypotheeklasten middels een stukje huur of is dit niet mogelijk?

MVG Reactie infoteur, 02-05-2014
Beste Laura,
1. Het feit dat u als partner een woning bezit hoeft geen bezwaar te zijn. U bent door de huwelijkse voorwaarden ook niet verantwoordelijk voor zijn schulden.
2. Betaalt uw partner al huur of wordt dat een nieuwe afspraak? Als het nieuw is, moet het de goedkeuring van de bewindvoerder hebben. De huur moet dan worden betaald uit het vrij te laten bedrag. Formuleer het niet als een bijdrage in de hypotheeklasten, want het is uw huis.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bobby, 18-04-2014 20:56 #85
Mijn ex was toegelaten tot de wsnp, deze is gestopt omdat er geen minnelijke regeling was getroffen en de rechter vond dat de ex gewoon kon betalen. Dan zit je ex meer dan een jaar in faillissement. Heeft weer wsnp aan gevraagd maar door rechtbank geweigerd.Ze zijn nu allemaal aan het proberen om een minnelijk akkoord te krijgen dit geweigerd. Nu willen ze een dwangakkoord aanvragen bij de rechtbank. Kan dit na 1.5 uit de wsnp te zijn. De schuldeiser die weigert is bijna 95%, kun je deze persoon verplichten tot een dwangakkoord. Het is feitelijk een kwestie van niet willen betalen…
Is het tegenwoordig normaal als je niet binnen 3 jaar van je schulden af komt altijd de wsnp in aanmerking komt. Ook als je twee jaar ervoor hebt getekend voor een lening en er is aan je situatie niets veranderd (inkomen). Reactie infoteur, 19-04-2014
Beste Bobby,
Het verzoek voor een dwangakkoord wordt tegelijkertijd met het verzoekschrift tot Wsnp ingediend. Op grond van de verzoekschriften wordt bekeken of uw ex wordt toegelaten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Kari, 02-04-2014 22:16 #84
Mijn vraag is, mijn vriend heeft een webshop waar helaas geen geld meer op binnen komt.
Maar de rekeningen blijven wel binnen stromen. Nu is mijn vraag komt hij wel in aanmerking voor wsnp, aangezien hij dus geen inkomen heeft. Reactie infoteur, 03-04-2014
Beste Kari,
Ja ook kleine ondernemers komen in aanmerking voor de wsnp.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jeroen, 25-03-2014 19:27 #83
Mijn vraag is het volgende, ik zit in de WSNP maar de zoon van mijn zus heeft zich aangemeld als schuld eiser en het bedrag is mee genomen in bij de regeling. Is dat wettelijk mogelijk?

Met vriendelijke groet Reactie infoteur, 26-03-2014
Beste Jeroen,
Als die zoon een aantoonbare vordering op u heeft, mag die worden meegenomen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Corine, 05-03-2014 13:31 #82
Hallo,

Volgende maand ben ik laat met de (minnelijke) wsnp. Ik heb alles netjes betaald en zal dus een schone lei krijgen. Nu willen wij door omstandigheden verhuizen en twijfelen of we kunnen kopen. Zou dit mogelijk kunnen zijn? We zijn ook aan het uitkijken naar een huurwoning maar daar betalen we maandelijks een stuk meer voor plus dat het nooit iets gaat opleveren uiteindelijk.

Wat is wijsheid? Nu al BKR opvragen en banken benaderen of sowieso wachten tot de wsnp rond is? Reactie infoteur, 05-03-2014
Hallo Corine,
Ik zou even wachten tot de wsnp rond is, dan staat u sterker.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ton Schol, 03-03-2014 23:24 #81
Beste hr/mw.
Op dit moment zit ik in de wsnp. Nog 8 maanden en ik ben eruit. Ik ben nu in loondienst van een parketbedrijf. Na de wsnp wil ik weer voor mezelf gaan beginnen als freelance parketteur. Volgens mijn werkgever mag dat niet. Dat mag pas na 7 jaar… Klopt dit?
hoor het graag.
vr, groet. Ton. Reactie infoteur, 04-03-2014
Beste Ton Schol,
Na een goed verlopen Wsnp-traject kunt u weer een bedrijf starten. Zie ook vraag #70.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jop, 16-02-2014 22:22 #80
Goede avond.

Mijn ex vrouw is failliet gegaan. Nu betaal ik haar elke maand kinderalimentatie. Daar wordt nu beslag op gelegd door de curators. Dus indirect betaal ik mee aan haar schulden terwijl het geld voor de minderen is.

Kan ik hier iets aan doe? Of de alimentatie verlagen?

Mvg Reactie infoteur, 17-02-2014
Beste Jop,
Op de kinderalimentatie mag beslag worden gelegd. De kinderalimentatie is een verkregen recht van de ex totdat een kind 18 jaar is en dat recht zal de curator niet laten vallen zonder tussenkomst van een rechter.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Burger Utrecht, 26-01-2014 04:49 #79
Beste,

Ik heb verschillende schulden opgelopen door 2 aannemers die mij niet hebben betaald heb zelf ook een deurwaarder erop gezet maar zonder succes.
Heb geprobeerd om in een wsnp traject te komen maar ben afgewezen ook na hoger beroep.
wat kan ik of moet ik nu doen weet geen uitweg meer kan je mij misschien een raad geven.
Had ook een budget beheer maar kreeg nu een brief dat zij er ook mee stoppen.

Met vriendelijke groeten,
Burger Utrecht Reactie infoteur, 10-08-2019
Beste Burger Utrecht,
Als u onvoldoende inkomen hebt, kunt u aankloppen voor bijstand bij uw gemeente. Dat is geen vette pot, maar het helpt wel wat:

https://financieel.infonu.nl/geld/119339-hoogte-bijstandsuitkering-2019-januari-2020.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Yvonne, 16-01-2014 12:13 #78
Vraag, wij zitten in de schuldhulp. Maar als je daar in zit kunnen bedrijven toch geen loonbeslag leggen? Reactie infoteur, 16-01-2014
Beste Yvonne,
Het loonbeslag moet geschorst worden als u in de wsnp zit. Stel de curator direct op de hoogte.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw.

Anabel, 15-01-2014 22:09 #77
Ik heb een vraag. WSNP is afgewezen wegens te goeder trouw en boete's. Wat is verstandiger, het hoger beroep afwachten of een faillissement aanvragen? Wat kunnen we in de tussentijd doen? alle schuldeisers staan al op de stoep, mailen en bellen onophoudelijk. Hoe snel treedt een faillissement in werking? Hoe groot is de kans dat een hoger beroep aanvraag lukt? Reactie infoteur, 16-01-2014
Beste Anabel,
Bij de wsnp wordt een afwijzing niet snel herzien, het hangt van uw bewijzen af. Een faillissement gaat in werking zodra de rechter dat aangeeft.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Patrick, 10-01-2014 13:43 #76
Ik heb een vraag: als wij de wsnp in gaan en ons koophuis wordt verkocht waar moeten wij dan een huis krijgen? via de woningbouw krijg je geen voorrang en we kunnen dan misschien alleen huren bij een makelaar maar die vraagt vaak dat je een bepaald inkomen moet hebben om bij hun te huren! kunnen ze ons dan zomaar met een klein kind van 2,5 jaar op straat zetten? Reactie infoteur, 10-01-2014
Beste Patrick,
In overleg met de wsnp kan worden bepaald dat uw huis niet wordt verkocht voordat er vervangende woonruimte is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Chan, 06-01-2014 04:43 #75
Ik heb een vraagje. Mijn vriend heeft behoorlijke schulden. Hij had n eigen huis maar woont inmiddels weer bij z'n moeder. Er is beslag gelegd op z'n spullen. Hij heeft een betalingsregeling. Kan hij nu toch in de schuldsanering ondanks dat hij weer thuis woont? Reactie infoteur, 06-01-2014
Beste Chan,
Ja, uw vriend kan een aanvraag doen tot schuldsanering.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Fe, 02-01-2014 21:35 #74
Hallo,

Ik heb ook een vraagje mijn man had een bedrijf en is failliet` verklaard en heeft nu een curator. Wij zijn getrouwd maar niet in goederen. Ik heb een 2ling van 14 maanden en we wonen in een studio. Ik heb genoeg punten opgebouwd om een huis te kunnen krijgen maar nu doet de curator moeilijk. Als hij geen goeie verslag doet aan de woningbouw krijg ik geen huis voor mij en mijn kinderen. Wat kan ik nu doen? Reactie infoteur, 03-01-2014
Hallo Fe,
Waar doet de curator moeilijk over, want u bent niet in gemeenschap van goederen getrouwd? Wil hij u zo onder druk zetten? In dat geval kunt u altijd zelf contact opnemen met de woningbouwvereniging.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Yg, 20-12-2013 20:08 #73
Hallo,

