Faillissement, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen

Faillissement, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen Een faillissement dreigt en wat doet u dan, wat doet de curator? Wat is een schone lei en wat gebeurt er met de schulden? Als u uw schulden niet betaalt, kunt u failliet worden verklaard. U kunt ook gebruik maken van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, de WSNP. De wettelijke termijn voor schuldhulpverlening is 3 jaar, maar kan worden verkort of verlengd. Voor deze vorm van schuldhulpsanering, een schuldsaneringskrediet en de gevolgen voor de gefailleerde geldt dat iedereen een tweede kans verdient. Zo hebt u een grote kans om uit de problemen te komen. Soms biedt een saneringskrediet hulp.

De WSNP, hoe werkt dat?


Faillissement en de WSNP

Als een natuurlijke persoon, een gewone burger dus, failliet gaat of sprake is van een uitstel van betaling (surseance van betaling), staat zijn hele wereld op zijn kop. Een faillissement betekent beslag op vermogen en de verplichting om alles terug te betalen en de schulden af te lossen. Totdat het faillissement is opgeheven. Er is normaal gesproken niet zo iets als een schone lei. Anders is dat met de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, WSNP, waar de schone lei een pregnante rol speelt.

WSNP en de schone lei

Ook aan het einde van de wettelijke schuldsanering blijkt het gespaarde bedrag vaak onvoldoende om alle schulden volledig te betalen en blijven restvorderingen over. Door de schone lei zijn deze restvorderingen voor de schuldeisers niet meer opeisbaar. Dit geldt voor alle schulden die bestonden op het moment van toepassing van de WSNP, met uitzondering van sommige studieschulden bij de Informatie Beheergroep en vorderingen als gevolg van een strafrechtelijke veroordeling bij het Centraal Justitieel Incasso Bureau. Ook voor een schuldeiser met een schuld ontstaan vóór de datum van toepassing van de WSNP en die zich te laat meldt bij de bewindvoerder, zijn de kansen verkeken. Het bedrag kan niet meer op u worden verhaald. Als de schuldeiser zich tijdens de WSNP sanering meldt, deelt hij nog mee bij de verdeling door de bewindvoerder.

Welke schulden vallen onder de WSNP?

Onder de werking van de WSNP vallen alle schulden die ontstaan zijn voordat u bent toegelaten tot de WSNP. Uitzondering hierop zijn alleen de langlopende studieschulden bij de Informatie Beheer Groep. De strafrechtelijk boetes en wederrechtelijk verkregen voordeel alsook schadevergoedingen voor slachtoffers van misdrijven vallen wel onder WSNP, maar vallen dus niet onder de schone lei.

Wat is schuldsanering?

U wordt niet zo maar toegelaten tot het traject van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, WSNP. De procedure is als volgt. Eerst moet u naar de Gemeentelijke kredietbank of de Sociale Dienst in uw gemeente. Een schuld hulpverlener maakt dan een inventarisatie van de schuldeisers en de hoogte van de schulden. Vervolgens probeert hij via een zogenaamde minnelijke traject een akkoord te bereiken met de schuldeisers. Dat houdt in dat wordt aangeboden om een deel van de schulden te betalen tegen kwijtschelding van de rest van de vordering. Lukt dit minnelijke traject en gaan alle schuldeisers akkoord, dan hoeft u geen aanvraag WSNP in te dienen. Een saneringskrediet is aan de orde als uw inkomen niet hoger is dan 130% van het minimumloon. Daarmee kunt u binnen drie jaar bestaande schulden aflossen als de schuldeiser daarmee akkoord zijn.

Wordt u toegelaten tot de WSNP?

Lukt het minnelijke traject niet, dan zal de schuld hulpverlener een verzoekschrift opstellen met als bijlage een schuldsaneringsverklaring. Eenmaal ondertekend worden de stukken naar de rechtbank gestuurd, het wettelijke traject. Enkele weken later ontvangt u vervolgens van de rechtbank een oproep om te verschijnen. Tijdens die zitting of kort erna krijgt u te horen of u wordt toegelaten tot de WSNP. De rechtbank wijst direct een bewindvoerder, curator, aan. Het gebeurt ook wel dat de gemeente of een door hen aangewezen instantie niet meewerken aan het opstellen van het verzoekschrift plus de verklaring. In dat geval dient u het zelf op te stellen en het verzoekschrift tot toelating tot de WSNP in te dienen bij de rechtbank. Het is wel zo dat als u meermalen binnen tien jaar een verzoekschrift indient, de kans op afwijzing zeer groot is.

Stappen naar WSNP

Dus de te nemen stappen zijn:
  • Aanmelding bij Gemeentelijke Kredietbank of Sociale Dienst in uw woonplaats;
  • Hulpverlener van een erkend bureau probeert eerst het minnelijk traject;
  • Lukt minnelijke traject niet, dan volgt verzoek bij de rechtbank voor uw toelating tot de WSNP.

Schuldsaneringskrediet

In het minnelijke traject kan soms op basis van een saneringskrediet een aanbod worden gedaan aan de schuldeisers. De schuldeisers krijgen in één keer uitbetaald en u financiert dat met een saneringskrediet dat u in de volgende 36 maanden moet aflossen. Van dit bedrag worden een aanbieding gedaan richting schuldeisers en de betaling gebeurt tegen finale kwijting, zodat u daar dan ook vanaf bent. Een soort schone lei dus. Dat kan voordelig zijn voor de schuldeisers. Het is wel zo dat de schuldeisers akkoord moeten zijn met het wat ze uitbetaald krijgen, want dat zal meestal maar een deel van de schuld zijn. Uw voordelen zijn:
  • Geen schuldeisers meer.
  • Na 3 jaar is de schuld afgelost.
  • Na 3 jaar bent u weer vrij om te doen wat u wilt.

Zorg als de afspraak met de schuldeisers lukt, wel dat u het saneringskrediet op tijd hebt terugbetaald.

Omzetting faillissement in schuldsanering

Als de gefailleerde het verzoek indient om het faillissement om te zetten in een schuldsanering zal de curator de rechtbank hierover adviseren. Daartoe brengt de bewindvoerder de schulden in kaart, de inkomsten, de persoonlijke omstandigheden en de vaste lasten.

De roerende zaken en WSNP

Om de schulden te voldoen, zullen na een inventarisatie ook spullen worden verkocht, wanneer de opbrengsten van verkoop de te maken kosten overschrijden. Daarbij gaat het om zogenaamd bovenmatige inboedel. U moet dan denken aan een caravan, een scooter of een auto. Maar als u het vervoermiddel nodig heeft voor woon- en werkverkeer, dan mag u in de meeste gevallen het vervoermiddel behouden.

WSNP en eigen huis

Als het eigen huis overwaarde heeft moet de schuldenaar medewerking verlenen aan de verkoop van de woning.

Hypotheek en WSNP

Als er geen schuld vernieuwing plaats vindt, zal het koophuis dat u bewoont in de meeste gevallen worden verkocht. Hiervan wordt eerst de hypotheek afgelost en van wat er eventueel nog over is de schuldeisers. Is de opbrengst van de woning niet voldoende om uw hypotheek af te lossen, dan kan de hypotheekverstrekker het restant van de hypotheekschuld indienen in de schuldsanering.

