SWOT Analyse met voorbeeld

Een uitgebreide SWOT analyse van het bedrijf Tv-Toys. Uitleg wat het bedrijf is en doet en een duidelijke confrontatiematrix en conclusie.

Interne analyse

Sterk

Het bedrijf Tv-Toys is uniek ze bieden iets aan wat niemand anders in de omgeving aanbiedt. Tevens bieden ze meer aan dan alleen maar dan alleen de poppen, decors en artikelen van tv helden van vroeger en nu. Ze doen ook aan zaalverhuur en daarmee vergroten ze hun aanbod en dat is een sterk punt van het bedrijf omdat ze zo meer winst kunnen krijgen.

Wat ook een heel sterk punt is van Tv-Toys is dat het zich richt op alle doelgroepen. Er zijn figuren van vroeger en van nu. Zo is het bedrijf erg leuk voor kinderen die tegenwoordig helemaal gek zijn van bijvoorbeeld Pokémon. Maar kunnen ook de oudere mensen zich prima vermaken in het museum doordat er veel oude programma’s worden ten toon gesteld zoals bijvoorbeeld ‘Swiebertje’. De mensen die het museum het meest bezoeken zijn toch wel ouders met kleine kinderen en de oudere mensen.

Een ander sterk punt is de prijs. De prijs die Tv-Toys hanteert verschilt van 5.50 tot 6.50 euro afhankelijk van de leeftijd van de bezoekers. Dit bedrag is relatief lager dan de andere vrijetijds bedrijven waarmee ze moeten concurreren zo als bijvoorbeeld een bioscoop. Daar komt de prijs al snel te liggen op de 9 euro.

Wat een zeer groot sterk punt is van Tv-Toys is de nieuwe locatie. In 2008 zal het bedrijf verhuizen naar Zutphen. Door de verhuizing komen ze in een groter pand en hebben ze dus de mogelijkheid om te groeien. Ook ligt Zuthpen dicht bij Duitsland en over de grens ligt het Ruhrgebied. Dit kan zorgen voor nieuwe klanten uit Duitsland in het Ruhrgebied dat ong. uit 5.5 mln mensen bestaat volgens een artikel uit Trouw. Ze kunnen hier op inspelen door bijvoorbeeld Duitse reclame te maken en de Duitse teksten bij de collages te zetten. Zo komen in Zutphen in de woonboulevard Eijerkamp te liggen. Over het algemeen is het daar redelijk druk, de directeur gaf zelf aan dat het aantal bezoekers per jaar 700.000 in het winkelcentrum komen, zo kunnen mensen die naar de woonboulevard gaan even een kijkje nemen in het gebouw van TV-Toys. Ze zijn ook goed bereikbaar door de nieuwe locatie. Een woonboulevard, die als Family Mall wordt beschreven, is vaak goed te bereiken.

Zwak
Naast de sterken punten van Tv-Toys heeft het bedrijf natuurlijk ook een aantal zwakke punten. Een zwak punt van het bedrijf is dat het een verkeerd imago heeft. Ze staan over het algemeen bekend als een museum. Veel mensen die aan een museum denken koppelen dit woord aan saai. Dit is een zwak punt en ze willen dan ook van dit verkeerde imago af.

Een ander zwak punt is dat het bedrijf weinig naamsbekendheid bij de klant. Dit is zeker een probleem. Als klanten niet van het bedrijf afweten kunnen ze er natuurlijk ook niet heen gaan. Dit komt deels door de weinig reclame campagnes van Tv-Toys. Zo wordt de doelgroep niet goed bereikt wat ten koste gaat van de omzet van het bedrijf.

Wat ook een zwak punt is aan Tv-Toys is dat de mensen er niet zo lang zijn. Er zijn veel verschillende figuren maar niet iedereen vind alles leuk. Zo kan je er snel doorheen zijn. Als mensen er langer zijn zullen ze meer uitgaven aan een drankje en een hapje tussendoor. De verblijfsduur zal dus moeten worden opgekrikt.

