Verplichtingen Werknemer

Verplichtingen Werknemer Een werknemer heeft bepaalde rechten, maar ook een aantal wettelijke verplichtingen. Het Burgerlijk Wetboek regelt de verplichtingen van de werknemer in een aantal korte artikelen (BW artikelen 1639). Zo bepaalt één van de artikelen bijvoorbeeld dat de werknemer de arbeid die overeengekomen is, zelf moet verrichten en zich slechts met toestemming van de werkgever door een ander mag laten vervangen. Welke wettelijke verplichtingen een werknemer verder heeft, kun je lezen in dit artikel.

Wettelijke Verplichtingen Werknemer

Wettelijke Regelingen. In het artikel Verplichtingen Werkgever zijn de wettelijke verplichtingen (en dus rechten van de werknemer) besproken. Een werknemer heeft echter ook verplichtingen, vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek (BW), die in dit artikel uiteengezet worden.

Werknemersverplichtingen Burgerlijk Wetboek

BW artikel 1639. Het Burgerlijk Wetboek regelt de verplichtingen van de werknemer in een aantal artikelen.
  • Artikel 1639 a stelt dat de werknemer de overeengekomen arbeid zelf moet verrichten en zich slechts met toestemming van de werkgever door een ander mag laten vervangen
  • De Wet legt de werknemer de verplichting op het werk naar beste kunnen te verrichten
  • Bovendien is de werknemer verplicht gegeven redelijke opdrachten en bevelen (werkgever) op te volgen

Redelijkheid Werkopdracht

Verplichting Opdracht. Of een gegeven werkopdracht al dan niet redelijk is, dient aan de hand van wat werkgever en werknemer in de arbeidsovereenkomst c.q. arbeidscontract zijn overeengekomen en de bestaande wettelijke verplichtingen te worden beoordeeld (zie De Arbeidsovereenkomst). Het is heel belangrijk wat hierover in het arbeidscontract is overeengekomen, daar een arbeidsgeschil zijn oorsprong vaak vindt in uiteenlopende visies van de werkgever enerzijds en de werknemer anderzijds. Het begrip redelijkheid is dus niet eenduidig.

Arbeidsovereenkomst Werkweigering

Werkweigering - Arbeidsovereenkomst. Het kan zijn dat de werkgever ervan overtuigd is dat de aan de werknemer verstrekte opdracht redelijk is, en derhalve passend binnen hetgeen de partijen hebben afgesproken bij het aangaan van het dienstverband. De werknemer kan daarentegen van het tegenovergestelde overtuigd zijn en weigeren de opgedragen werkzaamheden uit te voeren. In het ergste geval zal de werknemer overgaan tot ontslag op staande voet wegens werkweigering van de werknemer.
Ook hier geldt dat er geen eensluidende regel bestaat wanneer een gegeven bevel of werkopdracht al dan niet redelijk is, ondanks het feit dat een dergelijk arbeidsgeschil er toe kan leiden dat een arbeidsovereenkomst door één der partijen wordt beëindigd.

Arbeidsovereenkomst Beëindigen

Proeftijd. In het artikel De Arbeidsovereenkomst worden de verschillen besproken tussen een arbeidsovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd. Dit onderscheid is tevens van belang voor de wijze waarop de arbeidsovereenkomst kan eindigen. Tijdens een overeengekomen proeftijd bijvoorbeeld, die zowel bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde als onbepaalde tijd mogelijk is, kan zowel de werkgever als de werknemer de arbeidsovereenkomst van de ene op de andere dag beëindigen.

Geschil en Ontslag. De Wet BBA -Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen-, bepaalt dat alvorens de arbeidsovereenkomst door de één aan de ander kan worden opgezegd, de directeur van het CWI (voorheen Arbeidsbureau) een ontslagvergunning moet hebben afgegeven. De ontslagprocedure is dan ook aan wettelijke regelingen gebonden. Indien de werknemer het niet eens is met een dreigend ontslag door de werkgever, zoals b.v. hierboven bij een geschil over redelijkheid van uit te voeren werkzaamheden, kan deze protest aantekenen tegen dit ontslag en kan een procedure starten die door de kantonrechter in behandeling zal worden genomen. Op de ontslagprocedure en ontslag op staande voet wordt uitgebreid ingegaan in respectievelijk Ontslagrecht & Ontslagprocedure en Ontslag Op Staande Voet. In het artikel Verplichtingen Werkgever worden de verplichtingen van de werkgever ten aanzien (en hiermee de rechten) van de werknemer besproken.

Lees verder

© 2007 - 2024 Jvd, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Ziekte en re-integratieZiekte en re-integratieHoe verloopt het re-integratietraject van een zieke of arbeidsongeschikte werknemer? Volgens de Wet Verbetering Poortwac…
Hoeveel vakantiedagen & vakantiegeld per jaar?Hoeveel vakantiedagen & vakantiegeld per jaar?Werknemers in loondienst hebben recht op vakantiedagen en vakantietoeslag. Op hoeveel vakantiedagen heb je recht en hoev…
Aansprakelijkheid voor werknemersAansprakelijkheid voor werknemersAls werkgever ben je in beginsel aansprakelijk voor handelingen van je werknemers. Ook onrechtmatige handelingen vallen…
Tijdelijk contract opzeggenEen tijdelijk contract loopt van rechtswege af, dus na afloop van de termijn die in het contract wordt genoemd. Het is e…

Meest gestelde vragen op een sollicitatiegesprekMeest gestelde vragen op een sollicitatiegesprekBent u op dit moment op zoek naar een job? Bent u nieuw op de arbeidsmarkt? Of bent u net aangesteld als personeeldirect…
Mysteryshoppen: een populaire bijbaan voor studentenMysteryshoppen: een populaire bijbaan voor studentenMysteryshoppen is het onderzoeken van verschillende soorten marketing en hieraan gerelateerde activiteiten. Dit kan gaan…
Bronnen en referenties
  • Groenhart et al. Uw Goed Recht. Amsterdam: Trendboek
Reactie

Marianne van Mourik, 15-10-2012
Wie kan antwoord geven op dit dilemma?

Kan een leidinggevende een werknemer verplichten tot het laten inwerken op een specialisatie als de werknemer deze specialisatie niet wil leren? De werknemer vindt de werkzaamheden vervelend en er zijn genoeg andere werknemers die deze werkzaamheden wel willen leren. Reactie infoteur, 16-10-2012
Beste Marianne,

Tenzij het eerder expliciet is afgesproken kan een werkgever dit nooit eisen. Het kan mogelijk wel consequenties hebben voor de toekomst, die wellicht alleen door jezelf in te schatten zijn.
Het lijkt me het beste een gesprek aan te gaan met je werkgever of leidinggevende, waarin je de andere collega's voordraagt voor de specialisatie.

Mvg

Jvd (613 artikelen)
Gepubliceerd: 12-11-2007
Rubriek: Zakelijk
Subrubriek: Banen
Bronnen en referenties: 1
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.