Cultuurcommunicatie

Cultuurcommunicatie Er is een relatie tussen cultuur, strategie, structuur en communicatie. Cultuurcommunicatie speelt een belangrijke rol in interne communicatie. Welke strategie wordt toegepast, is onder meer afhankelijk van de cultuurtypen (Handy). De cultuurtypen (machtscultuur, rollencultuur, taakcultuur, personencultuur) sluiten aan bij de organisatiestructuren van Mintzberg. Ook organisatiestructuur is van invloed: de positieverdeling en hiërarchie binnen de organisatie.

Cultuurcommunicatie

Cultuur speelt met name in de interne communicatie een belangrijke rol. De aanwezige bedrijfscultuur kan de leden van een organisatie stimuleren, maar ook beperken in hun communicatiemogelijkheden. Daarnaast is cultuur bepalend voor het gehele interne en externe gedrag van een organisatie. Cultuur kan worden gedefinieerd als het raamwerk waarbinnen organisatieleden hun gedrag oriënteren en richten.

Machtscultuur, rollencultuur, taakcultuur en persoonscultuur

Organisatiedeskundige Handy onderscheidt vier cultuurtypen:
 • Machtscultuur: Via het machtscentrum worden bevelen gegeven. De communicatiestructuur is top-down en sterk aan hiërarchie gebonden.
 • Rollencultuur: De leden van de organisatie moeten zich aanpassen aan de rol in de organisatie. Het personeel wordt naar functie gegroepeerd. Communicatie is verticaal en hiërarchisch.
 • Taak – of resultaatgerichte cultuur: De leden van de organisatie zijn naar taak gegroepeerd. Teamwork, diagonale communicatie die niet aan hiërarchie is gebonden.
 • Persoons – of individucultuur: Weinig structuur en voorschriften. Succes van de specialist staat voorop. Communicatie is horizontaal en verticaal.
 • Subculturen: Binnen eenzelfde organisatie bestaan verschillende subculturen.

Organisatiestructuur

Er is een duidelijke relatie tussen organisatiestructuur, cultuur en strategie. De organisatiestructuur is de positieverdeling binnen de organisatie en de machts- en invloedverdeling bij de medewerkers. Taakverdeling, hiërarchie, (de)centralisatie en specialisatie zijn sleutelbegrippen.

Organisatiestructuren Mintzberg

Mintzberg onderscheidt de volgende organisatiestructuren:
 • Eenvoudige structuur: Kenmerkend voor kleine, startende organisaties. Weinig specialisatie, centralisatie, autoriteit, top-down en horizontaal.
 • Machinebureaucratie: verregaande opsplitsing van taken, veel regelgeving en procedures, communicatie geformaliseerd
 • Professionele bureaucratie: verregaande specialisatie, horizontale en diagonale communicatiestructuur, advies en informatie. Vb.: maatschappen, medisch specialisten.
 • Divisiestructuur: verregaande specialisatie, die leidt tot opsplitsing in divisies. Vooral multinationals.
 • Adhocratie: “platte” organisatieopbouw, creativiteit, specialisme en innovatie.

Vrijwel altijd is er sprake van een mix van structuren. Het type organisatiestructuur is afhankelijk van de markt, de strategie, branche en organisatiecultuur.

Organisatiestrategie en communicatie

Strategie is de weg waarlangs een organisatie haar doelstellingen wil realiseren. De gekozen communicatiestrategie is altijd afgeleid van de organisatiestrategie.

Generieke strategieën Porter

Er zijn vier basis – of generieke strategieën die verbanden leggen tussen cultuur, structuur en communicatie. Differentiatiestrategieën zijn gericht op het realiseren van aantrekkelijke, specifieke producten of diensten, dus kwaliteit.
 • Focusstrategieën zijn gericht op een specifiek marktsegment.
 • Cost-leadershipstrategieën (lage-kostenstrategie) richten zich op het continu zo goedkoop mogelijk aanbieden van producten of diensten (minimale kosten op gebied van service, verkoop etc.).
 • Assat-parsimonity/intensity-strategieën (toegevoegde-waardestrategieën: toegevoegde waarde, vaak onderdeel van andere strategieën.

Differentiatiestrategie of cost-leadershipstrategie

Volgens Porter moeten organisaties een keuze maken tussen twee fundamentele strategieën, namelijk de differentiatiestrategie en de lage-kostenstrategie. Of je richt je op differentiatie of op lage kosten. De keuze wordt bepaald door de aard van het product of dienst, de markt/branche en de cultuur. Een fundamentele strategieverandering kan alleen plaatsvinden als een cultuurveranderingsproces plaatsvindt.

Corporate cultuur en communicatie

De bedrijfscultuur heeft invloed op de communicatie binnen een organisatie. Elke organisatie heeft zijn eigen (bedrijfs)cultuur.

Bedrijfscultuur zijn de “waarden en normen en daaruit voortvloeiend menselijk gedrag en uiterlijke verschijningsvormen". Er is alleen een bedrijfscultuur als deze door mensen wordt gedeeld: shared values. Cultuur is zichtbaar in het individuele gedrag van de organisatie.

Gemeenschappelijke waarden oftewel corporate values zijn waarden en normen die de medewerkers gemeenschappelijk hebben.
© 2011 - 2020 Rebeccahoogers, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
De verschillende culturen binnen een bedrijfBedrijfsculuren zijn zeer belangrijk om de werkstijl te bepalen binnen een bedrijf of organisatie. Daar wordt in bepaald…
Strategie: het 7S model van McKinseyStrategie: het 7S model van McKinseyHet 7S model van McKinsey is een analysetool welke wordt gebruikt voor de interne analyse van een bedrijf. Op basis van…
FOETSJE strategie marketingplanBij het schrijven van een marketingplan komt u vaak op veel ideën en strategieën. Veel van deze ideën worden al eerder i…
Strategie, missie, visie en doelenDe begrippen strategie, missie en visie worden geregeld door elkaar gehaald. De missie is de opdracht, de bestaansreden…

Zelfstandige: werken als ZZP'er in de bouwZelfstandige: werken als ZZP'er in de bouwEr zijn steeds meer mensen die werken als ZZP'er in de bouw. Er zijn verschillende redenen waarom zij werken als Zelfsta…
ZZP'er worden: starten als ZZP'erEen vast contract is tegenwoordig een zeldzaamheid. Op de arbeidsmarkt is er weinig zekerheid. Steeds meer mensen beslui…
Bronnen en referenties

Reageer op het artikel "Cultuurcommunicatie"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Rebeccahoogers
Gepubliceerd: 02-11-2011
Rubriek: Zakelijk
Subrubriek: Onderneming
Bronnen en referenties: 2
Schrijf mee!