Externe analyse

Kansen

Grote kansen voor TV-Toys liggen in de technische ontwikkelingen. Het internet wordt steeds belangrijker en komt steeds meer op. Tegenwoordig heeft bijna iedereen internet. Vooral kinderen zitten tegenwoordig veel vaker op het internet. Door je goed te promoten op internet kun je gemakkelijk veel kinderen bereiken.

Ook de economie wordt steeds beter in Nederland. Volgens het CPB groeit de Nederlandse economie in 2008 met bijna 3%. Dit is meer dan de Europese economische groei. Mensen hebben meer te besteden waardoor mensen eerder een dagje uitgaan. Dit is een grote kans voor TV-Toys.

Een andere ontwikkeling die gunstig is voor TV-Toys is de vergrijzing. Er komen steeds meer oudere mensen. Deze gaan met pensioen en de 65+’ers hebben meer vrije tijd. De doelgroep van de oudere mensen groeit dus aanzienlijk. Dit is een voordeel voor het bedrijf omdat ze meer vrije tijd krijgen en vaker een dagje uit kunnen.

Het aantal kinderen in de omgeving van Zutphen stijgt ook. Volgens statistieken van het CBS nam de bevolkingsgroei toe met bijna 10% in 2006. Er komen dus meer kinderen in de omgeving van Zutphen en de scholen worden dus voller. Een nieuwe kans voor TV-Toys om zich meer op scholen te richten. Er zijn binnen een straal van 10 kilometer van Zutphen ongeveer 50 basisscholen. TV-Toys kan zich naast het richten op deze scholen ook nog richten op de basisscholen van de grotere steden in de buurt. Steden als Apeldoorn en Deventer komen hiervoor in de aanmerking. Deze gegevens komen van de site startpagina.info.nl.

Bedreigingen

Naast de kansen voor TV-Toys zijn er ook een aantal bedreigingen. Bij de verhuizing naar Zutphen krijgt TV-Toys een eenmalige subsidie. De rest van de inkomsten moeten ze daarna zelf kunnen verkrijgen. De subsidie die ze krijgen is alleen voor het opstarten van het bedrijf in Zutphen. Voor de rest van het geld moet zelf voor worden gezorgd.

TV-Toys moet concurreren met andere bedrijven in de vrije tijd sector. In deze sector komen steeds meer bedrijven wat inhoud dat de concurrentie groter wordt. Concurrenten kunnen bijvoorbeeld zijn de Apenheul die in Apeldoorn ligt, zwembad Graaf Ottobad in Zutphen. Verder telt Zutphen twee bioscopen die ook tot de concurrenten behoren. Ook de Spelerij in Dieren zal een concurrent zijn voor TV-Toys.

Een andere bedreiging van TV-Toys zijn de inwoners. Zutphen is natuurlijk geen wereldstad. Er zijn niet veel inwoners in de buurt en dat kan een bedreiging zijn als mensen er niet ver voor willen reizen om naar het museum te komen. Volgens de nationale media site woonden er in 2007 ongeveer 47.000 in Zutphen. Je vraagt je dan af of het misschien niet beter was om het bedrijf te vestigen in de Randstad waar ruim 7.1 miljoen mensen wonen, aldus Wikipedia. Hierdoor kan je je afzet vergroten.

SWOT Analyse

Interne AnalyseExterne Analyse
StrongOpportunities
S1: Uniek aanbod S2: Brede doelgroep S3: Lage prijs S4: Nieuwe locatieO1: Technische ontwikkelingen O2: Opkomende economie O3: Vergrijzing O4: Veel basisscholen
WeakThreats
W1: Verkeerd imago W2: Weinig bekendheid en reclame W3: Korte verblijftijdT1: Weinig subsidie T2: Meer concurrentie T3: Weinig inwoners

