SWOT-analyse en confrontatiematrix

De SWOT-analyse is onderdeel van het marketingplan en de strategieontwikkeling. Deze analyse kan voor elk bedrijf gemaakt worden. De SWOT-analyse (ook wel situatieanalyse) bestaat uit strengths (sterktes), weaknesses (zwaktes), opportunities (kansen) en threats (bedreigingen). Door de uitkomsten van deze SWOT-analyse, kan systematisch na worden gegaan in welke richting de strategie moet worden gezocht.

SWOT-analyse

Een bedrijf dat wil groeien, ontwikkelt doelstellingen en een marketing en strategie-plan om deze doelstellingen te behalen. De SWOT-analyse is onderdeel van het marketingplan en de strategieontwikkeling. Deze analyse kan voor elk bedrijf gemaakt worden. De SWOT-analyse (ook wel situatieanalyse) bestaat uit strengths (sterktes), weaknesses (zwaktes), opportunities (kansen) en threats (bedreigingen). Door de uitkomsten van deze SWOT-analyse, kan systematisch na worden gegaan in welke richting de strategie moet worden gezocht.

De SWOT-analyse wordt in twee delen uitgevoerd. Allereerst begin je met het interne deel van de situatieanalyse, dit deel bevat de strengths en de weaknesses. Deze sterktes en zwaktes gaan over het bedrijf zelf, intern dus. Dit gaat over zaken en factoren die het bedrijf kan beïnvloeden. Het is belangrijk dat er objectief gekeken wordt naar deze punten. Het bestuur of de directie van het bedrijf zal eerlijk en realistisch moeten kijken naar de zwakke punten van het bedrijf. Vervolgens ga je door met het externe deel van de situatieanalyse, de opportunities en threats. Deze kansen en bedreigingen gaan over de markt waar het bedrijf zich op bevindt, extern dus.

Een voorbeeld van een sterkte-zwakteanalyse:

Sterktes

 • Groot marktaandeel
 • Grote naamsbekendheid
 • Goed opgeleide werknemers
 • Effectieve communicatie

Zwaktes

 • Weinig direct contact met de klant
 • Geen rechtlijnige strategie
 • Weinig gebruik van social media

Voor de externe analyse is het belangrijk dat de omgevingsfactoren in kaart gebracht worden. De omgevingsfactoren zijn factoren die het bedrijf niet kan beïnvloeden. Een kans is een trend of gebeurtenis die kan leiden tot een stijging van de omzet of winst, een bedreiging is een trend of gebeurtenis die juist minder omzet of winst tot gevolg heeft. Bij zowel kansen als bedreigingen is het belangrijk dat het bedrijf er zo goed mogelijk op inspeelt. Deze analyse moet doelgericht worden uitgevoerd, zodat er geen tijd wordt verspild aan irrelevant materiaal. Als de kansen en bedreigingen duidelijk zijn, zal het voor het bedrijf makkelijker zijn om voor een bepaalde marketingstrategie te kiezen. In de externe omgeving gaat het bedrijf vooral op zoek naar vrijstaande kansen, kansen waar nog (bijna) niemand op in heeft gespeeld. Bedreigingen zijn belangrijk, omdat ze kansen bieden voor de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten. De bedrijfsvoering wordt beïnvloed door vier categorieën externe factoren, trends op de markt, strategieën van concurrenten, ontwikkelingen in de bedrijfstak en trends in de distributiekanalen.

Een voorbeeld van een kans-bedreiginganalyse:

Kansen

 • Betreden van een nieuwe markt
 • Technologische ontwikkelingen
 • Toename gebruik social media
 • Snelle groei van de markt

Bedreigingen

 • Toenemende concurrentie
 • Economische crisis
 • Toename aanbod van substituten

Hierna verwerk je deze punten in een zogenaamde confrontatiematrix. Deze matrix combineert de (interne) sterktes en zwaktes en de (externe) kansen en bedreigingen zoals volgt:
 • sterke punten + kansen = uitbuiten en groeien
 • sterke punten + bedreigingen = verdedigen en concurreren met sterktes
 • zwakke punten + kansen = verbeteren en ombuigen tot sterke punten
 • zwakke punten + bedreigingen = vermijden/terugtrekken en samenwerking zoeken

Naar aanleiding van deze SWOT-analyse en confrontatiematrix, kan het bedrijf de marketingdoelstellingen formuleren.
© 2011 - 2024 Mcsteamy, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
De interne en externe kant van de SWOT-analyseDe interne en externe kant van de SWOT-analyseHet uitvoeren van een SWOT-analyse is tegenwoordig een veelgebruikt middel voor bedrijven om de eigen capaciteiten en de…
Interne analyse makenInterne analyse makenDe interne analyse maakt onderdeel uit van de SWOT-analyse. Door het maken van een interne analyse kan men de sterke en…
Het maken van een duidelijke SWOT-analyseHet maken van een duidelijke SWOT-analyseTegenwoordig wordt er veel gewerkt met de SWOT-analyse. Dit model geeft duidelijke sterktes, zwaktes, kansen en bedreigi…
Nut en opstellen van een SWOT-analyseEen SWOT-analyse is een integraal onderdeel van het strategische planningsproces van bedrijven omdat het een volledig ov…

Wat is corporate communicatie?Wat is corporate communicatie?Ccorporate communicatie bestaat uit drie vormen van communicatie, namelijk managementcommunicatie, marketingcommunicatie…
Marketing, marketingmix, vijf P'sMarketing is van enorm belang bij de verkoop van een product. De marketingmix zal duidelijk maken welk product of welke…
Bronnen en referenties
 • Boek: Grondslagen van de marketing, Verhage, ISBN 978 90 207 3298 6
Mcsteamy (3 artikelen)
Gepubliceerd: 03-06-2011
Rubriek: Zakelijk
Subrubriek: Marketing
Bronnen en referenties: 1
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.