Mag u nieuwe schulden maken

Zolang de WNSP op u van toepassing is, is het niet toegestaan om nieuwe schulden te maken. In de meeste gevallen zullen nieuwe schulden leiden tot een tussentijdse beëindiging van de wettelijke schuldsanering met een faillissement als gevolg.

Wat is de postblokkade?

De postblokkade die in ieder geval de eerste 13 maanden van de WSNP geldt, houdt in dat al uw post eerst naar uw bewindvoerder gestuurd wordt. Hij opent al uw brieven en telegrammen. Zo wil de bewindvoerder volgen of u zich aan uw verplichtingen houdt. De postblokkade kan op verzoek van de bewindvoerder door de rechtbank worden verlengd. Minimaal 1x per week stuurt de bewindvoerder de weekpost door.

Het vrij te laten bedrag

Het vrij te laten bedrag, afgekort vtb, is wettelijk vastgesteld op minimaal 90% van de voor u geldende bijstandsnorm. Verder geldt een reserveringstoeslag van 5%. In totaal dus 95% van de bijstandsnorm. Als u bovendien minimaal 20 uur per week werkt, dan wordt uw vtb nog eens verhoogd met 5%, waardoor u aan 100% van de bijstandsnorm komt. Zolang de WSNP op u van toepassing is, kunt u via een verzoek tot nihil stelling aan de alimentatie rechter verzoeken om geen alimentatie te hoeven betalen. De betalingsverplichting start dan weer zodra de WSNP is opgeheven.

Wanneer kunt u stoppen met de WSNP?

De wettelijke termijn is 3 jaar, maar deze kan worden verkort of verlengd door de bewindvoerder. Ook op eigen verzoek kan de WSNP eerder worden stopgezet door een akkoord aan te bieden. Als dit lukt wordt de restschuld eerder kwijt gescholden. In dat geval geven de schuldeisers u de garantie dat de restant vorderingen zijn kwijtgescholden.

Communicatie met de bewindvoerder

Volgens de Recofa richtlijnen WSNP moet de bewindvoerder ten minste enkele uren per week voor de schuldenaar telefonisch beschikbaar zijn. De bewindvoerder kan aangeven het liefste schriftelijk te worden benaderd. Voor de schuldenaar moet duidelijk zijn hoe de communicatie verder zal verlopen.

Slot

Een schone lei tot slot is weer wat anders. Een schone lei kunt u krijgen wanneer u de WSNP volledig bent doorlopen en niet voortijdig tot een akkoord bent gekomen. Enkele eisen daarbij zijn dat u geen nieuwe schulden mag hebben laten ontstaan, uw schuldeisers niet mag hebben benadeeld en u zich hebt gehouden aan de opgelegde inspanningsverplichting en informatieplicht. De schone lei garandeert dan dat de resterende vorderingen voor de schuldeisers niet meer opeisbaar zijn.

Lees verder

© 2007 - 2024 Zeemeeuw, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Persoonlijk failliet laten verklaren: regels en voorwaardenJe persoonlijk failliet laten verklaren is geen prettige beslissing, maar in bepaalde gevallen echter wel de beste besli…
Surseance van betaling of faillissement?Surseance van betaling of faillissement?Wat is een surseance van betaling, wat is hierbij de procedure? Meestal gaat een surseance van betaling aan een failliss…
Wat is een boedelrekening?Wat is een boedelrekening?Zodra u bent toegelaten tot de WSNP of als er sprake is van een faillissement wordt er door de bewindvoerder of curator…
Betalingsregeling treffen met schuldeisersBetalingsregeling treffen met schuldeisersAls u een deel van uw schulden kunt aflossen, kunt u in sommige gevallen een betalingsregeling treffen met uw schuldeise…

Management rollenManagement rollenManagement is een veel besproken onderwerp en veel mensen hebben er mee te maken. Je bent zelf leidinggevende of je hebt…
Faillissement & faillissementswet: dwangakkoord in 2020/'21Faillissement & faillissementswet: dwangakkoord in 2020/'21Een faillissement komt vaak voor, surseance van betaling ook. Maar het gebeurt uiteraard ook dat een bedrijf in financië…
Reacties

Es, 19-11-2018
Goedemorgen,
Ik heb een vraag. Mijn partner is jaren geleden gescheiden na een huwelijk onder huwelijkse voorwaarden met koude uitsluiting. Gedurende het huwelijk hebben ze samen een huis gekocht, dat was het enige gemeenschappelijke, waarvan mijn partner een deel heeft gefinancierd met de overwaarde van het vorige huis dat alleen op zijn naam stond.

Tijdens de echtscheiding is bepaald dat mijn partner de woning kreeg, hij ook alle financiën zou blijven voldoen, hij zijn ex zou laten ontslaan uit haar hoofdelijke aansprakelijkheid en haar nog een bedrag heeft meegegeven in verband met het huis, zodat ze verder kon. Intussen zit ex in de WSNP en is het eindelijk gelukt om de vrouw te kunnen laten ontslaan. Punt is alleen dat nu de bewindvoerder vindt dat er pas toestemming voor het ontslag gegeven kan worden als mijn partner de helft van de overwaarde, die inmiddels aanwezig is, afdraagt aan zijn ex, lees de bewindvoerder.

Mijn partner wil dat niet nu hij feitelijk nog geld van zijn ex krijgt vanwege de financiering uit de overwaarde, het bedrag dat hij al betaald heeft verrekend moet worden en hij ook recht op de helft van alle woonlasten die hij al die jaren alleen heeft betaald.

De bewindvoerder vindt dit allemaal onjuist en geeft nu de bank opdracht de executieverkoop te starten.