ConfrontatieMatrix


Uitleg connecties

 • O1 – S2: Door technologische ontwikkelingen als het opkomen van het internet kun je makkelijker inspelen op al je doelgroepen. Met het internet kun je dus gemakkelijk alle doelgroepen bereiken.
 • W1 – T2: Een verkeerd imago kan slecht uitpakken als de concurrentie op de markt stijgt. Mensen denken toch vaak aan saai als ze aan een museum denken. Aangezien ze concurreren met bedrijven uit de vrije tijd sector, zullen mensen eerder kiezen voor iets attractiever dan een ‘saai’ museum.
 • T1 – S3: Doordat ze weinig subsidie krijgen moeten ze hun inkomsten zelf verkrijgen. Door een lage prijs te hanteren wordt het voor de consument aantrekkelijker om even een bezoekje te plegen, zo komen er meer mensen en worden de inkomsten groter.
 • W2 – O1: Door de nieuwe technologische ontwikkelingen wordt het makkelijker om de klant te bereiken. Zo wordt het promoten van een product dmv reclame makkelijker, zo zal de naamsbekendheid groter worden.
 • S2 – O2: Doordat de economie steeds gunstiger wordt, hebben mensen meer te besteden. Dit zorgt er voor dat de doelgroep groter wordt omdat mensen zich meer kunnen veroorloven. Je richt je dan op meer mensen.
 • O3 – S2: Doordat er steeds meer 65+’ers komen neemt deze doelgroep toe. Zij hebben meer vrije tijd en zullen vaker een dagje uit gaan. Zo kan TV-Toys zich meer op deze doelgroep richten omdat deze groter wordt.
 • S1 – T3: Door de weinig inwoners rond Zutphen, moeten de mensen dus van verder komen wil Tv- Toys veel klanten hebben. Door hun unieke aanbod is het mogelijk dat mensen er verder voor willen reizen waardoor ze alsnog veel klanten hebben.
 • S4 – O2: De opkomende economie en de nieuwe locatie vormen samen een groot voordeel. Doordat mensen meer te besteden hebben kunnen ze eerder een dagje uitgaan. De nieuwe locatie midden in de Family Mall kan de mensen er toe aanzetten om even snel een kijkje te nemen.
 • T1- S4: Tv-Toys krijgt weinig subsidie en moet haar inkomsten zelf weten te verkrijgen, met de nieuwe locatie kunnen er meer bezoekers worden aangetrokken, deze kunnen ook uit Duitsland komen. Zo nemen de inkomsten toe.
 • S4 – O4: Doordat TV-Toys zich verplaatst naar Zupthen wordt de doelgroep scholen steeds groten. Er zijn veel basisscholen in de buurt van Zutphen. Dit zijn allemaal potentiele klanten.

Conclusie

In de confrontatiematrix komt duidelijk naar voren dat het erg goed gaat met TV-Toys. De meeste connecties liggen namelijk links boven in de matrix. Dit betekent dat er veel positieve dingen zijn, veel sterke punten en veel kansen. Ook doordat TV-Toys naar een nieuwe locatie verhuist komen er positieve dingen bij. Zo is er een grote doelgroep wat betreft de scholen. Hier kun je je voordeel uit halen door arrangement aan te bieden die aantrekkelijk is voor schoolreisjes.
TV-Toys moet zorgen dat het de uitbreiding naar Zutphen gaat realiseren. Er zijn meer sterke dan zwakke punten en de kansen overheersen meer dan de bedreigingen. Scholen worden een belangrijke doelgroep, maar ook de 65+ers groep zal groter worden. Het bedrijf TV-Toys zal dus een goede ontwikkeling meemaken door de verhuizing.

