SWOT-analyse en Confrontatiematrix

SWOT-analyse en Confrontatiematrix De SWOT-analyse is een van de meest bekende, en meest gebruikte marketinginstrumenten. Het is dan ook een zeer nuttig instrument om inzicht te krijgen in het bedrijf. De Confrontatiematrix komt voor uit de SWOT, en is bedoeld om strategische opties vast te stellen.

De SWOT-analyse

De SWOT-analyse valt uiteen in twee delen, de interne analyse en de externe analyse. Deze twee analyses worden samen ook wel situatieanalyse genoemd. Het maken van een goede, uitgebreide situatieanalyse vergt veel tijd en moeite.

De interne analyse geeft de sterktes en zwaktes (Strenghts en Weaknesses) van het bedrijf weer. Hier heeft het bedrijf dus invloed op. De externe analyse geeft de kansen en bedreigingen (Oppurtunities en Threats) weer. Deze factoren komen van buiten het bedrijf, en het bedrijf heeft er dan ook geen, of slechts deels, invloed op.

Belangrijk in de SWOT-analyse is dat je uitgaat van relatieve sterktes, zwakten, kansen en bedreigingen. Dat wil zeggen dat het punt sterk of zwak is ten opzichte van jouw concurrentie. Dit geldt in mindere mate voor kansen en bedreigingen, omdat deze vaak invloed hebben op de hele bedrijfstak.

Interne Analyse

Zoals gezegd bestaat de interne analyse uit beheersbare factoren. Hieronder vallen bijvoorbeeld de middelen om doelstellingen te bereiken, zoals het personeel, technologie, het assortiment, het imago etc. De interne analyse geeft inzicht in de sterke en zwakke punten van de organisatie.

Externe Analyse

De externe factoren zijn niet beheersbaar voor het bedrijf, het is dus belangrijk om deze goed in de gaten te houden en er zo nodig op in te spelen. Voorbeelden zijn: trends, toename van het gebruik van internet, verhoging van belasting etc.
Het doel van de externe analyse is dan ook om inzicht te krijgen in de kansen en bedreigingen.
 • Kans - gebeurtenis die, als er goed op ingespeeld wordt, leidt tot een stijging van de winst.
 • Bedreiging - gebeurtenis die, als er niet goed op ingespeeld wordt, leidt tot een daling van de winst.

Over het algemeen zijn er vier factoren te onderscheiden in de externe analyse:
 • Trends op de markt
 • Strategieën van concurrenten
 • Ontwikkelingen in de bedrijfstak
 • Trends in de distributiekanalen

Swot-analyse

Nu je alle interne sterktes en zwaktes en alle externe kansen en bedreigingen hebt geïnventariseerd, reduceer je ze tot de belangrijkste vijf per segment. Nu zetten we de interne en de externe analyse in een matrix. Door de sterke punten te vergelijken met de kansen, en de zwakke punten van de concurrenten te vergelijken met de bedreigingen, krijg je een goed inzicht in de concurrentiepositie van het bedrijf. Om nu optimaal gebruik te maken van onze concurrentiepositie, gebruiken we de confrontatiematrix.

De Confrontatiematrix

In de confrontatiematrix maken we combinaties van de punten die je in de SWOT-analyse hebt genoteerd:
 • sterktes - kansen
 • sterktes - bedreigingen
 • zwaktes - kansen
 • zwaktes - bedreigingen

Bij elke combinatie horen twee strategische opties, in totaal zijn er dus acht strategische opties mogelijk.
 1. Met een sterkte op een kans inspelen kan door te groeien of door uit te buiten.
 2. Met een sterke op een bedreiging inspelen kan door te verdedigen of door te concurreren met de sterktes.
 3. Met een zwak punt op een kans inspelen kan door te verbeteren of door de zwaktes om te buigen naar sterktes.
 4. Met een zwak punt op een bedreiging inspelen kan door het te vermijden of terug te trekken, of door samenwerking te zoeken met sterke concurrenten.

In NIMA-A speelt de confrontatiematrix nog geen grote rol, vandaar dat er ook niet dieper wordt ingegaan op de strategische opties. Wil je hier meer over weten, dan kun je je verdiepen in de stof van NIMA-B.
© 2007 - 2024 Funkyfish, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
De interne en externe kant van de SWOT-analyseDe interne en externe kant van de SWOT-analyseHet uitvoeren van een SWOT-analyse is tegenwoordig een veelgebruikt middel voor bedrijven om de eigen capaciteiten en de…
Interne analyse makenInterne analyse makenDe interne analyse maakt onderdeel uit van de SWOT-analyse. Door het maken van een interne analyse kan men de sterke en…
Marketingplan makenMarketingplan makenEen marketingplan is een afgeleide van het organisatieplan of de organisatiestrategie. Het marketingplan bestaat uit een…
Van de SWOT-analyse tot het centraal probleemVan de SWOT-analyse tot het centraal probleemHet bepalen van een centraal probleem is belangrijk voor het maken van een ondernemingsplan. Hiervoor moet een SWOT-anal…

Internationale marketingInternationale marketingBedrijven die zich slechts op Nederland richten, lopen wellicht veel winst mis. Ten slotte is de hele wereld een markt.…
Soorten reclameSoorten reclameOveral waar je kijkt is reclame: televisiecommercials, spotjes op de radio, tijdschriften staan er bol van, billboards,…
Bronnen en referenties
Reacties

Tamara Zuidema, 09-02-2016
Kansen en bedreigingen kunnen die ook van andere afdelingen/diensten komen? Reactie infoteur, 23-02-2016
Ja, zeker!

Ties, 04-03-2009
Handige ondersteuning, echter vraag ik me af waarom externe factoren niet beinvloedbaar zijn door het bedrijf? Er wordt toch niet voor niets gesproken over kansen c.q. bedreigingen om er vervolgens op in te kunnen spelen. Reactie infoteur, 04-03-2009
Hoi Ties,

Eigenlijk geef je zelf het antwoord al: je kunt wel INSPELEN op de externe factoren, maar ze niet BEINVLOEDEN.

Groeten, Funkyfish

Giorgina, 29-11-2007
Sorry, maar snap iets niet: eerst moet je de interne analyse maken; de sterktes en zwaktes van het bedrijf, dan doe je de externe analyse; de kansen en bedreigingen uit de markt. Dan staat er later in de tekst: door de sterke punten te vergelijken met de kansen, en de zwakke punten van de concurrenten te vergelijken met de bedreigingen.?

In de interne analyse noem je toch de zwakke punten van het bedrijf en niet van de concurrentie?
Graag jullie reactie! Reactie infoteur, 01-12-2007
Hoi Giorgina,

De sterktes en zwaktes zijn relatieve sterktes en zwaktes. Dit betekent dat iets voor jou een sterk of zwak punt, maar voor de concurrentie niet. Daarom is het op deze wijze vermeldt.

Funkyfish (226 artikelen)
Laatste update: 15-01-2020
Rubriek: Zakelijk
Subrubriek: Marketing
Bronnen en referenties: 1
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.