Mijn ouders zaten in de schuldsanering. In 3 jaar tijd zijn er afspraken gemaakt met mijn vader (de schuldenaar) en mijn moeder (getrouwd). 1 van de afspraken was het sollicitatieplicht van mijn moeder. Door ziektes e.d. heeft ze niet overal kunnen solliciteren en dit is ook meegedeeld aan de bewindvoerder, maar ze blijven er op hameren dat mijn moeder niet heeft voldaan aan haar ''inspanningsplicht''. Maar hier komen ze pas mee op het moment dat de schuldsanering eeindigd. Nu heeft mijn vader een schone lei gekregen, maar mijn moeder niet. Mijn moeder heeft geen eigen schulden. Hoe gaat het nu verder? Reactie infoteur, 21-12-2013
Hallo Yg,
Waarom niet een medisch attest vragen bij de arts waaruit blijkt dat ze ziek was en dat indienen? Anders blijft uw moeder voor de gemeenschappelijke schulden aanspreekbaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Roald, 19-12-2013 17:34 #72
Hallo,
Ik heb echt heel veel boetes openstaan en geen inkomsten.
Heb huurachterstand en zorg schulden.
Politie staat elke dag aan de deur om mij op te pakken voor deze boetes.
Kan dit bedrag niet betalen en ook als ik ga werken krijg ik het niet de tijd om zo'n groot bedrag bij elkaar te verdienen.
Nou heb ik gehoord dat ik mij failliet kan laten verklaren als persoon maar vervallen deze politie boetes dan ook?
Of hoe gaat dat in zijn werk? Reactie infoteur, 20-12-2013
Hallo Roald,
Probeer een betalingsregeling af te sluiten, immers een faillissement wordt waarschijnlijk niet uitgesproken als alleen de boetes het probleem zijn en met veel boetes wordt u waarschijnlijk niet tot de wsnp toegelaten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marley, 18-12-2013 21:11 #71
Ben in 2001 uit elkaar gegaan en in de schuldsanering beland en door 3x afwijzen betalingsregeling met bank nog eens 3 jaar in de WSNP beland. In 2007 is mij schone lei verleend (dus al 6 jaar geleden). Wil nu met de kinderen een nieuwe start maken en dus na 12 jaar huren een huisje kopen. Salaris e.d. is geen probleem, dus aanvragen van lening normaal ook niet. Nu blijkt bij de BKR toetsing nog steeds de restschuld (na verkoop met verlies vorig huis in februari 2002) als cat. 3 aanmerkt. Overige schuld is dus nog niet door ex afbetaald.
Nu betekent dit dat ik geen hypotheek daarom kan aanvragen. Klopt dit? Zo niet wat kan ik hier dan aan doen. Risico is wel dat als ik lang wacht ons droomhuisje (van de kinderen en mij door gezamenlijke keuze gemaakt) onze neuzen voorbij zal gaan… alleen omdat de overgebleven hypotheek, ondanks de schone lei, door ex nog niet is voldaan. Reactie infoteur, 19-12-2013
Beste Marley,
Als u met een schone lei uit de wsnp bent gekomen, is het niet terecht dat er nog een oude schuld op uw naam staat. De bank kan op uw verzoek de notering schrappen. Doet de bank dit niet dan kunt u bezwaar maken bij het BKR zelf.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Netty Faasse, 28-11-2013 00:06 #70
Mag je na de wsnp nog een bedrijf beginnen Cq leningen aangaan? Reactie infoteur, 28-11-2013
Beste Netty Faasse,
Na de wsnp kunt u gewoon weer een bedrijf beginnen en leningen afsluiten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ml, 25-11-2013 12:04 #69
Ik moet huurtoeslag terug betalen over 2009. ik zat toen tot en met 15 dec van dat jaar in de wsnp en moet het volledige bedrag terug betalen. mag dit? Reactie infoteur, 25-11-2013
Beste MI,
Ik weet niet wanneer u de terugvordering kreeg, maar waarschijnlijk is dat na 15 december 2009. Dan is de schuld ontstaan tijdens de wsnp, maar is de vordering opgelegd en bekend geworden na de wsnp. Als er vooraf geen aanwijzingen waren dat u teveel huurtoeslag ontving, kan de belastingdienst ook niet veel kwalijk worden genomen. Anders zou de curator dit hebben moeten afhandelen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Thea, 20-11-2013 13:42 #68
Ik heb een vraagje. viereneenhalf jaar geleden ben ik voortijdig uit de schuldsarnering gezet. t hoger beroep ook verloren door toedoen van mn bewindsvoerster. tot op heden heb ik wel nog budgetbeheer. mijn vraag is nu kan t ook zo zijn dat mn schulden verjaren? de schuldeisers zijn toen aangeschreven maar er heeft zich niemand gemeld. Reactie infoteur, 20-11-2013
Beste Thea,
Dat hangt van de soort schulden af, een aantal kan zijn verjaard na 2,5 of 20 jaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jill, 11-11-2013 21:11 #67
Goedenavond, onze zaak staat op omvallen maar wij strijden er nog voor om hem te redden. Wel houden wij rekening met een doemscenario. Op dit moment is het een VoF (zijn ooit begonnen als eenmanszaak) maar ik ga eruit stappen daar ik al enige maanden niet meer actief werk in de zaak en weer in loondienst werk. Mijn partner (niet gehuwd) heeft in het begin alles getekend in de eenmanszaak vorm. De lening bij de bank staat ook op zijn naam. Als het straks weer een eenmanszaak is en de eenmanszaak failliet gaat, ga ik dan mee de schuldsanering in? Nemen ze mijn salaris dan mee? Wij zijn niet gehuwd, geen samenlevingscontract, we hebben enkel een koopwoning samen. Reactie infoteur, 12-11-2013
Beste Jill,
1. Zowel bij een eenmanszaak als bij een vennootschap onder firma is er geen verschil tussen het privévermogen en het ondernemingsvermogen.
2. Belangrijk zijn de statuten van de VOF en hoe u eruit stapt. Regel dat qua aansprakelijkheid goed bij de notaris.
3. Als uw partner de wsnp ingaat, hoeft dat niet te betekenen dat dit ook voor u zal gelden, maar bij de bepaling van de hoogte van het vrij te laten bedrag van uw partner (wat hij per maand mag houden) wordt wel ook gekeken naar uw inkomen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Alicia, 08-11-2013 19:39 #66
Hallo, mijn man is failliet verklaard, zit nu nog in dat traject. Dadelijk gaat hij de wsnp in (als het goed is).
Nu wordt mijn inkomen ook meegerekend. Ik heb een Wajong uitkering. Nu kan ik daarvoor ook een toeslag aanvragen. Valt deze toeslag buiten het inkomen (beslagvrije voet)? Net zoals bijv. de zorg- en huurtoeslag er buiten valt?
Alvast bedankt voor uw reactie.
Met vriendelijke groet,
Alicia Reactie infoteur, 09-11-2013
Beste Alicia,
De toeslag valt buiten de beslagvrije voet omdat u daarmee steeds dezelfde terugkerende betalingen doet (uw zorgpremie betalen). Maar dat wil niet zeggen dat de deurwaarder daar altijd rekening mee houdt en in dat geval moet u bezwaar maken en desnoods naar de kantonrechter stappen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Samsara, 07-11-2013 03:09 #65
Geachte heer,

Mijn neef en ik hebben een gezamenlijke huurcontract, heb ik een aanvraag gedaan bij de schuldhulpverlening, zijn willen het salaris strook van mijn neef, mijn neef wil niet mee aan werken. aanvraag wordt beëindigd. Wat nu?
Met vriendelijke groet,
Sam. Reactie infoteur, 07-11-2013
Geachte Samsara,
Een gezamenlijk huurcontract wijst voor de gemeente op een gezamenlijke huishouding en om uw beslagvrije voet te bepalen is dan het inkomen van alle huisgenoten nodig. Dat is gewoon een voorwaarde.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Fenne, 06-11-2013 10:34 #64
Mijn ex en ik hebben in het huwelijk een aantal schulden gemaakt. En zijn nog in het huwelijk beide afzonderlijk in de wsnp beland. Mijn ex heeft daar een aantal schulden verzwegen, en ik heb inmiddels een schone lei en 90 % van de totaal schulden betaald.
Mijn ex heeft na 2 x verlenging nu ook een schone lei, en nu wil ik de door mij teveel betaald schulden op hem terug vorderen. Zijn advocaat zegt nu dat mijn ex niet meer verantwoordelijk is voor mijn teveel betaalde schulden ontstaan tijdens het huwelijk, kan dat zomaar.
Angelique Reactie infoteur, 06-11-2013
Beste Fenne,
Uw vordering op uw ex valt ook onder zijn schone lei. U had uw vordering daarvoor moeten inbrengen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Iris, 06-11-2013 00:03 #63
Hallo ik ben sinds september failliet verklaard als persoon. ik weet nog niks van mijn totale schulden. Nu heb ik een nieuwe liefde in mijn leven die wil ik beschermen van mijn fouten. We willen samen wonen hoe kan ik haar erbuiten houden van mijn schulden? Reactie infoteur, 06-11-2013
Hallo Iris,
De beste manier om haar te beschermen tegen eerdere schulden is naar de notaris te gaan voor een samenlevingscontract waarin de schulden buiten de gemeenschappelijke boedel worden gehouden of voor huwelijkse voorwaarden als het tot een huwelijk komt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jan, 04-11-2013 13:51 #62
Ik help mijn broer die in Polen woont met sommige zaken. Hij is voor zijn vertrek naar Polen gescheiden. Zijn ex-vrouw heeft vervolgens in en schuldsanering gezeten, waarbij o.m. was betrokken een geldlening die natuurlijk hoofdelijk was afgesloten. De bank heeft het aanbod van de kredietbank aanvaard. Naar mijn mening, zie ook de juridische definitie van kwijtschelding heeft de bank dan afstand gedaan van haar aandeel in de geldlening, Dit is ook een mening die prof, . van de Boom (verbintenissenrecht) deelt. De bank weigert genoegen te nemen met betaling door mijn broer van de helft van de totale lening en eist alles behoudens het deel dat door de vrouw is betaald. Ik vind dat er dan geen kwijtschelding heeft plaatsgevonden, maar alleen een nieuwe crediteur is gevormd. Immers nu komt de bank niet meer bij de vrouw maar kan mijn broer regres uit oefenen op hetgeen hij meer betaald dn 50 % van de totale schuld. Volgens van de Boom kan dit niet, hoe ziet u dit? Reactie infoteur, 04-11-2013
Beste Jan,
1. Bij hoofdelijke aansprakelijkheid zijn er twee gelijkwaardige schuldenaars. De bank heeft met één schuldenaar een akkoord gesloten en houdt de andere schuldenaar over. Niet netjes, maar het kan wel.
2. Voorts is de precieze tekst van het akkoord belangrijk om te kunnen vaststellen wat er nu precies en onder welke voorwaarden is kwijtgescholden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Henk, 03-11-2013 20:34 #61
Ik heb meegetekend in het verleden voor de Hypotheek van mijn vriendin, zij is volledig eigenaar van het onroerendgoed. Nu ben ik na die tijd in de wsnp geweest wat de bank nooit heeft geweten. Nu heeft mijn ex betalingsproblemen met de bank die waarschijnlijk wil verkopen. Hoe zit het nu met mijn aansprakelijkheid jegens de bank en vervalt de hypotheekschuld of blijft zij nu 100% aansprakelijk omdat ik in de wsnp heb gezeten?
Heb ik nu ook rechten op een deel van het onroerend goed?
Vriendelijke groet,
Henk Reactie infoteur, 04-11-2013
Beste Henk,
1. Als uw vriendin volledig eigenaar van het pand is, blijft ze dat ook als u mee tekent voor de hypotheek.
2. Uw handtekening is een zekerstelling en borgstelling naar de bank toe.
3. Uw borgstelling bij de lening wordt geregistreerd bij het BKR.
4. De curator behoort alle schulden en borgen in kaart te brengen en met betrokkenen afspraken te maken om te kunnen komen tot een schone lei. Als dit niet goed gebeurt en openbaar wordt gemaakt, kunnen sommige schuldeisers alsnog bij u aankloppen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Paul Gevers, 29-10-2013 13:15 #60
Sinds maart 2012 zitten wij in wsnp, krijg nu afrekening huur en zorgtoeslag 2012, en we moeten een bedrag terug betalen. wordt dit bedrag uit de boedel betaald, of moet ik een regeling met de belastingdienst treffen.
Alvast bedankt voor uw moeite.
met vriendelijke groet
Paul Gevers Reactie infoteur, 29-10-2013
Beste Paul Gevers,
De terugbetaling van de zorgtoeslag is een schuld die voorgaat op andere schulden en in beginsel uit de boedel betaald wordt. Stel wel de curator op de hoogte, want misschien heeft die al andere afspraken met de verschillende schuldeisers gemaakt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Nance, 26-10-2013 15:59 #59
Wij hebben 3 jaar in de WSNP gezeten. Daar hadden we ook een civiele bewindvoerder, zij regelde onze (financiële) zaken.
Nu zijn wij er inmiddels met succes uit.
Mijn civiele bewindvoerder die ik had, is gestopt (met haar zaak). Alleen ik krijg nu nog een aanslag van de toeslag voor kinderopvang die ik moet betalen.
Deze heeft zij ingevuld. Kan ik mijn civiele bewindvoerder hoofdelijk aansprakelijk stellen voor het foutief invullen en de kosten (die oplopen tot € 15.000) die ik op dit moment moet maken?
Niemand lijkt te weten waar mijn dossier is gebleven. Reactie infoteur, 27-10-2013
Beste Nance,
Ja u kunt uw bewindvoerder aansprakelijk stellen. Als het goed is heeft die ook een aansprakelijkheidsverzekering.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jara, 25-10-2013 10:07 #58
Mijn vriendin haar ex man heeft een vriendin die in de schuldsanering zit. Zij willen nu gaan samen wonen. Wat gaat er dan gebeuren met de alimentatie die hij nu aan mijn vriendin moet betalen? Reactie infoteur, 25-10-2013
Beste Jara,
Het is de vraag wat er met de schuldsanering van de vriendin gaat gebeuren. Als die wordt gestopt (dat hoeft niet), kan dat gevolgen voor meneer hebben. Als hij vervolgens naar de rechter gaat met een goed verhaal, kan de rechter besluiten tot vermindering van de alimentatie.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ascha, 24-10-2013 14:26 #57
Mijn vraag is dit, mijn ex partner is twee jaar terug vertrokken naar Kroatië om daar een strandtent te beginnen. hij heeft mij hier in Nederland achtergelaten met een schuld van 22.000 euro. incasso instanties stonden opeens bij mij op de stoep ik heb een betalingsregeling getroffen van 100 euro in de maand. de schuld is van ons samen maar ik ben nu de enige die betaalt. is hier iets tegen te ondernemen? mvg ascha Reactie infoteur, 25-10-2013
Beste Sacha,
Als het een gezamenlijke schuld is, bent u hoofdelijk aansprakelijk voor de gehele schuld en krijgt u daarmee een vordering op uw man voor de helft van de schuld. Verder is er weinig aan te doen:

http://www.financieel.infonu.nl/lenen/42702-lenen-hoofdelijke-aansprakelijkheid-bij-lening-en-schulden.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Cor, 26-09-2013 14:36 #56
Als je in de schuldsanering zit en wordt doorverwezen naar WSNP omdat de schikking in minne niet werkt. Wordt de tijd dat je het schuldtraject hebt verlopen van de 3 jaar afgetrokken. Reactie infoteur, 26-09-2013
Beste Cor,
De drie jaren beginnen vanaf het moment dat u officieel in de wsnp zit.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Willem, 20-09-2013 11:03 #55
Beste Zeemeeuw,
Ik zit in een heel lastige gecompliceerde situatie. Daardoor weigert iedereen mij hulp of medewerking. Het volgende is het geval:
10 jaar geleden ben ik met mijn echtgenote naar Duitsland verhuisd, vanuit de wens een eigen huis te bezitten in het groen en omdat dat daar nog betaalbaar is. Wij gingen met de overtuiging dat iemand die wil werken, ook werk vindt. Dat bleek naïef, want het lukte niet om werk te vinden. Uiteindelijk wilde een groot hotelconcern met ons in zee. Daarvoor moesten wij een GmbH (Duitse B.V.) oprichten om als management voor hun hotels ingehuurd te worden. Dit hebben wij enkele jaren gedaan maar besloten er mee te stoppen door de zware wissel die het op onze gezondheid en privéleven trok. Helaas lukte het ook daarna niet om werk te vinden wat uiteindelijk resulteerde in het besluit naar NL terug te keren. Nu is het vinden van een huurhuis niet heel makkelijk in het sociale stelsel dus hebben wij een tijdelijk plekje gevonden om te verblijven, maar officieel woonden wij nog in Duitsland. Wel vonden we daardoor vrijwel meteen werk en wilden zo onze verplichtingen in Duitsland voldoen. Helaas werd mijn echtgenote toen getroffen door een hersenbloeding.
Hierdoor viel ons inkomen vrijwel volledig weg omdat wij uitzendwerk deden. Uit nood heb ik ons ingeschreven bij mijn moeder die in een klein seniorenwoninkje leeft, daar slaap ik op de bank terwijl mijn vrouw in het ziekenhuis ligt. Maar zo kon ik wel aanspraak maken op Nederlandse voorzieningen. Terugkeer naar Duitsland is om diverse redenen geen optie.
Echter, bij de zoektocht naar hulp stuit ik op beton. De gemeente zegt dat ze mij niet kunnen helpen omdat ik een onderneming heb. Gelukkig hebben ze me wel voorlopig een bijstandsuitkering toegekend, maar onder voorbehoud van het faillissement van onze Duitse onderneming. Het juridisch loket zegt hetzelfde en verwijst me naar de KvK. Die kunnen me niet helpen omdat ik een niet NL onderneming heb. In Duitsland moet je als ondernemer net als in NL zelf alles regelen en krijg je dus ook geen hulp van schuldhulpverleners. Het faillissement van de GmbH MOET in Duitsland aangevraagd worden omdat deze daar geregistreerd is bij de duitse KvK en rechtbank. Men raadt mij dan maar aan om een jurist in de arm te nemen, maar die willen ook betaald worden voor hun diensten en ik heb geen middelen meer. Een advocatenbureau dat veel "sociaal" werk doet en via wettelijke regelingen hun geld haalt, geeft aan niet met deze complexe situatie uit de voeten te kunnen. Wel adviseerden ze mij een bewindvoerder of curator om advies te vragen.
Ons faillissement hier aanvragen stuit op het probleem dat wij in principe geen natuurlijke persoon zijn, maar een natuurlijke persoon met (ex)onderneming. Daar kan je ook faillissement voor aanvragen, maar alleen met een NL KvK nummer…
Als laatste heb ik met een bewindvoerder gesproken die mij adviseerde gewoon het "normale" privé faillissement aan te vragen en even de onderneming niet te noemen, zodat er een curator aan te pas kan komen die dan moet gaan beslissen hoe en wat met het bedrijf, omdat wij voor NL in principe dus gewoon normale natuurlijke personen zijn. Dat heb ik dus zo gedaan en moet nu voor de rechter verschijnen om gehoord te worden voor de aanvraag.
Is er echt niets anders wat ik kan doen? Wat moet ik de rechter wel en niet vertellen (zonder te liegen uiteraard) om niet alsnog wegens het bedrijf afgewezen te worden? Voor het bedrijfs faillissement heb ik hulp nodig, ik moet een 25 pagina's tellend formulier invullen maar ben geen jurist of boekhouder. Het gevoel komt dus dat wij niet eens failliet kunnen gaan… Maar wat dan?
Ondertussen ligt mijn echtgenote in het ziekenhuis en is onduidelijk of zij ooit weer kan lopen en zelfstandig kan functioneren. Ik weet niet zo goed wat ik nog kan doen…

Ik hoop dat iemand hier nu eens zinnig advies kan geven. Daarvoor bij voorbaat dank! Reactie infoteur, 20-09-2013
Beste Willem,
1. Dank voor uw verhaal, maar wat een ellende.
2. Als u in Nederland woont, mag u wel een bv in het buitenland hebben. Als daarnaar gevraagd wordt, heeft het geen zin om dat te ontkennen. Als de Gmbh in slechte doen is, ligt een faillissement voor de hand en anders een normale afwikkeling. U kunt altijd aangeven dat voor zover u kunt overzien, uw financiële situatie ontoereikend is. Dan liegt u namelijk niet.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Arthur, 17-09-2013 23:17 #54
Beste,

Mijn ouders zullen waarschijnlijk in een schuldsaneringstraject komen, momenteel woon ik nog thuis en heb een volledige baan. Hier word dus rekening mee gehouden in de berekening voor het vrij te laten bedrag. Ik ben van plan om in de komende 3 jaar het huis uit te gaan. Word dan de berekening voor het vrij te laten bedrag opnieuw bepaald als ik het huis verlaat?

Alvast bedankt voor reactie! Reactie infoteur, 18-09-2013
Beste Arthur,
Ja het vrij te laten bedrag wordt opnieuw bepaald als daarom wordt gevraagd door de inmiddels gewijzigde omstandigheden. Dit vraagt wel altijd wat tijd.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Daisy, 29-08-2013 16:07 #53
Beste LS,

Graag zou ik mijn verhaal willen delen.

Augustus 2012 ben ik gestart met het minnelijk traject bij de schuldhulp den haag maanden lang heb ik mezelf ingezet en er alles aan gedaan om dit traject te laten slagen maar het duurde allemaal zo ontzettend lang mijn consulent was bijna nooit bereikbaar als je belde dan hoorde je alleen dat ze niet bereikbaar was of ze was ziek, ondertussen waren al mijn toeslagen stopgezet omdat de belastingdienst mijn grootste eiser was en op mijn uitkering lag ondertussen ook al 2x 60,- beslag er was dus geen ruimte meer om mezelf en mijn kinderen van de eerste levensbehoefte te voor zien namelijk voedsel en van de schuldhulp krijg je nul, in februari 2013 werd ik ineens gebeld door een andere consulent van de schuldhulp dat hij mijn dossier had overgenomen of ik even alles opnieuw wou aanleveren want mevrouw… had niks digitaal ingevoerd en ook de laatste stukken voor de voorstellen aan de eisers waren nergens te vinden ik kreeg te horen dat ze was ontslagen maanden lang had ze gewoon niks gedaan! nou ik alles opnieuw opgestuurd en in mei 2013 kreeg ik te horen dat niet alle eisers akkoord gaan en ik dus een wsnp aanvraag moet doen, we zijn nu al 10 maanden verder maar goed ik heb alles in orde gemaakt met de consulent en ingeleverd bij de rechtbank op 6 juni had ik de zitting de rechter deed niet gelijk uitspraak hij wou twee weken bedenktijd omdat hij viel over de belastingschuld het maakte hem ook niet uit dat ik erg veel moeite heb gedaan om een goede regeling te treffen met de belastingdienst en dat ik al die maanden zelf contact heb gehouden met de eisers dat er maanden geen moeite is gedaan door de schuldhulp deed hem ook niks ik heb me nog nooit zo gevoeld als die dag het leek wel alsof ik een grote crimineel was en zoals ik al had verwacht was de uitspraak op 20 juni 2013 een afwijzing en had ik 8 dagen om in hoger beroep te gaan ik heb gelijk de zelfde dag contact opgenomen met Advocatenkantoor Torenstraat, daar kreeg ik al gelijk te horen dat het geen nut had om in hoger beroep te gaan omdat ze daar door de belastingschuld het zelfde zouden oordelen ik heb toen mijn consulent gebeld om zijn mening te vragen en hij zij als hun zeggen dat het geen nut heeft dan zullen ze het wel weten ik vroeg hem en nu verder hij zou nog wel contact opnemen ondertussen is het nu 29 augustus en ik heb niks meer gehoord ondertussen werden mijn toeslagen nog steeds ingehouden ik heb toen een brief gestuurd naar de ombudsman zij zijn er met de belastingdienst uitgekomen dat ik mijn huurtoeslag weer zou krijgen de verrekening moest worden terug gedraaid dit zou dus even duren, ook heb ik na lang bellen met de deurwaarder een akkoord bereikt dat ze het beslag op mijn voorlopige teruggaaf en de zorgtoeslag op nul zouden zetten zodat ik ook deze toeslagen weer kan ontvangen met hulp van een sociaal raadsman heeft ook de sociale dienst het beslag op mijn uitkering op nul gezet eindelijk een beetje ademen dacht ik maar helaas het is me gewoon niet gegund gister na maanden leven op 115,- pm kreeg ik eindelijk mijn toeslagen gestort ik naar de bank om te pinnen om samen met mijn dochtertje fijn even wat boodschappen te doen staat er deze pas werkt niet ik naar binnen bij de bank ze kijkt in de computer zegt ze ja er is vandaag beslag gelegd op u bankrekening door de deurwaarder u rekening is geblokkeerd maanden lang hou je contact met ze en weten ze van je situatie en dan doen ze dit het is een hele slimme manier geweest om mijn beslagvrije voet te ontwijken want ze konden geen beslag leggen op mijn uitkering en ook niet op mijn toeslagen ik voel me nu heel erg aan me lot overgelaten door de schuldhulp en zit nu nog verder in de problemen dan voor mijn aanvraag als je alles heb geprobeerd en je toch word geweigerd voor de wsnp dan is er daarna dus gewoon niks meer en sta je er weer alleen voor, waar voor dan al die moeite ik denk dat ik ook niet als enige hier in sta, wie heeft er misschien advies wat ik nu nog kan doen om mijn leven op orde te krijgen
sorry voor mijn lange verhaal maar moest echt even mijn hart luchten Reactie infoteur, 29-08-2013
Beste Daisy,
Het is om moedeloos van te worden maar geen reden om bij de pakken neer te zitten. Positief is dat uw belastingschuld omlaag is gegaan en als die weg is, kunt u wel in de wsnp. Is er bij de gemeente geen coach die u verder wil helpen?
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Elisabeth, 23-07-2013 13:01 #52
Mijn BV is een paar maanden geleden failliet verklaard. Inmiddels is de inventaris verkocht, opbrengsten zijn onbekend en ik denk dat nu de panden zullen volgen. Ik ben hoofdelijk aansprakelijk (huis is onderpand). Ik krijg geen contact met de curator, hij reageert niet als ik hem vragen stel, maar hij stelt mij wel steeds vragen. Ik kom niet in aanmerking voor een WW of WWB uitkering. Op dit moment zit ik met veel vragen:
- wat is de vervolgprocedure
- wanneer komen zij bij mij thuis
- hoe lang kan zo'n traject duren
- ik stel mij voor dat ik ook in de WNSP terecht komt, omdat er een restschuld over zal blijven.
- wat voor stappen kan ik nog nemen
In deze tijd is het heel moeilijk om weer aan het werk te komen. Reactie infoteur, 23-07-2013
Beste Elisabeth,
1. Het is vervelend dat de curator u niet verder inlicht. De procedure ligt namelijk in zijn handen. Hij zal een boedelbeschrijving maken met de schulden, vermogen en inkomsten. Hij zal bekijken in hoeverre schulden kunnen worden betaald en of er ook schulden kunnen worden geschrapt. Zodra dat duidelijk is, wordt ook duidelijk hoeveel u nog schuldig bent en hoe die kunnen worden ingelost.
2. Afhankelijk van de curator en de ingewikkeldheid van de zaak kan dit vele maanden in beslag nemen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