Doelgroepenbepaling

 1. Kinderen (0 tot 5), Deze leeftijd begint net met tv kijken. Deze doelgroep is zeer groot. Een nadeel is dat je ze moeilijk kunt bereiken door middel van promotie. Reclame heeft op die leeftijd nog weinig invloed. Je kunt deze doelgroep bereiken door de ouders te stimuleren naar Tv-Toys te komen.
 2. Kinderen (5 tot 12), dit is de doelgroep waar Tv-Toys zich op moet gaan richten. Een grote doelgroep en zeer gevoelig voor reclame. Door middel van reclame in tijdschriften zeer goed te bereiken. Ook is deze groep heel goed in mond op mond reclame. Dit kan deze doelgroep nog meer uitbreiden.
 3. Kinderen (12 tot 18) Een doelgroep die je bij Tv-Toys niet zou verwachten. Deze doelgroep zit in de puberteit en voelen zich vaak te stoer voor een museum. Maar deze doelgroep is wel degelijk aantrekkelijk. Het is een grote doelgroep en ze hebben ook nog eens veel vrije tijd.
 4. Ouders, Ook heeft Tv-Toys in haar assortiment een groot aanbod van oude tv series. Ouders vinden niks mooier dan terug te worden getrokken in het verleden en oude tijden te doen herleven. Ze vinden het heerlijk om weer terug te worden herinnerd aan hun eigen jeugd en weer oude tv series te kunnen bekijken en te voelen. Bij Tv-Toys komt het kind in de ouders al ware weer naar boven. Ze kunnen zich terug vinden in de oude series.
 5. Senioren, deze groep laat zich vooral meeslepen door kinderen en kleinkinderen. Omdat ze toch vaak meegaan met een familie-uitje is het belangrijk voor Tv-Toys om zich daar ook op te richten. Vaak hebben deze mensen ook een band met oude series omdat hun kinderen en zijzelf vaak naar de tv keken. Ze kunnen er voor zorgen dat er een programma wordt opgesteld alleen voor senioren.
 6. Scholen, Ze moeten in contact komen met deze doelgroep door middel van hun e-mails te sturen in verband met schooluitjes. Ze moeten het doel bereiken dat scholen hun schoolreisjes bij Tv-toys willen houden. Dit zijn grote groepen en dit is een groot voordeel omdat je veel klanten tegelijk binnen haalt. Ook is het gratis reclame omdat kinderen er vaak over gaan praten en andere mensen aansporen om er ook heen te gaan.
 7. Bedrijfsuitjes, Omdat het aanbod van Tv-Toys zeer gevarieerd is en ook voor oud een zeer leuk dagje uit. Als bedrijven een personeelsdag hebben moet Tv-Toys deze bedrijven naar het museum lokken door goedkope arrangementen te bieden. Ook dit kan weer een positieve invloed hebben op mond tot mond reclame. Ook dit kan op andere tijden worden gedaan dan de normale openingstijden
 8. Duitsland en België, Veel series zijn ook gewoon in het buitenland te zien en dus kunnen deze mensen zich ook vinden in de series. De reistijd is wat langer maar Tv-Toys is origineel. Deze doelgroep is groot en mond op mond reclame in hun eigen land is een zeer mooie bijkomstigheid.

Hoofddoelgroep

De meest geschikte doelgroep vinden wij de basisscholen. Op deze scholen zitten kinderen van 4 tot 12 jaar oud. Dit is een uitermate geschikte doelgroep omdat je via de scholen veel kinderen tegelijk benaderd. In de nabije omgeving van Zutphen liggen minstens 50 basisscholen. Grote kansen liggen hier dus bij de basisscholen.

De klassen op de basisscholen gaan allemaal op schoolreisje. Het zou dan toch geweldig zijn als deze schoolreisjes naar TV-Toys gaan in Zutphen. Scholen willen een voordelig pakket waarbij kinderen een aantal uur lekker spelend bezig zijn. Een dagje weg met school moet een geweldige ervaring voor de kinderen zijn. TV-Toys zal dus zo goed mogelijk aan deze wensen moeten voldoen en dat is zeker mogelijk.

Jonge kinderen zijn makkelijk te beïnvloeden en te bereiken. Kinderen kijken veel tekenfilms en lezen vaak strips. Deze tekenfilms en striphelden zijn allemaal aanwezig in het museum. Met een goede promotie is het hoogstwaarschijnlijk dat deze kinderen wel een bezoekje willen brengen aan het museum. Ook de kans dat de technologische ontwikkeling op volle toeren is, is een mogelijkheid voor TV-Toys om kinderen te bereiken. Kinderen zitten vaker achter de pc op internet spelletjes te spelen. Deze kinderen kun je dus relatief makkelijk benaderen.

De schoolreisjes waar TV-Toys zich op moet gaan richten zijn eveneens goed te promoten. Allereerst kunnen de kinderen al het een en ander weten over TV-Toys door reclame op internet en stripboeken, maar je kunt het museum ook op school promoten. Het is een mogelijkheid om scholen te informeren naar het museum en vragen of het mogelijk is om vertegenwoordigers rond de klassen te sturen om de kinderen en klassen te informeren. Schoolreisjes zijn dus een goede mogelijkheid om veel klanten te genereren. Met elk schoolreisje gaan minstens 20 kinderen mee. Deze kinderen zouden daarnaast ook nog een herhaalbezoek kunnen doen met hun ouders.

