Belang van social media strategie voor bedrijfsresultaten

Belang van social media strategie voor bedrijfsresultaten Het gebruik van social media neemt per maand per jaar stevig toe en steeds meer mensen en dus consumenten maken ervan gebruik. Veel mensen maken uitgebreid gebruik van het internet, Hyves, Facebook enzovoorts, zodat men handig kan communiceren en zichzelf kan voorzien van informatie. Die weg staat ook open voor ondernemingen om handig naar de mening van consumenten te informeren, zodat direct of indirect bedrijfsdoelstellingen daarop kunnen worden aangepast. Hoe kan social media strategie de belangen van een organisatie verstevigen of bedrijfsresultaten vergroten?

Social media strategie


Wat is het doel?

Online kunnen gebruikers naar informatie worden gevraagd, maar zij kunnen ook online worden beïnvloed door informatie. Middels het maken van plannen op basis van communicatie doelstellingen kunnen producten binnen het marktsegment beter worden gepositioneerd, zodat daarmee betere resultaten kunnen worden behaald. Het draait dus om het leren van de consument aangaande bepaalde producten om zo die producten te verbeteren en beter te positioneren. Wat vindt men van de kwaliteit van een net geïntroduceerd product en hoe kan dat worden verbeterd is zeer waardevolle informatie. Hoe kan een onderneming omzetcijfers een boost geven door het goed toe te passen?

Vaststellen van de richting voor betere bedrijfsresultaten

De missie wordt gevormd door het verkrijgen informatie vanuit de consument oftewel de internet gebruiker om daarvan kennis op te doen. Die informatie is van essentieel belang om gemaakte ondernemingsdoelstellingen te kunnen evalueren en waar mogelijk aan te passen. Het online onderzoek vormt dan ook de basis om de richting te bepalen hoe een product binnen de markt kan groeien. Oftewel het betreft belangrijke informatie, waarmee invloed kan worden uitgeoefend op afzet, opbrengst en winst. Het einddoel van het plan is om de tevredenheid van de afnemer hoog te houden, zodat ook zij middels de media die boodschap kunnen verspreiden. Niets is beter dan positieve mond op mond reclame. Indien het goed wordt toegepast kan het een toenemende afzetmarkt betekenen met alle voordelen van dien.

Invloed van de SWOT analyse

Om duidelijkheid te krijgen aangaande hoe het product functioneert kan de SWOT analyse worden toegepast. Dit behelst het analyseren van de productomgeving binnen de afzetmarkt en welke risico’s daarbij van toepassing zijn. Door deze punten concreet middels social media in kaart te brengen wordt een helder beeld geschapen aangaande wat de markt/ consument wil. Op basis daarvan kunnen verscherpte plannen en doelstellingen worden gemaakt. Het onderzoekt namelijk de volgende aspecten.

Sterke punten oftewel de Strengths

Wat wordt door de klant zeer goed bevonden? Daarop kan worden voort geborduurd zodat het product extra sterk op de markt werkzaam is.

Zwakke punten oftewel de Weaknesses

Wat vindt men minder goede tot slechte punten. Die punten kunnen worden gebruikt om het product te verbeteren, zodat de tevredenheid wordt verbeterd.

Kansen oftewel Opportunities

Op basis van de antwoorden van de consument kan worden vastgesteld, welke mogelijkheden er zijn om tot een betere afzet binnen de markt te komen.

Bedreigingen oftewel Threats

Welke gevaren liggen er op de loer. Dat kan vanuit de markt zijn, het afzetgebied alsmede vanuit concurrenten.

Doelstellingen resulteren in een plan van aanpak

Hoe kunnen de sterke punten binnen het onderzoek optimaal worden gecombineerd met kansen binnen de markt om zo de afzet, afzetgrootte en afzetmarkt te vergroten. Het staat uiteraard op gespannen voet met de zwakke punten in combinatie met bedreigingen. Het risico op falen moet zoveel als mogelijk worden ingeperkt, zodat juist de sterke punten overheersen. Een tevreden klant is waar het altijd om gaat. Daarnaast kan een positieve wending worden gegeven aan minder gunstige punten, zodat de onderneming daarvan op vele gebieden kan profiteren. Kennis van zaken en hoe de consument over een product of dienst denkt, kan een betere productlevering verzorgen.

Uitvoering van het plan

De uitgevoerde strategie op basis van het onderzoek dient uiteraard concreet te worden uitgevoerd. Doelstellingen en plannen dienen worden geïmplementeerd binnen de markt, waarnaast producten eventueel worden aangepast. Daarnaast kan het veranderen van de communicatiemethode met de klant ook een belangrijke stap zijn. Hoe wordt informatie via social media overgebracht naar de consument en wat zijn daarbinnen de verbeterpunten. Iedere methode dient aangewend te worden om de klant beter van dienst te zijn. Klanttevredenheid daar draait alles om zodat optimale winstcijfers kunnen worden bereikt.

Heronderzoek gevolgen social media strategie

Uiteraard moet er een evaluatie komen naar de implementatie van alle plannen op het gebied van het product, hoe het op de markt wordt geïntroduceerd en hoe daarover met de consument wordt gecommuniceerd. In principe kan alles dan via het onderzoek opnieuw in gang worden gezet, zodat iteratief en continu de doelstellingen op de belangen van de consument wordt afgestemd. Op die manier kan door kennisvergaring tot een betere productafzet worden gekomen.
© 2012 - 2024 Geinformeerd, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Waarom en hoe social media te gebruiken door bedrijven?Waarom en hoe social media te gebruiken door bedrijven?Social media biedt organisaties de mogelijkheid om op een ideale manier (goedkoop, snel, gebruiksvriendelijk, groot bere…
SWOT-analyse en confrontatiematrixDe SWOT-analyse is onderdeel van het marketingplan en de strategieontwikkeling. Deze analyse kan voor elk bedrijf gemaak…
Interne communicatiemiddelenMedewerkers die goed geïnformeerd zijn, voelen zich meer betrokken bij de organisatie. En een goede interne communicatie…

Stoel en werkplek goed instellen: advies en tipsStoel en werkplek goed instellen: advies en tipsMensen zitten tegenwoordig steeds meer, ook op het werk. Het is een feit dat grote delen van de werkende bevolking een v…
Een bestuurder is verantwoordelijk voor zijn beslissingenEen bestuurder is verantwoordelijk voor zijn beslissingenOndernemingen, bedrijven en organisaties worden aangestuurd door managers en bestuurders. Beslissingen kunnen grote cons…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: Geralt, Pixabay
  • http://en.wikipedia.org/wiki/Social_media
Geinformeerd (1.029 artikelen)
Laatste update: 11-06-2018
Rubriek: Zakelijk
Subrubriek: Diversen
Bronnen en referenties: 2
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.