M., 18-07-2013 15:13 #51
Goedendag

Ik ben in de wsnp toegelaten sinds drie maanden nu zou ik willen weten als ik dat opzeg of ik al het het wat ze van mijn hebben terug krijg zonder al te veel gedoe en wat kan ik verwachten. Als ik naar het buitenland verhuis kan ik in de wsnp blijven en hen een vaste bedrag per maand overmaken om de schulden af te betalen? Ik wil met mijn partner het gezin herenigen. Kom ik dan ook onder de bewindvoering uit als ik verhuis?

Mvg M Reactie infoteur, 19-07-2013
Beste M,
1. Naar het buitenland verhuizen terwijl u in de wsnp zit is vaak lastig, omdat er allerlei zaken moeten worden afgewikkeld. Bekeken zal dus worden of een verhuizing in uw geval een bezwaar is. Overigens kunt u niet zo maar onder een bewindvoering komen anders dan uw wsnp, maar een verhuizing naar het buitenland moet u wel doorgeven.
2. Als de schuldsanering wordt stopgezet, is het grote risico dat de eventueel geschrapte schulden weer actueel worden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marc, 19-06-2013 08:58 #50
Hallo,

Ik heb een eenmanszaak. Wat zijn de gevolgen voor mijn vriendin waar ik mee samenwoon als ik in de wsnp kom? Wordt haar salaris meegerekend in de berekening van mijn te houden bedrag? We zijn niet getrouwd of iets dergelijks. Of wordt er puur naar mijn situatie gekeken en daarop het bijstandsniveau bepaald?
Grt Reactie infoteur, 19-06-2013
Hallo Marc,
Bij de berekening van het vrij te laten bedrag worden als jullie een gezamenlijke huishouding hebben de vaste lasten niet meer volledig aan u toegerekend. Verder heeft het geen gevolgen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Conmstance, 18-06-2013 08:05 #49
Hallo, mijn recreatie woning word vandaag geveild. ben al bij div instanties geweest om te vragen of het echt zo is dat ik alleen voor de schuld kom te staan. mijn ex heeft ook getekend maar zeggen omdat hij in de wsnp zit komt alle restschuld naar mij. is niet helemaal eerlijk toch, hebben beide getekend. moet ik dan ook maar in de schuldhulpverlening. heb een uitkering en kan de schuld ook niet meer betalen. heb een eigen kvk raak ik die ook kwijt. gr constance Reactie infoteur, 18-06-2013
Beste Conmstance,
Jullie zijn beiden aansprakelijk voor de hypotheek en als uw ex niet betaalt, krijgt u een vordering op uw ex. Het is maar de vraag of die vordering vervalt door de wsnp, want daarvoor is wel overeenstemming met de schuldeisers (waaronder mogelijk u) noodzakelijk.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Birgit, 10-06-2013 10:07 #48
Mijn huis is via een veiling verkocht (kon de kosten niet meer opbrengen) zit met een ton aan restschuld. Kom nu in de schuldsanering terecht. Maar mijn vraag is, ben ik na 3 jaar nu ook van die ton aan restschuld af? Of moet ik na die 3 jaar verder gaan afbetalen op de ton reschuld van mijn woning (zit nu inmiddels in een huurwoning). Gr. Birgit Reactie infoteur, 10-06-2013
Beste Birgit,
Als u de wsnp met goed gevolg en schone lei doorloopt, bent u na drie jaar ook van de restschuld af.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Yolande Maurer, 21-05-2013 12:33 #47
Mijn wsnp is afgewezen en door een ongeluk kon ik niet in hoger beroep gaan. wat kan ik nu nog doen? is er iemand die mijn dat kan vertellen?
Gr yolande Reactie infoteur, 21-05-2013
Beste Yolande Maurer,
Ik zou toch nog eens contact opnemen met de wsnp en uw situatie voorleggen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Lida, 25-04-2013 22:42 #46
Hallo, heb een eenmanszaak gehad, bleek dat ik slachtoffer werd van een personeelslid, fraude en oplichting. Ik heb aangifte gedaan en na een poosje knokken leek het mij beter om te stoppen om faillissement te voorkomen. Heb nu wel schulden opgebouwd waaronder van de huur, de vorderingen komen nu binnen maar ik bezit niets meer. Bij niemand ben ik welkom voor een lening, wat kan ik doen?

Mvrgr Lida Reactie infoteur, 26-04-2013
Hallo Lida,
Wat vervelend. De eerste stap is een betalingsregeling proberen af te sluiten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sasha, 22-04-2013 11:24 #45
Mijn ex-partner heeft mij verlaten en achtergelaten met vele schulden. ik heb 1,5 jaar minnelijktraject doorgelopen afgewezen daarna rechtbank ook afgewezen. Nu staan alle schuldeisers op de stoep. Er is al loonbeslag mijn ex partner is failliet voor zn bedrijf
betaalt geen schulden en ook geen kinderalimentatie. Ik kan niet voor de kinderen meer zorgen en ze dreigen nu alles uit huis te halen. mn rijbewijs in te nemen of erger te arresteren. kan iemand mij raad of advies geven? Reactie infoteur, 22-04-2013
Beste Sasha,
1. Het LBIO kan voor u de alimentatie vorderen en gaat daarbij voor op gewone schuldeisers.
2. Het is niet terecht dat men alleen bij u aanklopt.
3. Stuur de schuldeisers maar naar de deurwaarder van het loonbeslag. Achter hem zullen ze moeten aansluiten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jes, 10-04-2013 14:53 #44
Aanvraag wsnp gedaan en afgewezen. in beroep. dus nu in afwachting. stel het wordt weer afgewezen, waar kan ik dan nog naartoe want mijn schulden lopen nu totaal uit de hand heb wel overal betalingsregelingen nu maar ja dat zijn er nu zo veel dat ik ze niet kan betalen van mij loon. Is er nog iets NA de wsnp stel dat het afgewezen wordt? Reactie infoteur, 10-04-2013
Beste Jes,
Het is maar net wat je zoekt. Als je steun wilt, kun je op zoek naar een financial coach of een maatschappelijk werkster. Je kunt je failliet laten verklaren, dan neemt een curator de boel over. Je kunt proberen meer inkomen te krijgen en minder lasten te hebben. Je kunt opnieuw overleggen met de schuldeisers. Maar wat het ook wordt, het is evengoed lastig en zwaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jaapie, 27-03-2013 23:19 #43
Beste zeemeeuw

Toen ik 16 jaar was (3 jaar geleden) heb ik met mijn eenmanszaak een schuld opgebouwd bij een leverancier, mijn vader heb destijds moeten tekenen dat hij borg stond bij de kvk omdat ik nog minderjarig was dus nog niet handelsbekwaam. 1 jaar later is hij ook in de zaak gekomen dus zijn wij een vof geworden. En weer een jaar verder zijn wij ermee gestopt omdat we anders alleen maar verder in de problemen kwamen en zijn wij allebei weer voor een werkgever gaan werken. mijn vader zit sinds een half jaar in de schuldsanering. en na lang niks meer gehoord te hebben van de schuldeiser kreeg mijn werkgever van de week een brief dat ze loonbeslag willen/gaan leggen op mijn loon. nu is mij vraag aan jou of hun t recht hebben om dat te doen aangezien ik destijds minderjarig was en mij vader een handtekening heb gezet bij de kvk dat hij borg stond. of is t bluf en proberen ze er gewoon nog wat uit te trekken.
hoop dat ik het een beetje duidelijk heb verwoord.

Mvg Jaap Reactie infoteur, 28-03-2013
Beste Jaapie,
De schulden die u gemaakt hebt toen u minderjarig was, kunnen niet op uw worden verhaald. Een loonbeslag bij u voor schulden uit die periode zou daarom niet terecht zijn. Ook de schuldeisers wisten dat u minderjarig was.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Zoos, 21-03-2013 22:48 #42
Mijn partner heeft een BV wat niet goed gaat, de bank heeft destijds hem laten tekenen voor 50.000 euro voor prive aansprakelijkheid. Wij zijn niet wettelijk verbonden aan elkaar. Ik ben niet de kostwinnaar en hij is een ondernemer. Mijn vraag aan u is kan hij wel de wsnp in gaan voor die 50.000 euro als hij zelf geen inkomen meer heeft na zijn faillissement. Tevens wil ik graag weten of hij verplicht is om zijn huis te verkopen als er toch geen sprake is van overwaarde en bij verkoop geen geld over zal blijven. Het betreft dezelfde bank (hypotheek en die 50.000)

mvg

zoos Reactie infoteur, 22-03-2013
Beste Zoos,
Als uw partner geen onverantwoordelijk bestuur kan worden verweten, hoeft een failliete bv geen gevolgen voor hem privé te hebben:

http://www.zakelijk.infonu.nl/onderneming/6537-bent-u-prive-aansprakelijk-bij-een-faillissement.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mike Tijssen, 15-02-2013 07:41 #41
Ik heb zit in de schuldhulpverlening. Er gaat nu een verzoek naar de rechtbank voor WSNP. Ik ontvang een WAJONG uitkering en wil graag gaan samenwonen met mijn vriendin in mijn huurhuis. Zij ontvangt ook een WAJONG uitkering. Wat zijn de gevolgen voor ons? Moet zij dan ook meebetalen aan mijn schulden? Reactie infoteur, 15-02-2013
Beste Mike Tijssen,
1. Samenwonen heeft gevolgen voor de beslagvrije voet (vrij te laten bedrag), niet de schulden. Er wordt namelijk een nieuwe berekening van het vrij te laten bedrag gemaakt waarbij rekening wordt gehouden wordt met het feit dat de vaste lasten zoals de huur gedeeld worden met een partner.
2. Als jullie trouwen in gemeenschap van goederen of een geregistreerd partnerschap hebben in gemeenschap van goederen, worden de schulden wel gemeenschappelijk.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mariska, 20-01-2013 23:38 #40
Ik heb een vraag. Ik heb alle papieren van mijn vriendin uitgezocht, ze heeft heel veel schuld. Heeft al een keer met haar ex in de schuldsanering gezeten, dat is net nog geen tien jaar geleden. Ze wordt niet meer toegelaten de budget beheer van vorig jaar heeft weinig geholpen. Ze heeft nu een uwv uitkering, kan om een medische fout niet werken. Ze wordt van het kastje naar de muur gestuurd, gaat op vrijdag naar de voedselbank. Heeft u enige oplossing waardoor ze weer een beetje zonneschijn ziet. Het is vreselijk om iemand zo te zien ploeteren. Reactie infoteur, 21-01-2013
Beste Mariska,
Het is zeker vreselijk om iemand zo te zien ploeteren. Eigenlijk zou iemand haar aan de hand moeten nemen, zou een nieuw gesprek met de schuldeisers moeten plaats vinden voor een gedeeltelijke kwijtschelding en zouden nieuwe schulden moeten worden voorkomen. Maar ja, wie gaat dat doen?
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jonker, 17-01-2013 03:34 #39
Mijn vraag is het volgende. Ik heb de faillissement aanvraagd, gedaan naar de rechtbank. Op bepaald moment zal als in gang gezet worden, echter mijn vriendin woont in Duitsland en heeft mij de vraag gesteld, als alles geregeld is of ik dan in Duitsland bij haar wil komen wonen. Kan dat tijdens WSNP verhuizen naar Duitsland? Ik ontvang elke maand €500.00 wao.
Graag uw antwoord. Reactie infoteur, 17-01-2013
Beste Jonker,
Dat is lastig en kan alleen in overleg met de gemeente, immers de gemeente helpt alleen zijn eigen inwoners.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