Meetbaarheid van segment

Om tot een goede segmentatie te komen beginnen we met het opsplitsen van de markt. Dit hebben we gedaan in opdracht 2 waar we alle doelgroepen hebben beschreven. Scholen en hun schoolreisjes hebben als belangrijkste doelgroep gekozen. We gaan nu eerst kijken of dit een geschikte marktsegment is als doelgroep.

Er zijn een aantal segmentatiecriteria`s die we toepassen op de kinderen op de basisscholen.
 1. Onderscheidt het segment zich door bepaalde kenmerken?
 2. Is het groot genoeg om winstgevend te zijn?
 3. Is het via promotie en distributie goed te bereiken?
 4. Reageren afnemers positief op de speciale marketing instrumenten?

1: Ja kinderen onderscheiden zich wel degelijk van andere doelgroepen zoals ouderen en senioren. Ze hebben hele andere wensen en behoeften dan bijvoorbeeld ouderen. Door goed in te spelen op deze wensen en behoeften is dit een hele interessante doelgroep. De scholen onderscheiden zich ook ten opzichte van andere doelgroepen. Zij willen groepskorting en dat de kinderen wat kunnen leren.

2: De doelgroep kinderen is groot genoeg om winstgevend te zijn. 24,2% van de Nederlandse bevolking is jonger van 20 jaar en dit komt neer op bijna 4 miljoen kinderen.(*1) Dit zal zo uitkomen op 3 miljoen kinderen in de doelgroep omdat onze doelgroep tot de 15 jaar. Als de doelgroep 3 miljoen kunnen ze zeker winstgevend zijn. Ook scholen in de buurt van Zutphen is een grote doelgroep. Er zijn 50 basisscholen(*2) in de buurt van Zutphen en deze kunnen allemaal benaderd worden voor schoolreisjes.

3: Het is algemeen bekend dat kinderen sterk reageren op reclame. Je kunt ze goed bereiken via tv en internet omdat dit een groot tijdverdrijf is voor kinderen. Kinderen zitten vaker op internet, hier zo je ook op kunnen inspelen. Ook scholen zijn goed te bereiken. Er zijn veel basisscholen. Met een simpel telefoontje zou je kunnen vragen of je 5 minuutjes in de les een schoolreisje naar TV-Toys mag promoten.

4: Als je een gevarieerd en leuk promotieplan maakt voor kinderen kunnen ze dit positief opvatten. Je kunt er een spelletje instoppen en bijvoorbeeld speciale acties houden waar kinderen gevoelig voor zijn. Bijvoorbeeld een DVD van een tv serie bij een eerste bezoek aan Tv-Toys. Scholen zouden positief kunnen reageren doordat je vermeldt dat er een speurtocht in het arrangement zit waar kinderen leerzame dingen moeten doen.

Segmentatievariabelen

 • Markten kunnen op verschillende manier worden gesegmenteerd. We kunnen segmenteren op demografische,geografische, psychootgrafische en gedragscriteria.
 • Leeftijd: Ze moeten de markt segmenteren op leeftijd. Zo kun je de markt overzichtelijk verkennen. Ook wordt het duidelijk hoe groot elke doelgroep is. Als ze op leeftijd indelen moet ze de markt in drie delen segmenteren. Van 0 tot 20, 20 tot 65 en 65 plussers. (*) Bron: http://statline.cbs.nl/StatWeb/Table.asp?STB=T&LA=nl&DM=SLNL&PA=37296ned&D1=a&D2=0,10,20,30,40,50,(l-1)-l&HDR=G1 Zo kunnen ze voor elke doelgroep een bepaald promotieplan maken en zo effectief mogelijk te werk gaan.
 • Geografische ligging: Zutphen ligt in de gemeente Apeldoorn en de stad zelf is niet al te groot. Volgens het CBS telt de stad 46 000 inwoners. TV-Toys zal zich dus ook moeten richten op de omliggende gemeentes. Ze moeten zich dan met name richten op de basisscholen in de buurt. Voor een schoolreisje is dit aantrekkelijk omdat ze niet ver hoeven te reizen.
 • Merkentrouw: Bij een museum wordt hier mee een herhalingsbezoek bedoeld. TV-Toys moet zorgen voor klantenbinding. Ze moeten zorgen dat mensen een herhalingsbezoek brengen aan Tv-Toys. Ze moeten proberen het gedrag van mensen te beïnvloeden en ook in kaart te brengen. Hier moeten ze een verdeling in maken en zorgen voor een binding met mensen die regelmatig willen terug komen.