Kan dit allemaal wel? Reactie infoteur, 24-01-2020
Beste Es,
Het ontslaan uit de hoofdelijke aansprakelijkheid is een bevoegdheid van de bank, daar gaat de bewindvoerder niet over. Neem dus direct contact met de bank op. De echtscheidingsafspraken zijn bovendien gemaakt voordat de bewindvoerder in beeld kwam en zijn dus rechtsgeldig.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Freek, 12-11-2018
Beste redactie,
Met mijn ex-compagnon ben ik een tweetal zakelijke leningen aangegaan die privé bijgetekend zijn. Toen het bedrijf failliet ging en er geen mismanagement is geconstateerd door de curator, zijn alle schulden komen te vervallen behalve de tweetal "bijgetekende" zakelijke leningen. De ene lening heb ik - na vordering rechtbank - middels een loonbeslag geheel alleen terugbetaald. De tweede lening - is nog niet afgedongen via de rechtbank dat ik die moet terugbetalen. Ik betwist namelijk de rechtsgeldigheid van de kredietovereenkomst en het incassobureau stapt niet naar de rechter. Nu is mijn ex-compagnon in de WSNP toegelaten maar ik ben niet opgenomen in de lijst met schuldeisers (vanuit mijn regresrecht van lening 1 die al is terugbetaald). Vraag: is het normaal dat ik niet betrokken ben in de lijst van schulden? Komt mijn regresrecht schuld hiermee te vervallen als mijn excompagnon zijn WSNP traject succesvol doorloopt de komende jaren? En wat gebeurt er als ik ongelijk krijg bij de rechtbank inzake zakelijke lening 2: als ik die tijdens / na WSNP traject van mijn ex-compagnon ook helemaal zelf betaal, is er nog kans dat ik middels regresrecht iets kan verhalen op mijn ex-compagnon? Reactie infoteur, 10-07-2020
Beste Freek,
Een regresvordering ontstaat op het moment dat u meer van een lening betaalt dan de onderlinge betaalplicht. Voor lening 1 lijkt dat al het geval en zou die moeten worden meegenomen in de schuldenlast van de wsnp.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sandra, 18-10-2018
Beste,
Sinds juli 2017 zit ik in WSNP traject. Ik heb een fultime baan en geef netjes alles van boven mijn vtb is, behalve reiskosten. Mijn vraag is heb ik recht op reiskosten, mag ik ze behouden? Mijn bewindvoerder vraagt om aan te tonen hoe ik deze kosten maak. Dit betekent dat ik mijn werkgever op de hoogte van mijn situatie moet stellen. Dat wil ik liever niet. Ik wil niet dat mijn werkgever iets van mijn situatie wat Wsnp betreft. Op mijn salarisstrook staat duidelijk reiskosten aangegeven. Hoe moet ik dit oplossen, zodat bewindvoerder me niet moeilijk gaat maken maar dat ook mijn werkgever niets van mijn situatie af weet?
Alvast bedankt,
Sandra Reactie infoteur, 10-07-2020
Beste Sandra,
Reiskosten die de gemaakte kosten vergoeden, zijn geen inkomen. Kennelijk denkt de bewindvoerder dat u verkapt extra loon ontvangt. Kunt u de bewindvoerder niet gewoon aangeven welke reizen u maakt onder de afspraak dat hij uw privacy respecteert.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

A. Veenema, 21-02-2018
Beste,

Ik en mijn partner zitten vanaf 17-07-2017 in de Wsnp. Het gaat niet helemaal goed we hebben een achterstand van ruim €4000,- op de boedel. Wij hebben nu Budgetbeheer aangevraagd en deze komen gelukkig eerdaags langs om ons budget over te nemen. Wij hebben een koopwoning met een overwaarde van €20000,- en moeten deze verkopen. Uiteraard wil ik mijn medewerking verlenen maar ik vind dit nog al raar. Mijn netto hypotheek per maand is 607,58 bruto is dit €721,56, hier moet dan de hypotheek rente nog vanaf. Nu is het zo ik en mijn partner hebben vorig jaar ruim €40000 verdiend waardoor wij niet in aanmerking komen voor een sociale huurwoning maar een huis moeten zoeken in de particuliere sector. De bewindvoerder is al uitgegaan dat we dan ong €900 kwijt zouden zijn aan huur. Maar dit komt toch nooit ten goede voor de schuldeisers? Dat zou betekenen dat wij in 36 maanden min €300 kunnen aflossen. Wat kunnen we hier tegen doen kunnen wij de rechter commissaris hier een brief over schrijven want ik begrijp dat zowel de bewindvoerder als de rechter commissaris hierin een beslissing moet nemen. En hoe ga ik op zoek naar een huurwoning. In de vrije sector komt het meestal op neer dat je 4 a 5x het bruto huurbedrag per maand moet verdienen om er in aanmerking voor te komen. Dit kan nu helaas niet want ik ben per 15-01-2018 werkeloos. HELP SVP. We hebben ook 2 kleine kinderen van 0 & 2 jaar oud. Laatste wat ik wil is op straat te komen staan. Reactie infoteur, 10-07-2020
Beste A. Veenema,
Het beste maakt u direct bezwaar, wijst u erop dat er nauwelijks tot geen financieel voordeel is en dat u zo met uw kinderen op straat komt te staan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Esther, 04-01-2018
Ik heb deze week te horen gekregen dat het minnelijke traject niet gaat lukken omdat er veel schuldeisers niet akkoord gaan, de gemeente gaat een brief opstellen om WSNP aan te vragen.
Ik krijg een bijstandsuitkering en er loopt een re-integratie traject, nu mag ik al mijn toeslagen (huur en zorg) houden.
Hoe zit dat in de WSNP en wat word dan mijn vrij te laten bedrag? Reactie infoteur, 10-07-2020
Beste Esther,
Als u ouder bent dan 21 en nog geen recht hebt op AOW bedraagt het vrij te laten bedrag € 927,36 (juli 2020). U houdt uw toeslagen, maar de curator zal over uw budget gaan:

https://financieel.infonu.nl/geld/61035-loonbeslag-deurwaarder-incassobureau-beslagvrije-voet-2020.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jan Meijer, 30-12-2017
Ik heb een vriendin 69jr die door ziekte en overlijden van haar man voor de VOF in een faillissement terecht is gekomen.
Dit faillissement wordt op 9-1-2018 door de curator aan de rechter voorgelegd om te beëindigen. Er blijkt dan nog een restschuld van zeker 10.000den euro's bestaan waarvan ook 9.000 euro belastingschuld. Mijn vriendin heeft geen ander inkomen als haar AOW, huursubsidie en zorgtoeslag. Vermogen heeft zij niet. De erfenis van haar moeder is al in zijn geheel naar de curator gegaan. Verder heeft zij geen vermogen Wonen doet ze in een sociaal huur appartement. Nu willen wij op redelijk kortere termijn gaan samenwonen. Zij, samen met mij in mijn vrije koop huis. Ik heb best wat vermogen. Als ik haar aanwijs als erfgenaam loop ik het risico dat haar schuldeisers alsnog verhaal proberen te halen. Als de rechtbank het faillissement toewijst kan zij dan aansluitend in de schuldsanering zodat zij met een schone lei verder kan en wij een horror vrije oude dag tegemoet kunnen gaan? Met vriendelijke groet, Jan Reactie infoteur, 10-07-2020
Beste Jan Meijer,
Uw vriendin aanwijzen als erfgenaam hoeft geen probleem zijn, omdat zij daarmee nog niet direct over het geld beschikt. Voor de restschuld kan zij een aanvraag doen voor schuldsanering en pas dan zal worden bekeken of zij daarvoor in aanmerking komt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Dinie, 14-09-2017
Na 15 jaar bewindvoering heb ik nog steeds dezelfde schulden en lopen alleen maar op door de rente ed hoe kan dit en als ik failliet wordt verklaard wat gebeurt er dan? Reactie infoteur, 10-07-2020
Beste Dinie,
Dat de schulden toch nog oplopen is raar. Of er wordt dan weinig afgelost of de rente is erg hoog. Als u failliet gaat, kan alles verkocht worden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Wil de Bruijn, 28-08-2017
Een relatie van mij heeft in het verleden zakelijk geld geleend en heeft zich hiervoor persoonlijk borg gesteld. Deze relatie is 3 jaar geleden de schuldsanering ingegaan maar heeft de schuld nooit gemeld bij zijn bewindvoerder. Nu is zijn schuldsanering beëindigd met schone lei (maar is ondertussen wel de borgstelling vervallen). Kan deze persoon op de schuld worden aangesproken? Ik heb het gevoel dat dit bewust is verzwegen.

