Elementen van een Marketingplan

Elementen van een Marketingplan Het schrijven van een goed marketingplan is niet eenvoudig. Het moet kort en bondig zijn en alle essentiële onderdelen moeten aanwezig zijn. De essentiële componenten van een marketingplan zijn onder meer een executive summary, een SWOT-analyse, ondernemingsstrategie en -doelstellingen en een marketingstrategie.

Titelpagina

Zorg voor een goede lay-out. De volgende elementen moeten vermeld worden op de voorpagina:
  • De naam van het product
  • De periode waarvoor het plan is opgesteld (meestal een jaartal)
  • Je eigen naam en functie
  • De persoon voor wie het plan is bedoeld (de marketingmanager bijvoorbeeld)
  • De datum waarop het plan wordt ingediend

Executive Summary

De executive summary is zeer belangrijk, omdat de meeste mensen alleen deze lezen, en niet de rest van het plan. Het is een korte samenvatting (maximaal 2A4) van de belangrijkste punten uit het plan.

Inhoudsopgave

Dit spreekt voor zich. Zorg voor een net en duidelijk overzicht.

Inleiding

Dit is niet altijd nodig. Beschrijf hierin bijvoorbeeld het nieuwe product, en iets over de markt en de concurrentie.

Situatie- en SWOT-analyse

In de situatieanalyse bestaat uit een externe en een interne analyse. In de externe analyse worden de voornaamste omgevingsfactoren benoemd die effect hebben op de onderneming. In de interne analyse komen de uitgangspunten van het bedrijf en het product naar voren. De externe analyse beschrijft dus de kansen en bedreigingen, de interne de sterktes en de zwaktes. Deze worden vervolgens tegenover elkaar gezet in de SWOT-analyse.

Ondernemingsstrategie en -doelstellingen

Hier worden de strategie van de onderneming en haar doelstellingen toegelicht. Deze zijn meestal te vinden in het ondernemingsplan van het bedrijf.

Strategische opties

Hier wordt beschreven welke opties er mogelijk zijn voor het bedrijf. Met behulp van de situatie- en SWOT-analyse wordt vervolgens bekeken welke opties als beste uit de bus komen.

Marketingdoelstellingen

Beschrijf hier wat het bedrijf het komende jaar (jaren) wil bereiken op marketinggebied. Bijvoorbeeld het verhogen van de naamsbekendheid van een product. De doelstellingen moeten SMART geformuleerd worden (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdsgebonden.)

Marketingstrategie

Dit is de manier waarop we de doelstellingen willen gaan verwezenlijken. Welke instrumenten gaan we hiervoor inzetten? Een veelgebruikt model bij de marketingstrategie is het Ansoff-model, dit model bevat vier groeistrategieën (marktpenetratie, marktontwikkeling, productontwikkeling en diversificatie.)

Marketingmixinstrumenten

Dit is een verdere uitwerking van de marketingstrategie en bestaat uit vier onderdelen:
  • Productbeleid (kwaliteit, verpakking, imago)
  • Marketingcommunicatiebeleid (reclame, persoonlijke verkoop, promotieactiviteiten)
  • Prijsbeleid
  • Distributiebeleid (distributiekanalen)

Budgetten, controle en bijsturing

Dit onderdeel bevat een overzicht van de kosten en baten, een evaluatiesysteem, en de manier hoe eventueel bijgestuurd moet worden.

Bijlagen

Een marketingplan bevat meestal als bijlage een contingentieplan. Dit is een plan waarin wordt beschreven hoe problemen opgelost gaan worden, bijvoorbeeld de introductie van een concurrerend product.
© 2007 - 2024 Funkyfish, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Marketingplan makenMarketingplan makenEen marketingplan is een afgeleide van het organisatieplan of de organisatiestrategie. Het marketingplan bestaat uit een…
Interne analyse makenInterne analyse makenDe interne analyse maakt onderdeel uit van de SWOT-analyse. Door het maken van een interne analyse kan men de sterke en…
De interne en externe kant van de SWOT-analyseDe interne en externe kant van de SWOT-analyseHet uitvoeren van een SWOT-analyse is tegenwoordig een veelgebruikt middel voor bedrijven om de eigen capaciteiten en de…
SWOT-analyse en confrontatiematrixDe SWOT-analyse is onderdeel van het marketingplan en de strategieontwikkeling. Deze analyse kan voor elk bedrijf gemaak…

De Marketingmix - 4 P'sDe Marketingmix - 4 P'sDe marketingmix, ook wel in de volksmond De 4 P's genoemd, bestaat uit 4 elementen die nauw met elkaar verbonden zijn.
Het Ansoff-modelBij het ontwikkelen van een strategie die tot een groter marktaandeel leidt is het logisch een logisch begin om na te ga…
Bronnen en referenties
  • Grondslagen van de marketing door Verhage
Funkyfish (226 artikelen)
Laatste update: 10-01-2020
Rubriek: Zakelijk
Subrubriek: Marketing
Bronnen en referenties: 1
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.