Positionering

Om een goede positie te verkrijgen in het brein van de klant, moet de klant goed worden benaderd. TV- Toys is officieel een museum en dat is niet het meest ideale plaatje om veel afzet te verkrijgen. Het is dus noodzakelijk om dit gedeelte niet duidelijk naar voren te brengen. Het is dus van belang dat er een goede slogan is, zodat de klant een goed beeld krijgt bij TV-Toys.

 • Tv-Toys moet concurreren met andere vrije tijd bedrijven zoals bijvoorbeeld bioscopen of zwembaden. We hebben gekozen om een aantal concurrenten te analyseren die in de buurt liggen. Er zijn er natuurlijk veel meer. Deze liggen allemaal wat verder weg van TV-Toys. Zo krijg je een indicatie van de concurrenten in de buurt van TV-Toys.
 • Graaf Ottabad in Zutphen: Dit zwembad is net als TV-Toys gericht op alle leeftijden. Je kunt er recreatief zwemmen met de familie of gewoon baantjes trekken. Het zwembad is ook niet weersgevoelig. Je kunt er altijd terecht, weer of geen weer. Het zwembad kost voor kinderen van 4 tot 15 €3.40, evenals de 65+ers. Volwassenen betalen voor een los kaartje €4,-.
 • Spelerij in Dieren: Bij de Spelerij kunnen kinderen lekker spelen en dingen uitvinden. De Spelerij is niet voor alle leeftijden. Het is vooral voor kinderen. Voor kinderen onder de vier jaar is het park ook niet geschikt. De Spelerij is ook niet weergevoelig. De prijzen voor een bezoek variëren van de normale prijs die iedereen betaalt van €11,-, tot €7.50 die wordt betaald door 65+ers. Ook scholen kunnen er terecht. Dan betaal je €12,- per kind en krijgt 1 begeleider gratis toegang bij elke 15 kinderen.
 • Bioscoop Merral Zutphen: Een bioscoop is natuurlijk ook niet weergevoelig en dat is natuurlijk een pluspunt. Bioscopen zijn natuurlijk op iedereen gericht. Iedereen kan er een film komen kijken. De filmkeuze hangt natuurlijk af van smaak en leeftijd. De prijzen liggen rond de €8,-. 65+ers betalen wat minder, namelijk €6.25. Voor kinderen tot 12 jaar is er nog een combi pakket samengesteld. Dit is een euro duurder door het bakje popcorn en het drankje.
 • Apenheul Apeldoorn: De apenheul ligt iets verder weg dan de vorige concurrenten die we hebben beschreven, maar is wel een belangrijke concurrent. De Apenheul is ook een familiepark. Het is voor alle leeftijden even leuk. De apenheul is wel weersgevoelig doordat het park niet overdekt is. De Apenheul is ook wat duurder dan de vorige concurrenten. Volwassenen betalen €16.50 en kinderen tot 9 jaar en 65+ers betalen €12,-. Ook hier is een schoolarrangement bedacht. Bij elke leeftijdsgroep geldt een groepstarief, vanaf minimaal 20 personen, waarbij de kaartjes €2,- goedkoper zijn dan de normale prijs.