S., 07-01-2013 10:57 #38
Na hoeveel jaar zonder vaste woon en verblijfplaats, kan wettelijk gezien de schuldeisers (bank etc) geen verhaal meer maken op de schulden?

Mvg,
S Reactie infoteur, 07-01-2013
Beste S,
Dat hangt ervan af. Als een bank zijn best doet om u te vinden en brieven stuurt, maar u bent niet te vinden, wordt de verjaring in veel gevallen opgeschort. Als de bank niet zijn best doet, gelden de gebruikelijke verjaringstermijnen. In veel gevallen vijf jaar of minder.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Kari Hogeboom, 11-12-2012 16:07 #37
Beste,
Onder het kopje 'Hypotheek en WSNP' staat het volgende:
"Als er geen schuld vernieuwing plaats vindt, zal het koophuis dat u bewoont in de meeste gevallen worden verkocht. Hiervan wordt eerst de hypotheek afgelost en van het eventuele overige schuldeisers. Is de opbrengst van de woning niet voldoende om uw hypotheek af te lossen, dan kan de hypotheekverstrekker het restant van de hypotheekschuld indienen in de schuldsanering" Maar wat als het huis verkocht wordt en de maandelijkse kosten voor een huurwoning meer bedragen dan de kosten voor rentevrije aflossing? Dan stijgen de vaste lasten toch in principe?

Met vriendelijke groeten, Reactie infoteur, 11-12-2012
Beste Kari Hogeboom,
Zeker, maar in de praktijk kiezen banken er regelmatig voor om te verkopen om zo nog iets van schuld terug te krijgen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hendrina, 11-12-2012 12:35 #36
Beste.
Op 20 mei 2010 ben ik toe gelaten in de wsnp. Nu word ik eruit gezet, er is een nieuwe schuld bij gekomen van 147 euro en 300 euro. Deze schuld ben ik aan het afbetalen zodat er 2013 in mei de nieuwe schuld is voldaan, deze schuld is gekomen door overgang wao naar aow, omdat ik 65 jaar werd. Nu kan ik in het bijzijn van een advocaat binnen 8 dagen beroep aantekenen. Heeft dit wel zin? en wat kan ik nog doen als het zover is? ben alleenstaande vrouw 65 jaar, huurhuis, en aow van 1000 en 3 euro per maand.
Met vriendelijke groet.
hendrina Reactie infoteur, 11-12-2012
Beste Hendrina,
Ik zou altijd beroep aantekenen. De motivering moet dan zijn dat het buiten uw schuld gebeurde en puur en alleen kwam doordat u 65 jaar werd.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Natasja, 22-11-2012 12:55 #35
Hallo,
Ik heb vrienden die in gemeenschap van goederen zijn getrouwd, nu heeft de rechter bepaald dat hij in de schuldsanering kan en zij niet. Zelf bij de Stadsbank die de regeling regelt hebben ze daar nog nooit van gehoord. Tot nu toe kan niemand hen zeggen wat dat inhoud voor de toekomst?
Wie helpt? Reactie infoteur, 22-11-2012
Beste Natasja,
Dat kan betekenen dat als hij straks met een schone lei uit de wsnp komt, mevrouw nog steeds voor de helft van de schulden aansprakelijk kan worden gesteld. Maar ook dat de afspraken met de schuldeisers in het wsnp traject zo worden gemaakt dat de resterende schulden volledig (ook voor mevrouw) van tafel gaan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rikkie van Velsen, 07-11-2012 23:53 #34
Vorig jaar ben ik slachtoffer geworden van een ernstig misdrijf. Hierdoor ben ik op heel veel kosten gejaagd en ook veel psychisch leed. Er is een verzoek ingediend voor al mijn kosten inclusief smartengeld. Nu zegt mijn bewindvoerder dat ik alleen het geld van de gemaakte kosten mag houden. Mijn vraag is of er niet een regeling is dat ik ook iets van het smartengeld mag houden. Het is nog niet bekend hoeveel ik zal ontvangen.
Alvast bedankt voor uw antwoord. Reactie infoteur, 08-11-2012
Beste Rikkie van Velsen,
De Hoge Raad heeft op 22 november 2002, nr. R02/024, NJ 2003, 32, bepaald dat zodra het smartengeld in een overeenkomst is vastgelegd, deze inderdaad in de boedel valt van een faillissement en wsnp.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Guushierck, 01-11-2012 11:14 #33
Ik heb wsnp en bewindvoering. Als de wsnp over 15 maanden bij stopt wil ik dat bewindvoering ook stopt. Mijn bewindvoerder zegt dat het kan dat ik de rest van mij leven onder bewind blijft. Hij zal dan het verzoek bij de rechtbank indienen. Ik ga daar niet mee akkoord. Ik wil me dan failliet laten verklaren. Dat kan toch? Zo ben ik toch van de bewindvoerder af en dat beetje schuld wat over blijft zie ik dan wel. Reactie infoteur, 01-11-2012
Beste Guushierck,
Niemand kan zomaar onder bewind worden gesteld. De kantonrechter moet over een dergelijk verzoek oordelen en zal ook uw mening willen horen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mark, 31-10-2012 15:22 #32
Beste mevrouw/meneer,

Mijn ouders hebben net het negatieve bericht gekregen, dat ze om vertrouwens redenen, niet worden toegelaten tot de schuldsanering. Dit doordat mijn vader niet alles heeft opgegeven wat hij moest opgeven. Mijn ouders staan nu al bijna 2 jaar onder toezicht van budgetbeheer, en waren klaar voor de volgende stap. Daar waar de rechter op 24 september de zaak heeft behandeld, krijgen ze dus een negatief bericht. Wat gaat dit nu betekenen voor mijn ouders?

In afwachting van een reactie,

Verblijf ik met vriendelijke groet,

Mark Reactie infoteur, 31-10-2012
Beste Mark,
1. Als uw ouders niet worden toegelaten tot de schuldsanering wsnp, moeten ze zelf hun zaken afhandelen. Dat kan een faillissement betekenen.
2. Bekijk of er een beroep mogelijk is waarbij uw vader aangeeft dat hij per ongeluk die gegevens niet beschikbaar stelde, omdat hij niet wist dat dat moest. Bovendien moet hij dan beterschap beloven.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Natalie, 23-10-2012 00:38 #31
Over week moet ik voor de rechtbank verschijnen om toegelaten te worden voor het WSNP. Alleen ben ik bang dat ik wordt afgewezen en dat de schulden zijn ontstaan door wel te willen oplossen maar de middelen niet meer had om mijn betalingsregeling na te komen. Tevens toch nog meer schulden ben gaan maken om de ene gat met het andere gat te vullen. Ook bewust schulden niet meer betaalde omdat ik gewoon weg het geld niet had om te betalen. Stel dat ik word afgewezen wat is dan de volgende stap? Ik heb begrepen dat ik alles maar dan ook alles kan kwijtraken. Mijn huur huis uitgezet kan worden vanwege de huurschuld en dat alle schuldeisers beslag gaan leggen op inkomsten, bank en andere dergelijke zaken. Wat is mijn volgende stap om dit alles te voorkomen? Reactie infoteur, 23-10-2012
Beste Natalie,
1. U kunt het beste bij de rechtbank rustig blijven en aangeven dat u zich netje zult houden aan de regels van de Wsnp en dat u de schuldsanering hard nodig hebt.
2. U kunt failliet verklaard worden waarna alles kan worden verkocht, maar dat wilt u met de wsnp juist voorkomen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ria, 21-08-2012 09:50 #30
Mijn ex is bezig om in de schuldsanering te komen. Ik betaal al 10 jaar de hypotheek maar kan geen hypotheek afsluiten op mijn eigen naam (onderwaarde). Wat kan ik doen? Reactie infoteur, 21-08-2012
Beste Ria,
Als u de hypotheek betaalt, is er geen achterstand en zal de bank waarschijnlijk de boel de boel laten. Bovendien levert verkoop bij een onderwaarde ook geen voordeel op.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Caroline, 20-08-2012 09:46 #29
Beste Zeemeeuw,
Waarschijnlijk krijg ik een negatief advies voor de WSNP (omdat mijn ex de boekhouding niet op orde had en er zodoende belangrijke stukken ontbreken). Heb na faillissement van mijn eenmanszaak een schuld van ruim 70.000 euro. Een van de schuldeisers is de Belastingdienst. Wat gebeurt er als ik niet word toegelaten tot de WSNP? Heb een huurhuis. Wordt de inboedel verkocht? Wat zijn de gevolgen (ook op lange termijn)?
Met vriendelijke groeten Reactie infoteur, 20-08-2012
Beste Caroline,
1. Eerst gaat u naar een Gemeentelijke kredietbank of de Sociale Dienst in uw gemeente om te zien of er een minnelijk traject mogelijk is waarbij u tot een betalingsregeling komt of afspraken kunt maken over vermindering dan wel kwijtschelding van de schuld. Daarna volgt eventueel de wettelijke Wsnp.
2. Zonder dit zware traject kunt u ook met de belastingdienst zelf proberen afspraken te maken dan wel een aanvraag doen voor kwijtschelding van de schuld.
3. De inboedel wordt niet zo maar verkocht, maar daarvan kan wel sprake zijn als er een boedelbeslag is gelegd:

http://www.financieel.infonu.nl/geld/101545-bankbeslag-loonbeslag-of-boedelbeslag-bij-schulden.html

4. Als het traject van de Wsnp met goed gevolg wordt afgelegd en dit traject wordt afgesloten met een schone lei, bent u schuldenvrij.Oude vorderingen kunnen dan niet alsnog worden ingediend.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ria, 13-07-2012 10:39 #28
Bedankt voor de reactie, maar het is geen huurhuis van de gemeente, dus kan ik alsnog verhuizen of niet? Gr Ria Reactie infoteur, 13-07-2012
Beste Ria,
Dan kunt u gewoon verhuizen. Bij de ene gemeente zal de wachtlijst wat groter zijn dan bij een andere.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Joost, 12-07-2012 18:38 #27
Beste Zeemeeuw,

Hartelijk dank voor uw vorige reactie. Op dit moment heb ik niets meer te doen met de curator maar alleen met de bewindvoerder, die lijkt echter gewoon zijn opvolger en handelt op gelijke wijze. Het faillissement is opgeheven, althans omgezet in de schuldsanering, maar de bewindvoerder lijkt te pluizen in de oude stukken of hij me niet alsnog kan pakken. Ik heb ze al gevraagd of ze me kennen en dat het persoonlijk is maar daarop kreeg ik als reactie dat ik op mijn toon en woordkeuze moest passen. Inhoudelijk krijg ik nooit een antwoord. Maar inderdaad, ik heb me vandaag ook al tot de Nationale Ombudsman gericht en daar heb ik morgen weer een gesprek mee. Als u het prettig vindt houd kan ik het vervolg hier plaatsen.