Wat is de beste aanpak voor mijn relatie? Reactie infoteur, 10-07-2020
Beste Wil de Bruijn,
Een schone lei kan ook weer worden ingetrokken als men zich niet aan de regels van de wsnp heeft gehouden, (informatie heeft achtergehouden, inkomsten heeft verzwegen).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Van Bergen, 25-08-2017
Mag bij beslaglegging bij aow hetzelfde worden aangehouden met de betaling
aan de boedelrekening van het vtlb. nu heb ik 1011 aow (gekort ivm wonen in Duitsland) plus 151 pensioen. En volgende maand 90 € minder is 921 € en 151 € pensioen. Het vtlb is 1089
dus hoef ik dan niets af te dragen? De bewindvoerder schrijft van wel.
klopt dat en mag dat?
met groet Bergen Reactie infoteur, 10-07-2020
Beste Van Bergen,
Als u alleenstaand bent en AOW-gerechtigd, dan bedraagt de beslagvrije voet € 927,36 per maand:

https://financieel.infonu.nl/geld/61035-loonbeslag-deurwaarder-incassobureau-beslagvrije-voet-2020.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

R., 20-07-2017
Geachte.

Mijn vriendin is bezig met het kopen van een woning en nu kregen wij via via te horen dat de verkopende partij zakelijk failliet is gegaan.
Omtrent het akkoord van de verkoop zit ze al 6 weken te wachten. Volgende de verkoper is de bank akkoord gegaan, echter zegt de verkopende makelaar dat de man bezig is met toetreding in de WSNP.
Aan wie moeten wij ons nu richten als koper van de woning? moeten we bij de curator zijn (er is niet duidelijk of het woonhuis ook onder het faillissement is gevallen) of moeten wij ons wenden tot de advocaat die het WSNP traject in gang zet. Reactie infoteur, 10-07-2020
Geachte R,
Voor u is belangrijk of een koop wel door kan gaan. Als de makelaar zegt dat dat niet het geval is, weet u genoeg. Teken geen contract.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

H., 29-06-2017
Geachte,

Ik ben sinds kort failliet verklaard. Ik weet dat het openbaar wordt gemaakt in de staatskrant. Nu ben ik eens mijn naam gaan googlen in daar zag ik op een site (niet staatskrant) mijn naam, adres geboortedatum staan en de faillietverklaring. Mijn vraag is nu, mag dit zomaar openbaar worden gemaakt op die site? Reactie infoteur, 10-07-2020
Geachte H,
Voor zover een faillissement aan openbare registers is ontleend (bijvoorbeeld de KvK) of door betrokkene is doorgegeven, mag dit.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

R. Baas, 29-05-2017
Mijn vriend zit sinds februari 2017 na 10 maanden faillissement in de Wsnp. Ik zit niet in een regeling of wat dan ook.
Wij hebben een samenlevingscontract waarin staat dat het salaris van ieder zelf is en als de een geen inkomen heeft de ander de vaste lasten betaalt en bij beiden inkomen samen betaald aan de huishouding. Nu krijg ik een aardig bedrag terug van de belastingdienst terug. De bewindvoerder zegt dat dit gehele bedrag naar de boedelrekening moet. Klopt dit wel want ik heb niks met zijn Wsnp traject te maken. Reactie infoteur, 10-07-2020
Beste R. Baas,
Uw inkomen is alleen van belang bij de bepaling van de beslagvrije voet (vrij te laten bedrag) van uw vriend. Het zijn niet uw schulden en niet uw wsnp.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Lodewijk, 13-01-2017
Hallo! Hopende hier een verlossend antwoord te krijgen op mijn vraag. Mijn vrouw en ik zitten nu 4 jaar in beschermingsbewind. Wij zitten nog 350 euro in de schuld. Volgens onze bewindvoerder zijn wij binnen nu en 10 maand schuld vrij. Gezien we elke maand 35 euro betalen. Mij werd aan het begin verteld dat na 3 jaar bewindvoering een schone lei te krijgen, maar tevergeefs moeten wij nog bijna een jaar uitzitten. Stel ik heb de gelegenheid om de schuld in een keer te kunnen aflossen. Hoe kan ik dit dan bewerkstelligen? Ik las online namelijk dat je een akkoord moet indienen, maar gezien wij zonder lening in 4 jaar tijd alles afgelost hebben op 350 euro na zouden wij toch aan alle regels moeten voldoen?… ook met het in een keer aflossen van het restbedrag? Reactie infoteur, 10-07-2020
Hallo Lodewijk,
Als u eerder tussentijds al uw schulden kunt afbetalen, is er geen reden meer om in de Wsnp te blijven. De rechter beëindigd de WSNP. Als aan de voorwaarden is voldaan is dat met een schone lei.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

C., 13-01-2017
Goedendag,

Ik weet niet of ik mijn vraag hier kan stellen, ik hoop dat ik een advies kan krijgen.

Maart aanstaande zit ik 1 jaar in wsnp wegens schulden van ex, inmiddels 5 jaar bezig om schulden te verzamelen als aanvraag wsnp. Tot op heden staat geen enkele schuld op mijn naam. Ook heb ik geen budgetbeheer aldus regel ik zelf alles netjes op tijd. Wel een bewindvoerder.

Mijn vraag is dan ook, zou ik in aanmerking kunnen komen voor een verkorte aanvraag wsnp? Ik zit in de bijstand, 1x per week naar psycholoog, 1x per week naar fysio (wegens aanrijding). Zoja (verkorte aanvraag wsnp) wie informeer ik hierover? Moet ik een brief schrijven? Wat moet erin staan?

Ook heb ik een bedrag toegekend gekregen wegens de aanrijding om naar fysio te kunnen. Mag ik dit ook aan fysio uitgeven gedurende de geadviseerde 2 jaar? Mijn dank is zeer groot voor uw advies/opmerking

Met vriendelijke groet. Reactie infoteur, 10-07-2020
Goedendag C,
Het beste overlegt u met uw bewindvoerder over de mogelijkheden van een verkort traject wsnp.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

N., 20-12-2016
Goedendag ik heb een vraag bij ons is het minnelijk traject afgewezen, wij hebben regelingen kunnen treffen met de schuldeisers dus we gaan het zo proberen.mijn vraag is hebben wij recht op het gespaarde geld bij de gkb? wij willen daar namelijk een schuldeiser me afbetalen.
met vr gr Reactie infoteur, 10-07-2020
Goedendag N,
Het geld bij de Gkb is uw geld en kunt u dus opnemen als het niet voor langere tijd vaststaat (deposito, kasbons). Dat wordt anders als het geld is gespaard tijdens de schuldregeling. Het geld dat door de gemeentelijke kredietbank is gespaard tijdens de schuldregeling is bij een negatieve beëindiging wel voor de schuldeisers (als er geen WSNP is aangevraagd)
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

F. Huigens, 09-12-2016
Mijn woningbouwvereniging is gedwongen mee te werken aan een minnelijk traject. Ze zijn overeengekomen dat na 3 jaar het restand wordt kwijtgescholden. Hiervoor word maandelijks een bedrag gereserbveerd. Mogen zij dan een terugbetaling van stookkosten met de openstaande post verrekenen? Waar kan ik de wettelijke regels hierover vinden? Reactie infoteur, 10-07-2020
Beste F. Huigens,
Een teruggave van stookkosten kan met een openstaande rekening aan stookkosten worden verrekend, maar niet met andere schulden uit het faillissement als dat niet zo is afgesproken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ricardo, 22-11-2016
R.May
Op dit moment ligt mijn aanvraag WSNP bij de rechtbank, maar mijn bank informeerde mij telefonisch de resterende achterstand per omgaande over te maken anders wordt de woning verkocht. De woning staat op naam van mijn vriendin en mij.