Zoals duidelijk naar voren komt in de analyse heeft TV-Toys nog al te maken met concurrenten in de buurt van Zutphen. Er zijn veel overeenkomsten met de beschreven concurrenten omdat ze vaak een brede doelgroep hebben en niet weersgevoelig zijn. Wat Tv-Toys onderscheid van haar concurrenten is dat ze een erg breed aanbod hebben. Ze hebben een unieke collectie van nieuwe en oude tv series. Verder is er een mogelijkheid tot zaal verhuur en is er een bioscoop aanwezig waar een film kan worden gekeken. Zo biedt Tv-Toys in grote lijnen het zelfde aan als een bioscoop, maar bieden ze naast een film ook exposities aan. De directeur van Tv-Toys sprak over een uit de hand gelopen hobby. Daarbij kwam dat het een uniek concept is in Europa. Nergens anders worden er zo veel uiteenlopende tv figuren geëxposeerd. Dat is dan ook het Unique Selling Point(USP) van Tv-Toys. Naast de unieke collectie verkopen ze ook nog collectors items voor de echte fans. Waar Tv-Toys zich ook onderscheidt van is dat veel van de geplaatste decors, poppen en items, ook de originele stukken zijn die gebruikt zijn bij de serie. Dit maakt het natuurlijk extra speciaal.

Een ander voordeel is dat het museum voor ouderen mensen de enige mogelijkheid is om terug in de tijd te gaan qua tv series. De ouderen van nu kunnen nog moeilijk aan de oude tv series denken omdat het niet meer wordt uitgezonden en in de geschiedenis boeken is gezet. Tv-Toys biedt de mogelijkheid aan de ouderen om weer herenigd te worden met de tv helden die zij hadden in de vroegere jaren. Dit is waarschijnlijk de enige mogelijkheid om ze terug te zien in exposities van bijvoorbeeld ‘Flipper’ of ‘Skippy’. Bij de kinderen ligt dat weer anders. Zij zien op tv hun tekenfilm helden en TV-Toys biedt ze de kans om deze helden in een levensechte wereld te beleven. Deze kinderen gaan naar scholen waar ze met hun leeftijdsgenootjes over deze helden praten. Wat is dan leuker dan met je vrienden een schoolreisje te maken naar deze belevingswereld met alle tv helden. TV-Toys is zo dus zeer aantrekkelijk voor scholen om hun schoolreisje er te houden.

Het is dus belangrijk dat Tv-Toys de klant benadert door ze een unieke collectie van tv helden aan te bieden die nergens anders te vinden is. Ook zijn de exposities met originele decors en items een goed middel om de klant een gevoel bij Tv-Toys te laten krijgen van een leuk en inspirerende animatie.
© 2008 - 2022 Flix, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
De interne en externe kant van de SWOT-analyseDe interne en externe kant van de SWOT-analyseHet uitvoeren van een SWOT-analyse is tegenwoordig een veelgebruikt middel voor bedrijven om de eigen capaciteiten en de…
SWOT-analyse en ConfrontatiematrixSWOT-analyse en ConfrontatiematrixDe SWOT-analyse is een van de meest bekende, en meest gebruikte marketinginstrumenten. Het is dan ook een zeer nuttig in…
Marketingplan makenMarketingplan makenEen marketingplan is een afgeleide van het organisatieplan of de organisatiestrategie. Het marketingplan bestaat uit een…
SWOT-analyse en confrontatiematrixDe SWOT-analyse is onderdeel van het marketingplan en de strategieontwikkeling. Deze analyse kan voor elk bedrijf gemaak…

De verschillende culturen binnen een bedrijfBedrijfsculuren zijn zeer belangrijk om de werkstijl te bepalen binnen een bedrijf of organisatie. Daar wordt in bepaald…
FunctieprofielenFunctieprofielenBeschrijving van meerdere functieprofielen binnen een organisatie. Handig om te zien wat voor competenties verschillende…
Bronnen en referenties
 • 1. http://statline.cbs.nl/StatWeb/Table.asp?STB=T&LA=nl&DM=SLNL&PA=37296ned&D1=a&D2=0,10,20,30,40,50,(l-1)-l&HDR=G1
 • 2. www.startpagina.info.nl
Flix (26 artikelen)
Laatste update: 24-05-2010
Rubriek: Zakelijk
Subrubriek: Zakelijk
Bronnen en referenties: 2
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.