Nogmaals dank en vriendelijke groet,

Joost Reactie infoteur, 12-07-2012
Beste Joost,
Graag en veel succes.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Joost, 12-07-2012 15:55 #26
Goedemiddag,

Op 30 mei j.l. ben ik toegelaten tot de WSNP na het faillissement van mijn bedrijf, een eenmanszaak, dat twee jaar heeft geduurd. Ik ben gehuwd, maar onder huwelijkse voorwaarden en we delen alleen de boedel. We hebben een koophuis dat op beider naam staat, de hypotheek overtreft de waarde van het huis met ongeveer € 70.000. De bank ziet geen enkel belang het huis te verkopen en heeft schriftelijk laten weten, aan ons en aan de bewindvoerder, dat ze erachter staan dat wij in het huis blijven wonen zolang mijn partner de rente en aflossing blijft betalen. Zij heeft nu een redelijk inkomen en dat kan ze inderdaad blijven doen. De bewindvoerder daarentegen wil het huis verkopen en wil dat mijn partner ook failliet gaat zodat ze haar B.V. kunnen verkopen en de activa vrij kunnen maken voor de boedel zodat we uiteindelijk samen in de WSNP zouden zitten. Dit is de letterlijke tekst die ze hanteren. Mijn vrouw verliest dan haar inkomen, ze is zelfstandig trainster en er blijft inderdaad een forse hypotheekschuld over. De Rechter-Commissaris sluit zich aan bij alles wat de bewindvoerder stelt, deed ze ook bij de curator, en klagen heeft geen zin. Eerst de curator als nu ook de bewindvoerder weigeren me inzage te geven in de ingediende vorderingen.De vorderingen moeten ongeveer € 15.000 zijn aan preferente schuldeisers en € 13.000 overige schuldeisers. Dan nog mogelijk een priveaansprakelijkheid van een zakelijke lening, ik had ook een B.V., van € 100.000, 00. Die vordering is nog niet ingediend en zowel de bank als de bewindvoerder willen ons ook daarover niet informeren. Een minnelijke regeling, althans een poging daartoe, hebben nog de curator nog de bewindvoerder willen proberen en omdat ze nu ook alle medewerking/informatie weigeren kan ik zelf niets ondernemen. Wat zijn nog mijn mogelijkheden. Een officiële klacht is ook al bij de RC ingediend door een bevriende advocaat maar die is afgewezen door de RC. De curator is overigens al diverse malen berispt door de orde van advocaten, is niet aangesloten bij insolat, publiceert ook niets, rechtbankverslagen waren structureel veel te laat (meer dan 3 maanden meestal) wat allemaal werd toegestaan en de bewindvoerder is door hem voorgesteld aan de RC. Excuus voor het lange verhaal en bij voorbaat dank voor uw reactie. Reactie infoteur, 12-07-2012
Beste Joost,
1. Als de huwelijkse voorwaarden de verantwoordelijkheid voor uw eenmanszaak uitsluiten, begrijp ik niet welke baat de curator heeft bij een faillissement van haar bv. Deze valt dan immers niet binnen de boedel van uw faillissement.
2. Ik vraag me overigens ook af wat er gebeurt als de bank weigert medewerking te verlenen aan de verkoop van het huis. Een bank kan immers weigeren om een hypotheek door te halen.
3. Ik weet niet wie de rechter commissaris is, maar u kunt over haar een klacht indienen bij de president van de rechtbank. Wellicht kan dat ook bij de Nationale Ombudsman.
4. Ik zou nogmaals een klacht indienen bij de orde van advocaten en ook hen vragen wat zij voor u kunnen doen.
5. In afwachting van uitspraken kan afhankelijk van de precieze casus een proces tot vordering van geleden schade worden ingediend tegen de curator wegens het bewust toebrengen van schade tegen beter weten in.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ria, 08-07-2012 22:51 #25
Hallo ik ben bezig met een schuldsanering. Ik zit er nog niet in ik wil graag naar een andere gemeente verhuizen. Kan dit nog wel en in die andere gemeente verder gaan met de schuldsanering? Gr Ria Reactie infoteur, 09-07-2012
Beste Ria,
Als het gaat om een huurwoning van de gemeente, kunnen er wel problemen optreden bij de toewijzing van de woning.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mario, 05-07-2012 02:43 #24
Ik heb een vraag omtrent wsnp en kriedietbank. Mijn vrouw en ik hebben allebei 1 scooter, 1 van 2011 en 2005. We hebben bijna 89,000 schuld. Die zijn ontstaan door bewindvoerders uit verleden. Nu zijn we bezig met aanvraag maatschapwerk aansluiting wsnp, maar het zo gehoord van buitenstaanders dat de 2 scooters verkocht kunnen woorden. De reden dat we de scooters in gebruik hebben is dat mijn zoon uit huis is geplaatst en woont in op de bies in verband verstandelijke beperking en dat we 8 maal per maand op bezoek gaan bij mijn zoon met onze scooters en onze boodschappen ermee doen. We hebben ook allebei een wajong uitkering vanwegen bepaalde ziekten. Dan is werken toch niet verplicht? We hebben 930 maal 2 en mogen we de scooters houden?
Groeten Mario Reactie infoteur, 05-07-2012
Beste Mario,
Als u de scooters nodig hebt vanwege een beperking, mag men die niet verkopen. Het lijkt me verstandig om de huisarts een briefje te vragen waarin hij aangeeft dat u de scooters om medische redenen nodig hebt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Renate, 26-06-2012 15:15 #23
In de brief vd rechtbank staat dat onze volledige inkomens buiten het faillissement blijven en wij niets af hoeven dragen aan de boedel. Nu wil de curator ons vakgeld wat op is aan de achterstallige rekeningen doordat mijn vriend 6 mnd geen ww heeft gehad door fout uwv. De curator laat ons nu ineens schriftelijk weten dat het faillissement niet kan worden opgeheven als het vakantiegeld niet op de boedel wordt gestort, kan dit zomaar? En terwijl hij eerst schriftelijk aangeeft het op te heffen wegens gebrek aan baten. Ook mijn vt gaat naar de boedel ik neem aan dat dat wel mag. Reactie infoteur, 26-06-2012
Beste Renate,
De rechtbank is volgens mij duidelijk: uw inkomen en dus ook de vakantietoeslag gaan niet naar de boedelrekening.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Renate, 21-06-2012 11:42 #22
Wij hebben een brief van de rechtbank ontvangen dat wij niets af hoeven te dragen aan de boedelrekening. Nu krijg ik ineens een brief vd curator dat hij al ons vakantiegeld wil en dat wij dat op de boedelrekening moeten storten en dat hij specificaties wil zien van het vak.geld. Echter is ons op schrift gezegd dat wij niets hoeven af te dragen aan de boedel. Het vakgeld is opgegaan aan nu achterstallige rekeningen (wat ik kan aantonen) doordat mijn vriend al 6 mnd geen ww heeft gekregen door fouten van uwv. De curator zegt ook in de brief dat als wij dat niet tijdig storten dat hij ons inkomen laat storten op de boedelrekening en dat het vtlb bedrag door wordt gestort naar ons echter is ons loon al niet hoger als het vtlb dus kan hij ons inziens het hele loon van ons beiden terug storten naar ons. Mag de curator dit zomaar doen en ook al ons vakgeld innemen? Volgens mij is het in een faillissement zo dat je wettelijk een deel mag houden van je vakgeld omdat dit ook wettelijk is vastgelegd.

De curator zou mijn FT opheffen zei hij schriftelijk 2 mnd geleden wegens gebrek aan baten, maar inmiddels is dit nog steeds niet gedaan, kan ik ook zelf een verzoek indienen om het op te heffen? Reactie infoteur, 21-12-2018
Beste Renate,
1. Ik ken de formulering van de rechtbank niet, maar als daar staat dat u niets hoeft af te dragen aan de boedelrekening, hoeft u ook niets af te dragen.
2. Wat de curator bedoelt is een loonbeslag, en voor de hoogte van het loonbeslag en de beslagvrije voet bestaan strikte regels:

https://financieel.infonu.nl/geld/61035-loonbeslag-deurwaarder-incassobureau-beslagvrije-voet-2019.html

3. Om een faillissement op te heffen moet u naar de rechtbank:

http://www.zakelijk.infonu.nl/zakelijk/6544-een-faillissement-wat-betekent-dat-voor-u.html

4. Klagen over de curator kunt u bij de rechter-commissaris:

http://www.zakelijk.infonu.nl/zakelijk/6547-de-curator-mag-wel-heel-veel.html

5. Ik denk dat het tijd is voor wat juridische bijstand om de curator in het gareel te houden.

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jan, 14-06-2012 07:46 #21
Ben in november vorig jaar gestopt met mijn zaak eenmanszaak. In zee gegaan met insolventie bureau zuidweg en partners. Nu na zeven maanden moet de boekhouding worden afgerond en belasting IB aangifte worden gedaan. Daarvoor is geld nodig, om dit te laten doen (ik zelf kan het niet). Dit geld krijg ik niet bijeen. Nu krijg ik dan te horen van zuidweg en partners dat ze niets meer voor mij kunnen doen. En nu? Reactie infoteur, 14-06-2012
Beste Jan,
Als er geen geld is, kan een faillissement worden opgeheven wegens gebrek aan baten. Zuidweg kan nog proberen om tot een slotakkoord met de schuldeisers te komen (bijvoorbeeld dat 25 procent van de schulden blijft bestaan) of u kunt aankloppen bij de WSNP voor hulp. Allemaal vervelend natuurlijk:

http://www.zakelijk.infonu.nl/zakelijk/10754-faillissement-de-wet-schuldsanering-natuurlijke-personen.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Henk, 09-06-2012 00:19 #20
Ik vraag uw aandacht voor het volgende;

Sinds oktober 2012 ben ik toegelaten tot de WSNP, ik ben daar zeer tevreden over omdat het mij helpt en geholpen heeft in mijn re-integratie in de maatschappij, echter er doet zich nu iets vreemds voor waar ik, en meerdere met mij niet helemaal bij kunnen en waar ik niks van snap. Ik voel me onrecht aangedaan, vandaar dat ik me tot U wend, zodat U misschien enig licht in de zaak kan brengen.
Bij wet zijn vele zaken geregeld, daar kunnen we het oneens over zijn, maar dat terzijde.
Ik zit thans in een stadsvernieuwingsgebied en ben gedwongen mijn huis te verlaten en kan niet meer terugkeren. Over het sociaal plan, waar wettelijk een verhuiskostenvergoeding word gegeven van 5.535 euro zodat ik mijn nieuwe woning kan opknappen en inrichten en ik kan gaan verhuizen, ben ik zeer tevreden.
Nu heb ik op navraag bij mijn bewindvoerder vooraf aangegeven dat ik die vergoeding krijg waarop de reactie was dat dat hele bedrag naar de boedelrekening moet gaan( voor mijn schuldeisers). In dit ergste geval zou ik dan niet kunnen verhuizen. Nu is het zo dat ik, na goedkeuring van de bewindvoerder(en rechter-commissaris) uitgaven mag doen ten behoeve van mijn nieuwe huisvesting. Het gaat dan over redelijkerwijs/hoog/laag, zonder exacte bedragen te noemen. Echter er zijn ook instanties en adviseurs die beweren dat niets van de vergoeding( is geen inkomen ) naar de boedelrekening mag gaan. Wettelijk zijn hier geen regelingen over, maar ik word toch gedwongen, onder bedreiging van uitzetting van de WSNP. Rechters zouden dit “”onderling”” met elkaar hebben afgesproken.
Uiteindelijk komt het er op neer dat de woningbouwvereniging mijn schuldeisers gaat betalen, dat kan toch nooit de bedoeling zijn van de wettelijke regeling die er bestaat om mensen zoals ik tegemoet te komen in de materiële en immateriële geleden schade. Zoals al aangegeven kan een bewindvoerder dit niet hard maken, en heb op 7 juni, op een door mij aangevraagde zitting hierover, geen duidelijk antwoord over gekregen.