Alleen ik ga als alles goed is de WSNP in en mijn vriendin het middeltraject en ik ben dan toch benieuwd hoe dit afloopt als mijn vriendin niet instemt met de verkoop van de woning. De woning is getaxeerd met als uitkomst overwaarde en ik vindt dit niet reeel gezien het achterstallig onderhoud en dergelijke.

De achterstand die er volgens de bank is op mijn hypotheek bedraagt op dit moment volgens hun +/- 7000,- van de 24000,- die er openstonden en nu ben ik het met die conclusie niet eens de 7000,- die er op dit moment nog staan zijn kosten die ons door de bank zijn opgelegd door meerdere taxaties stopzetten verkoop van de woning en stopzetten loonbeslag. 2650,- stopzetten verkoop van de woning en dan de taxaties van 1/ 550,- 2/ 485,- 3/ 465,- 4/ 435,- daarnaast heeft de bank mij toegezegd een bedrag in rekening gebracht te hebben van 1742,- en als ik dan alle bedragen bij elkaar optel is dat € 6327,- en dit is wel degelijk een verschil met wat ze aan mij vragen.

Hoe kan ik dit in hemelsnaam hard maken naar de bank? Ze hebben mij de afgelopen jaren willens en wetens ondanks dat we aan het inlossen waren continu deze belachelijke bedragen opgelegd waardoor wij als maar meer achteruit zijn gegaan dan voorruit. Is dit normaal vraag ik mij af.

met vriendelijke groet,
R.May Reactie infoteur, 10-07-2020
Beste Ricardo,
Als de hypotheek ook op naam van uw vriendin staat en er een achterstand is, kan de bank de woning verkopen. De bank heeft kennelijk geen zijn in een wsnp. Probeer een betalingsregeling af te sluiten, zo wint u tijd.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

S. Olbers, 12-08-2016
Ik zit net als een hoop mensen helaas in grote financiële nood, nu lees ik hier wat tegenstrijdige berichten betreft het wel of niet kunnen behouden van een koopwoning. Als ik het goed lees is er sprake van verkoop als er duidelijk sprake is van overwaarde. Maar ik ben in het bezit van een koopwoning die duidelijk onder water staat en wat ik eigenlijk wil gaan proberen is of ik in het saneringstraject in zou kunnen stromen. Maar betekent dit dan wel of niet automatisch het moeten verkopen van de woning? Reactie infoteur, 10-07-2020
Beste S. Olbers,
Helaas trekt niet elke bank dezelfde lijn, maar niemand zit door een gedwongen verkoop op een restschuld te wachten, de bank (meestal) ook niet. De bank loopt het risico dat de restschuld vervolgens meeloopt in het wsnp traject en u zit (tijdelijk) zonder woning.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hanneke, 12-08-2016
Ik heb meerdere schulden die zijn opgelopen tot bijna 20 000 euro van telefoonabonnement, huurschuld en studieschuld, heb ook een tijd geen onderdak gehad maar ben nu weer terug bij mijn ouders. Ik loop nu bij een maatschappelijk werker maar ben afgewezen voor de schuldhulpverlening, er wordt van mij gevraagd om eerst zelf overal een regeling mee te treffen maar dat ga ik niet redden met mijn inkomen, ik leef onder bijstandsniveau. Ik heb het advies van een goede kennis van mij gehad, die is accountant en die heeft mij verteld dat ik mezelf persoonlijk failliet moet laten verklaren bij de rechtbank om op die manier de WSNP af te dwingen. Ik ben ten einde raad want de maatschappelijk werkster waar ik bij loop die adviseert mij dus om overal maar een regeling mee te treffen terwijl ik hier weer lees dat er meerdere manieren zijn om er binnen 3 jaar van af te komen. Graag verneem ik een reactie van u op deze zaak. Bij voorbaat dank, Hanneke Reactie infoteur, 10-07-2020
Beste Hanneke,
Voordat u de wsnp ingaat kan er geprobeerd worden om regelingen te treffen. Lukken die regelingen niet, dan hebt u uw best gedaan en staat de weg open voor de wsnp. Wordt u failliet verklaard, dan ligt de weg naar de wsnp ook open en een schone lei na drie jaar. De maatschappelijk werker zou u bij beide trajecten goed kunnen helpen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Neel, 04-08-2016
Op 8 april 2016 waren mijn 36 maanden schuldregeling voldaan. Wel maak ik nog gebruik van budgetbeheer omdat mij partner nog tot april 2017 in de WSNP zit. Doordat wij op het moment veel problemen hebben met budgetbeheer, willen wij graag direct uit budgetbeheer. Wat zijn de voor- en nadelen als wij eruit stappen? Krijg ik dan ook mijn schulden weer terug of blijf ik schuldenvrij? Reactie infoteur, 10-07-2020
Beste Neel,
Als u met een schone lei de wsnp hebt verlaten, is het budgetbeheer een nazorg, een gunst en geen verplichting. Voor uw partner is dat anders. Die zal eerst de wsnp-tijd vol moeten maken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ivaiyah, 03-08-2016
Beste zeemeeuw,

Ik heb binnenkort een intake bij een schuldhulpverlening. Mijn woning is verkocht met een onderwaarde. Hierbij hebben ik en mijn ex een restschuld. Maar mijn ex zit al in de sanering omdat hij al meerdere schulden had. Hij zegt dat hij de gehele hypotheekschuld had meegenomen bij zijn schuld. Maar nu is het huis officieel verkocht. En ik kon er toentertijd niet in omdat ik nog geen 'officiële' schuld had. Nu is mijn vraag als hij het gehele hypotheekschuld heeft meeberekend moet ik dan de schuldsanering in vanwege de restschuld? Reactie infoteur, 10-07-2020
Beste Ivaiyah,
Een restschuld betekent dat de hypotheek nog niet helemaal kon worden afgelost bij verkoop van de woning. Normaal gesproken zijn jullie beiden hoofdelijk aansprakelijk voor de hypotheek en dus ook de restschuld. Als u niet uit die hoofdelljke aansprakelijkheid bent ontslagen door de bank, dreigt er dus nog steeds een claim van de bank bij u.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sabrina, 28-07-2016
Op 27 juli was er een beeindigingszitting. Er is een schone lei afgegeven. De slotuitdelingslijst ligt nog bij de rechtbank. Mag ik mij nu inschrijven bij de KvK? Reactie infoteur, 10-07-2020
Beste Sabrina,
Daarop kan alleen uw curator een antwoord geven.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bijker, 17-07-2016
Ik ben getrouwd onder huwelijkse voorwaarden. Mijn partner wil een hypotheek afsluiten. Wat zijn de gevolgen voor mijn WSNP traject? Reactie infoteur, 10-07-2020
Beste Bijker,
Als de huwelijkse voorwaarden een volledige scheiding van inkomen en vermogen inhouden, hoeft dit geen gevolgen te hebben voor uw traject. Het beste licht u wel uw begeleider/curator in.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mida, 07-07-2016
Momenteel bevind ik mij in een vechtscheiding. Mijn ex-man heeft schulden gemaakt maar ook via het UWV fraude gepleegd. Is het nu ook zo dat ik hierdoor niet in de WNSP zou kunnen komen. Dat zou ik wel heel erg vinden de uitkering stond ook op zijn naam en is daarnaast blijven werken. Hetgene waarvan ik niets afwist. Ik zit in een voortraject om alles op te starten. Reactie infoteur, 10-07-2020
Beste Mida,
Als u niets te verwijten is, zult u worden toegelaten tot de wsnp, anders waarschijnlijk niet.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Alina, 02-07-2016
Waarvoor dank.

