Soorten reclame

Soorten reclame Overal waar je kijkt is reclame: televisiecommercials, spotjes op de radio, tijdschriften staan er bol van, billboards, uithangborden. Al die verschillende reclames kunnen onderverdeeld worden in verschillende soorten, ingedeeld van reclame naar zender, naar medium, naar ontvanger en van reclame naar boodschap.

Indeling van reclame naar zender

Producentenreclame

Reclame die afkomstig is van productenten. Deze reclame is meestal gericht op de consument en is bedoeld om de aandacht te vestigen op het assortiment van de producten. Ook wordt het gebruikt om nieuwe producten onder de aandacht te brengen of om merkentrouw te genereren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan commercials van Heineken of Philips.

Collectieve reclame

Bij collectieve reclame werken diverse fabrikanten samen om de primaire vraag naar een product (bijvoorbeeld fietsen) te stimuleren. Tegenwoordig zie je dit terug in de commercial 'Gek op Bloemen.'

Detailhandelsreclame en Coöperatieve reclame

Detailhandelsreclame is er op gericht om de consument naar de winkel te krijgen. Dit kan ook een samenwerking (coöperatie) zijn tussen de fabrikant en de detailhandel, met name als het product slechts in 1 winkel(keten) te koop is.

Combinatiereclame

Hierbij werken twee of meer fabrikanten, die een verschillend product aanbieden, samen. Het gaat dan om producten die elkaar aanvullen. Voorbeeld: Wasmachine X blijft kalkvrij als je wastabletten van Y gebruikt.

Ideële reclame

Deze reclame is vooral bekend als de spotjes van Postbus 51, en de commercials van SIRE (je bent een rund als je met vuurwerk stunt.) Ook politieke partijen maken gebruik van ideële reclame. Deze commercials zijn er op gericht om een bepaalde houding bij de consument te genereren ten opzichte van allerlei onderwerpen.

Indeling van reclame naar ontvanger

Consumentenreclame

Reclame met de consument als doelgroep. Consumentenreclame zie je veel op tv, maar ook in kranten, tijdschriften, radio en op internet.

Industriële reclame

Gericht op de industrie, bedrijven dus. Deze reclame zie je logischerwijs niet op tv en hoor je ook niet op de radio. Meestal worden de betreffende bedrijven aangeschreven door de fabrikant.

Handelsreclame

Handelsreclame wordt ook wel trade advertising genoemd. Het doel hiervan is te communiceren met schakels uit het distributiekanaal, zoals groothandels of detaillisten.

Professionele reclame

Professionele reclame is hetzelfde als handelsreclame, maar is gericht op vakspecialisten, zoals tandartsen en huisartsen.

Indeling van reclame naar boodschap

Informatieve reclame

Informatieve reclame die gericht is op de consument, zie je niet veel. Veel vaker betreft het handelsreclame, met aantrekkelijke kortingen die ervoor moeten zorgen dat de detaillist het betreffende product in zijn assortiment opneemt. Informatieve reclame bevat veel informatie over het product.

Institutionele reclame

Het doel van deze reclame is het bevestigen of veranderen van het imago. Het is tevens bedoeld om goodwill te kweken. Deze reclame kan gericht zijn op de consument, maar ook op de industrie.

Selectieve reclame

Selectieve reclame is er op gericht om de vraag naar een bepaald merk te verhogen. Het moge duidelijk zijn dat de meeste consumentenreclame hierop is gericht.

Generieke reclame

Bedoeld om de primaire vraag naar een product te stimuleren. Melk de witte motor is een goed voorbeeld.

Themareclame

Themareclame is bedoeld om het imago van het bedrijf te beinvloeden. Dit wordt vaak gedaan door het product op de een of andere manier te onderscheiden van andere producten. Denk aan 'je hebt bier en je hebt Grolsch.'
Deze commercials zijn meestal gericht op de lange termijn.

Actiereclame

Actiereclame is zeer kortetermijn gericht. Denk aan de Vlaggetjesweken, of reclame met andere tijdelijke kortingen of andere promotionele acties.

Vergelijkende reclame

Wordt zeer weinig gebruikt in Nederland, omdat er strenge regels aan vast zitten. Bovendien is het gevaarlijk: je vergelijkt jouw product met dat van een ander, waarbij het andere merk ook genoemd wordt. Je kunt je ook voorstellen dat dit soort reclame niet altijd een positief imago oplevert.
In Nederland zie je wel vaak, vooral in wasmiddelreclames, dat het product wordt vergelijken met 'product X.'
Anonieme vergelijkende reclame dus.

Aanhakende reclame

In deze commercials vergelijkt de producent zijn product met dat van een ander, maar benadrukt alleen de overeenkomsten. Verschillen worden niet genoemd. Hierdoor leun je als het ware op de goede reputatie van een ander. Ook deze reclame wordt niet veel gebruikt.

Indeling van reclame naar medium

Etherreclame

Reclame op tv of radio.

Persreclame

Advertenties in kranten en tijdschriften.

Point-of-purchase reclame

Reclame in de winkel zelf.

Directe reclame

Hierbij is de reclame-uiting zelf het medium. Bijvoorbeeld de Allerhande van AH.

Direct mail (nieuwsbrief)

Reclame per post die geadresseerd is. Dit kan ook een e-mail zijn.

Online reclame

Reclame op websites, bijvoorbeeld in de vorm van banner-advertising, PPC (paid search, via Google), online advertorials en online video-advertising (bijvoorbeeld via Youtube)

Lees verder

© 2007 - 2020 Funkyfish, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Reclame: reclamestrategie & reclameplan makenReclame is een belangrijk marketingcommunicatie-instrument uit de marketingmix. Er wordt onderscheid gemaakt in actierec…
Reclamestrategieën & doelstellingenEr zijn verschillende soorten reclame, deze hebben hun eigen kenmerken. Daarnaast zijn er ook verschillende soorten recl…
Economie: MarketingMarketing is niets anders dan de manieren waarop ondernemers hun producten verkopen. Er bestaan verschillende soorten ma…
Reclame in online gamesReclame in online gamesReclame in computerspellen bestaat bijna net zo lang als er computergames zelf zijn. De eerste vormen van reclame in gam…

SWOT-analyse en ConfrontatiematrixSWOT-analyse en ConfrontatiematrixDe SWOT-analyse is een van de meest bekende, en meest gebruikte marketinginstrumenten. Het is dan ook een zeer nuttig in…
De Boston Portfolio (BCG) MatrixDe Boston Portfolio (BCG) MatrixDe Boston Portfolio Matrix wordt veel gebruikt in de marketing. Hij is dan ook simpel te gebruiken, tevens geeft het een…
Bronnen en referenties

Reageer op het artikel "Soorten reclame"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reactie

Hilde, 06-01-2010 11:06 #1
Zoals hierboven beschreven is blijkt er geen verschil te zijn tussen generieke en collectieve reclame. Deze verschil is er wel en er moet onderscheid gemaakt worden tussen deze twee.
Generieke reclame heeft als doel de afzet van een productsoort (soep, wol, boter) te stimuleren. Vooral voor een onderneming die als eerste een innovatie introduceert, is het stimuleren van de primaire vraag essentieel. Bij collectieve reclame is de reclame in het belang voor de sector/branche, bij generieke reclame in het belang van de onderneming. (Bron: Verhage, Grondslagen van marketing, H10)

Infoteur: Funkyfish
Laatste update: 16-01-2020
Rubriek: Zakelijk
Subrubriek: Marketing
Special: Marketing NIMA A
Bronnen en referenties: 1
Reacties: 1
Schrijf mee!