Ik heb inmiddels een aantal juridische adviseurs hierover geraadpleegd en ben nog in contact met AEDES(overkoepelend orgaan woningbouwverenigingen Nederland) om eens te beluisteren hoe zij omgaan met, voor hen wettelijke opgelegde bedragen voor dit soort situaties, en het feit dat dit uiteindelijk bij schuldeisers terecht komt.
Zoals al aangegeven is hier niets zwart op wit over terug te vinden in de wetsartikelen aangaande WSNP. En ik weet dat ik mijn schuldeisers moet aflossen, maar niet via een vergoeding welke ik ook daadwerkelijk nodig heb. In de huidige situatie komt het er nu op neer dat ik aan mijn bewindvoerder moet vragen of, en wat ik, voor welke prijs mag opknappen en inrichten. Als wij hierover van mening verschillen( wat zo maar een paar keer kan gebeuren), ben ik maanden verder, zonder dat ik een ander huis heb. Waarbij de gemaakte evt. kosten ook weer afhankelijk zijn van het type huis dat ik aanvaard!
Ik hoop dat U mijn relaas een beetje kan thuis brengen en ben altijd bereid e.e.a. toe te lichten.
In ieder geval alvast bedankt voor het lezen van mijn ervaring, daar waar geen duidelijke wetteksten over zijn.
Met belangstelling wacht ik op uw reactie,
Met vriendelijke groet, Reactie infoteur, 09-06-2012
Beste Henk,
Een verhuiskostenvergoeding is geen inkomen of een overdracht om niet, maar is een kostencompensatie voor een verplichte verhuizing en herinrichtingskosten. Als u kunt aangeven het geld nodig te hebben voor uw kosten (maak een plan), moet dit geld u volledig ter beschikking worden gesteld en maakt het geen onderdeel uit van de boedelrekening. Wellicht kan AEDES e.e.a. ook in natura doen. AEDES zal wel vaker met dit bijltje hakken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mila, 21-05-2012 12:15 #19
Ik zit met een probleem, Ik had ook eerst een shv aan gevraag, maar toen hebben
ze me doorgewezen naar wsnp en toen bleek dat ik een schuld heb gemaakt en alles loopt niet zo goed als verwacht. Toen hebben ze me faillet verklaard. Mijn vraag is, kan ik weer opnieuw beginnen met een shv aanvragen? Is het dan nee, wat kan ik doen met dit soort problemen? Reactie infoteur, 21-05-2012
Beste Mila,
U kunt altijd naar uw gemeente gaan en om schuldhulp vragen, maar als u failliet bent verklaard is er waarschijnlijk ook al een curator of bewindvoerder aangesteld.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

S. Gemin, 09-05-2012 16:25 #18
Als je in een schuldsanering zit en je krijgt een erfenis moet je deze volledig afdragen?
Hoe wordt dit gezien? Reactie infoteur, 09-05-2012
Beste S. Gemin,
Als u in de schuldsanering zit, bepaalt de bewindvoerder wat er met de erfenis gaat gebeuren. Bij een positieve erfenis zal hij het geld overmaken naar de boedelrekening. Als er daarna nog wat over is, is dat voor uzelf.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Renate, 04-05-2012 12:19 #17
Ik ben al 1.5 jaar bezig met shv omdat ik schulden heb met mijn exman, waaronder een forse hypotheekschuld. Ik ben 2 jaar bezig geweest gerechtelijk om het koophuis te verkopen en de stadsbank heeft onze schuldregeling afgewezen. Ik heb toen wsnp ingediend maar dit kon niet, omdat er geen minnelijk traject had plaatsgevonden en zijn we failliet verklaard. De rechter vertelde dat ik een te hoge schuld heb voor een minnelijk traject en dat faillietverklaring de enige optie was. Dit hebben we gedaan en er is na 4 mnd een verzoek ingediend voor omzetting wsnp. Ik ben nu afgewezen omdat ik volgens de rechtbank niet aannemelijk had gemaakt dat ik mijn belastingschuld en lbio schuld niet had afgelost, echter mag ik niets aflossen en is er geen capaciteit voor en de curator zegt ook dat ik niet af mag lossen en hij heeft een negatief standpunt ingenomen. Nu ben ik in hoger beroep gegaan en ben wederom op hetzelfde afgewezen en zij vinden dat ik niet goeder getrouw zou zijn geweest (terwijl mijn vriend geld van de fiscus heeft ontvangen en daar geen recht op had en ook diverse fiscusschulden heeft en daar vallen ze niet over). Ik doe er juist alles aan om van de schulden af te komen, maar krijg iedere keer een dichte deur. Nu wil de curator het faillissement opheffen aan gebrek aan baten. Wat kan ik nu überhaupt nog doen om van mijn schulden af te komen? Ik heb inmiddels maar een bewindvoerder benaderd in de hoop dat zij mij kunnen helpen. Ik wil gewoon mijn schulden af betalen maar zie zo geen mogelijkheid meer en in cassatie gaan heeft geen zin. Reactie infoteur, 04-05-2012
Beste Renate,
Als er geen baten zijn is het moeilijk om van schulden af te komen. Dit kan dan alleen door afspraken te maken met de schuldeisers (betalingsregeling) waarbij u recht hebt op uw beslagvrije voet en door verjaring:

http://www.financieel.infonu.nl/geld/61035-loonbeslag-deurwaarder-en-incassobureau.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hans, 04-04-2012 13:33 #16
Beste Zeemeeuw, Ik ben in 2009 failliet (en mijn compagnon, het was een vof.) gegaan en dit faillissement is in 2011 beëindigd, in deze periode van 1, 5 jaar heb wij volgens de richtlijnen van de WSNP het meerdere van het vrij te laten bedrag van ons salaris, in onze nieuwe baan, afgedragen aan de curator. Nadat het faillissement is beëindigd wegens gebrek aan baten zijn wij beiden toegelaten tot de WSNP. Mijn vraag is nu, als de WSNP 3 jaar duurt, wordt dan ook de periode van 1, 5 jaar voor toelating hierin meegerekend? De curator had indertijd gezegd dat dit het geval was, terwijl de rechter aangaf dat de periode van 3 jaar op het moment van toelating in zou gaan. Reactie infoteur, 04-04-2012
Beste Hans,
Zodra u bent toegelaten tot de WSNP starten de drie jaren. Dit staat los van het voortraject.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bim, 03-04-2012 17:15 #15
Na een hoop ellende van bijna 2 jaar ( waarbij we in de eerste instantie voor een minnelijke regeling in aanmerking zouden komen) moesten we vandaag naar de rechtbank voor aanvraag WSNP. Ik ben getrouwd in gemeenschap van goederen. Omdat er een vordering ligt voor letselschade ( van een minderjarig kind) kan ik( het is mijn kind uit een vorige relatie) niet toegelaten worden in de regeling en komen we niet in aanmerking voor de WSNP. De rechter zei eerst vanmorgen dat we moeten kunnen aantonen dat de schade niet op ons verhaald kan worden en dat we dan zo alsnog in aanmerking komen voor een minnelijke regeling bij de gemeente. Wij wisten dus wat ons te doen stond. Totdat ik net gebeld werd door een bewindvoerder die is toegewezen aan mijn man. Hij is wel toegelaten tot de WSNP en ik niet? Hoe kan dit en hoe gaat dit verder?
Want zonder zijn inkomen kom ik nooit in aanmerking voor een minnelijke regeling. En volgens mij betekend dit dat alle schuldeisers alles op mij kunnen verhalen.

Ik hoop echt op een reactie want ik ben ten einde raad! Reactie infoteur, 03-04-2012
Beste Bim,
Omdat u in gemeenschap van goederen getrouwd bent, zou ook uw man aansprakelijk zijn voor de letselschade. Daarom is mij vooralsnog onduidelijk waarom hij wel is toegelaten en u niet. U doet er goed aan om daarover opheldering te vragen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

R. Baas, 20-03-2012 19:29 #14
Ik ben eerst failliet ( in natuurlijke persoon)verklaard en de curator wilde dit opheffen en dan omzetten in de WSNP bij de faillietverklaring is gebleken dat een minnelijk traject ( wat ik eerst heb geprobeerd) niet lukt en kan omdat ik een te hoge schuld heb dat zei de betreffende rechter zelf. Nu ben ik afgewezen voor de WSNP, maar een minnelijk traject kan en gaat ook niet. Ik ga toch in hoger beroep, maar welke mogelijkheden zijn er uberhaupt nog als het hoger beroep ook wordt afgewezen? Reactie infoteur, 20-03-2012
Beste R. Baas,
Een afwijzing mag om gegronde redenen plaats vinden, zoals het niet voldoende meewerken, geen stukken of het niet komen of afspraken. Ik weet niet waarom de afwijzing bij u plaats vond. Als u de genoemde grond van afwijzing niet terecht vindt, zou ik zeker in beroep gaan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Dommie, 03-03-2012 09:26 #13
Kan ik in aanmerking komen voor faillisement/ schuldsanering? Scheiding is aangevraagd, nog gehuwd met Afrikaan, gebruikt voor NL nationaliteit (nooit een vermoeden gehad), in het begin van de relatie lening aangegaan om zijn toelating tot NL te bekostigen en wat hij hier verder in NL nodig had. Hij zou die lening terug gaan betalen als hij zou gaan werken, ; niets. Hij heeft vanaf het moment dat hij is gaan werken zelf ook schulden gemaakt, een groot deel zonder mijn medeweten. Hij dreigt als hij mij alimentatie moet gaan betalen of wat hem niet zint, hij het land verlaat. Dit impliceert dat alles op mij verhaald zal worden!
Heb een zw-uitkering, ik kan niet eens mijn eigen vaste lasten betalen. Doordat ik vermogen op papier heb, krijg ik géén huur/zorgtoeslag, totaal niets. Het is ook nog maar de vraag of ik ooit één cent van dat vermogen uitgekeerd ga krijgen. Ik heb al alle instanties gebeld en kom niets verder. Mijn 'echtgenoot' kan ook zonder meer het land verlaten en deze kans weet ik inmiddels is erg groot.
Ik sta werkelijk met mijn rug tegen de muur, het enige wat mogelijk overblijft is een faillisement/schuldsanering. Reactie infoteur, 03-03-2012
Beste Dommie,
U kunt voor schuldsanering in aanmerking komen als de lasten voor u te hoog zijn, maar daar bestaat inmiddels wel een bepaalde wachttijd voor. Waarschijnlijk is het verstandig om de aanvraag z.s.m. in te dienen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marcel, 10-02-2012 10:55 #12
Goedemorgen, mijn zaak staat op omvallen. Ik strijd er nog voor om hem te redden. Maar we kijken wel naar een doemscenario. Als mijn eenmanszaak failliet gaat, gaat mijn vrouw dan mee de schuldsanering in. Wij zijn onder huwelijkse voorwaarden getrouwd. Mijn bedrijf had ik al toen we elkaar leerden kennen en hebben we dan ook buiten de gemeenschap van goederen gehouden. Reactie infoteur, 10-02-2012
Goedemorgen Marcel,
Als de zaak op grond van de huwelijkse voorwaarden niet gemeenschappelijk is en uw vrouw geen leningen en dergelijk heeft ondertekend van de zaak, valt zij buiten het faillissement. Sommigen zullen proberen haar daarin te betrekken, zeker als er geld te halen valt. Daar moet u dus bijzonder goed op letten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Angela, 30-01-2012 23:27 #11
Ben doorverwezen naar WSNP i.v.m. een zaak die niet meer loopt. Inmiddels zijn de deuren gesloten van de zaak. Heb een boekhouder die de zaken behartigd maar kan hem helaas niet meer betalen. Nu begint hij moeilijk te doen en helpt nog wel maar niet van harte. Nu is mijn vraag of hij verplicht is om de zaken netjes af te handelen
of dat hij zomaar alles in de steek kan laten omdat ik hem niet kan betalen? Reactie infoteur, 31-01-2012
Beste Angela,
Het maakt verschil of de boekhouder in loondienst is of niet. Het hangt ook van de afspraken af die jullie gemaakt hebben. In andere gevallen heeft de boekhouder op u een vordering zoals anderen. Het vooruitzicht dat niet zal worden betaald of op een veel later moment kan een reden zijn om op te stappen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Angela, 01-11-2011 16:38 #10
Beste Zeemeeuw,