Wanneer wordt deze schone lei dan verstrekt? Kan dat nog maanden duren na deze vergadering? Op hoeveel tijd moet ik nog rekenen?

Wederom bedankt! Reactie infoteur, 10-07-2020
Beste Alina,
De snelheid van het vrijgeven van de schone lei is afhankelijk van de (snelheid van de) curator.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Alina, 01-07-2016
Beste Zeemeeuw,

de einddatum van de wsnp staat op 31 juli aanstaande. Er is een verificatievergadering gepland op 19 juli 2016. Volgens de bewindvoerder brengt zij een positief advies uit voor een schone lei.

Wanneer is het raadzaam om als zzp'er te starten/in te schrijven bij de KvK? Er is nu nog sprake van een vaste fulltime baan.

Bij voorbaat dank! Reactie infoteur, 10-07-2020
Beste Alina,
U kunt het beste wachten totdat de schone lei er is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Brinik, 07-06-2016
Beste zeemeeuw,

Mijn ex zit in de schuldsanering, wij hebben nog een gezamenlijk huis wat te koop staat.
Echter met de verkoop wil het niet vlotten en nu eist de bewindvoerder van mijn ex dat ik het huis overneem en anders gaat het in de executie verkoop. Ik betaal alle financiële verplichtingen richting de bank en heb nog nooit een achterstand gehad. Kan de bewindvoerder de executieverkoop doorzetten? Hij had het namelijk over een wet die er voor zorgt dat de rechter kan beslissen om het huis te verkopen. Is dat zo? Er is niet echt sprake van overwaarde en als er al overwaarde is dan zal dat rond de 15000 euro liggen. Dit bedrag krijg ik nog ongeveer van mijn ex en staat beschreven in het echtscheidingsconvenant. De bewindvoerder eist ook dat ik alle overname kosten moet betalen omdat die kosten niet te verhalen zijn bij mijn ex. Reactie infoteur, 10-07-2020
Beste Brinik,
1. Als het huis en de hypotheek op beide namen staat, kan een bewindvoerder stappen ondernemen. Deze stappen worden vaker ondernomen bij een echtscheiding als een ex niet meewerkt aan de verkoop terwijl dat wel beloofd was.
2. Zonder uw medewerking kan niets worden verkocht. De bewindvoerder kan dan naar de rechter stappen om toestemming buiten u om te vragen. Deze vervangende toestemming wordt niet altijd door een rechter gegeven. Zeker als er nauwelijks overwaarde is, en dan zou daarvan maar de helft het eigendom van uw vrouw kunnen zijn, is het nog maar de vraag of de rechter akkoord gaat. Ook de rechter kan een executie verkoop een te zwaar middel vinden waardoor u te zeer schade ondervindt. Misschien dat de rechter u wel vraagt om 7.500 euro te storten om daarmee haar overwaarde af te kopen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mariska, 07-06-2016
Ik woon nog thuis en er staat een faillissement voor de deur te wachten. Kom ik dan ook in aanmerking voor een van bovenstaande regelingen. En zijn mijn huisgenoten hiervan dan de dupe? Reactie infoteur, 10-07-2020
Beste Mariska,
Een wsnp is beter, omdat u zo van uw schulden kunt afkomen. Als u eenmaal failliet bent is dat niet zo. Uw huisgenoten hoeven hier geen last van de hebben als er geen gemeenschappelijke spullen zijn die ook van u zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sander, 30-05-2016
Ik zit nu ruim een jaar in het minnelijk traject. Mijn vraag: ik krijg geld terug van het energiebedrijf, gaat dit ook naar de beheerrekening of kan ik (deels) hierover beschikken?

Met vriendelijke groet, S Reactie infoteur, 10-07-2020
Beste Sander,
Geld aan het energiebedrijf, afkomstig van de beheerrekening, gaat bij terugbetaling ook weer terug naar de beheerrekening. Vaak verrekent het energiebedrijf de teruggave al met de eerste volgende betaling.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marleen, 25-05-2016
Beste zeemeeuw,

Mag ik van mijn VTLB prive schulden afbetalen als ik in een minnelijke traject zit?

Marleen Reactie infoteur, 10-07-2020
Beste Marleen,
U mag met uw vltb doen wat u wilt, maar dan houdt u natuurlijk wel minder geld over voor uw dagelijkse bestedingen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Cristian, 22-05-2016
Ik heb een vraag:

Ik zit 14 maanden in de WSNP en beschermingbewindvoerder. Ik betaal maandelijks 83,- voor bewindvoerder van de WSNP en 172,- voor beschermingbewindvoerder. Ik plan om te stoppen met de WSNP en dat ik zelf mijn administratie ga doen en schulden betalen, omdat het niet zo veel is. De capaciteit om te betalen heb ik.

Kan ik tegelijk stoppen met de WSNP en beschermingbewindvoerder? Reactie infoteur, 10-07-2020
Beste Cristian,
Waarschijnlijk moet u eerst van de beschermingsbewindvoerder af voordat u uit de wsnp kunt stappen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

A., 20-05-2016
Geachte heer/mevrouw,

Ik zit sinds september in beschermingsbewind en nu heeft mijn bewindvoerder aangegeven dat ik niet naar de Kredietbank kan of wsnp omdat ik een schuld heb bij duo. Dus dat betekent dat ik eerst dat moet aflossen en dan pas het traject kan vervolgen. Klopt dat? Of kan ik wel wsnp in en als ik daar uit ben mijn duo aflossen. Reactie infoteur, 10-07-2020
Geachte A,
Voor de schone lei geldt dat de restant DUO-schuld blijft bestaan maar er geen reden om de wsnp niet in te gaan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sylvia, 07-05-2016
Beste zeemeeuw,
Ik heb per mail, via mijn exman gevraagd naar mijn schuld aan hem, maar de advokaat schreef terug dat haar cliënt( mijn ex man), het niet nodig vind dat zij daarvoor in het dosïër moet duiken.
Maar voor WSNP, moet de rechter toch weten wat ik voor schuld heb?
gr. sylvia Reactie infoteur, 10-07-2020
Beste Sylvia,
Dus geeft u in uw lijst met schulden aan dat er nog een schuld bij uw ex is maar dat die niet bereid is om te vertellen om hoeveel geld het gaat. Dan kan de rechter als hij dat nodig vindt een aanwijzing geven. Gewoon vermelden en dan bent u er vanaf als u een schone lei hebt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sylvia, 02-05-2016
Vraag;. Ik zal waarschijnlijk WSNP aan moeten vragen, maar mijn ex man is mijn schuldeiser. Wat als hij niet wil vertellen hoeveel mijn schuld aan hem is? Is dan een schatting van de schuld voldoende of kan ik hem afdwingen om mij te informeren over de schuld aan hem? Reactie infoteur, 10-07-2020
Beste Sylvia,
U kunt schriftelijk vragen hoe groot de schuld is (aangetekend dient als bewijs of per mail). Als hij niet reageert of het verkeerde bedrag aangeeft, is dat zijn probleem.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Peter Rust, 30-04-2016
Vraag.: bij het toelaten tot de schuldhulpverlening moet duidelijk zijn wat de schulden zijn. Behoren de schulden aan familie daar ook bij en moeten die ook worden opgegeven? Reactie infoteur, 10-07-2020
Beste Peter Rust,
De onderhandse leningen van uw familie horen in beginsel ook hierbij. Geef de bedragen op met daarbij aan wie u wat verschuldigd bent. Als u liever deze schulden buiten schot laat (morele verplichting) om ze later na de wsnp alsnog terug te betalen, dan kan dat natuurlijk ook als ook uw familie daarmee akkoord is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Frederique, 11-04-2016
Goedenmiddag,

Ik heb inmiddels het hele minnelijke traject doorlopen (naar mijn inziens duurt het moment van aanvraag tot je weet of er akkoord is of niet veel te lang. 1,5 jaar verder) maar er gaan 2 schuldeisers niet mee akkoord dus er is door Plangroep een aanvraag gedaan bij de rechter voor WSNP. Mijn vraag is moet je nu nog geld opzij zetten tot de uitspraak van de rechter er is of kun je buiten je vaste lasten nu het overige geld zelf houden? Want ik heb van mijn salaris iedere maand een x bedrag opzij moeten zetten voor sparen voor de beslagleggers. Reactie infoteur, 10-07-2020
Beste Frederique,
Dat hangt helemaal af van de afspraken die tot nu toe gemaakt zijn en of die nu nog van kracht zijn. Dat zou de gemeente u moeten kunnen vertellen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mariska, 23-03-2016
Goedendag
Ik heb in de schuldsanering gezeten maar nu ben ik die gegevens kwijt van dat ik met een schone lei mocht beginnen, kan ik die ergens opvragen?
mvg Mariska Reactie infoteur, 10-07-2020
Beste Mariska,
Als het goed is heeft de gemeente hier nog een bewijs van. Uw gegevens blijven tot zes maanden na beëindiging van de schuldsanering in het Landelijk Register Schuldsaneringen LRS staan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Butterfly, 20-02-2016
Beste zeemeeuw.
Nadat mijn Man is overleden in 2009 heb ik direct schuldsanering aangevraagd.na 1 jr bij de gemeente en drie jaar uiteindelijk Wsnp heb ik een schone lei gekregen.
Mijn man werkte als zelfstandig en groten deels bij de post.nl.hij is door ziekte afgekeurd en kon zijn rekeningen niet meer betalen van het zakelijke gedeelte!
mijn zoon heeft de zaak op zijn naam gezet en is ook ziek geworden (psychose ) moest ook in de Wsnp!
Ik heb geen verstand van belasting zaken maar moet ik die verliezen (eigen huis) ook opgeven? In totaal had ik meer dan 2 ton schuld.
Nu ben ik zelf al jaren afgekeurd en krijg WAO en nu nabestaande pensioen, dat is dus ook meegenomen in de Wsnp… Reactie infoteur, 10-07-2020
Beste Butterfly,
Als het goed is, zijn alle oude schulden ten tijde van de wsnp u vrijgescholden of afgehandeld. De schulden of verliezen van uw zoon zijn niet voor uw rekening als deze volledig op zijn naam staan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rene, 17-02-2016
Sinds April 2014 zit ik in WSNP. Ik heb mijn bedrijf in 2011 beëindigd. Ik heb verrekenbare verliezen. Ik heb een negatief inkomen gehad in de jaren dat ik mijn bedrijf had. Toen geen inkomen, nu mijn verrekenbare verliezen waardoor ik toch nog inkomen over die jaren krijg.
Moet ik deze inkomsten in de boedel storten of mag ik de verrekening doorschuiven naar 2017. Het inkomen van toen raak ik zo weer kwijt en het treft mij dus 2 x. Reactie infoteur, 10-07-2020
Beste Rene,
Dat kan ik me voorstellen, maar ik denk dat de curator dat niet wil.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rendy, 08-02-2016
Momenteel ben ik sinds juni vorig jaar toegelaten tot minnelijke traject, we werken allebei full time, en wij hebben een vaste baan. Kan ik als ZZP'er (fotograaf) beginnen en inschrijven bij KVK naast onze vaste baan? mvg Rendy Reactie infoteur, 10-07-2020
Beste Rendy,
Het is aan uw schuldhulpverlener om dit te beoordelen. Zzp'er worden worden kan namelijk ook extra risico's voor uw toekomstige financiële positie betekenen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Maaike, 05-02-2016
Beste mevr /dhr,
Wij zijn toegelaten tot de wsnp maar vanaf moment van aanvraag minnelijk traject, (dat is mislukt) zijn er in een jaar tijd (zolang duurde het voordat de wsnp is uitgesproken) onze schulden wel hoger geworden. Worden deze schulden meegenomen in de wsnp?
(die staan dus niet in het overzicht dat de rechter heeft gekregen daar dat overzicht bijna een jaar oud is)
Graag hoor ik van u of dit het geval is mvgr Maaike Reactie infoteur, 10-07-2020
Beste Maaike,
Alle schulden die bestonden voordat u werd toegelaten tot de wsnp tellen dan mee. Het beste is het om een actualisatie van deze lijst te maken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Debbie, 25-01-2016
Beste mevrouw, meneer,

Ik zit in beschermingsbewind. Het traject voor de schuldsanering is aangevraagd in de gemeente. Nu wil ik verhuizen naar een andere gemeente en ik denk dat de wsnp daar wordt aangevraagd. Nu kan ik iets op huurkoop huren/kopen partuculier. Ik zou daar 5 tot 6 jaar over doen. Zou ik dat contract nu aan kunnen gaan?

Vriendelijke groet, Debbie Reactie infoteur, 10-07-2020
Beste Debbie,
Bij een onderbewindstelling (beschermingsbewind) wordt van te voren aangegeven wat eronder valt en wat niet. Zeer waarschijnlijk valt een huurkoop hieronder:

https://zakelijk.infonu.nl/zakelijk/53430-curatele-onderbewindstelling-en-mentorschap.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Tiffany, 23-01-2016
Beste heer, mevrouw,

Stel,
Mijn man en ik zijn net gescheiden en we hebben een schuld bij de bank (een gezamenlijke rekening) die op allebei onze namen staat. De rechter heeft besloten dat de schuld wordt verdeeld dus ieder moet de helft van die schuld aflossen. We hebben allebei geen werk en leven van een uitkering. Mijn ex-man wil voor zijn deel van de schuld de schuldsanering in gaan.