Dank voor de reactie.
1. Wie bepaald welke spullen van mij en welke van mijn ex zijn?
2. Ze kunnen dus voor 100% beslag leggen op de woning? En kan ik deze dan nog in de verkoop houden? Want stel er klopt een koper aan, is er dan overdracht van de woning mogelijk?
3. Mijn ex betaald niet de hypotheekrente. Dus klopt de bank bij mij aan. Ik verdien het meeste, dus als ik niet betaal, krijg ik op dit gebied het loonbeslag. Mijn ex zal op dit gebied dus nooit schuld opbouwen en ik heb geen poot om op te staan?
4. Ik zou de woning graag juist willen verkopen om ervan af te zijn en daarmee financieel onafhankelijk van mijn ex. Hij woont er nu, ik betaal, kan de schuld die hij bij mij opbouwt nooit verhalen, en ik houd geen geld meer over voor de woonlasten die ik zelf maak, kleding, vakantie etc. Restschuld heb ik ingecalculeerd.Ik ben alleen benieuwd dat als we de woning verkopen, wat dat betekent voor de verdeling van de restschuld. Als zijn deel standaard in de schuldsanering komt, mag de restschuld van mij nog wel 2x zo hoog worden. Mijn ingecalculeerde schuld veranderd er niet door en het huis wordt sneller verkocht. Of werkt het niet zo?
Wederom dank! Reactie infoteur, 01-11-2011
Beste Angela,
1. Wat van wie is, is niet altijd even eenvoudig te bewijzen, zeker niet als een partij de verdeling betwist. Van u is wat u aan de start hebt meegenomen en met eigen geld hebt gekocht of gekregen.
2. Als het goed is, wordt er geen beslag gelegd als duidelijk is dat dat niets zal opleveren. Een huis met beslag verkopen, kan als de beslaglegger daarmee akkoord is. Maar u kunt tegen het beslag ook bezwaar aantekenen.
3. Als u ook voor de hypotheek hebt getekend, bent u ook hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de hypotheekrente. Tegelijkertijd krijgt u daarmee een vordering op uw ex.
4. De restschuld komt op jullie beide namen, maar de bank zal die, als bij de ex niets te halen valt, op u proberen te verhalen. Ook hier krijgt u een vordering op uw ex.
5. Als hij naar de wsnp gaat, kunt u uw vorderingen daar inbrengen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Angela, 29-10-2011 01:20 #9
Vorig jaar zijn mijn ex en ik uit elkaar gegaan. We hadden samen een koopwoning. Geen samenlevingscontract, niet getrouwd. Nu een jaar later staat de woning te koop. Hij zit flink in de schulden en gaat binnenkort de schuldsanering in. En wordt dus ook failliet verklaard. Wat betekent dit voor mij? Kunnen ze 100% beslag leggen op de inboedel en de woning verplichten te verkopen, terwijl dit voor 50% van mij is en ik hier buiten sta (en er dan dus in wordt meegenomen)? De woning heeft in de "normale" verkoop al een restschuld van EUR 35.000 a EUR 40.000,-. Dus bij opbod zal dit alleen maar hoger uitvallen. En als dit kan en gebeurd, moet ik dan de volledige restschuld aan de bank betalen? Of alleen wat ik kan? Of gaat dit bedrag dan mee in de schuldsanering? Reactie infoteur, 29-10-2011
Beste Angela,
1. Als u niet voor de schulden hebt getekend, bent u bij alleen samenwonen niet hoofdelijk aansprakelijk voor deze schulden. Men mag dus geen beslag leggen op uw spullen.
2. Het huis vormt hierop een uitzondering, omdat u aangeeft dat dat een gemeenschappelijk bezit is.
3. Zolang de hypotheekrente wordt betaald, zal de bank geen verkoop van het huis eisen.
4. Als men bij u aanklopt voor het huis, moet u aangeven dat verkoop geen zin heeft, omdat er alleen maar een restschuld overblijft. Bovendien brengt het u onnodig in de problemen.
5. In de regel zal een bewindvoerder alleen goederen verkopen als er, na aftrek van de kosten van de verkoop, geld overblijft voor de crediteuren. Uw huis voldoet niet daaraan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Emigrantje, 11-09-2011 16:35 #8
Ik woon in duitsland heb schulden in nl ik wil graag met mijn kinderen terug naar nl. Ik heb hiervoor in de schuldhulp sanering gezeten maar heel even omdat ik vertrok naar het buitenland kan ik het alsnog aanvragen? Reactie infoteur, 11-09-2011
Beste Emigrantje,
Meestal wordt u bij een tweede verzoek in tien jaar niet toegelaten tot de schuldhulpsanering, maar u kunt het altijd proberen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

A., 07-08-2011 14:05 #7
Als je doorverwezen wordt naar de WSNP komen ze dan eerst in je huis kijken wat je hebt staan om te verkopen? Als je in de sanering zit heb je al niet zoveel dus valt er volgens mij ook niet veel te halen. En mag je wel een huisdier (kat) houden? Reactie infoteur, 07-08-2011
Beste A.,
Neen, normaal gesproken komen ze niet langs. Bovendien moet het om dingen gaan die bij verkoop waarde hebben. U mag de kat uiteraard houden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hennie, 22-06-2011 21:59 #6
Hoi Zeemeeuw, ik en mijn man zijn in feb.2011 afgewezen voor de WSNP in hoger beroep omdat wij de belastingaangifte niet in hadden gediend en omdat ik een bekeuring had voor te hard rijden, die ik netjes afbetaalde! Dus je komt er niet zo makkelijk in…
Ondertussen zijn de aangiftes gedaan en is de bekeuring afbetaald. ik betaal alle schuldeisers een klein bedrag per maand. dit zijn allemaal zakelijke schulden. Maak ik een kans om het nog een keer aan te vragen? Want ik red het toch niet, ik moet teveel aflossen. En blijft een belastingschuld altijd opeisbaar al heb je een schone lei?
Alvast bedankt! Reactie infoteur, 22-06-2011
Hoi Hennie,
1. Ik zou opnieuw een aanvraag indienen met sorry, sorry, wist ik niet. Bovendien zijn die fouten hersteld. Maar u kunt binnen 10 jaar eenvoudig een 2e keer worden afgewezen.
2. Ook belastingschulden die bestaan voordat u onder de werking van de WSNP komt, vallen onder de schone lei. Daarbij gaat het om het belastingjaar en niet het moment van opleggen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Renate, 14-02-2011 13:43 #5
Wat als je door toedoen van je exman in de schulden bent gekomen, en 4 jaar terug net uit de wsnp bent gekomen met een schonelei? De rechtbank wijst dit verzoek af met reden dat je nog geen 10 jaar uit de wsnp bent? En mijn exman is op papier spoorloos. Reactie infoteur, 14-02-2011
Beste Renate,
Waarschijnlijk ben je hoofdelijk aansprakelijk en houd je een vordering op je ex. Zie ook het artikel:

http://www.financieel.infonu.nl/geld/66756-lening-en-scheiden.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Geldnood, 01-11-2010 09:54 #4
Hoe hoog moet het bedrag zijn om een aanbod te doen om eerder uit de minimaleschuldschanering te komen
wij zitten er nu 18 mnd in met daarvoor al 20 mnd voor traject, wij hebben nu zo als 25 tot 30 procent terug betaald

wij horen het graag
mvg
geldnood Reactie infoteur, 01-11-2010
Beste Geldnood,
Daarvoor is overleg met de bewindvoerder nodig.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Muis, 21-04-2010 23:30 #3
Als je schuldsanering krijgt en je huis wordt verkocht… Hoe zit het dan met vervangende woonruimte? Volgens betrouwbare bron (heeft het bij de hand gehad) krijg je geen urgentie voor een huurhuis, maar omdat wij nog niet lang staan ingeschreven bij de woningbouwvereniging zijn we ook niet direct aan de beurt voor een huis… Sta je dan op straat? Hoe wordt dat geregeld. Wij hebben geen inwonende, minderjarige kinderen… zijn met z'n tweetjes. Reactie infoteur, 22-04-2010
Beste Muis,
Dat verschilt per geval. Neem vooral contact op met je gemeente. Sommige gemeenten nemen zelfs de schuld tijdelijk over, zoals de gemeente Den Haag.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Billy, 24-01-2010 10:39 #2
Als je in een faillisment al geld afdraagt aan je bewindvoerder en je komt een half jaar later in aanmerking voor de wsnp regeling voor een periode van 3 jaar,
mag je dan dat half jaar dat je al geld afgedragen hebt van die periode van 3 jaar aftrekken? Reactie infoteur, 24-01-2010
Beste Billy,
Dat kan alleen als de bewindvoerder daarmee akkoord is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rita, 28-10-2009 16:37 #1
Als je bent gescheiden moet je dan de schulden van je ex betalen? Volgens de gemeente moet je dit 3 jaar. Reactie infoteur, 28-10-2009
Beste Rita,
Dat hangt er helemaal vanaf hoe de financien binnen jullie huwelijk geregeld waren en of het een bv is of een andere constructie. Bent u niet in gemeenschap van goederen getrouwd, dan valt de zaak van uw man niet onder u. Of is er sprake van een bv op de naam van uw man, dan bent u zeer waarschijnlijk niet aansprakelijk. Hebt u anderzijds voor allerlei zaken mee getekend, dan bent ook u aan te spreken. En zo kan ik nog wel doorgaan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Infoteur: Zeemeeuw
Laatste update: 10-07-2020
Rubriek: Zakelijk
Subrubriek: Zakelijk
Special: Faillissement
Reacties: 190
Schrijf mee!