Mijn vraag is;
Als mijn ex-man het schuldsaneringstraject afrond, wordt zijn schuld (wat er nog van over is) dan kwijtgescholden of komt dat dan voor mijn rekening? (omdat die schuld op 2 namen staat).
En als hij de schuldsanering in gaat, raad u mij dan aan om ook de schuldsanering in te gaan?

Met vriendelijke groet,

Tiffany Reactie infoteur, 10-07-2020
Beste Tiffany,
Zijn schuld wordt dan kwijtgescholden, maar u houdt de hoofdelijke aansprakelijkheid voor de gehele schuld.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Raymond, 22-12-2015
Beste Zeemeeuw

In 2013 heb ik Faillissement van mijn eenmanszaak aangevraagd en deze is door de rechter toegewezen. Inmiddels is het bijna 2016 en loopt mijn aanvraag voor minnelijk traject bij kredietbank nederland. Dit duurt wel ontzettend lang voordat hier uitsluitsel over komt. Gezien de aanzienlijke schuld ga ik er vanuit dat een minnelijk traject geen optie is waarna WSNP een gevolg is als ik het goed omschrijf.

Mijn vragen. Klopt het dat ik na aanvraag en goedkeuring WSNP alsnog na 3 jaar schuldenvrij ben dan is het dus 2019!
Wanneer kan ik weer een onderneming starten?. De drang is namelijk enorm! Heb je een ander idee!

Het duurt allemaal best lang in dit enige leven Reactie infoteur, 10-07-2020
Beste Raymond
Als je het wsnp-traject met een schone lei volbrengt, ben je schuldenvrij. Helaas mag je in de tussentijd geen eigen onderneming starten, want dat wordt als risicovol gezien. Wel mag dat weer, zodra je weer uit de wsnp bent.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Derick, 08-12-2015
Beste zeemeeuw,

In de stukken van de vonnis (afdeling privaatrecht) staat niet dat het bedrijf failliet is. Er staan alleen onder het knopje Beslissing:
Na naam, geboorte datum en woonplaats.
"Voorheen handeld onder de naam #bedrijfsnaam# gevestigd #adres # ingeschreven bij de Kvk onder nummer #.
Ik haal niet hieruit dat het bedrijf wat langer dan 1 jaar is uitgeschreven bij de Kvk failliet is verklaard. Reactie infoteur, 10-07-2020
Beste Derick,
Dat kan de KvK voor u ophelderen, bel ze even op.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Derick, 26-11-2015
Hallo,

Sinds kort ben ik toegelaten tot de WSNP. Voor de aanvraag had ik een bedrijf op mijn naam korter dan 1 jaar. Dit bedrijf heeft dus niks te maken met de WSNP. Uit dit bedrijf zijn geen schulden ontstaan. Tot heeft de rechter dit bedrijf failiet verklaard. Mag dit? En kan ik dit laten omdraaien? Reactie infoteur, 10-07-2020
Beste Derick,
Wat is de reden dat de rechter de bv failliet verklaarde?
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rudolf, 24-11-2015
Vraag,
Ik zit nu in het minelijke traject bij de gemeente, ik dreig mijn baan te verliezen omdat er geen voldoende opdrachten meer zijn. Wat gebeurt er nu met mijn koophuis wat onderwater staat.
Gemeente heeft in het minelijke traject aangegeven dat ik het huis gewoon kan betalen, zolang ik een baan heb. Reactie infoteur, 10-07-2020
Beste Rudolf,
Ook als een huis geen overwaarde heeft kan een hypotheekbank u, als er er een betalingsachterstand is, verplichten om een huis te verkopen. Het is dan ook verstandig om op tijd met de bank te overleggen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Robert, 18-11-2015
Vraagje,
ik wil in de schuldsanering gaan maar nu ben ik ooit zo'n jaar of 8 á 9 geleden failliet verklaard geweest. duurde hooguit een maand omdat ik het daarna heb afbetaald.
maar klopt het dat als je bent failliet verklaard binnen 10 jaar van het vragen van schuldhulpverlening je dan niet in aanmerking komt? Reactie infoteur, 19-11-2015
Beste Robert,
De termijn van 10 jaar geldt als er eerder een verzoek tot toelating tot de wsnp is gedaan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Linda, 12-11-2015
Deze week de stukken opgestuurd naar de gemeente om schuldhulpverlening aan te vragen. 4,5 jaar geleden gescheiden en boedel verdeeld middels een convenant. Ik heb van alles afstand gedaan. Mijn ex zou het doorlopend krediet binnen 2 jaar aflossen en het huis over nemen. Helaas heeft hij zich niet aan deze afspraak gehouden met als gevolg huis onder dwang verkocht met meer als een ton onderwaarde, hypotheek lasten die ruim een jaar niet volledig zijn betaald en het doorlopend krediet wat niet afgelost is. Al met al een schuld van 150.000,- euro. Ik woon bij mijn vriend in huis. Alle spullen zijn van hem. Ik ben bang dat ze op een dag hier voor de deur staan en alles meenemen. Kan dit ondanks dat ik nu het traject in ga? Moet ik de schuldeiser laten weten dat ik dit traject in ga? Is er echt geen enkele mogelijkheid dat ik hier onderuit kan komen? Ik zit al 4,5 jaar in onzekerheid. Reactie infoteur, 13-11-2015
Beste Linda,
Eerst zal door de gemeente worden bekeken wat uw schulden zijn en of er een minnelijke route is. Er is een convenant gesloten en dus kan het zijn dat u bij schulden een vordering op uw ex hebt gekregen.Daar moet natuurlijk eerst duidelijkheid over zijn voordat u in de wsnp kunt gaan. U hoeft de schuldeisers niet nu van te voren in te lichten, wacht eerst even de reactie van de gemeente af.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Maria, 06-11-2015
Sinds april zit ik in de wsnp mijn vriend had een geslaagd minnelijk traject en is daar nu ook uit omdat al zijn schulden zijn betaald. Mijn schuld is net 9000 euro ik heb op dit moment geen inkomen mijn vriend werkt wel en heb daarom ook geen recht op een uitkering. Nu heeft hij nog wat geld gespaard en wil mij graag helpen. Ik wil kijken of het lukt om een akkoord aan te bieden maar hoeveel procent moet je daarvoor ongeveer hebben als je een schuld van 9000 heb? Budgetbeheer spaart 34 euro voor de boedelrekening dat zou na 3 jaar niet veel zijn en mijn vriend heeft net iets meer om ze aan te bieden. Reactie infoteur, 08-11-2015
Beste Maria,
Dit is iets voor overleg met budgetbeheer, want u wilt wel kwijting krijgen van de rest van de schuld zoals bij een schone lei, en niet dat het en en wordt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Zeemeeuw (1.579 artikelen)
Laatste update: 10-07-2020
Rubriek: Zakelijk
Subrubriek: Zakelijk
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.